Polish road to Babylon

Starachowice 02.05.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk PESEL 67011212279
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25Jerzy Kaźmierczyk
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor Ojców Paulinów
Jasna Góra

Ewa Babilon Domagała – Koniem Trojańskim wywiadu Rosji i Niemiec do Sprawy w Toruniu IIK 164/11 z 11.05.2015 i 22.06.2015połączonej z IX Ka 280/12 z dnia 22-11-2012 roku Sądu Okręgowego Kielcach.

Rozpocznę słowami Hymnu Polskiego „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”, słowa te dziś mają szczególny wymiar, gdyż doszło do takich powiązań, że trzeba ich potraktować poważnie, jako dosłowne znaczenie w odniesieniu do mojego rodu i suwerenności Polski. Polska nie zginie rzeczywiście, do póki my żyjemy i nasze rodziny, gdyż zastawiono polskie ziemie bezprawnie, bez naszej zgody, pod kredyty w Banku Hipotecznym i oddano je kryjąc przez windykacje różnych instytucji takich jak Agencja Rynku Rolnego, i oddając dla fałszywego kręgu spadkobierców, dla Niemiec, Ukrainy, Rosji, Anglii i USA, nie spłacając kredytu przez rząd. Zamierzano nas zlikwidować oddając Polskę obcym mocarstwom, pod co przygotowano już przepisy pozorujące, że Unia Europejska daje możliwość potęgi. W rzeczywistości pozbawia Polskę niepodległości. Polska ziemia znalazła się w rękach banków, gdzie została zastawiona o czym poinformowano nas w 2005 roku w Szwajcarii. Są to listy dłużne, dlatego Lech Wałęsa oddał w Szwajcarii naszą ziemię dla Niemiec, co ukryte zostało przez wprowadzanie fałszywego kręgu spadkobierców na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach, fałszując w systemie dane, jako nieżyjących. Po naszej likwidacji wprowadzono by fałszywych spadkobierców , ukrytych przez licytację pod fałszywe długi. W tym celu następuje zmiana dowodów osobistych, aby nie wykazać adresu oraz tego, że mieszkamy już w domach należących do Niemów i Rosjan.

W tym celu nowe przepisy wprowadzają zmiany, aby wykazywać miejsce urodzenia zamiast zameldowania.

Znaczy to, że większość osób będzie miała odniesienie do urodzenia w Szpitalu. Ja urodziłam się w rodzinnym domu tak jak i mój mąż. Sądzę, że z tego powodu otrzymałam „medalion” szpitalników od Ewy Eugster , aby upozorować, że Zakon Maltański jest moim domem, zamieniając mnie na moja córkę Annę, którą umieszczono po kradzieży w zakonie. Z tego powodu potłukłam medalion i wyrzuciłam. Nikt nie będzie kupczył życiem ludzkim, gdyż drogo jesteśmy wykupieni, nie srebrem nie złotem, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa.

W Szwajcarii i USA są zgromadzone depozyty naszej carskiej rodziny. W każdym przypadku jest zakaz wywożenia pieniędzy do innych krajów. Z tego powodu, Rząd Polski wytwarza zadłużenia spółek męża Jerzego Kaźmierczyk i fabrykuje fałszywy krąg spadkobierców po nas, aby wytworzyć windykacje i fałszywych właścicieli ziemi w Polsce. Kolejnym krokiem jest zastawienie ziemi mojej rodziny w Szwajcarii, aby banki udzieliły kredytu dorobionym tak spadkobiercom, wykorzystując pieniądze mojej rodziny carskiej. Rząd i wojsko nie spłacając pobranych kredytów oskarża męża i przekazuje windykacje do firmy Intrum Justitia firmy Szwajcarskiej, która pobiera dalej pieniądze z depozytów na pokrycie fikcyjnych długów męża, przekazując pieniądze do Polski jako Fundusz Inwestycyjny, gdyż nie można wywieźć pieniędzy ze Szwajcarii. Skutkiem jest podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców pod ogromne inwestycje, czego przykładem jest Jan Kulczyk, Zygmunt Solorz Żak, Czarnecki i inni.

Aby to było możliwe podmieniani są pracownicy firm męża na spadkobierców, po naszej fikcyjnej śmierci. Z tego powodu przekształcono męża z właściciela spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na pełnomocnika z wyboru, a mnie jego żonę, przekształcono na właściciela spółki. Następnie przekształcono nasze małżeństwo w konkubinat i mnie dopisano szereg osób za mężów pod nazwiskiem Piórecka. Wytworzono szereg spraw oskarżając mnie pod tym nazwiskiem i wytworzono fałszywe windykacje na ogromne pieniądze.

Takie działanie doprowadziło do zastawienia polskiej ziemi w Bankach Szwajcarskich. Aby ten fakt ukryć rząd zamierzał doprowadzić do prezydentury Grzegorza Braun, by przenieść dział spadku na Niemcy pod rodzinę Ewy Braun w Hessen, aby połączyć z działaniami Adolfa Hitlera, który w Radomiu prowadził sprawę małoletnich dzieci Aleksandra Bochyńskiego i Elżbiety Bochyńskiej, którzy byli dziećmi Radomskiego, a podstawiono ich pod majątek mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, do sprawy z 1931 roku. Podmieniono Aleksandra Bochyńskiego pod Aleksandrę Romanow z domu Alicję Hessen Darmstadt i przy pomocy opiekunów windykowano depozyty w Hessen-Darmstadt i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego w Kijowie, w DOMSTAL.

Obecnie pod Alicję Hessen Darmstadt podstawiono Alicję Maksalon na ulicy Nad Kamienną 25. W Toruniu zamierzano wykorzystać mec. Martę Sztachelską, adwokata męża, do podłożenia sprawy z Sądu Rejonowego w Starachowicach sygn. akt ICo1196/12 z powództwa Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych, wstawiając do sprawy w II K 164/11 w Toruniu, która jest windykacyjną w trybie karnym, a polega na zaskarżeniu męża przez Skarb Państwa. Skarb Państwa pobrał depozyty jako pożyczki, i ich nie spłacił, zastawiając ziemię w Polsce i na świecie należącą do mojej rodziny. Doszło do zastawienia ziemi przez fabrykowane sprawy sądowe, czego przykładem jest wokanda z Sądu Rejonowego w Starachowicach, umożliwiająca wykorzystanie do podmiany akt sądowych.

Na pierwszej pozycji jest mecenas Jerzy Siwonia, który prowadzi sprawę windykacyjną, a w innej sprawie był adwokatem mojego męża. Na drugiej pozycji jest sprawa o zasiedzenie, którą można odnieść do sprawy Waldemara Maksalon, który zasiedział z dorobioną rodziną 2/3 nieruchomości przy ul. Nad Kamienną 25, po czym zrobił się właścicielem nieruchomości mojej babci, przechodząc na majątek carski.

Na trzeciej Pozycji jest sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości, co ma odniesienie do sprawy Waldemara Maksalon sygn. akt INs 716/10.

Na czwartej pozycji jest sprawa o uszkodzenie ciała, aby odnieść się do sprawy uderzenia mojej babci przez Bohdana Bochyńskiego, przed wielu laty, oraz niedawno do dorobionej fałszywej sprawy w prokuraturze Ds 1001/14 o uszkodzenie ciała, pozorując przesłuchanie do odwołanej sprawy w Toruniu i innych, aby uwiarygodnić podłożone dokumenty, zamieniając fakty i fabrykując dane pod mojego obecnego męża, gdyż nie jest możliwe, aby się na nich podpisał nawet na odwrocie i podbił, gdyż w 2002 roku Jerzy Kaźmierczyk nie był właścicielem SOF-ART Sp. z o.o., ani nie był moim mężem. Brak mojego podpisu w tym dokumencie czyli Umowie o Pracę dla Lidii Maksalon, stanowi następny powód, że podmieniono dokumenty i dorobiono uszkodzenie ciała a ze mnie zrobiono osobę chorą na skutek dorobionego fałszywego uszkodzenia, co próbowano ukryć Opinią Psychiatryczną w Łodzi, gdyż zrobiono już ze mnie inna osobę na potrzeby Banku i policji. Dlatego tym miejscu podmieniono mojego obecnego męża na byłego i sfałszowano podpis na mojego obecnego męża. Wykorzystano ten dokument w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach i podmieniono kolejno osoby potrzebne do ukrycia tego faktu pisząc nieprawdę, że Lidia Daleszak była spadkobiercą po moim ojcu Józefie Bochyńskim, co zostało ukryte przez podstawienie Lidii Maksalon. Wykorzystano imiona rodziców tej osoby, Józef i Marianna i podstawiono mojego tatę Józefa Bochyńskiego, a za Mariannę podstawiono Mariannę Dybalską matkę Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej, która była na miejscu mojej prawdziwej babci spalonej w Kruszynie, Marii Lubomirskiej, co dowodzi, że Lidię Maksalon podstawiono za Marię Lubomirską i za mnie jako dwie osoby. Bolesława Bochyńska posiadał dodatkowo dwie tożsamości w tym Stanisława i dlatego wykorzystano ten fakt podstawiając ją za Marię Lubomirską, a w drugim przypadku podstawiono za mnie, aby upozorować, że Edyta Maksalon jest moją córką, aby odnieść się do dziecka Zuzanny mojej skradzionej przed laty po urodzeniu, córki Anny Pióreckiej. Zuzanna nosi nazwisko Maksalon, gdyż jest wychowywana przez Edytę Maksalon,

