METROPOLIS Granica Życia

Image

Starachowice 13.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk,
Bohaterów Westerplatte1/1,
27-200 Starachowice

Papież Franciszek

Prezydent RP

Bronisław Komorowski

List Otwarty

Z powodu zlecenia politycznego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do uruchomienia, działania wywiadu przeciwko naszej carskiej rodzinie, wykorzystano różne instytucje państwowe i społeczne, do niszczenia naszej rodziny. Z powodu ciągłości władzy Rzeczypospolitej Polskiej, spoczywa obowiązek naprawienia szkody przez obecnie pełniącego obowiązki Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Działania WSI zostały zaplanowane już wcześniej i wykorzystano do tego Dariusza Pióreckiego z którym się rozwiodłam w 2004 roku a który po rozwodzie zmienił nazwisko na Kornaszewski.

Zaplanowanym celem działania służb od lat było umieszczenie na naszej nieruchomości Domu Publicznego, aby dokończyć dzieło naszego zniszczenia w miejscu.

W tym miejscu w 1924 roku wymordowano moją rodzinę wraz z żydowskimi pracownikami. Program zniszczenia naszej rodziny opiera się na bazie diamentowych szachów Romanowów, Program pornograficzny Corporacji Donau Dnepr, której Plan przestawiłam w Prokuraturze zmierzający do wprowadzenia Jednej Religii za którą stoi nierząd i okultyzm.

W 13 rocznicę zakupu nieruchomości w Lipiu Henryk Szyb, która to nieruchomość została zlicytowana przez komornika i zakupiona ponownie przez nasze Klony, z naszych depozytów rodowych zapowiedziano uroczystość ogłoszenia Marii Królową Świata. W tym czasie jest zaplanowane przejęcie przez nasze klony wszystkich nieruchomości oraz naszej kolejnej daty likwidacji przez podmianę danych osobowych i początkowo był plan umieszczenia nas w domu Publicznym na Lipiu Henryk Szyb. Sąsiedzi, którzy się podszyli pod moją rodzinę rozpowiadali plotki, że mieszkam w stadninie koni a w Urzędzie Miasta poinformowano mnie, że mieszkam w Lipiu Henryk Szyb i wiszą tam moje firanki. Świadczy, to że z ktoś się podał za nas. Wymeldowałam się stamtąd oraz w tamtym roku wymeldował się mój najmłodszy syn. Najstarszy syn nadal tam widniej ale pod nowa tożsamością jako Adam Kornaszewski oraz jego ojciec jako Dariusz Kornaszewski. Ponieważ pan Kornaszewski jest tam zameldowany, chciano dokonać podmiany rodziny, w tym celu podmieniono moje dane ze ja jestem żoną Kornaszewskiego przy pomocy komorników. Mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk chciano podmienić dane osobowe przy pomocy opinii psychiatrycznych do których użyto pisma Dariusza Pióreckiego oraz jego Wyrok o znęcanie nade mną. Co był przyczyną rozwodu w 2004 roku. Dowodem podmiany mojej tożsamości i mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, są utworzone Klony spółki SOF-ART w której, podana jest data wpisu do KRS jako data utworzenia spółki. Spółka została założona w 1994 roku a obecnie datę utworzenia podano jako 2002rok. Utworzono również klona spółki pod nazwa SOFT-ART , którą podstawiono do wyprowadzenia mienia spółki SOF-ART, przy udziale ING Banku Śląskiego.

Rozpoczęła się na dobre gehenna, od 13 listopada 2000 r, w rok po śmierci dziadka Franciszka Jana Mazurka , (któremu Waldemar Maksalon dorobił fałszywy krąg spadkobierców w sprawie I Ns 956/09 oraz jej kontynuację po śmierci mamy jako I Ns 716/10, gdzie dorobiono fałszywy krąg spadkobierców)

Wykorzystano datę urodzenia mojej mamy 13 Październik 1937 rok, Pesel 37101305509 , Dowód Osobisty AHJ nr. 281757, lecz prawdziwą datą urodzenia mamy jest data ukryta w Kościele to 13 Wrzesień 1937, jako z domu Hrabina Tarnowska czyli Filomena Jadwiga Bochyńska. Mama ukrywała się rodzicami wcześniej pod tożsamością, Mazur (świadectwo Pierwszej Komunii na Mazur, oraz później Mazurek – z męża Bochyńska. Przerobiono obecnie po śmierci na Bocheńską z powodu, że podany zostały adres mamy i dane, do przysłania mojego DNA. Połączano to z wysłaną przez mamę do mnie na nazwisko Piórecka, przesyłkę na adres Piaseczno ul Księżycowa 9, gdzie znajdowało się moje DNA. Po wyjeździe do Szwajcarii w celu uruchomienia depozytów, dokumenty oraz nasze rzeczy zaginęły. Ponieważ mieszkanie wynajęte było od znajomego pana Mieczysława Pawlaka, właściciela Konsorcjum Polsko -Ukraińskiego, który uruchomił nasze depozyty bez naszej kontroli, świadczy to o użyciu naszego DNA , dla utworzonych naszych klonów, które obecnie podają się za nas.

