Plany nowego prezydenta Polski

Starachowice 29.04.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk PESEL 67011212279
zamieszkanieJerzy Kaźmierczyk
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor Ojców Paulinów
Jasna Góra

Fabrykacja dokumentów przez MOPS Starachowice dla
Prezydenta Polski i Prezydenta Rosji
Bronisława Komorowskiego i Władimira Putina.

Każdy czyn niesie za sobą odpowiedzialność. Pismo Święte wyjaśnia to słowami, co człowiek sieje i żąć będzie. To co robimy ma jakąś treść i przynosi polon taki jaki zasiejemy. Za życia mojej babci jej sąsiad pan Przygoda wylewał uporczywie pomyje pod płot babci, podobnie działo się przy ul. Nowowiejskiej gdzie inny sąsiad robił to samo, na nieruchomości gruntowej mojego dziadka. Wszystkie brudy miały być podmiecione pod moją rodzinę, przez wykorzystanie kościołów. Wszystko ma jakieś znaczenie. Dlatego symbolicznie zmiana ogrodzenia, przez podmianę sztachety po sztachecie z płotu mojego dziadka na stare ogrodzenie, oraz zasadzenie chwastów, sadzenie cierni i dorobienie ogródków z otrzymanych przez kogoś roślin, jest celowym i zamierzonym działaniem w celu upozorowania i zaznaczenia miejsca, przez osoby pozorujące spadkobierców na danej nieruchomości, przez którą przechodzą na całe carskie mienie tworząc wielkie ogrody dla dzieci i można to zastosować pod małe wojsko. Dziś są szczególnie nagłośnione drastyczne metody wykorzystywania dzieci do wojny i ciężkich prac nawet w kopalniach. Jest to symbolem zawrócenia cywilizacji, która jedynie na chrześcijaństwie doszła do rozwoju. Następuje uwstecznienie oraz prowadzona jest ukryta wojna, w celu wykorzystania osób nieświadomych do zaatakowania osób wierzących. Następuje celowe nastawienie jednych przeciw drugim w jednej rodzinie, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Jedynie w zdrowej rodzinie jest możliwość godnego życia a porywanie dzieci jest doprowadzeniem do dysharmonii i umożliwia manipulację przez osoby zgorzkniałe, dla których celem stała się władza i pieniądz. Pozbawieni są oni uczuć ludzkich a Pismo Święte dokładnie obrazuje stan obecny.

List do Rzymian 19-21

Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej! Napisano bowiem: Do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem czyniąc węgle żarzące zgromadzasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”

Według zaleceń władzy Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego odwołałam się zgodnie z dyspozycją po czym Prezydent zginął w katastrofie lotniczej i nastał rządy drugiego Prezydenta, którego poinformowałam o nieprawidłowościach również dotyczących jego danych, na których pracuje mafia narkotykowa. Gdy powołano Prezydenta Polski osobiście mu pogratulowałam i wysłałam płytę z nagraniami własnej twórczości we własnym wykonaniu. Stało to się z powodu szacunku do Słowa Bożego, które określa poddanie się pod władzę jako zgodne z Bożym powołaniem.

Kancelaria Prezydencka wyłączała mój telefon, gdy próbowałam poinformować o nieprawidłowościach. Zgodnie z zasadami jakie nadaje państwo Polskie zabraniające komunizmu i faszyzmu musiałam poinformować że prowadzone są takie działania na mojej rodzinie w które został zamieszany pan Prezydent. W związku z niemożliwością odwołania się do prawa, które zostało zmanipulowane w celu uniemożliwienia obrony odwołałam się do władzy najwyższej samego Boga aby stał się sędzią pana Prezydenta Polski, gdyż według Pisma Świętego powołany został zgodnie z decyzją Bożą. Pismo Święte również nawiązuje to tego, aby ludzie osądzili sprawy oraz to aby rozpowiadać głośno to co się szepce na ucho. Z tego powodu, opisuję wszystko aby Bóg był uwielbiony we wszystkim, gdyż do niego przejście jest tylko przez prawdę. Wykorzystanie tak stworzonych struktur państwa jest celowe aby uniemożliwić obronę próbując stosować Pismo Święte. Bóg jest Sędzią każdego i bada nie tylko czyny ale i zamiary serca.

