V column in Poland

Starachowice 04.05.2015r.

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Zamieszkanie:Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
ul. Nad Kamienna 25
27-200 Starachowice
POLSKA

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly, Szwajcaria
Jasna Góra, Częstochowa

V KOLUMNA w POLSCE

W czasie II wojny światowej doszło do zdrady mojej rodziny i wymordowania jej w celu finansowania działań wojskowych III Rzeszy. Takim przykładem jest zdrada przez państwa Maksalon z Huty moich dziadków książąt Franciszka i Marianny Glińskich. Po zdradzie zajęli ono nieruchomości dziadka a moja babcia musiała u nich pracować, aby oni mogli pozorować książąt Glińskich. Dokumenty z huty zostały wywiezione do Niemiec i pozmieniane daty o dwa lata. Ludzie ci pracowali dla III Rzeszy a po wojnie dla Ludowego Wojska Polskiego. Doprowadziło to związania moich dziadków przysięgą, aby nie ujawnili prawdy by przeżyć. Skutkiem takich działań było przetrwanie struktur piątej kolumny w Ludowym Wojsku Polskim i wykorzystanie wiedzy tych ludzi dla komunistów. Doszło do współpracy Kościoła Katolickiego z ocalałymi agentami III Rzeszy w Polsce, którzy czują się bezkarni, a dziś współpracują z Papieżem Franciszkiem i wykorzystują Polskie Sądy, Policję i Wojsko. Pisze o tym z powodu, próby zrzucenia odpowiedzialności na nieświadomych moich teściów w Miedznej Drewnianej, przez państwa Lewandowskich z Tomaszowa Mazowieckiego. W 1954 roku doprowadzili oni do działu spadku po ich ojcu Franciszku Maksalonie na nieruchomości przy ul. Pasternik 31, dziś ul. Nad Kamienną 25, po moim dziadku Franciszku Mazurku za jego życia, pozorując dział spadku po księciu Franciszku Glińskim. Następnie podmienili oni Franciszka Glińskiego, którego wydali Niemcom na Franciszka Bochyńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa, robiąc dział spadku na carskim majątku a obecnie na papieża Franciszka, aby przejąc nasze mienie na rzecz Kościoła i zatrzeć ślady po nasze rodzinie, zastępując dziećmi z DNA, z nie według powołania Jezusa Chrystusa.

Kościół Katolicki został wmieszany w te działania i obecnie pozoruje, że Waldemar Maksalon jest księciem Glińskim, uczestnicząc przed laty w kradzieży moich dzieci. Papież Franciszek nie ujawnił prawdy zamierzając poświecić życie moich teściów, jako męczenników za wiarę, aby ukryć swoją współpracę z agentami III Rzeszy w Polsce. Zamierzano do tego wykorzystać Sąd Okręgowy w Toruniu sygnatura akt II K164/11.

Papież Benedykt XVI nie ujawnił prawdy w 2005 roku, a w 2006 roku upozorowano śmierć mojego taty, moją i mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, w systemie bankowym. W sprawie IIIK 207/07 SO Kielce, z zaskarżenia Czesława Daleszaka, dokonano działu spadku po moim mężu, oraz działu spadku na firmie SOF-ART Sp. z o.o., przekazując spółkę dla spadkobierców mojego męża. Następnie zaskarżono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i pana Piotra Główkę za działania Dariusza Pióreckiego, przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, w imieniu Skarbu Państwa, wykorzystując weksel PFRON do ciągłej windykacji depozytów carskich. Doprowadziło to do wpisania Piotra Główki i Jerzego Kaźmierczyk na mieszkanie ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 przez Komornika Sądowego, do sfingowanej sprawy dla SOF-ART Sp z o.o.. Następnie za mnie podstawiono Joannę Główkę, która miała pozorować opiekę z MOPS, nad chorą umysłowo osobą, symbolicznie zamieniając Jezusa Chrystusa przez symboliczne sterujące osoby i firmy, takie jak EugSTER, STERbud, podstawiając człowieka zastępującego Boga, osobę jako Główkę. Celem było nieuświadomionemu pokoleniu z DNA carskiej rodziny, wpoić fałszywą historię, aby zmienić prawdę w oszustwo, wykreowane przez książkę ”Kod Davinci”. Wiadomo, że Jezus Chrystus nie miał żony a wpisano tam Marię Magdaleną. Moje pochodzenie jest z Judy, od rodziny Jezusa Chrystusa, ale nie z małżeństwa, gdyż Jezus Chrystus nie miał żony.

