Książę Józef Bochynski i jego KLON Józef Światło Agent PRL w USA .

Starachowice 1.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

List Otwarty

Przesyłamy link do artykułu oraz informację od nas. IPN znakomicie wiedział o  klonach  mojego ojca i rodziny dlatego nie udostępniono mi dokumentów mojego ojca, ale jedynie Paszporty. Do mojego dziadka przychodził człowiek, który ujawnił że jest Niemcem, gdy wybuchła wojna. Był to szpieg  Sorge potrójny agent Japońsko- Niemiecko- Sowiecki. Po wojnie zmienił tożsamość i był właścicielem Kasyna w Pile. Dziadek doprowadził do wypuszczenia Sergiusza Piaseckiego z więzienia na Św. Krzyżu. Sergiusz Piasecki również był szpiegiem.  Obecnie słyszałam, że doprowadził do zwolnienia Sergiusza Piaseckiego z więzienia  jedynie Melchior Wańkowicz a przecież to dzięki Brunonowi wyszedł z więzienia. Z powodu, że wiele informacji zostało przemilczanych a agenci są obecnie podmieniani w nasze miejsce oraz mają poparcie w Kościele Katolickim,  byliśmy skazani za zagładę. Dobry Bóg jednak w swej miłości obiecał, że zwyciężymy w Nim. Ponad wszystko kochamy Boga i Jemu pragniemy służyć.

Obrazek

Mój tata Józef Ludwik Bochyński

Z wyrazami Szacunku:
Jerzy Kaźmierczyk z żoną Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk

Józef Światło III Klon mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego syna Aleksego Romanowa.

Obrazek

Józef Światło

Poniżej przedstawiamy informację, która może być udostępniona do IPN w celu zaprzestania ukrywania prawdy.  Osobiście do  naszego domu przyjeżdżał pan Józef Kucybała (Klon II mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego) do Skarżyska Kamiennej na ulicę Ekonomi 5/6 gdzie mój Ojciec miał służbowe mieszkanie jako dyrektor techniczny PKS. Dyrektorem naczelnym był Pan Kwiatkowski. Minister K. Kwiatkowski będąc Sekretarzem Stanu doprowadził do objęcia Ochroną przez Ministra Sprawiedliwości mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego życie było zagrożone w więzieniu.