Demokracja pozwala na wolność słowa a wiara która została mi przekazana przez moich szlachetnych rodziców skierowała mnie na drogę prawdy, godności i nieugięcia się przed złem. Struktury państwa doprowadziły do stworzenia schematu programów godzących w chrześcijaństwo i szkolących ludzi do niegodziwości w celu wytworzenia znieczulicy.

Od lat nie korzystam z pomocy MOPS. Ostatnia pomoc jaką otrzymałam to 50,- złotych było to za życia mojej mamy, gdy mąż przebywał w więzieniu, gdyż rzad Polski upozorował naszą śmierć i zrobił dział spadku. Obecna sprawa w Toruniu II 164/11 jest ponownym nękaniem mojego męża na zlecenie rządu w celu zrobienia ponownego działu spadku po mężu dla rządu. W tym czasie gdy mąż odbywał karę pozbawienia wolności dwoje z moich dzieci przebywało za granicą a jedno uczyło się w Polsce. Mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na byłego Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski a pierwsze dane oddał dla handlarza narkotyków Dariusza Dąbrowskiego, który działał na rzecz rządu a jego ojca Zygmunta Dąbrowskiego zamieniono na Zygmunta Pióreckiego dla Zygmunta Komorowskiego oraz dla pani Pióreckiej z filmu Zmiennicy, której dziecko jest niepełnosprawne i założyła Klinikę Budzik, która jest wykorzystywana do eliminacji dzieci osób, które są w układach w celu szantażowania w celu eliminacji dzieci z układów, które nie podporządkują się pod plan Rządu bądź są wykryte.

Dzieci z in vitro DNA carskiej rodziny miały przeżyć w tym wypadku przy jednoczesnej likwidacji dzieci tych osób, które zostały pozbawione właściwych rodziców i umieszczone w Wioskach Dziecięcych.

Taki stan rzeczy zapewniał rządowi trzymanie władzy przy jednoczesnym szantażu. Jest to zastosowanie słów piosenki, która znalazła się na jednej z płyt wydanych w czasie, gdy moje dziecko zostało skradzione a pozbawiono życia inne dziecko w celu ukrycia tego procederu. Słowa piosenki brzmiały „na naszej planecie gdy wkroczymy w następne stulecie będą wielkie ogrody dla dzieci i zabawki jakie tylko chcesz…

Kiedyś wszystkie dzieci będą nasze, gdziekolwiek urodzą się, gdziekolwiek urodzą się.”

Jest to plan rządowy Kapitał Ludzki , Wioski Dziecięce i projekt in vitro. Następuje zamiana dzieci z in vitro DNA rodziny carskiej wykorzystując moje skradzione dzieci. Podmiana dzieci innych osób kryta jest Wioskami Dziecięcymi a Kapitał Ludzki tworzy programy oraz dorabia fałszywe nazwiska wykorzystując moje dane i mojej rodziny. Automat przez program EKO- Vital dorabia dane i kreuje rozmowy w dowolny sposób wykorzystując nasz głos pod różne programy bankowe w tym militarne.

