Boże Błogosław Twojemu Ludowi

Image

Starachowice 17.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
ulica Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice 

BOŻE BŁOGOSŁAW TWOJEMU LUDOWI !

 

Miejscem ukrycia naszej carskiej rodziny w Polsce był Życzyn, Starachowice, Szczekarków, Kluczkowice, Chlewiska, Ruda Maleniecka, Białaczów. Rodzina przebywała w posiadłościach swojej rodziny, której związki wynikły z małżeństwa Marii Romanow z Księciem Wacławem Bocheńskim. Mieli Oni jednego syna Mariana Stefana Bocheńskiego, który przybrał później nazwisko Bochyński.

Mój dziadek carewicz Aleksy Romanow ukrywał się początkowo w Seminarium w Sandomierzu pod nazwiskiem Marian Bochyński. Po zamachu na jego ojca, ukrywającego się jako Książę Franciszek Bocheński w 1924 roku, zamieszkał w Starachowicach i zmienił tożsamość na Roman Bocheński.

Pod zmienioną tożsamością został ukryty wśród rodziny – Ernesta, Juliusza i Bohdana Bochyńskich. Ernesta Bochyńskiego zamordowano jak również Juliusza Bochyńskiego z żoną Gertrudą z domu Hrabiną Komorowską.

Carewicz Aleksy Romanow pod nazwiskiem Roman Bocheński ożenił się z księżną Różą Marią z domu Lubomirską Synem ich był mój tata Józef Ludwik Bocheński, który po śmierci swojej mamy, z ojcem zmienił nazwisko na Bochyński.

Rodzeństwo, Maria Romanow pod nazwiskiem Stanisława później Bolesława Bochyńska i Aleksy Romanow pod nazwiskiem Brunon Bochyński udawali małżeństwo i wychowywali dzieci Józefa Ludwika i Mariana Stefana Bochyńskich.

W celu ukrycia faktycznej rodziny dopisano dla Brunona dzieci z rodziny Brzezińskich Cecylię Konstancję, Teresę i Jerzego.

Ta samą metodą dopisano rodzinę dla małżeństwa hrabiów Katarzyny i Jana Stanisława Tarnowskich, którzy mieli syna Jana Franciszka Tarnowskiego i zostali dopisani do dzieci z rodziny Mazurek Stefan, Władysław, Czesława i Apolonia.

Tą samą metodę zastosowano dla brata babci Róży Marii Lubomirskiej, który ukrył się wśród rodziny Podczaskich herbu ,, ROLA”.

Książę Franciszek Gliński żonaty hrabiną Marianną z domu Nowak, przybiera nazwisko Maksalon . Mieli oni tylko jedną córkę moja babcię Reginę Annę, która później zmienia imię na Aniela Regina. Do rodziny dopisują obce osoby jak Feliks i Władysław Maksalon którzy już nie żyją. Urząd Bezpieczeństwa dokwaterowuje swoje żyjące egzemplarze rodziny Feliksa i Władysława Maksalona.

Po śmierci Księcia Wacława Bocheńskiego w USA doszło do podmiany jego tożsamości na Bohdana Bochyńskiego, którego zastępowali współpracownicy Urzędu Bezpieczeństwa. Ukryto fakt, że Wacław Bocheński miał syna Mariana Stefana Bochyńskiego i zamieniono jego tożsamość na Marię Gudewicz. Ta czynność doprowadziła do zaplanowanej śmierci Mariana Bochyńskiego przez zatrucie w 1978r. Dowodem są skradzione akcje FIATA i FORDA oraz udziały w Państwie Polskim, które ujawniono w 2006 roku przez Fałszywy Krąg Spadkobierców Rodziny Carskiej.

Po śmierci Bolesławy Bochyńskiej podstawiono w jej miejsce Klona o imieniu Stanisława X i Helena X i połączono z Anielą Mazurek. Mojego dziadka, męża babci Franciszka Jana Mazurka po śmierci zastąpiono Genowefą Maksalon. Przesuwają o jedno pokolenie i robią z Ojca męża babci w celu wykreowanie fałszywego kręgu spadkobierców rodziny książęcej.

W 2001 roku Urząd Miasta Starachowice sprzedaje nieruchomość, jednocześnie dla wszystkich lokatorów przy ul. Bohaterów Westerplatte 1, stosując przy tym zniżki 95% za mieszkanie na odrębną własność, 50% za nieruchomość gruntową we współwłasności, oraz 100% wartości za garaż, na wyłączną własność, wraz z udziałem w gruncie z tym, że w części należącej do garażu, grunt również był zakupiony za 100 % wartości. Udziały były proporcjonalne do wielkości zakupionej nieruchomości. Wówczas ul. Bohaterów Westerplatte numer 1/1 stał się wyłączną własnością moich rodziców dla Józefa Ludwika i Filomeny Jadwigi Bochyńskich. Obecnie przez pozornie inne sprawy, zamieszkałych lokatorów, którzy zakupili swoje mieszkanie i ich części nieruchomości na własność. Sądy bezprawnie dokwaterowują ich jako rodzinę, czyli Urząd Bezpieczeństwa zamienia mieszkanie przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w „więzienie” przy czym podmienia numeracje i nazwiska, przy pomocy Poczty i innych instytucji.

W umowie występuje Helena Surma, dla której UM zmienia oznaczenie działki 29 na 95, powołując się w umowie na numer 1010, co ma odzwierciedlenie z zakupem nieruchomości przez mojego pradziadka, przy ulicy Pasternik 31, gdzie zamieniono ulice na Nad Kamienna 25 działka 29, będącą własnością Anieli Reginy Mazurek. Oznacza to, że w osobie Heleny Surmy połączono tożsamość Heleny Podczaskiej, Heleny Rubinstein, Bolesławy Bochyńskiej i Reginy Glińskiej posługującej się nazwiskiem Aniela Regina Mazurek z domu Maksalon. Dowodem na to jest podawanie się córki Heleny Surma, Danieli Słodkiewicz, posługującą się imieniem Danuta, jako siostry mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego.