Upozorowano również, że w drugiej tożsamości jest wypłacana dla mnie renta, którą ktoś pobiera pozorując opiekę nade mną, pod sztucznie wykreowaną osobę, pod którą już umieszczono w systemie moje dane, a mnie próbowano pozbawić prawdziwej tożsamości, czyli rodziców, dziadków oraz dzieci, a nawet męża. Prezydent Komorowski skierował list do MOPS, aby upozorować, że mój mąż nie jest moim mężem i aby zainteresowano się osobą w skrajnej nędzy, zajmującą się dzieckiem przy ul. Nad Kamienna 25. Ja nie korzystam z pomocy MOPS i nie mam małych dzieci, ale dorosłe.

W rozmowie telefonicznej pani Joanna Główka, określając moje własne mieszkanie ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, z nieruchomością gruntową, wraz z garażem i komórką, po moich rodzicach, zakupione z Urzędu Miasta, jako mieszkanie spółdzielcze, zasugerowała w jaki sposób Starachowice, planują wprowadzić w życie fałszywe dokumenty o chorobie psychicznej, po kradzieży mienia, oraz po podmianie tożsamości, gdyż już wiele mieszkańców miasta się ewakuuje. Zmiana cywilizacji jest już zaplanowana do 9 maja a na 10 MAY miały być wprowadzona pani Merkel, za moją babcię i inne osoby w Nowy Ład Światowy. Dowodzi to nie tylko kradzieży mienia przez UM Starachowice i wytworzenia szeregu osób podstawionych jako moich mężów do działu spadku w celu kradzieży, ale próby zniszczenia chrześcijaństwa, przy akceptacji ogółu mimo, że każdy kto ma rozum wie, że jest to niemożliwe.

Należy zaznaczyć, że wojsko wytworzyło szereg spadkobierców i zastawiło nawet pod Kredyt Pałac Prezydencki w Warszawie, kreując fałszywych Radziwiłłów, co pokazano w TVP Bydgoszcz.

