Nowa Wieża Babel – METROPOLIS – Główna Winda Pater Noster

ObrazekStarachowice 07.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
ul. Boh. Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach

 Skarga na czynności Komornika

Dotyczy:

KM 1346/10 – III spis z inwentarza po śmierci Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, pierwszy spis był zrobiony w sprawie spadkowej I Ns 426/10 gdzie podmieniono rodzinę przerabiając spis z inwentarza na sprawę spadkową I Ns 395/10, obecnie dokonano kolejnego matactwa zmieniając spadkobiercę na Kazimierczyk-Bochyńską Bożenę i Idziak Beatę w celu ukrycia zadłużenia Starachowic przez utworzone klony.

KM 1828/11- Dotyczy powtórnej windykacji nieżyjącej Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, za którą zostały spłacone wszystkie zobowiązania, którą zdublowano ożywiono i podstawiono Anitę Frankiewicz a za to obciążono Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk przeprowadzając windykację z depozytów przez konta bankowe w Ostrowcu Świętokrzyskim dostępne dla utworzonych klonów naszej rodziny. Obecnie ponownie następuje windykacja depozytów rodowych przez windykację zobowiązań Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na utworzonego Klona w Ostrowcu Świętokrzyskim ,, Bochyńska-Kazimierczyk”

KM-391/07 i inne z wniosku Asekuracja sp. zoo. Sopot w celu wykazania powiązania Beaty Idzik przy pomocy Invest Banku, że jest ona jedynym spadkobierca po ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli i podmiany rodzin. Ta windykacja była początkowo na koncie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i służyła wykazaniu, że jest to zadłużenie z tytułu prowadzenia rachunku bankowego w PKO BP Ostrowiec Świętokrzyski. Co stanowi dowód , że Beata Maria Idziak posługuje się moją tożsamością. Nadto wymienione zobowiązanie służyło wykazaniu fałszerstwa, że nazywałam się Kornaszewska w celu podmiany tożsamości mojej Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk.

KM 44/13 – Jest to fikcyjne zobowiązanie Skarbu Państwa w celu powiązania spółki SOF-ART Lipie Henryk Szyb 1 założonej w 1994 roku z utworzonym jej klonem z datą rejestracji 04.07.2002 roku przez wykorzystanie starego wniosku z 2002 roku o zmianie zarządu spółki i udziałów do KRS. Pierwszy wniosek z 2002 roku powodował,że Dariusz Piórecki posiadał 80% akcji i Bożena Piórecka obecnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk posiadała 20% udziałów. Kolejny wniosek złożony w 2002 roku do KRS powodował przejęcie 100 % udziałów przez Bożenę Piórecką obecnie nosząca nazwisko Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. Finalnie spółka została w kwietniu 2003 roku zakupiona przez Jerzego Kaźmierczyk.

Komornik doprowadził do przejęcia nieruchomości Lipie Henryk Szyb przez utworzone klony, które wykorzystując naszą Tożsamość Bożeny Pióreckiej, zmieniła nazwisko na Bożenę Bochyńską i Bochyńską-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk przez windykacje komornicze wyprowadzali pieniądze z depozytów rodowych z Banków UBS i FED wykorzystując Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego. Wpisanie w dokumencie Piotra Główki pod adresem Bohaterów Westerplatte 1/1 i nazwiska Kazimierczyk pisanego przez ,,zi” wskazuje, że Piotr Idziak wraz z Beatą Marią Idziak i Dariuszem Pióreckim obecnie noszącym nazwisko Kornaszewski posługiwali się naszymi tożsamościami i utworzonymi klonami spółek SOF-ART do wyprowadzania depozytów rodowych. Na Beatę Marię Idziak jest osobne doniesienie. Podmiana numeracji jest stosowana podobnie jak w latach pięćdziesiątych gdzie zawłaszczono nieruchomość Bolesławy Bochyńskiej i Mariana Bochyńskiego zamieszkałego Bohaterów Stalingradu 14 i podstawiono pozwanych Aleksandra Bochyńskiego i Tadeusza Wrońskiego zamieszkałych Bohaterów Stalingradu 12.

Obrazek

Nie zwrócono również pieniędzy za nieruchomość jak i ubezpieczenia wyrok z dnia 18.12.58 rok U rp 57657 Znak I Rw 111/59.

Po eksmisji Mariana Bochyńskiego obciążono go podatkami za tą nieruchomość co wskazuje na podstawienie jego klonów i matki Bolesławy Bochyńskiej z 19.03.1963 roku.Podobnie wykorzystano zawłaszczony przy pomocy Piotra Główki samochód marki Mercedes VITO do dorabiania fałszywych danych do tworzonych firm. Pierwszy samochód Mercedes VITO miał z PFRON miał numer rejestracyjny TST E606, po wypadku samochód należący do spółki SOF-ART został zmieniony i zmieniony numer rejestracyjny.

UZASADNIENIE

W dniu 28.08.2013 roku doszło do prób włamania i wejścia Komornika Zygfryda Nowaka w asyście Policji do mieszkania Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach bez wcześniejszego zawiadomienia i pozostawienia dokumentu o zleceniu działań przez Sąd. Po tych czynnościach nie pozostawił Komornik kopi Protokołów, które udostępnił dnia następnego. W Protokołach znajdowały się błędy które zostały częściowo poprawione w wydanych kopiach bez ich usunięcia w oryginałach. Podczas czynności Komornik stworzył dokumenty do zaplanowanego przestępstwa przez wykorzystanie danych osobowych Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk, oraz naszych sióstr Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk i Wioletty Wiatrowskiej z domu Kaźmierczyk i Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej.

Komornik zrobił po raz trzeci spis z inwentarza po śmierci Filomeny Jadwigi Bochyńskiej KM 1346/10 w dniu 28.08.2013 roku wpisując udział w tej czynności Beaty Marii Idziak i Kazimierczyk-Bochyńskiej Bożeny, wskazując na użycie klona jednej z sióstr męża wykorzystanej do utworzenia fikcyjnego małżeństwa z klonem Aleksandra Bochyńskiego w celu przeniesienia dziedzictwa Józefa Ludwika Bochyńskiego na rodzinę Bochyńskich. Dla ukrycia rodziny carskiej Józefa Ludwika Bochyńskiego i Mariana Stefana Bochyńskiego wychowywanych przez Bolesławę Bochyńską ( Marię Romanow) dopisano siostry Teresę,Konstancję, Cecylie i Jerzego z rodziny Brzezińskich jako dzieci Brunona Bochyńskiego.

W tym celu sfałszowano dane w 2009 roku na policji w Opocznie w jednym z Protokołów mężowi Jerzemu Kaźmierczyk zmieniono dane tworząc jego klona Józef Kaźmierczyk. Wykorzystano to do sfałszowania danych, że klon męża jest ojcem teścia Jana Kaźmierczyka. W celu uwiarygodnienia podmiany dokonał w Prokurator w sprawie Sądzie Okręgowym Toruń IIK 197/10 oskarżenia Jana Kaźmierczyka zamiast Jerzego Kaźmierczyka.

Jan Kaźmierczyk i Łucja Kaźmierczyk dokonali darowizny terenów dla zięcia Pana  Wiatrowskiego pod budowę domu.

Istnieje domniemanie, że wykorzystano nieświadomość rodziny i tą darowiznę do próby przekazania dziedzictwa Rurykowiczów dla rodziny Bochyńskich.

Starano się w ten sposób utrzymać wieloletnią pracę rodziny Brzezińskich, których nazwiska zmieniono na Bochyński i wykorzystywano ich do bezprawnego naruszania depozytów rodziny carskiej tj. rodzin Książąt Lubomirskich, Glińskich, Radziwiłł i hrabiów Tarnowskich itd. W Końskich dorobiono kolejnego klona Bożenę Bodzyńską-KaZImierczyk aby ukryć oszustwo ZNAK RP.070.3.2012r. Dodatkowo na kopercie wymieniono nazwisko utworzone przez Waldemara Maksalona Bożena Bochyńska-Kazimierczak i Jerzy Kazimierczyk łącząc dwa klony razem.

Obrazek

Jednocześnie zamierzano zatrzeć ślady po naszym małżeństwie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk próbując dokonać podmiany naszej tożsamości przy udziale Komornika i fikcyjnych windykacji z Sopotu.

Windykacja ta początkowo była windykacją Banku PKO BP z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, gdzie windykował mnie mój własny ojciec Józef Bochyński a pieniądze pobierane były z depozytów rodowych.

Ta sama windykacja była przeprowadzona na nazwisko Kornaszewski gdzie zamierzano sfałszować dane, że nazywałam się Kornaszewska zostało to zauważone przez Sąd w Kielcach, który zarządał Aktu Ślubu.

Spowodowało to próbę przeprowadzenia tej przez windykację Beaty Idziak I PODSTAWIENIA AKTU ŚLUBU Dariusza Kornaszewskiego z Ewą Machowską z domu Niewczas.

Przy pomocy sprawy KM 44/13 w sprawie z wniosku Skarbu Państwa wykorzystano pusty weksel PFRON podpisany przez Dariusza Pióreckiego i obciążono nim klona męża Jerzy Kazimierczyk za działania Dariusza Pióreckiego, który wyprowadzał pieniądze z depozytów przez puste weksle na klony spółki SOF-ART na Mazurach. Występując w ten sposób podmieniono męża na Dariusza Pióreckiego.

Nasze Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk doniesienia przeciwko grupie Donau-Dnepr z 2011, 2012 i 2013 roku Prokuratura ukryła pod sprawą Ds 511/13 i Ko 511/13 określając ją jako sprawę o kradzież prądu, gazu i wody. Ukryto w ten sposób konta numeryczne, programy bankowe i nielegalne operacje finansowe.

Następnie w sprawie Ko 511/13 Prokuratura ukryła doniesienie i stworzyła postępowanie występując przeciwko żonie, że nie opłacam mediów, których faktury wystawiane są na nazwiska klonów użytych do kradzieży depozytów. Prokuratura ukryła przez to właściwą sprawę wyjaśniając , że dorobione rachunki są właściwe i obciążyła za nie żonę. Na koniec postępowanie umorzono rachunki pozostały.

