Faszystowska Europa

Starachowice 06.05.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk PESEL 67011212279
zamieszkanie2- drugi etap skanu-15
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor Ojców Paulinów
Jasna Góra

Zadrwiono sobie z Boga żywego i Jego słowa, próbując zmistyfikować różne zdarzenia opisane w Piśmie Świętym, a wykorzystując do tego technikę w celu manipulacji. Z tego powodu moja rodzina miał być zastąpiona służbami a mojego ojca podstawiono pod Duce, którego symbolizował Lech Kaczyński. W ostatniej rozmowie z szanowaną i znaną osobą, odwołała się ona do wolności słowa, moich rodziców nazwano bardzo szlachetnymi ludźmi, a moje działanie było określone jako szlachetne. Następuje próba zhańbienia pamięci moich rodziców, przy czym nikczemność jest tym większa, że próbują nastawić przeciwko mnie teściów, gdyż ich wykorzystano do przejęcia majątku mojej rodziny, kryjąc to przez Agencję Rynku Rolnego i Agencję Rozwoju Regionalnego, oraz przez Fundację o tej samej nazwie. Wykorzystano Kościoły, które pod przykrywką ewangelii sukcesu i zbawienia z uczynków, z radością korzystali z kradzionych pieniędzy, określając takie działanie jako błogosławieństwo. Wykorzystano technikę, która pozwala na robienie trzęsień ziemi „na konto Pana Boga”. Sekty wówczas wykazują, że miejsca te były zarzewiem zła, a Bóg ich skarał. Ginie wielu niewinnych ludzi. Efektem tego miała być likwidacja chrześcijaństwa po pojawieniu się Lidera Światowego. Złem próbowano zniszczyć zło w kościołach. Przed laty był wyświetlany film w Kościele Zielonoświątkowym składający się z dwóch części: „Jak złodziej w nocy” a druga część nosiła tytuł „Grom w Dali”. Były tam ukazane zdarzenia oparte na widzeniu popartym Pismem Świętym. Osoba, której Bóg pokazał zdarzenia przyszłości, doprowadziła do powstania filmu, w celu ostrzeżenia wierzących przed próbą przyjęcia identyfikatorów, które mają zastąpić dowody i karty kredytowe. Takie ostrzeżenia były zawarte również w gazecie Triumf Niepokalanej, którą prenumerował mój tata, a po śmierci taty przysłano również i dla mnie. Były tam ważne aspekty polityki światowej. Jeden z ukazujących się cyklicznie artykułów były „Pionki w grze”. Każdy człowiek wykonuje jakąś rolę na szachownicy życia, której gra zmierza do wygranej, a jest to walka dobra ze złem. Woli ludzie nie podlegają manipulacja, ale są prowadzeni przez Ducha Świętego. Wprowadzenie identyfikatorów, nie tylko miało zastąpić Dowody Osobiste ale służyłyby również do ustalenia lokalizacji, podsłuchów, oraz do sterowania ludźmi i ich zachowaniami. Wykorzystano by naukę przeciwko chrześcijaństwu. W tym celu następuje próba nastawienia naszych rodzin przeciwko sobie.

Moi już nieżyjący szlachetni rodzice, nie zasłużyli sobie, aby tak w niski i bluźnierczy sposób byli potraktowani po ich śmierci. Starachowice doprowadziły do tego , że żadne z dzieci moich i siostry ani również ja i siostra, nie mogliśmy postawić pomnika moim rodzicom, gdyż Urząd Miasta ukradł tereny moich dziadków i rodziców i pozbawił mnie mienia, nawet mieszkania, pod które podstawiają teraz Elżbietę. Pozoruje ona pod Elżbietę z Poznania, podstawioną pod moje dane, aby wykorzystać bezprawnie moje dane dla Królowej Angielskiej, której wujek w przeszłości był faszystą. Faszystowska polityka jest kontynuowana w Starachowicach, które zamierzały doprowadzić do zniszczenia mojego małżeństwa, które zostało zawarte za zgodę mojego ojca i matki. Ojciec nie dożył ślubu ponieważ doprowadzono go do jego śmierci, podobnie jak moją mamę. Wykorzystano dzieci z domu dziecka podstawione w Aferze Żelazo, które zostały użyte do kontynuacji polityki III Rzeszy obecnie. Dlatego zmieniają moje nazwisko dla Kanclerz Niemiec, po tym jak zwróciłam się do Królowej Angielskiej o poparcie. Ambasada Angielska skierowała mnie do Sądów Polskich podobnie jak Sąd Kościelny, z powodu chęci wyczyszczenia sobie rąk sądami świeckimi, ale również i moimi teściami, którzy nie mają świadomości, kim byli moi rodzice oraz to, że Starachowice przerobiły ich samych i ich dzieci na Bochyńskich, aby zawłaszczyć mienie po moich rodzicach i dziadkach. Za teściami próbowano ukryć morderstwo mojego pradziadka, księcia Franciszka Glińskiego i jego żony Marianny. Następuje zastąpienie wymordowanych pradziadków przez morderców, którzy chcą obecnie wykorzystać moich teściów przy pomocy Kościoła Katolickiego, aby podważyć moje małżeństwo w celu dorobienia dokumentów do spreparowanych spraw, które doprowadziły, że po żyjącym ich synu zrobiono dział spadku. To samo zrobiono po mnie a ukryte miało to być opiniami psychiatrycznymi. W tym celu dorabiana jest w Tomaszowie Mazowieckim opinia psychiatryczna, gdyż Zdzisława Lewandowska z domu Maksalon, mieszka w Tomaszowie Mazowieckim, a pochodzi z rodziny, która wymordowała książąt Glińskich. Jej syn jest w wojsku a drugi pracuje w Pogotowiu Ratunkowym.