Prezydent Polski nie napisał do mnie na właściwy adres i właściwe dane mimo iż sam ustanowił prawo, które obliguje go do poszanowania godności człowieka oraz jego prawa do jego tożsamości a nawet przez poddanie się pod Unię Europejską doprowadził do wyrażenia zgody do poznania własnej tożsamości i historii rodziny. Miało to być wykorzystane dla dzieci z in vitro po likwidacji mojej i moich dzieci. A dokonać tego zamierzano po wyborach prezydenckich. Prezydent Polski przez wykorzystanie MOPS do którego przesłał list naraził mnie na niebezpieczeństwo. Z pomocy MOPS ja nie korzystam, jedyną rzeczą w MOPS to pobieranie 153 złotych na umiarkowaną grupę o niepełnosprawności. Redaktor TVP zrobił ze mną reportaż po czym otrzymałam również na płytce trzy inne reportaże. Jeden o Akademia Muzycznej Milanowskich, drugi o pani z Kielc Wziernik, trzeci o Małgorzacie Łępickiej , która już nie żyje. Zamieniana jestem na te osoby. Pani Halinę Ziernik zapoznałam przez pana redaktora, który podał mój numer telefonu tej osobie, która była samotna. Poprosiłam ją aby była jako widownia na mojej sprawie w Kielcach. Podała tam inne nazwisko. Małgorzata Łępicka była kobietą z małym dzieckiem mieszkającą w kuchni letniej, która otrzymała po programie oraz interwencji prasy mieszkanie w byłym budynku Unistar.

Program Akademii Milanowskiej pojawił się w dokumentach Korporacji Donau Dnepr co ma odniesienie do Milanowizny działki Marii Gudewicz. Zamieniono rodziny i Prezydent Polski sam nie zastosował się do istniejącego prawa działając na rzecz komunistów i faszystów kontynuujących dawną politykę oraz złamał Konstytucję w Artykule 18 odnośnie ochrony rodziny podmieniając ją. Prawo musi być prawem a sprawiedliwość, sprawiedliwością co jest obecnie łamane, a osoby próbujące się odwoływać się do prawa są uznawane za nienormalne czyli psychicznie. Jednocześnie uznaje się wróżki, co jest promowane w TVP oraz Jasnowidzów, co nie stanowi powodu nazywania ich osobami chorymi psychicznie. Jednakże wyżej od nich stoi mądrość Boża. Jeśli ktoś nazywa osobę powołującą się na prawo, chorą psychiczne, to znaczyło by, że mamy rząd chory a prawo jest fikcją i nie jest stosowane.

Komunizm był komunizmem a dziś demokracja nie jest demokracją, ale sposobem obrony własnych interesów wykreowanym przez komunistów w minionych czasach. Pismo Święte, mówi abyśmy nie bali się tych, co ciało zabić mogą ale tych co ciało i duszę zatracić do piekła to znaczy, że obecny sposób prowadzenia wszystkich spraw jest zagrożeniem duszy człowieka, który jest poddawany różnym technikom manipulacyjnym w celu zniszczenia ducha w człowieku czyli samego siebie w przypadku zastosowania się do układów bez których nie otrzyma się godnej pracy.

Stanowi to jaskrawy paradoks, że zastosowanie się do Prawa w Polsce pozbawia obywateli godnego życia i uniemożliwia egzystencję.

Wysyłając list do MOPS zastosowała podstęp, gdyż MOPS nie jest miejscem do korespondencji a ponadto w MOPS dokonano sfałszowania dokumentów, gdy przed laty otrzymałam 50,- złotych. Sfałszowano dokumenty w taki sposób aby wykorzystać pod fałszywa genealogię która wytworzyła samotną matkę wychowującą dziecko. Można to odnieść pod dorobioną Alicję Mazurek przez Prokuraturę w Starachowicach. Przejść można na takie fałszerstwa przez wykorzystanie Małgorzaty Łempickiej i podmienić ja na Małgorzatę Idziak z Katowic oraz wykorzystać dwie siostry Julię zwana Wandą Serwicką oraz Helena, Henryka zwana Henią Błędzińską z domu Jakóbczak po czym jest podstawiony pan Kubczak , którego matka jest Wrońska podstawiona w 1954 roku ;pod majątek mojego dziadka Brunona Bochyńskiego.