Podstawiono mnie do firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o. jako Bożena Piórecka, w celu fałszywych windykacji przez Policję, i Maksalona, którzy zrobili się spadkobiercami rodziny carskiej, gdyż Lidia Maksalon była komendantem Policji we Włoszczowej. W tej miejscowości wstawiany jest pan Szafrański jako spadkobierca carskiej rodziny, wstawiając tą rodzinę pod tereny Kielc. Sprawa została ukryta na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach, gdzie sprzedałam działkę i nie otrzymałam należnej zapłaty, gdyż umowy nie zostały prawidłowo zrealizowane, po czyn zginęły ślady i dokumenty w Starostwie Powiatowym, a Lidię Daleszak przerobiono na spadkobiercę po moim tacie. Rozdzielono mnie z siostrą Beatą, która podstawiono pod prokurator Beatę Wójcik. Podstawiono takie nazwiska mające odniesienie do funkcjonariuszy państwowych jak Szeląg, Sokół, Magdziarz, Nowak Domagalska i Ryszard Jurek. W tym ostatnim można się odnieść do dwóch osób w jedną a co można łatwo połączyć z osobą pana Ryszarda Kalisty, robiąc z niego spadkobierce po Krzysztofie Mieszała, byłego pracownika SOF-ART Sp z o.o., którego następnie podstawiono kolejno, jako wspólnika do SOF-ART Sp. z o.o. co jest fikcją.

Usilnie próbuje się dorobić dla mnie opinię psychiatryczną, aby ukryć oszustwa Rządu w tym celu dochodzi do nacisku na moją teściową, z powodu podmiany moich dokumentów przez ZUS, w celu wytworzenia fałszywych danych na Kaźmierczyk z domu, aby podmienić siostrę męża Martę za moja córkę na Martę Bochyńską, którą zamierzali zastąpić Edytą Maksalon mającą Zuzannę córkę Anny Pióreckiej mojej skradzionej w 1985 córki po urodzeniu.

Z tego powodu podstawiani byli różni mężczyźni jako moi mężowie, aby wytworzyć fałszywy krąg spadkobierców, kryjąc fałszerstwa sądu, fałszywymi opiniami psychiatrycznymi. Dlatego próbuje się zniszczyć moje małżeństwo z Jerzym Kaźmierczyk, gdyż Jego dane są wykorzystywane przez innych ludzi podstawianych przez rząd do wyprowadzania depozytów, a udający moich mężów. Dlatego dorabia się Opinie Psychiatryczne i wykorzystuje się nieświadome osoby jak moi teściowie, aby przedstawić im wersję nie odpowiadającą prawdzie, pozorując, że układy są ważniejsze niż ustanowione prawo i ukrywając, że przerobiono mnie za ich córkę, a ich córkę Martę Cybulską przerobiono jako spadkobiercę po mnie, czyli mnie uśmiercono i podstawiono Martę Cybulską za moje dziecko Martę Bochyńską, która przebywa w Irlandii. Aby uwiarygodnić oszczerstwa dorabiane nie tylko na mnie, ale na moich rodziców i dziadków dorobiono dla mnie paragrafy, że włamałam się do swojego domu na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, a ponadto dorobiono paragrafy na molestowanie seksualne mężczyzn, nadużycie alkoholu, w dodatku pod badanie w Ostrowcu-Świętokrzyskim, gdzie mieszka była żona mojego męża. Wygląda na to , że mojego męża przerabia się na konkubenta, aby robić akta i alibi dla rządu w celu ukrycia historii, czyli haniebnej przeszłości w PRL. Również napuszcza się moich teściów przez Kościół, aby uwiarygodnić oszczerstwa i usprawiedliwić postępowanie innych kryjących oszustwa, przerabiając mnie za konkubinę pod zlecenia rządu i Kościołów, którzy mają moje skradzione dzieci.

Mój mąż miał prawo przyjąć nazwisko Bochyński jak Bocheński i nie ma znaczenia jak sfałszowano dane, ale ważnym aspektem jest to, że bezprawnie wyprowadzano pieniądze podstawiając za moich mężów inne osoby, a za żony Jerzego Kaźmierczyk inne panie.

Na pogrzebie mojego ojca był pan Jerzy Kucha, który jest założycielem Radia Maryja. Był on na obiedzie po pogrzebie taty, tak jak i Jerzy Bochyński z wnuczkiem Filipem, który był jeszcze studentem prawa, a mój obecny mąż przebywał w tym czasie w areszcie, a byśmy wówczas przed ślubem, co umożliwiło podmianę osób.

Wcześniej opisaną osobą podstawiona za mnie jest Bożena Olszewska, która miała przyjaciela Grzegorza Smerdzyńskiego, który wyjechał, po wyjściu mojego męża z aresztu. Kolejną osobą o imieniu Grzegorz jest adwokat Kaleta, który występował w sprawie w Sądzie Okręgowym w Kielcach sygnatura akt Ka 280/12. Sprawę tą wygrałam. Należy tu dodać, że Sąd Apelacyjny w Krakowie zezwolił na usunięcie adwokata z Urzędu,a Sąd w Kielcach nie usunął go.

Uzasadniono, że sprawa jest zawiła i trudna, a ja nie mam prawniczego wykształcenia. Dziś już widać, że powodem była podmiana rodziny i akt oraz dorobienie potajemnie opinii psychiatrycznej. Nie można było w tym czasie wykorzystać tego oszustwa, z powodu istniejącej już opinii psychiatrycznej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, że jestem zdrowa. W momencie złożenia wniosku, że jestem zdrowa, Prokurator odstąpił kolejnej opinii psychiatrycznej, i nie pozwolono na włączenie opinie biegłych, że jestem zdrowa. Znaczy to, że były dorabianie dokumenty o chorobie psychicznej, pod zaplanowane już wcześniej sprawy, które dziś stają się widoczne i powielone, aby dorobić fałszywe tożsamości dla wywiadu. Takie oszczerstwa były rozpowszechniane przez osobę, która okazała się dilerem narkotyków, a była pracownikiem SOF-ART Sp. z o.o. Dowodzi to, że dokumenty były dorabiane na zlecenie rządu przez mafie narkotykową w Morawicy, gdzie był pałac dziadka, gdzie brał ślub a obecnie jest zakład psychiatryczny. Pana Dąbrowskiego ojca Zygmunta przerobiono w tm celu na Pióreckiego.

Celem opinii było ukrycie kradzieży moich dwojga dzieci, przez wykorzystanie Elżbiety Włodarczyk przerobionej na Bocheńską, która opiekując się psem w Szwajcarii upozorowywała opiekę nad moimi dzieckiem. Pies należał do osoby pochodzącej z Suchedniowa, dawnej artystki Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. W Suchedniowie była Huta Henryk, którą zamieniano na Henryk Szyb, i powielono jako kilka miejscowości pod przyszłe zaprojektowane mapy, pod zaakceptowanie oszustw. Dlatego w taki sposób dokonano podmiany nazwy Lipie Henryk Szyb, gdzie znajduje się adres spółki SOF-ART Sp. z o.o. i właśnie tam podstawiono dorobionych naszych spadkobierców.

