Kluczkowice- Szczekarków – Chlewiska- Starachowice – CZAS PRAWDY

Kluczkowice

Historia zaczyna się w dalekiej przeszłości 100 lat przed Chrztem Polski w Życzynie , gdzie dokonano obecnie odkrycia tabliczek z Podebłocia Jezus Chrystus Zwyciężaj. Zamek w  Życzynie  był naszą siedzibą  rodową.  Od 1000 lat  zatopiony jest w błocie.

Swiety Mauritius

  W 1000 roku doszło do zjazdu w Gnieźnie, gdzie cesarz Niemiec przekazał włócznie  Św Maurycego, który jest patronem Szwajcarii.  Obok przedstawiamy zdjęcie  kościoła  w Appenzell, patrona Szwajcarii, Świętego Mauritiusa . Cała  nasza rodzina musiała się  ukrywać. Przez wieki,  podmieniono ich  i mordowano. Moje korzenie są od Piastów i Rurykowiczów,  toteż przedstawiłam  moje DNA w Sądzie Rejonowym w Starachowicach i Prokuraturze Rejonowej w Starachowicach w celu wyeliminowania osób podszywających się pod nasza rodzinę, a którzy są uzurpatorami. Jezus Chrystus sprawił abyśmy powrócili do miejsca naszych przodków na Jego Chwałę.  Bóg poddał prawo grzechowi abyśmy mogli przejść przez wiarę w Jezusa Chrystusa.  On dokona sądu nad ziemią.  Jezus Chrystus Zwyciężył a my w Nim.  W moim domu  w Starachowicach odziedziczonym po rodzicach przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, dokonano  oszustwa. Obecnie chcą doprowadzić do całkowitej podmiany rodziny przy pomocy błahych pozornie spraw. Z tego  miejsca “zrobiono pensjonat pod różą”.  Nie mam jak mieszkać, gdyż dorobiono na to miejsce klony i mnie odciążają za ich działania.

P 2

Starachowice ul. Bohaterów Westerplatte 1 miejsce dokonywania podmiany rodziny na klony. Moja mama to Filomena Jadwiga Bochyńska a Ojciec to Józef Ludwik Bochyński , mieli dwie córki mnie czyli Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i moją siostrę. Obecnie chcieli doprowadzić do naszej likwidacji, z powodu dorobienia genealogii dla klonów. Sąsiedzi udają rodzinę w celu wykreowania genealogii między innymi Pani Prezydent Niemiec Pani Angeli Merkel, której dziadek był Kaźmierczak i fałszywych Bocheńskich. Zrobiono to Przy pomocy rodziny kolaborującej a Niemcami W obecnych strukturach są fałszywi członkowie rodziny podający się za rodzinę ale tak naprawdę to osoby które szkodzą nam i Polsce. Waldemar Maksalon, Czesława Wojciechowska, Apolonia Kuźbik i Stefan Mazurek, przez nich to dokonuje się podmiany rodziny i podkładanie fałszywej dokumentacji w Sądzie. Dorobiono fałszywy Protokół, w którym są fałszywe dane mojej mamy. Obecnie doprowadzają do usuwania prawdziwych danych mojej rodziny, również przez różne osoby w Kościele, działające na jego szkodę.

Kruszyna Kościół

Krzyż który dźwiga Jezus Chrystus znajdujący się przed wejściem do Kościoła jest z Kościoła Św Krzyża w Warszawie. Moja  Książęca rodzina  Lubomirskich została  wymordowana. Część rodziny pochowano w Kruszynie a część leży w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

BochynskaKazmierczak

KopertaKazimierczyk

Koperty z Ksiąg Wieczystych przesłane do mnie pod klony dorobione dla fałszywej arystokracji. Mam ich więcej i z coraz to innymi dorobionymi nazwiskami, których Sąd odmówił poprawek a mnie za niewpisanie fałszywych danych ukarał grzywną dopisując dodatkowo nazwisko Bocheńska-Kaźmierczyk dla następnego klona.

Wizyta premiera Tuska w Pradze

Tusk uczył Merkel mówić Kaźmierczak - WPROST_pliki

Przejęcie Pałacu w Kruszynie zostało dokonane przez Komunistyczną Corporację Donau Dnepr przy pomocy programów opartych na naszych rodowych  depozytach i fałszywej arystokracji czego dowodem jest kradzież przy pomocy niezawisłego sądu,  obrazów  mojej babci z Muzeum w Radomsku.  Obecnie jest  próba przejęcia  Pałacu w Białaczowie co ma na celu uwierzytelnienie oszustwa i  uwiarygodnienia podmiany rodziny carskiej.

Po zamachu na moją rodzinę carską w 1924r. w Starachowicach i wymordowaniu wszystkich pracowników, obrazy z Pałacu mojego dziadka w Starachowicach,  przewiezione zostały obrazy do Białaczowa.

bialaczow3


Pałac w Białaczowie i w Kruszynie Tablica  upamiętniająca podpisanie Konstytucji 3-go Maja miała być symbolem opanowania Polski. Sposobem na to było przeprowadzenie sprawy sądowej I Ns 956/09 i kontynuacja jako I Ns 716/10 prowadzonej gdzie podmieniono już część rodziny na Klony i sprawa dotycząca wodociągów z powództwa obcych osób. Przedstawiamy jedno z ostatnich pism skierowanych do sądu.

Starachowice 07.03.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowicach
ADRES DO KORESPONDENCJI
Miedzna Drewniana 244
26-307 Białaczów
Dotyczy Sprawy:

Sygn. akt I Ns 56/13

Wniosek o oddalenie powództwa Pani Heleny Surmy.

Wnoszę o oddalenie powództwa pani Heleny Surma, gdyż powództwo wzajemne jest niedopuszczalne z mocy ustawy a wniosek wskazuje na teren sporny. Ponadto powoływanie się na sprawy dziedziczenia są złamaniem ustawy o ochronie danych osobowych i nie ma związku ze sprawą. Ponadto Pani Surma wraz z Sąsiadami powinna się wykazać Umowami zakupu swoich nieruchomości i na podstawie zakupu odnieść się do wykazanych we Wniosku map, przy pomocy których chce dorobić sobie i sąsiadom genealogię. Nie życzę sobie wprowadzać ludzi obcych do moich spraw po rodzicach.

W związku z moim doniesieniem na kradzież garażu przez panią Surmę, Pokorę i inne osoby, przy pomocy Urzędu Miasta w Starachowicach. Pani Surma powołuje się na nieruchomość, która jest przedmiotem mojego doniesienia na Prokuraturę.

Sprawa o zgodę na przyłącze była już prowadzona w Sądzie i wydano w tej sprawie prawomocne Postanowienie. Wyrażono tam się jasno na temat osobnego przyłącz wody. Wówczas według wodociągów nie było możliwe dokonanie osobnego rozdziału pionów w stosunku do pani Heleny Surmy i obcych dla niej moich rodziców. W tym postanowieniu zawarta jest opinia, że jest możliwe zrobienie nowego przyłącza od strony drogi, czego ona nie wykonała i nie chciała wykonać.

Ponadto Pani Helena Surma nie ma prawa powoływać się na sprawę spadkową po moich rodzicach ani odwoływać się do niej. Jest to naruszeniem dóbr osobistych i złamaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

W sprawie doszło do próby podstawienia Kuratora pod moją siostrę Beatę Marię Idziak i dokonania podmiany rodziny na utworzone Klony. Przykładem jest Klon ,,Bożena Bochyńska-Kazimierczyk” przez „ZI”. Wynika to z współpracy wymienionych osób Heleny Surmy , Sąsiadów, Beaty Marii Idziak z rosyjskimi służbami specjalnymi, których celem była podmiana rodziny carskiej przez utworzone Klony przy udziale UM Starachowice i spółek miejskich w celu zawłaszczenia depozytów carskich na zachodzie.

Próba wypłaty odszkodowań przez Niemcy dla członków ,, Rodziny Firlejowskiej” i podstawienia przy pomocy adwokata Stefana Hambury, fałszywej rodziny Brunona Bochyńskiego jest powodem próby likwidacji naszej rodziny. Dowodem na to jest próba podstawienia Kuratora Beacie Marii Idziak – mojej siostrze i błędnego adresu jej zamieszkania.

Zastosowanie we Wniosku Heleny Surmy Klona ,,Dorota Idziak” zamiast nazwiska Beata Maria Idziak świadczy o próbie likwidacji siostry Beaty Marii Idziak i jej rodziny po udanej operacji podmiany naszej carskiej rodziny i wypłaty odszkodowań przez Niemcy dla fałszywej rodziny Brunona Bochyńskiego” w celu zatarcia śladów.

Użycie w złożonym Wniosku przez Helenę Surmę nazwiska Klona ,, Bożena Bochyńska-Kazimierczyk” zamiast prawidłowo ,, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk” świadczy o pobieraniu pieniędzy z depozytów Brunona Bochyńskiego poprzez konta na utworzone klony, co została zgłoszone do Prokuratury. Służą do tego fałszywe windykacje, którymi straszyła córka pani Heleny Surmy. Geodeta Andrzejewski podaje błędne dane na mapie zniesienia współwłasności gruntowej, że Pani Pokora Należy do Bochyńskich i wpisuje nieżyjącego od dwóch lat mojego ojca, na którego się bezprawnie powołano. Pani Helena Surma powołuje się nieżyjących moich rodziców, jako żyjących mnożąc ich na dwa. Jest to dowodem próby podmiany mojej rodziny przez klona ,,Bożena Bochyńska-Kazimierczyk” co również widoczne jest w innych instytucjach dla których pracuje Helena Surma i jej rodzina. Taka zamiana nastąpiła, po zamordowaniu Mariana Bochyńskiego i podstawienie w 1978 roku Marii Gudewicz współpracującej z służbami rosyjskimi, co spowodowało kontrolę Banku Rezerw Federalnych przez służby rosyjskie KGB.

Uzasadnienie

Grupa komunistyczna Donau-Dnepr dokonuje kradzieży depozytów carskich wykorzystując członków rodzin w których ukryła się rodzina carska. Wykorzystywane do tego celu były Instytucje Państwowe, które fałszowały dane osobowe umożliwiając kradzież na utworzone Klony Arystokratów-Aktorów będących współpracownikami WSI. Utworzono klony naszych firm na które były kradzione pieniądze. Przykładem jest firma Sof-Art Sp. z o.o, której utworzono klony i wyprowadzano pieniądze z depozytów dziadka Brunona Bochyńskiego. Tym sposobem przejęto Pałac w Chlewiskach będący własnością dziadka Brunona Bochyńskiego. Pani Jolanta Kręcka obecny szef NFZ w Łodzi jest byłym pracownikiem firmy Sof-Art. Z Banku UBS przeniesiono do PEKAO S.A precjoza carskie na konta fundacji Hrabiego Jakuba Potockiego sponsorując Służbę Zdrowia. Z Pałacu w Białaczowie przeniesiono Dom Pomocy Społecznej do nowego lokalu. Sąd Rejonowy w Kielcach Sygn Akt II Kp 769/12 w sprawie przeciwko Urzędnikom Państwowym stwierdził, że za kradzieże odpowiedzialna jest grupa Donau-Dnepr, która kreuje fałszywych Arystokratów-Aktorów. W 2004 roku Józef Ludwik Bochyński przekazał nam prawo dysponowania majątkiem rodowym, aby uruchomić depozyty potrzebne do odbudowania gospodarki i ratowania dziedzictwa. W 2005 roku Józef Ludwik Bochyński przekazał dla mnie Jerzego Kaźmierczyka tytuł ,, Księcia Ryskiego”, natomiast w dniu 28.06.2006 roku sporządzone zostało Oświadczenie Woli przekazujące wszelkie prawa do dziedzictwa rodowego dla Jerzego Kaźmierczyk i Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk ,,Oświadczeniem Woli” podpisanym 30.06.2006 roku. Filomena Jadwiga Bochyńska przekazała prawa majątkowe po Józefie Ludwiku Bochyńskim wynikłe ze sprawy spadkowej I Ns 67/08 po Józefie Ludwiku Bochyńskim i własny majątek ujawniony i nieujawniony dla Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w Upoważnieniu z dnia 16.02.2010 roku.

Po uratowaniu rodzina carska znalazła się w Polsce. Aleksy Romanow został ukryty w Seminarium w Sandomierzu pod nazwiskiem Marian Bochyński. W wyniku zamachu na rodzinę carską w tym Mikołaja II w Starachowicach w 1924 roku zmuszony został do opuszczenia seminarium. Po opuszczeniu seminarium posługiwał się nazwiskiem Roman Bocheński, Brunon Bocheński/ Bochyński i był żonaty z księżną Różą Marią Lubomirską z którą miał jednego syna Józefa Ludwika Bochyńskiego urodzonego w 1932 roku. Księżna Róża Maria Lubomirska zmarła po porodzie. Z zamachu w 1924 roku ocalała również Maria Romanow, która była zamężna z Wacławem Bocheńskim/Bochyńskim. Z tego małżeństwa miała jednego syna Mariana Stanisława Bochyńskiego urodzonego 1925 roku. Wacław wyjechał ok 1925 roku do USA gdzie zabezpieczał majątek rodzinny.