Rząd Polski oddał część ziemi mojej rodziny jako rekompensatę dla kościoła, aby ukryć fałszywych spadkobierców.

Nazwisko Główka wykorzystywane jest jako funkcja, czyli dla osoby głównej, do której zmierzają wszystkie linie genealogiczne wytworzone w przeszłości i sfałszowane przez faszystów, później komunistów, którzy pracują razem, a sterują ich działaniem inne osoby. Dzieje się to na całym świecie dlatego, gdy wybuchła II Wojna Światowa, Polska nie dostała pomocy, gdyż sprzysięgli się Faszyści z Kościołem Katolickim, czego wyrazem było błogosławieństwo Adolfa Hitlera przez Papieża.

Moje dzieci i ja nie jesteśmy w Kościele Katolickim z pominięciem dwóch skradzionych dzieci, które wykorzystał kościół, a co teraz jest widoczne. Dlatego moje dzieci były skazane na zagładę przez papieża i możnych tego świata zmierzających do powtórzenia faszyzmu i wojny. Moje dzieci są własnością Boga i są pod ochroną Jezusa Chrystusa.

Wracając do wymienionego filmu zauważyłam, że Kościół Zielonoświątkowy i inne Kościoły zaczęły promować inny film o podobnej treści pod tytułem „Pozostawieni”. W rozmowie z pastorem zauważyłam zmianę kierunku całego kościoła, który się nie chciał odnieść do identyfikatorów zabronionych przez Pismo Święte, a przedstawionych w pierwszym filmie jako kod kreskowy 666, aby upozorować inny znak Boga.

Mistyfikację można łatwo wprowadzić zastępując pochwycenie, wymordowaniem ludzi, którym wcześniej zaproponowano lepsze życie. Zastąpiono by ludzi innymi w celu upozorowania innej rzeczywistości. Można przyrównać to do końcówki filmu Va Bank, jak również do zachowania Władimira Putina, który trzymał się medialnie za ucho, a co można odnieść do pana Kramera, Notariusza w Zug w Szwajcarii, który pobrał ode mnie podpis, jeszcze pod nazwiskiem Piórecka Bożena. W ZUG, w raju podatkowym, posiada firmę Władimir Putin. Nazwisko Piórecka jest wykorzystywane dla skradzionych moich dwojga dzieci, aby dorobić genealogię zapoczątkowaną przez faszystów. Technika miała doprowadzić do zniszczenia chrześcijaństwa i upozorować nowe niebo i nową ziemie z Apokalipsy, jako Królestwo 1000-letnie, zastępując je Nowym Ładem Światowym, a Jezusa Chrystusa miał zastąpić Lider Światowy- Duce. Działania Kościołów zmierzały do zbawienia z uczynków, a prawdziwi chrześcijanie mieli być eliminowani pod płaszczykiem porządku publicznego, aby przyjąć zasady życia bez Boga. Wprowadzana jest do życia komedia przy wykorzystaniu stryktur, które uzależniły społeczeństwo w celu osiągnięcia kariery. Próbowano moje życie zamienić w film. Po wywiezieniu osób do „lepszego świata” nastąpiłaby mistyfikacja, do której było potrzebne zniszczenie mojego obecnego małżeństwa.