Wykorzystano moment w którym moja babcia zamieszkała u mojej mamy i wytworzono dane mojej mamy z Filomeny na potoczne „imię” jako „Dzidka” i przerobiono mamę na Bocheńską, która zameldowała moja córkę Martę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Powielono moje córkę na dwie osoby przez wykorzystanie nazwiska Piórecka i Bochyńska oraz trzecie wykreowane przez gazetę w Irlandii. Przerobiono córkę panienkę na mężatkę, podstawiając jej troje dzieci, co ma odniesienie doc mec. Marty Sztachelskiej po czym dokonuje się przejścia na Martę Kaczyńską pod trzy jej związki , gdyż jej rodzinie podstawiono jeden z naszych herbów Rawicz. Fałszywy spadkobiercy byli ukryci na spółkach, pod które dorabiano windykację przez fałszywy krąg spadkobierców.

Podmieniono i powielono szereg danych w tym na Skarżysko-Kamienna. Osoba w Szwajcarii na Misji powiedziała , że nazywany ksiądz biznesmen Pindera, jest w Skarżysku Kamiennej mimo, że występuje w Starachowicach ksiądz Pindera. Wskazuje to na połączenie z Elżbietą Włodarczyk, która zamieszkała na przeciwko naszego dawnego mieszkania służbowego taty, gdy był dyrektorem technicznym bazy PKS. Podmieniany jest Ksiądz Dyrektor, na Dyrektora w Skarżysku, Józefa Bochyńskiego, a nadanie stopnia Pułkownika w Zakonie Cystersów w Wąchocku jest przejściem nie tylko na sprawy wojska, ale również na Pułkownika Władimira Putina i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądowniczej. Wykorzystując nekrologi następuje przejście na Kujawy przez działy spadku. Zakon Kolumba jest również firmą ubezpieczeniową, co pozwala na włączenie spraw o odszkodowania pod firmę Intrum Justitia w Szwajcarii w celu ukrycia działów spadku przez ubezpieczenia, jako wypłaty ubezpieczeń kredytów i innych odszkodowań w tym komunikacyjnych. W tym celu ukryto wypłatę odszkodowania kredytu w Banku Śląskim moich rodziców, które po ich śmierci nie dokonało wypłaty odszkodowania ale uruchomiono je dla fałszywych spadkobierców. Dla mnie podano powód, że kredyt opóźnił się w spłacie i ubezpieczenie nie mogło być zrealizowane po śmierci moich rodziców. Wykorzystano moje dane dla fałszywych spadkobierców, a mnie uśmiercono i wypłacono z ubezpieczenia na życie zawartego niegdyś w ING Bank Śląski, na dane Bożena Piórecka i tak samo III filar dodatkowy w ZUS, dla spadkobierców po mnie. Dlatego moje dane pojawiają się w tym przypadku w Warszawie. Z tego powodu fałszowane są dane w Sądzie Rejonowym w Toruniu i podstawiane ś a dane dr nauk tech Bohdana Żakiewicza, pod Bohdana Bochyńskiego. Tam sprawy toczą się beze mnie. Mnie już uśmiercono wcześniej i dorabiano opinie psychiatryczne, aby uwiarygodnić wcześniej wykreowaną historię pod oszustwa o carowej Katarzyny II.

Skarżenie męża w Toruniu jest fikcją w celu ukrycia kradzieży przez Skarb Państwa i Kościół, depozytów. Instytucje te dokonały przy pomocy Anny Pióreckiej i Michała Pióreckiego działu spadku po moich rodzicach, za ich życia oraz po mnie i moim mężu Jerzym Kaźmierczyk. Dowodem na to było żądanie w 2006 roku, podczas odsłonienia pomnika Pogromu Żydów w Kielcach, 65 miliardów USD od Polski przez gminę żydowską, gdyż przerobieni zostali na spadkobierców rodziny carskiej, wykorzystując DNA moich skradzionych dzieci Anny Pióreckiej i Michała Pióreckiego. W uroczystościach w Kielcach uczestniczył rząd i kościół, a dziś już oddano naszą ziemię w Zakopanym. W 2006 roku uznano, że moi rodzice i ja nie żyliśmy z tego powodu sfałszował Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach dokumenty o sprawie spadkowej sygnatura akt INs 67/08 , które były wydane w 2006 roku, przyspieszając śmierć taty w systemie. W rozmowie telefonicznej, gdy byłam w Szwajcarii, mój tata powiedział, że chciałby mnie jeszcze zobaczyć. W jego głosie odczułam, że był straszony i wiedział, że masoneria zaplanowała jego zgon, co potwierdza list od Henryka Podczaskiego. Przez Henryka Podczaskiego przechodzą na Henryka Nowka i Barbarę, którą przerobiono na Barbarę Bochyńską z Katowic a jej córkę Iwonę Makuła z Wierzbowej w Starachowicach, podstawiono na Łódź pod Iwonę Byczkowską, i pod budynki Karola Scheibler na księdza Makuła z Kościoła Ewangelicznego. Do tego Kościoła należy Jerzy Buzek, którego wykorzystano przez system do wypłaty pieniędzy, za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Wszystkie podstawienia zmierzają do zastąpienia mnie lub męża przez inne osoby jako spadkobiercy, gdyż tylko ja i mój mąż mamy prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej.

Sprawy Boga i mocy Bożej są sprowadzone do bajki o Muzykantach. Były to małe zwierzaki, których nikt się nie bał , ale gdy stanęły jedno na drugim, upozorowały swoją wielkość wystraszając zbójców, którzy uciekli z domu. Następnie zajęli ich dom. W rzeczywistości to zastąpiono nie tylko zbójców muzykantami, ale również prawowitych właścicieli. Z tego powodu wprowadzane są nazwy zwierząt oraz instrumentów muzycznych.

Nazwy zwierząt zastępują naród Judy a instrumenty lewitów,którzy od wieków zawsze stali przed Panem.

Jest to walka dobra ze złem, gdzie diabeł chciał zawłaszczyć chwałę dla siebie. Lwa z Judy w koronie próbowano zamienić kotem.

Szwajcarię połączono ze Starachowicami i windykacjami pracowniczymi z SOF-ART Sp z o.o. przez dorobionych fałszywych spadkobierców, wykorzystując pracowników takich jak Stankiewicz Mirosław, którego podstawiono pod Mirosława Kowalskiego z Anina, syna Józefa Kowalskiego mojego chrzestnego. Stankiewiczów podstawiono pod Gumi Schlos w Szwajcarii, gdzie znalazły się korony Pawła Romanowa brata cara, które miały nam być zwrócone. W tym miejsce wysłano nas z Misji, ale brama była zamknięta a okna przysłonięte, obok znajdowała się szkoła.

Elementem łączącym jest Intrum Justitia firma Szwajcarska, w celu umożliwienia pobierania pieniędzy, których nie można wyprowadzać poza Szwajcarię.

Mądrość daje człowiekowi umiejętność rządzenia pieniądzem, natomiast żądza pieniądza powoduje destrukcję, gdyż pozbawia człowieka zdrowego myślenia i kieruje na bezdroża błędu.

Przed laty, po wymordowaniu arystokracji podstawiono fałszywe osoby, które po latach przerobiono za spadkobierców. Aby wypełnić puste miejsca i białe plamy, wstawiane są w nie osoby kreowane przez błędy pisarskie, przez Sądy i inne Instytucje Państwowe. Można to przyrównać do puzzli, które są dopasowywane do różnych zdarzeń połączonych ze stanem obecnym. Mój tata zawsze mawiał, że pierwsza myśl jest od Boga. Dlatego, takimi prawidłami kieruje się masoneria w tworzeniu fałszywej genealogii, wykorzystując każdą sprawę i błędy do swoich celów. Błędnie wystawiane dokumenty są wykorzystywane w sprawach, licząc pierwotny zapis w celu zamiany błędów na rzeczywistość. Na mojej sprawie w Kielcach Sędzia Tomasz Nowak określił, że Sędzina, która prowadziła sprawę a od której się odwołałam nie ma uprawnień Sądu Okręgowego i dalej sam prowadził postępowanie. Sprawę wygrałam wyjawiając, że dziadek Brunon Bochyński jako Roman Bocheński był właścicielem Zakładów Górniczych w Starachowicach co objęte jest powagą rzeczy osądzonych.