Doszło do odkupienia przez byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie noszącego nazwisko Kornaszewski wraz ze mną jako wspólnota małżeńska w dniu 13 listopada 2000roku, od naszej spółki SOF-ART , nieruchomości z blokiem mieszkalnych, gdzie mieszkaliśmy, w Lipiu Henryk Szyb 1. Nosiłam wówczas godność Bożena Elżbieta Piórecka z byłym mężem Dariuszem Jerzym Pióreckim, a nieruchomość należała do naszej spółki SOF-ART w Lipiu Henryk Szyb 1, gmina Brody. Spisano AKT NOTARIALNY z dnia 13.11.2000.r Repertorium A 4567/2000, gdzie jest zapis, że mieszkamy oboje we wsi Lipie Henryk Szyb nr 1, kod 27-230 Brody. W dokumencie podany jest mój stary numer Dowodu Osobistego WL nr 5334137 oraz NIP 664 153-86-24, bez numeru PESEL.

Podana jest informacja, że do Rejestru Handlowego Spółek w Sądzie Rejonowym w Sądzie Gospodarczym w Kielcach nr 1937, który wydał poświadczony odpis dnia 19 lipca 2000 oraz stosowne do treści i zakresu pełnomocnictwa sporządzonego w Kancelarii Notarialnej dla Głównej Księgowej, która dokonała w imieniu spółki sprzedaży tej nieruchomości , dla której Sąd Rejonowy prowadził księgę 20.701. Gmina Brody sprzedała nieruchomość dla SOF-ART Sp z o.o., 12 lipca 1999 roku nr 2506/99. Dnia 19 czerwca 2000roku za nr 2085-3/2000 część działek uległa podziałom. Na mocy Pełnomocnictwa z dnia 13 listopada 2000roku w imieniu Spółki sprzedano nam wówczas prawo do wieczystego użytkowania działek : 346/20 i 346/19 i łącznej powierzchni 3842m kwa, wraz z prawem odrębnej własności budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 346/20 objętego księgą wieczystą KW nr 20.701. oraz prawo do korzystania z drogi dojazdowej. Utworzono tam obecnie Hotel pod nazwą Willa Rosochacz , która według świadków ma być siedzibą Domu Publicznego. Nazwa Rosochacz jest zbieżna z nazwa terenów Hrabiów Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, na którym znajduje się Osiedle Rosochy. W Ostrowcu Świętokrzyskim obecnie doszło do przeniesienia naszych kant oraz wykorzystano niegdyś utworzone konta firm wykorzystywane dla klonów. Są dokonywane operacje finansowe bez naszej kontroli. Dowodzi to, że tam znajdują się osoby podające się za nas.

Obecnie KRS podaje fałszywe dane na Piórecka w MARMOROC-POLSKA czyli wykorzystuje Akt Notarialny na klona oraz dorobiono inne dane na SOF-ART . Świadczy to o celowym świadomym działaniu służb specjalnych w celu naszej eksterminacji, czemu jedynie może zapobiec Prezydent Polski.

Po utracie domu zamieszkałam w domu po mojej babci Nad Kamienną 25 działka 29, , gdzie się urodziłam, z powodu , że już nie mogłam mieszkać w Lipiu Henryk Szyb 1 . Nadal jednak widniały tam moje dane osobowe oraz dzieci i byłego męża. Były mąż zmienił nazwisko na Kornaszewski i pod tym nazwiskiem nadal tam widniał. Wymeldowałam się dopiero po śmierci mojej mamy w 2010 roku i zameldowałam pod jej adresem na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, ale wówczas wynajęłam mamy mieszkanie . W Lipie Henryk Szyb gmina Brody koło Starachowic widniały moje dane również jako, Bożena Bochyńska oraz Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Dokonano tam powielenia mojej tożsamości na klony i doszło do dalszych destrukcyjnych działań. Podają się już osoby za mnie a moje dzieci i rodzina mają być zlikwidowane. Obecne moje aresztowanie w sprawie podarcia wydruku uzupełniającego moje własne doniesienie, ma na celu w przyszłości podmianę moich danych osobowych a wówczas moje dzieci znalazły by się w niebezpieczeństwie. Podano artykuł 276 kk, który mówi że posługuje się nie swoimi dokumentami a sprawie nadano sygnaturę DS 207 /13 co mogło by doprowadzić do podmiany akt i podłączenia ich do sprawy politycznej SO w Kielcach Sygn. akt III K 2017/07 zaskarżenie męża Jerzego Kaźmierczyka, gdzie zaskarżenie Czesława Daleszaka a jako wierzyciela, który z żoną musieli podać się za nas ponieważ otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego obecnie podali się za nas i umieszczono ich dane w nieruchomości odziedziczanej przeze mnie po mojej mamie, którą jej sprzedałam a która nie uwzględniona przez Sąd jako sprzedaż, natomiast Notariusz nie chciał unieważnić transakcji. Obecnie znikły moje dane i rodziny na tej nieruchomości, za która odmówiono mnie w Urzędzie Miasta wpłaty podatku. Chciałam wszytko uregulować do sprzedaży chciałam mieć wszystko uregulowane do transakcji twierdząc, że grunty te są zwolnione od podatku, co było nieprawdą. Urząd Skarbowy podał, że Lidia Daleszak otrzymała Oświadczeniem Woli od mojego ojca tą nieruchomość, co świadczy, że podała się za mnie a jej siostra Bożena Szwed podała się również za mnie w Szwajcarii. Sprawa miała służyć do wyeliminowanie nas ze środowiska, pozbawienia godności i na końcu likwidacji.