W 2010 roku doszło w Opocznie do sprawy IIKp 425/09 o skradzione obrazy. Sędzia powiedział w mojej obecności nieprawdę, że mojemu mężowi się nie należy rodowe dziedzictwo, co znaczy, że przerobiono moją rodzinę na Opoczno, i zamieniono sprawę spadkową po mojej mamie w Starachowicach na Opoczno, zmieniając na inne rodziny, udające nasza rodzinę. Dziedzictwo rodowe nie podlega działom spadku, co powoduje, że doszło do naruszenia dóbr osobistych. Ponadto w Opocznie nie mili prawa robić działów spadku po moich rodzicach. Dorobiono Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pochodzącą z Miedznej Drewnianej, oraz Konrada Wiatrowskiego męża Wioletty Wiatrowskiej z domu Kaźmierczyk, jako Bochyńskich, a mnie i męża uśmiercono w systemie podmieniając adresy. Zamieniono rod,ziny co miało być ukryte aż w Toruniu. Dlatego podmieniane są nazwiska występujące w rodzinie oraz sąsiadów, aby przejść na Toruń niszcząc nasze rodziny i godność, przez Kościół Katolicki, który chce obarczyć teściów za działania Kościoła, o czym powiedział pan Piotr Waydel. Celem takiego działania jest zamiana winnych na niewinnych, a niewinnych za winnych zamordowania ludzi z naszej rodziny przed laty, przez osoby, które były w to zamieszane. Dlatego dorabiana jest dla mnie opinia psychiatryczna, gdyż robią to osoby z rodziny Lewandowskich w celu zamiany rodzin. Świadczy to, że oni w przeszłości byli winny morderstw na mojej rodzinie, włącznie z osobami z Katowic, gdzie następuje obecnie zamiana Jerzego Bochyńskiego na Małachowskiego. Dziś wiadomo, że doszło do zamiany również naszej rodziny ze Starachowic na Katowice, i zamiany mojej siostry na mnie, aby połączyć nas w jedno razem z mamą i babcią, aby podstawić pod naszą rodzinę Kaczyńskich. Dlatego Sąd podmienia moje dane na jednej ze spraw, na Jadwigę i podobnie moją mamę po jej śmierci, ale tak samo jak wcześniej ktoś podpisał się za mamę, fabrykując dokumenty na kredyt, w celu wytworzenia długu. Było to widoczne na dokumentach w Invest bank, gdzie ktoś podpisał się ktoś za moją mamę. Komornik zrobił wielokrotny spis z inwentarza, na różne sygnatury a po śmierci mamy dorobiono dwie sygnatury Sądowe, jedną jako spis z inwentarza, a drugą jako sprawę spadkową. Przerobiono moją mamę Filomenę, jako Jadwigę zamieniając kolejność mion, w sprawie sygnatura akt I Ns 956/10 , a pod właściwa I Ns 426/10 wpisano moją siostrę. Mnie zamieniono przez pomyłki pisarskie na Jadwigę, aby dorobić genealogie pod Kaczyńskich, i zamienić na Ewę. Zrobiono za życia mojej mamy ze Starachowic, dział spadku po mojej mamie w Opocznie. Zamieniono moją mamę na spadkobierców za jej życia, którzy w tym czasie do niej przyszli, aby upozorować rodzinę. W tym celu Dyrektor Zamku na Wawelu powiedział, że przyszłam odzyskać Wawel. Następuje połączenie zaplanowanej śmierci mojej mamy z wypadkiem w Smoleńsku, Dlatego pochowanie Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, było zaplanowane przed wypadkiem w Smoleńsku. Na Wawelu byli z nami Państwo Janina i Stanisław Pikul. Stanisław Pikul zastępował policjanta Stanisława, przyjaciela Marii Gudewicz z Białegostoku, a Janina została podstawiona pod Janinę Kulczyk. W tym samym dniu, gdy powróciłam z Krakowa było dużo osób u mamy, która leżała w domu, i już się bardzo dobrze czuła. Po tej wizycie znalazła się w Szpitalu, już nie wyszła i zmarła 30.04.2010. W tym dniu w domu była Barbara Kowalska, która częstowała mamę mandarynkami. Kolor pomarańczowy symbolizuje kolor więźniów w USA, stąd nazwa Pomarańczowej Rewolucji, gdyż pieniądze pochodziły z carskich depozytów FED, a nas traktuje jako więźniów. Barbara Kowalska została postawiona za Barbarę Bochyńską z domu Małachowską która naprawdę jest Niemką a jej ojciec nie znał polskiego. Następną osobą była Angelika Garło. Ona została podstawiona pod Angelikę Wróblewską następnie pod panią kanclerz Niemiec, Angele Merkel. Pojawiła się również Bożena Olszewska, która została postawiona pod moje dane. Powielono moją osobę wielokrotnie i dlatego, jako wstawiono mnie jako jedną osobę w Starachowicach a drugą w Krakowie, gdzie byliśmy razem z Janiną i Stanisławem Pikul, na Wawelu. Powielono moją osobę. Pan Stanisław Pikul przerobił się na właściciela spółki mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Ponadto mojego męża w SR Starachowice przerobiono z właściciela na pełnomocnika z wyboru ,spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Następną osobą był Józef Wróblewski, którego wykorzystano pod mojego tatę. Jedynie moje dziecko było prawdziwym wnuczkiem mojej mamy Jakub Piórecki, którego już podmieniono na Jakuba Dziedzica. Osoby obce znajdujące się u mamy zrobiły dział spadku po mojej mamie, co zostało ukryte przez Opoczno , dlatego byłam wezwana do Opoczna przez prokuratora z Torunia, który przyjechał do Opoczna i nie zwrócono mi kosztów przyjazdu ani mojemu mężowi. Ten Prokurator doprowadził do moich badań psychiatrycznych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi, co obecnie łączy z SS i złotem z obozów zagłady, które Szwajcarzy przekazują Rządowi RP pod programy bankowe. To złoto a ma specyficzny skład chemiczny, używany do do stomatologii. Moich teściów próbowano obciążyć za rodzinę Lewandowskich, który byli połączeni z wybrzeżem, gdyż tam mieszkają ich dzieci – wojskowi. Wszystko łączy się z Toruniem również przez rodzinę mojego chrzestnego ojca Józefa Kowalskiego, który ma tam rodzinę. Połączono Prezydenta Sopotu z pracownikiem SOF-ART Sp. z o.o. Kasprzyk, by połączyć z osobami w Kieleckiej Policji, inwestycjami w Toruniu oraz SOF-ART Sp z o.o O. Papież Franciszek ukrywa prawdę i gotowy był poświęcić owieczki dla wilków. Dlatego zniszczono by nasze rodziny, które są prawdziwe, aby ukryć masonerie w kościele, gdyż bez mocy Bożej nikt się nie potrafi im się przeciwstawić. Jezus Chrystus jest GŁOWĄ i nie żadem człowiek ani Główka. Jezus Chrystus jest tym, który jest a prawa każdego może wyzwolić.

