Family Romanov of Poland – Józef Ludwik Bochyński

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1]

BÓG, HONOR, OJCZYZNA i RODZINA

Mój kochany nieżyjący ojciec dla którego Jezus Chrystus był Królem Panem i  Zbawicielem.

Wartości jakie przedstawiał to Bóg, Honor, Ojczyzna i Rodzina. Poświęcił się wraz z żoną Filomeną Jadwigą Bochyńską dla swoich dwóch córek i ojczyzny, którą bardzo kochał.

Ponieważ wartości mojego ojca są tożsame z moimi poniżej przedstawiam leki rys jego osobowości i pragnienia o wolności jaka jest możliwa tylko w Bogu. Pragnieniem Taty było, odrodzenie się Wolnej Polski, na tradycjach chrześcijańskich na jakich powstała. Mądrość jest przejawem działania ludzi o czystych sumieniach i intencjach. Charakterystyczne cechy, to zdyscyplinowanie, porządek, harmonia, dbałość o czystość słowa i tradycji Chrześcijańskich. Polska, dla której poświęcał się całe życie, powinna być przyjazna dla Polaków nie tylko uśmiechem, ale i czynem. Każdy obywatel, powinien mieć prawo do godziwego życia. System Prawa powinien być ukierunkowany na rozwój rodzimego przemysłu. Zachowanie wartości szlacheckich przedwojennej Polski, pozwoliły by opanować obecnie panujący chaos. Rząd powinien stawać w obronie Polskiego Narodu, broniąc obywateli przed niszczycielskim działaniem destrukcyjnie działających form społecznych, dla których jedynie wartością jest pieniądz. Prawo nie może ochraniać złodziei i nie może wymagać od ludzi uwikłanych prze nich samych kary dla ofiar ich działań. Fundusze powinny być dostępne w Polskich Bankach, w celu ułatwienia prowadzenia Polskiej działalności dla osób posiadających predyspozycje. Podatki powinny być niskie a kary duże dla uchylających się od płacenia. Gospodarska Polska powinna znajdować się w Polskich rękach a dla innych narodowości inwestowanie powinno się odbywać bez uszczerbku dla dobra naszego kraju. Powinna być ochrona dla Polaków inwestujących w Polsce jak również obcokrajowców, ale na warunkach , dbających o wizerunek i dobro Naszego Kraju. Stworzenie praw broniących Polaków i osób przedstawiających ich interesy. Stworzenie przywilejów dla osób młodych, którzy chcą działać na terenie Polski dbając o ich wkład intelektualny aby wykorzystać i zachować ich działanie i twórczość dla Narodu Polskiego dla dobra przyszłych pokoleń . Inwestowanie w Polską młodzież, która powinna mieć możliwości pracy dla rozwoju Ojczyzny. Ważne i strategiczne sektory gospodarki polskiej powinny znajdować się w Polskich rękach. Inwestowanie w Polski przemysł lub jego rekonstrukcję, gdyż gospodarska rabunkowa doprowadziła do zniszczenia naszego przemysłu. Odbudować rodzimy nowoczesny przemysł Polski – Hutniczy, Stoczniowy, Samochodowy, Lotniczy, Spożywczy i wiele innych gałęzi przemysłu. Nowo powstałe stanowiska pracy poprawiają byt narodu a wytworzone produkty dają możliwość zaspokojenia własnych potrzeb kraju. Dbałość o jakości i mądrość działania może doprowadzić nasz kraj do dawnej wielkości i sławy jaką niegdyś ciszyła się nasza Polska Rzeczypospolita. Pragnieniem mojego ojca było aby Polacy w swoim kraju mieli, godna pracę, godne życie, godne zarobki, prawo do ochrony ich interesów oraz ochronę Polskich rodzin i wszystkich Polskich obywateli.

Autor artykułu

córka Józefa Ludwika Bochyńskiego I Filomeny Jadwigi Bochyńskiej

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mąż Jerzy Kaźmierczyk

Image

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 3]

Image

Wolą Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego kochanego ojca zostało przekazane nam prawo do dziedzictwa rodowego na Chwałę niezniszczalnego Boga w imieniu Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, Amen. Potwierdziła to również moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska, która została zlikwidowana w naturalny sposób, przez obce wywiady rosyjski, niemiecki, izraelski, aby dorobić dla fałszywej arystokracji genealogię. W Sądzie doprowadzono do oczywistej pomyłki pisarskiej przez, którą dokonano oszustwa przy pomocy rodziny Waldemara Maksalona, który wykorzystał ją bezprawnie z pomyłką celowo zrobioną przez Sąd w Starachowicach (przerobiono ojca na Bożennę Peryt) i włączając tak spreparowany Protokół Sądu  Rejonowego w Starachowicach I Ns  67/08 do swojej sprawy, ojca podając się za rodzinę. Sąd w Kielcach dokonał przekierowania mojej sprawy do Sądu w Starachowicach w celu dorobienia genealogi dla rodziny UB-ckiej Maksalon, podszywając się pod inną rodzinę Maksalon z Woźnik, która ukryła moją babcię. Doprowadzono do wypadku mojej córki za granicą w czasie  mojego wyjazdu do córki pozbawiono mnie domu a nawet nie pozwolono wypłacić pieniędzy za część po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej z nieruchomości po jej mamie.  Wykorzystano nieobecność mojej siostry  w Sądzie przy sprawie spadkowej według Sądu mimo nakazu prawa o wpisie wszystkich uczestników  nawet nieobecnych, pominięto ją w piśmie, gdzie zarządzeniem usunięto oczywistą pomyłkę pisarską. Dorobiono na nią fałszywą linię, na klony i chciano wykorzystać ten dokument dla fałszywej arystokracji.

Jerzy Kaźmierczyk   Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego

Dokument, który stał się pożądaniem wszystkich służb dla produkcji klonów i w tym celu chciano doprowadzić do naszej likwidacji aby dorobić na klony genealogię dla fałszywej arystokracji.

Wykonano 12.03.2013, Starachowice, Poland
Autor
Jerzy Kaźmierczyki i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s