Maria Romanow ukrywała się pod nazwiskiem Bolesława Bochyńska z domu Podczaska córka Stanisława Podczaskiego i Marianny z domu Dybalskiej i razem z Brunonem Bochyńskim udając małżeństwo, wychowywali Mariana Stanisława Bochyńskiego, Józefa Ludwika Bochyńskiego i inne nie związane z tą linią dzieci. Po odnalezieniu syna, przez Wacława Bocheńskiego, Mariana Bochyńskiego w latach siedemdziesiątych Marian Bochyński został zmuszony przez UB do wypicia piwa z rozpuszczalnikiem co doprowadziło do jego śmierci. Brunon Bochyński/Bocheński znajdował się na liście proskrypcyjnej, jako szczególnie niebezpieczny dla III Rzeszy. Został aresztowany 1940 przez Niemców, nigdy nie wrócił do rodzinnego domu mimo, że został wykupiony z więzienia w Radomiu, przez Bolesławę Bochyńską, za rodowy klejnot Broszkę – Motyla Faberge z Rubinami, Szmaragdami i Szafirami Na Platynowej Siatce w Złotej Obwolucie. Ślad znika mimo, że wypuszczono wszystkich z celi dziadka.

Józef Ludwik Bochyński był założycielem i przewodniczącym ,,Rodziny Firlejowskiej” . Doprowadził do powstania symbolicznej tablicy upamiętniającej grupę notabli aresztowanych i straconych wraz z nazwiskiem Jego ojca przebywającego w więzieniu na Firleju pod Radomiem. IPN udokumentował wszystkie osoby znajdujące się na tablicy pamiątkowej na cmentarzu Firlej. Faktycznie Brunon Bochyński przeżył i ukrywał się po II wojnie światowej we Fryburgu a nawet zrobił patent pilota i był doradcą rządu RFN. Genealogia Filomeny Jadwigi Bochyńskiej została udowodniona w sprawie karnej wytoczonej jej córce, faktycznej właścicielce depozytów carskich Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk przez grupę komunistyczną Donau-Dnepr, która zajmuje się kradzieżą depozytów carskich w banku UBS w Szwajcarii i FED w USA ( Bank Rezerw Federalnych). Przed Sądem Okręgowym w Kielcach Sygn Akt IX Ka 280/12. Sędzia Sądu Okręgowego Nowak zmuszony był wykluczyć pokrewieństwo z racji nazwiska z Hrabiną Marianną Nowak. Hrabina Marianna Nowak była żoną księcia Franciszka Glińskiego, ukryli się oni pod nazwiskiem Maksalon w chłopskiej rodzinie z Woźnik i mieli jedną córkę Aniele Reginę. Księżna Aniela Regina Glińska wyszła za mąż za Hrabiego Jana Tarnowskiego (syna Jana Stanisława Tarnowskiego) ukrywającego się początkowo pod nazwiskiem Mazur potem Mazurek. Urząd Bezpieczeństwa wykorzystywał podstawioną rodzinę Bochyńskich i Maksalon, Podczaskich, Lubomirskich, Tarnowskich Szaibler do tworzenia fałszywych linii genealogicznych w celu kradzieży depozytów carskich. W latach siedemdziesiątych pod zamordowanego Mariana Bochyńskiego podstawiono Marię Gudewicz z domu Bochyńską doprowadzając do kradzieży depozytów carskich w USA. Teresa Szmytke z domu Bochyńska potwierdziła, że ona i jej rodzeństwo, Jerzy Bochyński, Celina Bochyńska i Konstancja Bochyńska nie są dziećmi Brunona Bochyńskiego. Pani Lewandowska z domu Maksalon potwierdziła, że rodzina Maksalon w Starachowicach podstawiona pod nieruchomość Nad Kamienną 25 nie jest rodziną Maksalon z Woźnik w której ukrył się książę Franciszek Gliński. Mieczysława Podczaska wyszła za mąż za Szaiblera. W czasie II wojny w Starachowicach na strychu u babci Bolesławy Bochyńskiej ukrywał się Karol Szaibler syn Mieczysławy Szaibler z domu Podczaskiej. W czasie wojny Szaibler wstawił się za aresztowanym dziadkiem Brunonem Bochyńskim i musiał uciekać. Zmienił nazwisko na Banko i przeprowadził się do Raciborza. Karol Szaibler po wojnie wyjechał do Brazylii. Wykorzystano wiedzę Mieczysławy Szaibler która przyjaźniła się z Bolesławą Bochyńską i postawiono fałszywe osoby pod Józefa Tarnowskiego, który mieszkał w Państwie JEZUICKIM na granicy Brazylii i Argentyny, i nie miał dzieci. Stworzono fikcyjne postacie Aleksandra i Juliusza Tarnowskich z zamordowanych Aleksandra Bochyńskiego i Juliusza Bochyńskiego żonatego z Hrabiną Gertrudą Komorowską i podstawiono je pod majątek hrabiego Jana Tarnowskiego ojca Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i carski majątek Brunona Bochyńskiego/Bocheńskiego, który jest ojcem Józefa Ludwika Bochyńskiego. Henryk Podczaski i jego rodzina mający herb ,,ROLA” zawłaszczył herb Bochyńskich ,,RAWICZ” i z Ojca Eugeniusza Podczaskiego zrobił brata aby podstawić się pod majątek carski Brunona Bochyńskiego i jego żony księżnej Róży Marii Lubomirskiej. Zostaliśmy poinformowani, że dyrektor FSC w Starachowicach, pan Banach namówił Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomenę Jadwigę Bochyńską w 2001 roku, do zakupu mieszkania wraz z komórka i garażem na odrębna własność przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, oraz grunt we współwłasności z Sąsiadami. Pod Garażem ukryto z inicjatywy Urzędu Miasta działkę numer 29 będącą numerem Zakładów Górniczych w Starachowicach Romana Bocheńskiego. Dopisując Sąsiadów i fałszując dokumenty w miejscowych instytucjach państwowych tworzono fałszywe linie genealogiczne umożliwiające kradzież depozytów carskich np.: Liski Stare Juchy koło Ełku, EKO, Energia itp. Było to więzienie stworzone dla rodziców w którym sterowano zużyciem mediów i kosztami utrzymania w otoczeniu agentów. Nieruchomość będąca własnością Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, po jej mamie przy ulicy Nad Kamienną 25, ma oznaczenie działki 29, z której zostaliśmy wyrzuceni wyrokiem Sądu przy pomocy fałszywych danych i podstawionej przez UB rodziny Maksalon. Drugą działkę Filomena Jadwiga Bochyńska otrzymała od ojca Franciszka Jana Mazurka który jest ukrytym hrabia Tarnowskim. Jest to działka przy ulicy Nowowiejskiej 29 tutaj dopisano rodzinę Maksalon ze Starachowic współpracującą z UB w celu dorobienia genealogi dla fałszywej linii. Sprawa Tarnowskich, była ukryta do czasu podstawienia fałszywych hrabiów Tarnowskich, pod majątki Bochyńskich/Bocheńskich- carskie w celu doprowadzenia do przejęcia depozytów i finansowania jednej religii i wojny przy pomocy przestępczej komunistycznej Korporacji Donau Dnepr Firmy dostarczające media fałszowały faktury na osoby trzecie przez literówki tworząc klony, którym otwierano konta bankowe dokonując windykacji długów z depozytów Brunona Bochyńskiego przez Euroklear dopisując do roszczeń kilka zer. W sprawach Sądowych wypisywani są fałszywi członkowie rodziny i zmieniane nazwiska. W Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym w Starachowicach, fałszowane są dane. Urząd Miejski w Starachowicach stwierdził, że takie dane otrzymuje z kościoła i nimi się posługuje. Poinformowano nas, że mamy do czynienia ze zmową ludzi połączonych przysięgą przeciwko nam co jest widoczne również w Kościele. Sposobem na uwolnienie tych ludzi jest ujawnienie prawdy.

Bóg poddał prawo grzechowi, abyśmy mogli przejść przez wiarę w Jezusa Chrystusa.”

Rodzina Bochyńskich w której ukrywał się carewicz Aleksy Romanow jako Roman Bocheński potem jako Brunon Bochyński doprowadziła do wykreowania fałszywych linii genealogicznych. Mój ojciec jest jedynym potomkiem Rurykowiczów synem carewicza Aleksego Romanowa, ukrytego pod nazwiskiem Roman Bocheński później Brunon Bochyński. Dodam, że Brunon występował w różnych miejscach pod różnymi datami, w celu ukrycia rodziny, ale on był jedynym, który przeżył z zagłady Romanowów. W Skarżysku Kamiennej podstawiono inną rodzinę Bochyńskich jako dzieci Brunona Bochyńskiego. Brunon Bochyński miał z Księżną Różą Marią Lubomirską jednego syna Józefa Ludwika Bochyńskiego. Nadto doszło do podstawienia Państwa Kaczyńskich, których ojciec pracował w UB, pod moją rodzinę, Brunona Bochyńskiego, ale wykorzystano pochodzenie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, przerabiając ją, na Jadwigę Bocheńską, oszukując że pochodzi z Bocheńskich. Również i moje dane są w ten sam sposób fałszowane. Urząd Bezpieczeństwa po wojnie, również swoje ofiary chował na cmentarzu Firlej w Radomiu. Haniebny proceder doprowadził obecnie do próby zniszczenia naszej rodziny przez próbę pobrania odszkodowania z Niemiec przez osoby

nieupoważnione, ale udokumentowane na podstawie fałszywych danych osobowych, za Brunona Bochyńskiego, oficjalnie uznanego za zamordowanego na Firleju w Radomiu. Takie działanie spowodowane jest faktem, że w Banku UBS w Zurych Szwajcaria jest dokument Brunona Bochyńskiego, przekazującego wszystko swojemu synowi Józefowi Ludwikowi Bochyńskiemu. Aby dodatkowo uwiarygodnić dokonaną podmianę naszej rodziny zamierzano przejąć Pałac w Białaczowie powołując się na rodzinę Małachowskich. Rodzinę Małachowskich wymordowano, a po nich dziedziczyli Tarnowscy. Jerzy Bochyński żonaty z Barbarą Małachowską, (to nie jest prawdziwa Małachowska) nie jest synem Brunona Bochyńskiego i bezprawnie posługiwał się majątkiem carskim . W 1939 roku NKWD wywiozło Hrabiego Platera na Sybir. W jego miejsce przyjechał agent NKWD. Kilka lat temu, próba spotkania z rodziną Mycielskich się nie powiodła, gdyż przed zaplanowanym spotkaniem w Gliwicach ukryli się. Oznacza to, że są rodziną agenta NKWD i konieczne są badania DNA. Należy zaznaczyć, że po zamachu na Mikołaja II w Starachowicach w 1924 roku obrazy z Pałacu w Starachowicach znalazły się w Białaczowie. Planowane przejęcie Pałacu w Białaczowie miało uwiarygodnić podmianę rodziny i służyć kradzieży depozytów Brunona Bochyńskiego. Jednocześnie miało zapewnić wprowadzenie Monarchii przez Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńską w celu całkowitej kradzieży depozytów carskich. Antoni Ciszewski ujawnił istniejącą zmowę, że Pan Donald Tusk miał otrzymać funkcję w Europarlamencie a władzę ma przejąć Jarosław Kaczyński. Antoni Ciszewski powoływał się na informację, że PiS ma 100 000- ludzi gotowych na wszystko. W 2005 roku Józef Ludwik Bochyński, przekazał tytuł Księcia Ryskiego Jerzemu Kaźmierczyk, oraz Oświadczeniem Woli z dnia 28 czerwca 2006r. przekazał wszelkie prawa do dziedzictwa rodowego wraz z błogosławieństwem córce Bożenie Bochyńskiej Kaźmierczyk i obecnemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk, oraz Mama Filomena Jadwiga Bochyńska pobłogosławiła nas i przekazała swoje prawa do swojego dziedzictwa Bożenie Bochyńskiej Kaźmierczyk oraz dodatkowo potwierdziła przekazanie dziedzictwa przez Ojca.

W związku z odmową w Parafiach Wszystkich Świętych i Świętej Trójcy w Starachowicach

przez Księży Wikariuszy odprawienia Mszy Świętej z Pełnymi imionami oraz podwójnie błędnie wpisanego nazwiska, co jest dowodem, że również Kościół uczestniczy w podmianie naszej rodziny poprzez fałszowanie danych osobowych w celu podstawienia ich do przygotowanych klonów. Prosimy o wydanie decyzji i odprawienie mszy z podaniem pełnej genealogii Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomeny Jadwigi Bochyńskiej oraz, że mszę odprawia się za prośbą córki Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk.

