Tsar Family Romanov of Poland

Tajemnica Rodziny Carskiej

Tajemnica-Rodzina Romanow v3

Historia mojej rodziny jest burzliwa i większości nie znana. Dlatego cały kraj cierpi niedostatek, gdyż stosuje się politykę rabunkową, która miała Naród Polski doprowadzić do całkowitego uzależnienia od obcych wywiadów. Sytuacja ta sięga korzeniami okresu przedwojennego. Obecnie nowoczesność i nowe technologie wykorzystywane są do kierunkowego spojrzenia na rzeczywistość, to znaczy takiego, na jaki kierunek ukierunkuje go przestawiający. Naród Polski zmieniono na Scenę Teatralną, na której giną prawdziwe ludzi w szczególności wierzący.

Moja rodzina była i jest do dziś represjonowana. Pod pozorem wolności i demokracji nikt nie zauważa, tego co naprawdę się dzieje. Wolność jest tylko pozorna i osoby na arenie politycznej są te same, a prawo jest tak skonstruowane aby jedynie jednostki miały wpływ na to co się dzieje i orzekali w swoich własnych sprawach. Z tego powodu nikt nie ma możliwości się obronić ani wybić jeśli nie jest poprawny politycznie, jak w mienionych czasach. Wykorzystuje się talenty osób represjonowanych do swoich celów, aby na nich zarobić i podstawić im „swoją rodzinę” zmieniając nazwiska. To co kiedyś służyło do bezpieczeństwa, tj. zmiana tożsamości, dziś służy do szubrawstwa. Wyprodukowane są klony przez osoby i grupy na których zlecenie dochodzi do podmiany naszej carskiej rodziny.

Przed wojną depozyty mojego dziadka służy odbudowania Państwa Polskiego a obecnie stały się przyczyna prześladowania mojej rodziny i próby podporządkowania Polski obcym interesom. Zaczęło się to już w latach siedemdziesiątych, gdy księże Wacław Bocheński spod Lublina (urodzony 1888r. w Urządków, gmina Szczekarków, parafia Wilków Powiat Puław) odnalazł swojego syna Mariana Bochyńskiego ze Starachowic. Zdrada otoczenia Mariana Bochyńskiego doprowadziła do jego morderstwa przy udziale Służb Bezpieczeństwa z roku 1978.

Dolano mu rozpuszczalniku do piwa, po czym znajduje się w szpitalu, gdzie nie udzielono mu fachowej pomocy. Posiadam zapiski mojego ojca , które wyrażają dramat całej sytuacji. Przy czym zaznaczę psychozę strachu tamtych czasów, niszczyć arystokracje i wszystkich szlachetnie rodzonych. Ojciec musiał być również oszczędny w słowach, aby w razie najścia na dom nie było to przedmiotem wymordowania rodziny, ale po mistrzowsku sobie radził przedstawiając suche fakty na których podstawie widać całe działanie UB.

Doprowadzono do podstawienia rodziny Marii Gudewicz, pod rodzinę Mariana Bochyńskiego w celu kradzieży pieniędzy z depozytów rodowych w FED w USA. Maria Gudewicz współpracowała z Służbami Bezpieczeństwa i poprowadziło to kontroli Baku FED w USA przez służby rosyjskie. Kradzione pieniądze były wykorzystywane w gospodarce i polityce, w wielu krajach. Doprowadziło to do pełnej kontroli nad instytucjami w Polsce i zagranicy, aby informacje nie przedostały się do osób niewtajemniczonych.

Polska stała się Areną Teatralną, gdzie wykreowani arystokraci aktorzy, pobierali pieniądze z depozytów rodowych przy pomocy programów bankowych. Podporządkowali oni sobie Sądy Prokuraturę, Policje, Administrację, wykorzystując Polskę, do prania kradzionych pieniędzy.

Przekazane nam prawo do dziedzictwa rodowego, Oświadczeniem Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego, mojego ojca z dnia 28 czerwca 2006r. a podpisane 30 czerwca 2006r. Doprowadziło do powtórnej próby podstawienia rodziny. Mój ojciec został uderzony bardzo silnie drzwiami autobusu na Wykusie w miejsce gdzie pojawił się tętniak. W niedługim czasie doszło do operacji na którą go przewieźli ze Starachowic karetką do Końskich. Operacja dokonana została w dniu urodzin Adolfa Hitlera, mimo udania się, nastąpił zgon o 03.30 nad ranem 21 kwietnia 2007r. w szpitalu w Końskich. Dziwnym faktem, jest to powód zgonu jaki podali lekarze mojej mamie, nie był logiczny w obecnym czasie, twierdząc, że po operacji nerki przestały działać, co dziś nie jest żadną przeszkodą w utrzymaniu przy człowieka życiu. Mama wyszła ze szpitala, aby się przespać, o godzinie 22.00 wieczorem 20.04.2007r., po tym jak tata się obudził z narkozy i czuł się dobrze. Obecnie zaplanowano kolejną datę naszej zagłady, na z powodu wcześniej nie udanych działań, na 30 kwietnia 2013r. w dniu śmierci Adolfa Hitlera. Moja mama również znalazła się w Szpitalu w Końskich, gdzie upadła i uderzyła się silnie o metalowa szafkę. W wyniku uderzenia powstał gruz widoczny na RTG. Było to powodem wyjazdu do szpitala w Kielcach w celu zrobienia biopsji. Termin który przedstawiono nie był dotrzymany i bez zgody mojej mamy, jaka jest wymagana przed zabiegiem, i mojej zrobiono operację Prokurator nie i Sąd nie zezwolił na przeprowadzenia dochodzenia w tej oczywistej sprawie. Mam zmarła 30 kwietnia 2010r. w dniu śmierci Adolfa Hitlera.

