List do Papieża Franciszka

Starachowice 03.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
13:56:28

Papież Franciszek

Watykan

LIST OTWARTY

 W związku z artykułem na stronach internetowych zaniepokojona zagrożeniem dla całego chrześcijaństwa oraz naszego Narodu Polskiego, Rosyjskiego oraz Niemieckiego z racji pochodzenia przedstawiam poniżej publikację do której się odnoszę.

 

Papież Franciszek zaniepokojony zakazem uboju rytualnego w Polsce

 

mw, pap

02.09.2013 , aktualizacja: 02.09.2013 20:10

http://wyborcza.pl/1,75477,14537133,Papiez_Franciszek_zaniepokojony_zakazem_uboju_rytualnego.html

Jesteśmy zmuszeni zająć stanowisko w sprawie komunikatu Papieża do ponownej sprawy uboju rytualnego w związku z podmianą naszej carskiej rodziny, przy aprobacie rządu polskiego oraz powiązaniem Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, który lobbował na rzecz Acron S.A zamierzającego kupić Zakłady Chemiczne w Puławach. Działania były związane z grupą Agenta Józefa Światło, który był klonem mojego ojca księcia Józefa Ludwika Bochyńskiego. Nasz Pełnomocnik Stanisław Pikul z Tarnowa, który nie oddał Pełnomocnictwa był zainteresowany zakupem Azotów Tarnowie. Aleksander Kwaśniewski i Bank UBS był zleceniodawcą politycznym sprawy II K 207/07 dotycząca męża Jerzego Kaźmierczyk, do której mnie obecnie próbują podłączyć przez podmianę akt do sygnatury Prokuratury w Tomaszowie Mazowieckim Ko 194/12 i Ds 207/07 z ukrytym artykułem 276kk , do Torunia w którym to widnieje zapis, że nie posługuję się swoimi dokumentami. Celem tego jest podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Daje to powód aby twierdzić, że zamierzano drobić genealogie dla rodziny Lewandowskich z domu Maksalon, przez wykorzystanie DNA, dziecka córki mojej siostry, przy ustaleniu ojcostwa Lewandowskiego. Ponadto moje doniesienia co do powstałych klonów nie są rozpatrywane.

Zwracamy się do Papieża o zajęcie stanowiska w sprawie oczywistej ale nie dla każdego. Chodzi o Ogłoszenie przez Papieża, że Naród Polski, Rosyjski i Niemiecki to ludzie i trzeba chronić ich życie. Szczególnie został narażony na niebezpieczeństwo Naród Polski i Rosyjski, przez próbę wprowadzenia uboju rytualnego, który miał na celu zalegalizowanie mordów rytualnych, przez grupy agenta Józefa Światło , który był klonem mojego ojca księcia Józefa Ludwika Bochyńskiego syna carewicza Aleksego Romanowa.

Z powodu, że większość Narodu Polskiego to Katolicy zwracamy się do Papieża o przypilnowanie Żydów w wydaniu Oświadczenia, że Polacy, Rosjanie i Niemcy są ludźmi a jakiekolwiek zabicie obywatela tych krajów, tak w kraju jak i na uchodźstwie, będzie objęta Klątwa Kościoła i uznane za ludobójstwo na tle rasowym. Dodam, że pan Antoni Ciszewski z Puław, aby swój cel osiągnąć anonsował mnie wiedząc kim jestem do Prezesa Sądu Najwyższego w Polsce, który też wiedział kim jestem, a uczestniczył w tworzeniu fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej i nazwał NARÓD ROSYJSKI „dziczą ruska”. Kopię tego mąż przedłożył do sprawy Sądu Okręgowego w Toruniu II K 164/11 działającego na zlecenie Skarbu Państwa zmierzającego do podstawienia fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej, po czym męża wezwano na badania psychiatryczne! Oburzenie jest tym większe, że przed otrzymaniem zawiadomienia matkę męża poinformowano, że syn przeżyje jedynie wówczas gdy zostanie uznany za niepoczytalnego! Stanowi to dowód, że zmierzają nas skrzywdzić, gdyż pan Antoni Ciszewski jest w szeregach fałszywej arystokracji na Wawelu.

Dodam, że za każdą debatą o mordzie rytualnym dochodzi do próby naszego morderstwa. Obecnie doprowadzono do mojego aresztowania na 48 godzin w sfingowanej sprawie Ko 194 i Ds 207/13 aby podmienić akta. Pan Janusz Smyczyński używał pseudonimem Krokodyl, który odnosił się do funkcji jaką zajmował. Stwierdził, on że wystarczy jeden telefon z Watykanu do UBS aby uporządkować omawiane sprawy. Żywego krokodyla, jako symbol boga wojny w Egipcie, przekazano jako prezent dla nowo narodzonego Coburga, od Australii (gdzie utworzono moje klony na nazwisko Piórecka) jako symbol dla rodziny Królewskiej w Anglii, przez których mieli wprowadzić Nowy Ład Światowy przy pomocy Kościoła Katolickiego i Prawosławnego. Jest on zapowiedzią zaplanowanej wojny elektronicznej, która po naszym mordze rytualnym miała ogarnąć świat. Pan Janusz Smyczyński, ma do dyspozycji bezprawnie nasze depozyty, które miały być przez nas legalnie uruchomione do odbudowy Narodu Polskiego i Rosyjskiego na bazie Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego ojca.