Nasze siostry nie mające zasad, które według ciała podobają się ludziom, kierowane są złym duchem, który miał doprowadzić do zniszczenia godności moich rodziców, przez wykorzystanie moich teściów.

Wracając do treści pierwszego filmu nadmienię, że pokazano osoby, które udawały chrześcijan a nimi nie byli. Celem było szpiegowanie osób wierzących w Jezusa Chrystusa oraz tych, które mogą uwierzyć. Pominięty jest fakt, że wiara bez uczynków jest martwa. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną.

W Wiadomościach podano obecnie, że usunięto pomnik Papieża Jana Pawła II w Paryżu, przy pomocy Sądu, tłumacząc decyzję obecnością krzyża w miejscu publicznym. Odnosi się to również do partii pana Jean Marie Le Pen, staruszka 86 letniego, który wyraził swoje zdanie o małżeństwie córki, która ma zmienić nazwisko. Może mieć to dalsze następstwa, w celu kolejnego wykorzystania moich dzieci i wnuków do pozorowania rodzin królewskich i faszystowskich. W tym wypadku, próbowano wykorzystać mojego syna Jakuba Pióreckiego, aby upozorować związek z panią Pióro, aby odnieść się do pani Marine Le Pen.

W przeszłości doszło do pobłogosławienia Adolfa Hitlera przez Papieża, co dotyczy również faszystów włoskich i Duce oraz sprzysiężenia państw osi. Następnie doszło do zamordowania Franciszka Glińskiego z rodziną, oraz rodziny Lubomirskich i Radziwiłłów, Hessen-Darmstadt i Rodziny Cesarskiej Niemiec, którą zastąpiono agentami, a celem ich było zastąpienie rodziny Romanow przez Duce Benito Mussolini , co ma odniesienie do Duck , jako kaczki którą zastępuje Lech Kaczyński na Wawelu. Jean ma odniesienie do mojego syna przez drugie imię, oraz do teścia Jana, w celu zamiany na Marie w odniesieniu Jorge Mario Bergoglio przez wykorzystanie imienia Mario.

Papież Franciszek nie został zapewne poinformowany o sprzysiężeniu, i udał się do lunaparku w Rzymie, co przed II Wojną Światową było nieprawdopodobne, jak wyjazd pana Twardowskiego do Rzymu, który trafił do Karczmy Rzym. Jest to rozwiązaniem przez Boga tajemnicy sprzysiężenia i powoduje uwolnienie chrześcijan i ludzi zniewolonych, gdyż Jezus Chrystus dał wolność tym którzy uwierzą. Ci, którzy byli wybrani odrzucili Boga, bo byli zajęci swoimi sprawami. Dlatego Bóg na wesele zaprosił ludzi z za opłotek, po czym drzwi się zamknęły.

Użyto angielskiego nazwiska Maksalon, gdyż ma ono początek w Anglii a rodzina królewska z Anglii to w rzeczywistości Coburg. Brat Jerzego Króla angielskiego był faszystą, z tego powodu dorabiana jest opinia psychiatryczna w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie mieszka Zdzisława Lewandowska z domu Maksalon, której akta medyczne ugryzienia kleszcza miały zostać podmienione na badanie mojego DNA w Poznaniu. W ten sposób zamierzano cofnąć czas, gdyż mordercy moich dziadków zajęli ich mienie i podali się za spadkobierców wymordowanych rodzin. Próba podmiany moich danych miała dokonać się przez MOPS Starachowice, które zjawiło ostatnio się z listem od Prezydenta Komorowskiego, który jest znajomym Jerzego Bochyńskiego, którego podstawiono za mojego ojca i męża Jerzego Kaźmierczyk. Listu nie odebrałam i nie życzyłam sobie pracowników MOPS, którzy w przeszłości mnie mężatce, dopisali oszustwo, że jestem samotną osobą, aby dorobić akta samotniej matki wychowującej syna, pod Elżbietę Włodarczyk, która ma syna Sebastiana Turowskiego jako panna. W Starachowicach podstawiono Sebastiana Limanówkę na Nad Kamienna 25, a dalej pod Piaseczno na Mieczysław Pawlaka podstawionego pod Mieczysława Główkę w Starachowicach, jako Radka pod Konrada Wiatrowskiego i Pałac w Białaczowie, oraz Konrada Szmytka syna Teresy z domu Bochyńskiej. Dlatego Elżbieta, która jest córką Cecylii Włodarczyk z domu Bochyńskiej, a siostrą Teresy, wykorzystała moją troskę o nią, gdy myślałam, że nie ma gdzie mieszkać i zaproponowała jej wcześniej zamieszkanie w mieszkaniu moich rodziców, co jak widać zostało nad interpretowane, gdyż jej nie dałam mieszkania, ale jedynie ulitowałam się nad nią. Dziś okazało się, że ma wykupiła mieszkanie w Skarżysku po Joannie Warwas, którą upozorowano jako spadkobiercę po moim tacie i podstawiono w Starachowicach Joannę Główkę pod Joannę Krzemińską córkę Wojciecha Krzemińskiego syna Konstancji Krzemińskiej z domu Bochyńskiej siostry Teresy i Cecylii z Afery Żelazo. Elżbieta pozoruje córkę mojego ojca w dodatku pod akta bezpieki, które zmieniły moją mamę Filomenę Bochyńską na Bożena Bochyńską, udając mnie oraz pozorując córkę z akt bezpieki.

