Maszyna Śmierci Starachowice

Image

Starachowice 14.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Papież Franciszek

List Otwarty

Motto:

Jeśli kryjemy prawdę, aby ukryć własne niedoskonałości nie ma w tym miłości!

Image

UM Starachowice Maszyna Śmierci Wywiadu

 

Urzędy Państwowe Wykonują Zlecenia Polityczne za które odpowiedzialny jest Prezydent Polski powołujący na stanowiska Sędziów – Oficerów Wywiadów w celu wydania wyroków na Narodzie Polskim.

 

Objęcie umysłem ludzkim prawdy jest niemożliwe, gdyż może krzywdzić każdego człowieka. Poddanie się presji przez słabości wywołane tragedią chwili nie może być rozpatrywane w skali człowieka ale Boga. Trudności doprowadzają do nagięcia się ludzi do zła, które wprowadza dalsze destrukcyjne działanie. Szczere serce prowadzi do podporządkowania się woli Boga.

W Słowie Bożym jest napisane , „Nie sądźcie abyście nie poszli pod sąd” Mówienie prawdy i konieczność jej ujawniania nawet z narażaniem się na ciągłe szyderstwa i niebezpieczeństwa włączenie z groźbą utraty życia nie zwalnia nas od odpowiedzialności przez Bogiem.

Ponadto mówienie prawdy ukrytej w miłość Bożej , ma w sobie mądrość. Udawanie, że miłość jest środkiem, aby uniknąć odpowiedzialności za już dokonane krzywdy jest oszukiwaniem samego siebie. Konieczne jest usunięcie przyczyny powstania gangreny a nie przykrycie jej białą chustką i bezczynne czekanie , aż człowiek umrze z powodu fałszywej miłości. Aby nie sprawić sprawić bólu potrzebnego do jego ratunku. Miłość to odpowiedzialność za drugiego człowieka, przebaczenie i nie zgadzanie się na niesprawiedliwość. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że „Jeśli to od was zależy miejcie pokój ze wszystkim”, ale również jest napisane, że „Jeśli ktoś może czynić dobrze a nie czyni grzech ma”. Prawda nieraz boli a wyłuszczanie jej jest usuwaniem gangreny, które trawi całe narody. Miłość usuwa strach gdy nie ma w sercu celu zniszczenia drugiego człowieka ale jego dobro.

Służby posuwają się do drwin z Wiary. Zamiast prawdziwej POKORY, podstawiane jest nazwisko i wówczas czują się usatysfakcjonowani swoim cynizmem. Bóg inaczej myśli i nie ma w Nim obłudy. Bóg nie przyzna się do oszustw ani pozornego dobra. Pokora poprzedza chwałę a nie osoba ani nazwa. Podobnie miejscowość Boguchwała nie daje Bogu chwałę ale np. utwory Bronisławy Wieliczkówny są przykładem głębokiej wiary człowieka . Boga się nie da oszukać ani podporządkować.

Niegodne jest człowieka drwienie z ludzi wierzących Bogu. Ich dobre czyny zamieniają w szkodzenie innym. To stanowi podstawę do twierdzenia, że niektórzy wyzbyli się człowieczeństwa. Nader często używane są nazwiska z dawnych przedwojennych spraw i umów, Ponadto sygnatury prowadzonych spraw tak w Prokuraturze jak i Sądach wskazują na połączenia spraw w celu poniżenia swoich ofiar. Tego przykładem są organizowane uroczystości patriotyczne przez mojego ojca i uczestnictwo w Komitecie odbudowy Pomnika Niepodległości. Program napisany przez ojca dla LPR został wykorzystywany do programu EKO jak i kradzieży funduszy na jego finansowanie jako pomysłodawcy. Jest to zadrwienie z szczytnych celów jakimi się kierował mój ojciec. Poniżeniem rodziny i Historii Narodu Polskiego jest zastosowanie Nazwy Organizacji Młodzieżowej Orła Białego , którą ojciec chciał reaktywować, dla firmy śmieciowej w Piekarach Śląskich. Szczytem cynizmu jest powiązanie tego faktu z ulicą Piekary w Sądzie w Toruniu, gdzie zamiast poprowadzić naszą sprawę skierowano ją mimo naszego doniesienia przeciwko mężowi. Ponadto mnie aresztowano za posługiwanie się nie swoimi dokumentami, podstępnie wykorzystując podarcie wydruku komputerowego do własnego doniesienia, co po podmianie akt nie miało by większego znaczenia. Dodatkowo mój ojciec walczył całe życie o suwerenność POSLKI , a w dokumentacji podmieniono nasze nazwiska w ten sposób aby pasowały do Kanclerz Niemiec czyli aby zawłaszczyć nasze dziedzictwo obcemu narodowi . Wykorzystują do tego wszystkie fortele w celu windykacji na podstawie sfałszowanego wyroku Sądowego np. na klona Spółki SOF-ART, pod nazwa SOFT-ART z inna datą rejestracji w KRS. Do tego windykacja komornicza KM 44/13 jest oparzona jednym numerów z akt archiwalnych Komitetu Odbudowy Pomnika Niepodległości L. Dz 44/2003.

Rząd RP uniemożliwiając nam korzystanie z depozytów jako prawowitych dziedziców spuścizny Rurykowiczów w linii cesarskiej, wykorzystuje kradzione pieniądze przez organizacje powiązane z Wywiadem. Stanowi to niebity dowód , że wartości chrześcijańskie i narodowe są w pogardzie a pieniądz jest czczony w narodzie, który dla utrzymania statusu społecznego pozbył się racjonalnego myślenia. Legalność użycia depozytów ratuje cały naród, a obecny stan jest gangrena tocząca Polskę. Podmieniono nam nazwiska i adresy aby oddać polską ziemie, za którą przelewali krew nasi przodkowie. Stanowi to naruszenie dóbr osobistych i intelektualnych wartości. Próba bezprawnego Oskarżenia mojego męża w Toruniu przy wykorzystaniu Polskiego Rządu jako narzędzia zbrodni jest próbą zalegalizowania kradzieży. Ponadto posunięto się do nikczemności aby dorobić akta na przyszłość do tej sprawy. Doprowadzono do zadrwienia sobie z wartości narodowych przez utworzenie firmy Orzeł Biały zajmującej się odpadami. Polska miała służyć jako śmietnik Europy, wykorzystując przy tym moje dzieci , które użyto do windykacji a mnie w tym celu za życia uśmiercono. Nikczemny proceder trwa nadal. Jezus Chrystus powrzucał kupczących ze świątki, mówiąc że nie będziecie sobie robić jaskini zbójców z Domu Bożego. My jesteśmy Świątynią Ducha Świętego a kto niszczy świątynię Bożą tego zniszczy Bóg. Wykorzystano również dane mojego ojca do podstawienia w jego miejsce KLONÓW, do jego spuścizny jaką było złażenie Rodziny Firlejowskiej co jest nikczemnością. Chciano ja wykorzystać do wyprowadzania a pieniędzy przez mecenasa Stefana Hamburę z Niemiec dla fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Przy czym w miejsce naszej carskiej rodziny wstawiono oprawców

Wykorzystano mojego ojca do naruszenia depozytów i sfinansowania Programu EKO i nazwę Biały Orzeł powiązano ze śmieciami.

Porzućcie swoje złe postępowanie, gdyż jest napisane ,”Kto kradnie niech kraść przestanie.