W 2001 roku rozpoczął również swoje działania Waldemar Maksalon, którego działania zbieżne były ze śmiercią poszczególnych członków rodziny. W wyniku szeregu spraw rodzina Waldemara Maksalona uzyskała prawo do części nieruchomości przy ul. Nad Kamienna 25, przez zasiedzenie

Bezprawnie Urząd Miasta dał, Pani Helenie Surmie, prawo do naszej nieruchomości pod numerem działki 29, dając tego wyraz w Umowie Sprzedaży nieruchomości przy Bohaterów Westerplatte 1/1 w której powołano się pod innym rokiem, na numer nr 1010, Umowy Kupna nieruchomości przez ojca mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalon.

Sąd świadom oszustwa, uniemożliwił nam badanie DNA dla członków rodziny Waldemara Maksalona, które mogło w łatwy sposób wykluczyć pokrewieństwo i wyeliminować fałszywe osoby podające się za członków naszej carskiej rodziny.

W wyniku sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starachowicach I Ns 716/10, która miał być kontynuacją sprawy SR I Ns 956/09, zawieszonej na skutek śmierci mamy, Waldemar Maksalon uzyskał prawo do nieruchomości przy ul. Nad Kamienną 25, za którą Sąd zarządził na naszą rzecz spłatę 50 tysięcy złotych.

Sąd Rejonowy z wniosku Waldemara Maksalona, zmienił sprawę na przeciwko i zaczął poszukiwać naszych długów Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk w celu prowadzenia windykacji na rzecz Invest Bank S.A., Sądu Okręgowego w Kielcach i Urzędu Miasta Starachowice i innych. Wysłano nawet zajęcie do FLP, ze sprawy karnej aby zniszczyć mój wizerunek. Zostały podrzucone stare dokumenty, podmieniono dokumentacje geodezyjne w których sfałszowano zadłużenia moich dziadków (nie mieli Oni żadnych zadłużeń), oraz rodziców. Zamiast na naszą rzecz zapłaty, są prowadzone windykacje przez Komorników w tym Urzędu Skarbowego.

Waldemar Maksalon z rodziną został podstawiony jako Fałszywy Krąg Spadkobierców pod rodzinę carską i stał się rzecznikiem Skarbu Państwa windykującym depozyty carskie na rzecz Skarbu Państwa i innych w tym Invest Banku, którego właściciel, dzięki wierzytelności mojego ojca, mimo już po śmierci umorzonego długu, windykuje nadal Laptop, ze który otwiera już kolejny Bank.

Windykacje są powielane na tworzone klony, przez zmianę adresu, nazwiska, imienia, bądź ich przestawianie.

Do sprawy Sądu Rejonowego Starachowicach I Ns 716/10, Sąd Okręgowy w Kielcach, przekazał naszą sprawę I C 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej. Zmieniono nazwisko przez „Ż” na Bożena Bochyńska-Każmierczyk i adres na Lipie 1 niezgodny z wnioskiem w sprawie I C 2627/10.

Adres Lipie 1 został przygotowany już w 2002 roku, aby umieścić go w skazującym wyroku Sądu, dla byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski.

Został również podstawiony dla Adama Kornaszewskiego w celu podmiany tożsamości mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyka i ukrycia kradzieży depozytów carskich.

Podobne czynności wykonywał Sędzia Merta w latach 60-tych, gdzie podmienił pani Kuźbik nazwisko na Kubik i Kużbik, co jest widoczne i obecnie w sprawie z naszego powództwa IC 2627/10. W latach siedemdziesiątych przerobiono Pana Kudlińskiego na Ryszarda Kuklińskiego co pozwoliło agentowi PRL znaleźć się w otoczeniu Ronalda Regana.

W 2006 roku mój ojciec Józef Ludwik Bochyński przekazał Oświadczeniem Woli dziedzictwo rodowe w linii cesarskiej Rurykowiczów dla mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk wówczas noszącej po rozwodzie w 2004 roku jeszcze nazwisko Bożena Piórecka (później Bochyńska) i dla Jerzego Kaźmierczyk.

Podpisanie Oświadczenia Woli spowodowało ujawnienie nieprawidłowości w Banku Rezerw Federalnych w USA i w Banku UBS z powodu podstawienia Marii Gudewicz za Mariana Bochyńskiego i Józefa Ludwika Bochyńskiego. To spowodowało reakcje polityczną i aresztowanie mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

W czasie pobytu Jerzego Kaźmierczyka w areszcie dokonano licytacji majątku spółki SOF-ART na zlecenie ING Banku Śląskiego. Dokonano licytacji na fikcyjna firmę Klona SOFT-ART przy udziale ING Bank Śląski.

Policja zabrała samochód PEUGEOT 607, mimo braku firmy leasingowej, która podała się za właściciela co świadczy, że posługuje się nim klon aby uwiarygodnić osobę podająca się za nas i posługującą się naszymi danymi osobowymi, w celu możliwości uruchomienia depozytów.

Wynika z dokumentów, że aby ukryć oszustwo podłożono dla klona firmy SOF-ART, na ulicy Grzybowej 7, dokumenty majątkowe dla nieruchomości SOF-ART w Lipie Henryk Szyb.

Wykorzystywane są stare dokumenty z 2002 roku przez Dariusza Pióreckiego z innymi osobami podającymi się za nas pod wcześniejszymi tożsamościami, czyli Bożenę Piórecką w celu wykorzystania Oświadczenie Woli mojego ojca do wyprowadzenia pieniądzy z depozytów na utworzone klony spółki SOF-ART.

Wykorzystywano wielokrotnie weksle wystawione do PFRON i dokonywano windykacji spółki SOF-ART.