Natomiast Jerzy Bochyński ich brat wykorzystał fundację mojego męża APEX-STAR i poprzez Konrada Szmytka, zadłużono nieruchomości wprowadzając spadkobierców pod Białaczów z byłych struktur SS i wywiadu państw Osi. Jerzy Bochyński w IPN zostawił pismo w stosunku do mojego dziadka i podmienić dane babci matki. Pisma mojego taty nie zostały mi przedstawione! Akta nie zostały mi przedstawione mojego dziadka mimo, że Sędzia Jankowski na podstawie ich ustalił dokładnie sprawy Firleja, do czego również odniósł się ksiądz.

Sprawa Pałacu w Białaczowie i Sprawa w Sądzie w Opocznie, dowodzi to, że dokonano obrotu skradzionymi obrazami ukrytymi przez SR w Opocznie w sprawie IIKp 425/09, który zamienił sprawę na spadkową po mojej mamie ze Starachowic, podstawiając teściową z Miedznej Drewnianej 244, a mojego syna podstawiono za teścia przez Urząd Skarbowy, aby wykorzystać dla Francji pod Le Pen, czyli dla faszystów.

Mój chrzestny Józef Kowalski i Józef Kucybała pracujący w służbach był na studiach razem z moim tatą. Współpracowali oni z Jerzym Bochyńskim, którego żona Barbara udaje Małachowską z domu, a której prawdziwym ojcem jest oficer SS, który nie znał nawet języka polskiego.

W 1939 roku nikt nie pomógł Polsce w momencie agresji niemieckiej, gdyż wszyscy zamierzali walczyć rękami Niemców z komunistami. Efektem tego było ogromne ludobójstwo za zgodą Kościoła Katolickiego. Obecnie kościół zamierzał ukryć to co zrobiono przed laty, prowadząc do kolejnej wojny przez współpracę z wywiadami krajów osi, o czym świadczy sposób handlu kradzionymi obrazami ze Szwajcarii z banku UBS wyprowadzanymi do UniCredito i Niemiec a następnie sprzedawanych do Japonii, czyli państw Osi.

Pieniądze z Japonii przekazane zostały na obrazy i zakupiono Hutę Ostrowiec, a obrazy zatrzymała straż graniczna Szwajcarii. Dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz współpracował z wywiadami państw Osi. Stwierdził on, że Japończycy nie chcą już obrazów ani pieniędzy. W Japonii znajduje się DNA cara Mikołaja II Romanowa, gdyż skaleczył się podczas wizyty państwowej.