Na miejsce Pana Józefa Światło, przyjęto Pana Józefa Kucybałę, który studiował na Politechnice Gdańskiej z moim ojcem Józefem Ludwikiem Bochyńskim. Ponadto studiował z moim ojcem, Józef Kowalski, który później został moim chrzestnym ojcem. W aktach IPN widnieje Bożena Bochyńska będąca córką Józefa Ludwika Bochyńskiego jako jego żona. W 1953r. odebrano nieruchomość należącą do  mojej babci po dziadku Brunonie Bochyńskim na Dolnych Starachowicach. Po wyrzuceniu w 1953 roku z domu bezprawnie mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego oraz Mariana Bochyńskiego z matką Bolesławą Bochyńską, Urząd Miasta Starachowice wystawił podatki na Mariana Bochyńskiego jako posiadacza nadal tej nieruchomości.  Świadczy to o świadomym dokonaniu podmiany rodziny i jest dowodem, że Pan Światło nie uciekł z kraju, ale wyjechał do USA w celu naruszania Depozytów z Banku FED. Koledzy mojego ojca ze studiów stali się  “KLONAMI” mojego ojca.   Doprowadzono do powielania naszych tożsamości w celu zamiany prawdziwej rodziny carskiej na fałszywą.  W dokumentach bezpieki w  IPN widnieje jako żona mojego ojca. Obecnie również otrzymałam  podatki,  które świadczą ,że jestem posiadaczem około 12 ha ziemi co  zostało wykryte. Ktoś podszył  się pod moje dane i odebrał nieruchomość po dziadku 50 ha wraz z pałacem podzielone na cztery , a obciążył mnie kosztami w celu windykacji  czyli zarządzenia długiem -Zadłużanie Narodu przez Urząd Miasta Starachowice, udziałowca Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej w Zarządzie Skarbu Państwa.  Udziały pracownicze stały się działem spadku do dziś kreowanym.   Obecnie nieruchomość  przy . Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, skrycie  połączono z Willą  Zarządcy Zakładów Starachowicach, przy  ul. Konstytucji 3-go Maja 15 , od tyłu  dorobiona  jest ulica Bohaterów Westerplatte 11, która się przemieściła.  Do tej willi  zarządcy niegdyś Zakładów Starachowicach które należały  do mojego dziadka,  przysyłane były  paczki gdy  żył Wacław Bocheński w USA zarządzający depozytami w FED w USA. Dziś komputer wiąże niewinnie ten adres z USA a moja  nieruchomość na mapie wykazywana jest jako Bank PKO BP oraz Paribas Bank. Dowodzi to  na dorobienie kolejnych dokumentów dla fałszywego kręgu spadkobierców w świetle najść komornika, który dorabia spis z inwentarza trzeci raz po śmierci mojej mamy,  w asyście POLICJI . Dorabiane są fałszywe dokumenty dla potrzeb programu  Bankowego  przy pomocy oszacowania nieruchomości mimo braku długu !!!  czyli  do celu nielegalnego pobierania z naszych depozytów pieniędzy do finansowania Jednej Religii i Wojny. Obecnie wykorzystano do tego biegłego Geodetę z Listy Banku Śląskiego od  kredytów. Po tym procederze po raz kolejny miało nastąpić wyrzucenie nas z domu w celu  zawłaszczenia nieruchomości dla fałszywego kręgu spadkobierców a nas  po tych zdarzeniach zamierzano  wymordować rodzinę i świadków aby zatrzeć ślady przestępstwa.  Dowodzi to , że działania Urzędu Bezpieczeństwa rozpoczęte po wojnie, dziś są kontynuowane w bardzo precyzyjny sposób.  Obecnie znajduje  się w Pałacu dziadka  niemiecka firma. Aby upozorować legalność sprzedaży mienia rodowego,  dorobiono, pod mój adres , nazwisko dziadka pani Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Horsta Kaźmierczak. W Księgach Wieczystych w Starachowicach  dorobiono pod nasz adres właśnie to nazwisko i wykorzystano Prokuraturę w Toruniu w celu usankcjonowania fałszywych danych . Ma to na celu doprowadzenie do pełnej podmiany rodziny na sprawie sfingowanej dla fałszywego kręgu spadkobierców SR w Starachowicach I Ns 716/10. Podzielono  tam pozornie odzyskaną nieruchomość, pałac i 50 ha nie objęte dekretem Bieruta,  na  cztery osoby  w tym i mnie ale jako KLON. Do tego użyto nieruchomość,  którą odziedziczyłam po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej ul. Nad Kamienną 25, działka 29 w Starachowicach i obecnie połączono z nieruchomością zakupioną przez moich rodziców w 2001r. przez działkę 29 pod garażem w momencie zakupu. Ponownie  po zawłaszczeniu  nieruchomości ul.  Nad Kamienną 25,  działka 29 dla fałszywego kręgu spadkobierców, umieszczono moje dane, aby uwierzytelnić  Klona przygotowanego już pod moje dane osobowe, podającego się za mnie. Wczoraj zostałam aresztowana na 48 godzin i po przesłuchaniu  do sprawy z własnego doniesienia zostałam wypuszczona po przesłuchaniu. Zarzutem było podarcie wydruku, który był bez danych Prokuratora oraz znaków świadczących, że jest to dokument , ale jedynie z moim uzupełnieniem do  własnego Doniesienia złożonego przeze mnie i  przez mojego męża. W związku z próbą eksterminacji rodziny i  próbują oskarżenia mnie przez  dorobione moje klony ujawniam  największe matactwa XXI wielu.  Doprowadzono do tego, że w dokumentacji   ja  zaskarżam siebie i mąż zaskarża siebie a następnym fortelem jest próba  dorobienia,  że ja zostałam zamordowana  i chcieli oskarżyć o to mojego obecnego  męża Jerzego Kaźmierczyk, podmieniając jego dane na  byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie noszącego nazwisko Kornaszewski. Ponieważ żyję chciano doprowadzić do wypadku i już przygotowano akta  sprawy do podmiany na Policji w Starachowicach Ds 716/10 pijanego kierowy , co miało służyć do wykorzystania dla fałszywego kręgu spadkobierców, wpisując, że ja nie żyje do sprawy SR w Starachowicach I Ns 716/10. Jest to sprawa o zniesienie współwłasności, ale przerobiona na sprawę kręgu spadkobierców rodziny carskiej, co przedłożyłam odnośnym władzom.  Po mnie już dokonano podziału nieruchomości na fikcyjne osoby,  aby uwierzytelnić swoje oszustwa. W Księgach Wieczystych są wpisane oszustwa, a za to, że nie wyraziłam zgody na ich uwierzytelnienie ukarano mnie karą 500 zł . W komunie ludzie wiedzieli , że to wojna dziś w dobie pokoju mało kto spostrzega, że jest wojna ale duchowa. Nie bójcie się  tych co ciało zabić mogą, ale tych co ciało i dusze mogą zatracić do piekła. Wszystko zmierza do tego,  aby byt przysłonił rozum, a samouwielbienie  zasłoniło cel życia. W celu dorobienia  dokumentów dla powstałych klonów usuwane są wszelkie dane po rodzinie i rozpowiadane są nieprawdziwe informacje. Przerobiono pracowników FSC  posiadających Akcje na krąg spadkobierców rodziny carskiej, aby uzasadnić swoje komunistyczne kradzieże i ukryć wymordowanie prawdziwych rodzin arystokratycznych. Oszczerstwa i podmiana rodzin jest modą do dnia dzisiejszego. Szlachetne osoby  są poniżane a nikczemność stało się cnotą. Dowodzi to, że Józef Światło był  trzecim klonem mojego ojca. Wyjechał on świadomie do USA w celu kradzieży depozytów rodowych co zostało ukryte przez PRL do dnia dzisiejszego. Kolejne rządy polskie do chwili obecnej stosują tą samą metodę dokonując kradzieży depozytów rodowych i prześladując  uratowaną prawdziwą rodzinę carską w Polsce. Zmierzają do  naszego wymordowania i podstawienia klonów pod  nasze nieruchomości w których żyli  moi rodzice i dziadkowie w celu uwierzytelnienia swojego pochodzenia,  zawłaszczając w ten sposób nasze dziedzictwo rodowe. Przykrym jest faktem, że do tego nikczemnego celu Rząd Polski wykorzystuje swoich  ludzi działających w Kościołach w celu zniszczenia chrześcijaństwa.