Janusz Smyczyński został podany jako świadek z naszego doniesienia do sprawy w Sądzie w Toruniu, w której obecnie mnie aresztowano chcąc podmienić sprawę naprzeciwko nam, co już jest widoczne. Oskarżono męża w sprawie zakończonej prawomocny wyrokiem , w której nie można dwa razy karać. Celem jest podmiana akt. Sygnatury są podmieniane przez grupy agentów Józefa Światło, niemieckiego szpiega Sorge, który pracował w Starachowickiej Fabryce Zbrojeniowej przed wojną. Gdy wybuchła II wojna Światowa przyszedł w niemieckim mundurze do dziadka wyjawiając kim jest. Był on jednym z tych, którzy go wydali. Po zamachu na kolaboranta Hajdukiewicza doszło do aresztowania mojego dziadka Brunona Bochyńskiego (czyli carewicza Aleksego Romanowa) w Starachowicach. Dziadek został zabrany w grupie notabli ze Starachowic i przewieziony na Firlej pod Radomiem. Nigdy nie wrócił do domu a mojego ojca poinformowano, że żyje i jest księdzem w Szwajcarii, tata ze względów politycznych nie dochodził dalej niczego i symbolicznie doprowadził do powstania tablicy upamiętniającej nazwiska osób pomordowanych, które z dziadkiem zostały aresztowane i wywiezione na Firlej. Na tablicy tata umieścił nazwisko swojego ojca a mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Ponieważ wiele osób z mojej rodziny było zamordowanych a dziadka mózg został wzięty bez jego zgody na badania naukowe w Szwajcarii, mam prawo podejrzewać, że również został rytualnie zamordowany. W Kościele agenci pana Józefa Światło działają aby zniszczyć kościół od środka , toteż nie chcą mi wydać moich dokumentów, z powodu ich zawłaszczenia dla powstałych już klonów i fałszywego kręgu spadkobierców.

Przez ich działania jesteśmy nękani od dziesięciu lat i narażane jest nasze życie. Ponownie jest wykorzystany Sąd do wydania nakazu do badań psychiatrycznych dla męża, do sprawy obecnie IIK 164/11 Sądu Rejonowego w Toruniu, gdzie narażono nas na niebezpieczeństwo z powodu próby podmiany rodziny na tej sprawie przez Służby Wywiadowcze. Zaskarżono nawet Teścia, aby wykorzystać jego dane osobowe. Do tego wykorzystano również różne rodziny aby osiągnąć zamierzony cel czyli wprowadzić wojnę, która umożliwia wprowadzenie Nowego Ładu Światowego bez chrześcijaństwa. Wykorzystano do wytworzenia Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej: rodzin Waldemara Maksalona, Zdzisławy Lewandowskiej a obecnie wykorzystują sąsiadów na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach dopisując obce osoby do mieszkania zakupionego przez moich rodziców w 2001r., które wcześniej wynajmowali. Na dowód załączam skan Decyzji przydziału mieszkania moich rodziców zezwalającej na zamianę mieszkania z ul. Zachodnia 1/16 w Starachowicach (adres pod którym zamieszkaliśmy po przeprowadzeniu się z ul. Ekonomii 5/6 w Skarżysku-Kamiennej do Starachowic) pod adres ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, jako przydział dla pracownika FSC. Dodam, że udziały FSC przerobiono na Fałszywy Krąg Spadkobierców rodziny carskiej dlatego dorabiano nieprawdziwe historie, że mieli wiele żon i nieślubnych dzieci, aby uzasadnić swoje oszustwa. Obecnie Sąd w Starachowicach dla Szpiegów Józefa Światło i Sorge oraz innych, pracowników FSC, dorabia nadal genealogię przez sąsiadów takich jak Surma, Pokora, Pałka, Kosiarska, Gibalska, Słodkiewicz i innych służb mundurowych. Nasza sprawa jest nierozpatrywana, gdyż uznano mnie z umarłą. Po pobiciu nas, były policjant poinformował, że nikt nie stanie w naszej obronie. Dowodzi to, że wszyscy są zaangażowani w promowanie antychrysta, przez oszustwa i kreowanie Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej. W tym miejscy pragnę dodać, że mocy jest nasz obrońca! Nasze dzieci są w niewoli, gdyż nawet nie zdają sobie sprawy z ogromnego niebezpieczeństwa na jakie wszystkich narażono i nikt z Kościoła wystąpił w obronie prawdy i chrześcijan. Słowo Boże naucza, że „będą wydawać was rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i znienawidzeni dla mego imienia będziecie, lecz włos wam z głowy nie spadnie, a przez wytrwałość swą zyskacie dusze swe”. Walka obecnie trwa o Dusze, gdyż Dusza ludzka jest nieśmiertelna. „Nie bójcie się tych co ciało zabić mogą , ale tych co ciało i duszę zatracić mogą do piekła.” Z tego powodu konsumpcjonizm zasłania prawdziwe cnoty a deprawacja umysłów doprowadziła, że nie zauważamy potrzeb drugiego człowieka. Ludzie boją się prawdy i tolerują zło aby zachować prace, dobrobyt i statut społeczny. Celem jest obecnie zawłaszczenie przez służby dziedzictwa Sług Pana Zastępów, które zostało nam przekazane na mocy Błogosławieństwa Bożego , a należy ono do samego Boga.