Dowodem tego jest windykacja na klona przez „ZI” Bochyńska-Kazimierczyk Bożena KM 1828/12, którą Komornik już prowadził na kontach klona w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była to faktura dorobiona na nieżyjącą mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską. Obecnie uznano przez oszustwo dokonane przez MSW , że żona jest zaginiona i doszło do wytworzenia pod nią fałszywego kręgu spadkobierców.

Ponieważ komornik doprowadził do windykacji po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk udając , że nie żyję, aby przejąc majątek po moich rodzicach. Stanowi to dowód, że chcą zlicytować mój majątek po rodzicach tak jak gdyby przejął go mój mąż. Komornik chce obciążyć go za alimenty na utworzone klony dzieci w liczbie 6 aby dokonać podmiany z Beata Idziak. Komornik nie wpisał moich dzieci zameldowanych na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, aby ukryć fakt ich istnienia, a ja jestem jako inna osoba pod kolejną wykreowaną tożsamością przez komornika. Wpisał dlatego, że nie mam nikogo na utrzymaniu co w tym przypadku nie ma znaczenia ale jest potrzebne do podmiany rodziny.

Komornik nie wpisał dzieci, że są tu zameldowane Jakuba Pióreckiego Studenta Politechnik Świętokrzyskiej oraz Marty Bochyńskiej, która przybrała moje panieńskie nazwisko, która wcześniej nosiła nazwisko Piórecka. Komornik pominął fakt , że do 25 roku życia według przepisów prawa dzieci są uznane jako dzieci a ja mam nad nimi przyznane prawo gdyż oboje uczą się. Córka studiuje w Irlandii, ale nadal jest zameldowana na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Jedynie syn Adam Kornaszewski, który wcześniej nosił nazwisko Piórecki jest już dorosły i mieszka z jego ojcem na stałe w Irlandii. Z braku pieniędzy po dwóch latach studiów musiał przerwać naukę. Jerzy Kaźmierczyk jest moim mężem a była żona Katarzyna Kaźmierczyk, podawała się, że pod chodzi z nieprawego łoża z hrabiów Tarnowskich. Mój zmarły dziadek jest prawdziwym Hrabią Janem Tarnowskim ukrytym początkowo pod tożsamością Jan Mazur później pod tożsamością Franciszek Jan Mazurek. Fałszywi Hrabiowie z Dzikowa w Końskich chcą dorobić sobie genealogię na mojej nieruchomości przez dzieci z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża uśmiercając mnie za życia. Stanowi to dowód , że robi to dla nich Komornik Sądowy ponieważ podmienił nazwiska w Protokóle potrzebne do podmiany rodzin.

Ostatnim etapem po podstawieniu Aktu Ślubu Dariusza Pióreckiego i Ewy Machowskiej zamierzano dokonać podmiany naszej tożsamości, której wiarygodność miała być potwierdzona a windykacją alimentów dla Jakuba Pióreckiego. Zamierzano z powodu alimentów dokonać licytacji komorniczej mieszkania przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Po przejęciu mieszkania zamierzano przekształcić sprawę o przyłącze wodne I Ns 56/13 na sprawę spadkową i podmienić na sprawę karną przeciwko Bożenie Bochyńskiej, która jest obecnie moją żoną pod nazwiskiem Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Zamierzano wykorzystać sprawę decyzji o a badaniu psychiatrycznym w Prokuraturze w Kielcach VI Ds 56/07/Sp.

Jednocześnie dorobiono akta, że w sprawie VI Ds 56/07/Sp, zona występuje pod dwoma nazwiskami Bożena Piórecka i Bożena Bochyńska. W sprawie tej połączono oskarżenie żony z Ireneuszem Wasilonkiem w celu połaszenia klona spółki Marmoroc-Polska z SOF-ART w celu wykorzystania kolona Bożena Piórecka ulica Westerplatte 1/1 z Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego. Takie połączenie powoduje wykorzystanie bezprawne naszych Pełnomocnictw dla dr Bohdana Żakiewicza, Piotra Waydla i Stanisława Pikula do uruchomienia depozytów rodowych przez spółkę Marmoroc-Polska.

Wydano również po raz drugi zarządzenie w sprawie IX K 383/09 SR Kielce na kolejne badania psychiatryczne podmieniając dane na kolejnego Klona Bożena Bocheńska-Kaźmierczak. Lekarka, która wydawała żonie zwolnienie lekarskie do sądu do tej sprawy nie żyje Pani Anna Marciniak Życińska. Prokurator się wycofał z ponowienia badań, a Sąd wydał ostateczne Postanowienie w Sprawie Odwoławczej Końcowej, że żona jest zdrowa wykazując, że Właściciel Zakładów Górniczych w Starachowicach jest żony Roman Bocheński. Wyjaśnione zostało również w Kurii Biskupiej pismo, że Rząd PRL przejął akta Romana Bocheńskiego później występującego jako Brunon Bochyński.

Połączenie mojej żony w jednym akcie oskarżenia z Ireneuszem Wasilonkiem byłym Prokurentem spółki Marmoroc-Polska Sp. zoo w Strefie Ekonomiczne i byłym wojskowym jest dowodem świadomego działania. Ireneusz Wasilonek współpracował z Panem Zającem właścicielem NORDKOM, który zdefraudował duże pieniądze z ING Bank Śląski, który doprowadził zawłaszczenia terenu Lipie Henryk Szyb na potrzeby utworzonych naszych klonów i klonów spółki SOF-ART. Dowodzi to na wykorzystanie prowadzonych spraw i byłego zarządu Marmoroc-Polska do wyprowadzania pieniędzy przez Euroclear do SSE Starachowice.

Dodam,że dr Bohdan Żakiewicz i Piotr Waydel Stanisław Piku, który miał udzielone Pełnomocnictwo w Tarnowie ⁻ umowy i Pełnomocnictwa łączące w sobie cztery adresy:

Lipie Henryk Szyb1

Miedzna Drewniana 244

Nad Kamienną 25

Radomska 29 SSE Starachowice.

Nadmienię, że Dariusz Piórecki występował pod Numer Pesel 60102109216 mieszka obecnie w Irlandii i zmienił nazwisko na Kornaszewski.

Podczas udzielenia przez Sąd Okręgowy w Kielcach miał Dariusz Piórecki adres zameldowania w Gdyni 81-377 ul Necla 15/5. w tym mieście mieszka syn Zdzisławy Lewandowskiej.

Wyrok rozwodowy IC 1965/04 z dnia 30 listopada 2004 roku rozwiązał związek małżeński Bożeny Elżbiety Pióreckiej z domu Bochyńskiej z Dariuszem Jerzym Pióreckim zawarte w 22.12.1983 roku.

Do chwili obecnej Jerzy Dariusz Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski jest zameldowany na Lipie Henryk Szyb 1. Dowodzi to że dokonano kradzieży nieruchomości firmy SOF-ART w Lipie Henryk Szyb 1 i wykorzystywano weksle podpisane przez Dariusze Pióreckiego do PFRON do windykacji depozytów rodowych przez podszycie się Dariusza Pióreckiego który zmienił nazwisko na Kornaszewski i podszywał się pod Jerzego Kaźmierczyka jego żony Ewy Kornaszewskiej podszywającej się pod tożsamość żony Bożeny Pióreckiej później Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w celu wyprowadzania depozytów. Dokonywane jest wyprowadzenie depozytów przez Komornika dowodem jest Fałszywy Tytuł wykonawczy z 21.02.207 roku Naczelnika Urzędu Skarbowego SM6/453/07, który wskazuje na utworzenie klona spółki SOF-ART Spółka z o.o. Henryk Szyb gmina Brody i sfałszowano dane rejestrowe spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o, wpisano Bożenę Elżbietę Piórecką do zarządu spółki.

Ko 883/12 Prokuratura Centrum Zachód i Prokuratura Kielce Zachód podmieniają nasze dane na nazwisko Kaźmierczak III Ko 439/13 Nr E.3008.13/7, które stworzył Waldemar Maksalon w sprawie I Ns 956/08. Pracownicy urzędu Bezpieczeństwa byli bardzo dokładni dokładni. Prokuratura Okręgowa w Kielcach wydział VI do spraw przestępczości Gospodarczej ulica Sanndomierska 106 VI Ds 56/07/S z 22.11.207 rok wpisując dane Bożena Piórecka ulica Westerplatte 1/1, 27-200 Starachowice dokładnie w taki sposób jak jest w Oświadczeniu wydanym dla nas 28.06.2006 roku podpisane 30.06.2006 roku. Stanowi to dowód świadomego działania szeregu instytucji w celu dostosowania dokumentów do Oświadczenia Woli i stworzenia naszych klonów. ING Bank Śląski stworzył klona spółki SOF-ART pod nazwą SOFT-ART już w 18.09.2001 roku pod dokumentem podpisany jest Dyrektor Regionalny ING Banku Śląskiego w Kielcach Leszek Waksmundzki. Rok wcześniej ten sam dyrektor podpisał się pod właściwą nazwą SOF-ART ulica Grzybowa 1, gdzie w internecie widnieje przychodnia.

Komornik windykując spółkę SOF-ART dorabiał dokumenty na SOFT-ART co oznacza wyprowadzanie pieniędzy bez kontroli.

Dokument podpisany przez Janusza Smyczyńskiego z dnia 24.05.2005 roku opiewa na zarządzanie bondami ING na kwotę 20 milionów EUR. Jednocześnie ta sama kampania w dokumencie 15.11.2004 rok ujawnia depozyty emisje Banku Rezerw Federalnych z 1928 roku. Aby wyprać pieniądze uruchomiony zostaje FOREX AG czyli giełda internetowa, która na początku była grą.

Obecnie doszło do ujawnienia sfałszowania danych przez Beatę Idziak PESEL 5901240659087 NIP XV4-1V8-07-V5. Paszport AU XXXXXXX.

