The fourth commandment with promise

Starachowice 08.05.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk PESEL 67011212279
zamieszkanieWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor Ojców Paulinów
Jasna Góra

Czwarte Przykazanie

W dniach ostatnich nastąpiło powtórzenie historii Narodu. W dawnych czasach biblijnych, bracia sprzedali Józefa do niewoli do Egiptu. Józef przez dwa lata był w więzieniu. Po czym został drugim po Faraonie. Zabezpieczył on kraj na lata głodu. Po latach, przyszli do niego bracia i rodzice, których zabezpieczył w trudnym czasie. Obecnie wykorzystano moją i mojej żony pracę oraz moje projekty, wykorzystując moje firmy. Zrealizowano programy bez nas przez wprowadzenie po fikcyjnej naszej śmierci, krąg spadkobierców pobierających depozyty carskie.

Obecnie działanie naszych trzech sióstr, Wioletty, Marty oraz siostry mojej żony Beaty, można przyrównać do działania braci Józefa, gdyż wydały nas na śmierć i wykorzystały do tego moich rodziców.

Prokurator Perlik zamienił zgłoszenie firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o. o nieprawidłowości w postępowaniu pełnomocnika dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, na zaskarżenie mojej żony, gdzie dorabiano dokumenty wykorzystując Policję Paradyżu i Prokuraturę w Opocznie. Bez przerwy przyjeżdżała Policja do Miedznej Drewnianej, a na dźwięk dzwonka moi rodzice dostawali lęków. Pan Prokurator Perlik stwierdził, że ma takie prawo i Policja będzie przyjeżdżać do Miedznej Drewnianej. Nadto TV Kielce wyemitowała program o działaniach pana Prokuratora Perlika, ukazując go jako bardzo groźnego.

Pracownik dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, stwierdził, że sprawę oddał swoim adwokatom, którzy są zastępowani przez Prokuratora w Toruniu i sprawy są prowadzone w Sądzie Rejonowym, który wytwarza windykacje na dawne nazwisko żony Bożena Piórecka, pod którą podstawiono Beatę Marię Idziak pod tożsamością Bożena Bochyńska. W Kielcach przez działania Starostwa Powiatowego w Starachowicach i PFRON, wytworzone są windykacje wstecz w celu zaciągania kredytów na dane Dariusz Piórecki i Bożena Piórecka dla firmy SOF-ART Sp. z o.o.. Celem tego jest zamiana wytworzonych zadłużeń spółki SOF-ART Sp. z o.o. na obciążenie podmiotu jako osoby fizycznej PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, aby wykorzystać zapis w Oświadczeniu Woli mojego teścia Józefa Ludwika Bochyńskiego. Podobne działania dotyczą drugiej spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie dopisano fałszywe dane Bożena Piórecka do zarządu, aby wytwarzać przez były zarząd spółki, fałszywe windykacje, które są przenoszone jako osoba fizyczna PPH APE Jerzy Kaźmierczyk. Takie działania prowadził Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, zamieniając właściciela Jerzego Kaźmierczyk, na pełnomocnika z wyboru, a Janinę Pikul i Stanisława Pikul na właścicieli spółki, co jest oszustwem. Następnie ZUS zaskarżał Janinę Stanisława Pikul dokonując windykacji spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. pobierając depozyty a jaj jestem sądzony za nich gdyż oni wystąpili jako poszkodowani właściciele choć nimi nie są. Wykorzystano moje zaskarżenie przeciwko dr nauk tech Bohdanowi Żakiewiczowi, za działania na szkodę mojej spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o., i podstawiono Stanisława Pikul oraz Janinę Pikul z Tarnowa, którzy zastawili pod kredyty ziemię mojej żony babci księżnej Lubomirskiej w Kluczkowicach, podając się za mnie i żonę. Jest to oszustwem Prokuratury w Toruniu, ukrytym przez fałszywe windykacje w Warszawie i przez kancelarię Pień-Koss, oraz opinie eksperckie. Do sprawy wezwano mnie do Kielc i zamieniono na sprawę przeciwko mieniu komendy Policji. Nie byłem w Kielcach a sprawa nie miała prawa się tam odbywać. Przerobiono sprawę na komisariacie Policji w Paradyzu na uszkodzenie ciała dl żony w celu użycia moich pism moich pism złożonych e-mailem do Sądu, złożonych bez podpisu, i podstawiono do drugiej sprawy, gdzie fałszywi spadkobiercy oskarżyli mnie i moją żonę, czyli dokonano tego przez nasze rodziny, podmieniając naszą tożsamość, gdyż w Kielcach zrobiono na nas dział spadku.