Podanie prawdy uwolni osoby związane przysięgą przeciwko nam i cały ciemiężony Naród Polski. Kradzież pieniędzy przez Corporację Komunistyczną Donau Dnepr, powoduje konieczność ich prania- udając legalność, a to niszczy wszystkie prawidłowo działające firmy w Polsce, które nie są w stanie wytrzymać konkurencji z oszustami.

IPN wydaje dokumenty Brunona Bochyńskiego i Jego syna Józefa Ludwika Bochyńskiego

dla klonów, a nam udostępniono jedynie akta paszportowe dotyczące klonów naszej rodziny z czasów komunistycznych. W tych aktach występuje, jako żona mojego ojca, zamiast córka. Dziś dokonywana jest ta sama podmiana przez te same działanie, poprzez dorobienie klonów. Potwierdzona listem poleconym Korespondencja z IPN dochodzi ze zmienionymi nazwiskami przez literówki na Kopercie np. ,,Jerzy Kazimierczyk” ,,Bożena Kazimierczyk”, ,, Bożena Bocheńska” i ,,Bożena Bocheńska-Kazimierczyk” oraz Bożena Kazimierczyk-Bochyńska” a korespondencja wewnątrz koperty jest prawidłowo adresowana na nazwisko ,Jerzy Kaźmierczyk” i ,,Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk”, bądź odwrotnie.

Umożliwia to podmianę dokumentów dla utworzonych klonów. Prokuratury i Sądy dorabiają sprawy dla klonów i dokumenty do przyszłej podmiany. Prokuratura Opoczno, Prokuratura Końskie, Prokuratura Starachowice, Prokuratura Ostrowiec Św i Prokuratura Rejonowa Tomaszów Mazowiecki, Prokuratura Kielce. IPN postanowił umorzyć sprawę S 55/12 o prześladowanie nas i naszej rodziny, a zaczął prowadzić tą samą sprawę dla klonów wykorzystując materiały przygotowywane przez Prokuratury zamieszane w ten proceder. W nowej sprawie jeszcze nie rozpoczętej I Ns 56/13, która ma się odbyć w dniu 04.04.2013r. W Sądzie Rejonowym w Starachowicach, zamierzano dopełnić oszustwa i przerobić Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na klona ,,Bożenę Bochyńską-Kazimierczyk” i zrobić z niej pełnomocnika Beaty Marii Idziak siostry, jednocześnie fałszując jej dane adresowe. Dla Beaty Marii Idziak przygotowano Kuratora, który w jej imieniu dokonał by podmiany rodziny, co mogło być wykorzystane w celu wypłaty odszkodowań prowadzonej przez Pana Stefana Hambure z Niemiec, przy czym pominięto by Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. Sąd fałszował dokumenty na Beatę Marię Idziak i podstawiał fałszywe linie genealogiczne.

Podwójnie wydano Postanowienia w tej samej sprawie spadkowej po Janie Mazurku prawdziwe Sygn Akt I Ns 169/00 z 17 maja 2000 roku i fałszywe I Ns 956/09 z dnia 29.03.2010 roku. Dokonano sfałszowania sprawy spadkowej po Józefie Ludwiku Bochyńskim I Ns 67/08 pisząc, że przedłożyłam oświadczenie po Bożennie Peryt. Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego ze sfałszowanym protokołem bez Zarządzenia o oczywistej pomyłce pisarskiej, znalazło się wykorzystane w sprawie
I Ns 716/10 (za życia mamy pod sygnatura I Ns 956/10 podjęta po śmierci mamy pod nową sygnaturą I Ns 716/10 i wykorzystana do podmiany rodziny na stworzone klony) jako dział spadku Mak salonów i zniesienie współwłasności przy ul Nad Kamienna 25, w Starachowicach, gdzie dokonano oszustwa i nas wyrzucono. Jednocześnie doprowadzono do wypadku córki w Irlandii aby nie było drugiej Marty Bochyńskiej, kolidowała z Martą Kaczyńską przygotowaną do podmiany rodziny. Poprzez adresy doprowadza się do podstawienia klonów jak również instytucji, ul. Batorego, Ambasada Rosyjska, i adres siostry ul. Młyńska, itd. Ponadto Notariusz Wojdyłło, który miał dostęp do dokumentów wykorzystał do utworzenia Wojdył-Bocheńskiej. W książce otrzymanej z Masonerii na Wawelu chcą użyć autorytet Wielkiego Naszego Papieża Jana Pawła II, jako Wojtyło i postawiono go jako króla Polski, wzmiankując, że jest to Jan Paweł Wielki, w celu przejęcia władzy, przez dorobionego klona na przykład przez dorobionego kona Wojdył-Bocheńską.
Dzieje się to przy pomocy dorobionej genealogii, w celu całkowitego podporządkowania ludzi i wprowadzenia jednej religii, pod pozorem sztucznej miłości.

Posłużenie się wybitną postacią jaką jest Papież Jan Paweł II, pod pozorem szlachetności, jest nikczemnością, i jest ostatecznym atakiem diabła w celu powołania na tron antychrysta. Według otrzymanej lektury od fałszywej arystokracji z siedzibą na Wawelu, ma pochodzić z Niemiec z rodu Wittenów,

Starano się ukryć w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego z dnia 28.06.2006 roku w celu ukrycia fałszywych spraw wykreowanych na Beatę Marię Idziak i utworzonych fałszywych linii genealogicznych na które ukradziono pieniądze na osoby Arystokratów-Aktorów.

Dziedzictwo rodowe zostało przekazane wyłącznie dla Jerzego Kaźmierczyka i Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Życzymy Bożego błogosławieństwa.

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

Plan Zagłady Kościoła

Dalsze uszczegółowienie sposobu kradzieży i podstawienia Arystokratów-Aktorów przez wykorzystanie Beaty Marii Idziak do wprowadzenia Światowego Lidera o antychrześcijańskim światopoglądzie znajduje się w piśmie do Prokuratury Starachowice z dnia 23.03.2013 roku.
Należy zaznaczyć zbieżność dat z przeszłości.
W 1978 roku doszło do zamordowania w Starachowicach Mariana Bochyńskiego syna Marii Romanow córki  cara Mikołaja II i Księcia Wacława Bocheńskiego zarządzającego depozytami rodowymi w Banku Rezerw Federalnych w USA.

W 1978 roku doszło do podstawienia agenta Marii Gudewicz z rodziną  w Banku Rezerw Federalnych i kradzieży do chwili obecnej depozytów carskich. Maria Gudewicz z domu Bochyńska nie jest rodziną Mariana Bochyńskiego. Rodzina Bochyńskich potwierdziła, że Aleksy Romanow ukrywający się pod nazwiskiem Brunon Bochyński miał tylko jednego syna Józefa Ludwika Bochyńskiego. Urząd Miasta Starachowice podawał błędne dane. Sąd Rejonowy wydawał wyroki fałszując genealogię aby ukryć dokonywane kradzieże do chwili obecnej. Teresa Szmytka potwierdziła,że ona i jej rodzeństwo nie są rodziną i dziećmi Brunona Bochyńskiego.

W 1978 roku doszło do wyboru na Papieża Jana Pawła II. Obecnie z informacji z dnia 02.04.2013 roku udzielonej przez Kardynała Stanisława Dziwisza planowane jest dokonanie Kanonizacji Jana Pawła II w październiku obecnego roku. Oznacza to próbę dokonania Kanonizacji w rocznicę Rewolucji Październikowej i powołania 16 października 1917 roku Milicji Niepokalanej, której Rycerzem był uratowany carewicz Aleksy Romanow. Jest to próba wykorzystania autorytetu Papieża Jana Pawła II do wprowadzenia fałszywej arystokracji w tym Antychrysta pod nazwiskiem Wittena na Wawel jako przyszłego męża Marty Kaczyńskiej. Potwierdza to plany próby likwidacji rodziny carskiej w kwietniu tegoż roku i próbę przygotowania na październik w rocznicę rewolucji wejścia na scenę Światowego LideraAntychrysta, którego celem było wprowadzenie jednej religii miłości finansowanej z kradzionych carskich depozytów z których obecnie korzystają wszystkie organizacje i kościoły przez fałszywą arystokrację wytworzoną przez Polskie Sądy i Władze przy udziale wywiadów wielu krajów.

Takie działanie doprowadziło do uzależnienia wielu Kościołów i ich wiernych. Przykładem jest afera AMBER GOLD gdzie przekazywano część pieniędzy z kradzieży do instytucji kościelnej. Grupa AMBER była w przejętej dokumentacji Komunistycznej Corporacji  Donau-Dnepr, która została udostępniona Prokuraturze.

Starachowice 23.03.2013

Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk
Bohaterów Westerplatte 1/1
Adres do Korespondencji:
Miedzna Drewniana 244
26-307 Białaczów

PROKURATURA REJONOWA

w Starachowicach

DONIESIENIE DO PROKURATURY

 • na współudział w zorganizowanej Corporacji Komunistycznej Donau Dnepr, działającej dla obcych Wywiadów na szkodę moją osobiście, mojej rodziny i Państwa Polskiego

 • Doprowadzenie do kradzieży mojej nieruchomości i naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych przez podstawienie pod naszą rodzinę klonów dla wykreowania fałszywej arystokracji i stworzenia genealogii dla obcych wywiadów w celu zawłaszczenia Polskich terenów należących niegdyś do mojej rodziny, jak również leżących poz granicami naszego Państwa.

 • Utworzone klonów dla fałszywej arystokracji i wykorzystanie nazwiska dziadka pani Pani Premier Niemiec A. Merkel „Kaźmierczak” i rodziny Pana Premiera Donalda Tuska. Wprowadzono nazwisko ,, Kaźmierczak” pod moją nieruchomość przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 przez panią Izabeli Pokorę i jej męża.

 • Podejrzenie wykorzystania sprawy I Ns 7/13 podmienionej przy wpłacie na I Ns 7/12 , dla potrzeb klonów dla fałszywych linii genealogicznych dla państwa Pokorów, co jest w świetle dowodów oszustwem skutkującym poważnym przestępstwem podmiany i likwidacji mojej rodziny. Tym bardziej, że występuje tam rodzina Wojciechowskich z Mazurków uczestnicząca w podmianie pod rodzinę Angeli Merkel, wykazując pokrewieństwo i dokonując oszustwa.

  Uwypukliła się ta sprawa w związku z wniesioną przeze mnie sprawą, do której uiściłam opłatę w sprawie zmiany Postanowienia Sądu, z powodu wcześniej nie ujawnionego dokumentu mojej mamy, w sprawie spadkowej po jej śmierci, tj. Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Sprawa została wniesiona około dwóch miesięcy temu i jeszcze nie został określony termin rozprawy. Pani Surma w tym czasie wnosi sprawę od wodę, aby w niej wykazać podmienioną fałszywą sygnaturę dla klonów np. I Ns 7/12, czyli współudział z służbami. Porozumiałam się z moją siostrą Beatą Marią Idziak, która od czterech lat przebywa za granicą a której ostatnim adresem zamieszkania w Polsce była ul Batorego 8/18 Katowice, a nie jak wskazała do matactwa pani Surma Bohaterów Westerplatte 1/1, aby podstawić kuratora dla klona nie istniejącej Doroty Idziak, o czym znakomicie wiedziała. Zbieżność z imieniem Dorotea jest uderzająca i bardzo wymowna. Adres mojej siostry jest znakomicie znany Sądowi. Moja siostra Beata Maria Idziak wie o mojej sprawie. Jeśli dokonano by morderstwa, klony przejęły by wszystko wraz z naszą tożsamością, dlatego dokonuje się następnych spraw przy pomocy sąsiadów. Już miesiąc temu uiściłam od moje sprawy zapłatę, ale wpisano we wpłacie zamiast 2013rok to wpisano błędną sygnaturę wskazującą na błędną datę 2012r. Przy czym znowu widoczne jest w tej sprawie matactwo z powodu użycia nieprawidłowej daty na wpłacie uiszczone w Sądzie i świadomego nie usunięcia błędnej sygnatury oraz nie ustosunkowania się do tej sprawy mimo mojej interwencji w tej sprawie. Osoba, która dopuściła się podmiany daty jest pracownikiem Sądu i synową jednej z sióstr Wojciechowskiej i Kuźbik z domu Mazurek zamieszkałych przy Nowowiejskiej na działce odstąpionej przez mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka (ukryty hrabia Jan Tarnowski) modelarza z zawodu, który jedynie ukrył się pod nazwiskiem Mazurek wcześniej Mazur żonatego z moją babcią księżna Anną Reginą Glińską, ukrytą w rodzinie Maksalon. Ponieważ sprawa ta może posłużyć do dalszych przestępstw, również dla Pani Pokory, głosiłam błąd sygnatury i zaznaczam, że w żaden sposób, sprawy po mojej arystokratycznej rodzinie, nie mają związku z państwem Pokora, którzy podszyli się pod moich rodziców. Ponieważ mamę przerobiono na Bocheńską matactwa zataczają coraz to większe kręgi. Może, to posłużyć do dalszych przestępstw dokonywanych na mojej rodzinie przez osoby z służb dla których pracują, małżeństwo Pokora, uczestnicząc w ich oszustwach. Oni to dopuścili się matactwa przez ich znajomego Geodetą Andrzejewskiego i wnioskiem do Sądu w celu interpretacji wyroku Sądu, który posłużył się sygnatura w sprawie spadkowej po moim ojcu po czym podmieniono moją rodzinę. Widoczne są ich działania w celu podszycia się pod rodzinę Angeli Merkel i Donalda Tuska, której dziadek nazwał się Kaźmierczak tak jak sfałszowano Księgi Wieczyste w Starachowicach, czego dokonuje rodzina Wojciechowskich i Kuźbików z domu Mazurek, która wykazuje pokrewieństwo jako Wojciechowska,