Małżeństwo Beata Idziak z domu Bochyńska z Piotrem Idziak otrzymywali pieniądze od dziadków Anieli Reginy i Franciszka Jana Mazurków zamieszkałych Nad Kamienną 25, Starachowice. Po śmierci dziadków nadal otrzymywali pomoc od rodziców Filomeny Jadwigi i Józefa Ludwika Bochyńskich. Przelewano miesięcznie kwoty po 200 lub 300 zł co jest widoczne w dokumentach Rodzice pobrali kredyt z Banku Śląskiego aby pomóc siostrze zakupić mieszkanie przy ulicy Batorego 8/18 w Katowicach. Rodzice nie zdążyli spłacić kredytu i zmarli. Rodzice również pobrali kredyt pod zakup Garażu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 gdyż musieli zapłacić 100% wartości w całości co jest widoczne w aneksie do umowy zakupu.

Beata Idziak wykorzystując Notariusza w Starachowicach przez podanie adresu do korespondencji w akcie Notarialnym i przez działanie Komornika sfałszowała swój adres zamieszkania podając mój adres Bohaterów Westerplatte 1/1.

Przy pomocy Notariusza w Katowicach Pana Wojdyłło dokonała podszycia się pod moją osobę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. Po śmierci mamy Beata Idziak wyjechała do Katowic i poprosiła mnie o przesłanie jej Aktu Ślubu, który zawarła w Starachowicach. Po przesłaniu do Notariusza Wojdyłło istnieje domniemanie, że sprzedała mieszkanie ulica Batorego 8/18 w Katowicach przez agencję nieruchomości. Istnieje zbieżność działań, gdyż chciałam po śmierci rodziców sprzedać mieszkanie przy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach przy pomocy agencji nieruchomości EKO-Tech w Starachowicach mającej kontakty w BOR aby spłacić około 58 tysięcy jakie pozostało po śmierci rodziców. ( pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Po roku czasu nikt z wierzycieli się nie zgłosił toteż ta kwota z mocy ustawy została umorzona. Została przerobiona sprawa spisu z inwentarza po Filomenie Jadwidze Bochyńskiej naszej matce I Ns 395/10 na Oświadczenie o przyjęciu spadku wykorzystując Upoważnienie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z dnia 16.02.2010 roku doprowadziła do sfałszowania danych i zadłużenia nieruchomości w Starachowicach działka 29 przez wytworzenie przy udziale Waldemara Maksalona, Urzędu Miasta Starachowice i spółek zależnych, SSE Starachowice tworzących dokumenty dla Komornika.

Zrobiono podwójne akta w sprawie I Ns 395/10 w celu ukrycia zadłużenia Starachowic przez Beatę Marię Idziak podającą się za minie czyli Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. a obecnie Beata Idziak zmieniła swój adres zamieszkania w Irlandii i oddała jej spadek po rodzicach wysyłając dokumenty do Sądu do sprawy I Ns 56/13 o przyłącze wodne dla Helena Surma. Beata Maria Idziak współpracuje z rodziną Waldemara Maksalona, który podszył się pod naszą rodzinę i doprowadził do wyprowadzenia dziedzictwa rodowego Rurykowiczów w sprawie I Ns 716/10 gdzie poszukiwany jest Fałszywy Krąg Spadkobierców Rodziny Carskiej. Po skontaktowaniu Czesława Daleszaka z Notariuszem Wojdyłło doszło do wypadku córki i wykorzystania próby sprzedaży działki Nowowiejska 29 przy pomocy Notariusza Arczyńskiego z Kielc do kolejnych matactw. Doprowadzono do podstawienia pod Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk Lidii Daleszak żony Czesława Daleszaka. Potwierdzone jest to w dokumencie wydanym przez US Starachowice. W dokumencie tym wskazano, że Lidia Daleszak nabyła działkę Nowowiejska 29 przez darowiznę Oświadczeniem Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego. Pan Czesław Daleszak posiadał umowę na wykup wierzytelności spółek PPH APE, SOF-ART, Marmoroc-Polska, które obecnie wykorzystuje do prania pieniędzy przez Komornika kradzionych z depozytów rodowych naszej rodziny. Po wypowiedzeniem umowy na wykup wierzytelności podpisał się nie swoim podpisem, jednocześnie poinformował nas, że umowę nie zwróci i tego nie uczynił.

Dowodzi to faktu podstawienia Lidii Daleszak jako kolejnego już klona Bożeny Pióreckiej i wykorzystania Oświadczenia Woli do kradzieży depozytów w Banku UBS przy współpracy z Bożeną Szwed. Pan Piotr Waydel poinformował nas o wyprowadzeniu depozytów z Banku UBS gdzie widnieją moje dane osobowe.

Aby dokonać zaakceptowania fałszywych wpisów w korespondencji z Sądu pozostawiane są luki przez różnymi nazwiskami aby w przyszłości dokonać wpisu fałszywych imion bądź nazwisk. Schemat działania obecnie przypada na nazwisko imię imię nazwisko. Na początku podmienią różne adresy oraz powielają osobę na nie wielokrotnie. Później zamienna się jej tożsamość pod różne nazwiska wymyślone i legalizowane przez Pocztę aby uwiarygodnić dane. Następnie dokonuje się podmiany pod różne nieruchomości które były własnością jednej osoby, która odziedziczyła je po swoich rodzicach, po czym na każdą nieruchomość dorabiają fałszywy krąg spadkobierców, przez podstawionych sąsiadów i osoby ze struktur wywiadowczych. Początkowo schemat był zastosowany do ukrycia rodziny przez wystawienie umów pod różne fikcyjne osoby podając za nazwiska funkcję oraz nieruchomości. W ten sposób ukryta została rodzina mojej babci Księżej Reginy Glińskiej. Nieruchomość babci rodziców była pod umową gdzie występowali jako tzw. Persony to znaczy Tuzy. Z tego powodu babcia widniała jako księżna Anna Glińska , która występowała w dokumentach jako spadkobierca Tuzów. Babci dane widniały na ul. Nowowiejska 29. Ponieważ dla bezpieczeństwa, aby nikt inny nie mógł przejść na nią, przejął działkę mój dziadek hrabia Jan Tarnowski, mąż babci. Z tego powodu dochodzi obecnie do dorobienia kolejnej tożsamości klonując mojego dziadka przez rodzinę Maksalona Waldemara przy udziale Urzędu Miasta, który sfałszował dokumentacje na podatki dla nieżyjącego od dziesięciu lat Franciszka Jana Mazurka. Obecnie dokonano matactwa na ulicy Nad Kamienną 25 działka 29 przez wpisanie mojej osoby pod programy bankowe aby doprowadzić do zadłużenia przez Upoważnienie Filomeny Jadwigi Bochyńskiej , którym musiała się posłużyć moja siostra Beata Maria Idziak w Katowicach posługując się moja tożsamością . Z tego powodu otrzymałam informację od Adwokatów że zadłużone są nieruchomości w Starachowicach. Powoduje to zaskarżenie siostry która na mnie zadłużyła o czym się dowiedziałam od męża siostry Marty Cybulskiej. Do tego wykorzystane są konta w ING Banku Śląskim w którym rodzice mieli konta i spółki.

Aby ukryć babcię Księżna Reginę Glińską, wykorzystywano tożsamość Anny Glińskiej, a w komunistycznym reżymie nosiła nazwisko Aniela Regina Mazurek. Wykorzystano to do dorobienie kolejnych tożsamości przez Wywiad i dokonano podmiany całkowitej zmieniając rodzinę właściwą na osoby, które ich prześladowały. Dokonano podziału działek po rodzicach nie w celu ukryciu rodziny, ale ich wykorzystaniu do zadłużenia nieruchomości pod programy komunistyczne. Po dokonanych przestępstwach i zaplanowanym wymordowaniu ofiar obarczono ich winą. Przykładem są windykacje rodziców i dziadków po ich śmierci prowadzony przez Fałszywy Krąg Spadkobierców wytworzony po nich czego przykładem jest Waldemar Maksalon. Dziadkowie nie mieli żadnych długów.

Doszło do kolejnej podmiany rodziny, z powodu pustych miejsc w pismach z Sądu w sprawach prowadzonych przez Waldemara Maksalona, dla fałszywego kręgu spadkobierców oraz występowania nazwisk, które nie mają prawa tam istnieć. W czasie gdy to ujawniłam doszło do wypadku mojej córki Marty Bochyńskiej, po czym wyjechałam z kraju, do córki. W tym czasie doszło do uprawomocnienie się wyroku Sądu w Starachowicach dla fałszywej rodziny Maksalon, która miała nakaz wypłaty 50 tys złotych dla mnie i siostry, która obecnie oddała całość spadkową po rodzicach dla mnie z powodu podszycia się pod moja osobę. Obecnie ponownie wystąpiła luka w dokumencie przed nazwiskiem Kułaga, gdzie są akta komornicze fałszowane od lat I Nc 134/06 i KM 1631/11 prowadzona przeciwko dłużnikowi Kornaszewski Dariusz ul. Orzeszkowej 10/2 84-230 Rumia i Bochyńska Kaźmierczyk Bożena ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 z dnia 07.06.2013 roku. Podstawiono Beatę pod umorzoną egzekucję która udaje Bożenę Bochyńską Kaźmierczyk. Beata Maria Idzika udaje żonę Dariusza Kornaszewskiego i z tego powodu Bank PKO BP nie był w stanie poinformować mnie o tytule wykonawczym na Bożenę Bochyńską Kaźmierczyk wykazując konto innej osoby w celu pobrania kosztów za prowadzenie konta przez Bank PKO Bp w kwocie długu wykreowanego przez Asekurację Sopot za zmarłego ojca zmarłego w 2007 roku. Komornik posłużył się sfałszowaną sprawą i wtargnął do domu z Policją fałszując dane osobowe na nazwisko przez ,,zi” Bochyńska-Kazimierczyk. Początkowo dorobił tożsamość moją na różne klony obecnie siostry, którą windykuje mimo że przejęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, po mamie. Po raz trzeci Komornik robi spis z inwentarza na kolejna nieruchomości przerabiają rodziców na różnie rodziny. Siostry dane podstawia pod adres Bohaterów Westerplatte 1/1 i ponownie robiony jest w trzy lata po śmierci mamy spis z inwentarza pod ten adres. Ponieważ posiadam dowód od siostry, że komornik zrobił już spis z inwentarz, a mnie wysłano tą samą sprawę przerobioną na spadkową Prezydenta Polski jest odpowiedzialny, z powodu powoływania Sędziów na stanowiska, którzy dorabiają dokumenty dla służb wywiadowczych, a moje dane widocznie są podmieniane przez siostrę, która podaje się za mnie dokonując wpisu zamiany adresów przez Notariusza w Wojdyłłę z Katowic. U sędziny Barbary Bochyńskiej podawanej za naszą rodzinę mieszkała moja siostra jako panna w okresie, gdy chciała dostać się na studia medyczne. Gdy mama miała problemy finansowe z powodu, że ja straciłam możliwość mieszkania na Lipie Henryk Szyb i zmieszałam u mamy , doszło do incydentu, zaplanowanej próby mojego zniszczenia przez Sędzinę Barbarę Bochyńską. Zachęcała moją mamę, aby odebrała mi dzieci w celu uzyskania środków finansowych. Przy podmianie rodziny chciano doprowadzić do sfałszowania dokumentów Jerzego Kaźmierczyka i podmienić na Kornaszewskiego. Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku wysłał do USC w Brodach koło Starachowic, błędny dokument, że ja nosiłam nazwisko Kornaszewska. Zwróciłam się do USC w Białymstoku o usunięcie błędnych danych. USC w Białymstoku wyśnił całą sprawę. Obecnie ponownie Komornik próbuje dopisać mi, że pan Kornaszewski był moim mężem, aby dopisać jego dane do dziedziczenia po naszych rodzicach w celu windykacji ukrycia dokonanych kradzieży przez windykacje Komornicze i wykorzystanie weksli PFRON i skradzionych danych osobowych przez Dariusz Pióreckiego i Beatę Idzika, którzy podali się za nas.