Apostoł Paweł opisuje swoje dzieje gdy znajdował się w różnych niebezpieczeństwach. Cierpienie powoduje, że człowiek zaprzedaje grzeszyć, dlatego cierpienie przybliża do Boga. Jezus Chrystus powiedział, że każdy kto chce mnie naśladować nie weźmie swój krzyż i idzie za mną. Ponadto, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych , którzy giną, ale dla nas mocą Bożą. Brak Ducha Świętego w Narodach doprowadził do przekręcania Słów Bożych, które mają wartość ponadczasową i nie wolno nimi manipulować. W ślad za Apostołem należy powiedzieć, że każdy kto przyjdzie zwiastować wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty, nawet gdybym ja ponownie przyszedł i mówił inaczej. Ponadto powiedział, że nie ma innej Ewangelii, ale są ludzie, którzy przekręcają Ewangelię, na własną zgubę i tych, którzy ją słuchają. Z obfitości serca mówią usta, ale nie zawsze potrafimy być tak elokwentni aby każdy nas zrozumiał. Bóg rozumie wszystko i parzy na serce. Grzechem jest celowe wprowadzenie fałszywej Ewangelii i jej rozpowszechnianie. Miłość podaje rękę bliźniemu co jest pięknie przestawione w przypowieści o Samarytaninie. Ponadto jest w przypowieści, jak chwalili się przez Bogiem, Panie czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy nie czyniliśmy znaków i cudów, a Jezus Chrystus im powiedział, „idźcie precz wszyscy, którzy czynicie bezprawie”. Zrozumienie cierpienia często sprowadza się do jednej strony medalu. Zamiast przybliżenie się do Boga i zaniechanie grzechu, zatrzymywanie się na cierpieniu i umartwianie. Człowiek nigdy nie będzie dość czysty i sprawiedliwy przed Bogiem. Jedynie przez Zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią , piekłem i szatanem, daje nam możliwość dostępu przed tron Boga. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza każdego kto przyjdzie do niego i wówczas mamy dostęp do Boga a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Twierdzenie, że człowiek wierzący musi tylko cierpieć jest błędem, gdyż celem cierpienia jest zaprzestanie grzechu i głębsze zrozumienie otaczającego nas świata. Ludzie przechodzą przez próby i cierpienia ale Bóg daje zawsze zwycięstwo. Każdy ma inne powołanie od Boga. Dziękujcie Bogu w każdej okoliczności , wdzięcznie grając i śpiewając w sercach naszych, za jego miłość i obecność , która jest cenniejsza niż srebro, złoto czy drogocenne kamienie. Społeczność z Bogiem daje zrozumienie świata i miłości do ludzi, których Bóg stworzył na wzór i podobieństwo Swoje. Skoro Bóg stworzył i bezbożnego na dzień Sądu to miał w tym cel. Nie mamy być chwiejni, ale ugruntowani w Chrystusie . Wiara bez uczynków jest martwa a pobożność bez obyczajności jest nieużyteczna. W mocy Bożej mamy trwać i nie ulegać WIATROM życia, a umocnieni Duchem Świętym sprawować nasze poselstwo. Niech każdy wejrzy we własne postępowanie i sam sprawdzi siebie w zestawieniu z Jezusem Chrystusem. Miłujcie nieprzyjaciół i tych, którzy was nienawidzą. Kto osądza bliźniego zakon osądza i staje bezprawnie na miejscu Boga. Z uczynków zakonu nikt zbawiony nie będzie ale z łaski.

Kto z Boga jest zrodzony nie grzeszy, gdyż posiew Boży trwa w nim, a kto grzeszy jest dzieckiem diabła. Kto zgrzeszy ma orędownika Jezusa Chrystusa, który jest przebłaganiem za grzechy nasze. W Nim jest pełnia pełnia Boskości.

Walka dobra ze złem rozpoczęła się już w Ogrodzie EDEN, gdzie zły rozpoczął walkę z ludźmi wiary. Później przez zazdrość podstępem nastawiał jednego na drugiego i sukcesywnie, cicho i podstępnie przez cały czas prowadzi wojnę obecnie przeciwko całemu chrześcijaństwu. Od PRL przez Wolną Polskę, aby żyło się spokojniej i wygodniej. Przez demoralizację narodu dokonuje wyrok skazujący, przez odstąpienie od prawd Bożych pod pozorem ich utrzymywania i wolność religijnej . Wprowadza się praktyki pogańskie, symbole i znaki oraz okultyzm wróżby. Wikła się różne osoby przez lata w delikatny sposób, pozornie ułatwiając życie lecz sprzecznie z prawem Bożym, aby w czasie niedogodnym uderzyć przeciwko nim, ze zdwojoną siłą. Celem jest zniszczenie duszy człowieka i podporządkowanie jej według zasad pogańskich.

Ludzie zapominają o Bogu gdyż jest XXI wiek i „wszystko im wolno” . Słowo Boże mówi , „Niech wasza wolności nie będzie sposobnością do zła do śmierci człowieka za którego umarł Chrystus”. Ludzie zapomnieli o Bogu i osobach cierpiących niedostatek. Byt o życie i zachowanie sztandarów , zasłonił zdrowy rozsądek. Doprowadza do zatwardziałość serca i błędnego pojmowanie miłości przez kłamstwa. Powoduje to, że ludzie brną w coraz o większe zakłamanie myśląc, że układy , które pozwoliły wspiąć się na wyżyny są mocniejsze niż sam Bóg . Społeczność wychowana w tym duchu piętnuje każdego, który domaga się prawdy i sprawiedliwości, pozbawiając go możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Ogół to akceptuje a ponad to wydaje złą opinie. Pozbawiając możliwości zarobkowania obarcza się go za to jednocześnie winą.

Ludzie przyzwyczają się do bezbożności. Uznając, że tak naprawdę Bóg nie działa. Korporacje pomału wprowadzają naukę, że jeden jest bóg i pod różnymi wierzeniami. Duch Święty daje nam siłę do życia oraz wszystkie dary , które są nam potrzebne do życia w pobożności i miłości Jezusa Chrystusa. W Słowie Bożym jest napisano, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego , który ma w nas swoje mieszkanie. Odstępstwo przynosi odstępstwo, małe liszki las podgryzają a małe kamyczki powodują lawinę. Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj. Co to jest dobro? Czyż nie jest to mówienie prawdy w celu ochrony życia! Dobro powinno być zawsze połączone z miłością czyli czynienie dobra nawet w przypadku uznawania nas przez większość za winnych wszystkich nieszczęść , gdyż miłość jest zdolna do heroicznych czynów. Kiedy Jezus Chrystus wygonił demony z jednego człowieka pozwolił aby demony weszły w stado świń i cale stado rzuciło się z urwiska. Nie ważne czy gospodarka upadła, lecz ważne aby dusza ludzka została uratowana. Dla jednego człowieka Jezus Chrystus poświęcił całe stado. Czyś nie są więcej warte Nasze Narody. Mało wierni ludzie nie ufają Bogu, gdy znajdują się na statku omiatanym przez burze życia. My którzy jesteśmy, my którzy uwierzyliśmy Bogu w Duchu Świętym który od Ojca i Syna pochodzi i mieszka w nas. Ocknij się narodzie i uwierz Bogu.

W Słowie Bożym jest również napisane, że Uczeń nie jest większy od pana jeśli mnie prześladowali w was będą. Czym jest człowiek wobec wielkości Boga. Czystość i świętość Boga jest niepojęta umysłem ludzkim i tylko w Jezusie Chrystusie możemy działać wielkie rzeczy. Ponadto pisze, że biada jeśli wszyscy będą o was bobrze mówili.