  Otrzymaliśmy informację, że pod mój ród Rurykowiczów podszył się jeden z Jezuitów w Radomiu i o nazwisku Czuma, co wyjaśnia dla dlaczego Kościół nie chciał nam wydać mi dokumentów moich rodziców i nie chciał przyjąć za mszę za moich rodziców, pod prawdziwym ich nazwiskiem, gdyż działali z zmowie dla klonów. Jednocześnie sąsiedzi, którzy nigdy nie prosili księdza od pewnego czasu zaczęli przyjmować, co zadziwiło wówczas jeszcze żyjącą mamę, ponieważ wiedziała, że nie są wierzący i mają jakiś cel aby udawać. Udawali wierzących aby podszyć się pod moją rodzinę a nawet prosili mnie po śmierci moich rodziców o ofiarowanie im makaty – Dywanu z wizerunkiem Maryji Częstochowskiej, po moich rodzicach. Wówczas myślałam, że chcieli mieć, jakąś pamiątkę, ze względu na szacunek jakim ich darzyli, okazało się dziś, że chodziło o przypisanie się do rodziny. Makata posłużyła do przestępstwa, bo nie ze względu na szacunek ale ze względu na współudział z służbami, które zawłaszczyły nasze rzeczy aby udawać rodzinę.

Współpraca pani Izabeli i Wojciecha Pokorów z obcymi wywiadami i osoby z nimi współpracujące na całym świecie z Corporacją Donau Dnepr, w celu przejęcia Polski, przez pozornie niewinne działanie fałszujące Księgi Wieczyste i dokonywanie na fałszywe nazwiska wpisu pod moje nieruchomości, które odziedziczyłam po moich rodzicach.

Jednocześnie żądamy uporządkowania prawnego spraw związanych z nieruchomościami po moich rodzicach Józefie Ludwiku Bochyńskim i Filomenie Jadwidze Bochyńskiej i pociągnięcie do odpowiedzialności tych osób, które będą ujawnione w czasie śledztwa jako współwinne.

Należy zaznaczyć, że Rodzina Waldemara Maksalona nie jest moją rodziną, moją ani nie jest rodzina Maksalon z Woźnik. Pani Zdzisława Lewandowska z domu Maksalon potwierdziła, że nie jest to rodzina Maksalon z WOŹNIK w której ukrył się mój pradziadek Książę Franciszek Gliński i nie ma nic wspólnego z rodziną agenta Waldemara Maksalona.

W IPN zostały odnalezione dokumenty świadczące, że Jerzy Bochyński nie jest synem Brunona Bochyńskiego mojego dziadka. Potwierdziła to również Teresa Szmytka z domu Bochyńska, że ona i jej rodzeństwo Jerzy Bochyński, Cecylia Włodarczyk z domu Bochyńska, Konstancja Krzemińska z domu Bochyńska nie są dziećmi Brunona Bochyńskiego, ukrytego carewicza mojego dziadka.

Po śmierci Mariana Bochyńskiego syna Marii Romanow i Wacława Bocheńskiego zarządzającego depozytami w banku FED w USA doszło do podstawienia agenta Marii Gudewicz z rodziną.

Maria Gudewicz z domu Bochyńska była dzieckiem Bohdana Bochyńskiego i nie miała nic wspólnego z Marią Romanow ukrywającą się pod nazwiskiem Bolesława Bochyńska z domu Podczaska (faktyczna Maria Romanow) i jej mężem Wacławem Bochyńskim.

Rodzina Henryka Podczaskiego sfałszowała genealogię i z swojego ojca Eugeniusza Podczaskiego przerobiła na brata Bolesławy Bochyńskiej i udając Bochyńskich reaktywowali domy Handlowe w Warszawie. Dodatkowo Podczascy przerobili Bolesławę Bochyńską na Różę Marię Lubomirską mamę Józefa Ludwika Bochyńskiego i wykreowali fałszywe linie książąt Lubomirskich.

Oznacza to, że od 1978 roku, od chwili śmierci Mariana Bochyńskiego Sądy wydawały wyroki w oparciu o błędne dane podawane przez agentów podszywających się i podających się za rodzinę.

UZASADNIENIE

Doszło w Starachowicach do podania fałszywych danych do Urzędów, mataczeniem naszymi nazwiskami i imionami również w sprawie I Ns 56/13 Pani Surmy, która powołuje się bezprawnie na sprawy spadkowe po moich rodzicach. Pani Pokora powołuje się na sprawę zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach Pani Pokora uzyskała z Sądu Rejonowego w Starachowicach zgodę na uzyskanie interpretacji wyroku w sprawie o zniesienie współwłasności gruntowej przy Bohaterów Westerplatte 1, przy czym Sąd posłużył się bezprawnie sprawą spadkową po moim ojcu I Ns 67/08 powołując się na fakt, że posiada legitymację czynną do uzyskania interpretacji wyroku przez Sąd. Przez to działanie doszło do fałszerstwa skutkującego, podaniem się za członka mojej rodziny. Dochodzi do sfałszowania danych mojej rodziny, podmiany jej i kradzieży nieruchomości. Moje dane znikają i dorabiane są podwójne sprawy przy pomocy osób działających na rzecz rosyjskiego, niemieckiego wywiadów współpracujących z komunistyczną korporacją Donau Dnepr. Pani Helena Surma wskazała w swoim wniosku, na udziały w nieruchomości w 1/2 części pani Pokory i jej męża jednocześnie żądając w sprawie I Ns 56/13 dotyczącej swojej rury wodociągowej, włączenia spraw spadkowych po moich rodzicach, ich nie dotyczących. Oszuści chcieli doprowadzić do zamordowania mojej rodziny.

Mimo doniesienia na kradzież garażu, przez panią Surmę, Prokuratura nie podjęła jeszcze czynności, ale Sąd doprowadza do sprawy I Ns 56/13 dla Pani Surma, łączącą zaskarżony przeze mnie teren który uległ kradzieży, a nie mający nic wspólnego ze sprawą w celu dorobienie klonów.

Widoczne matactwo w tej sprawie co było widoczne przy doniesieniu na postawienie garażu bez pozwolenia, gdzie Pracownicy Nadzoru Budowlanego podstępem kazali mi się podpisać pod protokołem córki pani Surmy przy braku podpisu jej samej, co udowadnia przestępstwo i współdziałanie wszystkich instytucji z sąsiadami w fałszowaniu danych osobowych mojej rodziny i działaniu na rzecz obcych wywiadów.

W tym Wezwaniu jest wymieniona również Pani Pokora, do sprawy której nie ma prawa być z powodu już istniejącego prawomocnego wyroku w tej sprawie, co do przyłącza wodociągowego. Pani Helena Suma wskazała panią Pokorę i jej męża, ponieważ pani Pokora kupiła mieszkanie do wcześniejszych sąsiadów Państwa Koszarskich, toteż nie zdążono jej wyprodukować fałszywych dokumentów, przy pomocy Sądu, jako dziedziczenie dla utworzonego klona mojej rodziny. Przeprowadzano transakcje przez Bank Śląski w którym rodzice mieli konta, i podpisaną umowę kredytową. Urząd Miejski zabrał Dowód Osobisty moich rodziców, po ich śmierci twierdząc, że jest taka konieczność, i wykorzystuje go, dla utworzonych klonów moich rodziców – jako żyjących. Po śmierci rodziców fabrykowane są dokumenty dla ich żyjących klonów i dokonuje się windykacji się przez wrzucanie długów na euroclear. Doprowadziło to do kradzieży naszych depozytów rodowych nam należnych, do których nie mamy dostępu przez złodziei. Moje dane są podmieniane aby zatrzeć po mnie ślad, po dzieciach, po moim mężu i po mojej rodzinie.

W związku z tym zasadne jest podejrzenie współpracy Państwa Pokorów z służbami obcych wywiadów rosyjskiego i niemieckiego na naszą szkodę i szkodę Państwa Polskiego. Przy pomocy oszustw w Sądach, w sprawach dziedzictwa rodowego nam przekazanego a wykorzystywanego dla klonów przy pomocy oczywistych pomyłek pisarskich dążono do ponownego rozbioru Polski . Celem jest przejęcie reszty ogromnych terenów rodowych nam należnych dla obcych wywiadów rosyjskiego i niemieckiego i innych. Pod pozorem małego mieszkania przy Bohaterów Westerplatte 1/1 dochodzi do gigantycznych nadużyć i kradzieży pieniędzy na gigantyczną skalę. Przykładem jest próba dorobienia klonów Pani Premier Niemiec Angeli Merkel i Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej panu Donaldowi Franciszkowi Tuskowi.

Dziadek Pani Angeli Merkel nazywał się Kaźmierczak, a w Księgach Wieczystych fałszowane jest moje nazwisko na różne sposoby dla klonów w tym Kaźmierczak, aby dokonać kradzieży. Prezes Sądu w Starachowicach nie widzi żadnych nieprawidłowości w sprawie działki pod garażem , jednocześnie sam fałszuje nazwisko na klony jako Bocheńska i Bochyńska w jednych piśmie. W ten sposób nikt po latach nie ma prawa się domyślić, że to ta sama osoba. Powstają klony a Polska już jest podzielona, ale dopiero po rozbiorze Polski nowe już przygotowane mapy miały być użyte. Sytuacja jest prosta, organizacje Państwa Polskiego, które winny go chronić działają odwrotnie. Wcześniej przygotowują mapy niż ktokolwiek się tego mógł spodziewać i przy sprawach sądownych mataczą. Ponieważ Sądy są niezawisłe nie można naprawić błędnych danych.

W związku z powyższym żądam przedstawienia przez panią Izabelę Pokorę i pana Wojciecha Pokorę Umowy Zakupu mieszkania , od państwa Kosiarskich, (matka Pani Kosiarskiej wałczyła w Iraku i pada podejrzenie na fałszowanie wspólne z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi), przy Bohaterów Westerplatte 1 wraz nieruchomością gruntową i komórką, ponieważ powołano się w sprawie o zniesienie współwłasności gruntowej na czynną legitymację uprawniającą do występowania w sądzie o uzyskanie interpretacji Wyroku Sądu w którym powołuje się Sąd na sprawę spadkowej po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim.

W związku z jej wnioskiem otrzymała odpowiedź z Sądu, w której Sąd powołał się bezprawnie na sprawę spadkową po ojcu I Ns 67/08 dla osób obcych.

Ponieważ znikają moje dane osobowe jako córki moich rodziców i dane mojej córki Marty, której dane również wykorzystywane są do kradzieży i dorabianiu długów których nie ma, mam prawo żądać wyjaśnienia w celu ochrony mojego życia i moje rodziny. Ponieważ moja córka Marta przybrała nazwisko mojego ojca Bochyńska czyli moje panieńskie stała się celem do likwidacji przez te służby.

 • Wypadek córki był bez świadków,
 • Moja mama była operowana bez zgody wyrażenia zgody na zabieg operacyjny, nikt nie podjął działania w celu posunięcia do odpowiedzialności za ten haniebny czyn, który w konsekwencji doprowadził do jej śmierci a jednocześnie próbowano połączyć moje doniesienie ze innymi naszymi doniesieniami w których podstawić chciano mi inną tożsamość na UB -cką rodzinę żony Waldemara Maksalona i jego samego, który dorabiał dane dla pani Pokory.
 • Obecnie chcieli wykończyć nas, aby dokończyć dzieła zniszczenia.
 • Dorobić nie istniejące długi dla potrzeb Komunistycznych Corporacji, do celów kradzieży naszych depozytów przy pomocy euroclear.