Wpisano dane Adama Kornaszewskiego pod moje mieszkanie po moich rodzicach, aby dorobić dla Kornaszewskich dokumenty do podmiany tożsamości mojej Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk. Z Koraszewskimi współpracuje również była żona mojego dziecka z domu Krześniak w celu wykorzystania mojej małoletniej wnuczki do okultystycznych celów co już okazano w Warszawie zawiązując grube czerwone wstążki na rączce malutkiego niemowlęcia.

Pan Krześniak były teść Adama Kornaszewskiego jest Komornikiem w Warszawie. Dziś nikt z naszej carskiej rodziny, nie ma dostępu do mojej wnuczki. Pod adresem obecnej mojej nieruchomości na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, przed zakupem mieszkania wraz z garażem i działką przez moich rodziców w 2001roku, umowę wynajmu garażu posiadał były mąż Dariusz Piórecki. Piórecki początkowo jako kawaler mieszkał przy ul Grunwaldzkiej w Elblągu, później mieszkał pod różnymi adresami ale nie miał nic do nieruchomości moich rodziców. Nie może odpowiadać mój obecny mąż za długi byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego. W sylwestra osoba podająca się za Policjanta w sprawie w której odmówiono wszczęcia postępowania z mojego wniosku, wezwała mnie do Ostrowca Św. , gdzie fałszowane są konta bankowe , do stawienie się w sprawie dotyczącej carskiego majątku . Okazało się że jest to fałszywy policjant i taka osoba nie była pod adresem w KP w Ostrowcu Św. Na moich kontach dokonywane są obroty prze z fałszywe zadłużenia, Prokuratura nic nie działa.

Doszło obecnie do mojego aresztowania z własnego doniesienia aby dorobić artykuł 276 kk o posługiwanie się nieswoimi dokumentami w celu zalegalizowania Fałszywego Kręgu w sprawie I Ns 716/10 i I Ns 956/09 gdzie wprowadzono nazwisko Kaźmierczak przez Waldemara Maksalona. Maksalon zamiast zapłacić w tej sprawie poszukuje moich długów doprowadzając do przejęcia przez UM Starachowice nieruchomości z powodu Fikcyjnych zadłużeń. Spadkobierców Rodziny Carskiej obecnie aresztują z własnego doniesienia Chodził o podarcie wydruku komputerowego pod którym nie widniały dane osób prowadzących ani prokuratora, ale mój podpis pod moim własnym uzupełnieniem do mojego doniesienia, na żądanie prokuratury. Nie powinna się podpisywać pod pustym dokumentem żadna osoba, gdyż prokurator nie chał się wpisać.

ZUS w Kielcach przerabia moje dane na ul. Bohaterów Warszawy w Starachowicach oraz na Westerplatte, aby pasowało do Oświadczenia Woli mojego ojca ponieważ widniej w dokumencie Woli Ojca adres ul Westerplatte bez słowa Bohaterów. Szereg instytucji i banków dopisało się do tej ulicy aby pasowało do Oświadczenia Woli mojego Ojca.

Wymieniamy kilka z nich:

 1. Prokuratura Apelacyjna Warszawa 16.08.2006 rok przesłała korespondencję do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga AP I Ko 965/06 w ślad za korespondencją z dnia 14 lipca 2006 roku z Ministerstwa Sprawiedliwości przy naszej korespondencji Sygn akt PR III Ko 1068/06 z dnia 30.06.2006 roku wraz z załącznikami przesyłając do
  wiadomości :
  – Pani Bożena Piórecka, Jerzy Kaźmierczyk adres do korespondencji Józef Bochyński ul. Westerplatte 1/1, 27-200 Starachowice. W tym czasie byliśmy przed ślubem.

  Należy dodać , że podstawiony pod naszą rodzinę Waldemar Maksalon, który posługiwał się sygnaturą przez odwrócenie cyfr I Ns 956/09 w Starachowicach.

  -Bank Raiffeisen podał w Korespondencji adres Westerplatte 1/1, gdzie dorobił sobie adres na Lipie Henryk Szyb Dariusz Dąbrowski skazany za handel narkotykami i posiadł konto w banku.

  – ING Bank Śląski

  – Invest Bank

  – ZUS,
  i inne instytucje.

W 29.03.2010 roku na sprawie z powództwa Waldemara Maksalona wydano fałszywe Postanowienie przez Sędziego Huberta Wicika Nabycia Spadku po Franciszku Janie Mazurku podstawiając pod nieżyjącą Anielę Reginę Mazurek jako drugą tożsamość Babci 10 lat po śmierci dziadka podstawiając Alicję Maksalon z domu Kowalska pod Garaż Franciszka Jana Mazurka w celu sfałszowania związków rodzinnych. Dokonano również przez Miasto sfałszowania podatków na nieżyjącego od 10 lat dziadka Franciszka Jana Mazurka i skierowano na wniosek Waldemara Maksalona poszukiwanie długów w Urzędzie Miasta aby dorobić podatki i Miasto mogło przejąć nieruchomość Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Spowodowało to dalsze czynności powodujące usunięcie z nieruchomości Waldemara Maksalona, który ją otrzymał postanowieniem Sądu w sprawie I Ns 716/10 z powodu windykacji. Dowodem na to jest wydany dokument przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, gdzie na nieruchomości nad Kamienną 25 działka 29 umieszczono:

 1. Feliksa Maksalona, nie żyje od ponad 40 lat i miał służyć podmianie na Feliksa Bochyńskiego z Katowic

 2. Władysław Maksalona nie żyje od ponad 40 lat i służył dorobieniu genealogii dla Władysława Tarnowskiego

 3. Beatę Marię Idziak

 4. Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk.

Moja Babcia Regina Glińska, ukrywająca się pod nazwiskiem Anna Regina Mazurek z domu Maksalon była jedynaczką do nieruchomości dopisano osoby nieżyjące z Woźnik w celu ukrycia rodziny. Niemcy w czasie wojny wywieźli dokumenty i jedynie ja je udostępniłam Sądowi.

Po wojnie podstawiono osoby współpracujące z Urzędem Bezpieczeństwa pod nazwiskami Feliksa i Władysława Maksalona, których rodziny wprowadziły się na nieruchomość Pasternik 31 obecnie Nad Kamienną 25 działka 29 w celu sfałszowania związków rodzinnych.

Z powodu przekazania mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk UPOWAŻNIENIEM przez Mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z dnia 16.02.2010 roku praw do jej majątku proszę o usunięcie z nieruchomości Beaty Marii Idziak, która podszyła się pod moją tożsamość i wykorzystywała Upoważnienie mamy do zadłużania Starachowic pod Programy Bankowe.

Aby usunąć wszelkie wątpliwości Siostra Beata Maria Idziak wystosowała list do Sądu, że przekazuje jej część majątku po rodzicach Filomenie Jadwidze i Józefie Ludwiku Bochyńskim mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk.

Połączono to ze sprawą I Ns 56/13 o przyłącze wodne Helena Surma, która udawała członka rodziny. Sprawa jest prowadzona w celu dołączenia do Sprawy I Ns 716/10 gdzie Sąd poszukuje Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej. W sprawie zamierzano podmienić akta na sprawę spadkową po rodzicach a na koniec połączyć ze sprawą Sygn Akt VU 56/09 z wniosku Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk od decyzji ZUS z dnia 27.01.2009 I-563983 na nazwisko Bożena Bochyńska-Kazimierczyk. W uzasadnieniu decyzji,która stwierdza zdolność do pracy i jest wystawiona na nieprawdziwe nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczak. Takie nazwisko wykreował Waldemar Maksalon. Po dokonanej kradzieży zamierzano dokonać podmiany opinii psychiatrycznej w celu wyeliminowania mnie ze społeczeństwa.

Klony Bożena Bochyńska-KaŻmierczyk przez ,,Ż” stworzył ZUS i podstawiono go na miejscowość Lipie 1. prawdopodobnie Nadleśnictwo. Nadleśnictwo kupiło część terenu SOF-ART w Lipie Henryk Szyb 1.