Połączono naszą wizytę na Wawelu z zatruciem mojej mamy i jej przewiezieniem do szpitala w Starachowicach, oraz połączono z Katastrofą w Smoleńsku i moją mamę przerobiono na Jadwigę pod Kaczyńskich umieszczając na Wawelu, jako dział spadku, po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej. Dowodzi to, że wypadek w Smoleńsku przygotowały polskie służby w celu dokonania działu spadku, po mojej żyjącej mamie, aby umieścić Lecha i Marię Kaczyńskich na Wawelu jako spadkobiercę po moich rodzicach. W tym celu mnie wstawiono do Zarządu Spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o., i podstawiono Janinę Pikul za mnie a za Jerzego Kaźmierczyk podstawiono Stanisława Pikul. Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przerobiono na pełnomocnika z wyboru spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Doprowadziło to do podmiany rodziny na Maksalon i pochowania Lecha Kaczyńskiego na Wawelu.

W Tarnowie doszło do incydentu, dokonanego przez Lecha Kaczyńskiego, który wydał decyzje o oddaniu Bramy od Cmentarza w Tarnowie, do USA, natomiast w Starachowicach na ulicy Nad Kamienna 25 ukradziono drzwi do piwnicy, aby odnieść się symbolicznie do piwnicy w Jekaterynburgu, gdzie upozorowano śmierć rodziny carskiej, co obecnie zamierzano doprowadzić do skutku, czyli dokończyć rewolucję. Wszystko miało zostać połączone z Marmoroc-Polska 10 w piwnicy przy ul. Nad Kamienna 25 , jako daty 10 maja 2015 roku, kiedy miała zginąć moja rodzina a pani Angela Merkel miała pojechać do Moskwy, jako spadkobierca 10 maja 2015 roku, aby odnieść się do 10 kwietnia 2010 roku katastrofy Smoleńskiej i 10 marca 1963 roku daty mojego urodzenia, którą to cyfrę zamierzano zamienić w klęskę. Należy dodać, że wywiezienie bramy cmentarza symbolizuje wykorzystanie osób z obozów koncentracyjnych, do działów spadku w celu wyprania kradzionych pieniędzy z naszych depozytów w USA oraz Szwajcarii.

Osoby uczestniczące w podmianie mojej rodziny do 10 maja miały być ewakuowane, gdyż na ich miejsce miały przyjść młodsze osoby. Były to wyjazd w jedna stronę, jak w przeszłości do obozów. Z tego powodu zamierzano rozpocząć od Tarnowa jak w przeszłości.

