Krew przelana niewinnie

Starachowice 07.05.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk PESEL 67011212279
zamieszkanieWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor Ojców Paulinów
Jasna Góra

W związku z podstępem i oszustwem dochodzi do podmiany mojej osoby za córkę teściów, gdyż następuje podmiana rodziny Łucji Kaźmierczyk z domu Podpłońskiej, na rodzinę na Bochyńskich na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice jej córki Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk oraz Wioletty Wiatrowskiej z domu Kaźmierczyk i mojej siostry Beaty Marii Idziak. Poczta dostarcza Awizo pod fałszywe dane wykreowane dla fałszywych opinii psychiatrycznych dla Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie mieszka Zdzisława Lewandowska z domu Maksalon, w której rodzina doprowadziła do wymordowania rodziny, mojej babci rodziców, co było obłożone przysięgą, którą Bóg ujawnił. Wyszły oszustwa dla dawnych struktur UB, gdyż Pani Łucja Kaźmierczyk została przerobiona pod akta bezpieki, czyli na osóby, które prześladowały moją rodzinę w PRL. Obecnie teściów UM Starachowice wykorzystuje dla ich córek ale również dla mojej siostry, która się przerobiła na ich rodzinę wykorzystując moje dane aby przypisać się do Oświadczenia Woli mojego taty udając mnie.

Rodzina Lewandowskich doprowadziła do tego aby córka mojej siostry Alicja miała dziecko z panem Lewandowskim z Poznania aby ukryć mord moich dziadków i kradzież mienia przez państwa Maksalon wykorzystując dziecko do pozorowania rodziny aby ukryć dawne zbrodnie. Z tego powodu zamierzali doprowadzić do zamordowania mojego syna Jakuba Pióreckiego, próbując go zamienić przez Jakuba Idziak, którego ojcem jest Lewandowski.

Dlatego ludzie którzy doprowadzili do zamordowania w przeszłości mojej rodziny próbują rękami nieświadomych teściów oraz naszych sióstr zlikwidować nas w zakładach psychiatrycznych, aby podmienić nam małżonków do ukrycia kradzieży depozytów, co uczyniono podając się za naszych spadkobierców i dokonując kradzieży w przeszłości moich dzieci z udziałem Kościoła Katolickiego. Symbolicznie powołano nowego Ministra Sprawiedliwości z Katowic o nazwisku Budka aby odnieść się do Pełnomocnika Mariana Budki, któremu oddał pan Kazimierz Bania dokumenty poi uśmierceniu nas w systemie bankowym. Prawnik z Katowic na zlecenie DOMSTAL dokonał podstępnie z Prokuratorem z Kielc aresztowania męża w 2008 roku aby ukryć dział spadku po moim mężu, który dotyczył DOMSTAL w Kijowie co doprowadziło do aresztowania właściciela firmy przez firmę, gdyż Skarb Państwa pobrał sobie pieniądze przez windykację długów GBC Bydgoszcz z depozytów carskich. W Sądzie w Katowicach znalazła się fundacja męża na APEX-STAR na błędne nazwisko Jerzy Kazimierczyk podstawiając Jerzego Bochyńskiego męża sędziny Barbary byłego Prezesa Sądu w Katowicach. Na zdjęciu internetowym połączono nowego Ministra Sprawiedliwości z Borami, gdzie PFRON Warszawa dorobił fałszywe dokumenty dla mnie jeszcze pod nazwiskiem z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka, wpisując ciążę której nie miałam.

Sprawa w Toruniu jest dowodem na kolejne działy spadku po żyjących przez stosowanie fałszywych danych osobowych i spreparowanych spraw przez fałszywych spadkobierców po nas.

Kariery naszych rodzin polegają na dorabianie sobie genealogi moich rodziców a teściów przerabia się za Bochyńskich.