Do tych wszystkich operacji wykorzystano zapis w Oświadczeniu Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego, że z depozytów mogę skorzystać ja z moją żoną oraz mogą być finansowane nasze spółki, których jesteśmy właścicielami. Z tego powodu dokonano przywrócenia stanu posiadania na mnie i żonę a następnie wprowadzono fałszywy krąg spadkobierców po mnie i żonie a sądy podmieniły nam tożsamość, a w innym przypadku podstawiły agentów pod nasze dane osobowe. Z tego powodu Jerzy Bochyński z Katowic posługując się moimi danymi osobowymi dokonał reaktywacji Metron SA, i innych przedwojennych spółek w tym PKO BANK POLSKI, wprowadzając za spadkobierców pracowników moich spółek i dopisując rodzinę. Wszystkie depozyty są obecnie na dwie osoby czyli na mnie i żonę, zgodnie z Oświadczeniem Woli mojego teścia. Po jego podpisaniu do Starachowic przyjechała delegacja z Bostonu, gdzie zaproszono mojego teścia do UM Starachowice. Po powrocie teść do żony stwierdził, że, „co zrobiłem to zrobiłem” i dalej do mojej żony powiedział z dumą „ dziadek byłby z ciebie dumny”. Oświadczenie zostało następnie potwierdzone przez teściową i dodatkowo przez świadków decyzji teścia przed Notariuszem w Starachowicach w 2010 roku za życia teściowej. Teściowa również przekazała nam swoje prawa, co zostało ujęte w Upoważnieniu dla Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z dnia 16.02.2010 roku., które służyło również do różnych spraw w Sądzie i Bankach.

Dokumenty te zostały użyte w sprawie sygnatura akt INs 716/10. Wstawiono do sprawy moje pełnomocnictwo dla dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza i Piotra Waydla, odnoszące się do mojej firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o., do uruchomienia finansowania projektów inwestycyjnych dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, które miały być realizowane przez spółkę, a zostały zrealizowane przez osoby, które podały się za naszych spadkobierców po naszej fikcyjnej śmierci w systemie Bankowym. Dlatego Prokuratura z Urzędu poszukiwała spadkobierców rodziny carskiej, co spowodowało włączenie sprawy dla pozorantów rodziny carskiej, podających się za spadkobierców po moich teściach, gdyż przeniesiono ją i włączono sprawy z mojego i żony powództwa do Sądu w Starachowicach, i przeniesionej przez Sąd w Starachowicach powołując się na właściwość do Kielc, do Sądu Okręgowego sygnatura akt IC 2627/10, o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, po czym ponownie przesłano po dwóch latach do Starachowic, ale do sprawy obcej osoby pana Waldemara Maksalon, którego córka Edyta Maksalon, posiada córkę Zuzannę, czyli dziecko skradzionej w przeszłości córki mojej żony Anny Marii Pióreckiej posiadającej DNA carskiej rodziny mojej żony, aby dokonać działu spadku. Należy dodać, że rodzina Maksalon w czasie wojny zamordowała książąt Glińskich, czyli dziadków mojej teściowej Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Pełnomocnictwo wykorzystano do przeniesienia depozytów z UBS i Credit Suisse do UniCredito i Pekao SA w Paryżu, aby dokonać windykacji na dane Bożena Piórecka w Łodzi. Precjoza carskie carowej Katarzyny znajdują się w Banku Pekao SA podlegającego polskiej jurysdykcji, a DNA mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, jest zgodne z DNA carowej Katarzyny II Romanow. Wszystko jest opisane w prasie i dotyczy Premier Polski, Ewy Kopacz z Radomia, gdzie ukończyłem studia na WSI Radom, czyli obecnie Politechnice Radomskiej.

