Prawdziwa Genealogia Carskiej Rodziny Romanov

Józef Innocenty Maria Bochyński v1

W Sądzie doszło do incydentu w dniu gdy przyszłam odebrać kopie akt mojego dziadka Brunona Bochyńskiego uznanego za zmarłego. Akta te okazały się sfałszowane przez Jerzego Bochyńskiego. Przedstawiam prawdziwą genealogię mojej carskiej rodziny aby raz na zawsze usunąć wszystkich uzurpatorów i fałszowanie dokumentów przez IPN , Sąd, Prokuraturę dla Władzy. Incydent był jednoznaczny, gdyż bardzo wyraźnie pokazano mnie w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach wymieniając symbolicznie, że wskazuje się mnie panu Domagalskiemu. Osobie, która może mnie pozbawić życia lub zdrowia. Otwarto mocno drzwi aby mnie wskazać jako osobę, która się domaga prawdy o Brunonie Bochyńskim. Obecnie usunięto mojej dane osobowe i rozdzielono mnie z siostrą, jednocześnie skradziono tożsamości moich rodziców dla klonów które są wytworzone na zlecenie rządu RP. Minister Skarbu na mój Wniosek o ugodowe załatwienie problemu wskazał, że za kradzieże dokonane przez wytworzone klony odpowiada Policja i Prokuratura, których obowiązkiem jest ściganie osób, które podszywają się pod moją rodzinę. Oznacza to że Państwo uchyla się od odpowiedzialności za kradzieże i morderstwa dokonane przez własnych urzędników. Objawy jakie miałam po ewidentnym zatruciu środkami chemicznymi w ostatnich daniach po incydencie w Sądzie, wskazują na wywołanie symulowanego ataku choroby. Objawy były identyczne jak u mojego ojca. Co może świadczyć, że mój ojciec nie miał tętniaka a zastosowano środki chemiczne aby upozorować chorobę, która spowodowała pójście do szpitala. Przewieziony był w dniu następnym do Końskich jedynie w celu dorobienia genealogi dla klonów fałszywych hr. Tarnowskich, Glińskich, Romanow i Lubomirskich. Następnym etapem byłoby wprowadzenie fałszywych Romanowów. Światowego Lidera udającego chrześcijanina, podszywającego się pod moją carską rodzinę, który wprowadziłby Jedną Religię. Dla wierzących jest to antychryst. Podmiana tożsamości zatuszowana zostałaby przez wprowadzenie elektronicznych Dowodów Osobistych czyli elektronicznej tożsamości i nowych map geodezyjnych przygotowanych przez Urząd Miasta Starachowice i Starostwo Powiatowe w Starachowicach, które dorabia dokumenty na zmarłe osoby. Dodatkowo wstrzymuje się wprowadzenie aktualnych danych, aby wielokrotnie dorabiać dokumenty na te same zmarłe osoby.

Bóg parę dni wcześniej wskazał mi kto jest odpowiedzialny za doprowadzenie do zatrucia środkami chemicznymi mojego ojca. Po incydencie w Sądzie dokładnie zostało mi wyjaśnione w jaki sposób to się stało. Dodatkowo pokazał mi, że chcą obecnie doprowadzić do wypadku w celu całkowitej podmiany rodziny i naszej likwidacji lub okaleczania w celu zawładnięcia naszym życiem. Zmieniono miejsce i kolor samochodu przeznaczonego do wypadku z powodu ujawnienia tego faktu i znaków szczególnych samochodu.

Historia kołem się toczy
Gdzie początek a gdzie koniec.

W związku z zaplanowaniem mordu mojej carskiej rodziny zmuszona jestem wyjaśnić prawdziwe dzieje herbu Rawicz i mojej carskiej rodziny.

Nie było dużo osób w rodzinie ale było dużo tych którzy się za nią podali i do niej zostali dopisali.