Dokonano podmiany mojego nazwiska z domu Bochyńska na Kaźmierczyk a następnie na Kaźmierczak aby połączyć z rodzina Kanclerz Niemiec Angelą Merkel z domu Kaźmierczak wykorzystując , zapisy w parafii w Białaczowie, gdzie członków jednej rodzin wpisywano jako Kaźmierczak i Kaźmierczyk oraz Kazimierczyk. W Białaczowie w parafii mój mąż nie ma wpisu z pierwszego małżeństwa co oznacza zapis jako kawaler dlatego przerobiono mojego męża na księdza i podstawiono na Misję w Marly aby wykorzystać fundację APEX-STAR.

Mnie przerobiono na inne osoby pod wymienione nazwiska Bożena Kaźmierczak-Bocheńska i Bożena Kazimierczak Bochyńska aby wykazać związek rodzinny z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel. ZUS Starachowice zamienia mnie na Bożena Kaźmierczyk po czym Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując, że jestem żoną Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który współpracuje z Zdzisławą Lewandowską z domu Maksalon czyli ludźmi odpowiedzialnymi za śmierć moich pradziadków. Zamierzano wykorzystać Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który zamieniony został zamieniony już na Małachowskiego w celu umieszczenia mnie w zakładzie psychiatrycznym wykorzystując jego dane lub teściowej. Fałszywe opinie psychiatryczne były dorabiane od 2000 roku przez mafię narkotykową pracującą dla rządu przy udziale naszych sióstr, którym obiecano karierę a wszyscy żyją w stresie co jest dowodem straszenia.

Ostatnie awizo tego dowodzi, na którym widnieje nazwisko jako „Kazimierczak” a teściów przerobiono na Bocheńskich. Teściowa miała udawać moją matkę, która nie żyje od dwóch lat aby zamienić fakty i doprowadzić mnie do umieszczenia w Zakładzie Psychiatrycznym pod fałszywymi danymi osobowymi. Teściowej nie widziałam ponad dwa lata i nie rozmawiałam a jej podjudzanie przez córkę i moją siostrę Irlandii, jest niegodziwe, gdyż ona to przeżywa i wykorzystuje się jej niewiedzę w celu ośmieszenia naszych rodzin. Nasze siostry swoim postępowaniem przekroczyły wszelkie granice aby kryć lokalne układy polityczne, kościelne i mafijne, które swą siłę czerpią z kradzieży carskich pieniędzy wykorzystując Sąd i Policję.

Działania Prokuratury i Sądu Rejonowego w Toruniu prowadziły do ochrony ludzi, którzy doprowadzili do morderstwa książąt Glińskich i przerobiły się na ich spadkobierców dokonując skarżenia prawdziwej rodziny osób wymordowanych i tworząc na zlecenie polityczne opinie psychiatryczne na fałszywe dane osobowe.

Teściów przerobiono na spadkobierców po nas bez ich świadomości, gdyż stwierdzili, że nie otrzymali żadnych pieniędzy co oznacza wykorzystanie ich przez Skarb Państwa, który dorobił za ich życia już spadkobierców. ZUS i US zamieniają nasze nazwisk na pisane przez „ż”

Dokonano podmiany spadkobierców na Pałacyk Zarządcy w Starachowicach ukrywając to sprzedażą a pieniądze pochodzą z depozytów naszej rodziny podobne działania zastosowano w Białaczowie co oznacza udział Wojewody Łódzkiego i Rządu, którzy pracuje z z osobami odpowiedzialnymi za zamordowanie moich dziadków. A których Kościół traktuje jak spadkobierców rodzin, które zamordowali co zaprzeczeniem wiary i kultem pieniądza.