Po przejęciu nieruchomości Lipie Henryk Szyb 1, przejęto Nieruchomość przy ul. Nad Kamienną 25, a na koniec ING Bank Śląski zamierzał dokonać zajęcia przez Komornika nieruchomości w której mieszkamy przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1, aby całkowicie dokonać podmiany naszej carskiej rodziny, przez wykorzystanie weksli in blanco dla PFRON do Umów do dofinansowania zakładu, podpisanych przez Dariusza Pióreckiego.

Komornicy windykując depozyty carskie zapominają o odpisaniu długu i zaprzestaniu windykacji. Z powodu utraty kontroli nad uruchomionymi depozytami zwróciliśmy się do prokuratury w celu przywrócenia kontroli nad klonami spółek utworzonych z pieniędzy pobranych z depozytów.

Z dokumentów, które nam podrzucono wynikało, że zrobiono dział spadku po mnie, Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk wcześniej Bożenie Pióreckiej oraz Bożenie Bochyńskiej. Według znalezionego podrzuconego dokumentu, mojej córce Marcie Pióreckiej, (która przybrała moje panieńskie nazwisko Bochyńska), przeznaczono pozornie ½ spadku i wykazano , że ma dziecko Dariusza Pióreckiego, który ożenił się z Bożeną Piórecką. Według zapisku wykazano, że mieli syna Jakuba Pióreckiego i pod podziału ½ spadku. Mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, miał zastąpić według dokumentów, mój syn Adam Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski po zaplanowanym przejęciu nieruchomości przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 przez ING Bank Śląski doszło by do likwidacji rodziny.

Z dokumentów podrzuconych na ulicę Nad Kamienna 25, wynikało, że dorobiono dokumentację budowlaną dla SOF-ART przy ulicy Grzybowej. Podrzucone Plany zostały sporządzone przez firmę PROMAX, i w dodatku bez podpisu pana Szczerby, co świadczy, że podmieniono dokumentację. PROMAX przed laty robił plany do mojego mieszkania, przy Konstytucji 3-go Maja 23/9 B. Mieszkanie to zostało sprzedane podobnie jak mieszkanie przy Konstytucji 3-gi Maja 23/1. Wnika z tego, że Plany sporządzone przez architekta Pana Szklarczyka, dla spółki MILENIUM, zostały przekierowane i wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem i przekierowane na spółkę, matkę czyli SOF-ART. Zajmował się spółka MILENIUM całkowicie Dariusz Piórecki przed 2002 r. obecnie noszący nazwisko Kornaszewski. Sfałszowano zobowiązania spółki, i podłożono je do domu. Po sprzedaży spółki MILENIUM, złożony wniosek do PFRON-u został bez kontroli. Wniosek skierowany do PFRON-u o dofinansowanie miał na celu usunięcie barier architektonicznych, w Budynku przy ul. Leśnej, należącej wówczas do spółki Milenium. W podrzuconej dokumentacji widniały dane spółki matki SOF-ART, zamiast na nieruchomość przy ulicy Leśnej. Inwestycja nigdy nie doszła do skutku, a firma Milenium została sprzedana. Powoduje uzasadnione domniemanie, że obciążenia wykreowane obecnie zadłużenia dla Spółki SOF-ART, pochodzą z działaniami firmy Milenium a do tego są wykorzystywane ponownie weksle spółki SOF-ART dla PFRON, które nigdy nie zostały zwrócone i brak ich było w Aktach Sprawy. Korporacja Donau Dnepr działa przez wielokrotnie wykorzystywane jednego weksla.

Adres na dokumentach SOF-ART Grzybowa 7 został połączony z adresem Lipie 1 co wiąże spółkę z klonem Bożena Bochyńska -Każmierczyk w decyzji Sędziego Merty o przesłaniu sprawy I c 2627/10 do sprawy I Ns 716/10.

Zwróciliśmy się do Sądu o zajęcie przez Sąd wypłacanych pieniędzy przez UM Końskie z tytułu dzierżawy pomieszczeń Pałacowych dla Fałszywych Hrabiów Tarnowskich. Dorobiono im fałszywą genealogię, przez sfałszowanie danych na mamę, z których wynika, że moja mama Filomena Bochyńska była żoną Władysława Mazurka. Podstawiono pod mojego dziadka, prawdziwego hrabiego Jana Tarnowskiego, który występował po tożsamością Franciszka Jana Mazurka, fałszywego Hrabiego Władysława Tarnowskiego, w celu podmiany naszej rodziny. Dużo dokumentów fałszuje Urząd Miasta Starachowice, jak również i Urząd Miejski w Końskich. Wykorzystano nasz wniosek w sprawie I Ns 716/10, Sadu Rejonowego w Starachowicach oraz II K 280/12 Sądu Okręgowego w Kielcach i połączono samowolnie wnioski ze sprawą Ic 2627/10. Wytworzono do sprawy z naszego Wniosku, która się nigdy rozpoczęła, co do której samoistnie ktoś powołał adwokata z urzędu jak można się domyśleć, że prowadzona była dla klonów. Czyli samowolnie . Wniosek o zajęcie w depozyt pieniędzy bezprawnie pobieranych z Końskich, przez osoby, fałszywych hr. Tarnowskich, wykorzystano na poczet powstałych roszczeń, wynikłych działalnością spółki SOF-ART w sprawie III Ka 280/12, co do której postępowanie zostało umorzone po 10 -ciu latach postępowań.

Sąd Okręgowy w Warszawie wykazał związek tworzonych Klonów SOFT-ART w Lipniu 1 Gmina Biskupice na Mazurach, ze spółką SOF-ART, przez obciążenie kosztami wystawienia nakazu zapłaty do pustego weksla PFRON Zarządu Spółki SOF-ART. Taka decyzja Sądu powoduje konieczność przywrócenia kontroli nad depozytami przez Prokuraturę z powodu wykorzystania weksli PFRON i środków finansowych wyprowadzonych na Fałszywy Krąg Spadkobierców Rodziny Carskiej w sprawie I Ns 716/10.