Doszło do sfałszowania dokumentacji z powodu zmiany nazwiska w celu ukrycia mojej carskiej rodziny. Tata mówił, że było czterech braci ale pod dwoma nazwiskami, czyli dwóch braci Bocheńskich i dwóch Bochyńskich i to wszystko. Z powodu współpracy korporacji Donau Dnepr tak z Kościołem Katolickim jak i Zielonoświątkowym doszło do celowej i zaplanowanej podmiany rodziny. Mnie chciano pozbawić tożsamości i zamordować lub jako osobę bez tożsamości bez praw bezwzględnie podporządkować pod swoje struktury używając do tego kościołów. Byłam w grupie założycielskiej Kościoła Zielonoświątkowego w Starachowicach, ale moje dane znikły i za mnie podstawiono klona Bożena Piórecka. Wykorzystywane są moje konta bankowe do kradzieży naszych depozytów pod pozorem, że ja z nich korzystam. Przed kilkoma laty przyszedł ksiądz po kolędzie, który znał moje dziecko ze szkoły i w zapiskach kościelnych widniałam jako córka Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, która przeszła do Kościoła Zielonoświątkowego. W związku z podmianą rodziny podstawiono moich rodziców pod różne rodziny w tym pod sąsiadów w domu przy Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach, Dom ten zakupiony został przez czterech lokatorów jednocześnie w celu uzyskania zniżki. W 2001 roku, dochodzi ponownie do podmiany mojej rodziny pod klony. Obecnie jest widoczne działanie i sposób w jaki są fałszowane dane osobowe i przez kogo. Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Rząd Polski, wykorzystują Biegłych Geodetów. Stworzono umowy, które pozwoliły na matactwa i od razu dorobiono trzy zniżki, aby pasowały do oszustw. Jedna to na mieszkanie w domu na 95 % zniżki Druga to ogródek przydomowy, to 50% zniżki i trzecia to garaż na wyłączoną własność rodziców wraz z działką dojazdową we współwłasności za 100% wartości z powodu, że garaż może istnieć niezależnie od domu. W taki sposób zostało to wyjaśnione. Obecnie przerobiono działki na dla trzech obcych rodziny jako rodziny moich rodziców a czwartą dla Maksalona. Do tego celu dorobił papiery Geodeta Biegły Andrzejewski, który również mataczył w Lublinie czyli na naszych terenach. Moja mama mieszkanie zakupiła w ratach, w związku z czym po spłacie otrzymała pismo z UM do Sądu o wykreślenie hipoteki. Wówczas Sąd przekazał pismo, że dom przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 ma czystą hipotekę. Obecnie próbowano przy podziale nieruchomości dorobić historię domu poprzez wykreślenie zapisów z Hipotek, których nie było, co świadczy o manipulacji hipoteką pod korporacyjne kredyty Donau Dnepr. Wypuszczono plotki, że moja rodzina zadłużyła Starachowice, aby oszustwo wyglądało wiarygodnie.

Aby zawłaszczyć majątek carski dochodzi obecnie do pełniej podmiany mojej rodziny i próby wymordowania tak jak przez wojną i po wojnie aby dorobić genealogię przez „korporacyjne”

dzieci tak aby pasowało DNA. Wówczas doszłoby do wymordowania mojej carskiej rodziny i na scenę wszedłby antychryst podający się za potomka Dawida przez DNA naszych dzieci.

Angielska Rodzina Królewska udowodniła już że jej korzenie pochodzą z Judy. Wykorzystując fakt, że Alicja Koburg była mamą Alicji Hessen Darmstadt mamy Aleksego Romanowa Romanowa.

Aleksy Romanow ukryty jako Brunon Bochyński miał jednego syna Józefa Ludwika Bochyńskiego, którego córką jest Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Szczegóły przekazaliśmy władzom kościelnym i prokuraturze.

Sady dorabiają tożsamości agentom, podstawionym pod osoby przez nich zamordowane. Do mordów się nie przyznali podstawiając dorobione sprawy sądowe dla uzupełnienie braków.
W tym celu instytucje państwowe dorabiają tożsamość osobom – agentom po kilka razy, aby wykazać, że ci co są pomordowani przeżyli. Pozyskane w ten sposób pieniądze rodowe miały posłużyć do wprowadzenia na sceną Antychrysta i sfinansowanie dalszych jego działań w celu przejęcia kontroli nad wszystkimi kościołami w celu wprowadzenia Jednej Religii.

Schemat wykorzystania rozdzielenia dzieci dla klonów. Zaplanowane użycie technologii bio-chipów aby pozbawić nas i wszystkich niewygodnych politycznie osób tożsamości po wejściu antychrysta.

Pod nazwiskiem Franciszek Bochyński i żona Władysława Mierzanowska, ukryta została carska rodzina Car Mikołaj II i carowa Aleksandra Romanow. Syn carewicz Aleksy Romanow ożenił się z Księżną Różą Marią Lubomirską.

Aleksy Romanow występował pod wieloma imionami początkowo jako Marian Bochyński później Roman Bocheński. Po 1932 roku razem z siostrą Marią Romanow udawali małżeństwo wychowując Mariana Bochyńskiego i Józefa Ludwika Bochyńskiego. Brunon Bochyński / Bocheński po uratowaniu z Firleja pod Radomiem jako ukrywał się po1945 roku pod nazwiskiem O. Józef Innocenty Maria Bocheński we Fryburgu w Szwajcarii.

Jedyny syn Aleksego Romanowa to mój ojciec: Józef Ludwik Bochyński z żoną Filomena Jadwiga Bochyńska córka hrabiego Jana Tarnowskiego i Księżej Anny Glińskiej. Rodzice mamy ukrywali się pod zmienioną tożsamością jako Franciszek Jan i Aniela Regina Mazurek ukryta przez swojego ojca w domu rodziny z Woźnik Maksalon.