System tajnych służb wywiadowczych wykorzystany do maszyny śmierci METROPOLIS

Nazwę można wykorzystać do manipulacji jako METRO – POLIS i porównać do Trasy META -, METRO – POLIS , jako POLICJA.

Przez konta Marmoroc-Polska, jakie posiadała spółka w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, dokonywano operacji, oraz sfinansowania projektów mojego ojca, w sposób niegodny człowieka, aby ośmieszać jego działo.

Image

Image

 

Dokonano finansowana programów EKO, śmieci (Orzeł Biały), recykling, koleje wąskotorowe Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec, (Bydgoszcz CENTORSTAL).

Rozpoczęto od reaktywacji Kolejki Wąskotorowej Starachowice- Iłża i sfinansowano zakup Kolejki Górskiej z naszych depozytów.

Pan Pawłowski z Warszawy jako firma stworzył dokumenty do Ubezpieczalni COFACE dla MARMROC-POLSKA, osobiście widziałam , gdy podał wydruki do COFACE Jerzemu Kaźmierczyk, czyli mojemu obecnemu mężowi do podpisu. Po tym Pan Janusz Pawłowski poinformował męża, aby dokumenty te przedłożył do Sądu w KRS. Zorientowaliśmy się, że są to dokumenty do innych celów niż planowano. Nigdzie nie zostały one użyte. Dziś możemy być pewni, że dokumenty, które zagięły zostały użyte do otwarcia klonów spółki Marmoroc-Polska.

Z powodu użycia wywiadu Prokuratura i Sądy nie działają prawidłowo uniemożliwiając przejecie utraconej kontroli nad uruchomionymi depozytami.

Pan Janusz Pawłowski określi Rząd jako „MAFIĘ RZĄDOWĄ” i ujawnił wykorzystanie przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego swojego stanowiska, do zaplanowanego zniszczenia męża.

Ponadto sam poinformował nas, że bez ich zgody nikt nie może nic kupić, ani sprzedać. Stworzyła się koalicja banków działających przeciwko nam. Obecnie już wiadomo, że posługiwali się naszymi danymi osobowymi, wykorzystując członków naszej rodziny i naszych znajomych, którzy się za nas podawali.

Pan Pomorski zachęcał męża do utworzenia na terenie SOF-ART zakładu utylizacji śmieci, co jak sam określił jedynie się opłaci.

Od tej pory staliśmy się się ofiarą ich działań i dodatkowo opłacano ludzi, którzy mieli nam szkodzić. Kto się nie zgadza na ich oszustwa jest niszczony a nawet likwidowany. Pan Stanisław Pikul poinformował nas o istnieniu drugiego numeru KRS Marmoroc-Polska. Pan Waldemar Maksalon fałszujący dla Metropolis genealogie zamiast zapłaty poszukiwał naszych długów.

Schemat znany z lat 50-tych i 60-tych w których uczestniczył SSP W. Merta. Powiązano mnie przez utworzony klon Bożena Piórecka i sfałszowane dane rejestrowe spółki Marmoroc-Polska i dokonano zajęcia komorniczego przez Komornik Gocał Kłapcię, wspólnego konta z męża którego nie było dokonując zajęcia konta firmy w celu windykacji depozytów carskich. Podstawiono konto spółki MARMOROC-POLSKA w Baku Ochrony Środowiska w celu windykacji depozytów carskich w banku UBS do sprawy I Ns 716/10 Sądu Rejonowego w Starachowicach. Dokonano również windykacji na rzecz Skarbu Państwa w kwocie nie przekraczającej 10 000,00 PLN słownie tysiąc złotych.

W Banku BGŻ miałam konto założone z moim adresem zamieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 gdzie jestem zameldowana w Starachowicach, po zwrocie części pieniędzy z Biura Prawne K9 w St. Gallen w Szwajcarii na moje konto, zaraz konto zamknięto. Przekazano nie pełna kwotę pieniędzy, o której poinformowało nas Biuro K9, co oznacza świadczenie usług dla osób podających się za nas. Bank BGŻ dorobił dane na adres teściów czyli do korespondencji Miedzna Drewniana gdzie nigdy nie zakładałam konta. Nadal przysyłane są ulotki, ale z taryfą bez wyciągów z uwiarygodnieniem, że nadal mam konto , gdyż jest to potrzebne do naszego adresu w Szwajcarii. Nasz adres zameldowania w Szwajcarii w ZURICHU jest Mutschelenstrasse i ten adres podany został do Biura Prawnego w St Gallen K9.