Moją sprawę powierzono mecenasowi Grzegorzowi Kaleta, co może być wykorzystywane pod Grzegorza Brauna, w celu przejścia na Niemcy i pod już sfałszowane nazwisko „Kaźmierczak” na ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach. Wykorzystano moją sprawę Sądową o SOF-ART Sp. z o.o. ,w której zostałam uniewinniona, i połączono ze sprawą o przewrócenie stanu posiadania rodziny carskiej sygnatura akt IC 2627/10, dorabiając potajemnie opinię psychiatryczną, aby włączyć adwokata z urzędu,co było widoczne i tam sfałszowano moje dane na pisane przez „Ż” po dorobieniu śmierci, kreując w taki sposób fałszywych spadkobierców, a przez poszukiwanie spadkobierców przejścia dokonano na Gdańsk, gdzie podstawiono Barbarę z domu Małachowską w komuniźmie później żonę Jerzego Bochyńskiego, a obecnie zamieniając dane jej męża z Bochyńskiego już w Katowicach, na Małachowskiego z domu i podstawione zostają takie dane na Toruń i Warszawę, do czego wykorzystywany jest mój mąż Jerzy Kaźmierczyk. Przez oznaczenie w sygnaturze akt literki „C” , można przejść na stare sprawy „C”, co jest widoczne w Archiwum w Radomiu, oraz obecnie na gry losowe jak w Sądzie w Częstochowie, ponadto sprawy „C”, były oznaczane w Starachowicach jako Ubezpieczeniowe, co pozwala przejść na ubezpieczenie dofinansowania SOF-ART Sp. z o.o., oraz Zakon Kolumba, który zajmuje się ubezpieczeniami. Do Zakonu Kolumba, należał były dyrektor Banku Śląskiego w Starachowicach, pan Lech Waksmundzki, co pozwala przez wypłatę ubezpieczeń,dokonać przejścia na Lecha Kaczyńskiego. Dodać należy, że z Banku Pocztowego, nie otrzymałam numeru PIN-u, a mąż Karty, ponadto wręczał przy podpisaniu umowy gadżety Banku Śląskiego. Pozwala to przejść na Bydgoszcz, gdzie znajduje się centrala Banku Pocztowego oraz w Bydgoszczy znajduje się Centrala GBC Bydgoszcz, czyli firmę którą mąż zakupił w Warszawie, a którą jemu zawłaszczono na bazie naszych depozytów wykorzystując fałszywych spadkobierców na Ukrainie, wytworzonych przez DOMSTAL w Kijowie. Ukrycie pochodzenia funduszy, które pochodzą z naszych depozytów następuje na wojnie na Ukrainie w DONBASIE, skąd jest inwestor zastępczy w GBC . Ponadto obecnie wystawiana jest sztuka w Bydgoszczy Goethe „Faust” co ma odniesienie do Faustyna jako ojca Franciszka Bocheńskiego/Bochyńskiego w Oświadczeniu Woli mojego taty. Faustyn występował jako osoba podstawiona za Aleksandra III cara Rosji ojca Mikołaja II Romanowa ukrytego jako Franciszek Bocheński, ojciec Brunona Bochyńskiego. Reżyser Maciej Prus ma odniesienie przez imię, do Macieja Frankiewicza świadka na Oświadczeniu Woli mojego taty, oraz przez nazwisko do Sędziego Wojciecha Pruss,prowadzącego sprawę mojego męża w Sądzie Okręgowym w Toruniu II k 164/11. Czerwone lakierki Mefisto symbolizują władzę papieską. W Łodzi badano mnie psychiatrycznie a w internecie widnieje na zdjęciach, Elżbieta Włodarczyk w czerwonych burtach, razem z bratem Antonim i jego konkubiną pracującą w Zakładzie Psychiatrycznym w Morawicy, czyli na dawnym terenie pałacu mojego dziadka. Czerwone buty symbolizują władzę papieską, którą miła wykonać Elżbieta, odnosząc się do Pomazańca w prawosławiu. Ewelina Rakoca miała być podstawiona pod redaktora Rakoczego oraz Ewelinę Kucharską później Daniszewską, aby połączyć z jej męża bratem, aby przejeść na dawny adres, gdzie przysyłał wyciągi bank PEKAO SA na nazwisko Piórecka Bożena z usuniętych kont. Ma to związek z depozytami carskimi przekazanymi do Fundacji Hr. Potockiego. Obecnie te same konta zostały wydrukowane przez Bank, na Lipie Henryk Szyb 1, mimo braku dyspozycji o ich przekazaniu a ponadto, zostały one przesunięte do windykacji na Łódź, gdzie dorabiana jest opinia psychiatryczna oraz bezdomność i wykorzystuje się dane rodziny Ewy Eugster. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przesłano sprawę z naszego powództwa ze Starachowic do Torunia, o kradzież dowodu dziadka, który zaginął po wizycie ABW, na zlecenie prokuratora w Toruniu u mojej mamy, a odnalazł się po ponownej wizycie ekipy telewizyjnej w naszym domu. Istnieje podejrzenie, że sprawa jest prowadzona przez prokuraturę, przeciwko nam, na zlecenie fałszywego kręgu spadkobierców wytworzonego przez rząd, co uzasadnia próbę dorobienia opinii psychiatrycznej, potrzebna do ukrycia spraw dorabianych.

W ostatniej prasie widnieje informacja o Operze FAUST, co ma odniesienie do reklamy restauracji FAUST, przy wejściu do Zamku Rapperswil i Fundacji Rapperswil w Warszawie, gdzie przekazywane są obrazy wyprowadzane z UBS, wykorzystując fundację mojego męża Jerzego Kaźmierczyk APEX-STAR założoną w Katowicach, w której błędnie wpisano dane mojego męża w nazwisku pisanym przez „zi” jako Jerzy „Kazimierczyk” i podstawiono na Misję w Marly, której przedstawiciel jest w fundacji finansującej Muzeum Polskie w Rapperswill. Wcześniej był tam mój dziadek Brunon Bochyński ukrywający się jako o. Józef Innocenty Maria Bocheński a obecnie podstawiono prawnika Szwajcara.

Wykorzystano dorobionego samoistnie, adwokata z urzędu „o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej” sygnatura akt IC2627/10, co było widoczne w weryfikacji sprawy przez prokuratora, który wyjawił istnienie adwokata z urzędu, w spawie która się nie rozpoczęła oficjalnie, a którą przesłano do sprawy Sadu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt INs 716/10 Waldemara Maksalona, którego drugą żoną jest Alicja Maksalon z domu Kowalska zamienna na Mazurek i podstawiono pod rodzinę Barbary i Jerzego Bochyńskich z Katowic. Jerzy Bochyński podstawiony został w Aferze Żelazo jako brat mojego ojca. Następuje przez nazwisko Kowalska/ Kowalski, próba wejścia na wszystkie nieruchomości po moich rodzicach. W tej sytuacji przez wykorzystanie Barbary Kowalskiej z domu Szewczyk i jej zmarłego męża Mieczysława, zamienionego na ich zięcia na Mieczysława Siwierskiego. Tu następuje przejście przez podmianę liter na nazwisko Metropolity Łódzkiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Jego Ekscelencję Szewczuka, którego dane są wykorzystywane przez pracownika Szewczuka, od dr nauk technicznych a Dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, oraz Piotra Waydla, wykorzystując adres ul. Nad Kamienna 25 w Starachowicach, która Sąd bezprawnie oddał Waldemarowi Maksalon.