Przejście na Szwajcarkę następuje przez Aleksandrów Łódzki przez Ewę Jakubczak z męża Eugster, pod którą dorabiane mam dokumenty. Mojego męża Jerzego w Szwajcarii przerobiono na Jana czyli pod jego ojca i umieszczono na Misji aby wykorzystanie DNA mojego skradzionego syna Michała, który jest księdzem. Doszło do wykorzystania Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i męża przez osoby niepowołane jak Waldemar Maksalon, i przerobiono mnie na osobę samotną uśmiercając mnie w systemie i dorabiając konkubinat z moim mężem aby dorobić alibi dla byłego męża, który przerobiony został na Bochyńskiego z Pióreckiego. W ten sposób moje wnuki dostały się w ręce pana Waldemara Maksalon. Dlatego niszczony jest mój obecny maż, gdyż w Kościele dorobiono dla mnie dokumenty o chorobie psychicznej, aby promować byłego męża. który wyjechał się ożeniła a nie ma dzieci z drugiego związku. Dorobiono im moje skradzione dzieci jako ich aby pasowało DNA, aby przejść na moje wnuki tak z gwałtu skradzionych dzieci jak i in vitro po czym na Ewę Eugster na Szwajcarię. Wykorzystano Michała Krzemińskiego pod skradzione moje dziecko po urodzeniu Michała Pióreckiego, który jest księdzem i w ten sposób próbowano oszukać Boga zamieniając rodziny i pozorując wejście Mont Everest, jako zasadzenie szczepu na najwyższej górze przez Boga, co skończyło się trzęsieniem ziemi w Nepalu. Można to połączyć z zalaniem Częstochowy, gdyż na Jasnej Górze nie powiedziono prawy o ślubie mojej babci księżej Marii Lubomirskiej z moim dziadkiem Romanem Bocheńskich czyli Brunonem Bochyńskim oraz o nas. Podmieniono Małgorzatę Łempicką na Alicję Idziak oraz Alicji syna Jakuba Idziak, małe dziecko z ojca Lewandowskiego z Poznania, które mieszka w Irlandii, na mojego syna Jakuba Pióreckiego, studenta w Polsce, w Kielcach. W Poznaniu podstawiono linię pod Elżbietę Bochyńską i zamieniono, Jakuba Idziak już jako Lewandowskiego, którego próbuje zamienić Prezydent Polski pod wykreowaną genealogię. Pismo Święte nam mówi, że kto nie dba o własny dom gorszy jest od niewierzącego i wyrzekł się wiary. Jest również napisane, aby nie pozostawiać długów do starości, ale wszystko zrobić aby temu zapobiec, co też zrobiłam uruchamiając nasze depozyty w celu zachowania godności naszej i naszej rodziny.

Nasze pieniądze znalazły się w rękach Prezydenta i Rządu, który męża skarży i znieważa nasze rodziny, aby zachować władzę. Zhańbiono pamięć po moich rodzicach i dziadkach, co stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem. Prawo jest wykorzystywane do matactw i kreowania akt do kradzieży naszych funduszy, aby finansować działania wojenne na Ukrainie zarówno przez Rosję jak i Polskę. Obie strony konfliktu finansowane są z tych samych pieniędzy, dlatego rząd postanowił dorobić nam opinie psychiatryczną i przez podstęp doprowadzić do urzeczywistnienia ich planu i zatwierdzenia fałszywych danych pod programy bankowe, które te działanie finansują. Doprowadziło to do uniemożliwienia odwołania się od fałszywych wyroków, gdyż każde odwołanie prowadziło do powielania osób i tworzenia nowych tożsamości. Przykładem tego jest przeniesienie pełnomocnika Rosji do spraw Syrii, do rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Może to oznaczać, przeniesienie osoby, która sterowała działaniami robienia spadku na emigrantach z Syrii podstawionych pod carską rodzinę do finansowania konfliktu na Ukrainie przez wykorzystanie Fundacji APEX-STAR w Katowicach jako bazy. Decyzja Prezydenta Rosji e o przeniesieniu tej osoby na Ukrainę,jest zbieżna z działaniami Prezydent Polski, który zamierzał wykorzystać dorobione akta pod fałszywe dane przez MSW o zaginięciu osoby pod którą mnie podstawiono. Następnie dorobiono, przez MOPS, dane innej osoby, która jest samotna i wychowuje samotnie dziecko w skrajnym ubóstwie, aby wykorzystać przepisy szczególne, jakie mówią, że MOPS może skierować osobę samotną na leczenie psychiatryczne. W tym wypadku było by to na zlecenie Prezydenta Polski, który działał by w porozumieniu z Prezydentem Rosji, co jest Zdradą Stanu i próbą morderstwa na mnie i mojej rodzinie.