Były Prezydent Starachowic Sylwester Kwiecień oddał ziemię za bezcen i mieszkania dla swoich ludzi, oraz Pałacyk Zarządcy dla którego stwierdził, że ma swoich spadkobierców rodziny carskiej. Powodem takiego działania były nasze siostry, które uczestniczyły w działach spadku po nas, oraz po rodzicach, tworząc fałszywe tożsamości pod rodziny wykreowane przez Kościół i Wywiad państw Osi. Wykorzystano firmy męża na działy spadku i z tego powodu pozbawiono nas dostępu do nich oraz funduszy, gdyż gigantyczne pieniądze przechodzą przez męża firmy, co udowadnia, że jesteśmy zdrowi psychicznie, a podstawiono za nas inne osoby a za ich działania zamierzano nas obciążyć i nasze rodziny. Jest to typowe działanie masonerii. Józef Kowalski współpracował z Sylwestrem Kwietniem i Jerzym Bochyńskim i znakomicie wiedział na temat pod spółek i finansowania odlewni przez naszą windykację. Żona chrzestnego niegdyś była zastępcą Głównego Księgowego w Zakładach Starachowickich, dlatego nie ma możliwości, aby nie znali prawdziwej historii Zakładów Starachowickich. Gdy zlikwidowano OBR lokalni komuniści palili akta, pracownicy ukradkiem przynieśli część akt, które obecnie Policja fałszuje dopisując bazgroły na odwrocie, aby upozorować niezaistniałe fakty. Pracownicy w Zakładach Starachowickich byli po Sorbonie i znanych uczelniach światowych. Doszło do podstawienia fałszywego spadkobierców pod Pałacyk Zarządcy i wykorzystano mojego teścia, podstawiając go za mojego dziadka hrabiego Tarnowskiego który nosił nazwisko Franciszek Jan Mazurek. Stworzono fałszywe zadłużenia na podatki na nieruchomości jego żony, w dodatku w 2010 roku, aby upozorować, że żyje a później, że jest to własność Urzędu Miasta, 10 lat po śmierci mojego dziadka w 1999r., podstawiając go na ulicy Nad Kamienną 25 we własności jego żony Anieli Reginy Mazurek zmarłej w 2003 roku, i dorobiono spadkobierców, aby wstawić fałszywego spadkobiercę Pałacu w Białaczowie co ujawniono w dniu dzisiejszym, a za co jest odpowiedzialny wojewoda Łódzki. Widnieją przy pałac symbole Małachowskich, a mnie podstawiono pod Małachowskich, o czym nas poinformował ksiądz, gdyż doprowadzono, że próbowano podstawić spadkobierców po kościół. Podstawiono pod majątki chrzestnych mojego męża, Felińskich i Podpłońskich. Wykorzystano pana Jadwigę Jezierską z SOF-ART Sp z o.o., która początkowo tam pracowała, a Sąd podmienił również mnie na Jadwigę jak i moją mamę. Groziło to obecnie morderstwem mojego teścia, którego podstawiono za nieżyjącego mojego dziadka, obciążając dorobionymi przez Starachowice podatkami i przechodząc na Białaczów przez Małachowskich, czyli przez ród który został wymordowany przed laty, a których spadkobiercą był mój dziadek hrabia Tarnowski, po czym odsprzedał majątek dla mojego dziadka po stronie mojego taty. Z tego powodu są podmieniane moje dane na Tomaszów Mazowiecki i Opoczno, aby z teściowej zrobić moją matkę, i zmienić na Bocheńską, w celu ukrycia kradzieży dokonanej przez Urząd Miasta Starachowice i Sąd w Opocznie. Z tego powodu upozorowano istnienie Elżbiety Bochyńskiej Kaźmierczyk do czego wykorzystano Elżbietę Włodarczyk ze Skarżyska -Kamiennej oraz Elżbietę Bochyńską z Poznania.

Nowy Ład Światowy to w rzeczywistości Faszyzm, którzy wszyscy znają, i 1000-letnia Rzesza Niemiecka.

Usunięcie pomnika z Janem Pawłem II w Paryżu powołując się na usunięcie krzyża, symbolizuje podmianę cywilizacji na faszystowską z chrześcijańskiej.

W 2007 roku sprawa Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt III K 207/07, została przerobiona na działu spadku po moim obecnym mężu, a dalsza część oszustwa jest prowadzona ponownie w Toruniu w spawie Sądu Okręgowego sygnatura akt II K 164/11, gdzie dokonuje się kolejny dział spadku po moim mężu i po mnie tajnie. Dlatego próbuje się zniszczyć moje obecne małżeństwo, gdyż w przeszłości dorobiono potajemnie nam opinie psychiatryczne w celu kradzieży naszego mienia, co staje się jawne dziś , gdyż tak ja jak i mój mąż mamy prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów.