Utworzono kilka klonów spółki SOF-ART założonej w 1994 roku z fałszywą data założenia podaną jako data wpisu do KRS 04.07.2002. Pracownicy wywiadu podawali się za nas.

Adres podawano jako Lipie 1, Henryk 1, Szyb 1, Henryk Szyb 1, Grzybowa, itd.

Policja w Opocznie już w 2009 roku sfałszowała dane męża Jerzego Kaźmierczyka na Józefa Kaźmierczyka, który był ojcem Jana Kaźmierczyka, którego ojciec to mój mąż Jerzy Kaźmierczyk Rodzinę męża wykorzystano w podobny sposób. Obecnie zamieniane są człony mojego nazwiska aby dorobić dane, że Kaźmierczyk wyszła za Bocheńskiego. Do tego wykorzystywane są różne Urzędy Państwowe w tym wypadku ZUS.

Zwrócenie się do Biura Prawnego K9 w Szwajcarii o pomoc i Ambasady Anglii w Polsce spowodowało ujawnienie Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej.

Przez wszystkie lata była prowadzona akcja podszycia się różnych osób na całym świecie pod naszą carską rodzinę. Z powodu naszego ujawnienia się, czyli prawowitych dziedziców pradawnego rodu Rurykowiczów, doszło do konieczności połączenia ich wieloletnich działań z Polską. Z tego powodu w dalszym ciągu prowadzone były sprawy przed Sądami w Polsce, gdzie bez naszej wiedzy i zgody wykorzystano nasze nazwiska, ale w rzeczywistości nas pominięto. Zeznania męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawach dotyczących jego spółek doprowadziły, że wykorzystano akta do podmiany naszych rodzin przez niewłaściwą interpretacje. Doprowadziło to do kolejnych przekłamań, że Jerzy Kaźmierczyk pochodzi z Bochyńskich zamiast z Kaźmierczyków. Wykreowane linie uwierzytelniane były przez kolejne Postanowienia i Wyroki Sądów. Doszło do paradoksów, że wystąpiły nasze klony przeciwko nam, aby pozbyć się prawowitych dziedziców. Do tego tworzono fikcyjne dane przez pomyłki w naszych nazwiskach i naszych bliskich zawarte w Protokołach Sądowych, Prokuratorskich oraz Policyjnych.

 

Prowadzone sprawy rodziny carskiej przed Sądami w Polsce miały na celu konieczność dopasowania danych fałszywego Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej do naszej prawdziwej carskiej rodziny. Doszło do tego, że w systemach komputerowych już umarliśmy wraz z rodzinami, a na nasze miejsce podstawiano klony naszych, dziadków, rodziców, oraz nas samych pod podmienionym nazwiskami jako nowi rodzice, dzieci i wnuki przerabiane na dorosłych np. Wiktoria Kornaszewska. Celem takiego działania jest wykorzystanie naszego DNA do windykacji, które mają zadłużyć POLSKĘ. Uwierzytelnienie dokonanych oszustw dokonuje się przez sprawy komornicze. Kreowane są długi, które służą do wyprowadzenia depozytów aby uwiarygodnić oszustwa. Dlatego podmieniane są nie tylko dane i adresy ale również i dokumenty podatkowe, ubezpieczeniowe, ZUS, itd.

Skutkiem ich działań jest uśmiercenie nas przez sfałszowanie danych w UM Starachowice i dokonanie działu spadku po nas w celu uwiarygodnienia przedstawionego do Biura Prawnego w ST. Gallen K9, fałszywej linii spadkobierców. Dodam, że po przelewie pieniędzy z Biura K9 zlikwidowano moje konto w Polsce, oraz w dalszym ciągu przychodzą dokumenty świadczące o jego istnieniu w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku BGŻ. Dowodzi to, że nasze konta są dalej prowadzone przez osoby podszywające się pod nas udający spadkobierców. Prokuratura w Szwajcarii również została przez nas poinformowana o nieprawidłowościach w obrocie depozytami carskimi. Obecnie wykorzystano windykację dzieci do naruszania depozytów rodowych przez Banki, które akceptowały fałszywe dane uznając nas za zmarłych. Dochodzi do wyjaśnienia części spraw, że w USA, pani Maria Gudewicz (córka Bohdana Bochyńskiego nie mającego praw do majątku) na bazie oddanego bezprawnie naszego sygnetu rodowego dla Schwarzeneggera, wykreowała fikcyjną osobę Roboksicza, którą potwierdzili historycy z Anglii. Dowodzi to, że nasze rodziny obecnie miały być zlikwidowane według schematu komputerowego, jak dotychczas. Wywiad wykorzystał dla klonów nasze dokumenty a nas i nasze rodziny miały być podmienione na osoby, które dotychczas nas represjonowały.