W tym czasie, gdy przebywałam za granicą u córki po wypadku, rodzina UB-cka Maksalon, doprowadziła ona do zawłaszczenia mojej nieruchomości, przy ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach, działka 29, aby utworzyć genealogię dla klonów, wykorzystując niezawisły Sąd do swoich przestępczych celów. W sprawie o zniesienie współwłasności Maksalon przerobił sprawę naprzeciwko mnie i zaczął poszukiwać zadłużeń potrzebnych na euroclear, jednocześnie Sąd Rejonowy doprowadził, do możliwości zablokowani mi wypłaty, którą jednocześnie mi przyznał. Podczas gdy moje rzeczy zostały w domu już nie byłam jego właścicielem. Podstawiono mi dokumenty, które miały mi zaszkodzić, co wykryłam po powrocie. Doprowadzili do wyrzucenia mnie z domu po mojej babci, który odziedziczyłam po ich córce Filomenie Jadwidze Bochyńskiej, mojej mamie. Stworzyli sprawę na klony mojego dziadka. Sprawa SR w Starachowicach, która została zawieszona nigdy nie została zakończona sygn. I Ns 956/09 i podjęta dodatkowo to pod inną sygnaturą I Ns 716/10 w różnych wersjach dla klonów. Została ona wykorzystana do podmiany rodziny. Z tego powodu Waldemar Maksalon wskazał na działkę mojego dziadka który oddalał swojej córce a mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej , która stała się wyłączną jej własnością. Natomiast droga dojazdowa mająca księgę wieczystą powstała z wydzielenia części działek należących do czterech osób. Przez działkę dojazdową dokonuje się przestępstwa w postaci podmienionego Protokołu wskazującego na fałszywe dane mojej mamy, że pochodzi z Bocheńskich. Działka przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1, gdzie występuje również nazwisko Pokora jest fałszowane na Bocheńską. Jest to widoczne w dokumentach Sądu. Przy ulicy Nowowiejskiej dorobiono genealogię fałszywej rodzinie Hrabiów Tarnowskich podmieniając faktyczną rodzinę dziadka (Hrabiego Jana Tarnowskiego) i jego żony( Księżnej Anny Reginy Glińskiej) rodziców mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Z powodu późniejszego konfliktu z rodziną Mazurek doszło do nieprzyjemności ponieważ rodzina Mazurek kolaborowała z Niemcami a Władysław Mazurek udający mojego dziadka Hrabiego Jana Tarnowskiego, pracował w obozie Niemieckim a nie był więźniem. Ożenił się z Niemką i miał z nią troje dzieci. Wspólnie działali na szkodę mojej rodziny fałszując dane w Sądzie. Znikły moje dane osobowe gdy próbowałam sprzedać działkę. Nie otrzymałam uzgodnionych pieniędzy w uzgodniony sposób, Sąd nie chciał dokonać wpisu i podzielono mnie z siostrą jak gdyby była obcą osobą. Doszło do naruszenia dóbr osobistych, gdyż Notariusz nie cofnął sprzedaży a Sąd nie wpisał działki. Doszło do potężnego oszustwa wykorzystującego dla klonów dorobiony fałszywy protokół wskazujący fałszywe dane osobowe mojej matki, że pochodzi z Bocheńskich.

Mam prawo podejrzewać w świetle dowodów jakie posiadam, że nowy kredyt na PIT ma służyć do przekrętu na moich nieruchomościach, na kolejny Program komunistycznej Corporacji, wykorzystujących do tego procederu udających moją rodzinę obcych sąsiadów.

Doprowadzano, do oszustwa, że moją mamę po jej śmierci przerobiono na żyjącą, dla klonów korzystających z naszych depozytów, co jest widoczne w Bankach na moich kontach i we wniosku pani Heleny Surma współdziałającej z Panią Pokora i jej mężem. Wojciech Pokorski występuje w dokumentacji Donau-Dnepr, dorabianej do miejscowości Stare Juchy koło Ełku nr działka 29, i jest zbieżność z nieruchomością gruntową i garażem przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1 działka 29. Podobnie policja w Opocznie sfałszowała imię mojego męża na Józefa Kaźmierczyka i nie doprowadziła do wyjaśnienia sprawy kradzieży obrazów, odmawiając wszczęcia prowadzenia śledztwa.

Bohdan Żakiewicz z USA, znał osobiście Wacława Bocheńskiego zarządzającego majątkiem carskim w banku FED w USA , faktycznego ojca Mariana Bochyńskiego ze Starachowic zamordowanego w 1978 roku.

Pod rodzinę Mariana Bochyńskiego podstawiono agenta Marię GUDEWICZ z rodziną. W miejsce Karola syna Mieczysławy Szaibler, ukrywającego się w Starachowicach u mojej babci, który wyjechał do Brazylii, podstawiono klony rodzin zamordowanych Ernesta Bochyńskiego i Juliusza Bochyńskiego jako Aleksander Tarnowski i Juliusz Tarnowski. W ten sposób dokonano kradzieży Miecza Paradnego i obrazów z Wawelu, następnie sięgnęli po Końskie a obecnie po moje niewielkie nieruchomości po moich rodzicach, w celu dorobienia sobie genealogii a moje dane są usuwane.

Wszystkie postanowienia Sądu od 1978 roku były wydane w oparciu o błędne informacje agentów podstawionych za członków wymordowanej rodziny. Obecnie zostało to wyjawione i potwierdzone przez osoby, które udawały naszą rodzinę.

Mojemu obecnemu mężowi przed naszym ślubem Jerzemu Kaźmierczyk, w Prokuraturze w Toruniu dorabiają genealogię wysyłając pod adres mojej mamy, za jej życia, dokumentację, mimo, że tam nie mieszkał. Pada podejrzenie, że dorobiono klona mojego męża Jerzego Kaźmierczyka jako Józefa Ludwika Bochyńskiego, gdyż w dokumentach z SB w IPN sfałszowano mnie jako siedmioletnie dziecko Bożenę Bochyńską jako żonę swojego Ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego. Podejrzenie pada, na Panią Izabelę Pokora, które według pisma pani Surma, ma rozdzielność z Panem Wojciechem Pokorą i przekręty robią osobno dlatego połowa jest pani Izabeli Pokory a połowa jaj męża jako osobna część. Dlatego Pani Helena Surma powołuje się w sprawie I Ns 56/13 osobno na Pana Wojciecha Pokorę i osobno na panią Izabelę Pokorę wykazując przy tym ich części po 1/2 części dla Izabeli Pokora i 1/2 części dla Wojciecha Pokora.

Ponadto żądam wyjaśnienia zniesienia współwłasności gruntowej przez znajomego państwa Pokorów, Geodetę Pana Andrzejewskiego z Lublina, w której to okolicy dokonywano kradzieży naszego majątku rodowego po dziadku w Szczekarkowie, po babci w Kluczkowicach, w Opolu Lubelskim i wielu wielu innych miejscach. Pan Andrzejewski również pracował w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, w którym dokonywano fałszowania dokumentacji geodezyjnej naszego miasta Starachowice.

Żądam naprawienia szkody przez usunięcie nieprawidłowości w nieruchomości przy ul. Bohaterów Westerplatte 1, w Starachowicach, przez Państwo Pokorów i osób współdziałających którzy zostaną ujawnieni w trakcie trwania śledztwa. Widoczne jest zorganizowane działanie udowadniające działanie państwa Pokorów z Panem geodetą Andrzejewskim, który robił mapy dla potrzeb grupy komunistycznej Donau-Dnepr i doprowadził do wpisania nieaktualnych danych na nieboszczyka Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego ojca, na mapie zniesienia współwłasności, w celu podstawienia go pod klony, podobnie jak wystawianie podatków na zmarłych w celu dorobienia genealogi. Później w dokumentach dokonuje się wpisu, jako żyjących, już od dawna zmarłe osoby (niektóre nie żyjące do 10 lat, jak mój dziadek), w celu dublowania tej samej osoby i podstawienia jej tożsamości dla klonów. Ponieważ Pan Geodeta Andrzejewski był przysłany przez państwo Pokora, ich oskarżam za jego działanie na naszą szkodę i Państwa Polskiego.

Pan Geodeta Andrzejewski osobiście w rozmowie ze mną i w obecności świadków, dał do zrozumienia, że Polacy to głupi Naród a Niemiecki Naród jest mądry, wyłuszczając przy tym historię na sposób faszystowski.

W świetle wydarzeń i dokonywanych kradzieży depozytów i nieruchomości oraz fałszowania nazwisk widoczny jest związek działań wymienionych osób z Komunistyczną Corporacją Donau Dnepr, która poprzez swoje programy np. FOREX, HORSE (program pornograficzny, którym miałam być zniszczona) GERLUX (cyfryzacja), i inne dokonuje operacji przez moje konta bankowe. Nawet doprowadzono do fałszowania zadłużeń na moją osobę dla potrzeb klonów. Dzieje się to przez moje konta bankowe, stare adresy, na które wytworzono klony i pod literówkami zmienione nazwiska,lub odwrotnie pisane.

W świetle wydarzeń i faktów, które wskazują bezsporną winę tych osób działających na naszą szkodę i Polski co jest już Zdradą Stanu. Nie reaguje na przestępstwa Wymiar „Sprawiedliwości”, ani Prokuratura, ani żadna inna instytucja w celu ochrony Państwa Polskiego i obywateli.

W związku z wyłuszczonymi faktami w świetle fałszowanych dokumentów dotyczących między innymi nieruchomości przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach, wykorzystano nazwisko dziadka Pani Premier Niemiec Angeli Merkel i powiązanego rodzinnie Pana Franciszka Donalda Tuska, dla potrzeb obcych wywiadów z którymi współpracują Pani Izabela Pokora i jej mąż Wojciech Pokora oraz Helena Surma. Działają oni na naszą szkodę i Narodu Polskiego, przez uczestnictwo w podmianie naszej rodziny i całkowitej naszej likwidacji.

Dziwna jest zbieżność stworzonego programu pornograficznego ,,Horse” przez Komunistyczną Korporację, z nazwiskiem Horst Kaźmierczak syna dziadka Pani Kanclerz Angeli Merkel. (Artykuł tygodnika WPROST)

W świetle Programu Pornograficznego HORSE Corporacja Komunistycznej Donau Dnepr, opartego na bazie diamentowych szachów Romanowów, jest to dziwnym i niebezpiecznym zbiegiem okoliczności. Tym bardziej, że Pani Ewa Wielochowska (Występująca pod zmienionymi nazwiskami) z Corporacji Donau Dnepr, kiedyś poinformowała mnie, że będę robiła co tylko zechcą, podobnie jak były mąż. Program ten został zgłoszony do Prokuratury. Do domu mojego dziadka, gdy wybuchła wojna przyszedł w ubraniu Niemieckiego Oficera, SORGE człowiek udający przyjaciela, który również przyczynił się do zdrady mojego dziadka, Brunona Bochyńskiego, (czyli carewicza Aleksego Romanowa), który po zamachu na kolaboranta Hajdukiewicza został aresztowany z grupą notabli i nie wrócił już do domu. Później było słychać, że posiada kasyno, ale pod innym nazwiskiem. Dziś sąsiedzi udają naszą rodzinę aby, dokonać dalszego naszego zniszczenia. Plany geodezyjne są już wykonywane pod przyszłościowe aglomeracje, które po podmianie rodziny, mają służyć do zatarcia śladów. Np. adres Lipie Henryk Szyb, jest widoczny już jedynie w gminie Brody pod Kielcami. Przy nieruchomości w Starachowicach przy ul. Bohaterów Westerplatte 1, potrzebny był nowy plan geodezyjny, gdzie już widoczne jest miejsce na drogę, którą tak bardzo niegdyś chciała przeprowadzić z tyłu tej samej nieruchomości pani Żyła, aby bliżej miała do pracy. Mój ojciec nie wyraził na to zgody i walczył przeciwko temu projektowi, aby nic takiego nie powstało. Po śmierci taty, dokonaniu zniesienia współwłasności i jasno jest widoczna faktyczna przyczyna takiego działania, i zrozumiały jest powód przeciwstawiania się mojego ojca, który zdawał sobie sprawę, że działanie ma służyć likwidacji taty i jego rodziny, co było potrzebne do celów operacyjnych. Narzędziem do pobrania pieniędzy są morderstwa kolejnych członków rodziny (uzyskaliśmy informację, że ma to wyglądać, na naturalne odejście) aby móc sięgnąć do naszych depozytów. Dokonuje się tego pod pozorem zniesienia współwłasności gruntowej, która posłużyła do kradzieży naszego mienia. Każda kolejna śmierć to dorobienie dla klonów następnych linii genealogicznych. Podobnie jak przy ul. Nad Kamienną 25 gdzie pani biegła Geodeta Nowakowska zmieniła już w Planach nazwę ulicy, aby w przyszłości podmienić mapy i zatrzeć ślady. Dzieje się to wszystko przy pomocy oczywistych pomyłek Sądowych i innych. Nawet wówczas gdy poprawią również wykorzystują nie poprawione Protokoły do swoich niszczycielskich celów w innych sprawach. Z ulicy Nad Kamienną zrobiono ul. Kamienna, z ulicę Bohaterów Westerplatte przerobiono na Getta Warszawskiego. Powstała nawet jeszcze nie istniejąca ulica Batorego w Starachowicach przy pomocy komornika z powodu, gdyż fałszowano dokumentacje dla klonów na siostrę Beatę Marię Idziak, która mieszkała w Katowicach przy ul Batorego. Od czterech lat mieszka w Irlandii i ma znakomity kontakt z Sądem, co udowodnił Sąd wielokrotnie wysyłając do niej korespondencje, a nowy adres jest znany Sądowi, gdyż go podała w Księgach Wieczystych do Sądu Rejonowego w Starachowicach. Mafia geodezyjna działa dla Komunistycznej Corporacji Donau Dnepr w naszych strukturach. Wszystkie mapy są od lat przygotowywane dla przyszłych już zaplanowanych działań. Działanie od tyłu i zmienianie nazwisk to jest charakterystyczny sposób ich działania wykorzystujący posiadane Immunitety osób współpracujących. W ten sposób zrozumiałym jest faktem dlaczego ojciec nie mógł wrócić do swojego pałacu w Szczekarkowie powiat Puławy. Niszczenie rodziny, oszustwa i morderstwa, które temu towarzyszą doprowadzono do perfekcji. Pobito nas z pełną świadomością bezkarności, wiedząc że Sąd i Prokuratura nie zareagują gdyż współpracują w tym procederze i nam o tym powiedziano. Doprowadziło to do sytuacji,że publicznie się z nas naśmiewają, jednocześnie doprowadzając do kradzieży depozytów i będąc ochranianymi przez Prokuraturę i Sąd. Jedna z osób wyjaśniła nam, że zabić to nie sztuka, ale zabić tak, aby to wyglądało na naturalny zgon, to jest sztuka. Udało się to w stosunku do mojego taty i mojej mamy. Moja córka uległa wypadkowi. Widoczne jest działanie służb w stosunku do moich dzieci i wykorzystywanie ich klonów.