Wykorzystano rodziny w których była ukryta moja rodzina, jak rodzinę pani Joanny Główki przechodząc na Piotra Główkę w celu zrobienia spadku po Mieczysławie Pawlaku, wykorzystując ojca Joanny Główki zmarłego w 2002 roku. Nazywany był Radkiem, tak samo jak w dzieciństwie Konrad Szmytka, którego matka to Teresa z Bochyńskich, a naprawdę osoba z domu dziecka, siostra Jerzego Bochyńskiego z Katowic. Radek ma odniesienie do Radosława Sikorskiego i GBC Bydgoszcz, które zrobiło dział spadku po moim mężu w 2004 i ponownie 2007 roku, a ponadto DOMSTAL na Ukrainie został wykorzystany również jako dział spadku. Z tego powodu ktoś posłużył się moimi danymi na Ukrainie co było widoczne w korespondencji. Na Ukrainie ma firmę Igor syn Czesława Daleszaka, którego przerobiono na Bochyńskiego i spadkobiercę mojego obecnego męża, a teraz ponownie, przy czwartym spisie z inwentarza po mojej mamie, gdzie został wstawiony przez państwa Maksalon do Opoczna oraz na Tomaszów Mazowiecki. Aby zgadzały się dokumenty wymordowanych ludzi dokonuje się napaści na rożne osoby, akcje kibiców pozorowanie obrażeń z Conkordii zatopionego statku, w celu podstawienia pod Club Conkordia, ponadto kreuje się wypadki komunikacyjne, aby dorobić nowe dokumenty cofając czas. Dlatego planowano spreparować awanturę rodzinną, w której mój teść miał zginąć od kuli, przez pozorowanego brata czyli Czesława Daleszaka, gdyż zamieniono mojego dziadka na dziadka brata Władysława Tarnowskiego, który zginął od kuli zabity przez księdza w ogrodzie. Jedyną przeszkodą, aby tego dokonać jest nasze małżeństwo z Jerzym Kaźmierczyk, który z jako jedyny z rodziny ma prawo przybrać nazwisko Bochyński bądź Romanow a rodzina nie musi odpowiadać i może ujawnić do czego ja wykorzystano.

Siostry męża zostały zamienione na Bocheńskie, aby to ukryć nastąpiła próba dorobienia akt psychiatrycznych, które już zrobiono i próbują je ukryć przez dział spadku na teścia. Ponadto moje siostra zostaje wpisana na majątek teściów aby udawać, że są jedną rodziną z jednej mamy i taty, aby ukryć ich działania. Z tego powodu nie przyjechała do Starachowic, aby naprawić oszustwa w Urzędach, które doprowadziły do podmiany naszych rodziców, gdyż koliduje to z pozorowaniem prze nią, mojej osoby.

Pochodzę z prastarego rodu, który ma błogosławieństwo, a co za tym idzie Bóg będzie walczył za nas. Ja z mężem otrzymałam prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów, co zostało potwierdzone błogosławieństwem przez rodziców. Przed śmiercią moja mam jeszcze raz potwierdziła przekazanie dla mnie i obecnego męża dziedzictwa rodowego, co zostało zbezczeszczone przez Sąd i Kościół, gdyż mojej mamie dopisano innych mężczyzn pod różnymi adresami co jest hańbieniem jej godności.

Czystość mojej mamy mogę przyrównać do czystości Maryi matki Jezusa Chrystusa i wierzę, że Bóg stanie w obronie naszej rodziny na świadectwo. Wielkie poświęcenie mojego ojca dla rodziny i ojczyzny, zachował do końca swoich dni.

Prawnik z Katowic działający na zlecenie DOMSTAL, doprowadził do ponownego aresztowania męża w sytuacji, gdy zrobiono w DOMSTAL dział spadku po mężu i dopisano dla niego opinie samobójczą przy pomocy psychiatry z akcentem Ukraińskim, co wskazuje na zamiar zamordowania nas. Żaden chrześcijanin nie popełni samobójstwa!

Zachowanie Komornika i Sądów oraz Urzędników, można przyrównać do pajaca sterowanego czempuritami. Nie widzą, że są tyko marionetką w rękach ludzi, którzy chcą ich zniszczyć po wykonaniu pracy. Celem było zniszczenie ludzi, ukryte poprzez chęć zysku, czyli kradzież pieniędzy przez Rząd. Idąc nazwiskiem Główka, przechodzimy do Iwony Jasztal z domu Główka i na jej męża Piotra, którego zamieniono na nazwisko żony panieńskie Główka w celu podstawienia za niego Piotra Główki syna Wiesławy, która pochodzi z Ukrainy, gdzie podstawiono moje dane. Komornik wstawia go na adres mojego mieszkania w 2014r., w dodatku na firmę, którą sprzedałam już w 2003 roku. Pani Główka miała konta numeryczne w Szwajcarii pilnowane przez pana Fogla. Wykreowano Józefa Bochyńskiego, którego matka była z Foglów, a którego podstawiono za mojego ojca, a Helenę Surma za jego siostrę. Pod jej dane podstawiona jest Helena Błędzińska z domu Jakóbczak , a jej siostra Julia zwaną Wandą, została podstawiona pod Wandę Idziak z Katowic, czyli teściową mojej siostry .