Miłość ma wartość, gdy jest połączona z mądrością Bożą. W rezultacie osoba, które nie ma miłości Bożej, niszczy więzi rodzinne za co obciąża osoby, które są ofiarami tego działania.

 

Celem kończącym dzieło złego miała być wolność dla grzechu, akceptowanie nierządu i tolerowanie okultyzmu, co jest dziś ukryte pod pozorem sprawiedliwości i ochrony praw człowieka. Dokonuje się destabilizacja Struktur Państwa przez destrukcyjne działania aparatu Władzy. System Państwa jest chory a władza według projektu Korporacji Donau Dnepr , ślepa, głucha i nic nie mówi na otaczające nas zło oraz demoralizację Narodu. Doprowadzono do tego , że aby mieć pracę, nie trzeba mówić co widzisz i nie reagować na krzywdę ludzką. Brak podporządkowania się powoduje kary a nawet utratę pracy a młode pokolenie wychowane na grach komputerowych nie widzi zagrożenie i wierzy, że jest to styl życia „dorosłych” , którzy muszą się podporządkować Molochowi. Jako Obywatele Polskiego Narodu, ślepo wykonujący rozkazy sprzeczne z zasadami chrześcijaństwa. Akceptacja zła i brak reakcji na krzywdę ludzką doprowadziła do znieczulicy społecznej i niszczenia osób najbardziej szlachetnych, ubogich a nawet tych, którzy występują w ich obronie, głoszących prawdę, poczytując im to za zło. Brak reakcji na zło za 30 srebrników i lepsze życie doprowadziło do tego, że najbardziej moralne osoby, dokonują najbardziej niemoralnych rzeczy. Wydają na śmierć innych w celu utrzymania statutu społecznego i wyższych standardów życia, a osoby najbardziej niszczone i pogardzane w swoim ubóstwie mimo niedoskonałości zachowały człowieczeństwo mimo niszczycielach sił powstają do walki o lepsze jutro z Bogiem w mocy Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

Maszyna Śmierci i robotnicy to ludzie zajęci codziennością a przez trudy życia nie dostrzegają zagrożeń właściwych. Brak traktowania prawd Bożych poważnie stanowi zagrożenie realne w zatraceniu ich duszy. Świat jak Egipt stwarza przepisy, które nie są możliwe do wykonania. Mniej słomy a więcej cegieł. Dlatego nie mamy się na niego oglądać do tyłu a mamy iść w Chrystusie Jezusie naprzód i dalej, porzucając grzech, wychwalając jego święte imię, aż wyprowadzi nas poza pustynię, aby nieść innym wyzwolenie i radość z Bożego Zwycięstwa. Jemu niech będzie chwałę na wieki wieków. Amen.

 

Urząd Miasta poinformował mnie, że nie otrzymał listu od mojej córki Marty Bochyńskiej po czym Urząd Skarbowy rozpoczął windykacje na trzy jej KLONY.

 

Wyszło to w czasie gdy dorobiono mnie windykację na mandat, który według zdjęcia przedstawiał mnie. Ponieważ samochód był na teścia dorobiono dla mnie nową tożsamość aby przejść na adres teściów w Miedznej Drewnianej. Wykorzystano do tego Straż Miejską w Starachowicach i mandat, dlatego siostra męża nakazuje mi abym koniecznie zgłosiła się do Straży Miejskiej w celu zaakceptowania danych. Ponieważ samochód widnieje na teścia nie chciałam robić problemów i dokonałam pierwszej wpłaty na ratę mandatu i tu dorobiono mój mandat, już nie widniejący na moje dane osobowe ale na moją córkę czyli po dokonaniu skrytego działu spadku po mnie i siostrze. Za matkę mojej córki bądź córkę podstawiono już Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk, ale udającą Bocheńską. Dowód na to dostarczyła w dniu dzisiejszym poczta pod adres w Miedznej Drewnianej, który został już wymówiony, ale nadal dokonywane są przestępstwa w celu uwierzytelnienia fałszywych danych dla fałszywego kręgu spadkobierców DOWÓD awizo do jednego listu na BOCHEŃSKA-KAŹMIERCZYK i l na BOCHYŃSKA-KAŹMIERCZYK na adres teściów.

Moje dziecko Marta Bochyńska windykowane jest w Urzędzie Skarbowym na mój mandat, śmieci oraz jeszcze jedną wierzytelność. Jest to dowód , że Martę Cybulską podstawiono jako matkę mojego dziecka i dokonano tego przez windykacje, co stanowi dowód przestępstwa.

Nie pozwolono mi nic zrobić w celu usunięcia błędów !

Dziś jest wiadomo dlaczego uznano mnie za zmarła aby przejść na dział spadku po mnie dla dzieci. Córkę przerobiona na właściciela nieruchomości, którą już podzielono skrycie a obecnie chcą dokończyć jawnie przez komornika, mimo twierdzeń UM w Starachowicach, że oni przejęli umowy jako Gmina Starachowice i mają podpisane Umowy na śmieci. Oznacza to, że Pracownicy pokoju 123 w Urzędzie Miasta udają zarządce domu. Wychodzi na to, ze Gmina Starachowic ma zarząd nad moimi dziećmi i jedynie nie pasował im mój syn Jaku Piórecki. Z tego powodu PKO nie chce wpisywać w wpłatach, że przesyłam pieniądze jako matka na konto mojego dziecka. Dla dziecka najstarszego syna dorobiono kuratora, którego opiekunkę gra pani Gibalska pod tym adresem moja siostra Beata Maria Idziak umieściła moje dane. Po tym fakcie dochodzi do dorobienie dla mnie wielu tożsamości. Dochodzi do sfałszowania danych rodziny aby dorobić adres dla syna Adama, gdyż po zmianie nazwiska nigdy nie występował na Bohaterów Westerplatte 1/1. Jedynie był zameldowany na okres dwóch lat , przy czym zaznaczyć należy, że został został przez tym terminem wymeldowany. Była to przyczyna dorobienia adresy dla mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej, która nigdy nie mieszkała pod moim adresem na Bohaterów Westerplatte1/1 ani tym bardziej u obcej osoby sąsiadki pod adresem 1/2A. Jest widoczne celowe działanie wielu osób włącznie z rodziną, która odgrywa główną rolę. Wychodzi na to, że w pokoju 123 w Starachowicach rozpoczęła się dorobiona genealogia dla fałszywego kręgu spadkobierców po moim Tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim. Urząd Miejski przejął rolę rodziny i udawał moich przodków i dorabiając fałszywy krąg spadkobierców rodziny carskiej. Czynności rozpoczęte po wezwanie dla ojca do pokoju 123 w Starachowicach nadal trwają w pokoju 123 w Kielcach.

Dla mojego syna Adama Pióreckiego obecnie noszącego nazwisko Kornaszewski Urząd Miasta dorobił dane jako innej osobie! Celem było wykreowanie linii genealogicznej dla fałszywych Radziwiłłow. Z tego powodu aby uwierzytelnić fałszywe linie genealogiczne, mój syn żeni się z Białorusinką, gdyż musi mieć obywatelstwo Białoruskie potrzebne do uwiarygodnienia tego faktu. Na ślub zaprasza mnie moje dziecko bez informacji o możliwości przyjazdu a nawet noclegu, ponieważ mieszka w Irlandii. Nie mam możliwości przyjazdu, gdyż ich działanie doprowadziło do okradania mnie oraz mojego obecnego męża, którego nie zaprasza na ślub gdyż już według planów ja nie żyje i był to bilet w jedna stronę. Obecny mąż został uznany przez mojego ojca jako godny dziedzictwa rodowego i dlatego powierzył nam Jego dziedzictwo rodowe Rurykowiczów w linii cesarskiej. Nie zgodzenie się z tym faktem to nie zgodnie się z wolą Boga. Podstawianie się reszty rodziny pod nas jest również świadomym działaniem przeciwko Bogu i jego woli.