Podstawiony jest adres Lipie 1 pod adres Bohaterów 1 z Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Sąd Okręgowy w Kielcach przekazał sprawę z naszego powództwa Ic 2627/10 o przywrócenie posiadania rodziny carskiej do sprawy z powództwa Waldemara Maksalona I Ns 716/10 o zniesienie współwłasności nieruchomości Nad Kamienną 25, gdzie podstawiony jest klon Bożena Bochyńska-KaŻmierczyk przez ,,Ż” co zostało powiązane z adresem Lipie 1. Na ten adres prowadzone były windykacje Komornicze spółki SOF-ART i jej Klona SOFT-ART i służyły wyprowadzaniu depozytów z UBS przy pomocy weksla PFRON i otwartego kolejnego klona spółki SOF-ART z datą 04.07.2002. Wykorzystano wniosek z 2002 roku o wniesieniu do KRS zmiany udziałów i Zarządu spółki Sof-ART w którym Dariusz Piórecki miał 80% udziałów a Bożena Piórecka 20 %. i dokonano przejęcia nieruchomości Lipie Henryk Szyb1 firmy SOF-ART przez windykację Komorniczą w 2007 roku. Po tym fakcie podstawiono nasze klony Jerzego Dariusza Kaźmierczyka jako Dariusza Kaźmierczyka i mnie Bożenę Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk jako Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk wcześniej posługiwano się nazwiskiem Bożena Piórecka i Oświadczeniem Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego i dokumentami rejestrowymi firmy PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk, która prowadziła do 31.12.2007 roku działalność:

 1. Łopuszańska 38, Warszawa

 2. Lipie Henryk Szyb

 3. Miedzna Drewniana 244

Doprowadzono do uruchomienia przez nasze klony akredytyw dla PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk przygotowanych przez Campanies House, która korzysta z depozytów carskich. Pieniądze są pozyskiwane przez Komornika przez windykację na rzecz Asekuracji z Sopotu windykujących umorzone zobowiązania Józefa Ludwika Bochyńskiego. Z powodu aresztowania w sprawie z zaskarżenia politycznego III K 207/07 mąż Jerzy Kaźmierczyk wstrzymał akredytywy.

Przez skanowanie podpisów zostały akredytywy uruchomione na nasze Klony Bożena Bochyńska-Kazimierczyk i Jerzy Kazimierczyk, które służą finansowaniu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Aby przejść na podstawione klony usuwane są obecnie pierwsze imiona i następuje podmiana rodziny. Mnie miała odgrywać Elżbieta Włodarczyk udająca Elżbietę Bochyńską, która jak mnie poinformowano w Urzędzie Miejskim zakupiła mieszkanie w bloku przy Ekonomi 5/4 , gdzie mieszkałam w dzieciństwie. Było to wówczas mieszkanie służbowe jakie ojciec otrzymał naprzeciwko Elżbiety mieszkania Ekonomi 5/6 . Dodam, że po likwidacji Bazy PKS gdzie ojciec był niegdyś dyrektorem technicznym, przekształcono mieszkanie na Przychodnię. Obecnie aby przejść na moje dane w celu uwiarygodnienia podmiany rodziny, dzieje się to przez przesyłanie materiałów do badań pod adresy zgodne z podmianą rodziny. Moje dane dlatego znalazły się w ZOZ Skarżysko-Kamienna Centralne Laboratorium Diagnostyczne ul. Szpitalna1 26-210 Skarżysko-Kamienna Filia Ekonomi 4. Dokonano już wówczas podmiany mojego nazwisko pisanego przez „ZI” zgodnie z podmianą w Księgach Wieczystych które wykorzystywane jest do uwierzytelnienia pod klona Piórecka. Dane wadliwe są wpisane w wyniku badania laboratoryjnego gdzie wpisała się lekarz Cebulska Stanisława w dniu15.10.2008r. w drugim wyniku wpisany Walendziak Tomasz 24.04.2009r Oddział MED-STAR/POMP. Dorobiono Tarnowskiego, który był dyrektorem Szkoły i przeniesiono szkołę Podstawową nr 9, która znajdowała się w budynkach kolejowych do szkoły numer 3 na Rejowie. Obecnie jedna zosób w Rejowie zaczęła wykupywać Skarżysko, włącznie z Bazą PKS, gdzie zakupiła mieszkanie Elżbieta Włodarczyk, która (mieszkanie otrzymała w zamian za mieszkanie służbowe w przedszkolu, w którym mieszkała jako emerytowany nauczyciel). Brat Elżbiety był świadkiem na ślubie z pierwszym mężem, Dariuszem Pióreckim, który zmienił po rozwodzie nazwisko na Kornaszewski. Syn zmienił nazwisko na obecne ojca a UM dał mu nowa metrykę urodzenia na nowe nazwisko co jest przestępstwem! W ten sposób Urząd Miejski dorabia klony moich dzieci przez zamianę danych w Metryce Urodzenia na obecnie noszone.

 Następny mój KLON powstał w Katowicach dla Beaty Marii Idziak mojej siostry, która najwyraźniej podała się za mnie i dlatego do Katowic trafiły badania w celu podmiany mojej tożsamości na Katowice i podmiany zamieszkania jej na moje w tym miejscu „system nie wpisał” na końcu literki „K” i widnieje jako Bochyńska-Kaźmierczy. Z tego powodu przesłano ze Specjalistyczne Szpitala w Końskich z Reumatologii do Katowic, na ulicę Mikołowska 53, 40-065 Katowice. Na Mikołowskiej mieszkali Jerzy i Barbara Bochyńscy, którzy podszyli się pod majątek Dorobiono Beatę Marię Idziak w Starachowicach gdzie pod tym nazwiskiem nie mieszkała, w celu podmiany jej tożsamości pod moją. Wpisano moje dane na Nad Kamienną 25 działka 29, po wyroku który przyznał tą nieruchomość, w której mieszkałam Waldemarowi Maksalon, ale bez jego danych. Człowiek ten jest wynajęty przez wywiad do dorabiania danych dla Wywiadu przez lata. Później wywiad dokonuje egzekucji kolejnych członków mojej rodziny, aby uwierzytelnić i ukryć zamianę mojej rodziny na agentów wywiadu, korzystających z naszych depozytów. Moja siostra z mężem z nim współdziała jak również z innymi ludźmi co było widoczne w dokumentach. Aby pasowało do scenariusza wykreowanego przed kilkudziesięciu laty , gdzie wpisano moje dane i siostry jako klony wraz z nie żyjącymi osobami od ponad czterdziestu lat. Celem jest drobienie tożsamości na Starachowice dla sędziny Barbary Bochyńskiej, która z domu podawała się że pochodzi z Małachowskich, z tym, że tą rodzinę wymordowano. Otrzymałam informację przed laty, że dodatkowo podszyła się pod znanego Sędziego w Katowicach Feliksa Bochyńskiego i chciała udawać nową tożsamość podobnie jak Alicja Maksalon z domu Kowalska udającą rodzinę mojego dziadka przy pomocy Prokuratury Rejonowej w Starachowicach. Chciano doprowadzić do wpisania oszustw, że Feliks Maksalon to Feliks Bochyński, znany sędzia Katowic, dla którego fałszywe dane przekazał niegdyś Sąd do Archiwum w Radomiu, aby podmienić Brunona Bochyńskiego na Feliksa Bochyńskiego. Ponadto inne dane są fałszowane. Dyrektor Archiwum poinformował mnie, że takie dane przekazano im z Sądu i On nie jest winny fałszerstw.

Druga osoba do podmiany to Władysław Maksalon, którego chcą podmienić na Władysława Tarnowskiego, którego przerobili na hrabiego za mojego dziadka hr. Jana Tarnowskiego początkowo ukrywającego się pod tożsamością Jan Mazur później jako Franciszek Jan Mazurek.

Ponieważ dane mają się im zgadzać, czekano do momentu, gdy dzieci podrosły i wykorzystano ich DNA oraz moje w celu uwierzytelnienia danych dla fałszywego kręgu spadkobierców. Mój ojciec przekazał mnie i mojemu obecnemu mężowi Oświadczaniem Woli w cesarskiej linii dziedzictwo rodowe. Dochodzi do podmiany naszych danych tj. mojej siostry i moich przy pomocy Komornika i innych dokumentów do których fałszuje się dane meldunkowe aby uwierzytelnić Fałszywy Krąg Spadkobierców przy ulicy Nad Kamienną 25 działka 29. Doszło do dorobienia mi dzieci aby zgadzała się ilość z dziećmi mojej siostry. Mam troje żyjących dzieci a siostra sześcioro dlatego powielono tożsamość dwojga dzieci i przerobiono ich na nazwisko Kornaszewski, dodatkowo moją wnuczką przerobiono na córkę o czym nas poinformowano. Wykorzystując DNA mojej wnuczki zwrócono dwa zamki na Białorusi fałszywym Radziwiłłom , którzy oddali te zamki ponownie dla KGB na Białorusi, przez co zostali uwiarygodnieni i wrócili do Polski aby domagać się pozostałego majątku mojej rodziny z Radziwiłów w Polsce. A mojego męża Jerzego Kaźmierczyk próbowano obciążyć alimentami na nie jego dzieci , celu podmiany jego tożsamości przez windykację komorniczą. Celem było uwiarygodnienie zwrotu zamków i majątków Radziwiłłów dla fałszywego kręgu spadkobierców.

Dwoje z moich dzieci widnieje pod dwoma różnymi tożsamościami według Metryk Urodzenia Miasta Starachowice. Dla Marta Jadwiga Piórecka akt urodzenia 75 1989 Starachowice wydany 1989.01.17. ojciec Dariusz Jerzy Piórecki, dziś wydano jako Marta Jadwiga Bochyńska 76/1989 Starachowice wydano 23.10.2008. i jako ojciec widnieje Dariusz Jerzy Kornaszewski zamiast wówczas Piórecki. Jedna osoba otrzymuje przez to dwie tożsamości i zapewnienie pracowników, że dane są właściwe. Piórecki Adam Stanisław Akt Urodzenia 330/1984 Starachowice z dnia 06.09.2002 AJ, podmieniono na Kornaszewski Adam 330/1984 Starachowice 23.10.2008, ojciec Dariusz Jerzy Karaszewski. W ten sposób z dwojga dzieci mam czworo. Najmłodszy syn Jakub Jan Piórecki nie zmienił tożsamości, ale widniej jako ojciec Dariusz Kornaszewski. Z tego powodu oszustwa są dokonywane poza kontrolą kogokolwiek. Powinny być niezmiennie dane urodzenia, tak jak to widnieje w Akcie Ślubu.

