Wykorzystanie szwajcarskich i polskich kart bankowych

Starachowice 24.04.2015

Jerzy Kaźmierczyk PESEL 67011212279
zameldowanie2- drugi etap skanu-15
Miedzna Drewniana 244
26-307 Białaczów
Polska
Mutschellenstrasse 85
Zürich
Schwizerland
Zamieszanie w Polsce
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Zameldowanie żony
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

PEKAO S.A.
Starachowice

Zwracam się o zwrot karty, Szwajcarskiej, która został zatrzymana w Bankomacie w 2014r. Przy ul. Miodowej w Starachowicach.

Doszło do ujawnienia, że podczas pobytu w Szwajcarii w 2005 roku, że Kościół Katolicki z Rządem Polski doprowadzili do kradzieży po urodzeniu dzieci Bożeny Pióreckiej, czyli Anny Pióreckiej i Michała Pióreckiego. Działanie to doprowadziło w przeszłości do wykorzystania skradzionych dzieci przez Kościół i Rząd Polski do zrobienia działu spadku na carskim majątku. Papież występował jako prawny opiekun dzieci, akceptując obrót pieniędzmi w banku UBS, FED Credit Suisse i innych Bankach, należących do rodziny carskiej. W 2006 Józef Ludwik Bochyński wystawił Oświadczenie Woli, w którym przekazał prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Romanow dla Bożeny Pióreckiej i mnie czyli Jerzego Kaźmierczyk. Po ujawnieniu tego faktu doszło w Szwajcarii w 2006 roku do otrucia nas i upozorowano dział spadku przekształcając pracowników firmy APE-CH GmbH i osoby współpracujące w spadkobierców majątku carskiego w celu ukrycia nieprawidłowości w obrocie depozytami carskimi. Wytworzono przy udziale Rządu RP i sądu w Polsce dalszy dział spadku, podmieniając sprawę III K 207/07 na kilka różnych wariantów, aby wytworzyć fałszywych spadkobierców. W 2007 roku Bożena Piórecka zmieniła nazwisko na Bożena Bochyńska a w28.06.2008 roku pobraliśmy się i zmieniła nazwisko na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. W 2012 roku ponownie byliśmy w Szwajcarii, gdzie założyłem konto w banku POSTFINANCE na nazwisko Jerzy Kaźmierczyk do adresu pobytu Mutschellenstrasse 85 Zürich Szwajcaria i Miedzna Drewniana 244 zameldowania w Polsce gdzie wpisano również moją żonę według prawa Szwajcarskiego. Ponieważ bank UBS wyraził zgodę na wypłatę 100, milionów EUR przy udziale Pełnomocnika Kazimierza Bani i stworzonego konsorcjum banków polskich. Pan Kazimierz Bania z Marianem Budką upozorowali naszą kolejną śmierć w systemie bankowym wprowadzając kolejnych fałszywych spadkobierców przez pozorowanie sprzedaży mieszkania przez osoby wynajmujące na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, w Starachowicach, czyli przez państwa Frankiewiczów, oraz Bożenę Olszewską i Armię Zbawienia przy pomocy agencji nieruchomości EKO-TECH ze Starachowic, współpracującego z BOR, która miał podpisaną umowę pośrednictwa sprzedaży mieszkania z działka i garażem, mojej żony, oraz druga umowa, ale odwrotna o deklarowaniu zakupu domu w Opocznie. Jeden z domów należał do policjanta. Tak w jednym przypadku jak i drugim nie doszło do realizacji umowy z powodu braku klientów. W Szwajcarii podstawiono osoby jako Bożena Bochyńska, pod skradzione dzieci z pierwszego małżeństwa żony: Annę Piórecką i Michała Pióreckiego, których zamierzano podstawić pod mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach jako spadkobierców w celu ukrycia tego procederu czyli kradzieży dzieci. Wykorzystywane jest Anna do nierządu i z Michała wytworzenia dzieci w Szczecinie z in vitro z DNA rodziny carskiej.