Pierwszą jego żoną była Lidia Maksalon, która przez pewien czas zatrudniona w SOF-ART Sp. z o.o., a jej córka Edyta Maksalon w Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Na umowie o pracę Lidii Maksalon nie było mojego podpisu. Zamieniono Edytę Maksalon na Bożena Piórecką, w dodatku zamieniono na Mazurek z domu, aby ukryć wykorzystanie Zuzanny i to co dokonały władze PRL. Z tego powodu Prezydent Polski Bronisław Komorowski przysłał list do MOPS w Starachowicach,co spowodowało, przyjście dwóch pracowników, aby dorobili dokumenty, że jestem samotną wychowującą dziecko, co już stało się w przeszłości oraz dorobić dane pod windykację na nazwisko Piórecka, pod które podmieniono już tożsamość. Mecenas Kaleta w dziwny sposób został wyjawiony, przez jednego z profesorów sztuk pięknych w Krakowie, który określił w czasie gdy poszliśmy wycenić nasz obraz, a co nie dokonaliśmy. Pan Profesor powiedział słowa, „ Coście wszyscy poszaleli”, chodziło o wyceny, gdyż wiele osób „biegało” z obrazami do wycen. W tym znalazł się pan Kaleta, co ma odniesienie do sprawy, w Kielcach, którą połączono ze sprawą wcześniej prowadzoną a zamkniętą w Opocznie. W tej sprawie, mój mąż wykazał katalog obrazów , który został nam przekazany od Bohdana Żakiewicza, a które były wyprowadzone z depozytów UBS i znalazły się w Lutrii pod Lozanną w Szwajcarii, u pana Zanchiego. Sędzia nie podważył mojego pochodzenie wówczas, ale nie chciał się odnieść do mojego męża, który miał ze mną przekazane prawo do dziedzictwa. Został tam złożony w pliku, Katalog obrazów Zanchiego, czyli osoby o takim samy nazwisku co autor. W opracowaniach książkowych można zauważyć, że z artystów przerobiono na Bankierów, co ukrywa przepływy gotówki . Zamek Chateo Gütsch został zastawiony przez pana Glaizmana, czyli osobę, która pochodziła z wioski Szwajcarskiej, która zrobiła tam pizzerię. Pieniądze pobrano z naszych depozytów carskich po windykacji Zamku, ukrywając w ten sposób fakt wyprowadzenia funduszy. Z okna pana Mayera było centrum obserwacyjne Pałacu przez lunetę. Zwróciliśmy się do UBS o zabezpieczenie Zamku dla nas, i Ewa Eugster podała nazwisko osoby do której najlepiej się zwrócić. W Ostrowcu -Świętokrzyskim w Polsce, śmiejąc się, pewna osoba powiedziała, że właścicielem Zamku stał się Włoch wypasający barany. Można to określić, że tak potraktowano naszą rodzinę, jako Barany wyprowadzone w pole, gdyż inne osoby powiedziały nam w Szwajcarii, Włosi, że właścicielami depozytów stał się Berlusconi i jest najbogatszą osobą w Szwajcarii.

Zhańbiono pamięć moich rodziców i zadrwiono z patriotyzmu mojego ojca, w demokracji, nawet w komunie nikt nie śmiał zabrać dokumentów mojemu tacie, które dla niego więcej znaczyły niż złoto, gdyż była to jego tożsamość a co za tym idzie i nasza. Ksiądz w Wilkowie nikomu nie wydał dokumentów a ja miałam otwarte księgi. Może naiwnością było, że przekazałam kopie Kazimierzowi Bani wierząc, że legalny obrót pieniędzmi uwoli Polskę od długów i zastawów raz na zawsze i nam przewróci godność.

Na umowie o prace dla Lidii Maksalon nie ma mojego podpisu, co można połączyć z dorabianiem sprawy o uszkodzenie ciała 1Ds 1001/14 Prokuratury w Starachowicach, którą połączono z kradzieżą dokumentów. Jest ona prowadzona w sposób tajny i przesłana do kolejnych Prokuratur nie związanych terytorialnie. Ukryto dorobioną dla mnie śmierć przez windykację co połączono z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , gdzie mnie zamieniono na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk a jego podmieniono na pełnomocnika z wyboru mimo że był właścicielem. Podstawiono Janinę Pikul i Stanisława Pikul jako właścicieli spółki w Tarnowie wykorzystując Drutex na ulicy Krzyskiej, który znalazł się na SOF-ART Sp. z o.o. w Lipie Henryk Szyb1, gdzie wykorzystano matkę Iwony Wróblewskiej czyli teściową Roberta, jako wcześniejszego pracownika Drutex i przekazano teren fałszywemu kręgowi spadkobierców, który windykowany jest podatki na rzecz Skarbu Państwa łącząc cały kraj w różnych nieruchomości, w miejscach dzierżawy wieczystej. SOF-ART Sp. z o.o. był zakładem pracy chronionej, co zwalniało go z podatku. Wojewoda Świętokrzyski przekroczył prawo nie przesyłając odwołania spółki męża. Odwołanie od jego decyzji, do Sądu Administracyjnego, ukryto, gdyż już istniały pod spółki, do windykacji depozytów. Wykorzystano błąd zaksięgowania zwolnień podatkowych, przez byłą księgową jako strata. Połączono sprawą windykacyjną na fałszywe długi co doprowadziło do pozbawienia mnie pieniędzy i bezprawnie zabranej nieruchomości przez Sąd na rzecz Waldemara Maksalon osoby obcej, który nie tylko zabrał moją nieruchomość ale i wprowadził fałszywy kręg spadkobierców. Wynika z tego, że siostrę Beatę połączono z tą rodziną i ją również uśmiercono następnie połączono mnie z siostrą jako Bożenę w jedną osobę co pozbawiło mnie wszystkiego, a z czego wynika, że siostra otrzymała pieniądze. Dlatego jestem okradana i podmieniane są moje dokumenty, a w sądzie, gdy pobrałam dokumenty dziadka pokazano na mnie mówiąc do kogoś, Domagalski, po czym zostałam zatruta. Wyglądało to atak, podobny do objawów jaki miał przed śmiercią mój tata. Z tym, że wiedziałam już jak się obronić. Przez miesiąc następowało odtruwanie organizmu w wielkich bólach.

Sprawa IX Ka 280/12 jest apelacją do sprawy SR IX 131/11 do sprawy prokuratorskiej VIDs56/07/Sp , co ma odniesienie do roku śmierci mojego taty a numer 56 do numeru sprawy prowadzonej sprawy przez Helenę Surma o wodę, która jest zamieniana na sprawę spadkową prowadzoną przez Sędziego Huberta Wicik, można połączyć z nazwiskiem Duda, kandydata na prezydenta poprzez imię Hubert. Nazwisko Wicik odnosi się symbolicznie do rozsyłania wici wojennych.

Sąsiadka Pani Pokora, pokazała mi pismo, gdzie na jej życzenie udostępniono dla niej interpretację Postanowienia Sądu z powodu, że posiada legitymację czynną, aby ją uzyskać. W Piśmie odniesiono się do sprawy spadkowej mojego taty, co było bezprawne. Geodeta pan Andrzejewski wpisał mojego tatę po jego śmierci na nieruchomość, a odniesienie się do mojego męża , że jest cudzoziemcem może stanowić kolejna podmianę. Obecne dorabianie są przez komornika dla Maksalonów i policji spisy z inwentarza, po mojej mamie, co już jest dowodem bezkarności urzędników Państwa Polskiego. Ukrycie spisów z inwentarza dorobionych na tatę komornik dopisał na moją siostrę Beatę, co stanowi powód , jestem z mężem jedynymi osobami, których pozbawiono godnego życia. Pani Pokora według informacji, jest pracownikiem służb bądź policji a jej mąż podstawiony jest pod korporację Donau Dnepr jako geodeta Pokorski. Pan Andrzejewski był znajomym z Lublina państwa Pokora a pochodził ze Starachowic i pracował w UM Starachowice. Pani Ewa Ząbecka występuje jako pełnomocnik spółki SOF-ART Sp. z o.o. do sprzedaży części nieruchomości w przeszłości, dla mnie i byłego męża, po czym zamieniono ją na Ewę Kornaszewską, a dalej tą osobę na mnie, aby doprowadzić do zamiany Dariusza Kornaszewskiego, wcześniej Pióreckiego, jako ojca skradzionych dzieci, na Jerzego Kaźmierczyk mojego obecnego męża.

Mój mąż Jerzy Kaźmierczyk jest zamieniany na byłego męża pod nazwiskiem Dariusz Piórecki i wykorzystywany jest adres Lipie Henryk Szyb połączony z ul. Nad Kamienną 25, przez wodociągi aby wykreować długi i połączyć z wekslami PFRON na nazwisko Piórecki.