W tym celu przed laty wykreowano nieprawdziwe dane z jednej strony wpisano nieprawdę, że jestem samotna a byłam mężatką a z drugiej, że jestem w skrajnym ubóstwie, co miało umożliwić po latach doprowadzenie mnie z rodziną do Zakładów Psychiatrycznych, pod które już wówczas dorabiano dokumenty, przez mafię narkotykową, wykorzystując Pałac mojego dziadka, jako Zakład Psychiatryczny w Morawicy. W Morawicy przerobiono Pałac na szpital,aby znieważyć moją rodzinę. Przed wojną mój dziadek Hrabia Jan Tarnowski, brał tam ślub. Przed laty z MOPS, miałam otrzymać pięćset złotych a otrzymałam pięćdziesiąt, gdyż mieszkałam u mamy i nie spełniałam kryteriów wypłaty większych funduszy, co jest w sprzeczność z tym co napisano. W dodatku już wpisano nieprawdę, gdyż byłam w drugim związku a mąż przebywał karę pozbawienia wolności z powodów politycznych, gdyż uniemożliwiono nam wykorzystanie pieniędzy z depozytów rodowych, mimo, ze zostały one nam przekazane Oświadczeniem Woli mojego taty uprawniającego do korzystania z dziedzictwa rodowego linie cesarskiej Rurykowiczów. W tym celu upozorowano naszą śmierć w systemie bankowych i zrobiono w sprawie Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt III K 207/07, dział spadku po moim żyjącym mężu i przekształcając skarżącego Czesława Daleszaka, Arkadiusza Durleja i Beatę Marię Idzika moją siostrę jako spadkobierców, po nas. Na moich zdjęciach z dzieciństwa doklejono kawałek ucha aby go powiększyć. Czyli mnie również uśmiercono. Ponieważ nie jestem stroną w żadnych z tych spraw, połączano różne spółki wypisując moje dane w innych podmiotach w których mnie nie ma, aby kreować windykację i ukryć to przez moje uśmiercenie w systemie bankowym, w celu pobierania pieniędzy przez kapitał dłużny, na bazie wytworzonych długów przez rząd na spółki męża jako „Bazy”, kryjąc pospółkami ten proceder. Sprawa w SO w Toruniu II K 164/11 jest przerobiona na sprawę spadkową, która jest tworzona na bazie innych spraw również nie dotyczących spadkobierców, ale tak są wykreowane jako kontynuacja sprawy III K 207/07 Sądu Okręgowego w Kielcach wykreowanej jako spadkowa. W tym celu podstawiono Lecha Pilarskiego pod pracowników firmy SOF-ART Sp zoo jak Lecha Serwickiego, przerobionego na spadkobierce firmy SOF-ART Sp. z o.o. i podstawiają go pod Wandę Serwicką zamienioną na Wandę Idziak. Zamieniają mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego, aby wykorzystać Oświadczenie Woli do pozbawienia męża prawa do korzystania z depozytów rodowych, które otrzymał wraz ze mną od mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Pan Rzeszotarski został podstawiony pod senatora Rzeszotarskiego, do którego pisał mój tata Józef Ludwik Bochyński. Został on połączony z Rodzina Firlejowską zamienioną na spadkobierców w firmie SOF-ART Sp z o.o. i podstawiono osoby z Rodziny Firlejowskiej przy pomocy Marty Przygody podstawionej za moją córkę i wykorzystano do tego nieruchomość po mojej mamie, której dorobiono inne obce osoby jako rodzinę, dorabiając sąsiadów, przy ul. Nad Kamienną, państwa Przygodów, podstawionych za rodzinę. Podobnie jak pana Janikowskiego, Ryszarda Kalistę na Ryszarda Kopra zwanego Andrzejem, byłego dostawcę tkanin do SOF-ART Sp z o.o, a przerobionego na spadkobierców. Podstawiono również Krzysztofa Mieszała pracownika
SOF-ART Sp. z o.o. jako wspólnika zamieniając nazwiska. Wykorzystywane są dane polityków w celu dopasowania do schematu łącząc z osobami z mojego otoczenia. Bożeny Olszewskiej przyjaciela Grzegorza Smerdzyńskiego, który był z rodziny która robiła bryczki z Końskich podstawiono za Grzegorza Brauna a panią Olszewską za mnie oraz Armię Zbawienia.