Na koniec usunięto Waldemara Maksalona i podstawiono nie żyjące osoby jako klony w celu uwiarygodnienia przez lata kreowanej fałszywej genealogii. Pomordowane osoby zostały wpisane jako żyjące i przesunięto pokolenie przez wpisanie dzieci za rodziców i odwrotnie. Dowodem jest figurowanie w Starostwie Powiatowym danych nieżyjących osób jako żyjących a osoby z Wywiadów, które do tego doprowadziły, są niewidoczne z powodu podstawienia się ich pod osoby zamordowane. Mordercy stają na miejscu swoich ofiar przy ogólnej akceptacji ludzi za 30 srebrników. Na wypisie z rejestru gruntów ul. Nad Kamienną 25 działka 29 za który zapłaciłam w tym roku 2013., widnieją nadal nasze dane, mimo nakazu wydanego przez Sąd Postawieniem, że nieruchomość przyznano, mimo braku takiego prawa, Waldemarowi Maksalonowi, którego postać znika i zamiast nam zapłacić 50 tys, dokonuje się naszej windykacji!!! Jego rodzina i reszta spadkobierców to w sumie 24 osoby, które się zrzekły na jego rzecz. Mimo tego zapisy są sprzeczne i zostają w wykazach urzędowych następujące osoby: moja siostra Beata Maria Idziak oraz ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk (1/3 po mamie wpisano 1/6) oraz nie żyjących od ponad 40lat Władysław Maksalon i Feliks Maksalon, po których Waldemar Maksalon otrzymał swoją część i jest niewidoczny. Starostwo Powiatowe nie widzi błędów, mimo że przepisy stanowią inaczej. Dokonać należy zmiany w rejestrze, w pół roku po śmierci danej osoby. Dwie osoby po których od 2001 roku toczyły się sprawy i nie żyją od ponad czterdziestu lat, ale nadal żyją ich klony oraz nasze klony na nasze dane osobowe. System uśmiercania był precyzyjnie związany z podstawieniem nowego fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Dowodzi to, że Starostwo Powiatowe usunęło rodziny podstawionych agentów Waldemara Maksalona pod rodzinę Feliksa Maksalona i Władysława Maksalona z Woźnik, którzy zostali zamordowania.

Geodeci dorabiają, mapy według dawnych granic, aby zatrzeć ślady całoletnich swoich działań i wykorzystać pierwotne mapy dla już przygotowanych osób z Wywiadów.

Celem takiego działanie było powrócenie do dawnych granic , na które są Umowy Dobrowolne , które w części zagrabiono. Na miejsce księcia Franciszka Glińskiego podstawiono już osoby które podają się, że są rodzina Godunowa. W Warszawie zaproszona zostałam przez pana Andrzeja Pachowskiego, na wykład profesora z Anglii w celu uświetnienia wykładu moim występem opartym na utworach muzycznych własnej twórczości. Zapoznano mnie z profesorem, który ujawnił mi, że pochodzi z rodziny Godunowa a jest znajomym rodziny Romanow w Anglii. Z tego powodu otrzymałam na ul. Nad Kamienną 25 kartkę z życzeniami od tej osoby, aby uwierzytelnić związki rodzinne.

Geodeci wracają do pierwotnych nazw. Ponieważ nie było ulicy Nad Kamienną, ale wykazano ją w dokumentach, odwołują się do takiej ulicy. Celowo jest wymieniona w Operacie Szacunkowym, na którego podstawie Waldemar Maksalon miał wypłacić pieniądze dla mnie i siostry. Podzielono nas bez naszego udziału , zgody i wiedzy. Obecnie siostra przekazała dla mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk jej część spadku po rodzicach. Na portalu internetowym wpisywane są informacje, że kura przeżyła bez głowy. Ma to odniesienie do zaplanowanej organizacji pomocy rolnikom o skrócie nazwy KURA, o czym nas poinformowano. Zadrwienie dotyczy symbolicznie narodu, ponieważ pewne grupy społeczne w taki sposób drwią z nas. Obecna sytuacja przedkłada się na zrozumienie symbolicznego wymiaru tego artykułu, że jeszcze żyjemy mimo naszego uśmiercenia.

SYSTEM

11 – 8 – 11 główna linia przez którą przechodzą.

PAŁAC dziadka NUMER 11 , Starachowice, obecnie ul. 1-go Maja 12

——– dawne moje mieszkanie na ul. Konstatacji 3-go Maja oraz 23/1 oraz 23/9 B

Siostra i Maksalon 8

Zamiana z 1 na 11

NUMER 8 ul Bohaterów Westerplatte, Maksalon wykorzystuje moją siostrę, na różne tożsamości między innymi jako swoją córkę w celu wykazania fałszywych związków rodzinnych.

dwa adresy Katowice 8 i Starachowice 8 przez INVEST BANK dorabia tożsamości i adresy wraz z Komornikiem.

PAŁACYK NR 15 przerabiany na 11, znika numer ul Bohaterów Westerplatte 11, i są podmieniane moje dane przy pomocy POCZTY na ten numer 11, zamiast ul. Bohaterów Westerplatte 1/1

Doprowadzono do tego, że komputer zastępował Boga, ale Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jezus Chrystus jest Panem i Bogiem wszechświata i Jemu należy się cała chwała.

Kolejnym zabiegiem, była próba wprowadzenia rodziny Zdzisławy Lewandowskiej z domu Maksalon jako żyjących spadkobierców Feliksa i Władysława Maksalon z Woźnik wstawionych do omawianego wypisu z Starostwa Powiatowego. Była to sprawa Ko 194/13 i Ds 207/13 w celu podstawienia pod sprawę windykacyjną Invest Bank o Laptop o numerze 194 i sprawę III Ds 207/07, ukarania męża Jerzego Kaźmierczyka, która powtarza się w sprawie II K164/11 w SO Toruń. Z własnego doniesienia do sprawy o ściganie osób odpowiedzialnych za kradzież naszych carskich depozytów przez osoby współpracujące z Corporacją komunistyczną Donau Dnepr, ponownie dosłuchiwano mnie na Policji w Paradyżu, lecz na druku wykazującym, że zostałam pobita przez osobę najbliższą, na co natychmiast się odwołałam i poprosiłam o pomoc Prawną Prokuratury w Opocznie. Obecnie doszło do mojego aresztowana w tej spawie jako Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z artykułu 276kk, co umożliwia podmianę akt w przyszłości w sprawie przekierowanej bezprawnie do Tomaszowa Mazowieckiego.

Należy w tym miejscu dodać, że nieruchomość w Starachowicach przy ul. Nad Kamienną 25 została zakupiona przez dziadków Franciszka Maksalona a pieniądze dała jego córka a moja babcia Aniela Regina Mazurek z domu ukryta w rodzinie Maksalon. Na zakup istnieją dwie umowy.