Wpisana jestem na Marmoroc-Polska Sp. z o.o na nazwisko Piórecka i zamieniana na właściciela Marmoroc-Polska Sp. z o.o., a właściciela spółki mojego obecnego męża zamienia się na pełnomocnika. Aby to ukryć połączono spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. z SOF-ART Sp. z o.o. oraz PPH APE – Jerzy Kaźmierczyk, łącząc wspólnym adresem Lipie Henryk Szyb 1. Aby to wszystko ukryć, został podmieniony program restrukturyzacji SOF-ART Sp. z o.o. do ING Banku Śląskiego, który nie chciał wydać dokumentów do sądu twierdząc, ze nie jestem strona w sprawie , gdy mnie sądzono o tą spółkę co jest dowodem podmiany tożsamości. Podmieniony program połączono z analizą wystawioną do Banku Śląskiego w innej sprawie. Bank Śląski współpracował z DOMSTAL oraz Nordkom, na majątku której powstał Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , i podmieniono zastaw z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przed zakupem firmy przez obecnego męża i podstawiono faktury pod SOF-ART Sp. z o.o. , aby przejść na windykacje depozytów carskich. Całość ukryto na ulicy Łopuszańskiej 38 w Warszawie, w DOMSTAL, gdzie połączono wszystkie adresy firm i podstawiono Jerzego Bochyńskiego za męża oraz Mariusza Kołodzińskiego, Sławomira Jakoniuka, Andrzeja Zbudzkiego, Jakuba Dziedzica, Tomasza Gospodarczyka oraz inne osoby.

Przesłano w przeszłości z Darmstadt dokumenty na adres pałacu mojego dziadka 1-maja w Starachowicach, na nazwisko Aleksandr Bocheński, aby podmienić moją rodzinę na Aleksandra Kwaśniewskiego podstawionego pod Aleksandrę Hessen. W symbolu miasta znajduje się Waga co ma odniesienie do Sądu oraz dwa młoty górnicze znajdujące się również w herbie miasta Starachowice i Banku Raiffeisen, gdzie podmieniono moje dane i męża, co wcześniej opisaliśmy na stronie www.rodzinaromanow.wordpress.com .

Przez nazwę gazety Nachrichten czyli Wiadomości połączono Darmstadt w Niemczech z Misją w Marly w Szwajcarii przez ten sam tytuł, i przez pocztę połączono z pałacem dziadka w Starachowicach przesyłając na nazwisko Aleksander Bochyński, aby przejść na Alicję Hessen Darmstadt, pod którą podstawiono Alicję Maksalon ukrywając przez Alicję Idziak i jej syna. Zależności jest wiele, które zostały omówione w dotychczasowych pismach a połączone z przedstawionymi dokumentami dają obraz całości. Dokonano przejścia na moją siostrę Beatę Marię Idziak przez Prokuraturę w Starachowicach aby umieścić ją w Miedznej Drewnianej 244, gmina Białaczów powiat Opoczno łącząc jako spadkobiercę z księdzem Janem Wojtanem, przez którego następuje przejście na Jana Kaźmierczyk po czym Jana Wojnara a na Misji na Jana Tarnowskiego i Jana Lubomirskiego wykorzystując Jana Kaźmierczyk mojego teścia jako spadkobiercę po jego synu, Jerzym Kaźmierczyk, zamienionym na Jana na Misji i pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, który był hrabią Janem Tarnowskim. Dokonano działu spadku na Kościół a jego śmierć można nazwać męczeńską, gdyż przebiły go gwoździe z ciężarówki. Parafia w Opocznie św. Bartłomieja w Opocznie otrzymała relikwie Św. Bartłomieja od papieża Benedykta XVI. Przez Bartłomieja następuje przejście na parafialne księgi w Wilkowie , gdzie znajdują się dane mojego dziadka oraz Wacław i Bohdan, gdzie jest wpisany Bartłomiej Zysk po czym przechodzą na kolejnych Barłomiejów w Starachowicach, jak Bartosz Gromek, i Bartłomiej Magdziarz widoczny na wokandzie. Ksiądz Jan Wojtan został połączony ze Starachowicami a pochodził z Chybic co umożliwia dział spadku. W Starachowicach mieszka Beata Wojtan córka lekarza , która była znajomą Dariusza Dąbrowskiego, z którą przyjechał do mojego mieszkania po jego otrzymaniu na Konstytucji 3-Maja 23. Stworzono fikcję, że jest mężem mojej siostry Beaty i jest to jego mieszkanie. Mieszkanie to później sprzedałam dla państwa Sznajder. W tym czasie pan Dariusz Dąbrowski zatrudniał Dariusza Pióreckiego jako krojczego w Skarżysku Kamiennej, gdzie miał zakład i mieszkał jego ojciec Zygmunt, którego przez SO Kielce zamieniono na Piórecki. Mama opowiedziała mi wiersz , który umożliwiał odnalezienie skrzyń ze złotem w Chybicach. Po tym zdarzeniu po pewnym czasie przyjechali Żydzi zabierając dwie skrzynie ze złotem w Chybicach. Ma to odniesienie do dorobionych dla mnie danych medycznych w Warszawie, gdzie wpisano moje miejsce zameldowania Bory. Powoduje to dorobienie alibi dla fałszywych Radziwiłłów na bazie mojej prawdziwej rodziny. W tym celu w scenariuszu filmowym do Zmienników w których grała pani Piórecka fałszywy Radziwiłł znalazł skrzynię ze skarbami aby połączyć historię z Chybicami, gdzie Żydzi odnaleźli dwie skrzynie ze złotem i innymi ważnymi dokumentami podając się za moja rodzinę Radziwiłł.

Dariusz Dąbrowski przychodził z Bata Wojtan i Marzeną Łuczak, której dom był otwarty dla wielu mężczyzn, gdzie również przychodził były maż. Jak widać jej dane przypisano dla mnie i oskarżono mnie o molestowanie seksualne mężczyzn i włamanie do własnego domu. Marzena Łuczak była sąsiadką Magdy Kozłowskiej chrześnicy papieża Jana Pawła II co umożliwiło poprzez przesuniecie granicy przejście na ich posesję w celu dorobienia adresu dla Banku PKO BP na garażu przechodząc przez ulica Konstytucji 3-Maja. Marzena Łuczak ma brata z innego ojca pana Myszkę. Przez niego dokonuje się przejścia na Gonzagę Myszkowskiego oraz na Daleszyce i Watykan. W tym celu pseudonim w czasie wojny Gonzaga zamieniono na nazwisko dla pana Myszkowskiego. Ponadto Ksiądz Hieronim opisuje wszystkie osoby podstawione przez kościół pod prawdziwe rody. Z tego powodu moje dzieci wykorzystano do pozorowania dla wojska aby ich zamienić rolami z agentami wojska. Zamierzano zlikwidować troje moich dzieci w celu wprowadzenia skradzionych moich dzieci Anny i Michała, którzy nie są świadomi kim są. Wykorzystano fakt, że ksiądz Prałat Dziekan Jan Wojtan był kapelanem honorowym Jego Świątobliwości Ojca Świętego aby przejść na kapelana księdza Gawrona, który był na Misji w Marly przy dziadku a Misja podlega bezpośrednio pod papieża. Na Misji w Marly dokonuje się podmian mojej siostry Beaty na mnie Bożenę oraz wykorzystanie sfabrykowanych opinii psychiatrycznych dla mnie w celu ukrycia ukradzionych moich dzieci i pozbawienia mnie możliwości obrony oraz godności mojego rodu.

Należy dodać, że Dariusz Dąbrowski, który był pracodawcą byłego męża później był jego pracownikiem na Lipie Henryk Szyb 1, jeden z portierów wyjawił mi rozmowę pana Dąbrowskiego w której stwierdził, że to wszystko jest już jego. Oznacza to, że już przed wielu laty zaplanowano w szczegółach zniszczenie mojej firmy i godności moje rodziny i współpracę rządu, kościoła i mafii narkotykowej przy udziale Policji, Prokuratury i Sądu i Wojska.

Przez Księdza Jana Wojtana dokonuje się przejścia na Klasztor Cystersów w Wąchocku, który nie wykazuje danych mojego dziadka, gdyż są ukryte z powodu zrobienia zakładu psychiatrycznego w pałacu w Morawicy, gdzie brał ślub dlatego sfabrykowano fałszywe opinie psychiatryczne podmieniając moje dane na Mazurek z domu do banku PEKAO SA do Łodzi na fałszywe windykacje. Z Wąchocka następuje przejście na Jasną Górę, gdzie mojego ojca prawdziwa mama księżna Maria Lubomirska brała ślub z dziadkiem pod nazwiskiem Roman Bocheński syn Franciszka Bocheńskiego w 1930 roku. Relikwie św. Bartłomieja do parafii w Opocznie przekazał papież Benedykt XVI.