Nastawanie na życie mojego obecnego męża i podmiana jego tożsamości oraz podważanie jego opinii jest hańbą!

Pierwszy mąż Dariusz Piórecki który po rozwodzie przybrał nazwisko Kornaszewski nie szanował mnie i był alkoholikiem , dlatego moi rodzice nie mieli do niego zaufania, nawet gdy przez parę lat przestał nadużywać alkoholu. Nigdy ojciec nie zaufał tej osobie mimo, że w związku małżeńskim byłam 19 lat . Ojciec nie darzył go zaufaniem co okazało się po latach, gdy ponownie zaczął nadużywać alkohol i niszczyć mnie z rodziną. Brak szacunku Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego do wartości Chrześcijańskich, rodzinnych, ojczystych i pod koniec trwania związku doprowadził do próby zabójstwa mojego i mojej mamy było podstawą decyzji ojca i podstawa zerwania związku małżeńskiego zakończonego rozwodem w 2004 roku. Dorobienie nazwiska tego człowieka dla obecnego męża i próba mojej windykacji mojego domu który otrzymałam po moich rodzicach przez jego działanie,nie mieści się w granicach człowieczeństwa i pozbawione jest godności człowieka. Jego działanie kreujące postawę udającą wiarę w Boga , która jest zaprzeczeniem mocy Bożej. Doprowadziło to już do destrukcyjnego działania w stosunku do najstarszego dziecka u którego pierwotnie zamieszkał w Irlandii i tak zostało do dziś. Promowania matactw jako sposobu na życie prowadzi do niszczenia Ducha Bożego i wprowadza niewiarę w naszych dzieciach, czego jest przekładem zachowanie najstarszego mojego dziecka. Na pierwszy ślub cywilny w Irlandii nie byłam w ogóle zaproszona . Na nim natomiast była druga Dariusza (Pióreckiego) Kornaszewskiego żona Ewa Konaszewska jak widać udająca mnie jako Bochyńską. Według danych z IPN występuję jako żona mojego ojca ale według danych z Kościoła przemianowano moje dane na chrzestnych czyli na Bożena Mieszała, której pierwotnie imię było Ewa. Kilka klonów mojej osoby doprowadziło do powielenie danych oraz śmierci moich rodziców . Na początku była system komputerowy dwójkowy ale ten system nie mieścił całego świat z powodu powstania klonów dorobiono nowy, dlatego obecnie to system szóstkowy 666. Ślub Adama doprowadził do stworzenia korporacyjnego dziecka dla programów pornograficznych Donau Dnepr. Adam po roku się rozszedł z Agnieszką Kornaszewską. Dziecko zostało zabrane przed rozwodem do Polski i uniemożliwiono dostęp do córki, mojemu synowi według jego relacji. Obecnie zostałam zaproszona na drugi ślub mojego dziecka. Ponieważ nie ma tu żadnych zasad ani reguł, już uznano mnie za zmarłą, postanowiłam w taki sposób opisać sytuację, aby doszło do wyjawienie tego co doprowadziło do tej gangreny , która trawi całe narody. Celem jest ujawnienie tego co skryte, ku przestrodze i zrozumieniu zła jakie się dokonuje przy akceptacji ludzi ze wszystkich kościołów. W Słowie Bożym jest napisane, że wiara bez uczynków jest martwa. Niestety nie interesowało syna czy mam możliwość jako jego matka przyjechać na jego na ślub, a nadto nie poznano mnie z narzeczoną syna. Dawniej do ślubu prowadzili rodzice, dziś dzieci prowadzą się same, jeśli nie mają podstawowych zasad wychowania czyli prawidłowo funkcjonującego domu. Mimo, że syn miał inne wartości przedstawiane w domu jednak późniejsze tragedie i przebywanie u osoby, która do tego doprowadziła wycisnęło piętno na charakterze, które jedynie może usunąć Jezus Chrystus. Strach wcześniejszy przed ojcem a dziś mieszkanie syna u tej osoby spowodowało, że zatarły się granice smaku, kultury, dobrego wychowania. Nie interesowało syna czy jestem w stanie przyjechać a nadto nie zaprosił mnie z moim mężem, gdyż już mnie uśmiercono za życia aby pasowało do programów bankowych i nowo kreowanego kręgu spadkobierców. Grzech powoduje zatwardziałość serca, co nie daje możliwości racjonalnego przyznania się do winy, lecz brną osoby dalej w swoje kłamstwa, będąc pewni, że jest to właściwy styl życia. Nic niedoskonałego nie wejdzie do Nieba. Nie możemy się łudzić, że Bóg nam przebaczy jeśli nie chcemy poprawy. Grzech rodzi grzech a odstępstwo odstępstwo. Zmuszona jestem pisać na łamach tego portalu, gdyż jest to jedyna forma odezwy o opamiętanie się wszystkich, którzy wołają do Boga. Nieważne, ile Bóg pozwoli nam żyć, ale ważne jak się żyje i jakie imię pozostanie po nas. Nasi rodzice mieli jedynie nas czyli dwie córki i dziewięcioro wnuków, których kochali ponad życie. Całe życie pomagali siostrze a pod koniec życia i mnie z powodu utraty domu i mienia. Po utracie miejsca zamieszkania przeprowadziłam się do domu po babci,ul. Nad Kamienna 25 działka 29, z którego gdy pojechałam do córki w Irlandii po jej wypadku, Postanowieniem Sądu zostałam usunięta. Podstawiono ponownie moje dane ale jako klony dorobione przez pana Waldemara Maksalona, który zamienił sprawę o zniesienie współwłasności na szukanie moich długów, będąc wówczas już sam moim dłużnikiem (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zamiast zapłacić za moją nieruchomość, którą odziedziczyłam po mamie dorobił mi fałszywych spadkobierców wraz z Urzędem Miasta, który dopisał panią Helenę Surmę jako rodzinę. Panią Helenę Surmę podstawiono w 2001 roku pod działkę mojej babci 29 w Starachowicach czyli ul. Nad Kamienną 25, aby uzurpować sobie prawo do dziedziczenia po majątku j mojej rodziny jeszcze za życia moich rodziców. Powołano się na przedwojenna umową w Akcie Notarialnym w 2001 roku. Numer umowy dotyczył zakupu nieruchomości Nad kamienna 25 działka 29 dla mojego dziadka Księcia Glińskiego ukrytego pod nazwiskiem Franciszek Maksalon, bezprawnie powołała się pani Helena Surma osoba obca na numer tej umowy.

Pomimo wskazania umowy zakupu, dokonano powtórnej kradzieży nieruchomości, przy ul. nad Kamienna 25 działka 29 przez Waldemar Maksalona i jego rodzinę przez zasiedzenie w sprawach I Ns 450/05, później jako dział spadku I Ns 956/09 oraz 716/10. Dokonano podmiany rodziny i wskazując na nie swoje nieruchomości potrzebne do kradzieży depozytów rodowych przez poszukiwanie długów dla fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej dokonano kradzieży. Do tego wykorzystano moją siostrę, aby podmieniła dane w księgach Wieczystych i podała się za mnie jako mój KLON w celu podmiany tożsamości.