Zupełny odpis Aktu Małżeństwa z Dariuszem Pióreckim z który się rozwiodłam w 2004roku. , gdzie byli świadkowe Bożena Kraszewska i Antoni Włodarczyk. Decyzją kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brodach z dnia 02 czerwca 2005 roku Nr USC.5138/1/05 zmieniono mężczyźnie nazwisko Piórecki na Kornaszewski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brodach decyzja z dnia 12 września 2007 roku Nr USC -5137/2/2007 zmienił kobiecie , której to dotyczy nazwisko Piórecka na Bochyńska. Białystok 16.07.2009r.Z wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej córki Adama Kornaszewskiego zrobiona moją szóste dziecko – córkę.

Z tego powodu pada podejrzenie, że Ewa Eugster jest klonem Bożeny Pióreckiej i narusza depozyty przy pomocy Oświadczenia Woli w Banku UBS , ponieważ miała dostęp do oryginalnych naszych dokumentów w 2005roku w Szwajcarii a jej córka pracowała w banku. Zamieniono moje dane na Kornaszewską przez Komornika co wiąże Ewę Kornaszewską obecną żonę Dariusza Kornaszewskiego (wcześniej Pióreckiego) z Ewą Eugster odgrywającą rolę Pióreckiej, co stanowi dowód, że w ZOZ widniej jako Bochyńska -Kazimierczyk przez „ZI” do pobierania pieniędzy, której konto windykuje komornik pobierając pieniądze z depozytów przez Oświadczenie Woli mojego ojca. Widoczne to jest w Banku PKO BP na moich kontach przy próbie wpłaty na konto mojego dziecka, któremu dorobiono inną matkę. Doprowadza to do legalizacji kradzionych pieniędzy dla fałszywego kręgu spadkobierców, przy udziale Urzędu Miasta i Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Pieniądze te obecnie służą do zniewolenia Narodów.

Komornik przychodzi mnie windykować jako żonę Kornaszewskiego mimo braku takiego aktu ślubu!!! w celu uwiarygodnienia sfałszowanych danych prze Urząd Miejski. Chodzi o przejście na spadek po moich rodzicach na osobę Pióreckiego i Kornaszewskiego , który nie był już moim mężem i była to jedna i ta sama osoba. Ponadto nie był on uznany jako godny przez moich rodziców, podobnie jak mąż mojej siostry Beaty Marii Idziak, Piotr Idziak. Adres Kornaszewskiej Ewy po jej ojcu Niewczas widniej na przeciwko Waldemara Maksalona, gdzie on ma numer Boh. Westerplatte 8 . Ponieważ podmieniają moje dane wpisując przez pocztę jako ul. Westerplatte 11, poda podejrzenie na zamianę adresów, aby pasowało do windykacji komorniczej, gdzie ja padam ofiarą z moim obecnym mężem. Chcą zlicytować mieszkanie na alimenty dla dorobionych dzieci, aby wprowadzić fałszywy krąg spadkobierców. Męża chcą windykować wraz ze mną oraz podmienić mu akta na Konaszewski i obciążyć go odpowiedzialnością za postępowanie Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego.

Żona Jerzego Bochyńskiego podającego się za brata mojego ojca, sędzina Barbara Bochyńska często wyjeżdża na wykłady dla Prokuratorów do Krakowa i Zakopanego zbiegają się ścieżki z siostrą mojego męża. Obecnie nasze siostrą zaskarżyliśmy do Prokuratury. Najście komornika na dom w sprawie sfingowanej dla utworzenia alibi dla Kornaszewskiego za którego długi chciano zlicytować nasz dom i już go oszacowane przez biegłego z zakresu kredytów w Banku Śląskim, który przyszedł z Komornikiem, świadczy o próbie powtórzenia czynności z 2007 roku , kiedy Komornik na wniosek Banku Śląskiego wyprowadziła majątek spółki Sof-ART za bezcen. Doprowadził do wprowadzenia klonów naszych i spółek na terenie Lipie Henryk Szyb 1 oraz kradzieży depozytów z banku UBS i FED przez Bank Śląski przez kolejne siedem lat. Ponieważ widnieją nie jasne zapisy w tłumaczeniu Pełnomocnictwa z panem dr. Bohdanem Żakiewiczem i Piotrem Waydlem sugerujące, że ja występuję jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk a mąż jako Dariusz Kaźmierczyk, ponadto na dwa dodatkowe imiona Bożena i Jerzy, może to powodować obciążenia odpowiedzialnością za błędy w zapisie tłumaczenia biegłych tłumaczy. W Tarnowie trzecim Pełnomocnikiem był Stanisław Pikul, który nie oddał Pełnomocnictwa i był zaintonowany zakupem Zakładów Chemicznych w Tarnowie, które kupiły Zakłady Chemiczne w Puławach, z którymi współpracował Dr. Bohdan Żakiewicz. Bank PKO BP pożyczył 711 mln zł, na sfinansowanie zakupu pakietu akcji Zakładów Chemicznych w Puławach. W Banku Credit Suisse , który zakupił Bank PKO BP, pracuje córka Ewy Eugster z męża Miller. Na mojej działce przy Bohaterów Westerplatte 1/1 pojawia się na mapach, zapis BANK PKO BP oraz PARIBAS BANK.

Drobiono adres przez Urząd Skarbowy w Starachowicach, na SOF-ART w Lipie Henryk i moje dane jako właściciela w 2005 roku Piórecka , mimo nie ma takiego adresu a dane własnościowe również są nieprawdziwe, za co mnie przepraszano, ale windykacji nie usunięto zapewniając, że nie będę windykowana. Dziś wiadomo dlaczego, ponieważ pieniądze pobierane są z depozytów wielokrotnie pod pod ten sam tytuł wykonawczy. Rodzice mieli w Banku Śląskim konta a długi wykorzystują wielokrotnie na euroclear, w Banku Śląskim. Należy sprawdzić konta moich rodziców oraz spółki SOF-ART i moje , gdyż w tym Banku byłam niegdyś VIP-em, a inni się podszyli pod moje dane osobowe i rodziców powielono. Umorzone długi wielokrotnie są windykowane. Dowodzi to , że windykacja przez Komornika jest fałszywa. Asekuracja w Spocie to sprawa Ojca, o kwotę częściowo spłaconą, z powództwa Invest-Bank pana Soloża-Żaka, która po jego śmierci przeszła na mamę a po jej śmierci nie została wierzyciel nie podjąć działań toteż była umorzona., Ponieważ na kontach widniej że jest to kwota obecnie za prowadzenie rachunku Bankowego toteż wiadomym jest fakt, że ponowne przejcie na siostrę stanowi dowód , że zrobiono bez mojego udziału dział spadku. Ponieważ było to bezprawnie zrobione przez Waldemara Maksalona, jest to przestępstwem. Jest dowodem na mataczenie i działanie na nasza szkodę i naszych rodzin, oraz jawnym i świadomym działaniem zmierzającym do naszego zniszczenia przy pomocy służb wywiadowczych!. Niestety przeszła jedynie na siostrę co świadczy o podziale rodziny na dwie. Ponadto było to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Kwota jaka pozostała po śmierci rodziców to około jak wspomniałam 58 000zł. Wyszły matactwa, gdy próbowałam sprzedać nieruchomość przy Bohaterów Westerplatte 1/1 i pozostać tam gdzie się wyprowadziłam na ulice Nad Kamienną 25 działka 29 w domku, gdzie mieszkali niegdyś moi dziadkowie. Odziedziczyła po nich jedyna córka a moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek, której dane fałszowano, że pochodzi z Bocheńskich na nieruchomości przy Nowowiejskiej. Wpisano fałszywe dane oraz nieistniejącego sędziego Stanisława Mazurka. Te same błędne dane wpisywane są w dokumentach z Wodociągów miejskich do umowy o wodę jaką mama podpisała do nieruchomości Nad Kamienną 25 działka 29, po śmierci Babci tam na stale mieszkającej. W umowie widnieją błędne dane jako Bochyńska FILEMONA zamiast FILOMENA oraz wskazują, że całość domu należy do mamy czyli Bohaterów Westerplatte 1. Umowa Nr 582 o dostarczenie wody PESEL mamy tam zawarty to 37101305509. Stanowi to dowód że mama to ta sama osoba co w nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1/1. W umowie zawarta treść, że dom jak widać należy do mamy, co potwierdziła pani Helena Surma na łamach lokalnej prasy Tygodnik Starachowicki a dnia 24.10.2011roku wpisując, że jest lokatorem, więc nigdy nie zakupiła przedmiotowej nieruchomości. Obecne sprawy są prowadzone o dorobienie sprawy dziedziczenia dla sąsiadów, który nie mają nic do moich rodziców ani do nas, Dochodzi do prowadzenia sprawy prostej o wodę prze trzy lata. Ponieważ wynająłem swoje mieszkanie dla pani Frankiewicz Anity, dochodzi do dalszych fałszerstw na Gaz. Pani Anita Frankiewicz osobiście była w Gazowni i miała przepisać na siebie licznik, gdyż w innym przypadku miała mieć odcięty gaz. Po opuszczeniu mieszkania doszło do ponownego nadesłania na umarłą moją mamę rachunku na gaz. Ponieważ Protokołem przejęłam po mamie licznik a gazownia dopisała mnie jako dłużnika, pod protokółem, podpisałam, że jestem spadkobiercą z dobrodziejstwem inwentarza i zgodziłam się na spłatę zadłużenia w ratach. Zadłużenie zostało w całości spłacone, a mimo to przysłano rachunek dorabiając mamie tożsamość jako żyjąca i przysyłając komornika. Po wyprowadzeniu się lokatora był gaz odłączony. Po uregulowaniu, przez wynajmujących rachunków, podłączyłam gaz ale wówczas jeszcze nie mieszkałam i nikt tam nie mieszkał,ponieważ osoba która chciała wynająć Bożena Olszewska po trzech daniach oddała klucze i zrezygnowała. Gaz był nie używany ani żadne media. Nie użyłam nawet jednego metru sześciennego gazu i musiałam wyjechać do córki po wypadku, w tym czasie dorobiono mi rachunki. Po powrocie gdy poszłam zapłacić opłatę stałą i tu okazało się, że mam dopisane zadłużenie na wskrzeszoną mamę i dodatkowo za mnie rachunek opiewający na różne kwoty w zależności kto liczył. Nikt tak naprawdę nie umiał mi wyjaśnić jakie jest zadłużenie , mimo że przecież nie zużyłam nic gazu a rachunek jedynie był zapłatę stałą. Ponieważ dorobiono na mnie nie istniejące zadłużenie nie było osoby, która miała by kompetencje do wyjaśnienia fałszywych zadłużeń i wysyłano mnie, aż do Kielc. Obecnie komornik próbuje wyegzekwować to zadłużenie udając, że jest to mój dług, ale nie znając przyczyny jego powstania. Ponieważ mamy zadłużenie zostało rozłożone na raty,które spłaciłam nie ma możliwości, że dług był na nie żyjąca mamę, tym bardziej, że nie mogła bym ponownie założyć licznika jeśli byłoby zadłużenie. Mieszkanie po śmierci mamy wynajęłam państwu Frankiewicz i wszystko zostało spłacone a ja mieszkałam na Nad Kamienna 25 działka 29 , gdzie zmierzłam pozostać , po zaplanowanej sprzedaży mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1. Waldemar Maksalon współpracował z moją siostrą fałszującą w KW w Sądzie Rejonowym w Starachowicach. Ponieważ ślady dalej idą podejrzewam, że rodzice i dziadkowie się bali, gdyż to on mógł być zamieszany w mord mojej rodziny za czasów komunizmu. Komornik to znajomy rodziny Maksalon, robi wszystko na ich usługi i Urzędu Miasta zmieszanego w podmianę rodziny.