Rząd Polski posługując się Oświadczeniem Woli mojego teścia i Upoważnieniem mojej teściowej uruchomił depozyty carskie wprowadzając spadkobierców do moich firm: APE, PPH APE, SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , i w Szwajcarii APE-CH GmbH, w tej ostatniej była również moja żona jeszcze przed ślubem jako Bożena Piórecka z pierwszego związku. W tym miejscu połączono żonę z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i podstawiono pod nią inną osobę, co jest powodem tajnego zaskarżanie mnie przez tak wykreowaną osobę w Toruniu, która podje się za moją żonę. Z tego Sędzia Wojciech Pruss usunął w Sądzie żony zeznania w sprawie mojej II K 164/11Sądu Okręgowego w Toruniu nazwanego Okresowym przez Prezesa Sądu, podając nieprawdę, że żona je usuwa. Ponadto wprowadzono spadkobierców do firm zakupionych GBC Bydgoszcz i Metron SA, PKO BP i inne zakupione i reaktywowane przez Jerzego i Barbarę Bochyńskich posługujących się moimi danymi osobowymi i żony.

Rząd, Kościół, i nasze rodziny podające się za naszych spadkobierców, posłużyły się Oświadczeniem Woli mojego teścia Józefa Ludwika Bochyńskiego i Upoważnieniem mojej teściowej Filomeny Jadwigi Bochyńskiej do uruchomienia depozytów carskich.

W 2006 roku w Sądzie w Kielcach Prokuratura dokonała oszustwa podmieniając dokumenty. Podmieniono dokumenty pana Drożdż z MOPS, który przyszedł do teściów na polecenie Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego podając, że jest agentem współpracującym z nowym rządem. W notatce służbowej było zawarte obawy moich teściów w stosunku do Dariusza Dąbrowskiego skazanego za handel narkotykami a podmienionego na Dariusza Pióreckiego. Dokumenty te zostały podłożone i użyte jako zaskarżenie mnie przez teściów, co użył Sędzia na rozprawie przetrzymując mnie w areszcie dalej. W tym czasie Sąd dokonał kradzieży majątku moich spółek o wartości około sześciu milionów złotych, dokonując wprowadzenia fałszywego kręgu spadkobierców, a kryjąc to windykacją na fałszywą spółkę SOFT-ART Sp. z o.o. przez dopisanie literki „T”. Rząd pobierał pieniądze z depozytów przez ukryte windykacje moich spółek, przez niejawnie utworzone pod spółki, z których pożyczono w Katowicach 300,- tysięcy dla pana Krzymowskiego, a który je przelał do Credit Suisse. Bank ten zakupił PKO BP z naszych depozytów przekazując dla Skarbu Państwa pieniądze. Upozowano, że Metron SA oddał 300,- tysięcy złotych dla pana Krzymowskiego jako spadkobiercy, gdyż pożyczone przez niego pieniądze pochodziły z windykacji depozytów carskich przez pod spółkę mojej spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o.