Doszło do nieprawidłowości, gdyż mimo braku takiej możliwości doprowadzono do sytuacji, że w banku PEKAO SA, znajdują się obecnie windykacje na dane Bożena Piórecka na Lipie Henryk Szyb1, podczas gdy żona już nie używa tego nazwiska od 2007 roku i już były przedawnione i zamknięte wszystkie windykacje na to nazwisko, co znaczy, ze ktoś dokonywał operacji bankowych na to nazwisko bez prawienie. Wyprowadzono mienie carskie na skrytki Fundacji Hr. Potockiego przy pomocy naszych Pełnomocników, przez wykorzystanie skradzionych dzieci jako spadkobierców. Pan Kazimierz Bania wyjechał do Szwajcarii i przez tłumaczeni posługuje się nazwiskiem Kazimierz Kugel.

Karty Bankowe zostały użyte przez osoby nie powołane wcześniej, z powodu ich chwilowego zniknięcia, a brak zwrotu karty, może umożliwić takie niekontrolowane działania do wyprowadzenia pieniędzy przez osoby podające się za mnie, gdyż za moją żonę już ktoś inny się podał jako Bożena Bochyńska. Ponadto podstawiła się ta osoba pod genealogie żony rodziców a takie fałszywe dane podstawiono przez Bank Pocztowy w Bydgoszczy, wydane przez Skarżysko-Kamienną,na nasz adres zamieszkania na ulicę Nad Kamienną 25 w Starachowicach, a również Bank ten nie wydał karty na mnie. Oznacza to, że obie karty zostały połączone i posiadają je osoby które posługują się naszymi danym.

Z tego powodu proszę o zwrot karty z POSTFINANCE ze Szwajcarii zatrzymanej w bankomacie PEKAO SA w Starachowicach na nazwisko Jerzy Kaźmierczyk.

Majątek firmy SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 został przejęty przez fałszywy krąg spadkobierców po naszej fikcyjnej śmierci w Szwajcarii, aby ukryć kradzież dzieci wykorzystanych do obrotu depozytami carskimi w Szwajcarii i USA i na tym terenie podstawiono osoby podające się za nas wykorzystujące nasze dane osobowe, jako spadkobiercy do obrotu depozytami carskimi. Ponadto żona otrzymał e-maila, że ktoś posłużył się jej danymi na Ukrainie, gdzie zrobiono dział spadku na firmie DOMSTAL, w Kijowie doprowadzając do finansowania wojny na Ukrainie przez GBC Bydgoszcz, którą zakupiłem a Skarb Państwa pobrał pieniądze z depozytów carskich i aby to ukryć mnie zaskarżył, robiąc dział spadku po mnie i żonie podmieniając nam tożsamości.

W związku z powyższym następuje konieczność zwrotu i rozliczenia fałszywych windykacji w wyprowadzonym mieniu na Fundację Hrabiego Potockiego, którym obraca Bank PEKAO SA, gdyż miały one na celu zatwierdzenie fałszywych tożsamości czyli podmianę teściów. Z tego powodu doprowadzono do fałszywych Opinie która miały na celu podważenie arystokratycznego pochodzenia teściów, podczas gdy przy pomocy ich wnuków obracano depozytami, robiąc działy spadku po teściach ze ich życia co jest przestępstwem.

W dokumentach sądowych złożyliśmy żądanie wypłaty 50000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) miesięcznie przez Skarb Państwa. Kwota miała być wypłacana 50000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) miesięcznie od 2010 roku do chwili objęcia depozytów carskich przez nas. Utrzymywana jest fikcja przez Sąd i Prokuraturę, że nie żyjemy i kwota to jest wypłacana 50000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) miesięcznie dla naszych spadkobierców, co uczyniło już kwotę około 3,- miliony złotych. Nawet fałszywe windykacje powinny być zaspokojone, włącznie z drobnymi należnościami banku, który doprowadził do przeniesienia windykacji do Łodzi, przez Kielce. Połączenie z innym województwem połączyło działania fałszywych spadkobierców z działaniami Prokuratury Toruń, która tworzy kolejny dział spadku po rodzinie carskiej do kolejnej kradzieży a co prowadzi do finansowania wojny. Utrzymywana jest fikcja przez Sąd i Prokuraturę, że pod prawdziwymi danymi nie żyjemy i wytwarzane są windykacje na nazwisko Bożena Piórecka, mimo że wszystko jest zaspokojone. W związku z powyższym proszę o zwrot Szwajcarskiej karty zatrzymanej w Państwa Bankomacie.

Z poważaniem
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Romanov, Tsar, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s