Mechanizm kradzieży nieruchomości przez wielokrotne odsprzedawanie już został zaprezentowany w TV jak i sposób jego rozwiązania polegający na powrocie do pierwszej umowy sprzedaży nieruchomości i jej uporządkowaniu.

Poinformowano nas, że pomysłodawcą sposobu kradzieży depozytów dziadka Brunona

Bochyńskiego był dyrektor FSC w Starachowicach, pan Banach. Pan Banach namówił Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomenę Jadwigę Bochyńską do zakupu mieszkania przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Cały ten teren stanowił własność Zakładów Górniczych Romana Bocheńskiego, którym zarządzało przed 1939 rokiem Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych w Starachowicach i stanowił własność Brunona Bochyńskiego, działka oznaczona była numerem 29.

FSC Starachowice przekazało dla UM Starachowice budynki mieszkalne stanowiące przed 1939 rokiem własność Zakładów Górniczych w Starachowicach. Urząd Miasta Starachowice dokonał sprzedaży budynku przy ulicy Westerplatte 1, wydając podwójne akty notarialne. W jednym wydanym Józefowi Ludwikowi Bochyńskiemu i Filomenie Jadwidze Bochyńskiej wykazano, że w budynku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1, w którym sprzedano jedynie mieszkanie oznaczone ,,przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1” i drugi akt nie ujawniony w którym dokonano pobrania pieniędzy z depozytów dziadka Brunona Bochyńskiego w UBS i zapłacono za cały budynek. Dla zameldowanych sąsiadów współpracujących z Urzędem Bezpieczeństwa i Urzędem Miejskim wydano fikcyjne umowy zakupu nieruchomości przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Dlatego Pani Pokora która zakupiła niedawno od Sąsiadów mieszkanie próbuje poprzez podział nieruchomości gruntowej, dopisując się do genealogii przy pomocy pani Heleny Surma. Nieodmienność nazwiska Surma świadczy o poborze depozytów z depozytów dziadka.

Świadczy o tym zapis w Akcie Notarialnym, że na życzenie jednego z kupujących Helena Surma Urząd Miasta zmienia oznaczenie działki pod Garażem na numer 29. Jest to oznaczenie teren Zakładów Górniczych w Starachowicach Romana Bocheńskiego. Świadczy o tym wydany dokument przez Urząd Miasta o spłacie pożyczki przez Józefa Ludwika Bochyńskiego za zakup mieszkania przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Stworzone rozwiązanie pozwalało na wprowadzanie do budynku Pracowników Urzędu Bezpieczeństwa jako sąsiadów pod różnymi nazwiskami i wykazywanie dla nich związków rodzinnych. Służyło to do tworzenia fałszywej genealogii rodzin arystokratycznych w celu kradzieży ich majątku przez Korporacje Komunistyczna Donau-Dnepr, współpracującej z rosyjskimi służbami. Działania te są ochraniane przez Urząd Miasta w Starachowicach, Urząd Powiatowy, Policję, Prokuraturę w Starachowicach i Sąd Rejonowy w Starachowicach.

Dowodem na to jest wypowiedź Prezydenta Miasta Starachowice Sylwestra Kwietnia, który po naszym ujawnieniu twierdzi, że ma innych właścicieli Starachowic. Dowodem na udział Sądu w podmianie rodziny carskiej są koperty nadawane na nazwiska utworzonych klonów w celu kradzieży nieruchomości przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Tworzone są klony na nazwisko dziadka Prezydent Niemiec A. Merkel. Dla tych klonów otwarto konta bankowe i dokonywano kradzieży pieniędzy przez stworzone windykacje z banku UBS.

Dowodem na te działania jest sprawa I Ns 56/13 w której sąsiadka Helena Surma, aby zrobić przyłącze wodne powołuje się na sprawę spadkową po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim i matce Filomenie Jadwidze Bochyńskiej. W sprawie tej Helena Surma używa klonu ,,Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez „ZI” . Miała ona służyć do ukrycia podmiany rodziny carskiej w Polsce w dniu 30.04.2013 roku w rocznicę śmierci Adolfa Hitlera. Takiej podmiany już dokonano w przeszłości w latach 70. Doprowadzono do śmierci Mariana Stefana Bochyńskiego syna Marii Romanow i Wacława Bocheńskiego. Wacław Bocheński zarządzał depozytami

rodowymi w Banku Rezerw Federalnych w USA. W miejsce Mariana Bocheńskiego podstawiono agenta KGB Marię Gudewicz z rodziną. Maria Romanow ukrywała się pod nazwiskiem Bolesława Bochyńska z domu Podczaska. Obecnie rodzina Podczaskich herbu „ROLA” z Warszawy współpracująca z Urzędem Bezpieczeństwa, bezprawnie posługuje się herbem ,,RAWICZ” i fałszuje genealogię księżnej Róży Marii Lubomirskiej, która zmarła po porodzie. Bezprawnie wstawiono moich rodziców i dziadka na ich stronie aby uwiarygodnić ich sfałszowane pochodzenie. Róża Maria Lubomirska byłą matką Józefa Ludwika Bochyńskiego urodzonego w 1932 roku. Brunon Bochyński, który miał tylko jedno dziecko syna Józefa Ludwika Bochyńskiego. Maria Romanow ukrywając się jako Bolesława Bochyńska z domu Podczaska i Aleksy Romanow pod nazwiskiem Brunon Bochyński, udawali małżeństwo i wychowywali Mariana Stefana Bochyńskiego i Józefa Ludwika Bochyńskiego. Wykryliśmy w IPN dokument Jerzego Bocheńskiego, którzy wskazuje na innego swojego ojca Bochyńskiego, urodzonego w innej miejscowości niż mój dziadek Brunon Bochyński. Potwierdziła brak pokrewieństwa ich rodziny również Teresa Szmytka z domu Bochyńska, co oznacza, że jej rodzeństwo Jerzy Bochyński, Cecylia Włodarczyk z domu Bochyńska, Konstancja Krzemińska z domu Bochyńska nie są dziećmi Brunona Bochyńskiego. Cała ta rodzina współpracowała z Państwem Podczaskich i Gudewicz w celu kradzieży depozytów z Banku Rezerw Federalnych. Teresa Szmytka stwierdziła, że ,,Takie były czasy” Pani Lewandowska z domu Maksalon zamieszkała w Tomaszowie Mazowieckim potwierdziła, że rodzina Waldemara Maksalona ze Starachowic nie ma nic wspólnego z rodziną Maksalon z Woźnik w której ukryła się rodzina Księcia Franciszka Glińskiego dziadka Filomeny Jadwigi Bochyńskiej mojej matki. Hrabia Jan Tarnowski ojciec Filomeny Jadwigi Bochyńskiej nie ma nic wspólnego z rodziną Mazurek. Hrabia Jan Tarnowski ukrywał się początkowo pod nazwiskiem Mazur a potem pod nazwiskiem Franciszek Jan Mazurek.

Z powodu dokonywania fałszerstw i podawanie nieprawdziwych danych do Sądu doszło do tragicznych skutków przez działanie dla obcych wywiadów ukrytych pod nazwiskami wymordowanej rodziny i podających się za nią. Zawłaszczyli teren dziadków, który po ich śmierci odziedziczyła ich córka a moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek (tak naprawdę to córka ukrytego Hrabiego Jana Tarnowskiego i Księżnej Anny Glińskiej ukrytej w rodzinie Maksalon z Woźnik). Waldemar Maksalon ze Starachowic po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej udając koligacje z naszą rodziną, pod którą się podstawił i pod moje dane osobowe dokonał kradzieży przy udziale Sądu w sprawie I Ns 716/10 nieruchomości przy ulicy Nad Kamienną 25. Nadto starano się dokonać działu spadku na majątku carskim w sprawie Ic 2627/10 przekazanej do sprawy I Ns 716/10. Dodatkowo doprowadzono do zwrócenie nam dokumentacji ze sprawy Ic 2627/10 ale nie pełnej gdyż cześć wykorzystano dla Służb Specjalnych i z tego powodu przesłano część dokumentacji z Sądu Okręgowego z Kielc, które to dowody świadczą w 100 % o ich uczestnictwie w podmianie naszej rodziny i podstawieniu pod moją carską rodzinę tej , która stała się oprawcą moich dziadków, rodziców a obecnie i nas. Podobnie dzieje się i teraz przy pomocy wskazanej rodziny pani Pokory i jej męża.

Rodzina Waldemara Maksalon, która zawłaszczyła przy pomocy Sądu Rejonowego w Starachowicach, nieruchomość przy ulicy Nad Kamienną 25, działka 29, dla Komunistycznej Corporacji Donau Dnepr działającej dla obcych wywiadów, kreujących fałszywą arystokrację. Doprowadziło to do wyrzucenia mnie z domu przy ul. Nad Kamienną 25 działka 29, w celu dorobienie genealogii dla tych służb. W tej sprawie Waldemar Maksalon wskazał na nieruchomość po rodzicach przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1 do której nie miał prawa a na którą wpisali się bezprawnie sąsiedzi, co dowodzi ich współudział w tym oszustwie. Wykorzystano przy tym Protokół z oczywistą pomyłką pisarską w sprawie spadkowej po moim ojcu I Ns 67/08, który Waldemar Maksalon wykorzystał do swoich nikczemnych celów. Waldemar Maksalon nie jest rodziną i nie miał prawa posługiwać się sprawą spadkową po moim ojcu I Ns 67/08. Ponadto sprawa ta była wniesiona z Invest Bank (pana Soloża-Żaka), który doprowadził do podmiany mojej mamy, przez podstawienie umowy z fałszywym podpisem mojej mamy jako Jadwigę. Później wykreowano Jadwigę Kaczyńską, podstawiając ją pod herb Bocheńskich, Rawicz co jest oszustwem. Działanie Waldemara Maksalona przy ulicy Nad Kamienną 25 działka 29, łączy się z Westerplatte 1/1, pod garażem była działka 29, i z tego względu stało się to sposobem do połączeń dla dorobionych klonów i spowodowało szkody przez ich działanie, między innymi przy pomocy Pani Pokory z mężem.