Ponieważ w Szwajcarii nie stosują podwójnych adresów wpisano mnie jako żonę Jerzego Kaźmierczyka pod adresem zameldowania mojego męża w Miedzna Drewniana. Powoduje to dalsze matactwa na rodzinie Męża co jest widoczne pozostawianych przez pocztę awizach do listów, które nie są przekierowywane do Starachowic na mój adres . Listonosz przyniósł tym razem samo awizo i szybko wyszedł aby nie odebrać odmowy przyjęcia pisma. Na dwóch awizo widnieje jedno Bocheńska-Kaźmierczyk oraz Bochyńska-Kaźmierczyk, podobnie jak dedykacja od Bohdana Żakiewicza w czasopiśmie ujawniająca prawdziwe nazwisko dziadków Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk. Jest to powtórne zawiadomienie w celu wykazani nie odebrania i załączenia do akt sprawy ze skutkiem doręczenia dla osoby nie istniejące pod danym adresem. Przepisy są kreowane do matactwa.

Wystosowaliśmy pismo do Kościołów o pomoc w wydostaniu się do Polski ze Szwajcarii oraz o pomoc w opłaceniu Biura Prawnego K9 aby uruchomić pieniądze rodowe, które miały posłużyć do odbudowy krajów przez rozwój gospodarki. Wykorzystano różne osoby w tym panią Bożena Szwed i jej męża Pan Andrew. Jej siostra podała się za córkę mojego ojca i Urząd Skarbowy przesłał dokument potwierdzający to oszustwo. W dokumencie tym widnieje zapis, że Oświadczeniem Woli mojego ojca Lida Daleszak otrzymała prawo do działki Nowowiejska 29. aby wykazać fałszywe związki rodzinne. Jest to dowodem uruchomienia depozytów przy udziale Urzędu Miejskiego i innych instytucji w Starachowicach, na nielegalnie prowadzone programy przez wykorzystanie fałszywego kręgu spadkobierców a kontrolowanego przez Skarb Państwa do chwili obecnej . Tłumaczy to bierność Prokuratury, Policji i Sądów i tolerowanie fałszywych dokumentów, które doprowadziły już do śmierci rodziców, oraz obecnie zmierzano doprowadzić do zamordowania mnie i męża w celu umożliwienia wykorzystania dzieci i ich nieświadomości do podmiany naszej carskiej rodziny. W windykacji komorniczej z dnia 28.08.2013 roku pojawia się Andrew oraz w przedwojennej Umowie Dobrowolnej wpisane jest imię Andrew Pociecha, pod które podszyła się sąsiadka Helena Surma w Akcie Notarialnych z 2001 roku. Stanowi to dowód podmiany rodziny. Biuro prawne w St Gallen, zostało poinformowane z Anglii o istnieniu jako prawdziwej potwierdzonej historycznie linii Romanowów, ale tak naprawdę, fałszywej linii genealogicznej na bazie której wytworzono ROBKSICZA. Miał to być Pan Schwartzeneger, któremu Gudewicz Maria oddała bezprawnie sygnet rodowy mojego ojca zawłaszczony prze jej ojca Bohdana Bochyńskiego. Maria Gudewicz Jest córką Bohdana Bochyńskiego, którego klonem jest Pan Gurewicz oraz Prof. Bohdan Żakiewicz. Maria Gudewicz nie ma prawa do dziedzictwa rodowego co ujawnione w Oświadczeniu Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego. Dowodzi to, że Dariusz Gudewicz syn Marii podawał się jako kolejny klon męża Jerzego Kaźmierczyka. Z tego powodu Prokuratura Toruń spowodowała najście ABW do mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej aby dorobić mężowi Jerzemu Kaźmierczyk adres Bohaterów Westerplatte q1/1. Potrzebne to było dla osób wykorzystujących jego tożsamość Dariusza Pióreckiego, Dariusza Kornaszewskiego, Dariusza Kota, Dariusza Dąbrowskiego, Dariusza Gudewicza, Adama Kornaszewskiego. Z tego powodu mieli doprowadzić dla naszego zniszczenia.

Pan Janusz Pawłowski pobrał za swoją pracę dużą kwotę pieniędzy i więcej nic nie zrobił.

