Odmowa podpisania pism w Sądzie Okręgowym Toruń

Starachowice 25.04.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk PESEL 67011212279
Miedzna Drewniana 244
26-307 Białaczów(Opoczno)
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Sąd Okręgowy w Toruniu

sygn. akt IIK 164/11

WNIOSEK
Odmowa podpisania pism przesłanych przez e-mail oraz przez
mec. Martę Sztachelską do sprawy II K164/11.

Informuję, że pisma przesłane do Sadu Okręgowego do sprawy IIK 164/11 oraz prośba o przesłanie do Sądu Rejonowego w tej samej sprawie są jedynie informacyjne z powodu wielkości matactw Rządu co jest jedynie tłem do tej sprawy w celu zrozumienia sposobu działania służb przeciwko mnie.

Według rozmowy telefonicznej z mec. Martą Sztachelskiej z moją żoną pisma zostały złożone przez panią mecenas. Natomiast w e-mail pani mecenas Matra Sztachelska poinformowała, że nie złożyła pism. Powoduje to rozbieżność wypowiedzi. Sędzia Wojciech Pruss wycofał zeznania moje żony jako świadka w sprawie IIK 164/11 w Sądzie Okręgowym mimo, że żona nie deklarowała wycofania zeznań. Może być to powodem do wykorzystania przez służby zeznań mojej żony oraz pism do drugiej sprawy.

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu wyjaśnił, że sprawa IIK 164/11 została zakończona w Sądzie Rejonowym a Sąd Okręgowy w Toruniu w sprawie IIK 164/11 została przez Prezesa Sądu określony jako Okresowy. Może to być powodem prowadzenia sprawy dla innego Sądu a sprawa z Sądu Rejonowego IIK 164/11 mogła być przesłana do Warszawy, gdyż widniała na wezwaniu sygnatura prokuratorska V Ds 31/07, gdzie wezwano mnie jako oskarżonego pod sygnaturę III Ko 1994/14 w której Bohdan Żakiewicz miał tyko zeznawać do sprawy w Toruniu co nawiązuje datą 1994 rok do powstania spółki SOF-ART Sp z o.o. Bohdan Żakiewicz zaprzeczył aby kiedykolwiek podważał arystokratyczne pochodzenie moich teściów co jest w sprzeczności z uzasadnieniem opinii psychiatrycznej Szpitala w Toruniu, gdyż obciążałoby to winą Bohdana Żakiewicza, który przyjął Pełnomocnictwo w sprawie uruchomienia depozytów carskich mnie i żonie przekazanych. Słowa świadka Bohdana Żakiewicza wypowiedziane w Warszawie stoją w sprzeczności z wypowiedzią Sędziego Wojciecha Pruss, który stwierdził, że Bohdan Żakiewicz podważył arystokratyczne pochodzenie moich teściów. Podobnie zrobił Sąd w Kielcach do sprawy o przywrócenie stanu posiadania rodziny Carskiej IC 2627/10 do Starachowic do sprawy obcej osoby nie mającej nic wspólnego z rodziną carską, której córka posiada wnuczkę mojej żony Zuzannę posiadającą DNA carskiej rodziny. Z tego powodu aby uniemożliwić wykorzystanie pism do podwójnych spraw nie zostaną one podpisane a proszę potraktować ich jako informacyjne w jaki sposób Skarb Państwa pobierał depozyty carskie wykorzystując zakłady psychiatryczne do zniszczenia prawdziwej rodziny. Ponadto żona widnieje ze mną na pismach z powodu iż przesłany został dokument o oddaniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa po jej rodzicach co zostało wycofane z powodu użycia dokumentu jako prawomocnego postanowienia Sądu w Toruniu do Urzędu Skarbowego w Starachowicach, gdzie złożone zostało Oświadczanie Woli mojego teścia o przekazaniu mnie i żonie dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej. Sąd w Toruniu nie wyraził zgody, aby wydać dokument dla żony jako świadka jedynie z moim nazwiskiem wpisując pana Pilarskiego i Rzeszotarskiego dla których żona nie była świadkiem uzasadniając, że komputer nie może inaczej wydrukować. Na kolejnym wydruku widniał pan Pilarski, Rzeszotarski i ja jako oskarżeni. Natomiast w Warszawie do tej samej sprawy wezwano mnie jako oskarżonego bez pana Pilarskiego i Rzeszotarskiego co świadczy, że żony zeznania zostały wykorzystane dla pan Pilarskiego bądź Rzeszotarskiego i jest to dowodem podmiany rodziny, gdyż żona była świadkiem jedynie w mojej sprawie. Jest to naruszeniem dóbr osobistych i zagraża życiu wielu rodzin.

Żona nie jest stroną w tej sprawie a Sędzia usunął jej zeznania. W związku z wycofaniem przez moją żonę Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk deklaracji w imieniu jej siostry Beaty Idziak o przekazaniu nieruchomości proszę o zwrot dokumentu poświadczonego notarialnie, gdyż ktoś go użył bezprawnie w Starachowicach powołując się na Sąd w Toruniu, który nadal prowadzi sprawy i nie wydał wyroku ale jedynie przekazał koszty co łączy ze sprawą w Warszawie Ko czyli windykacją. Doszło do incydentu, że Komornik miał spreparowane dokumenty windykacyjne w celu ukrycia czterokrotnego spisu z inwentarza po mojej teściowej cztery lata po jej śmierci kreując windykacje na carskim mieniu. Następnym aspektem mojej decyzji o nie podpisaniu wysłanych pism e-mail jest to, że nie chcę nikogo skarżyć podobnie jak i żona a sytuacja ta mogła spowodować zagrożenie życia skradzionych dzieci mojej obecnej żony i wytworzonych dzieci z in vitro według programu rządowego posiadających DNA carskiej rodziny będących w rękach służb. W jednej z ostatnich rozmów zwrócono nam uwagę na zagrożenie życia dzieci żony i wnuków. Z tego powodu odmawiam podpisu pism przesłanych do Sądu aby zapewnić bezpieczeństwo mojej żonie i naszym rodzinom. Wszystkie środki pobierane przez Skarb Państwa są kreowane jako windykacje pod spółek moich spółek przez fałszywych moich spadkobierców wytwarzanych przez Rząd.
Pismo to będzie złożone na rozprawie jako wniosek.

Z Poważaniem
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in BohdanŻakiewicz, Romanov, SO Toruń, Tsar and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s