W celu dalszej podmiany mojej rodziny obecnie wykorzystuje się sprawę kreowaną oficjalnie o wodę I Ns 56/13. W sprawie prowadzonej przez Sędziego Sędziego Hubera Wicika, widoczny jest sposób pisania Protokółu zawierającego nieprawdziwe dane aby pasował do kreowanego kręgu spadkobierców. Dokumenty sugerują że podałam Dorotę Idziak jako moją siostrę, co jest oszustwem. Protokół jest napisany w taki sposób, że sędzia jest zawsze wytłumaczony. Nie wpisuje danych mojej siostry co daje możliwość manipulacji treścią dokumentu. Ponadto pani Danuta Gibalska jest wpisana jako Dorota, co daje dowód matactwa treścią przez samego Sędziego który jest niezawisły.

Ponadto sędzia określił nieprawdę że będę porządkować sprawy po moich rodzicach co jest oszustwem, gdyż mam je uporządkowane, ale jedynie sędziowie robią bałagan . Moje zeznanie miało na celu wystąpienie we własnym imieniu a nie siostry. Ponieważ moja siostra Beata Maria Idziak mieszkająca przez wyjazdem z Polsce w Katowicach, przekazała mi swój dział spadku po rodzicach i wysłała go do Sądu, aby nie musiała występować w tej sprawie jako strona do przyłącza wodnego obcej dla nas kobiety.

Sprawy prowadzi do podmiany akt dla pani Heleny Surma, jako fałszywego kręgu spadkobierców, mordującego prawowitych właścicieli i zastępującego naszą rodzinę carską.

 

Urząd Miejski Maszyna Śmierci dorobił dla mnie adres do mieszkania pani Gibalskiej.

 

Jak widać na sędziów Prezydent Polski powołuje Agentów Wywiadów, którzy po uprawomocnieniu się Wyroków i Postanowień ferują wyroki śmierci na potrzeby Wywiadów.

Widoczne są oznaczenia sygnatur i ich zbieżność z numeracją pism np. o wymeldowanie mojej córki które pismo według urzędu nie doszło. Przesłane pismo z urzędu zostało z wyjaśnieniem do mojego syna Adama sprawa El.5114/ 56/SS/2010. System wskazujący na bieg spraw zawsze odnosi się do jakiś znaków i cyfr., aby komputer mógł ławo odszukać mataczone sprawy. Celem wymeldowania było zwolnienie z opłat za śmierci, żądanie wymeldowania dla córki było z powodu, że córka przebywa za granicą nie powinny mieć miejsca opłaty za śmieci. Postępowanie UM Starachowice miało na celu dorobienie kolejnych klonów mojej córki Marty Bochyńskiej. UM dziś już wiem, że wprowadził mnie celowo w błąd. Córki nie wymeldowano mam na dokument. Pismo zamiast do mnie wysłano do mojego syna, który nigdy nie miał tu stałego meldunku pod nazwisko Kornaszewski, Urząd Miejski dział meldunkowy przesyła do niego pismo o moją córkę w celu dorobienie adresu dla klona!

Urząd Miejski poinformował mnie , że nie otrzymał listu od mojej córki Marty Bochyńskiej z prośba o wmeldowanie ale wykorzystał go do wprowadzania klona mojego dziecka. Wynika to z treści listu przesłanego pod mój adres do mojego syna Adama. Urząd Skarbowy windykuje moją córkę , która nie ma żadnego zadłużenia, na trzy klony. Dorabianie adresu jest potrzebne do dorobienia windykacji aby uwierzytelnić klony. Mój mandat widnieje na córkę co stanowi dowód podmiany rodziny. Dodam, ze córka nie miała w Polsce prawa jazdy nawet w Irlandii nie miała jeszcze pełnego aby móc jeździć w Polsce, ponadto to mnie ukarano mandatem a nie córkę, jest to dowód, że ktoś podmienia nasze dane. Syn Adam Piórecki noszący obecnie nazwisko Kornaszewski prosił za życia mojej mamy o zameldowanie go pod mamy adres, z powodu problemów podania jego adresu w Polsce gdyż był zameldowany przez cały czas w Lipie Henryk Szyb1 gmina Brody Iłżeckie. Urząd Miast dorobił mu nowa tożsamość i występuje jako inna osoba.

Firma śmieciowa zadrwiła sobie z wartości narodowych oraz chrześcijańskich jakie reprezentował mój ojciec i dlatego wykorzystano projekt mojego ojca do zadrwienie sobie z jego dzieci aby pozbawić nas nasze godności. Firmę nazwano jak organizację młodzieżowa, Orzeł Biały którą ojciec chciał reaktywować i nadano jej nazwę firmie śmieciowej wykorzystując przy tym umowy na jego wnuki, które tak bardzo miłował po swingowanej śmierci jego najukochańszych dwóch córek mnie i siostry. Aby dokonać kradzieży depozytów do programów windykacyjnych przez windykację na śmierci z jego projektu lecz zironizowanego.

CO TO JEST PRAWDA?

Kościół Katolicki nie UZNAJE ROZWODÓW A WIĘC WEDŁUG KOŚCIOŁA KOGO JESEM ŻONĄ? Obiektywna prawda jest kata , że dorobiono mi męża, który jest pod nazwiskiem Piórecki ale były mąż oddał swoją tożsamość komuś innemu i „przerobił” dzieci na inną tożsamość co jest oszustwem. Inna osobą jest obecnie ta która zawierała związek małżeński od tej, która występuje w dokumentach ponieważ uznano mnie w dokumentach IPN za żonę mojego ojca. Dla mnie poczta dorabia inne nazwiska przy pomocy Kościoła na łamach internetowych stronic, aby pasowało do dorobionego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Kościół nie chciał doprowadzić do uporządkowania naszych spraw . Mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk według dokumentów kościoła katolickiego jest kawalerem mimo, że brał ślub w Kościele Katolickim w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z powodu wykorzystywania Klonów męża Jerzego Kaźmierczyka pod tożsamościami Dariusza Gudewicza, Dariusza Pióreckiego, Dariusza Kornaszewskiego i innych Prokurator Kilkowski z Torunia dokonał wejścia ABW do mojej jeszcze żyjącej mamy na ulice Bohaterów Westerplatte 1/1 aby powiązać męża z utworzonymi jego klonami przez adres. Gdy mama żyła mąż tu nie mieszkał i nigdy nie podawał tego adresy do korespondencji ponieważ wcześniej nie zmieniał adresu z powodu stałego miejsca zameldowania Miedzna Drewniana. Komornik w celu uwierzytelnienia dokumentu potrzebnego dla zalegalizowania swoich oszustw dla Kornaszewskiego i spółki SOFT-ART starał się dokonać windykacji KM 44/13 dla fałszywej spółki na Mazurach. Dane kreowane są aby pasowały do nowego aktu urodzenia moich dzieci, gdyż były mąż zmienił nazwisko z Piórecki na Kornaszewski po rozwodzie w 2004 roku. Zawarł drugi związek małżeński związek z Ewą Machowską z domu Niewczas w Kościele Zielonoświątkowym. W aktach Kościoła widnieje zapis, że jest Piórecki i nie ma wzmianki o jego zmianie nazwiska. Z Kościoła Katolickiego w Białymstoku, początkowo przysłano dokumenty, że dane o pierwszym ślubie pochodzą z Księgi Chrztów, co jest nieprawdą, ponieważ chrzciłam się w Starachowicach. Po interwencji przesłano właściwe dane ale na kopercie widnieje tradycyjnie błąd w nazwisku. Ponieważ na adres w Starachowicach nie dochodziła cala korespondencja poprosiłam aby przesłać list na adres teściów. Obecnie wykorzystano ten fakt aby dorobić adres w celu dorobienia genealogii dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Postanowiono zniszczyć nasze małżeństwo, aby ukryć przestępstwa i nastawić na nas nasze rodziny. Nich Bóg im wybaczy bo nie wiedzą co czynią. Prawda musi być wyjawiona, gdyż obecnie kłamstwo doprowadziło do niszczenia wszystkich narodów. Nowe Akty moich dzieci miały posłużyć do windykacji alimentów obcego męża, któremu chciano dopisać dzieci Pióreckiego, który nie płaci alimentów i posiadał wyrok za znęcanie się nade mną. Ludzie są opłacani za podawać się za moich mężów oraz kochanków, w celu uwierzytelnia kłamstw.