Później doszło do naszego wjazdu do Szwajcarii a do dokumentów i mojego DNA miały dostęp jedynie osoby, które otrzymały klucze, oraz brat pani Wielechowskiej, który przywiózł z naszego wynajętego mieszkania zdjęcia i dokumenty mojego dziadka i ojca. Prezentowałam je na Misji we Fryburgu w 2006 roku. Naszą nieobecność wykorzystano do zawłaszczenia dokumenty i projektów kontraktów, które zrealizowano przez nasze klony wykorzystując pieniądze z depozytów rodowych. Wykorzystano klony spółki MARMOROC-POLSKA , SOF-ART oraz PPH APE mimo że mąż ją wyrejestrował 31 grudnia 2007 roku. Od 1 styczna 2008 roku firma oficjalnie była zamknięta. Z powodu wystawienia akredytyw nadal się posługiwano jej klonami podczas gdy męża aresztowano z inicjatywy GBC Bydgoszcz zakupionej przez męża. Ukrywając ten fakt zakupiono ponownie GBC Bydgoszcz przez firmę DOMBAS z Ukrainy, ukrywając naruszenie depozytów carskich. Dziś mąż jest ponownie oskarżony za ich działanie, za które już przesiadywał karę z wyroku na zlecenie polityczne. Obecnie brakło im środków finansowych na dokończenie inwestycji LOTNISKO MODLIN. Według pana Stanisława Pikul sprawa w Toruniu, miała się odbyć bez naszej wiedzy. Celem był uzyskanie z nakazu zapłaty i windykacja kolejna depozytów rodowych przy pomocy komornika.

Mężowi zasugerowano, że jeśli praca metra dojdzie do końca zginie. Pokazano jaki schemat użyty został do MERTA. Jest to krzyż. Dlatego mam prawo w taki sposób wyjawić tajemnicę, z powodu, że Rząd Polski zaskarżył męża w sfingowanej sprawie w Toruniu oraz oraz dążył do podmiany akt w Sądzie przez opinie psychiatryczną tak dla męża jak i dla mnie. Dorobiono nam fałszywych mężów i żony oraz dla mnie kochanków, opłacając ich z kradzionych depozytów rodowych i rozpowszechniono opinie, aby pasowały do fałszywego kręgu spadkobierców. Doprowadzono do niszczenia mojej reputacji, które to dzieło rozpoczął były mąż Dariusz Piórecki, który po rozwodzie przybrał nazwisko Kornaszewski. Byłam wówczas ofiarą przemocy, co w rezultacie doprowadziło do rozwodu w celu uniknięcia dalszego niszczycielskiego działania przez tą osobę. Przerobiono moje dzieci na Kornaszewskie aby pasowało do kreowanego wizerunku , wykorzystując tragedie ludzi do ich scenariusza. Aby tego dokonać przerobiono windykacje na Kornaszewskich i już opublikowano Królową Ciemności Wiktorię Hall Kornaszewską, która miała być moim KLONEM dopisanego dziecka dla mnie, aby dopasować moje dane do fałszywej genealogii. Ponadto w stosunku do mnie, mieli gorsze zamiary, ponieważ planowano mnie umieścić w Domu Publicznym, a więc chodzi o zabicie duszy. Powielane są moje dane w celu uwiarygodnienia pomówień, oraz ich zatwierdzenia przez ludzi dla których byt doczesny i wygodne życie zasłaniają rozum.

SYSTEM DWÓJKOWY!

{Pokój 123 w UM w Starachowicach, gdzie wezwany został przez śmiercią mój ojciec , oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach numer pokóju 123 należący do Wojewody Świętokrzyskiego}

123

pierwsza prawdziwa osoba oraz jej dwa klony powielane za każdym pokoleniem

Rodzice mojej mamy:

Franciszek Jan Mazurek czyli hrabia Jan Tarnowski

oraz Aniela Regina Mazurek z domu Maksalon czyli prawdziwa Księża Regina Glińska córka Franciszka Glińskiego.

Rodziców mamy przerobiono na inne rodziny czyli Jana Tarnowskiego modelarza z zawodu na Władysława Maksalona ślusarza jako hrabiego Władysława Tarnowskiego , który udaje brata mojej matki czyli ojca chrzestnego mamy oraz matkę Reginę Glińską przerobiono na Filomenę Nowak chrzestną matkę .

Dorobiono rodzicielstwo dla Maksalonów czyli dorobiono klony mojej mamy 123

Filomena Jadwiga Bochyńska

Filomena Bochyńska

Jadwiga Bochyńska

Rodzice mojego ojca to:

Brunon Bochyński czyli carewicz Aleksy Romanow pod różnymi tożsamościami wykreowanymi początkowo w celu ochrony życia przez Metropolie obecnie przez Meropolis jako narzędzie zbrodni. Matka mojego ojca to Księżna Róża Maria Lubomirska zamieniona na Marię Tarnowską.

Matkę mojego ojca zastępowała Bolesława Bochyńska z domu Podczaska, która wychowywała swoje dziecko Mariana Bochyńskiego z moim ojcem czyli dzieckiem swojego brata, gdyż jest to ukryta Maria Romanow.

Annę Wojciechowską pracującą w Sądzie a będącej rodziną Mazurek, przekształcono na Annę Romanow, aby paso do ul. Nowowiejska 29, gdzie dorobiono genealogię dla fałszywych Romanowów. Otrzymaliśmy książkę z Niemiec o rodzinie Olgi Romanov.