Jezus Chrystus ujawni wszystko na swoją chwałę. Nie nam , nie na Panie,  ale Twojemu Świętemu Imieniu niech będzie Chwała na wieki!
Z Bożym błogosławieństwem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z mężem Jerzym Kaźmierczyk

Budynek przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1 był własnością Fabryki Samochodów Ciężarowych, którym zarządzał Urząd Miasta Starachowice, Wydział Gospodarki Terenowej. Po utworzeniu Specjalnych Stref Ekonomicznych Urząd Miasta Starachowice stał się udziałowcem SSE Starachowice. W 2001 roku sprzedał budynek lokatorom umożliwiając tworzenie Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej. Doszło do absurdów przez umieszczenie ponad 10 tysięcy spadkobierców na działce.  Usunięto   prawdziwe dane mojej rodziny, dziadka Aleksego Romanowa ukrywającego się pod nazwiskiem Romana Bocheńskiego właściciela Zakładów Górniczych w Starachowicach, który ukrywał się później pod nazwiskiem Brunon Bochyński.

Budynek przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1 był własnością Zakładów Górniczych dziadka a po wojnie Fabryki Samochodów Ciężarowych. Przedstawiam decyzję o zezwoleniu na zmianę przydziału  mieszkanie przez FSC z ulicy Zachodniej 1/16 na Bohaterów Westerplatte 1/1.

Obrazek

Decyzję dla mojego ojca z dnia 10.12.1975 roku

 W załączeniu prezentujemy kopię Postanowienia o moim Zatrzymaniu z artykułu 247&1 KPK oskarżonej z artykułu 276 KK z własnego doniesienia. Akta sprawy  zamierzano wykorzystać do Tomaszowa Mazowieckiego  dla Waldemara Maksalona starającego podszyć się pod Rodzinę Lewandowskich w celu wykorzystania ich danych osobowych do sprawy I Ns 716/10 w której wykreowano Fałszywy Krąg Spadkobierców Rodziny Carskiej.

Postanowienie i protokoly z zatrzymania Postanowienie i protokoly z zatrzymania 5

Przedstawiamy 4 stronę z Listu do Premiera Donalda Tuska z dnia 13.08.2009 roku i Kopię Mapy wyspy zakupionej przez Wacława Bocheńskiego w Nowym Yorku, której jesteśmy prawnymi właścicielami.

List do Premiera  D Tuska List Premiera 6

Sąd Kielecki majątek uznał za udokumentowany nieobjęty.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
Aside | This entry was posted in Romanov, Tsar, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s