Kontynuacja II wojny światowej przez III Rzeszę w XXI wieku

Starachowice 10.05.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk PESEL 67011212279
zamieszkanieJerzy Kaźmierczyk
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor Ojców Paulinów
Jasna Góra

Wykorzystanie niewinnych Niemców, członków rodzin SS ukrytych w Polsce, godnie żyjących. Gabinety stomatologiczne sposobem ukrycia pochodzenia  złota z obozów zagłady.

Sprawy zaszłości mojej rodziny stały się przyczyną wykorzystania wielu rodzin godnie żyjących tak niemieckich jak i rosyjskich w Polsce, do gier politycznych w celu użycia ich do zniszczenia wartości chrześcijańskich bez ich przyzwolenia. Spowiedź w Kościele Katolickim jedynie wówczas ma sens, gdy jest mocne postanowienie poprawy. W przypadku świadomości i chęci dalszego popełniania grzechu jest to daremna czynność, gdyż jest to bluźnierstwem przeciwko Bogu. A kto świadomie grzeszy wina zostaje mu poczytana. Takimi osobami są ludzie w układach, którzy odwołują się do przebaczenia, miłości, odrzucając prawdę bez której nie ma zbawienia. Bez prawdy nie ma miłości, gdyż krzywdzi się bliźniego i ocenia według własnych standardów, nie uwzględniając Bożego zdania.

Prawda jest jedna i nie można pomylić ją z niewinnymi błędami, które nie są zamierzone. Pozorowanie i matactwa są celowe i zamierzone, a ich kontynuowanie jest niszczeniem wiary, nie tylko swojej, ale również i innych, co oznacza brak miłości.

Nie ma przebaczenia gdy człowiek nienawidzi bliźniego, gdyż Bóg bada zamiary serca człowieka. Ludzie odwołują się do miłosierdzia z którego chcą skorzystać sami, jednocześnie nie mają miłosierdzia dla innych. To dyskwalifikuje człowieka jako człowieka. Spełniły się słowa Pisma Świętego, gdyż okazało się, że Niemcy, którzy mordowali Polaków mają więcej godności niż sami Polacy. Skrucha daje im możliwość przebaczenia według Pisma Świętego, co oznacza, że mają przebaczone. Ci co żyją godnie, mając rodziców z hitlerowską bądź komunistyczną przeszłością odpowiedzą za swoje własne czyny, gdyż napisane jest, że każdy umrze za swój grzech.

Ich rodzice odpowiedzą za siebie. Nie ma prawa żaden człowiek niszczyć godności tych ludzi wykorzystując inne rodziny, w celu dopisania ich do rodziny carskiej pozorując , że odpowiedzialni by byli za zniszczenie naszej rodziny w przeszłości. Zamierzano odwołać się do haniebnych czynów ich przodków, aby oskarżyć godnie żyjące ich dzieci. Chrześcijaństwo to nie zabawa, wesołe miasteczko ani spektakl teatralny, do którego zniżono wartości. Godne życie to nie wszystko aby być zbawionym, gdyż uczynki wypływają z wiary a bez prawdy nie można wejść do Królestwa Niebieskiego.

Osoby, których przeszłości ich rodzin, nie znali inni, gdyż odcięli się od zła, powinny być uszanowane przez władze Państwa Polskiego, które za 30- srebrników sprzedało nie tylko swój naród ale szastają godnością innych ludzi, zamieniając się w Boga i dozując zbawienie dla tych których doświadcza Bóg. Rodziny te są wykorzystywane do podstawienia ich pod dawnych niemieckich agentów, których III Rzesza podstawiła przez zasiedzenie pod majątek książecy mojej rodziny. Zakon Maltański posiada umowy przedwojenne, które zostały wykorzystane do manipulacji politycznej, wykorzystując zawłaszczone przez III Rzeszę ziemię, kryjąc to przez zasiedzenie i zamieniając obecnie na sprawy przez zasiedzenie Waldemara Maksalon, podającego się za spadkobiercę osób, które wymordowały książąt Glińskich. Wykorzystany został fakt, że komuniści przejęli ziemię na całym świecie, podstawiając się jako właściciele przez zasiedzenie i wykorzystując kilka nieruchomości w Starachowicach, na których robi się wieczny dział spadku. W tym celu wykorzystany został kościół przez państwo świeckie, które zgodziło się na wyższość prawa UE nad prawem polskim, aby przejść na nieruchomości na całym świecie, mojej królewskiej rodziny, poprzez tworzenie różnych Unii oraz Fundacji oraz Stref Ekonomicznych. Rząd Polski w demokracji oddał ziemię dla kościoła, które nie były wcześniej w ich zarządzie, dokonując rekompensaty za utracone mienie. Spowodowało to uwikłanie kościoła w stare sprawy, gdzie komuniści przejęli mienie arystokracji po ich likwidacji. Dawne PGR, Agencja Rynku Rolnego i Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Lasy Państwowe oraz Specjalne Strefy Ekonomiczne stały się sposobem do ukrycia dorobionych spadkobierców na umowach III Rzeszy przez zasiedzenie ziemi mojej rodziny i nieruchomości. Sąd obecny zamienił to na zasiedzenie przez Waldemara Maksalon i jego rodziny na 2/3 nieruchomości w Starachowicach po czym zamienił ich na moją książęcą rodzinę. Po śmierci moich rodziców stworzyli oni dział spadku po moich rodzicach, w dodatku wstecz zamienili własność mojej babci na ich rodziców. Wcześniej dokonując podmiany mojej babci na dziadka, w celu zamiany rodzin i zawłaszczenia mienia książęcego, oraz zamiany umów na zasiedzenie III Rzeszy, przez stworzenie spraw sądowych przez zasiedzenie kryjących ten proceder. Rząd Polski zamienia moich rodziców i dziadków a ich pochodzenie oddaje innym krajom, gdzie znajdują się nasze ziemie.