Stanowi to dowód, że Polaka nie ma zdrowych struktur a dyktatorzy niszczą godność moich rodziców Józefa Ludwika i Filomeny Jadwigi Bochyńskich, przez dorabiane przez Sąd i Prokuraturę w Opocznie dokumenty na potrzeby wywiadu i podstawianie opinii psychiatrycznych w celu użycia moich teściów w celu podmiany rodziny na Tomaszów Mazowiecki i Poznań dla fałszywej Elżbiety Bochyńskiej wykreowanej przed laty dla polityków z PRL w Poznaniu. Mój ojciec był wówczas za mojego dziadka czyli jego teścia Franciszka Jana Mazurka a obok niego siedziała osoba o takich danych, pozorując córkę Bożeny czyli mnie z tym, że podmienionej w PRL, na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską a zamienioną na Bożenę co jest w aktach bezpieki czyli osób, które niszczyły moją rodzinę. Dowodzi to, że Elżbietę Włodarczyk podstawiono jako córkę mojego ojca wcześniej zamieniając kolejność moich imion, po czym wykreowano dane pod oszustów. Podobnie jak nazwisko męża pisane prze „zi”, przez „ż” oraz przez „a”. Jest to pozorowanie i celowe działanie cofając lata wstecz pod akta bezpieki a nasze dane podmieniono dla innych osób. Prowadzi to podmiany mojej rodziny już zapoczątkowanej w PRL, gdzie moja rodzina była represjonowana , tak jak my obecnie. Elżbieta Włodarczyk jest kolejnym elementem tego oszustwa a nazwisko Kazimierczyk pisane przez „ zi” podstawione jest pod Jerzego Bochyńskiego z Katowic i moją siostrę, która u nich mieszkała. Jej dane są podstawiane pod moje i zamieniono już zdjęcia aby wyglądało, że siostra jest mną. Pokazano możliwość przygotowania przeszczepów gardła, po tym jak określiłam, że mam inny głos niż siostra. Miało to służyć do pozorowania podmiany osób, przez części ciała, które miały być użyte do przeszczepów, aby osoby pozorujące mogły się upodobnić do zaplanowanej osoby, gdyż takie działanie jest motorem absolutnego zła, które nie kończy swych złych działań, a jedynie Bóg może ochronić każdego, kto chce porzucić zło i służyć Bogu.

W rozmowie telefonicznej z moim ojcem chrzestnym Józefem Kowalskim w dniu wczorajszym, mój Mąż Jerzy Kaźmierczyk poinformował, żeby chrzestny nie wykorzystywał moich teściów Kaźmierczyków czyli męża rodziców, do uwierzytelnienia oszustw dokonanych przed laty przez Urząd Miasta Starachowice a dziś wmieszano w to Urząd Gminy Białaczów i teściów. Próbowano dorobić nam innych małżonków w celu zatwierdzenia oszustów, dla światowych elit, które wykorzystują nasze rodziny do swoich nieczystych gier, przy pomocy obiecywania kariery naszym siostrom, niszcząc pamięć po moich szlachetnych rodzicach i dziadkach, których sprzedano podstawiając pod nieruchomości teściów, aby udawały Bocheńskich dla ich córki Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyki, udającej moją córkę. Ponadto siostra Marty Cybulskiej Wioletta Wiatrowska z domu Kaźmierczyk, żona Konrada Wiatrowskiego pozorującego Bocheńskiego, jest wykorzystana dla mojej siostry Beaty i Konrada Szmytka syna Teresy Szmytka, udającej moją matkę a jej syn udaje mojej córki Marty brata. Moją siostrę Beatę wstawiono przez podstawioną kuratorkę przez Prokuraturę Starachowice na Miedzną Drewnianą, w celu dorobienia dla teściów córki pod zmienioną generalicję, wykorzystując sfabrykowane w Morawicy dokumenty przez mafię narkotykową dla mnie i mojego obecnego męża, o czym nas poinformowano w Katowicach w 2004 roku, czyli kilka lat przed naszym ślubem. Z tego powodu zaplanowano już od dawna podstawić różne osoby pod nasze małżeństwo zawarte w 2008 roku w celu wytworzenia dalszych windykacji oraz związków, które są oszustwem co wyszło na jak przez nasz ślub.