Chciano cynicznie doprowadzić do zapłaty za nieruchomość przy ul Nad Kamienną 25 ze sprzedaży kradzionych IKON z Banku UBS, które nam pokazano a będących naszą własnością,. Była wśród nich ikona ,,Zwiastowania Najświętszej Marii Panny”. W Kościele w Apenzell koło St Gallen w Szwajcarii znajduje się ołtarz z obrazem „Zwiastowania Najświętszej Marii Panny” jak również taki sam Ołtarz znajduje się w Rudzie Malenieckiej w Polsce. Dom przy ulicy Nad Kamienną 25 działka 29, był własnością mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu ukrytej jako Maksalon, która jest ukrytą księżną Anną Reginą Glińską, córką Franciszka Glińskiego, który zakupił tą nieruchomość i była ona jego wyłączną własnością. Babcia była jedyną jego córką, ale jej rodzinę, podszyła si fałszywa rodzina UB-cka Maksalon ze Starachowic, aby dopisać się do mojej rodziny. Waldemar Maksalon przy pomocy oszustwa, narusza moją własność, wskazując bezprawnie na nieruchomość mojego dziadka, ojca mojej mamy na ulicy Nowowiejskiej 29, gdzie w Sądzie dorobiono nieistniejący dokument dla klonów. W Protokóle znajduje się nieprawdziwy wpis, wskazujący na fałszywe dane mojej mamy, które potwierdza Wojciechowska. W protokóle osobę cywilną Stefana Mazurka, przerobiono na Sędziego. Wpisano oszustwo w rubryce gdzie powinien się znajdować się prowadzący sprawę Sędzia, osobę cywilną. Nigdy taka osoba nie pracowała w Sądzie i nie miała prawa tam widnieć. Podobnie jak przed wojną doprowadzano do sfałszowania dokumentacji i pozwanego Wrońskiego przerobiono na adwokata Werońskiego. Celem było zawłaszczenie depozytów do sponsorowania II Wojny Światowej, obozów śmierci Adolfa Hitlera. Obecnie jest to celowa podmiana mojej rodziny i wykorzystuje się fakt że mój dziadek Franciszek Jan Mazurek, pracował w Sądzie jako kurator (był faktycznym hrabią Janem Tarnowskim, który wcześniej ukrywał się jako Jan Mazur). Jest to podstawienie nieżyjącego Stefana Mazurka jako żyjącego i w dodatku przerobionego na Sędziego. W sprawie pani Surmy doprowadzono do prowadzenia jej dla fałszywej nieistniejącej Doroty Idziak wykreowanej przez panią Surmę dla służb obcego wywiadu we współpracy z panią Pokorą i jej mężem. Chciano doprowadzić do podstawienie kuratora mojej siostrze i wówczas byłaby już niepotrzebna wraz z rodziną i zlikwidowana. Wówczas doprowadzić chciano do wypłaty odszkodowania na klony za mojego dziadka, którego symboliczną tablicę postawił mój ojciec na Firleju w Radomiu. Znowu jest próba podstawienia klona Pani Kanclerz Angeli Merkel widoczna przy nazwisku Wojciechowska i drugim imieniu Dorota zupełnie jak drugie imię Dorotea w Pani Kanclerz Angeli Merkel. Widoczne jest podobieństwo w działaniu zupełnie jak przed wojną dla uzyskania pieniędzy na finansowanie ADOLFA Hitlera i wojny w ten sam sposób prowadzono sprawy naszych nieruchomości. Moja mama nigdy z domu nie nazywała się Bocheńska i nie była córką Ludwiga i Filomana. Poprosiłam o wpisanie prawidłowych danych przez Sąd Rejonowy w Starachowicach dla ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 przy garażu. Sąd Rejonowy odpisał na moje zarzuty, odrzucając oczywiste fakty fałszywych wpisów, jednocześnie dorabiając następne nazwisko, i wydając kolejny fałszywy dokument przerabiający mnie na dwie osoby

Bocheńska-Kaźmierczyk i Bochyńską-Kaźmierczyk, aby dorobić klony. Świadczy to że pani Izabela i Wojciech Pokora podszyli się pod moich rodziców, gdyż mimo mojej interwencji nic nie zrobili aby usunąć wadliwe wpisy w Sądzie, które służą do oszustwa. Państwo Pokora uczestniczą w tej farsie, podmiany mojej rodziny, co jest widoczne w braku podjęci a jakichkolwiek działań w celu wyjaśnienia oszustw w Sądzie mimo, że o to prosiłam. Ponadto dokumenty świadczą, że ktoś wpisuje moich umarłych rodziców jako żyjących. Oznacza to, że wykorzystywane są Dowody Osobiste moich rodziców jako żyjących, których mnie pozbawiono aby dalej kraść nasze depozyty. Ponadto w domu przy Bohaterów Westerplatte 1, w Starachowicach, doszło do fałszowania dokumentów, przy jednoczesnym podłączeniu się pod moje liczniki i dokonuje się fałszywych windykacji. Na moje nazwisko z pierwszego małżeństwa Piórecka do dziś fałszuje się dokumenty i prowadzi nielegalne operacje przez dawne konta Bankowe PEKAO SA, według ostatnich danych również przez Bank Śląski, wykorzystując do tego euroclear. Na to nazwisko dokonuje są operacji y. Widoczny jest do dziś związek nazwiska Dariusza Pióreckiego z nielegalnym z obrotem na kontach i udziałem w kradzieży depozytów. Obroty na tajnych kontach Bankowych, które przedstawiłam w Prokuraturze spowodowały, że jesteśmy prześladowani w swoim mieście. Były mąż mówił, że jego rodzina zajmuje wysokie stanowiska w Rządzie jest mocno związana z komunistami, widoczny jest związek jego z działaniem Pani Pokory. Sprawa jest tym bardziej widoczna, że były mąż niegdyś wynajmował garaż, który moi rodzice zakupili wraz z mieszkaniem na odrębna własność z nieruchomością gruntową we współwłasności od Urzędu Miejskiego w Starachowicach. W tym, że mieszkanie zostało zakupione na 95 % zniżki, w związku z możliwością zniżką którą UM przyznał jedynie w wypadku wykupu przez wszystkich lokatorów jednocześnie mieszkań wraz z nieruchomość gruntową we współwłasności na 50 % zniżki. Rodzice dodatkowo zakupili murowany garaż z gruntem dojazdowym do niego. Jest to zawarte w Aneksie do Umowy, ale bez zniżki za 100% wartości z powodu, że garaż z gruntem dojazdowym może istnieć niezależnie do mieszkania. Nieruchomości gruntowe były sposobem na przyszłe dorobienie fałszywych linii genealogicznych, w celu dorobienia ich dla klonów czyli oszustów podszywających się pod moją arystokratyczną rodzinę. Pani Izabela Pokora wraz z mężem uczestniczy w podmianie rodziny i podstawieniu naszych danych dla fałszywej arystokracji. Dziś widoczny jest związek konieczności zakupu ze zniżką wszystkich mieszkań wraz z nieruchomością gruntową, gdyż miało to na celu dorobienie genealogii dla fałszywych arystokratów. Przy pomocy Urzędu Miasta doprowadzono do odkupienia części działki aby dorobić następnym osobą, kolejną genealogię przy pomocy podpisanych dokumentów dla UM.. Małe części są zamieniane na duże, tuż przed śmiercią mojej mamy, aby po śmierci dalej fałszować poprzez wpisanie fałszywych wpisów do Ksiąg Wieczystych dla Klonów na nazwisko jak już wspomniałam KAŹMIERCZAK, i KZIMIERCZAK itp., itd.. Moje mieszkanie odziedziczone po rodzicach, wpisano na klony i obecnie garaż na naszej nieruchomości został skradziony przy pomocy oszustów a osoby wpisane nie zamierzają wyprostować oczywistych oszustw przez nich samych zrobionych i osoby z nimi współpracujące. Żądam osobnego prowadzenia sprawy pani Helena Surma i osobno dla pani Izabeli Pokory z jej mężem Wojciechem Pokora. Zamierzano pozbawić Państwo Polskie naszych rdzennych ziem. Dowodem jest dziadek pani Angeli Merkel Horst Kaźmierczak, którego nazwisko wpisał Sąd przez działanie Izabeli i Wojciecha Pokora, na moją nieruchomość, a co za tym idzie chciano doprowadzić do przejęcia ogromnych nieruchomości i ziem w Polsce, należących do mojej rodziny. Świadczy to o sprzedaniu Polski i podzielenie łupów na nowych zaborców, zniewalających cały naród.

Obecnie szpiegowana jestem i kontrolowana przez służby, co powoduje, że stworzono nam swego rodzaju GETTO. Przed pomnikiem Getta Warszawskiego pokłonił się Willy Brandt. Ten znaczący symbol miał wymiar międzynarodowy. Dziadek po kolejnym uratowaniu się, był doradcą Niemiec Willy Brandta.

Mój dziadek był właścicielem Zakładów Górniczych w Starachowicach wówczas występował jako Roman Bochyński. Dziś pod niego podstawiają uzurpatorów wykorzystując dla nich naszą tożsamość, aby przejąć resztę nieruchomości w Polsce i na świecie należących do mojej rodziny.

W ten sposób Polska raz na zawsze straciłaby suwerenność.

W związku z powyższym jeżeli te sprawy nie będą rozwiązane aby przywrócić mi skradzione nieruchomości, moją tożsamość, moich rodziców oraz dziadków wraz ze zwrotem nieruchomości może doprowadzić do utraty wolności obywateli wraz z suwerennością Polski.

W ten sposób dorobiono genealogię dla Kaczyńskich, Glińskich, Tarnowskich, Lubomirskich, Podczaskich, Radziwiłł, Romanow. Wykreowano w Niemczech fałszywą Olgę Romanow kreowaną przez wywiad rosyjski i niemiecki. No okładce książki widnieje osoba, która narzucała się mojemu ojcu, gdy był młody i działała z służbami. W książce widoczne jest jej zdjęcie i Czesławy Wojciechowskiej z domu Mazurek, której siostrą jest Apolonia Kuźbik z domu Mazurek. Jak wspomniałam wcześniej udowodniono obecnie, że nie są oni moją rodziną.

Mój dziadek Brunon Bochyński (który był ukrytym Aleksym Romanow), był prześladowany z powodu odmowy finansowania wojny. Niemcy posłużyli się rodziną zamordowanego Ernesta Bochyńskiego i fikcyjnymi sprawami Sądowymi do finansowania obozów śmierci Adolfa Hitlera. Dziś Polska milczy a Komunistyczna grupa Donau-Dnepr chce doprowadzić do tego samego. Pani Pokora z mężem, jest przykładem takich osób, które w przeszłości doprowadziły do wymordowania mojej carskiej rodziny, i tysięcy osób w Polsce, dla prywaty i rzekomo lepszego życia, zdradzając Rzeczpospolitą Polskę i osoby, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna i Rodzina są najwyższą wartością które działały dla dobra Polski.

Jezus Chrystus Zwyciężył i niezależnie czy ktoś wierzy czy nie odpowie za wszystko. Za każdą rzecz dobrą czy złą czy tajną, zdamy sprawę przed Bogiem. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Do Boga należy srebro i złoto i to od niego zależy jak będą się toczyć wszystkie sprawy, gdyż on zna myśli zamiary i serca człowieka i odtajni wszystko na swoją chwałę. On jest Sędzią doskonałym i to On prowadzi nasze sprawy.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem:

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

i Jerzy Kaźmierczyk

Do wiadomości:

Episkopat Polski
Sejm RP
Senat RP
Episkopat Polski
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Ministerstwo Sprawiedliwości
Prokuratura Generalna
Trybunał Konstytucyjny

Nieuruchomione Dotychczas Legalnie Pieniądze

     Poniżej przedstawiamy dokument nigdy legalnie nie użyty, który obecnie wykorzystywany jest  bez naszej zgody,  przez klony dla wywiadu.  Wpisano dawne moje nazwisko Piórecka  w Sądzie Rejonowym wydział KRS w Kielcach w Marmoroc-Polska  Sp z o.o. Adres spółki ul Nad Kamienną 25  jest   wykorzystywany przez obcą  rodzinę komunistów – donosicieli- agentów:  Maksalon, Cichockich, Tarnawa, Limanówka pracujących dla komunistycznej Corporacji  Donau Dnepr. Dziś już jest potwierdzone, że nie są nawet rodziną Maksalon z Woźnik, w której ukryła się moja babcia Księżna Anna Regina Glińska zamężna z hrabia Janem Tarnowskim. Wprowadzając Sąd w błąd i podając się za nasza rodzinę dorabiali dokumenty przy pomocy rodziny Mazurek oraz  obecnie przy pomocy sąsiadów przy ul Bohaterów Westerplatte 1, pani  Surma, Pokora i inne, dla fałszywej arystokracji, tj fałszywych hr. Tarnowskich, ks Glińskich, Hr, Nowak, ks Lubomirskich, Ks. Radziwiłł, carskiej Romanow w celu wprowadzenia fałszywej arystokracji na Wawel i sfinansowania  jednej religii przez kradzież naszych depozytów carskich. Rodzina Marii Gudewicz ukradła sygnet rodowy i pieczęć, które to  przekazała  bezprawnie dla Schwarzeneggera.

Do dzisiejszego dnia Policja, Prokuratura i Sąd nie odzyskały skradzionych precjozów carskich i pieniędzy uruchomionych za pomocą wystawionych pełnomocnictw dla Bohdana Bohdana Żakiewicza i Piotra Waydla do Banków FED i UBS.