Rodzice Mieli Tylko Dwoje Dzieci

JA

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk

SIOSTRA
Beata Maria Idziak

Z pierwszego małżeństwa Piórecka powróciłam po rozwodzie do nazwiska Bochyńska, ale w Gminie Brody kazano mi zmienić nazwisko na panieńskie a nie powrócić do nazwiska. Pierwszy mąż zmieniał nazwisko z Piórecki na Kornaszewski troje dzieci z tego małżeństwa to

1. Adam Kornaszewski (wcześniej Piórecki) dorobiono mu korporacyjne dziecko do prania pieniędzy przez moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską.

2. Marta Bochyńska ( wcześniej Piórecka) zmieniła nazwisko na moje panieńskie, chciano ją zlikwidować. Niezamężna.
3. Jakub Piórecki kawaler

sześcioro dzieci
1.Paweł Idziak 2.Wojciech Idziak
3.Alicja Idziak 4.Urszula Idziak 5.Ewa Idziak 6. Ania Idziak

Alicji Idziak podstawiono chłopaka o nazwisku Lewandowski, aby dorobić korporacyjne dziecko dla klona, pod nazwisko Maksalon

aby przeszli na nieruchomość po moim dziadku dla fałszywych hr. Tarnowskich udających, że Władysław Mazurek był hrabią

aby ukryć morderstwo dziadka ojca hr. Jana Stanisława Tarnowskiego i księcia Franciszka Glińskiego,ojca mojej babci

GENEALOGIA DLA POTOMKÓW WIELKIEGO SEJMU DZIŚ UZURPATORÓW
KLONÓW POWIELANYCH PRZEZ OSZUSTÓW

Po oficjalnym zamordowaniu rodziny carskiej doszło do przybrania innych tożsamości w celu ochrony rodziny. Aleksy Romanow ukrywał się w Seminarium Duchownym w Sandomierzu pod nazwiskiem Marian Bochyński i był Rycerzem Niepokalanej. Po urodzeniu się Mariana w rodzinie Bocheńskich, przybrał nazwisko Brunon Bochyński

Zamordowano rodzinę i spalono dwór w którym się ukrywali. Pozostali przy życiu jedynie przebywający wówczas u przyjaciół rodziny na wypoczynku Maria i Aleksy.

Carewicz Aleksy Romanow ożenił się z księżną Różą Marią Lubomirską Maria Romanow wyszła za mąż za księcia Wacława Bocheńskiego
Dzieci to Józef Ludwik Bochyński, mój ociec Syn Marian Bochyński był kawalerem

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Obecnie jest wykorzystywany ten sam sposób ale nie do ukrycia ale do podmiany rodziny

H. Podczaski z ojca zrobił brata, a Maksalon dorobił druga sprawę spadkową po śmierci mojego dziadka aby dorobić fałszywych hrabiów Tarnowskich i fałszywych książąt Glińskich, pod faktyczne ich dzieci. Nas zamierzano zlikwidowano jak przez laty naszych pradziadków.

Obecnie moja siostra w  drugiej korespondencji, gdyż pierwsza zaginęła, ponownie przesłała Oświadczenie, w którym przekazuje swoja część po zmarłych rodzicach dla mnie. W tym momencie uznano mnie za zaginioną  a nawet  różnych środowiskach za zmarłą, mimo  mojego uczestnictwa na  sprawie Sądowej. Wykorzystywano  ten fakt do powołania kuratora Sądowych w rożnych sprawach i Sądach  na terenie całego kraju aby poszukiwać fałszywego kręgu spadkobierców uwiarygodnić wykorzystując numer spraw 716/10. Sprawa o zniesienie współwłasności obcej rodziny Maksalon przerodziła się w sprawę  działu spadku po mojej  carskiej rodzinie przy wykorzystaniu rożnych Sądów i Prokuratur. Wykorzystano do tego nasza sprawę w Kielcach IC 2627/10, którą Sąd przekierował do SR w Starachowicach do sprawy  I Ns 716/10 o zniesienie współwłasności nieruchomości Nad Kamienną 25 działka 29.

W związku z problemem i próbą uznania nas za zmarłe siostra przekazała mi swój dział spadku po naszych rodzicach lecz Urząd Skarbowy nie chce uznać tego dokumentu udając ze nie otrzymał mojego podania i pomnożył na trzy klony. Ponadto przyszły podatki świadczące o dużym majątku , którego nie otrzymałam, więc KTO? Podobną sytuacje miał Marin Bochyński, który po pozbawieniu go przez Sąd majątku po ojcu, otrzymał podatki za utracone nieruchomości.  Dołączam kserokopie Oświadczenia mojej siostry, którego oryginał znalazł się w posiadaniu osoby, która udawała moją rodzinę lub kuratora, uznając mnie za zagonioną a przecież byłam obecna na sali Sądowej.

 Gerda Beata

Opracowano:
mgr inż. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk i żona Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk

Starachowice dnia 03.05.2013r. Poland

Some content on this page was disabled on June 9, 2016 for the publication of private information. You can learn more about this guideline here:

https://en.support.wordpress.com/user-guidelines/

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Romanov, Tsar, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s