Celem jest dorobienie dokumentów dla fałszywego kręgu spadkobierców naszej rodziny cesarskiej . Moi rodzice nie żyją i do dziś nie mają należnego im grobu, gdyż wartości jakie kreują ich wnuki wskazują ważny aspekt życia sprzeczny z chrześcijaństwem i zaprzecza zdrowemu rozsądkowi. Nikt z rodziny nie poczuwa się do partycypowania w koszach postawienia pomnika. Moi rodzice a dziadkowie dla wnuków byli szlachetnymi ludźmi i godni pamięci. Pismo Święte pisze jak należy postępować z takimi osobami. Nawet po śmierci są Oni przykładem męstwa i wzorem jak godnie żyć. Postawienie pomnika wypada każdemu kto jest dobrze wychowany jeśli jest w stanie odłożyć nawet w ratach na tak ważny cel. Zabrakło podstaw w wychowaniu w duchu zielonoświątkowym. Kościół Katolicki podmieniał dane i wprowadził to również do Kościoła Zielonoświątkowego. Zaczęto tworzyć bractwa zamiast społeczności. Brak szacunku okazuje się obecnie nawet w stosunku do żyjących rodziców. Nie umiejętność wysławiania się oraz traktowanie ludzi dorosłych jak równych sobie bez okazywania im należnego szacunku prowadzi do destabilizacji narodów i znieczulicy społecznej. Doprowadzono do uniemożliwienia postawienia grobu dla moich rodziców. Podstawiono za nas osoby i pozbawiono nas możliwości egzystencji abyśmy nie mogli się obronić. Groby miały być zawłaszczone przez naszych uzurpatorów. Wychodzi na to, że rodzina sprzedała swoja godność i poświęciła swoje dobre imię za przysłowiowe 30 srebrników. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Sprawiedliwy z trudem dostanie się do nieba , a gdzie się podzieje bezbożny lub grzesznik?

Kreowanie kręgu spadkobierców jest widoczne w Aktach Urodzenia tworzonych przez Urząd Miasta maszynę śmierci traktującą ludzi jak odpad bądź drób , co jest widoczne w pogardzie do wartości narodowych. Klonują te same osoby na klika tworząc im różne tożsamości i posługują się zmarłymi nie dając im odejść w pokoju naruszając ich godność po śmierci.

Już wiadomo dlaczego i jak podmieniono dane Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej. Ponieważ przekazano, że jej matka to Marcjanna, zamiast Marianna, w tym miejscu dorobiono klona osoby, dlatego brak jest jej w systemie komputerowym, ponieważ linia jest dorobiona i pod nią umieszczaj moje dane.

Wodociągi odpowiadają do głównego wodomierza za stan wody, a po tym punkcie sąsiedzi mogą robić co chcą. Czyli służby KGB mogą nas truć wewnątrz instalacji i nikt nic nie zrobi? Współpracują z Sądem w celu fałszowania i dorabiana akt dla fałszywego kręgu spadkobierców.

W Umowie śmieciowej której funkcje zarządcy przejął UM Starachowice, który nadal funkcjonuje ale skrycie. Ostatnią osoba był pan Pałka, posiadający umowę na wodę, gdyż jeden był licznik na tej nieruchomości. Wspólnota wystąpiła o rozdział pionów co dokonano, ale bez możliwości rozdziału pionów na mieszkanie pani Heleny Surma i wówczas żyjących moich rodziców. Zaznaczono,że istniej możliwość założenia nowego przyłącza dla Pani H Surmy. Celem tego było dorobienie sprawy po śmierci rodziców o wodę dla pani Heleny Surma, która miał służyć do podmiany akt na sprawę spadkową. Z tego powodu powołuje się pani Surma na nieistniejące osoby pod tym adresem w celu dorobione danych dla fałszywego kręgu spadkobierców, aby podszyć się pod moją rodzinę. Świadczy o tym powołanie się w Akcie Notarialnym z 2001r roku na działkę 29 i prośba do Urzędu Miasta o zmianę numeracji, co dowodzi ze podszyła się pod moją nieruchomość przy Ul. Nad Kamienna 25 działka 29, jeszcze gdy żyła moja babcia, co stanowi naruszenie dóbr osobistych. Urząd Miasta wpisywał kolejnych fałszywych spadkobierców a obecnie przerodził się ten twór w Zarządzenie Zasobami Ludzkimi. Dlatego w pełni świadomie UM Starachowice jako Maszyna Śmierci feruje wyroki śmierci, aby napędzać programy bankowe dla kolejnych pokoleń morderców Fałszywego Spadkobierców Rodziny Carskiej. Urząd Miasta z premedytacją poodmieniał sprawy aby dorobić alibi dla fałszywego kręgu spadkobierców dziś przez Komornika sądowego Nowaka dla pani Wiktorii Hall Kornaszewskiej. Aby przejść na nazwisko Hall, trzeba odnieść się do rodziny Idziak, która znakomicie się umocowała w Hollywood czyli Holl-y-wood, a przykładem są filmy tworzone na osnowie przeżyć ludzkich i dramatów oraz ich wizje przyszłości przedstawiane na ekranach. Nagrodę „OSKARA”za efekty specjalne do filmy „ Helikopter w Ogniu” otrzymał Sławomir Idziak , bliska rodzina piotra Idziaka meża siostry. Można w ten sposób łączyć nazwiska i powstanie z Holl , Hall, Hallików, oraz z Wood, Woodsok i tak dalej itp. System komputerowy dodaje kolejne nazwiska i wydaje swój wyrok, widoczny w internecie ,,czy chcesz poznać datę swojej śmierci”. Wszystko precyzyjnie zaplanowane. Mordercza machina działa i próbuje zastępować Boga typując kolejne ofiary ich zbrodni. Dlatego na mojej nieruchomości przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, dorabia się „alibi genealogiczne” dla rodzin obecnie przez panią Helenę Surma, i jej córkę Daniele Słodkiewicz zwaną Danutą. Odpowiednik zaplanowany do podmiany to rodzina pani Danuty Gibalskiej na moja carska rodzinę. W tym celu podmieniane są adresy , ponadto Beaty Pałki z mężem Dariuszem pod tym samym adresem Koszarskiej (której matka była na wojnie w Libii) i pod tym samym adresem obecnie pani Pokory Beaty z mężem Wojciechem (w korporacji Donau Dnepr Pokorskich), oraz na poddaszu po drugiej stronie Pani Danuta Gibalska , która na krótki czas przeprowadziła się na ul. Harcerską , po czym ponownie powróciła pod swój adres w celu dorobienie adresu.