Dopasowano moje dane jako rożne osoby pod mój PESEL 63031012705 jednakowy dla wszystkich osób poniżej przestawionych jako moich klonów. Pod tym samym numerem PESEL osoby wykorzystywano również fakt zmiany mojego nazwiska i adresów dla fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej, między innymi:

Bożena Bochyńska, Bożena Piórecka, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk (faktycznie używane x2) Bożena Bochyńska-Kazimierczyk, Bożena Bochyńska-Każmierczyk, Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk, Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, Bożena Kaźmierczyk-Bochyńska, Jadwiga Bochyńska-Kaźmierczyk, Bozena Bohriska-Kazmierczyk(w Szwajcarii), Bozena Bochynska-Kazmierczyk, Bozena Bohynska-Kazmierzyk, Bożena Bochynska-Każmieczyk, Bożena Bodzyńska- Kaźmierczak (w odpowiedzi na moje pismo z Urzędu Miasta w Końskich. Urząd Miasta w Końskich sfałszował dane w Akcie Zgonu mojego ojca, tworząc jego klona, które użył IPN po czym zostało to sprostowane ale fałszywe dokumenty są bez żadnej kontroli)

Oraz mojemu dziecku Marta

Adresy od urodzenia do dziś:

ul. Nad Kamienna 25 Starachowice, (moje miejsce urodzenia)

ul. Ekonomii 5/6 Skarżysko- Kamienna (mieszkanie służbowe ojca jako Dyrektora PKS)

ul. Zachodnia 1/16 Starachowice (parter II klatka bloku w którym dorobiono z drugiej strony Stefana Mazurka i Wiesławę Główkę)

ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 Starachowice, którą to nieruchomość rodzice zakupili od UM w 2001 roku. (dawniej była to ulica Francuska, ale nazwę zmieniono dla fałszywego kręgu spadkobierców w PRL, aby pasowało do dorobionego w komunizmie dla Mazurka adresu pod ul. Francuska 8 przy Waldemarze Maksalon, oraz dorobiono przez Urząd Skarbowy pod adres mojego dziadka w nieruchomości jego dziadka żony ul. Nad Kamienna 25, dla Stefana Mazurka (udającego, że pochodzi z Radziwiłów) mimo, że nigdy tam nie mieszkał Stefan Mazurek!!!

ul. Broniewskiego 11/16 w Białymstoku (tam Ukończyłam Państwowe Studium Oświaty i Kultury w Warszawie) jako Bochyńska po ślubie Piórecka

Moje adresy już po zawarciu związku małżeńskiego:

ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 Starachowice

ul. Dr. Anki 23/1 , zmieniono nazwę na Konstytucji 23/1

ul. Konstytucji 23/9”B”

Lipie Henryk Szyb 1 gmina brody Iłżeckie

zamieszkania bez meldunku ul Nad Kamienna 25 działka 29 Starachowice (dom mojego urodzenia)

ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 Starachowice

Dorobiono dla mnie Bożeny Bochyńskiej -Kaźmierczyk, adres teściów MIEDZNA DREWNIANA 244 gmina Białaczów jako mój, który był jedynie przez pewien czas adresem do korespondencji , a jest to stały adres zameldowania mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Bez wiedzy i zgody teściów przesłano korespondencję na ich adres z Prokuratury Rejonowej w Starachowicach, skierowaną do mojej siostry Beaty Marii Idziak, w celu podmiany mojej i męża tożsamości. Beata Maria Idziak nigdy tam nie mieszkała.

 

Pismo jakie złożyłam o Korektę do Sądu Rejonowego w Starachowicach, na temat fałszywych danych Doroty Maksalon w sprawie I Ns 56/13 spowodowało sfałszowanie Protokołu przez Sąd. Dorobiono Dorotę Gibalską oraz Dorotę Idziak, jako moją siostrę i podmieniono moje dane osobowe na adres pani Gibalskiej Danuty, której jak widać klony jako mojej siostry umieszczono na Batorego 8/18 w Katowicach.

Dorota Gibalska Dorota Idziak Dorota Tarnawa

Wynika z tego, że moja siostra Beata Maria Idzika pod zmienioną tożsamością wraz z byłym mężem Dariuszem Pióreckim udawali małżeństwo i podawali się za nas, uruchomiając depozyty rodowe na klony spółek męża Jerzego Kaźmierczyk. Dowodem jest dokument z Białegostoku z Kościoła, w którym drobiono l mnie metrykę urodzenia na Białystok jako Piórecką z domu. W protokołach podczas aresztowania mnie w sprawie Ko 194/13 i Ds 207/13 w dniu 28 sierpnie 2013 roku wpisano początkowo takie dane, co zauważyłam i usunięte.

W ten sposób starano się dorobić genealogie dla Doroty Tarnawa z domu Maksalon występującej w sprawie I Ns 56/13.