Za ukrycie rodziny Księcia Franciszka Glińskiego rodzinie Maksalon z Woźnik dziadek zapłacił złotem. Takiej kwoty nikt z tej rodziny nie jest w stanie zapłacić.

Feliks Maksalon i Władysław Maksalon nie jest związany więzami krwi z naszą rodziną, ani w żaden inny sposób nie jest spokrewniony z moim dziadkiem Księciem sposób Franciszkiem Glińskim ukrywającym się pod nazwiskiem Franciszek Maksalon. Osoby te mimo wieloletnich spraw nadal widnieją w Wypisach z Gruntów, potrzebne dla wywiadów w celu podstawienia się tych osób pod moja rodzinę. Ponadto widnieje moje nazwisko i mojej siostry , która mieszka w Irlandii. Jeszcze w 2007 roku siostra mieszkała w Katowicach, ale sąsiedzi podają że mieszka pod moim adresem przy Bohaterów Westerplatte 1/1. Ponadto Prokuratura w Starachowicach dorabia jej adres na Miedzna Drewniana aby pasowało do wykreowanej genealogii na KAŹMIERCZ”A”K.

Z wyżej wymienionych powodów na nieruchomości ul. Nad Kamienną 25, 27-200 Starachowice Faktycznie pozostałam jedynie ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz zarejestrowana pod tym adresem spółka męża Jerzego Kaźmierczyk, MARMOROC-POLSKA Sp z o.o.

Podpisaliśmy wspólnie z mężem zgodę na uruchomienie depozytów carskich, do spółki MARMOROC-POLSKA Sp z o.o. , potrzebnych do finansowania Projektów Inwestycyjnych w Polsce.

W tym celu podpisaliśmy Pełnomocnictwa dla Stanisława Pikul, Bohdana Żakiewicza i Piotra Waydla.

W 2005 roku została podjęta decyzja, aby uruchomić depozyty carskie poza Starachowicami. Józef Ludwik Bochyński zaakceptował naszą propozycję od dr. Bohdana Żakiewicza, która miała doprowadzić do uruchomienia depozytów miedzy innymi na firmę METRON S.A. Toruń.

Pani Wiesławie Główce dorobiono opinie psychiatryczną w celu ukrycia jej współpracy z wywiadem. Pani Wiesława Główka początkowo, otrzymała pieniądze do uruchomienia depozytów od mojego męża, co stało się to przyczyną próby wykorzystania tej osoby do kradzieży. Podszyła się ona pod Joannę Główkę, która obecnie jest Radną Miejską w Starachowicach i członkiem PiS. Rodzina Joanny Główki z domu Krakowiak, jest z tej właściwej rodziny, która ukryła nasza carska rodzinę. Celem służb jest usunięcie, właściwych osób i podstawienie za nas fałszywego kręgu spadkobierców, nie tylko naszej carskiej rodziny, ale również rodzin, w których ukrywali się nasi bliscy. Zostało to wykorzystane obecnie w zmataczonej sprawie I Ns 716/10.

Pani Wiesława Główka pracowała dla grupy Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a jej syn znalazł się w zarządzie spółki SOF-ART Lipie Henryk Szyb 1. Pan Piotr Główka nadal widnieje w KRS, ale jedynie jest figurantem z powodu braku rozliczenia, się z zawłaszczonego samochodu marki Mercedes Vito. Faktem jest , że Pan Komornik Gotfryd Nowak, działając na potrzeby korporacji doprowadza do spisu z inwentarza po raz trzeci po mojej mamie , czego celem jest uzyskanie adresu na potrzeby programów bankowych, na bazie których już widnieją na mojej nieruchomości, banki PKO BP oraz Paribas Bank. Banki te widniały w akredytywie mojego męża którą podpisał już nieżyjący pan Gurewicz. Obecnie trwa akcja, wykradania dokumentów w tym zginął męża WEKSEL do akredytywy. Ponadto dokonano już częściowej podmiany dokumentów z podpisanych na puste, w celu wykorzystania ich dla utworzonych klonów.

 

Aby uwierzytelnić użycie depozytów, które są obecnie bezprawnie naruszane, nasłano na mój dom Komornika, który przyszedł w asyście Policji, aby na bazie fałszywych danych i dorobionych długów dorobić dla pana Piotra Główki nasz adres oraz podmienić moje dane i męża. Świadczy, to że pan Piotr Główka, jako młodsze pokolenie kontynuuje „godnie” dzieło swojej matki. Pani Wiesława Główka była osławiona przez POLSAT, a artykuły z jej wywiadem publikowano w wielu środkach masowego przekazu, również docierały za granicę. W Protokole komorniczym wpisano syna tej Pani, aby dopisać fałszywe powiązania rodzinne oraz połączyć go z moją nieruchomością przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 . Ponieważ ja czyli Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z mężem Jerzym Kaźmierczyk, mamy jedynie prawo do korzystania z carskich depozytów rodowych, osoby te podszywają się pod nas i nasze dane osobowe. W celu wykazania podobieństw jest zbieżność z imieniem męża mojej siostry, co w świetle „matematycznych dowodów” jest jaskrawym faktem. Wpisano tą osobę, aby powiązać nieruchomość przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 z KLONEM spółki SOFT-ART , stworzonym przy udziale Banku Śląskiego oraz wykorzystując inny KOD aby przejść na Sosnowicę i inne miejsca. Do tego celu wykorzystywana jest Umowa z Panem Andrzejem Koper. Doprowadzano do uruchomienia środków na firmy Belgijskie i Tureckie.