Prokuratura poszukuje spadkobierców zamieniając dane mojej rodziny, kryjąc to poprzez dział spadku na nas żyjących, aby upozorować, że są po mnie i mężu spadkobiercami uśmiercając nas w systemie bankowym.

Lider Światowy miał ukrócić to działanie po dokonaniu zamachu na nasze życie. Miało nastąpić spalenie domu i wykorzystanie podmiany danych w wodociągach, aby przerobić mnie na żonę pana Ryszarda Kalisty umieszczając mnie w komórce jako garaż, aby upozorować, że jestem chora psychicznie tak samo jak próbowano zamienić mojego męża przerabiając jego dane przez prokuraturę w Kielcach na Irenę. SMS jaki otrzymałam od Wojciecha Idziak, świadczy o podmianie płci dla mojego męża. Miało to na celu przejście na gabinety stomatologiczne przez siostrę Artura Cybulskiego stomatolog w Bon w Niemczech, poprzez panią doktor Cybulską ze Starachowic przechodząc na panią dr. Irenę Janikowską zamienioną na mojego męża, aby wykazać, że jest spadkobiercą i móc wykorzystać Umowy Przedwojenne podstawiając dane pana Janikowskiego sąsiada pod moich dziadków z ulicy Pasternik 31 dziś ul. nad Kamienna 25. Celem było cofnięcie czasu, aby wykorzystać umowy przedwojenne, gdzie nieruchomości przy ulicy Nad Kamienną 25, a była zapisana jako Pasternik 31. Celem było powiązanie z Ostrowcem Świętokrzyskim wspólnika TV Moja, posiadającego gabinety stomatologiczne, z gabinetem stomatologicznym w Bon, aby ukryć pochodzenie złota z obozów koncentracyjnych z depozytów Szwajcarii, co ujawnił Marek Kleina. Z tego powodu następuje powiązanie nazwy TV MOYA ze stacjami paliw MOYA, aby przejść na Kanadę podstawiając Marka Król, za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Następnie zamieniany jest jako mąż mojej córki, pod jej znajomego LUK podmienionego za Król przyjaciela Jerzego Bochyńskiego z Katowic. W Ostrowcu Świętokrzyskim dorobiona jest Bożena Bochyńska na bazie moich danych zamieniając moją siostrę na mnie. Beata Idziak stwierdziła w jednej z rozmów, że nie ma w Polsce jej danych, co dowodzi, że jej dane zostały oddane dla wywiadu a co za tym idzie podmienione zostały na Bożena Bochyńska w Ostrowcu Świętokrzyskim i Katowicach.

Punktem zamiany miały być gabinety lekarskie. Nastąpiła by zamiana dr. Ireny Janikowskiej na fikcyjną Irenę Kaźmierczyk, dla której gabinet miał być przygotowany przez Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk wykorzystując dr Cybulską w Bon i łącząc z dr Cybulską w Starachowicach. Celem było wytworzenie fikcji opieki nad upozorowanym chorym psychicznie Jerzym Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej, który jest zdrowy i tam nie przebywa i jest moim mężem, dla którego podmieniono inną żonę z Ostrowca Świętokrzyskiego jako Bożenę Bochyńską. Wykorzystano do tego fałszywe opinie psychiatryczne dorobione przez mafię narkotykową i nasze siostry, aby połączyć z TV Moja, gdzie zamieniono dawnych wspólników na naszych spadkobierców i połączono z dr Cybulską z Bon.