 

Zbiegiem okoliczności jest to, ze były mąż mieszkał z Ewą Machowska wówczas w konkubinacie obecnie żoną Ewą Kornaszewską, pod adresem na Harcerskiej, które to mieszkanie wykupił jej były mąż szef Straż Pożarnej w Województwie Świętokrzyskim. Pani Gibalska po powrocie z ulicy Harcerskiej pojawia się z jako opiekun pobierający pieniędzy na dziecko córki. W świetle dowodów pada podejrzenie, że udaje opiekuna mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej. Moje dane właśnie pojawiły się pod jej adresem, czyli moja siostra musiała je tam umieścić na co dowód przekazał mi Urząd Miejski. Paradoksem jest to, że akta z Prokuratury z Ostrowca Świętokrzyskiego zostały samowolnie przesłane pod pozorem mojego odwołania do Sandomierza co było nieprawdą. Do tej sprawy wykorzystano fikcyjnego Policjanta, który chciał mnie zwabić w sylwestra na przesłuchanie z własnego doniesienia. W dodatku zdublowano moje dane do sprawy przesłuchanie z mojego wniosku o zwrot dziedzictwa rodowego w sylwestra grudzień 2012r. w sprawie już zamkniętej. Jak widać w serialu pt’” Ojciec Mateusz” pojawiają się wątki z naszego życia i osoba policjanta Gibalskiego. Dodam, ze śledzeni byliśmy z Sandomierza gdy wracaliśmy z Kurii Biskupiej ,i na trasie pobił nas były Policjant, który sam określił, że nas śledził mówiąc, że za nami nikt się nie ujmie. Serial ten ujawnia rzeczywistość jaką jest współpraca służb Państwowych czyli Policji ze służbami Kościelnymi czyli Kapłanami. Płacono ludziom aby podawali się za moich mężów i kochanków, aby dorobić fałszywe linie genealogiczne potrzebne do kradzieży pieniędzy. Posunięto się do wykorzystania dzieci, aby sfałszować tożsamość mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyka. Widoczne jest świadome działanie Prokuratora Kilkowskiego, który wydał bezprawnie polecenie wejścia ABW do domu mojej mamy, by wykorzystać fakt zameldowania moich dzieci wówczas na tymczasowo Adama Kornaszewskiego, oraz Jakuba Pióreckiego i Marty Pióreckiej, aby dorobić nową tożsamość mojemu obecnemu mężowi jako Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Obecnie do nazwiska Piórecka dorabiają tożsamość jako Bochyńska- Kazimierczyk pisaną przez „ZI”.

Pani Helena Surma dorabia dane dla następnych osób, co za tym idzie tworzy listę następnych ofiar do Maszyny Śmierci Urzędu Miejskiego dla METROPOLIS. Wpisano do wniosku o wodę w sądzie, nieistniejące osoby pod naszym adresem np. Dorotę Idziak. Wcześniej wodociągi wpisały Helena Surmę pod nasz adres a nas pod jej adres. Obecnie Komornik dopisuje moją siostrę pod windykacją Asekuracja Sopot, (sprawa po śmierci mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego zmarłego w 2007 roku. przerzucona po śmierci na mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską po jej śmierci w 2010roku umorzoną z mocy ustawy, gdyż wierzyciel nie ponowił swoich roszczeń w rok po śmierci). Spadek po rodzicach został przejęty z dobrodziejstwem inwentarza toteż nie ma możliwości w sześć lat po śmierci taty i w trzy lata po śmierci mamy w jakikolwiek sposób przejść na majątek po moich rodzicach na nas a tym bardziej nierealne jest przejście na Kornaszewskich, gdyż rozwiodłam się jako Piórecka w 2004roku, a były mąż zmienił nazwisko na Kornaszewski w 2005 roku/ Ja zmieniłam na panieńskie nazwisko dopiero w 2007 roku, a w 2008 roku ponownie wyszłam za mąż, dlatego dorabianie byłego męża do spadku po moich rodzicach jest oszustwem i przerabianiem obecnego męża Jerzego Kaźmierczyka na Kornaszewskiego. Aby pasowało do Oświadczenia Woli, w którym jest napisane że mój obecny mąż miał prawo korzystać z depozytów przed zawarciem związku małżeńskiego ze mną . Dlatego przerabiane są moje dane przez Komornika na Kaźmierczyk-Bochyńską , co sugeruje, że wyszłam za mąż za Bochyńskiego co jest oszustwem. Jestem z domu Bochyńska!!!. Ponieważ nie był Piórecki noszący nazwisko Kornaszewski moim mężem jako Kornaszewski przerabiają obecnego mojego męża, na Kornaszewskiego aby dokonywać kradzieży naszych depozytów rodowych, do których nikt oprócz nas nie ma prawa, a co jest obecnie wykorzystywane do programów bankowych dla fałszywego kręgu spadkobierców.

Image

Komornik windykuje siostrę Beatę Marię Idziak, pod depozyty rodowe i według windykacji podaje ją za mnie, gdyż wcześniej windykowano mnie mimo braku mojego długu !!! z Kornaszewskim za dług mojego ojca!!!. Czyli Kornaszewski nadal podaje się za mojego męża, aby przejść na majątek po moim tacie i dorobiono dla mnie nowego męża. Potrzebna była moja metryka ślubu z Kornaszewskim która nie istnieje ale jedynym przejściem był wadliwy zapis w danych przekazanych z Urzędu Sanu Cywilnego w Białymstoku do Gminy Brody, co już naprawiono, ale jak widać nadal funkcjonują fałszywe dane i są używane dla fałszywego kręgu spadkobierców i używane przez fałszywe windykację dokonując kradzieży naszych depozytów rodowych, przez tajny system bankowy przy pomocy euroclear.

Należy dodać że pierwszy uruchomiony euroclear w Polsce był w Banku Śląskim jako szybki przelew pieniędzy. Stało się to w momencie, gdy spółka Sof-Art, zaczęła mieć problemy finansowe. Wówczas aby przelać pieniądze do kontrahentów, pomijając komornika, można było jedynie wpłacić je przez euroclear. Pierwsze zajęcie konta było na zlecenie PFRON i to przez ich bałagan.(zagubiono dokumenty ugody na których podstawie wpłacane były raty, brak wpłat z powodu kradzieży byłego księgowego, który nie wysyłał wpłat do PFRON, ale je kradł)

Księgowy pan Krzysztofa Banasiewicz dokonał ogromnych strat w spółce i doprowadził do sytuacji, że nie było żadnych dokumentów, gdyż nie prowadził księgowości. Jak widać prowadził skrycie aby dorabiać alibi dla zawłaszczonej naszej spółki i tworząc jej historie dla naszych klonów i klonów spółki , po czym zablokował system księgowy Symfonia w pierwszym komputerze SOF-ART. Został ukarany i najprawdopodobniej rozliczał nadal spółkę dla byłych struktur UB, dorabiając windykacje na Liski Stare Juchy czyli Lipnie gmina Biskupice. Banasiewicz pracował w Radomiu jako księgowy co daje światło, że nadal pracował dla Klona spółki SOF-ART, gdzie był nadal księgowym. Osobiście przelewał na swoje konta przelewy z SOF-ART, na uczelnie swoich dzieci, co może mieć związek, że podawał się za właściciela.

2003 roku spółkę SOF-ART zakupił Jerzy Kaźmierczyk.

W 2006 roku doszło do aresztowania męża na zlecenie polityczne jak nas poinformował Janusz P. pana Aleksandra Kwaśniewskiego po uzgodnieniu z Bankiem UBS.