Wystąpienie Pełnomocników do Banku FED w USA

Wystąpienie Pełnomocników do Banku FED w USA

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
STRONG { font-weight: bold

–>

Wystąpienie Pełnomocników do Banku UBS w Szwajcarii

Wystąpienie Pełnomocników do Banku UBS w Szwajcarii

Opracowano 03.04.2013, Starachowice,Poland
Autor
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk

Zaangażowanie Sądu Organów Ścigania i Urzędu Miasta do wprowadzenie Jednej Religii i Antychrysta

Przedstawiam dwa Postanowienia Sądu w Starachowicach jeden prawdziwy z 2000roku mojego dziadka i drugi zrobiony na potrzeby Komunistycznej Corporacji Donau Dnepr dla wprowadzenia jednego lidera przez fałszywych hrabiów Tarnowskich i innych. Drugi dokument został sporządzony podczas pobytu mojej matki w szpitalu z powodu nagłej dziwnej choroby. Później Mama umiera a fałszywy dokument nigdy nie został poprawiony. Sprawa nie dotyczyła rodziny Maksalon ale nieruchomości, którą zawłaszczyły w 1/3 służy UB dla których pracuje Maksalon Waldemar z rodziną. Obecnie chcą zawłaszczyć nieruchomość przy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach do celów wprowadzenia jednej religii i lidera światowego. Trzeci dokument wydany został 10 lat po śmierci dziadka na niego mimo, że dziadek nawet za życia nie był właścicielem nieruchomości przy ulicy Nad Kamienna 25 działka 29 ale był właścicielem działki przy ulicy Nowowiejska 29. Świadczy to o prowadzeniu sprawy od tyłu, zanim ukradli już wyprodukowali fałszywe dokumenty. Przykładem jest podatek wystawiony przez UM po śmierci dziadka na nie jego nieruchomość. Później w sprawie I Ns 956/09 dokonano podstawienia fałszywych danych rodziny Maksalon i usunięto mnie z siostra jako dzieci Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Prowadzono sprawę po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na powstałego Klona I Ns 716 /10 w celu podmiany rodziny. Obecnie chcą doprowadzić do podmiany rodziny na następne Klony w sprawie sąsiadów w dniu 05.04.2013r. Aby dorobić Państwu Pokora genealogie i umożliwić podstawienie ich pod powstałe już klony mojej rodziny. W Polsce byłam jedna o takim nazwisku i nie ma żadnej innej osoby nawet o zbliżonej formie nazwiska. Ich plan zmierzał do wymordowania rodziny i podstawienia powstałych klonów. Cyfryzacja pozwala na dowolną podmianę danych osobowych. Doprowadzono do podstawienia agentów pod nieruchomość przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1, gdzie zrobili sobie „pensjonat pod różą”. Nieruchomość całą opłacili z depozytów mojego ojca i dorobiono klony pod moją siostrę przebywającą od czterech lat za granicą, wcześniej zamieszkiwała w Katowicach. Urząd Miasta dorobił jej fałszywy adres zamieszkania na ul Bohaterów Westerplatte1/1 w Starachowicach, aby zatrzeć ślady po prawdziwych danych i wydając dokumenty dla klonów. Nie wykazano w dokumentach, że mama miała od siostry Pełnomocnictwo. Znikają moje dane osobowe w systemach komputerowych, gdyż wszyscy wiedzą, że ja z mężem nie ugniemy się do ich oszustw. Powstaje klon dla pani Kanclerz A. Merkel i fałszywych Tarnowskich, Lubomirskich, Bocheńskich, Romanow, Radziwiłł. Moje DNA Sąd nie oddaje mimo, że odmawia prowadzenia sprawy o porównanie DNA w sprawie I Ns 58/13 Sądu Rejonowego w Starachowicach w celu wykorzystania jego do podmiany rodziny. Pada podejrzenie, że ktoś posługuje się Dowodami Osobistymi moich rodziców po ich śmierci jako żyjących i Dowodem Osobistym mojej siostry, gdyż ona oddała Dowód Osobisty i już go nie posiada od chwili wyjazdu do Irlandii. Moim DNA złożonym w Sądzie i w Prokuraturze w Starachowicach, posługują się służy obcych wywiadów do nikczemnych celów. W związku z nielegalnymi obrotami na moich kontach i podstawienie pod moje nieruchomości Sąsiadów, widoczne są dowody na to, że korzystają oni z fałszywych dokumentów moich rodziców i pobierają pieniądze z moich kont bankowych przez udział w programach bankowych. Jeden z nich to pornograficzny program Horse, co jest dowodem na celowe działanie Sądu, Prokuratury i Urzędu Miasta i sąsiadów zameldowanych na Bohaterów Westerplatte 1 w celu kradzieży depozytów carskich i wprowadzenie jednej religii.

Urząd Miasta Starachowice jest zamieszany w zbrodnie na mojej rodzinie. Po śmierci Ojca, zauważyłam, gdy powróciłam do panieńskiego nazwiska zauważyłam, że na to nazwisko dorabiane są dokumenty zgodnie z w dokumentami UB w IPN. W tych dokumentach występuje będąc siedmioletnim dzieckiem jako żona mojego ojca. W lutym 2007roku pan Prezydent Miasta Bernatowicz podpisuje dokumenty o drogę. Po czym ojciec umiera 21 kwietnie 2007roku w Końskich. Urząd Miasta Końskie wydaja do IPN fałszywą metryka śmierci mojego ojca po interwencji poprawiają jako błąd ale pani w IPN odbiła już fałszywy dokument. Dokonuje się podmiany osób pod nieruchomość przy pomocy Geodety Andrzejewskiego który gloryfikuje Niemcy. Dorabiają w Sądzie dokumenty na Kaźmierczak. Pani Helena Surma i Panią Pokora wraz z mężem oraz Gibalska, posługują się fałszywymi danymi osobowymi w celu podmiany rodziny mojej mamy aby podszyć się pod moich rodziców. Po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, Sąsiedzi wykorzystują fakt, że wynajmuję moje mieszkanie i wystawiam go do sprzedaży, do której nie dochodzi. Firma pośrednicząca w sprzedaży mieszkania wraz z nieruchomością gruntową i garażem, doprowadza do nielegalnej podmiany dokumentów w Sądzie przez ich współpracę z BOR przy pomocy fałszywych spraw po terminie. Celem jest wprowadzenie fałszywych zadłużeń na euroklear aby pobierać pieniądze z naszych depozytów carskich, aby przejąc przez komornika mieszkanie na sfałszowane zadłużenia już umożone lub sfingowane. Rodzina Waldemara Maksalona współpracując z Komunistyczna Korporacja Donau Dnepr kradną nieruchomości potrzebne do kradzieży pieniędzy z naszych depozytów w Banku FED w USA i UBS w Szwajcarii oraz Anglii itd. aby doprowadzić do finansowania jednej religii.

Stosowany mechanizm doprowadziłby do naszej śmierci, aby bez przeszkód móc zniewolić całe narody wykorzystując skradzione depozyty carskie.

Poznaliśmy tego Pana na biało ubranego w 2006 roku w Szwajcarii z Wittenów, który planowany był na Króla Polski jako przyszły mąż Marty Kaczyńskiej. Miał być z rodziny Beaty Marii Idziak jako Doroty Idziak i Karola Wojtyłły czyli z rodziny Wojtyłł-Bocheńskiej przygotowanej przy pomocy działki Nowowiejska 29 w Starachowicach.

  Dokument  ten jest  nowo sporządzony do podmiany rodziny, 10 lat po śmierci dziadka, Franciszka Jana Mazurka, który  nigdy nie widniał jako właściciel tej nieruchomości ale jego żona Aniela Regina Mazurek.  Po śmierci ich jedynej  córki a mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej dorobiono fałszywą rodzinę podszywająca się pod nas. Przedstawiony dokument to wystawiony podatek przez UM Starachowice na zmarłego od dziesięciu lat.  Wpisano do dziadka fałszywą rodzinę Maksalon co później usankcjonowano przy pomocy spraw Sądowych  w późniejszym czasie przez UB-cką rodzinie Maksalon ze Starachowic. Dziś potwierdzone jest, że nie jest to rodzina.
Maksalon z Woźnik w której ukrył się Książę Franciszek Gliński.

podatek na zmarlego dziadka

Prawdziwe Postanowienie Sądu z 2000 roku po Franciszku Janie Mazurku, pod tym nazwiskiem ukrywał się mój dziadek hrabia Jan Tarnowski.
postanowienie po dziadku

Dorobione po raz drugi Postanowienie Sądu z 2010 roku dla sklonowanego mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, na potrzeby fałszywych hrabiów Tarnowskich, Książąt  Glińskich przez podstawioną przez Urząd Bezpieczeństwa rodzinę Waldemara Maksalona.
falszyweI Ns 956 -09 po dziadku

Fałszowano moje linie genealogiczne i mojej siostry podwajając osobę sklonowanego mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka.  Urząd Miejski w Starachowicach wystawiał podatki  jako  pod osobę żyjącą i w dodatku pod nieruchomość, która nigdy nie należała do dziadka, ale do babci po jej rodzicach. Na Umowie dobrowolnej znajduje się prawdziwy herb Glińskich czyli mojej babci Anieli Reginy Mazurek ukrytej jako panna  pod nazwiskiem Maksalon z Woźnik, która jest księżną Anną Reginą Glińską.  Obecnie w  mojej sprawie o zmianę Postanowienia Sądu o dziedziczeniu  po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej oznaczonej przez Sąd sygnaturą  I Ns 7/13 , (w kwiecie z zapłaconą  sygnaturą 7/12 jako pomyłkową),  odmówiono jej prowadzenia po raz drugi wysyłając brak formalny, który nie został wysłany.  Świadczy to, że pobrano zapłatę ale do innej sprawy a sprawę właściwą zamknięto w celu usunięcia śladów przestępstwa. Prosiłam o zmianę Postanowienia Sądu  ze względu na Oświadczenie Woli mojej mamy zawarte  w Upoważnieniu, użytym do Sądu w innej sprawie (w czasie choroby mojej mamy). W dniu dzisiejszym to jest 04.05.2013r. w Sądzie w aktach sprawy I Ns 7/13 odszukałam dokument,  który do mnie nie dotarł a na którego Postanowienie odmówiono mi prowadzenia sprawy po mojej mamie i powołując się jednocześnie na śledczego wpisującego mnie pod ludzi obcych jako rodzinę. W  piśmie Sąd powołuje się na wskazanie kręgu spadkobierców a przecież wskazałam, że jedynymi osobami jestem ja i moje siostra. W związku z pismem śledczych dorobiono mi UB-cką rodzinie w XXI wielu w Polskę w Starachowicach. Sąd odmówił mi prowadzenia sprawy ale w sprawie zawarta jest notatka śledczych  odnosząca się do sprawy nie dotyczącej mojej rodziny ale  obcych z UB-Maksalonów, co jest naruszeniem dóbr osobistych.  Zamiast odnieść się do sprawy I Ns 426/10 do celów zmiany Postanowienia Sądu, Sąd nadał Sygnaturę tej nie rozpoczętej jeszcze  sprawie  jako I Ns  7/13   i podmienił moje dane z rodziną obcych  ludzi oraz powołał się w sprawie na  rodzinę  Waldemara Maksalona. Rozdzielili mnie  z siostrą  i wpisali pod Alicję Maksalon (żonę Waldemara Maksalona z domu Kowalską)  jako córkę  Genowefy Maksalon matki Waldemara Maksalona czyli oszustów. Nieprawidłowości są zależne od Prezesa Sądu  w Starachowicach Janusza Kubickiego, do którego Pan Sędzia polecił mi, abym się udała. Jest widoczny  związek postepowania Sądu  z niebezpiecznym sportem. Jak widać ten rajd rozpoczął się w tej sprawie w 2001roku  i trwa do dziś. Podstawiono UB-cką rodzinę Maksalon, która nie ma nic wspólnego z rodziną Maksalon z Woźnik, w której ukrył się księże Franciszek Gliński ojciec mojej babci. Przez dwanaście lat prowadzone są sprawy pod klony fałszujące linie genealogiczne w oparciu o fałszywe zeznania agentów udających moją rodzinę. Doprowadzili do kradzieży naszego dziedzictwa rodowego na szkodę naszą,  Polski i obywateli.

Depozyty rodowe bezprawnie wykorzystywane są na Projekty Bankowe w celu wprowadzenia jednej religii.

Business-Plan-Chateau-Guetsch-DE

Depozyty rodowe naszej Rodziny-Skrzynka Dziadka z zawartością z 1928 roku używanej bezprawnie przez Corporację Donau-Dnepr

Skrzynka dziadka Banknot milion Banknot milion 2

Depozyty rodowe wykorzystywane są bezprawnie  do  tworzenia Gwarancji Bankowych dla firm  grupy Donau-Dnepr, uczestniczącej w prześladowaniu naszej rodziny carskiej

zlota gwarancja z UBS

Sporządzono  04.04.2013, Starachowice, Poland
Autor: Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk

End –>>

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s