Aby ukryć matactwa wykorzystano moją siostrę Wiolettę Wiatrowską i moją mamę Łucję Kaźmierczyk, aby złożyły fałszywe zeznania na Policji, które miały świadczyć, że teściowa powiedział, że teść podpisał Oświadczenie Woli z obawy o nasze życie, aby je podważyć przez Beatę Idziak. Celem tych działań było podłożenie ich do Sądu Rejonowego w Toruniu, aby moja mama, tata i moje siostry mnie oskarżyły, razem z siostrą mojej żony Beatą Idziak. Celem tego było dorobienie dokumentów, aby pasowały do wcześniejszych matactw w sprawie sygnatura akt III K 207/07 Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego, który podmienił dokumenty pana Pióreckiego i Dąbrowskiego i mojej żony zastąpionej przez Beatę Marię Idziak, jako spadkobierców. Z tego powodu moja mama i tata złożyli fałszywe zeznania, że ja i moja żona Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, nie jesteśmy małżeństwem, pod wpływem Kościoła Katolickiego, który wykorzystał mafię narkotykową w celu dorobienia fałszywych opinii psychiatrycznych w Morawicy, czyli zaszydzono z rodziny żony, gdyż znajdował się tam dawny pałac dziadków żony, w którym brali ślub. Fałszywe zeznania moich rodziców miały być połączone pod zeznania moich teściów przeciwko Dariuszowi Dąbrowskiemu i Dariuszowi Pióreckiemu i p zmieniono do Sądu w Kielcach w sprawie sygnatura akt IIIK 207/07, na moje zaskarżenie, w celu zamiany tożsamości mojej mamy na teściową do sprawy Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura akt II K 164/11. Prowadzone działania miały posłużyć Prokuraturze Toruń do zamknięcia mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z domu Bochyńska, przez moją mamę Łucję Kaźmierczyk z domu Podpłońską. Celem tego było wywiezienie moje żony do Szwajcarii w celu zamiany jej na agenta wywiadu, który posługiwał się jej danymi osobowymi w bankach przez agenta wywiadu. Aby to zrobić sfabrykowano dane moje żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z domu Bochyńskiej na Kaźmierczyk z domu czyli na moją siostrę podając ją jako córkę Łucji Kaźmierczyk, której mężem jest Jerzy Bochyński. Siostra żony jest zaskarżona w prokuraturze w Starachowicach i spraw został zawieszona a w razie gdyby siostra żony Beata, lub moje siostry lub rodzice oraz inne osoby wystąpiły przeciwko, żonie i mnie, sprawa musi być uruchomiona. Zaskrzenie wzajemnie nie jest możliwe a żonę próbowano zamienić na inną osobę pod inne miejsca przez jej siostrę Beatę Marię Idzika, która przekazuje fałszywsze informacje do moich rodziców. Nie była ona przy śmierci jej matki ani jej ojca i nie słyszała tego co zostało nam przekazane. Według masońskich sprzysiężeń nie może się pojawić w Starachowicach, gdy jest jej siostra, gdyż ją udaje. Przyjechała wieczorem a rano jej matka nie żyła. Gdyby wcześniej przyjechała domyśliła by się z jej matka nie miała raka, ale udar, co dziś już potwierdziły inne osoby. Beata była pracownikiem medycznym, radiologiem, oraz robiła badania noce na mózgu w Katowicach i mogła łatwo określić stan jej matki, dlatego przyjechała w ostatnim dniu, gdyż wiedziała, że służby wykończą jej matkę. Moja żona ma wykształcenie pedagogiczne, jako Instruktor Kulturalno Wychowawczy o specjalności Teatr Lalek. Oprócz mnie Jerzego Kaźmierczyk z żoną Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk, czyli córką teściowej, nikt nie opiekował się teściową. Nikt z wymienionych osób nie był świadkiem żadnych wypowiedzi, ani moja mama, ani moje siostry, gdyż nie przybywały w otoczeniu teściowej i ją mało znały. Teściowa w ostaniach dniach była bystrą osobą i przekazała wiele informacji, a próbowano jej dorobić chorobę w Kielcach co obecnie wynika, że takie działania są starowane przez Beatę Idziak i jej dzieci, co wynika obecnie z wypowiedzi jej syna Wojciech Idziak, którzy dorabiają choroby mojej żonie. Zamiana danych osobowych następuje przez akta medyczne, dlatego moja teściowa od 30 lat nie była u lekarza i nie chorowała, zmarła po trzech miesiącach choroby, która objawiała się jedynie upadkiem na jedną stronę, co mogło być spowodowane puszczaniem gazu przez przewody wentylacyjne od sąsiadów. Helena Surma i jej rodzina wrzucała coś do przewodów wentylacyjnych, w których wydobywał się gaz co spowodowało, że nie mogliśmy tam mieszkać, gdyż groziło to zatruciem nas. Dorabiane rachunki na wodę pod windykację do drobienia spadkobierców na długach, są przykładem bezkarności tych ludzi, a wejście do naszego mieszkania, przez nich, pozorujących właścicieli udowadnia, że Beata Maria Idziak z jej mężem Piotrem, pod którego podstawiono Piotra Główkę, celowo i z premedytacją działa przeciwko nam, gdyż sprzedała dane swojej rodziny dla agentów.