Komornik wpisał pana P. Główkę na adres mojego zamieszkania, to jest mojej nieruchomości Ostatecznym celem jest kradzież depozytów aby uwiarygodnić osoby, które zostały powielone i wpisane przy pomocy pomyłek pisarskich, co do których Prezes Sądu nie widział nieprawidłowości. Celem takiego działania jest pełna podmiana mojej rodziny i podstawienie pod nasz adres KLONÓW, w celu wykazania prawidłowości działań Urzędów Bezpieczeństwa na naszych depozytach w Bankach, przez osoby nieuprawnione.

W 2002 roku zatrzymano na granicy Szwajcarii osoby, które wywieźć chciały obrazy. Dokonano zabezpieczenie tych dzieł sztuki przez Prokuraturę w Szwajcarii. Uruchomiono nielegalnie pieniądze z banku UBS w Zurychu, do zakupu Huty Ostrowiec, na bazie akredytyw, opartych na części z tych dzieł, które pozostały na terenie Szwajcarii. Ukryto te działania przez windykacje komornicze na klony spółki SOF-ART, a my byliśmy niszczeni.

Panią Wiesławę Główkę, która współpracowała z TVP Polsat, reklamowały na całym świecie media, jako spadkobiercę ogromnej fortuny. Ten sam właściciel INVEST BANK, wykorzystał windykacje jako sprawę spadkową po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim i doprowadził do wygenerowania wielu nazwisk nie istniejących osób, aby podstawić swoich agentów pod moją rodzinę carską. W tym celu rozdzielono mnie z siostrą i dorobiono dla nas po dwa klony, jak i do każdej osoby z mojej rodziny (0-1-2). Dochodzi do tego, że po sześciu latach po śmierci mojego ojca przychodzi komornik i ponownie robi windykacje tym razem na moją siostrę (dorabiając jej adres na Bohaterów Westerplatte 1/1) w dodatku na już umorzony dług po ojcu, co sprzeczne jest z obowiązującym prawem, zdrowym rozsądkiem i logiką. Komornik nie tylko nie respektuje faktu, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, ale również tego, że po mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej posiadałam nieruchomość, której pozbawił mnie sąd a pieniądze z tej nieruchomości nie zostały uiszczone. W taki sposób pozbawiali mojej arystokratycznej rodziny wszystkich nieruchomości. Nieruchomość przy ul. Nad Kamienną 25 działka 29, po mojej mamie, bezprawnie zawłaszcza pan Waldemar Maksalon, na bazie fałszerstw. Sąd nakazał uiszczenie zapłaty, co nie zostało uczynione. Jest to kwota 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) . Komornik trzy razy na mamę i trzy na tatę, dorabia spis z inwentarza, w trzy lata po mamy śmierci a sześć po ojcu. Wykorzystany został błędny wpis w Pełnomocnictwie Notarialnym, jaki otrzymałam od siostry, gdzie widnieje zapis, że całość po tacie otrzymała ona, co jest nieprawdą i wykorzystano do matactw. Dowodzi to, że siostra odgrywa moją rolę a Pan Piotr Główka udaje jej męża. Ponadto dowody wskazują, że moją córkę wpisano jako moją matkę, której rolę odgrywa siostra mojego męża Marta z domu Kaźmierczyk a mojego męża przerobiono na mojego ojca, czyli na Józefa Bochyńskiego. Zamieniono przy tym obecnie przez Protokół Komornika, kolejność w moim nazwisku, aby pasowała do danych dorobionych przez ZUS na Kaźmierczyk i Kaźmierczyk-Bochyńska itp. Są dowody na dorobienie klonów dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyka, a przekształcenie Jego na mojego ojca Józefa Bochyńskiego, służy to tego aby pasował do dorobionych przez bezpiekę dokumentów w IPN, gdzie ja widnieje jako żona mojego ojca, jak również tych dokumentach występuję podwójnie na tożsamość Piórecka!!! Dokumenty, które mi zostały wydane przez IPN w Kielcach, nie były kompletne, gdyż ojciec był represjonowany w PRL. Działania społeczne mojego Ojca na rzecz Narodu Polskiego, Jego Patriotyzm, poświecenie wraz z żoną a moja mamą, dzielnie stojącą u Jego boku, organizowanie wielu spotkań i uroczystości patriotycznych, doprowadziły do jego prześladowań i całej naszej rodziny. Mimo nienagannej pracy na stanowisku dyrektora PKS w Skarżysku-Kamiennej w latach siedemdziesiątych , zostaje zwolniony z pracy bez podania powodu. W Instytucie Pamięci Narodowej, wydano mnie dokumenty bezpieki, które tam się znajdowały. Prawdziwe i całe akta udostępniono dla naszego pełnomocnika Pan Kazimierza Bani z Warszawy, który poinformował nas, że uzyskał z IPN dokumenty potrzebne do uruchomienia naszych carskich depozytów, na co posiadał stosowne zezwolenie, które użyte zostało niezgodnie z przeznaczeniem. Otrzymał zgodę na wypłatę 100.000.000 MLN EUR, z banku UBS w Szwajcarii, ale wykorzystał je na rzecz utworzonych pod nas klonów, pracujących na potrzeby wywiadu, po czym nas według dokumentów już uśmiercono za życia mimo że żyjemy i żyć będziemy. Powstał już po nas już fałszywy krąg spadkobierców. Wykorzystano dokumenty i wiedzę zdobytą od nas przeciwko nam, dla utworzonych naszych klonów, podających się za nas. Nigdy nie nazywałam się KAŹMIERCZYK ani KAŹMIERCZYK- BOCHYŃSKA ani Bochyńska-Ka”Ż”mierczyk. Można tu przytaczać wiele przykładów na dorobione nazwiska. Nazwiska te są wykreowane komputerowo i widnieją w systemach elektronicznych w ZUS. Wykryłam pojawiające się niewłaściwe numery i obroty na moich kontach. Wyszło, że pod tą windykacją dopisano, że jest to dług za prowadzenie mojego konta bankowego. Może to stanowić dowód, że jest to konto w banku PKO BP, ale połączone z Bankiem Śląskim, gdyż tam posiadali konta moi rodzice. Rachunki już dawno wygasłe, ponownie ożyły w PEKAO SA ale na stare moje nazwisko. Podobna sytuacja może mieć miejsce w stosunku do moich rodziców, ponieważ po śmierci wykazywano, że żyją.