Każda nieruchomość po rodzicach jest wpisywana na klony. Trzy nieruchomości trzy klony. Ponownie klonują każą osobę z moje rodziny pod te nieruchomości co daje błyskawiczne pączkowanie. Na działce którą zakupili moi rodzice w 2001 roku mający dwie córki widnieje ponad 10 tysięcy spadkobierców. Przerobiono udziały FSC na fałszywy krąg spadkobierców dorabiając opinię carycy Katarzynie, że spała z każdym żołnierzem, aby pasowało do dorobionej historii prze UB.

Dorabiane są nieprawdziwe historie dla ofiar ich działań i wygląda na wprowadzenie w życie przez agencje wywiadowcze scenariuszy filmowych w celu zrobienia z życia teatru, w którym giną prawdziwi ludzie w szczególności chrześcijanie. Takim scenariuszem jest książka wydana przez Biuro kinematograficzne „SFINKS” Warszawa, Świętokrzyska 35 TEL 86-85 i 28-37 , cyt: wyświetlać będzie film, osnuty na tel tej powieści we wszystkich kinoteatrach Rzeczypospolitej Polskiej w sezonie 1927/28. . Książka THEA von HARBOU, pod tytułem „METROPOLIS” przekład autoryzowany Witolda Zechentera Warszawa 1927 rok. Skład główny towarzystwo wydawnicze „RÓJ” Spółka Akcyjna Zakłady Graficzne „Drukarnia Polska” Warszawa Szpitalna 12. Widnieje ciekawa ilustracja pod którą jest opis „Wybiła Godzina Czynu” przypominająca obecny pomnik w Gdańsku oraz na Firleju. Ponadto warto zwrócić uwagę na ilustrację, która przypomina film „Piąty element” pod nią widnieje napis Rotwand tworzy sobowtóra Marji.

Obrazek

W tym miejscu warto zaznaczyć, że moją siostrę przerobiono w Końskich na Marię Tarnowską ,a Ewa Eugster ze Szwajcarii powiedziała, że na początku zginie siostra później ja po czym będzie „Nowy Ład Światowy”. Dodam, że książka kończy się spaleniem osoby uznanej przez dziki tłum , za czarownicę, co jest podobne do puszczanych przez Prezydenta Sylwestra Kwietnia drwin z nas prawowiernych osób, oraz oszczerstwa wypuszczane przez UM, aby uwiarygodnić scenariusz dla METRPOLIS.

Sądy w Polsce ferują wyroki na potrzeby polityczne, finansowane przez Molochy, które kpią z ludzi wierzących oraz całych narodów niezleżenie do narodowości. Ludzie są niewolnikami systemu, który zmierza co całkowitego podporządkowania się ludzi systemowi. Działania są skierowane przeciwko osobom niewygodnym politycznie i uczciwym. Celem tych działań jest całkowite podszycie się pod naszą rodzinę aby zawłaszczyć fundusze do finansowania nikczemnych celów zniszczenia życia duchowego w Narodach.

Wpisywane są fałszywe dane również przez Pocztę Polską. Nieprawdziwe dane wpisuje również Komornik, w celu dokonywania windykacji dla fałszywego kręgu spadkobierców. Widoczne jest działanie w sprawie I Ns 716/10, gdzie jedynie miała być prowadzona sprawa o zniesienie współwłasności a podmieniono jako sprawę spadkową rodziny carskiej poszukującą długów.

Naprzeciw ulicy Ekonomi 5 w Skarżysku-Kamiennej znajduje się Półsanatorium, gdzie jako dziecko miałam rehabilitację. W miejscu gdzie znajdowała się szkoła Podstawowa numer 9 , obecnie mieści się bursa dzieci niepełnosprawnych a szkoła nr 9 został przeniesiona do szkoły nr 3. Stanowi to dowód na celowe działanie od lat, zmierzające do zatarcia śladów po mojej rodzinie.

W ZUS w Starachowicach znikają moje dane aby udostępnić utworzonym klonom a mnie nie chcą udostępnić danych na II filar. Podzielono moją osobę na kilka i byłego męża, aby pasowało do wytworzonej genealogii dla fałszywego kręgu spadkobierców. Dorobiono nie istniejące nazwisko pisane przez „Ż” zaplanowane już wcześniej i tym fikcyjnym nazwiskiem posłużono się do przekierowanie korespondencji z Sądu Okręgowego z Kielc do Starachowic w zawieszonej sprawie. Obecnie prosiliśmy o odwieszenie sprawy wiedząc, że ona jest prowadzona w Starachowicach. Sąd nie odniósł się do prawdziwej sprawy, ani już pobranych pieniędzy nie zwróconych w kwocie 1000zł i ponownie chciał pobrać od nas 100.000 zł. Ewidentnie odniósł się do sprawy prowadzonej w Sądzie w której prosiłam o zajęcia fałszywym hrabiom Tarnowskich taką sama kwotę, do sprawdzenia DNA aby usunąć fałszywy spadkobierców. pobrał pieniądze w kwocie 100.000 zł od fałszywych hrabiów w Tarnowskich. Wysłano ponownie w celu uwierzytelnienia klonów pismo na Miedzną Drewnianą 244 Gmina Białaczów, zamiast na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach aby dorobić brakującą kopertę do przekrętów. Sąd trzykrotnie wysyła postanowienia różne aby zatrzeć ślady po prowadzonej sprawie w Starachowicach.

Komornik również posłużył się ponoć Postanowienie Sądu którego nie okazał aby dorobić klony moich rodziców obecnie osobno dla siostry. Oszustwa Komorników w celu zatarcia śladów są znane od czasy wykończenia mojej rodziny do dziś, ale oni przecież działają na zlecenie praworządnych Sądów a Sędziowie są powoływani przez Prezydenta. Ponieważ pomyliłam się w odwołaniu do Krakowa w mojej sprawie wpisując zamiast I C 2627/10 wpisałam I Ns 2627/10 podejrzewam, że wykorzystano ten błąd do utworzenia sprawy dla wykreowania fałszywego kręgu spadkobierców. Sprawy są kreowane w zależności od sytuacji ale cel jest ten sam. Przechodzą udowodnioną Linia Ernesta którą kreowało w czasie wojny SS , sponsorowane nielegalnie ze środków mojego dziadka. Przeszli z tej linii na właściwą ale dalej wykazując linie Ernesta, przy pomocy współpracy z moja siostrą wykorzystywaną do ich celów a obecnie jej dzieci i moje. Dziś w podobny sposób chcą przejść przez nasze dzieci i wnuczki aby pasowało im DNA do fałszywego kręgu spadkobierców. Widoczne jest obecne działanie w kierunku fałszowania, próby przerobienia Feliksa Maksalona na brata Ernesta Bochyńskiego. Ponieważ Barbara Bochyńska chciała uchodzić za rodziną Feliksa Bochyńskiego i zaplanowano przejść przez Starachowice przez zamianę Barbary Elżbiety siostry Aleksandra Bochyńskiego czyli dzieci Ernesta Bochyńskiego i Michaliny Bochyńskiej czyli Radomskiej z domu Turkietti, i zamienić żonę Jerzego Bochyńskiego (udającego brata mojego ojca ale pochodzącego z Brzezińskich) Barbarę Bochyńską z domu podającą się za Małachowską (ojciec mówił po niemiecku) na Barbarę Elżbietę Bochyńską. Do tego dorobiono Elżbietę Włodarczyk córkę Cecylii Bochyńskiej (podając a się za siostrę mojego ojca w celu ochrony rodziny również Brzezińską) na Elżbietę Bochyńską wykorzystując błędny zapis w tłumaczeniu Pełnomocnictwa dla dr. Bohdana Żakiewicza i Piotra Waydla. Pełnomocnictwo pozwalało na wprowadzenie środków finansowych do męża firmy Marmoroc-Polska na ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach, gdzie Waldemar Maksalon dorabia fałszywe dane i w tym celu podaje fałszywe informacje do Sądu aby wykazać, błędne informację. Po czym w KRS pojawiają się fałszywe dane, na Piórecka jako osoba znajdująca się w Zarządzie Marmoroc-Polska. Z tego wynika że państwo Pikul z Tarnowa odgrywają spełniają rolę aktorów udających nas, gdyż również mieli Pełnomocnictwo, które nie chcą oddać. Dlatego Komornik dorabia mnie jako inna osobę na Bohaterów Westerplatte i Nad Kamienną 25, aby móc przejść na windykację naszych depozytów. Moje nazwisko przerobione jest na wiele sposobów. Wykorzystują rachunki nie zapłacone i fikcyjne zrobione do celów windykacji na fałszywe nazwiska. Dochodzi do wykorzystania przez Wodociągi Miejskie planów wydanych dla mojej mamy do instalacji Wodociągowej, które to plany zostały zapłacone przez rodziców w kwocie 500zł. Mamy nazwisko widnieje jako właściciel instalacji wodociągowej z powodu, że na ul Nad Kamienna 25 działka 29 mama występuje sama bez męża, gdyż jest to nieruchomość w 1/3 odziedziczona po jej mamie Anieli Reginie Mazurek z domu ukrytej pod nazwiskiem Maksalon z Woźnik. Moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska, jest córką pod prawdziwą tożsamością prawdziwej księżnej Reginy Glińskiej i Hrabiego Jana Tarnowskiego .