Teściowej ojciec również nie korzystał z medycznej opieki, przez wszystkie jego lata pracy, a co zostało również fabrykowane. Dorabiane są nie istniejące w naszych rodzinach choroby. Teściowa mówiła, że nigdy nikt nie chorował w jej rodzinie na raka. Dorobienie schizofrenii zostało spreparowane przez lekarza Chojnackim, którego nazwisko jest związane z Panią Elżbietą Nowak z domu Chojnacką, a która została podstawiona pod rodzinę Nowak z czasów II Wojny, podstawionych przez Niemców, którzy zamordowali książąt Glińskich. Aby ukryć mistyfikację wymyślono schizofrenię, dla prawdziwej rodziny hrabiny Nowak, która była żoną dziadka mojej teściowej i podstawiając teściową Filomenę Bochyńską, pod jej chrzestną matkę Filomenę Nowak, dokonując zmiany rodziny i nieruchomości przestawiając ogrodzenie, oraz dopisując różne Kościoły w tym Świtków Jehowych, religie Makaronów jako Klusków, wyznawców sera i Kościół Zielonoświątkowy przechodząc przez Kościół na ul. Wierzbowej zmieniony symbolicznie przez Karola Jacka z moim domem po dziadkach gdyż przyjechał to pod koniec życia udając, że jest to jego dom, przy asyście Bożeny Olszewskiej obecnie z Armii Zbawienia oraz Irminy ze Skarżyska-Kamiennej w celu zamiany domów pod programy, łącząc z Karolem Wojtyło czyli Janem
Pawłem II, pod Kościół Katolicki, oraz dalej Karolem Hessen w Rudzie Malenieckiej w celu połączenia z Papieżem Benedyktem XVI , który ma herb Coburg, aby dalej połączyć z Karolem Scheiblerem w Łodzi i wykorzystać Iwonę Makułę ze Starachowic, córkę Barbary Nowek z domu Burek, po czym zmieniła nazwisko na Borkowska, a została podmieniona na Barbarę Bochyńską z domu Małachowska z Katowic, której dane zostały podmienione, dla jej męża Jerzego Bochyńskiego, zamiennego na Małachowski. Połączono ta rodzinę jako tą samą aby przejść na nazwisko pastora Makułę jako rodzinę Kaźmierczak, w celu przejścia na Niemcy i połączenia z rodziną Kanclerz Niemiec Angelą Merkel, której dziadek pochodził z Elbląga, czyli tam gdzie mieszkał Dariusz Piórecki, na którego mnie zamieniają.

Podstawiono pod hrabinę Nowak zamordowaną w czasie wojny, agentów Niemieckich Nowak. Dokumenty własnościowe posiadał matka Lecha Nowaka o czym mówił osobiście żonie. Pan dr. Chojnacki, założył gabinet w Ostrowcu, gdzie dorobiono fałszywych Bocheńskich, oraz mieszka moja była żona Katarzyna Kaźmierczyk, której ojciec podawał, że jest z nieprawego związku z Tarnowskich. Celem było zamiana rodzin i przypisania nieprawdy pod rodzinę mojej obecnej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, której dziadek był prawdziwym hrabią Tarnowskim i nosił dane Franciszek Jan Mazurek, a jego dane podstawiono pod moja babcię Franciszkę Kaźmierczyk. Celem było wykorzystanie imienia Katarzyna, aby przejść na Katarzyną Radziwiłł czyli tak jak się nazywała naprawdę matka Franciszka Jana Mazurka dziadka mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk. Z tego powodu Beata Idziak została podstawiona prze Prokuraturę ze Starachowic i Urząd Skarbowy, na Miedzną Drewnianą, aby udawała moją żonę.