Wystarczy wypisać rodzinę mojego ojca czyli pięcioro rodzeństwa wpisanego w PRL, oraz rodzinę Wandy Idziak, której syn Piotr ożenił się z moją siostrą Beatą, aby zauważyć w jaki sposób kreowani są fałszywi Bochyńscy, na bazie prawdziwej rodziny podmienionej na małżonków, oraz na włączone osoby w PRL. Córę Wandy Idziak Małgorzatę oraz ich kuzynkę Małgorzatę Idziak służby podstawiają na Starachowice, gdzie następnie wprowadzane są kolejne osoby, jak pielęgniarka z domu Kowalska Małgorzata, oraz córka Grażyny Klusek, Małgorzata Klusek, podstawiając je pod moją rodzinę, poprzez wykorzystanie kolejnej osoby Grażyny Szmytka córki Teresy Szmytka z domu Bochyńskiej. Podmiana następuje przez akta medyczne w tym wypadku za mnie podstawiono te osoby jako spadkobierców, aby pasowało do planów sprzed lat, przygotowanych do podmiany rodzin. Można zauważyć w jaki sposób następuje zamiana na Bochyńskich / Bochenskich. Należy dodać, że do wyprowadzenie funduszy tworzy się różne heretyczce religie i prócz religii makaronów wytwarzana jest również religia wyznawców sera. Watykan niszcząc godność moich rodziców i dziadków powinien wziąć na siebie skutki takiego działania, gdyż powstanie sekt jest tego przyczyną.

Ponadto nazwiska chrzestnych rodziców miały zastąpić prawdziwych rodziców, co byłoby ukryte przez odwołanie się do miejsca urodzenia w dowodach osobistych, w celu wykazania chrzestnych w tym moich skradzionych dzieci jako rodziców. Może okazać się, że podstawiono papieża Jan Pawła II jako chrzestnego pod Michała, mojego skradzionego dziecka. Dlatego w rozmowie poinformowano mnie, że Jan Paweł II chrzestny Magdy Kozłowskiej chrzcił jej brata co było nieprawdą. Wynika z tego, że podstawiono inne osoby aby pasowały do oszustw. Podstawiono byłą moją sąsiadkę, Agnieszkę Kozłowską matkę Magdy Kozłowskiej i przerobiono ją za moją synową, a zarazem matkę mojego skradzionego dziecka, pozorując związek z moim drugim synem Adamem. Agnieszka Kozłowska, nie jest moją synową, i nie ma nic wspólnego z Magdą Kozłowską chrześnicą Papieża Jana Pawła II, a wykorzystano jej nazwisko ponieważ było to nazwisko pełnomocnika mojego dziadka, na umowach, a umowy te wykorzystano dla kościoła, który podmienił moją rodzinę, dla pieniędzy. Wykorzystano imię Radek i miejscowość Radkowice, aby połączyć z ministrem Radosławem Sikorskim, mającym dworek koło Bydgoszczy, gdzie Bank Pocztowy zamienia nasze dane i do dziś nie otrzymałam numery PIN. W Bydgoszczy również znajduje się GBC Bydgoszcz, firma zakupiona przez męża, a przekazana jego spadkobiorcom za męża życia, co jest faszystowską praktyką. Inna firma z Bydgoszczy, produkuje kolejki i wagony. Taka kolejka jeździ między Skarżyskiem a Ostrowcem Św., gdzie usłyszałam nagraną nazwę miejscowości Michałków zamiast Michałów. Celem jest przyzwyczajenie ludzi do błędnej nazwy miejscowości, gdyż według Gebelsa, kłamstwo wypowiedziane wiele razy staje się prawdą, co również nie jest prawdą, ale wymysłem komunistycznym. W Michałowie przed 1903 rokiem znajdowały się się główne zakłady mojego dziadka, przed powodzią. Dlatego podmienia się nazwę miejscowości, aby zatrzeć ślady po rodzinie. Maszyny zostały przeniesione w różne miejsca, gdzie była moja rodzina, w tym do Stalowej Woli i Rudy Malenieckiej.

Doszło do bezczelności Rządu i Sądu, który próbuje pozbawić mnie moich rodziców i dziadków, podmieniając dane osobowe, a motorem są banki, które doszły do nikczemności w celu nieuczciwego zarabiania pieniędzy.