Przez windykacje Komornika i wykorzystanie klona spółki SOF-ART, pod nazwa SOFT-ART stworzonego przy udziale ING Śląski i wielokrotnie wykorzystywanych weksli PFRON, pozyskano pieniądze do zakupu Huty Ostrowiec. Bank Śląski w tym okresie odmówił mojemu mężowi dostępu do starych kont spółki SOF-ART respektując jedynie Piotra Główkę, który już fizycznie nie pracował.

Sąd w Kielcach ukrył fakt, podszycia się Wiesławy Główki pod Joannę Główkę, gdyż była niepotrzebna z powodu wykorzystanie windykacji spółki SOF-ART.

Obecnie Komornik, który wyprowadził majątek spółki SOF-ART na SOFT-ART dopisał Piotra Główkę do adresu Bohaterów Westerplatte w celu ukrycia dokonanych oszustw i wykazania fałszywych związków rodzinnych gdzie podstawiono Piotra Główkę jako naszą rodzinę aby zatuszować oszustwo.

Sam Komornik Nowak po raz trzeci robi spis z inwentarza po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej, którą UM Starachowice przerobił na trzy Klony:

-Filomena Jadwiga Bochyńska,

-Filomena Bochyńska

-Jadwiga Bochyńska.

Obecnie wykorzystano śmierć Filomeny Nowak, chrzestnej Filomeny Jadwigi Bochyńskiej podstawiając pod moją mamę jej tożsamość. Komornik dokonuje spisu z inwentarza po Filomenie Nowak jako Bochyńska, na nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1/1. W jednej z wersji podstawiono moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską jako żonę zmarłego Tadeusza Maksalona w celu dorobienia fałszywej linii genealogicznej książąt Glińskich, pod którą najwyraźniej podstawił się Komornik Gotfryd Nowak.

Obecnie zamierzano połączyć spawy prowadzone w Toruniu ze spawami w Starachowicach i dokonać podmiany fizycznej Rodziny Carskiej. Wykorzystano dokumenty akredytyw Campanies House dla spółek męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając dokumenty i skradziony weksel. Campanies House, na podstawie czego wybudowano galerię Kamienna w Starachowicach.

Do naszych dokumentów podrzucono stare dokumenty rodzin: siostry Beaty Idziak, byłego męża Dariusza Pióreckiego po rozwodzie w 2004 roku i innych, połączone w trzy grupy aby dokonać podmiany naszej tożsamości i nas na trzy nowe rodziny dla Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny carskiej. Jeden z klonów mojej mamy występuje jako żona Władysława Mazurka w celu dorobienie linii genealogicznej dla Mazurków, to jest rodzina pod której tożsamością ukryli się mojego dziadka rodzice. Na podstawie mojego DNA i mojego dziecka ADAMA, odzyskano nieruchomości na fałszywych Radziwiłłów.

W 2005 roku moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska wyrobiła Paszport, zamierzając przyjechać ze swoim mężem Józefem Ludwikiem Bochyńskim do Szwajcarii. Nastąpić to miało po uruchomieniu depozytów rodowych. Z powodu podmiany nas na klony w tym również naszych rodziców, dziadków, załączamy skany Paszportów nieżyjących rodziców Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomeny Jadwigi Bochyńskiej.

ImageImage

 

 

Należy zaznaczyć, że zaginał dowód osobisty, prawo jazdy i karta bankomatowa ING Bank Ślaski wystawione dla Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. W miejsce brakujących dokumentów mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej podstawiona została niepodpisana karta na nazwisko Dariusz Piórecki z ING Bank Śląski.

W celu uniknięcia podmiany akt osobowych, medycznych, sądowych, prokuratorskich i policyjnych załączamy skany dokumentów wykorzystywanych do wyprowadzania depozytów carskich na rzecz Skarbu Państwa przez naszą windykację komorniczą oraz przedkładamy dokumenty w artykule ,,Na Końcu Powrót do Początku”, które świadczą o dokonanych przestępstwach jednocześnie poświadczają kim jesteśmy.

 

Z powodu zawiłości historii naszego życia i przeszkód na drodze, za sprawą Bożej Aprobaty pobraliśmy się 28.06.2008 roku w Gminie Brody Iłżeckie, powiat Starachowice województwo Kieleckie. Błogosławieństwo otrzymaliśmy w Kościele Zielonoświątkowym. Powaga i doświadczenie życiowe skierowało nas na drogę powrotu do prawowiernej nauki kościoła. Bóg nas codziennie naucza i Jemu Niech będzie chwała.

Image

Nie zawsze sprawy życia ludzkiego są łatwe do zrozumienia, dlatego powinniśmy powierzać swoje życie Bogu nie wdając się w osądzanie innych. Bóg zna myśli i zamiary serca człowieka. Przed Nim jesteśmy jak list otwarty. Uwielbiajmy Boga za wszystko co dla nas uczynił , gdyż Jemu należy się cała Chwała. Troski nasze i kłopoty powierzajmy Bogu a On wszystko dobrze uczyni. Niech każdy kto się chlubi odtąd się chlubi jedynie Panem Jezusem Chrystusem!!! Bóg jest sędzią i On dokona sądu nad ziemią. Mocni w wierze przeciwstawiajmy się złu a ucieknie od nas. Niech Bóg Pokoju pobłogosławi nas wszystkich i odkryje prawdę na Swoją chwałę

KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ BŁOGOSŁAW TWOJEMU LUDOWI !

Z Bożym Błogosławieństwem
Jerzy Kaźmierczyk i żona Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s