Mężowi skradziono ponownie nawet obrączkę, aby upozorować podobieństwo do rodziny królewskiej w Anglii , księcia Williama i Kate, a adwokata w Toruniu Martę Sztachelską, dobrano tak aby była podobna do księżnej Kate, aby razem z Matrą Cybulską, Martą Kaczyńską oraz z moją córką Martą Bochyńską i Anną Piórecką skradzioną po urodzeniu, mogły pozorować jedną osobę zastępując mnie, gdyż mnie uśmiercono w systemie jak i męża.

Papież wystawił Boga na próbę starając się zaprzeczyć Słowom Pisma Świętego, że Bóg nie odejmie ręki od Judy, a jedynie ją doświadczy. W tym celu kościół dorobił DNA carskiej rodziny ze skradzionych moich dwojga dzieci, przez gwałt i metodą In Vitro, bez błogosławieństwa.

Prezydent Polski Bronisław Komorowski doprowadził do zadłużenia Pałacu Prezydenckiego przy pomocy wojska pod kredy, nie zamierzając spłacić kredytów tworząc się spadkobiercą.

Taniec węża nie tylko oznaczał kierowanie nas od Annasza do Kajfasza, ale również symbolizował szatana odwiecznego wroga Boga. Początkowo, kotylion oznaczał symbol wodzireja w tańcu a Prezydent Polski wprowadził go jako element narodowy, swoisty taniec z „ Chłopów” Reymonta , zamieniając święto narodowe w taniec węża, na którego czele sam stanął. Obecnie zmieniono kształt kotylionu w kokardę przycięta w specyficzny sposób, aby można było odczytać w dwojaki sposób. np do języka węża i ukoszenia węża. Odczyt jest proty, ukąszenie miało nastąpić w Polsce. Tajne laboratoria kryją za sobą wiele nowoczesnych technologii, które ukrywa wojsko, a tajemnice wywiadu i wojska są utajone przez 50 lat, aby następne pokolenia nie mogły dojść prawdy. Wystarczy po 50 latach powtórzyć ponownie to samo i po 100 latach, następne pokolenie nic nie wie, gdyż starsze osoby są eliminowane.

Próbowano pozbawić mnie nawet mojej własnej twórczości, oraz chwały dla Boga mimo, że Bóg mnie oczyścił i przekazana nam została godność i dziedzictwo rodowe w linii cesarskiej. Pismo Święte wykazuje, że osoby, które nie umiały udowodnić swojego pochodzenia były uznane za nieczyste. Z łaski Bożej udowodniłam pochodzenie moich pradziadków, dziadków, rodziców to znaczy, że również moje pochodzenie jest udowodnione. Oznacza to, że Bóg jest tym, który zaświadczy, gdyż On pełni władzę i swoją chwałą nie da się z nikim podzielić.

Księga Nehemiasza 61-65

A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addon i Immer, lecz nie mogli udowodnić, że ród ich i pochodzenie wywodzi się z Izraela: synów Delajaszam, synów Tobiasza, synów Nekody- sześciuset czterdziestu dwóch. A z kapłanów: synowie Chobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który wziął za zone jedna z c órek Barzillaja Gileadt i przybrał jego imię. Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono; toteż zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa a namiestnik zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla Urim i Tummim”.

Żydzi nie mający pochodzenia doprowadzili do kradzieży moich dzieci, aby połączyć swoje rodziny z Judą , w celu zawłaszczenia mienia, które przechodziło na jedno małżeństwo, gdyż mąż i żona to jedno, a berło od Judy nie odejdzie.

Z tego powodu jest niszczona moja rodzina.

Żydzi nie uznają Nowego Testamentu, a z zakonu nikt zbawiony nie będzie. Jezus Chrystus wykupił nas ze śmierci do życia i jesteśmy godni, przez Jego krew i zmartwychwstanie stając się kapłanami Boga żywego, gdyż Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika.

Apokalipsa Św. Jana 17,14

Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów- a także ci, co z Nim są : powołani, wybrani i wierni.”

Z Bożym błogosławieństwem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jarzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s