Doprowadzenie do wypadku samochodowego mojej córki Marty w Irlandii oraz podstawienie jej po wypadku w szpitalu kolegę, który starał się wmówić córce, że córka ma troje dzieci i jest zamężna. Świadczy, że była to próba zamachu do sprawy I Ns 716/10 Waldemara Maksalon i świadome działanie zmierzające do podmiany mojej rodziny i jej likwidacji. Za każdym uratowaniem mojego dziecka, co sygnalizuje budzik, jako wybudzenie ze snu, miało zginąć dziecko osób, które są uzależnione politycznie z powodu podmiany ich dzieci. Z tego powodu sprawa w Toruniu jest prowadzona przez osoby, które są szantażowane a przez to nie może być ujawniona prawda. Jest to powodem do przerwania tej farsy zmierzającej do wymordowania osób i finansowania wojny.

Chrzestny ojciec Józef Kowalski, zadeklarował się, że zrobiony będzie porządek po wyborach, co próbowano zrobić w dniu dzisiejszym, ale w przeciwnym kierunku, przez próbę wprowadzenia w życie fałszywych opinii psychiatrycznych, aby dorobić chorobę psychiczną przez pracowników MOPS na zlecenie Prezydenta Polski, przez próbę wprowadzenia w życie wytworzonych przed laty oszustw przez mafię narkotykową do tego wykorzystywaną przez Rząd. Wykorzystano w tym celu pomyłki w moich opiniach psychiatrycznych, w których wpisano, że ukończyłam trybem dziennym Liceum, gdy przerwałam tryb dzienny i ostatni rok kończyłam trybem wieczorowym. Było to potrzebne aby siostrę podmienić za mnie która kończyła to samo LO nr I W Starachowicach z tym, że ona je ukończyła trybem dziennym a ja ukończyłam trybem wieczorowy w tym samym objecie.

Wpisano w opinii psychiatrycznej, że jestem zdrowa co wielokrotnie powielono włącznie z Sądem Apelacyjnym w Krakowie. Była to sprawa w której odmówiono mi przyznania renty, i nie była związana z psychiatrią ani neurologią, ale mimo, to byłam w tym zakresie badana dodatkowo co określono, że jestem zdrowa odmawiając renty.

Cofnięto się w czasie pod miejscowość Woźniki i wykorzystano siostry Helenę Błędzińską zwaną Henią oraz Julię Serwicką zwaną Wandą i ich rodziny. Pod Helenę Błędzińską podstawiono Helenę Surma i męża babcię Helenę Podpłońską.

Wykorzystano imię Henia podstawiając pod Hannę Kowalską zamienioną na Hannę Kasprzyk z domu Nowak oraz Henryka Nowka męża Barbary Nowek z domu Borkowska wcześniej Burek wykorzystując jej córkę Iwonę Makuła pod Iwonę Wróblewską a jej syna Michała pod mojego skradzionego syna Michała