Aresztowanie nastąpiło z doniesienia Czesława Daleszaka, którego poznałem w Hucie Ostrowiec gdzie był dyrektorem jednego z zakładów, a ja pracownikiem.

Prokuratura w celu ukrycia zleceniodawcy zamieniła sprawę na prowadzoną z urzędu przeciwko wszystkim moim spółkom PPH APE, SOF-ART, Marmoroc-Polska i wszelkim zadłużeniom prywatnym. Była to sprawa III K 207/07 potem ukarano innych chociaż nie wykonywali żadnej pracy. Ukarano wszystkich aby ukryć kradzież pieniędzy przez Fałszywy Krąg Spadkobierców stworzony przy udziale rodziny Gudewicz, Maksalon, Mazurek, Podczaskich i innych.

Pierwsze akredytywy spółek męża były przygotowane przy pomocy klona rodziny Gudewicz, pana Gurewicza Prezesa Campanies House korzystającej z depozytów carskich.

Akredytywy te stały się przedmiotem zawłaszczenia na utworzone klony spółek.Image

W sprawie tej wyjaśniłem i omówiłem majątek carski, który SR w Kielcach uznał jako udokumentowany nieobjęty.

W przygotowaniach do sprawy prokuratura przygotowała badania psychiatryczne w oparciu o zachowania biznesowe z 2002 roku Dariusza Pióreckiego byłego właściciela spółki SOF-ART. Nadto przypisano mnie zachowania Dariusza Pióreckiego z jego sprawy alimentacyjnej dążąc do podmiany mojej tożsamości i fizycznej likwidacji.

Image

Image

Image

Dziś jest wiadomym, że WSI zaplanowało działania wobec spółki SOF-ART i rodziny carskiej w Polsce w 2000 roku dążąc do jej likwidacji. Wykorzystując dane Zarządu spółki z 2000 roku dokonano otwarcia klonów Spółki SOF-ART na nazwisko Prezesa Dariusz Piórecki w wielu krajach, wykorzystano spółkę do naruszania depozytów carskich. Zakup spółki SOF-ART w 20003 roku przez Jerzego Kaźmierczyk i rozwód Bożeny Pióreckiej z Dariuszem Pióreckim w 2004 roku uniemożliwiły klonom spółki SOF-ART korzystanie z depozytów co spowodowało podawanie się za nas Bożenę Piórecką i Jerzego Kaźmierczyka innych osób w tym Beaty Idziak i Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Wykorzystywane było Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego. Dążono do podważenia informacji o rodzinie carskiej ujętych w aktach wojskowych STAR przez zbudowanie fałszywej opinii psychiatrycznej na podstawie pism Dariusza Pióreckiego do spraw alimentacyjnych. Dokonano w ten sposób podmiany tożsamości. Akta wojskowe STAR zostały odtajnione jesienią 2012 roku przez IPN w wyniku działań naszych Pełnomocników i udostępniono nam w IPN Kielce.

Obecnie zarzuty w opinii psychiatrycznej zostały postawione na podstawie pism Dariusza Pióreckiego. W związku z działaniami zmierzającymi do podmiany mojej tożsamości Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego i Bożeny Bochyńskiej Kaźmierczyk na Bożenę Kornaszewską wynikają z zaplanowanych jeszcze działań przez WSI w 2000 roku, które doprowadziły do utworzenia klonów spółki SOF-ART na nazwisko Piórecki.

W czasie pobytu w areszcie Komornik doprowadził do wysprzedaży terenu Lipie Henryk Szyb 1 przy pomocy klona spółki SOFT-ART, podstawienia klona mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmerczyk pod nazwiskiem Bożena Piórecka po zmianie nazwiska Bożena Bochyńska zamieszkała Lipie Henryk Szyb 1. Osobę tę zastąpić miała siostra Beata Maria Idziak.

Wykorzystując weksle podpisane dla PFRON przez zarząd spółki SOF-ART wyprowadzano przez windykację komorniczą depozyty przy udziale osób podszywających się za nas. W sprawie windykacji Invest Bank Ko 194 o Laptop występowały trzy osoby Filomena Jadwiga Bochyńska, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Beata Maria Idziak pod fałszywym adresem. Zostało to na kopertach zamienione na osoby Filomena Jadwiga Bochyńska, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Bożena Bochyńska. Świadczy to o podstawieniu pod Bożenę Bochyńską Beaty Marii Idziak. Należy dodać , że w tłumaczeniu Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 w 2009 roku i przekazanym do UBS i FED widnieje po zmianie nazwiska w 2007 roku Bożena Bochyńska. Należy dodać, że w sprawie z własnego doniesienia Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk doprowadzono do aresztowania z artykułu 276 kk o podarcie wydruku komputerowego z powodu nie ujawnienia danych Prokuratora dokonującego przesłuchania w celu późniejszej podmiany osób. Sprawie nadano numer Ko 194 i Ds 207/13 co wskazuje na próbę podważenia Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i podmiany akt w sprawie III K 207/07. T

akie działanie spowoduje podstawienie Beaty Marii Idziak jako klona siostry Bożeny Bochyńskiej pod Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu jego zawłaszczenia dla Fałszywego Kręgu Spadkobierców. Jest to dowodem na świadome doprowadzanie do śmierci rodziny carskiej z powodu kradzieży depozytów i udziału Skarbu Państwa w tym procederze. Działania przeciw spółce SOF-ART rozpoczęły się z inicjatywy Wojewody Kieleckiego w 2004 roku.

W latach 60-tych sprawy sądowe o zasiedzenie rodziny Mazurek na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach prowadził Sędzia W. Merta. Stworzono tam szereg klonów rodziny dla Kuźbik, Kubik, Kużbik. Ten sam manewr został zastosowany w 2012 roku przez SSO W. Metra, który przekazał sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej z SO Kielce I C 2627/10 z naszego powództwa do SR Starachowice do sprawy I Ns 716/10 z powództwa Waldemara Maksalona zmieniając ,,Ź” na,,Ż” w nazwisku Bożena Bochyńska-Każmierczyk.

Pan Wademar Maksalon rozpoczął przy pomocy Sądu dokonywać windykacji nas przez poszukiwanie Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej i windykować należności przy pomocy Komornika.

Dokonano podmiany rodziny carskiej na współpracującą z Urzędem Bezpieczeństwa rodzinę Waldemara Maksalon i poszerzano stale krąg spadkobierców w celu i poszukiwania ich długów w celu windykacji depozytów carskich.

Aby ukryć dokonane przestępstwa posłużono się najbliższą rodziną i dziećmi aby wykorzystać ich DNA do ukrycia dokonanych matactw i kradzieży.

Zamierzano przy pomocy matactw i fałszerstw w sądzie wykorzystując immunitet sędziowski zawłaszczyć dziedzictwo rodowe Rurykowiczów, oszukać Boga i Dane Błogosławieństwo. Po podmianę akt w Sądzie zamierzano wymordować rodzinę carską łącznie z tymi, którzy ich wydali.

 Image

Image

Najukochańszy mój Ojciec przewidział swoja śmierć, gdyż wiedział o systemie morderczej machiny śmierci. Moja Kochana Mama wiedziała, że odchodzi, gdyż znała działanie i zbrodnie METROPOLIS. Każdy człowiek odpowie przed Bogiem za każdy czyn dobry czy zły.

Niech Bóg im przebaczy, bo nie wiedza co czynią.

Z Bożym Błogosławieństwem
Jerzy Kaźmierczyk i żona Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s