Jednocześnie zamierzano wykorzystać przez wywiad do podmiany naszego małżeństwa męża Jerzego Kaźmierczyk i mojego Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na fikcyjne małżeństwa:

  1. Dariusza Kornaszewskiego i Beatę Marię Idziak podstawionych za nas w dokumentach klona spółki SOF-ART w celu podmiany naszej tożsamości na Dariusza i Bożenę Pióreckich których zamierzano wykorzystać dalej zmieniając im nazwiska na Dariusza Kornaszewskiego i Bożenę Kornaszewską mających córkę Wiktorię Hall Kornaszewską.
  2. Adama Kornaszewskiego i jego narzeczoną z Białorusi, gdzie zaplanowano ślub w listopadzie w celu udawania małżeństwa Dariusza Kornaszewskiego i Bożeny Kornaszewskiej mających córkę Wiktorię Hall Kornaszewską i jednoczesnym uzyskaniem obywatelstwa Białorusi.

Podmiany tożsamości dokonano już wcześniej w sprawie III K 207/07 wykorzystując pisma Dariusza Pióreckiego do spraw alimentacyjnych i posługując się klonami spółki SOF-ART przez podstawienie nazwisk Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki po 2003 roku do Zarządu. Spółki.

Dokonano w ten sposób naruszenia depozytów carskich w UBS i FED. Wykorzystując DNA dziecka Wiktorii Kornaszewskiej córki Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak do odzyskania zamków naszej rodziny Radziwiłł.

Włączając do sprawy I Ns 56/13 Heleny Surmy o przyłącze wodne Dorotę Idziak czyli Dorotę Maksalon po mężu Dorotę Tarnawę zamierzano połączyć ze sprawą I Ns 716/10 gdzie Sąd poszukuje Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej. Zamierzano dokonać windykacji depozytów carskich przez podszycie się pod nasze dane osobowe tj Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk.

Zamierzano tego dokonać przez podmianę sygnatur o tym samym numerze czego Przykładem jest korespondencja z UM Starachowice i prawdziwe dane Dariusza Pióreckiego.

 Image

Image

Image

Urząd Miast wydał dokument, o który się zwróciłam w celu wyjaśnienia powodu powstania podatku. W dokumencie wyjawiono fakt, że moje dane osobowe widniały pod adresem sąsiadki pani Gibalskiej, które zostały później usunięte. Po śmierci mojego ojca w miejsce gdzie powinny być wpisane moje dane jako osoby, która odziedziczyłam po ojcu ,brak jest tego zapisu a na nieruchomości widnieje jedynie pani Helena Surma obca osoba. Stanowi to naruszenie dóbr osobistych. Obecnie na to nikt nie zważa i dokonuje się w dalszym ciągu wpisywanie bzdur w dokumentach urzędowych i kreuje fikcyjny osóby dla fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Stanowi to dowód, że ktoś inny podaje się za mnie. Widoczny jest fakt, że pod moimi rodzicami umieszczono jedynie moją siostrę a mnie aresztowano, aby udowodnić, że nie jestem sobą. Moja córkę umieszczono jako właściciela nieruchomości i windykowana jest na śmieci. Córka nie ma długów i przebywa za granicą, a mimo to w urzędzie skarbowym prowadzą trzy windykację dla jej trzech klonów. W tym widnieje mój niedopłacony mandat, który jej przypisano. W Urzędzie Skarbowym widnieje ten mandat na córkę co może być dowodem, że po nakłonieniu mnie przez Martę, siostrę mojego Jerzego Kaźmierczyka, do stawienia się w Straży Miejskiej w Starachowicach, doprowadzono do podmiany mojej tożsamości dla niej. Stanowi to dowód na wykorzystanie jej tożsamości w celu podstawienia pod moje dziecko Martę Bochyńską. Usunięto moje dane Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk jako córki mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego ojca, którego przerobiono również na trzy Klony! Jest to dowodem, że sfałszowano sprawy w Sądzie w celu podstawienia jedynie mojej siostry pod sprawy spadkowe i zawłaszczenia Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego dla Fałszywego Kręgu Spadkobierców. W dodatku zrobił to Invest Bank, który mataczył adresami i danymi. Pan Solorz Żak publicznie przyznał się do współpracy z WSI. Windykacje śmierci zrobiono na córkę, gdyż uznano ją jako jedyna osobę posiadającą mieszkanie, gdyż uznano mnie za zmarłą w celu umożliwienia windykacji depozytów przez windykację dzieci jako spadkobierców przez nasze konta bankowe. Jest kilka scenariuszy postępowania stosowanego do kradzieży pieniędzy i dorobionych fałszywych linii genealogicznych. Można zauważyć że w sprawach spadkowych po ojcu inne osoby się podają za mnie, gdyż ktoś posłużyły się moimi danymi osobowymi do wpisania mnie na adres Sąsiadki Gibalskiej Danuty. Obecnie Panią Danutę Gibalską przerabiają na na Dorotę Gibalską przez Sędziego w protokole, w sprawie I Ns 56/13 o wodę sąsiadki Heleny Surma. Dane tej Pani służą do kreowania fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Pani Helena Surma w Akcie Notarialny poprosiła o zmianę numeracji działki 29 , która przecież nie była jej własnością ale moich dziadków na ulicy Nad Kamiennej 25 i była połączona z Pociechą co ją wiąże z Klasztorem Służek w Przysusze, które sprzedały Pałac w Niezdowie należący do Księżnej Róży Lubomirskiej mojej babci. Depozyty rodowe zamierzano użyć do nikczemnych celów. Przy pomocy Komornika wykorzystując fikcyjne zadłużenia i nazwiska dla klonów zamierzano doprowadzić przed dniem urodzin mojej zmarłej trzy lata temu mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, 13 listopada 2013 roku (prawdziwa dana urodzin mamy to 13 września 1937 roku) do przejęcia mieszkania przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Celem było wprowadzenie Wiktorii Hall Kornaszewskiej jako ,,Królowej Ciemności” do mieszkania przed dniem 13.11.2013 roku. Zamierzano w ten sposób przed dniem ogłoszenia Marii Królowa Świata wprowadzić do mieszkania po rodzicach ,, Królową ciemności” jako symbol zniszczenia wartości chrześcijańskich w rodzinie jakie reprezentowali moi rodzice.