Służby miały znakomity sprzęt do podsłuchu, który pokazał Józef Kucybała mojemu tacie a sprawa dowodzi, że byliśmy podsłuchiwani a nasze złoto znalazło się w rękach Żydów podobnie jak ziemię w Zakopanym. Stało się to pretekstem do przekopania po Mieszałach, gdzie wszyscy wiedzieli, że mają schowany garnek ze złotem przez państwa Maksalon mimo,że nie byli rodziną pozorując, że działka została przez Mieszałów przekazana na rzecz Skarbu Państwa. Działki o rzeki w górę należały do mojej babci. W czasie komunizmu dla bezpieczeństwa rodziny została wymyślona historia, że ziemię babcia przegrała w karty. Z tego powodu pojawiło się kasyno w Starachowicach, aby przejść na gry hazardowe, pod szpiega Sorge , który otworzył kasyno oficerskie w Pile a USA w kasynie gra Dariusza Gudewicz. Dokonano zamiany mojego taty inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego na mgr inż. Jerzego Bochyńskiego,co ukryto przez reaktywację Zakładów Górniczych w Starachowicach, gdzie tata pracował w Ośrodku Badawczo Rozwojowym zwanym OBR, a zamienione to zostało na OBR – sprzętu gospodarstwa domowego w Katowicach, jako pod spółki na kapitale dłużnym, gdzie dyrektorem był Jerzy Bochyński w Katowicach. Przez adres ul Warszawska w Katowicach, dokonuje się przejścia na ulicę Warszawską w Kielcach, oraz na Warszawską w Starachowicach gdzie wstawiono Szarego Wilka z Brodów, gdzie przyjechali ludzie od Sorge straszyć męża, a sprawę objął na moją prośbę, jako obrońca mojego męża, z Katowic, pan mecenas Marek Lesiak. W sprawie tej mąż był uniewinniony. Ul. Warszawską w Kielcach można połączyć finansowo, przez wykorzystanie wniosku mojego do Sądu w sprawie SOF-ART Sp. z o.o., wnosząc o zajęcie wypłat pieniędzy a Końskich wypłacanych przez Miasto Końskie dla fałszywych hrabiów Tarnowskich i wykorzystanie tej kwoty do spłaty roszczeń SOF-ART Sp z o.o, co przerobiono na dział spadku, i opłacono z tej kwoty sprawę o przewrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, do której miałam wezwanie zaraz po tej propozycji, o uiszczeniu 100.000,- złotych aby ją rozpocząć . Od tej pory już służby podstawiły inne osoby i tajnie windykowana jestem na nazwisko Bożena Piórecka, a później Bożena Bochyńska. Sprawa zostało prowadzona i przekierowana do Starachowic do obcej osoby w sprawie o zniesienie współwłasności ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach z powództwa Waldemar Maksalon, zmienionej na zniesienie posiadania rodziny carskiej prze DNA moje oraz mojej wnuczki z córki Anny Pióreckiej skradzionej po urodzeniu, którą wychowuje Edyta Maksalon, jako jej córkę Zuzannę. Dla nas zamknięto sprawy, bo uśmiercono nas w systemie tworząc, po nas fałszywych spadkobierców.

Pod sprawa w Kielcach o SOF-ART Sp. z o.o. najwyraźniej podstawiono spadkobierców i inne podmioty przekształcone jako pod spółki wytworzone na kapitale dłużnym, dla fałszywych spadkobierców, którzy wytwarzają windykacje wstecz w celu obciążenia mnie ich winami i moją rodzinę. Sprawę zamknięto a mnie uniewinniono, a jest tajnie prowadzona, aby doprowadzić do włączenie dorobionych tajnie fałszywych Opinii Psychiatrycznych przed laty i dlatego już wpisano Czesława Maksalon a pod niego postawiono na drugiej działce, Czesława Daleszaka i jego żonę jako, brata i siostrę dla mojej mamy, która była jedynaczką, co jest oszustwem i chęcią zniszczenia do końca mojej carskiej rodziny. Dlatego wykorzystuje się zamkniętą prawomocnym wyrokiem, sprawę Czesława Daleszaka przeciwko mojemu mężowi , w której odbył karę w całości, więc nie może być ponownie sądzony, a jest, gdyż zostały podmienione a akta i powielone w celu dopasowania do matactw dokonywanych przez Sąd w Kielcach. Podstawiono Czesława Daleszaka jako męża Leokadii Kowalczyk aby podstawić ich jako spadkobierców Pałacu w Bałtowie co jest oszustwem i dlatego wysłano mnie na Łódź aby dorobić dla jednostki wywiadu alibi wykorzystując Agnieszkę Kowalczyk córkę Mirosława Lewego w Łodzi podstawiona za Agnieszkę Kornaszewską moją synową wykorzystując moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską w celu przejęcia Pałacu Prezydenckiego. Wykorzystywana jest Paulina Machowska i Paulina Pawłowska córka sąsiadów lekarzy z ulicy Konstytucji 3-Maja 23. Nawet moje sprawy są prowadzone w sposób tajny o czym poinformowano nas w PFRON w Kielcach, mimo ich zamknięcia i uniewinnienia mnie, a obecnie już były by przedawnione gdyż minęło już ponad 10 lat co również dotyczy sprawy męża w Toruniu do której próbowano włączyć moją sprawę ale już przy podmienionych aktach. Wykorzystano mój wniosek do Sprawy mojej w SOF-ART Sp. z o.o., który dotyczył prośby o utworzeniu depozytu z wypłacanych pieniędzy w Końskich z Urzędu Miasta, dla osób niepowołanych, podających się za rodzinę mojego dziadka, choć nimi nie są Dlatego wykorzystano moje wnioski i nieruchomości, przez bezprawne osoby, które dorobiły zadłużenia pod windykację, na moich nieruchomościach, tworząc długi nawet pod mojego dziadka wstecz, który nie posiadał zadłużenia. Wstawiono do tego przy poparciu Papieża, fałszywych hrabiów Tarnowskich. Jerzego Bochyńskiego drugi adres na ul. Francuskiej w Katowicach połączono z byłą ul. Francuską Starachowicach,obecnie jest to ul. Bohaterów Westerplatte w Starachowicach, gdzie mam miejsce zameldowania po rodzicach. Połączono ul. Francuską również z Sądem w Katowicach na ulicy Francuskiej, gdzie umieszczono Fundację mojego męża APEX-STAR , pisaną z pomyłką w nazwisku założyciela przez „zi” jako Jerzy Kazimierczyk.

Kolejną taką podmianą na spadkobierców stworzonych przez Witolda, syna Konstancji Krzemińskiej z domu Bochyńskiej, (która podobnie jak Jerzy Bochyński była dzieckiem z Afery Żelazo z domu dziecka, podstawieniowej pod rodzinę carską mojego taty) jest spółka ELRUS jednego z trójki dzieci Konstancji, który pracował wcześniej w Zakładach Metalowych w Zębcu a spółkę tą początkowo stworzyło z czterech pracowników, których zamieniono na spadkobierców mojego dziadka, a mojego ojca pozbawiono mienia po jego tacie, przez rząd. Dokonano podmiany opinii biegłej psychiatry Lidii Markowskiej pod Lidię Maksalon na rzecz Beaty mojej siostry zamienionej na mnie do sprawy VIu863/09, którą sędzia nie chciał włączyć, a co zostało podmienione na inne w sprawie sygnatura IXK 383/09 SO Kielce, do Sądu Apelacyjnego w Krakowie w zażaleniu z dnia 9.11.2009 roku. Badanie z Sądu było wyznaczone na 22.12.2008 rok, gdzie byłam w asyście mojej mamy, która wiedział w jaki sposób jest niszczona arystokracja dlatego pojechała ze mną. Mama wiedziała, że w Morawicy w pałacu brał ślub jej ojciec a parafia ukryła ten fakt. Tą sprawę SOF-ARY Sp z o.o połączono bezprawnie z Ireneuszem Wasilonkiem a dalej wykorzystano pod pastora Kościoła Zielonoświątkowego Ireneusza Utnickiego, tworząc fikcję o molestowaniu seksualnym wykorzystując profil psychologiczny Marzeny Łuczak, znajomej Beaty Wojtan i Dariusza Dąbrowskiego z sprzed lat. W tym czasie były mąż Dariusz Piórecki nadużywał alkoholu, co łączy z kolejnymi paragrafami dorobionymi przez jego znajomych a przypisanymi dla mnie a nawet dla obecnego mojego męża, co określa brak jakiekolwiek zasad moralnych Urzędników Państwowych. Widoczne jest tworzenie historii pod oszustwa komunistyczne , które wymyślono w celu zhańbienia rodziny carskiej, Katarzyny II carowej Rosji , której przypisywano wojsko za kochanków, aby ukryć plan dorobienia dzieci i zaplanowanego porwania, prze laty, a dziś jest to sprawa dzieci z In Vitro z DNA carskiej rodziny, w celu jej zabijania na działy spadku.