Z zamku Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii, Adolf Hitler chciał rządzić zdobytym światem. Dziś z stamtąd chcą dowodzić zdobytym światem prze pomocy jednej religii, za która stoi nierząd, okultyzm i bezprawie. Program „Harmonia Życia” komunistycznej korporacji przedstawiliśmy w prokuraturze i innych instytucjach. Plan działania miał podporządkować sobie całą ludzkość za nasze rodowe pieniądze. W TVP pokazano w jaki sposób odbywa się obecnie przy pomocy nauki replikowanie pobranych części danej osoby. W dniu 11.03.2013r. w TVP pokazano proceder jaki miał miejsce w powiecie bocheńskim, w Polsce. Pobierano tam bezprawnie, części tkanek i osocza itp. od zmarłych, za duże kwoty, nielegalnie. Według nauki wykorzystywane są części ludzkie w celu replikowania genów takich osób jak np. moja rodzina. Zrozumiały jest wówczas cały proceder jaki miał miejsce i niebezpieczeństwo na jaki nas narażono, całą Polskę i inne narody.

Obecnie to przez moje konta bankowe i przy pomocy moich nieruchomości po rodzicach, dorabia się genealogię dla klonów. Z tego powodu sztucznie powoduje się zadłużenie i są produkowane potrójnie faktury na wyprodukowane na klony, aby dorobić tożsamość dla sztucznie wytworzonych przez system osób. Z kradzionych pieniędzy komunistyczna korporacja Donau Dnepr ,sponsoruje Kościoły i inne organizacje społeczne również i humanitarne w celu ich uzależnienie pod pozorem sztucznej miłości. Przykładem jest afera AMBER GOLD w Polsce. Giną tysiące chrześcijan a dla jednostek przekazuje się pomoc pod pozorem dobroczynności. Sąd Rejonowy w Starachowicach odmówił badań DNA w celu wykluczenia osób podszywający się pod moją carską rodzinę, a Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach odmówił weryfikacji wszystkich spraw dla klonów, tworzących fałszywe linie genealogiczne, zasłaniając się niezawisłością Sądu. Członkowie rodzin w których ukryła się rodzina carska sami potwierdzili brak koligacji rodzinnych. Mimo tego wyrzucono mnie z domu w którym mieszkałam po babci i dokonano podmiany pod mich rodziców, nawet wykorzystując przy tym parafie Wszystkich Świętych w Starachowicach, gdzie odmówiono mi wpisania prawdziwych danych za msze za mich rodziców. W drugiej parafii Świętej Trójcy odmówiono mi wpisania drugich imion rodziców, twierdząc że tak się podaje, co nie jest zgodne z tym co dotychczas było. Pracownik Urzędu Miasta w Starachowicach poinformował nas że błędne dane otrzymują z Kościoła i takie muszą wydawać.

Sędziów powołuje Prezydent Polski a sam nie bierze za nich odpowiedzialności.

Odmowa weryfikacji błędnie wydanych Postanowień na klony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach powoduje odpowiedzialność za skutki ekonomiczne i dokonane kradzieże Skarbu Państwa Polskiego i Rządu RP . Z powodu że pod moja rodzinę podstawiono Państwo Kaczyńskich, Glińskich, i fałszywych hrabiów Aleksandra i Juliusz Tarnowskich doszło do Hucpy i kupczenia Narodem Polskim, który doprowadzono do nędzy. Prokuratury, Sądy i Instytucje Państwowe w tym IPN, które wydało nasze dokumenty dla klonów, reprezentują interes rosyjskiego wywiadu współpracującego z Komunistyczną Międzynarodową Korporacją Donu Dniepr, Campanies Island, Campanies House. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

Sygn. akt II KP 769/13.

Bóg poddał prawo grzechowi, abyśmy mogli przejść przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Załączam prawdziwa genealogię ukrytej rodziny carskiej na której są naniesione są nazwiska pod którymi się ukrywali.

Rodzina Carska w Polsce v 2

Poland , Starachowice 12.03.2013r.

Autor:

Jerzy Kaźmierczyk

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

End–>>>

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s