Julia Wanda Serwicka została wykorzystana pod Wandę Idziak teściową mojej siostry, której córkę Małgorzatę podstawiono pod wnuczkę Wandy Serwickiej Małgorzatę, której matka to Mirosława. Julię Wandę Serwicką wykorzystano pod Julię Wiatrowską córkę Wioletty Wiatrowskiej, której dorobiono w sprawie III K207/07 mimo że tam nie występowała. Jej drugą córkę Natalia podstawiono pod Natalię NowMiller pracownika GOPR na wybrzeżu połączono miejscowość Wicko pod programy bankowe dzieląc nazwisko Serwicka na dwie części. Wicko jako miejscowość a Ser jako produkt, którym handlował Korneliusz Wojnar a jego brat Jan Wojnar mieszkający w Irlandii został wykorzystany pod oscylator ART-Bi w celu finansowania programów połączonych z Izraelem. Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie na wybrzeżu połączony została z GOPR w Zakopanym czyli Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a partię LPR połączono z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

W męża sprawach występował negocjator Jerzy Bogumił Zawadzki znajomy byłego Rzecznika Praw Obywatelskich i podmieniono go na Starostę Starachowickiego Marka Bogumiła, który zginął w wypadku samochodowym.

Pod Jana podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk, którego podstawiono na Misji w Marly przesyłając czasopisma Wiadomości na Jan Kaźmierczyk zamiast Jerzy czyli dokonano podmiany męża na jego ojca i zamieniono na Jana Lubomirskiego i Jana Tarnowskiego. Połączono z Ewą Eugster z domu Jakubczyk przesyłając Wiadomości z Misji na nazwisko Ewa Jakubczyk i Jan Kaźmierczyk na różne adresy w Szwajcarii.

Ewa Eugster z domu Jakubczyk zmieniła nazwisko na Ewa Eugster Jakubczyk a następnie na Ewa Jakubczyk co tworzy trzy osoby aby podstawić pod rodzinę Jakubczyk ze Starachowic by podstawić ją pod Ewę Kornaszewską drugą żonę Dariusza Kornaszewskiego dawniej Pióreckiego. Dokonano następnie działu spadku po teściu wykorzystując przekazanie nieruchomości w Miedznej Drewnianej dla jego córki Marty zamienionej przez Urząd Miasta Starachowice oraz na zięcia Konrada Wiatrowskiego za którego podstawiono Konrada Szmytka który obecnie jest podstawiany za Żelazowskich na nieruchomości, która graniczyła z Nad Kamienną 25 wcześniej Pasternik 31, aby przejść na wieś Żelazowice majątek Białaczów. Wykorzystano nieświadomość teścia do rozgrywek politycznych.

Wykorzystywane są różne schematy pisania korespondencji w celu umożliwienia wprowadzenia fałszywych danych pozorując prawdziwe. Przykładem takim jest Bank Pocztowy, który do dziś nie przesłał mężowi karty a mnie pinu do karty. W dniu dzisiejszym przyszły listy jeden dla męża wpisując go ze mną drugi dla mnie wpisując męża, gdyż nie ma przejścia na fałszywe windykacje wytworzone dla rządu na nasze dane osobowe. Zapis na korespondencji jest w obu przypadkach jednakowy aby ukryć matactwa. W pierwszym rzędzie wpisano:

Jerzy Kaźmierczyk Bożena,

a w drugim rzędzie wpisano

Bochyńska-Kaźmierczyk

mąż ma swoje konto a ja swoje w tym mąż ma dodatkowe konto dla firmy, które założono i zamknięto i włożono trzeci blankiet, który może pozorować firmę do której nie przysłano zmiany w regulaminie dla osób fizycznych ponieważ wytworzono pod spółkę


„SOF-ART Sp. zoo Dariusz Piórecki”, jako osobę fizyczną windykującą spółkę
„SOF-ART Sp. z o.o.” należąca do Jerzego Kaźmierczyk mojego obecnego męża. Po upozorowanej śmierci mojego męża teren spółki „SOF-ART Sp. z o.o.” został rozdysponowany dla kręgu spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk, którego sądzi Sąd w Toruniu SO IIK 164/11.