Ze mnie moja siostra robi chorą osobę, w celu podania się za mnie w celu posłużenia się moją twórczością muzyczną, wierszami i moją książkami, aby je zawłaszczyć, w celu uwiarygodnienia podmiany i kradzieży Oświadczenia Woli mojego taty, które dla mnie i mojego obecnego męża przekazuje dziedzictwo rodowe Rurykowiczów.

Dorobiono tajnie opinie psychiatryczne dla mnie, co dziś już jest widoczne w Tomaszowie Mazowieckim i jest dowodem kolejnego przestępstwa w celu ukrycia zamordowania księcia Glińskiego przez tą samą rodzinę, która próbuje próbuje zniszczyć nas i pozbawić życia nas i nasze dzieci. Okrada nas z naszej godność i nasze rodziny, przy jedynym założeniu, że pieniądze są dla nich bogiem. Od zawsze szacunkiem cieszyli się moi przodkowie, a obecnie podstawiono pod nich oszustów, i nasze siostry, które dla zysku i splendoru, sprzedałyby naród za 30 srebrników Judaszowych. Wstawiono moje dane do Tomaszowa Mazowieckiego, co jest dowodem podmiany rodziny na byłych oprawców i morderców dla rodziny Zdzisławy Lewandowskiej, dla Jakuba Dziedzica wykorzystując Jakuba Idziaka którego ojcem jest Lewandowski, a jest on synkiem Alicji Idziak, która zamieniana jest na Mazurek przez Aliję Maksalon przy pomocy oszustwa w prokuraturze zmieniające rodziny na oprawców, którzy winni byli morderstwa moich pradziadków książąt Franciszka i Marianny Glińskich.

Swoim postępowaniem nasze siostry kryją kradzież moich dzieci przed laty przy udziale Państwa i Kościoła, który czyje się bezkarny powołując się na miłosierdzie i wykorzystując skradzione dzieci do wytworzenia wnuków z in vitro z DNA moich dzieci. W tym celu przerobiono dane teściów na Bocheńskich w celu posłużenia się nimi do pozorowania moich rodziców aby nas zlikwidować w zakładzie psychiatrycznym podstawiając nasze siostry jako spadkobierców po nas. Następnie doszło by do zaskarżenia naszych sióstr i teściów co ujawnił nasz Pełnomocnik.

Z Bożym Błogosławieństwem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Rodzina Carska w Polsce v 2 bkb

Pozyczka

Ta metoda wyprowadzania pieniędzy z firmy stosowana jest do dziś przez podmianę danych mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na dane byłego Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko po rozwodzie na Kornaszewski i do dziś windykuje firmę z depozytów przy udziale Sądu z tego powodu były dorobione opinie psychiatryczne w 2004 roku, gdyż Dariusz Piórecki przerobił się na Bochyńskiego podając się z drugą żoną Ewą Kornaszewską za ojca skradzionych dzieci, wykorzystanych przez Kościół do działu spadku na carskim mieniu z udziałem Skarbu Państwa. Przy moim drugim ślubie z Jerzym Kaźmierczyk podmieniono dane Ewy Eugster na Ewę Kornaszewską a Dariusza Kota na Dariusza Kornaszewskiego. Aby to ukryć próbują wszelkimi sposobami zniszczyć nasze małżeństwo pozorując, że go nie było podmieniając nasze dane na naszych spadkobierców, którym wypłacane są pieniądze za współpracę. Utworzono mnóstwo pod spółek i w taki sposób przysyłane są dokumenty dopisując kolejnych spadkobierców. Za działanie Dariusza Pióreckiego miał odpowiadać mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk. Należy zaznaczyć, że dane pierwszego męża zostały wykorzystane przez Dariusza Dąbrowskiego i podstawiono innych mężczyzn aby dokonywać działu spadku dla wojska.

Kościół do dnia dzisiejszego krył morderstwo moich pradziadków książąt Glińskich.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s