Kościół Katolicki znakomicie wiedział o ukrytej rodzinie dlatego weszły do ich struktur służby wywiadowcze biegle posługujące się Słowem Bożym. Przejęli wiedzę, którą miał Kościół wykorzystali przeciwko nam i narodom. Nie chcą mi dać wszystkich danych w parafii w której miałam chrzest w Starachowicach. Fałszywe dane odnośnie pierwszego małżeństwa zostały sprostowane przez Białystok po interwencji. Dochodzi do zacierania śladów, że była w Kościele Zielonoświątkowym w pierwszej piętnastce osób w Starachowicach, na bazie których powstał kościół. Wykorzystują dane z książki „METROPOLIS’ podjemy przykład cyt” September uśmiechnął się uśmiechem Japonii nie odpowiedział. Smukły przystąpił do balustrady. Przechylił się ku mlecznej tarczy i zawołał wysoko i ostro jak gwizdem 11-8-11 ! Człowiek na świecącej tarczy obrócił się dookoła siebie jak gdyby otrzymała pchnięcie śmiertelne. Adresy według schematu dorabiane Bohaterów Westerplatte 11 zamiast podmiana z 1/1 oraz Bohaterów Westerplatte 8 , Waldemar Maksalon i Beata Maria Idziak z domu Bochyńska moja siostra Batorego 8/18 którą przerobił komornik na ul. Batorego 8/18 w Starachowicach, której nie ma do podmiany rodziny. Pod jedną z ilustracji widnieje opis „Igraszki Jerzgo Fredersena.” który był synem Johana Fredersena.

Obrazek

Czyżby podmiana rodzin, dorobienie dzieci, okultyzm oraz deprawacja carskiej rodziny stało się igraszką. Komornik jest narzędziem do podmiany danych oraz inne instytucje Rządowe aby wprowadzić Nowy Ład Światowy bez chrześcijaństwa. Projekt Jednej Religii pt. „Harmonia Życia” za którą stoi okultyzm i nierząd został stworzony przez Korporację komunistyczną Donau Dnepr i jest promowany przez osobę studiującą w Watykańskim Uniwersytecie Papieskim w Toruniu.

Celem ich działania jest zniszczenie chrześcijaństwa, dlatego szczególnie kładą nacisk aby zniszczyć Ducha w Narodzie, pracując nad doprowadzeniem do utraty moralności. Jeśli ludzie pokładają nadzieję w Chrystusie Jezusie, próbują zniszczyć ich opinię przez kreowanie im nieprawdziwej historii, aby zniszczyć autorytet ,wykorzystując każdy błąd człowieka, aby dorobić na jego podstawie nieprawdziwą historię. Komornik próbował wejść do domu, gdy byłam w piżamach jednocześnie miał przy sobie Policję sądzę , że po to aby w przyszłości dorobić mi nieprawdziwą historię, gdyż widać to w sprawie z mojego powództwa w Opolu Lubelskiem, gdzie znajdują się, w Aktach Sądu Rejonowego, pisma z policji w których Policjant dorabiał mi opinię na zlecenie POLITYCZNE. Z Opola Lubelskiego i Starachowic. Na sprawie był Stanisław Pikul który był jak wspomniałam naszym Pełnomocnikiem i musiał się podać się za nas aby dokonać wyprowadzenia depozytów. Pan Generał Zawadzki powiedział, że po ujawnieniu prawdy o naszej carskiej rodzinie, mogą zginąć akta dlatego pobrałam kopie akt z Sądu w Opolu Lubelskiem, gdzie widnieje dopisana historia prze Policję w Starachowicach oraz z Opola Lubelskiego aby zrobić ze mnie osobę chorą psychicznie, co się wiąże się z próbą podmiany akt w Sądzie w Kielcach i obecną sprawą w Toruniu dorobioną dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Tu należy zaznaczyć że w Opolu Lubelskim w piśmie o wydanie kserokopii akt widnieje błędne dane Bożena Bochyńska- Kaźmieczyk bez „R” na Bohaterów Westerplatte 1/1 Starachowice. Odmówiono w Sądzie ujawnienie przez wywiad książęcej rodziny Bocheńskich, które to akta STAR zostały ujawnione w październiku 2012 roku przez Pełnomocników ale wykorzystane dla fałszywego kręgu spadkobierców carskiej rodziny. W aktach widniej jako żona mojego ojca. W Protokóle sprawy I NS 67/10 z powództwa Invest Bank sprawie spadkowej po moim ojcu dochodzi do zawarcia w Protokole Sądu, że jest jedynie moje zeznanie wówczas jako Bożena Bochyńska zamiast mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Ponieważ według schematu chrzestni podają się za nas wszystko jest już zrozumiałe. Pasują dane do początkowych akt UB widniejących w IPN. Czyli komornik nadal działa na lecenie UB gdyż dorobiono mi inną tożsamość, gdy zmieniłam po rozwodzie z Pióreckim Dariuszem nazwisko. Dorobiono mnie dane przez Komornika na nazwisko Kornaszewska przy pomocy już dawno umorzonych zobowiązań aby ponownie windykować. Wpisano mnie jako inną osobę.

Obrazek

Po aresztowaniu męża Jerzego Kaźmierczyk 2006 roku w sprawie z urzędu III K 207/07 w celu stworzenia opinii psychiatrycznej wykorzystano zachowania biznesowe Dariusza Pióreckiego z 2002 roku. W skazuje to na obecną próbę podmiany danych osobowych w celu ukrycia dokonanych przestępstw i wykorzystania Komornika do tego celu. W piśmie złożone przez Dariusza Pióreckiego do sprawy o Alimenty Sygn Akt III RC 547/02 z 20 .02.2003 roku opisuje zaciągnięte długi prywatne na firmę. Dariusz Piórecki obecnie noszący nazwisko Kornaszewski ujawnił swój portretu psychologiczny i stanu psychicznego w odpowiedzi na wniesiona przez Bożenę Piórecką w 2002 roku pozew o alimenty, obecnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk po ślubie 28.06.2008 rok.

Dariusz Piórecki noszący nazwisko Kornaszewski wyjaśnia swoje skłonności samobójcze i jego pisma zostały użyte do spreparowania opinii psychiatrycznej do sprawy III K 207/07 z powództwa Czesława Daleszaka na zlecenie polityczne.

Obrazek

Aby zniszczyć moją opinię utworzono program pornograficzny „HORSE” finansowany na bazie diamentowych szachów Romanowów,. Dlatego komornik oraz Waldemar Maksalon przerabiają moje dane na różne sposoby tworząc coraz to nowe tożsamości przez „ZI” Bochyńska-KaZImierczyk, dla wykreowanej nowej rodziny PIÓRECKICH oraz KORNASZEWSKICH oraz przez „A” Bochyńska-KaźmierczAk, aby pasowało do Horsta Kaźmierczaka. Powodem są zawarte w Piśmie Świętym słowa, że jeśli ktoś żyje nie porządnie tego pobożność jest bezużyteczna. Zamieniana tożsamość przez Komornika Sądowego na Zlecenie Sądu, podstawienie błędnych nazwisk do tego celu na ul. Westerplatte 11 przez działanie Poczty Polskiej i tworzenie nazwisk dla KLONÓW np. przez ”Ż” nieistniejąca Bożena Bochyńska-KaŻmierczyk, z adresem jak w Oświadczeniu Woli mojego ojca jest świadomym działaniem. Zmierza do niszczenia mojej carskiej rodziny aby znieważyć dzieła Boga Najwyższego. W Słowie Bożym jest napisane że „nie bójcie się tych co ciało zabić mogą, ale tych co ciało i duszę mogą zatracić do piekła” Z tego powodu wiedząc, że działanie ich zmierza do śmierci nie tylko ciała ale duszy, byliśmy zmuszeni do zaskarżenia osób, które chcą to zrobić.

Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawiciele i żadne pieniądze nie mają wartości przed wartością duchową. Pragniemy mieć Pokój z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i dlatego musieliśmy wszystko wyjaśnić na Jego chwałę. Ponieważ Corporacja Donau Dnepr działa poprzez zaskarżanie i wykorzystywanie komornika musieliśmy przejść w ten sposób, nie z nienawiści ani w żądzy pieniądza ale z konieczności, aby ujawnione zostały palny i zamiary człowieka. Bóg stworzył i bezbożnego na dzień sądu. Potężny BÓG Abrahama Izaaka i Jakuba jest Godny czci przez Syna swego umiłowanego Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze i przez Ducha Świętego którego dał nam do naszego wnętrza. Jest napisane w Słowie Bożym , że my jesteśmy źrenicą oka Bożego, a kto nas niszczy tego zniszczy Bóg.

Z poważaniem

Jerzy Kaźmierczyk i żona Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s