Pragnę odnieść się do schematu myślowego który jest używany przez masonerię aby poszerzyć widzenie dla osób, które znalazły się w problemie. Jest to stosowanie dni i godzin w celu odniesienia się do prowadzonych działań. Biblijny Niszczyciel przychodzi w samo południe co jest godziną 1200. Można zastosować zamianę oraz łączenie różnych elementów. O godzinie 0011 następuje odniesienie się do godziny 1211 i sprawy IIK 164/11 w dniu 11.05.2015 roku. Następnie otrzymuję telefon o 1122 co ma odniesienie jako kontynuacja terminu 11.05.2015 roku w dniu 22.06.2015 roku. Następnie sąsiad przechodzi przez sztachety, które zostają podmienione z ogrodzenia mojego dziadka na inne i przechodzi na naszą posesję o 1222 co ma odniesienie do godziny 1200 i sprawy 22.06.2015 pozorując właściciela. Sfabrykowano zdjęcia przy takim płocie dla mojej siostry Beaty aby wyglądały jakby miała brak ręki zasłaniając je krzakiem. Beata podała się za mnie a ręka miała świadczyć, że sięgnęła po to do czego nie ma prawa. Na zdjęciu był widoczny dom Nowaków co odnosi się do starych granic z jednej z Nowakami a z drugiej Żelazowskimi. Obecnie zamieniono strony na dawną rodzinę Żelazowskich. Na starych mapach nie ma małżonków przy rodzinie Maksalon z powodu iż były to martwe dusze a babcia wybudowała ten dom za własne pieniądze pod nazwiskiem Mazurek jako żona dziadka 1942 roku. Dlatego podmieniono plany aby nie odnosić się do tego faktu a babcię zamieniono na Maksalon w celu dorobienia dokumentów pod państwa Maksalon ze Starachowic aby ukryć Sąd, który wydał fałszywe wyroki dokonując podmiany rodziny carskiej w Polsce. Aby to ukryć dokonano zamiany moich rodziców i dziadków.

Wszystkie działania są precyzyjnie zaplanowane i prowadzone precyzyjnie aby przeciwstawić się słowom Pisma Świętego w szczególności Nowego Testamentu przeciwko któremu stosowany jest Stary Testament wprowadzając kabałę.

Godzina 10 rano sprawy w Toruniu odnosi się do dnia mojego urodzenia 10, oraz Katastrofy Lotniczej 10 kwietnia 2010 roku, a połączenie tego następuje przez dzień 30 co ma przejście na dzień śmierci mojej mamy 30 kwietnia 2010r. Który miał być ostatnim dniem starego porządku zastępując go Nowym Ładem, czyli chaosem i bezprawiem. Wpiszę jeszcze datę śmierci mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, 21 kwietnia 2007r. Miesiącem Kwiecień następuje odniesienie się do tego samego miesiąca, co śmierć mojej mamy, co łączy z podmianą przez miesiąc kwiecień na śmierć w katastrofie rodziny Kaczyńskich. Podmiany planowano dokonać przez byłego Prezydenta Kwietnia Sylwestra, co ma odniesienie do ostatniego dnia roku. Jeśli ktoś nie zna prawideł jakimi rządzi się świat nie rozumie, że cała cywilizacja jest oparta na Bogu, i bez Niego świat nie może istnieć. Próba dorobienia opinii psychiatrycznych jest dowodem na uważanie osób wierzących za psychicznie chorych. Wiara oraz poważne traktowanie Słowa Bożego, pozwala człowiekowi na podejmowanie decyzji, które są konieczne. Wiara jest pewnością tego czego się spodziewamy. Pismo Święte naucza, że głupi jest człowiek, który mówi, że nie ma Boga.

Księga Jeremiasza 7-11

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi? Ja, Pan badam serce i doświadczam nerki bym mógł każdemu oddać do jego postępowania, według owoców jego uczynków. Kuropatwa wysiaduje jajka, których nie zniosła; podobnie czyni ten, kto zbiera w nieuczciwy sposób bogactwa: pośrodku dni swoich musi je opuścić i gdy nadejdzie jego koniec, okazuje się głupcem”

Z Bożym Błogosławieństwem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s