Wykorzystano windykację mojej spółki przez Jerzego Bochyńskiego z Katowice, do sfinansowania pomnika dla moich teściów, na którym chciano zarobić przez jego ubezpieczenie i zniszczenie.

Zamierzano podstawić za mnie Jerzego Bochyńskiego, co spowodowało by, że wykorzystano by córkę żony Martę Bochyńską, podostawianą za córkę Jerzego Bochyńskiego, który umieściłby ją w zakładzie psychiatrycznym, zamieniając mojego oficera Bankowego w Szwajcarii Bernadete Marty, na Martę Bochyńską, a w Polsce wykorzystując imię z bierzmowania żony Bernadeta, aby podstawić córkę Martę Cybulską jako córkę Jerzego Bochyńskiego.

Spowodowałoby to aresztowanie wszystkich Mart, do zakładu psychiatrycznego i skarżenie moich rodziców za skradzione pieniądze przez Rząd i Kościół Katolicki na dane osobowe moich rodziców jako spadkobierców po mnie i mojej żonie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk. Piotr Waydel mój pełnomocnik stwierdził, że moi rodzice i pozostała rodzina są odpowiedzialni za kradzież, do czego wykorzystano by fałszywe zeznania pod pretekstem złożenia fałszywych zeznań.

Moi rodzice, którzy nie pobrali rządnych pieniędzy a żyją z emerytury zostaliby oskarżeni przez uczciwy Rząd i Kościół, który ukradł dzieci, pieniądze robił działy spadku po żyjących. Siostra żony Beata Maria Idziak i jej mąż Piotr Idziak, zostaliby również oskarżeni, że doprowadzili do śmierci członków rodziny, kierowani rządzą pieniądza do którego nie otrzymali prawa. Piotr Idziak miał zostać aresztowany przez amerykańskie służby i osadzony w więzieniu, gdzie w zakładzie psychiatrycznym miała przebywać moja córka Marta jak również synowa Agnieszka.

Dzieci mojej siostry Beaty Idziak przez swoje postępowanie wytworzyły portal internetowy na bazie zaproszenia do aplikacji Facebook na dane Bożena Bochyńska, którym się posługiwały w celu podmiany Beaty Idziak na moją żonę jako Bożenę Bochyńską, która po ślubie przyjęła nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Przy pomocy dzieci wprowadzono tam dane naszej rodziny i postawiono agenta o imieniu Bożena Bochyńska na Lipie Henryk Szyb 1, która podała się za moją żonę. Zamieniono moją nie żyjącą babcię Franciszkę Kaźmierczyk, na dziadka żony Franciszka Bocheńskiego i Franciszka Glińskiego zamieniając dane moje żony na Mazurek z domu do windykacji wierzytelności na Bożena Piórecka w Łodzi w banku Pekao SA , gdzie są precjoza carskie.

Celem było ukrycie wykorzystywania danych Bożena Piórecka przez Beatę Idziak, która posługuje się kartami bankowymi na nazwisko Bożena Piórecka, Bożena Bochyńska i Jerzy Kaźmierczyk wydaną przez Bank Pocztowy w Bydgoszczy podobnie zrobił to Bank Raiffeisen, PKO BP, Bank Śląski, Pekao SA, BGŻ i inne. Beata Idziak po zakończeniu podmiany agentki Bożena Bochyńska na moją żonę w Szwajcarii miała zostać zlikwidowana w Irlandii, gdzie mieszka. A ja miałem być w rękach agentki Bożena Bochyńska podającej się za moją żonę, wykorzystującą opinie psychiatryczne wykonane przy pomocy naszych sióstr i handlarza narkotyków Dariusza Dąbrowskiego, który przerobił się na Piórecki, którzy wykorzystują moich rodziców przez manifestację siły Policji, która jest adwokatem dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza współpracującego z Watykanem oraz Waszyngtonem, który potwierdził naszą wiarygodność, gdy występował jako nasz Pełnomocnik.