Z powodu złowrogich sił skierowanych na cały świat chrześcijański w obronie naszych narodów sprzeciwiamy się wszelkim praktykom okultystycznym sterowanym z wyspy Bali i zamku w Lucernie Chateo Gustsch w Szwajcarii. Sprzeciwimy się i rytuałom skierowanym przeciwko chrześcijanom i obywatelom Narodu Polskiego, Rosyjskiego i Niemieckiego, które zmierzają przez rożne matactwa zawłaszczyć dziedzictwo Sług Pana Zastępów będących własnością Pana Jezusa Chrystusa, które to zostało nam przekazane na mocy błogosławieństwa moich rodziców Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i jest zawarte w Oświadczeniu Woli mojego ojca. Pod to dziedzictwo chce się podszyć antychryst, wykorzystując nasze rodziny oraz DNA moich dzieci, wnuków i mojej siostry rodziny do tego nikczemnego celu! W Szwajcarii poinformował nas pan Janusz Smyczyński, że dzieci są wydawane na śmierć rytualną jako Baranki Boże, ale również i chrześcijanie po początkowo uznaniu ich za zaginionych. Dokładnie tak się stało w stosunku do mnie, gdyż MSW przysłało dokument, że jestem zaginiona i była to odpowiedź na moją prośbę o pomoc z powodu podmiany rodziny. Jak widać przyniosło to odwrotny skutek, gdyż MSW uznało mnie za zaginioną i przesłano dokument do Wojewody Świętokrzyskiego do wydziału Uchodźców. Ponieważ rodzice Aleksandra Kwaśniewskiego uczestniczyli w mordowaniu obywateli Polski a żona pana Prezentanta Jolanta Kwaśniewska była zaangażowana w sponsorowanie badań psychiatrycznych, czyli eksperymentów medycznych na ludziach, co zostało opublikowane w prasie mamy prawo interweniować. Jest to zagrożenie naszego życia z powodu obecnego nakazu Sądu aby zbadać mojego męża psychiatrycznie, odnosząc się w uzasadnieniu, że pisze zbyt dużo pism nie odnoszących do Aktu Oskarżenia , którego nie otrzymał.

Obecnie służby agenta Józefa Światło z pochodzenia Żyda, podstawionego jako klon mojego ojca księcia Józefa Ludwika Bochyńskiego, chcą rytualnie nas wymordować przy legalizacji tego przepisami prawa w Polsce. Zgodnie z ich planem, aby zawłaszczyć nasze dziedzictwo i wykorzystać go do wprowadzenia Nowego Ładu Światowego wykorzystując DNA moich dzieci oraz dzieci mojej siostry, przy czynnym udziale osób związanych z okultyzmem. Wykorzystano do tego procederu również moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, do której obecnie nikt z naszej cesarskiej rodziny nie ma dostępu.

Apelujemy do Papieża by stanął w obronie chrześcijan, których życie jest obecnie zagrożone. Po ogłoszeniu Stanu Wojennego nikt nie mógłby się obronić, gdyż zamordowano by obywateli Narodu Polskiego, Rosyjskiego, Niemieckiego oraz Świata Chrześcijańskiego niszcząc wszystkie chrześcijańskie ośrodki misyjne na całym świecie!!! Na scenę miał wejść antychryst głoszący wielkie rzeczy, wyniosłe ale bluźniercze.

Potężny Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba niech będzie uwielbiony przez Jezusa Chrystusa Syna Jego, który jest Panem i Królem wszechświata i Jemu Nich będzie cześć i chwała w Duchu Świętym, Amen!

 

Z Bożym błogosławieństwem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mąż Jerzy Kaźmierczyk

Image

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s