Wykorzystano osoby z dawnych lat i zdarzenia aby wytworzyć fałszywe opinie psychiatryczne i podstawić inne osoby za mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu ukrycia nieprawidłowości w obrocie depozytami mojej rodziny przed laty. Upozorowano naszą śmierć w systemie bankowym na moje dawne nazwisko wytwarzając fałszywe windykacje przy udziale banków. Zażalenie na działanie sądu w Kielcach w którym wniosłam o zmianę sędziego i usuniecie adwokata z urzędu z powodu podwójnych badań psychiatrycznych do tej samej sprawy, gdzie była zdrowa i uniemożliwiono mi włączenie opinii sądowo psychiatrycznej z Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Sądu Okręgowego w Kielcach połączono z wypadkiem księdza Jana Wojtana w którym zginął przebity gwoździami, które znajdowały się na przyczepie na której znajdowała się maszyna do odwiertów podpięta do ciągniętego ją busa. Ma to połączenie przez wypłatę odszkodowań komunikacyjnych z maszynami wiertniczymi, których używał Bohdan Żakiewicz do prac wydobywczych oraz z zakonem Columba, który zajmuje się ubezpieczeniami. W Chlewiskach został pobity ksiądz, od którego zażądano dokumentów. W taki sposób eliminowani są ludzie z powołania. Sugeruje to, ze moja siostra Beata pobiera rentę za mnie, której mnie odmówiono. Elżbieta Włodarczyk leczyła się na stawy co pozwala podmianę akt medycznych wykorzystując dr Sarnę w Starachowicach wykorzystanych w sprawie 1Ds 1001/14, gdzie nie pobrano pod zeznaniami podpisu przekazując dalej do Torunia, gdzie ukryto prowadzona tajnie sprawę o kradzież dowodu osobistego mojego dziadka, za co planowano obciążyć rodzinę mojego męża w tym Martę Cybulską pracującą w UM Starachowice, którą podstawiono za moja córkę.

Jest to powodem usilnych prób dorobienia mi choroby psychicznej,gdyż jak wynika z analizy ktoś pobiera pieniądze po pozorem opieki z tego powodu Prokuratura Starachowice nie pobrała ode mnie podpisu do sprawy 1Ds 1001/14 do której mnie wezwała, pozorując inną sprawę niż zapisano mi to na kartce w Prokuraturze wcześniej. A sprawę podstawiono jako uszkodzenie ciała, aby odnieść się do moje babci, której na zdjęciu służby zaznaczyły odjecie ręki a mamie nóg.

Z tego powodu w ZUS Starachowice usunięto dane na nazwisko Piórecka, razem z moimi pieniędzmi i wysłano mnie do Warszawy, co świadczy, że sprawa przesłuchania dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza w Warszawie do sprawy męża w Toruniu, zamienionej na Warszawę jako drugą pod sygnaturą akt III Ko 1994/14 , jest związana z podmianą mojej rodziny i akt sądowych w celu wytworzenia windykacji na nazwisko Piórecka, dla Rządu RP, wykorzystując Andrzeja Pachowskiego członka Komandorii Św. Stanisława z Warszawy, który ręczył Kazimierowem w Halinowie, za mojego męża, który to adres określił znajomy pana Andrzej Koper, że nie istnieje, a właśnie tam byliśmy wielokrotnie. Może to mieć coś wspólnego z przyszłymi zmianami na mapach Targeo, gdzie wykazywane są miejsca, których nie ma co może być wykorzystane pod podmiany zastawu na Pałac Paderewskiego, aby ukryć dorobienie spadkobierców przez działy spadku, które zmieniły Pałac Namiestnikowski, carskiej rodziny, przy pomocy DNA mojego dziecka, oraz wnuczki, zamieniając dział spadku jako Pałac Radziwiłów , co już określono w TVP w Bydgoszczy w 2013 roku. W tym celu zamieniono zastaw Pałacu Paderewskiego na Pałac Prezydencki, przez wykorzystanie mojej osoby podstawionej za żonę, pod pracownika byłego SOF-ART Sp. z o.o. pana Lecha Serwickiego, za którego podstawiono w Toruniu pana Lecha Pilarskiego jako oskarżonego i świadka, w celu windykacji depozytów mojej carskiej rodziny. Tą osobę poręczył Pałacem Paderewskiego, dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz, wstawiając w to miejsce fałszywych spadkobierców rodziny carskiej, w tym wypadku Radziwiłów. Pan Andrzej Pachowski, poręczył mojego męża na PPH APE i dlatego mimo, zamknięcia tej firmy w przerwie odbywania kary, ponownie jest mąż sądzony, aby dorobić przejście na Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdyż w tej spółce zostało wykazane, w Monitorze Sądowym, we wpisie, o uczestnictwie tej spółki w projekcjach z Dr. Nauk tech. Bohdanem Żakiewiczem. Poręczenie to zostało przekierowane samowolnie na męża, co oznacza, zamianę na poręczenie Kazimierowem, które nie było wykorzystane prze męża. Podstawionego na nasze miejsce osoby, poprzez zamianę Andrzeje Pachowskiego teścia, czyli Jerzego Pióreckiego na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, następnie dlatego dokonuje Sąd podmiany na byłego mojego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski po rozwodzie, co zostało sfałszowane pierwotnie przez Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku, aby przerobić mnie na Kornaszewską i dorobić moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, jako córkę i wykorzystać fakt, że Ewa Kornaszewska z domu Niewczas, druga żona byłego męża miała przyznane alimenty z córkę Paulinę Machowską, z pierwszego związku Ewy Konaszewskiej z Panem Marcinem Machowskim, za co próbowano mnie zwindykować przez pana Machowskiego Komendanta Straży Pożarnej w Kielcach. W Komandorii znajdują się sami wojskowi toteż sprawa w Toruniu IIK 164/11 jest związana z wojskiem, a w mojej sprawie o SOF-ARAT Sp. z o.o., bezprawnie i bezzasadnie podstawiono Prokurenta Ireneusza Wasilonka, z Marmoroc-Polska Sp z o.o. byłego wojskowego w celu przejścia na firmę Marmoroc-Polska Sp z o.o , mimo braku takiej możliwości. Dokonano tego przez podmianę moich danych, gdy byłam na przez krótki czas pracownikiem tej firmy na nazwisko Piórecka i podmieniając jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk po latach jako Prokurenta mimo, że nie byłam zatrudniona i nie pełniłam fizycznie tej funkcji, a firma jest obecnie zawieszona, gdyż wyprowadzono olbrzymie pieniądze na finansowanie wojen na Ukrainie prze Rząd oraz działań dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, który współpracuje z Rządem. Przekształcono firmy windykacyjne w Fundusze Inwestycyjne w celu ukrycia wielokrotnych windykacji tych samych należności powiększonych o zapis księgowy powodujący przekształcenie 1 złotówki na 1 tysiąc albo milion, gdyż jest to kwestia umowna stosowana w zapisach księgowych.

Oddanie Miecza Chrobrego fałszywym spadkobiercom byłoby próbą wprowadzenia Antychrysta jako Lidera Światowego męża skradzionej córki Anny Pióreckiej z Zakonu co mało zostać użyte do zniszczenia chrześcijaństwa przez wykorzystanie DNA rodu Judy.

Księga Psalmów Psalm 89,14-15

Ty masz ramię pełne potęgi, mocna ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona. Podstawa Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność”

Z Bożym Błogosławieństwem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]Starosta X

X Ewa Dom X

X Pelnomocnik z wyboru

X Nachrichten V

Siedem Muza dokument-05

Siedem Muza dokument-07

Siedem Muza dokument-09

Siedem Muza dokument-10

Siedem Muza dokument-08

Siedem Muza dokument-12

3-torun-40

3-torun-371

Konskie faszowanie moich danych dla falszywych Tarnowskich

IMG1581

IMG1583

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s