Kościół Katolicki wystawił na próbę swoich wiernych i Boga, narażając życie moich rodziców, w obronie, których występuję osobiście, zgodnie z czwartym przykazaniem, które to przykazanie jest z obietnicą.

W nocy wkopano pod krzewem winogronu cztery kamienie w tym trzy zielone a czwarty pomarańczowo-czerwony. Całość zasypano i polano płynem z pleśnią i polano również tym płynem jedno z kół samochodu. Zaistniałe czynności po kilku daniach miały odniesienie do spotkania Papieża z przedstawicielami Kościoła Zielonoświątkowego w ilości 100 pastorów i jeden Papież. Daje to razem liczbę 101, co ma odniesienie do numery pomieszczenia w akademiku w którym się znajduje ubikacja, jak i jest to numer umowy zakupu nieruchomości Pasternik 31 a obecnie ul. Nad Kamienną 25. Wskazuje to jednocześnie na odpowiedzialność Papieża za próbę podmiany moje żony, przy wykorzystaniu mandatu żony podmienionego na jej córkę Martę Bochyńską i zamierzonego zatrzymania samochodu w Szwajcarii zakupionego na zony dane osobowe w Zurichu, sprowadzonego przez agenta udającego moją żonę. Miło to się odbyć przy udziale Policji Szwajcarskiej oraz Polskiej. Umowa numer 101 była sporządzono w czasie II Wojny Światowej, w której podstawiono pełnomocnika zamordowanych już książąt Glińskich, i fikcyjne osoby, które pozorowały zakup swojej własności przez Księcia Franciszka Glińskiego, pod nazwiskiem Franciszek Maksalon. Zastąpiono to umowami przez zasiedzenie sporządzanymi przez kancelarię niemiecką w Iłży w czasie wojny, a dokument tak sporządzony widziała moja żona w Starostwie Powiatowym, które jest odpowiedzialne za podmianę naszej rodziny, na agentów niemieckich. Umowa Pana Maksalon został w taki sposób podstawiona, przez zasiedzenie zamienione na rodzinę żony i podstawiono umowę z Iłży z czasów wojny dal pani Kanclerz Niemiec. Wykorzystano nazwisko pełnomocnika zamordowanych książąt Glińskich pana Kozłowskiego, do kradzieży zamku książąt Lubomirskich wymordowanej żony rodziny. Kozłowski miała służyć do ukrycia zawłaszczonego mienia, mojej rodziny przez nazistów i kościół a umowa była zabezpieczeniem egzystencji po zawłaszczeniu wszystkich majątków przez faszystów i kościół na całym świecie, co było ukryte w II Wojnie Światowej, a po wojnie kościół nie zwrócił zagarniętego mienia, a komuniści konturowali działania III Rzeszy razem z Kościołem. Obecna sytuacja przypomina sytuację sprzed lat i ponownie planowano zrobić III Wojnę Światową, ukrawając dawne oszustwa i niszcząc nasze rodziny. Kościół sięgnął po rozpadający się domek na ul. Nad Kamienną 25, zamienimy na parafię Kamienna, pod którą podstawiane jest mienie naszej rodziny i fałszywy krąg spadkobiercy. Dlatego dorabiany jest mandat obok miejscowości Kamienna w innym województwie aby przenieść się, jak niegdyś całymi rodzinami w inne miejsce, ale już wstawiając fałszywych spadkobierców, utrzymując te same nazwy miejscowości. Jest to manewr gdy ludzie uciekali z Ukrainy i tworzone były te same nazwy miejscowości, aby mieć odniesienie do metryk i parafii, jak np. Huta na Ukrainie oraz Huta, gdzie urodzona jest babcia moje żony. W tym celu dorabiane są nieistniejące fakty dla fałszywych spadkobierców, wytworzonych w PRL., którzy biorą pieniądze podając się za dziedziców ziemskich jak Maksalon i inni pracownicy PZPR, którzy wykorzystują DNA carskiej rodziny, skradzionych dzieci mojej żony i wnuków z In Vitro. Maksalon to rodzina odpowiedzialna za zamordowanie książąt Glińskich. Zawłaszczono mienie rodziny na całym świecie, gdzie umieszczone są ośrodki masonerii, które nigdy jeszcze nie ucierpiały na skutek wojen nie żywiołów, gdyż mają wiedzę w jakim terenie jest bezpiecznie oraz, gdzie kiedy, co się dzieje, a te miejsca strzegą od ataków i zabraniając je niszczyć. Obecnie doszło niszczenia godności nie tylko moich rodziców ale i moich teściów, którzy są szkalowani do moich rodziców, jako osoby… i rodzina, która jest głupia i takie dokumenty są dorabiane przy aprobacie kościoła Katolickiego,który utrzymuje się z tych pieniędzy.