Dzielnica Rzymu Osti, w której znalazł się Papież Franciszek, łatwo dostosować do innej treści, i wówczas odnosi się po zamianie litery Towarzystwo na Starachowickie jako Ossi, do państw Osi, której agent Sorge wydał mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, a którego grupa doprowadziła do próby przywrócenia Rzeszy Niemieckiej przez przejęcie kontroli nad depozytami naszej rodziny przez działy spadku po żyjących prze SS.

W czasie komunizmu wymordowano w Rosji i Polsce tysiące ludzi, a dziś te ofiary z za grobu krzyczą jak nisko upadł naród, traktując ich śmierć jak nieważny epizod. W dodatku ich oprawcy chlubią się ich czynami udając bohaterów. Depozyty są tak duże, że Polska będzie jedynie niemym obserwatorek zdarzeń jako kraj wirtualny wypowiadając wojnę rodzinie carskiej. Historia Polski nic nie nauczyła polityków polskich. Napoleon doprowadził Francję do upadku, podobnie Adolf Hitler Niemcy. Czy obecne władze chcą powtórzyć lekcję historii wydając naród na wojnę za 30,- srebrników Judaszowych, co można odnieść do kapitału dłużnego pod spółek, co dodatkowo obciąża Naród, a ma odniesienie do 300, – tysięcy złotych windykowanych spółek męża przez fałszywych spadkobierców i wpłaconych na rzecz Metron SA. Pani mec. Marta Sztachelska obrońca męża, została upozorowana na moją córkę poprzez Józefa Kowalskiego mojego chrzestnego, który ma rodzinę w Toruniu. Był on Przewodniczącym Rady Powiatu w Starachowicach, a jego rozmowa ze mną, świadczy, że również uczestniczył w dorabianiu fałszywych opinii psychiatrycznych. Znając moich rodziców nie jest możliwe, aby nie zareagował na oszustwa i podmianę rodziny, chyba, że sam jest w podmianę zamieszany. Książka którą wydał jest napisana w sposób specyficzny, aby ukryć prawdę i wykorzystać styl mojego taty w celu postawienia pozorantów mojej rodziny. Moi rodzice Filomena Jadwiga i Józefa Ludwik Bochyńscy mieli jedynie dwie córki Beatę Marię Bochyńską i Bożenę Elżbietę Bochyńską. Nasze imiona zostały odwrócone tworząc kolejne tożsamości Marię pod Mario a Elżbietę pod Elżbietę II. Wojsko użyło swoich technik i rząd do walki z własnym narodem. Należy zadać pytanie, czy Wilk w stadzie owiec zapewni stadu bezpieczeństwo? Jak widać zastosowano kryptonim WOLF i agenta J23 z tym, że pierwowzorem był agent Sorge, który działał na szkodę Polski. Wystarczy wykorzystać nazwisko księdza w Wilkowie, Wilk i podstawić dla kościoła . Znikające nasze dane w Kościele dowodzą, że już wcześniej kościół dokonał podmiany mojej rodziny, oraz przyczynił się do dorobienia opinie psychiatrycznych, aby ukryć swoje działanie w przeszłości.

Obecnie Niemcy z Rosją kreują Kanclerz Niemiec Angelę Merkel za moją zmarłą babcię Anielę ze Starachowic, a urodzoną w Hucie, jako Regina Glińska, wykorzystując do tego moich teściów w Miedznej Drewnianej, oraz obecność Adolfa Hitlera w Białaczowie. Teściów usilnie podmieniają za moich rodziców próbując wykorzystać opinie psychiatryczne zrobione na potrzeby wywiadu do ukrycia oszustwa. W tym celu Księgi Wieczyste w Starachowicach, podstawiły moje dane wykorzystując różne pomyłki pisarskie w moim nazwisku, pod różne adresy jaw tym również panią Helenę Surma podstawiono pod mieszkanie moich rodziców a mnie pod państwa Gibalskich, co już wcześniej pisałam. Sposób naszego nękania jest wręcz nie do pojęcia przez osoby prawego serca, a dowodzi to, że jesteśmy poddani reżimowi faszystowskiemu i komunistycznemu jak niegdyś moi rodzice z tm że pod pozorem Demokracji w Zjednoczonej Europie.

Księga Daniela 13,44-49

A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: Jestem czysty od jej krwi! Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś. On zaś powstawszy wśród nich powiedział: Czy tak bardzo jesteście nierozumni synowie Izraela, że skazujecie córkę Izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu bo ci ją fałszywie obwinili.”

Z tego powodu Sądy podmieniają akta aby zastąpić prawdę fałszem i skazać niewinnych zapominając o Bogu, który jest sędzią sprawiedliwym.

Z Bożym Błogosławieństwem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s