 

W związku z wielokrotnym zwracaniem się o pomoc, której już dziś wiem, że mogę jedynie otrzymać od Boga, pragnę zaznaczyć, że nigdy nie kierowałam się zawiścią , ani nie miałam na celu ujawniać błędów, innych, ale miałam na celu odkrywanie prawdy , która może przebudzić ludzi do życia w Jezusie Chrystusie. Przebaczenie jest w naturze Wierzących a wskazywanie prawdy nie oznacza krytyki. Nigdy człowiek nie pozna drugiego człowieka tak jak Bóg. Ładnie zrobiony opatrunek nie spowoduje zatrzymania gangreny, ale usunięcie przyczyny choroby. Ból z odkrywania prawdy jest cenny wówczas, gdy służy do ratowania innych z miłości do człowieka, aby każdy przejrzał się w Słowie Bożym i uznał swoją małość przed Bogiem wywyższając Jego Święte Imię, gdyż On jest jedynie godzien wszelkiej czci..

Z Bożym błogosławieństwem

 Jerzy Kaźmierczyk i żona Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

 

               W załączeniu przesyłamy projekt Józefa Ludwika Bochyńskiego, który zrealizowano i sfinansowano z depozytów rodowych zamieniając go na koniec na windykację jego własnej rodziny podmieniając ja na oszustów. Nadano doprowadzono windykacji komorniczej o numerze KM 44 dla Klona spółki SOFT-ART, co jest zbieżne z oznaczeniem jednego z Zawiadomień Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości o Lp.Dz 44/2003.

Zadrwiono w sposób niegodny człowieka i doprowadzono do aresztowania mnie jego córki , ponieważ sfałszowane są dane, że nasi rodzice mieli jedną córkę zamiast dwie, i wykorzystując symbolicznie jak zawsze numer Ko 194/13 zbieżny z wcześniejszą dorobiona przez Invest Bank sygnaturą sygn I C 194/09 , gdzie dorobiono adres dla siostry nieistniejący w Starachowicach i mimo przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i z mocy ustawy umorzeniu spraw, ponownie nas windykują w sześć lat po taty śmierci i w trzy lata po śmierci mamy, jedynie na siostrę , gdyż ją rozdzielono ze mną aby powielić nas oraz pomnożyć tożsamość moich rodziców i podmienić ich dzieci na fałszywy krąg spadkobierców co widać w sprawie SR Starachowice

I Ns 716/10.

W Słowie Bożym jest napisane, uczeń nie jest większy od Pana jeśli mnie prześladowali i was będą, ale ufajcie Jam zwyciężył świat.

Potężny Boże, którzy stworzyłeś nas na wzór i podobieństwo swoje, wstań i osądź ziemię, niech każdy pokłoni się przed Tobą i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem w mocy Ducha Świętego. Amen.

Image

Image

 Urodziłam się w Starachowicach ul. Nad Kamienną 25. Jako małe dziecko nie zdawałam sobie  w jako sposób wyróżnił mnie Bóg. Otrzymałam rodziców , którzy  nie poddali  złu, a rodzice zawsze uczyli mnie jak żyć w prawdzie. Widziałam wokół siebie tyle szyderstwa , że chciałam dorównać innym aby być akceptowanym,. To było to czego  nie powinnam robić. Po burzach życia  zrozumiałam, że aby być  uczciwym i żyć w Prawdzie, trzeba nieraz zapłacić dużą cenę, gdyż prawda jest piętnowana a zło jest promowane. Człowiek nie tylko nie powinien poddawać złem za  zło i dobrem go zwyciężać, ale również zaufać Bogu i odważnie występować w obronie prawdy. Niesie to za sobą nieraz wiele  tragedii. Ludzi, którzy żyją w dostatku opisuje Słowo Boże, że są jak bydło można to przyrównać do drobiu. Nie kierują się miłością do bliźniego, ale  dobrem doczesnym. Za prawdę nieraz ludzie płacą życiem. My mocni w wierze przeciwstawiajmy się diabłu a ucieknie od nas. Chrystus już zwyciężył piekło, zło i szatana. W Jezusie Chrystusie  jest nasza siła i Jemu nich będzie chwała na wieki.

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s