Aby ukryć ten proceder zamierzano wykorzystać postać Karola Wojtyły, który był chrzestnym ojcem Magdy Kozłowskiej i zamienić rodzinę Magdy Kozłowskiej na pana Kozłowskiego z umowy 101 zamieniając skradzione dzieci mojej żony z pierwszego małżeństwa Annę i Michała jako dzieci Jana Pawła II przez zamianę ojca chrzestnego na fizycznego ojca, czego przekładem jest odgrywanie roli mojego teścia Józefa Bochyńskiego przez Józefa Kowalskiego ojca chrzestnego mojej żony. Kluczem do tego jest Wojciech Idziak, który mówiąc, że jego mama oskarży moją żonę odniósł się do oskarżenia przez moja żonę jej siostry Beaty Idziak co zostało zawieszone i podmienione w Toruniu na zaskarżenie mojej żony. Beata Idziak podając się za Bożenę doprowadziła do przerobienia Wojciecha Idziaka na syna mojej żony ukrywając dane skradzionego Michała. W podobny sposób została ukryta skradziona Anna.

Chrzestny Wojciecha Idziaka zginął w Turcji w wypadku i miał zostać podstawiony pod chrzestną matkę Mariana Bochyńskiego, która była Turczynką.

Następnie wykorzystano kuzynkę Barbary Majewskiej, która wyszła za Turka tworząc z Barbarę Bochyńską w Sieciechowie na ziemiach Bochyńskich gdzie przeszli po zatopieniu zamku w Życzynie przed 1000 lat a na końcu na Stężycę, zamieniana jest ona na Barbarę Kowalską, której córka Hanna Siewierska zmarła na raka z której dane medyczne podstawiono dla teściowej. Zamieniono Hannę Siewierską z domu Kowalską na Nowak i przeniesiono sprawy z Kielc na wybrzeże. Hanna Siwierska z domu Kowalska jak i Hanna Kasprzyk z domu Nowak chorowały na na raka i połączono to z schizofrenią jako Filomena Nowak, której dane zamierzano zamienić dla teściowej a później dla mojej żony. Uwiarygodnieniem miały być korale prawdziwe które nosiła żona zdrowotnie, a które poprosiła jej siostra. Na końcu życia teściowa powiedziała, że były one pożyczone.

Podstawiono za zamordowanego Mariana Bochyńskiego Marie Gudewicz i Marię Krzemińską z domu Kuszka aby wyprowadzać depozyty w FED i UBS. Marian Bochyński był kawalerem i nie miał dzieci a dopisano mu fałszywe linie genealogiczne.

Głupi powiedział w swoim sercu, że nie ma Boga.

Dzieje Apostolskie, 13-17

Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści Żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętani przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł – mówili. Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego.

Zły Duch odpowiedział im: znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni? I rzucił się na nich człowiek, którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy, mieszkający w Efezie, i starach padł na wszystkich, i wysławiano imię Pana Jezusa.”

Z Bożym Błogosławieństwem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s