W tym celu wykorzystano Stanisławę Kalista jako Bochyńską podobnie jak Apolonię Kuźbik zwaną Bolą z domu Mazurek, a zamienioną na Bochyńską. Apolonia Kuźbik pracowała jako pomoc w gabinecie stomatologicznym u pani dr. Ireny Janikowskiej. Sąd podmieniał nazwisko Kuźbik jako Kubik, Kużbik itd. Połączono Apolonię przez nazwisko Mazurek z Katarzyną Krakowiak, która była w rzeczywistości Katarzyną Radziwiłł, matką mojego dziadka zamienioną na Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski. Zamieniono ze Starachowic mojego dziadka Franciszka Mazurka na Franciszkę Kaźmierczyk z Miedznej Drewnianej, aby podstawić na Miedzną Drewnianą fałszywe windykacje. Celem było podstawienie pod byłą żonę mojego męża Katarzynę, mojej siostry Beatę Idziak z domu Bochyńskiej wykorzystując Wandę Idziak, która tworzyła sama gabinet medyczny w Katowicach, zamieniony na pozorowany gabinet Wandy Serwickiej z domu Jakóbczyk w Starachowicach.

Cofanie czasu dokonuje się poprzez zamianę nazwiska męża na żony, co ma zastosowanie do upozorowania powrotu linii męskiej, aby podstawić pod wymordowane rody. Mechanizm polegał na podstawieniu osób pod wymordowane rodziny w czasie okupacji i komunizmu. Następuje ukrycie podmiany w małżeństwach, gdzie żona przybiera nazwisko męża, a po latach następuje zamiana w pokoleniu ich dzieci tworząc odwrócenie sytuacji. Przykładem jest zamiana Jerzego Bochyńskiego na Jerzego Małachowskiego i podstawie pod Pałac w Białaczowie przy wykorzystaniu moich danych pozorując, że jestem ich córką z jednej strony, a z drugiej pod Barbarę żonę Jerzego, którą zamieniono na Bocheńską z domu, kreując kolejne tożsamości dla agentów.

Wanda Idziak organizowała swój gabinet w Katowicach przed laty. Próbowano powtórzyć sytuację zamieniając rodziny Wandę Idziak na Wandę Serwicką, pozorując przeniesienie gabinetu na Starachowice w celu upozorowania opieki nad chorymi dorabianymi przez akta medyczne w Katowicach, które podmieniają dane mojej rodziny. „Gabinet lekarski” tworzony przez Martę Cybulską jest połączony terytorialnie przez umowy na Łąkach mojej babci, zamieniając na dziadka oraz zamieniając przez windykację Urzędu Miasta Starachowice na Miedzną Drewnianą, gdzie podmieniono mojego żyjącego teścia na nieżyjącego dziadka. Mój mąż miał być zakładnikiem w domu jego rodziców, w celu ukrycia podmiany jego tożsamości w Starachowicach i Kielcach na Irenę Starachowicach i w Miedznej Drewnianej tworząc z niego osobę chorą psychicznie.

Dariusz Dąbrowski zamieniony na Piórecki miał zostać podstawiony pod mieszkanie państwa Daniszewskich, dawny mój adres oraz wykorzystać mój obecny adres zamieszkania Nad Kamienną 25, gdzie dorobiono fałszywe tożsamości na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i Bożenę Kaźmierczak Bochyńską, aby uwiarygodnić fikcję, że mój syn jest rodziną państwa Daniszewskich, gdyż podmieniono go na Jakuba Daniszewskiego, który studiuje na tej samej uczelni co mój syn. Następuje odgórna akcja zamiany okręgów wyborczych, aby odnieść się do innych ulic w celu wytworzenia dawnych właściwości, gdy przed laty mieszkałam na ulicy Konstytucji 3-Maja 23 pod dwoma numerami. Przez wspólnoty mieszkaniowe tworzona jest fałszywa genealogia wytwarzająca działy spadku dla fałszywych spadkobierców. Wykorzystane są do tego rachunki, aby wykazać brak zapłaty w celu ingerencji wspólnoty do mojego mieszkania. W tym celu tworzona jest sprawa na wodę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, przez osoby pozorujące spadkobierców, aby wykorzystać fałszywe rachunki wytworzone przez wodociągi, w celu dopisania fałszywych mężów i żon dal nas. Połączono ulicę Bohaterów Westerplatte 1, z Konstytucji 3-Maja poprzez wspólnotę mieszkaniową i nazwisko Sznajder Anna, którą podstawiono za moją córkę i połączono z nazwiskiem Sznajdemil, aby odnieść się do Sorge. Odniesienie się końcówki nazwiska MIL, jako MILA, ma odniesienie do „Zielonej mili” , czyli postaci niewinnej osoby, która poszła na krzesło elektryczne. Wykorzystywane są scenariusze filmowe z powodu ukrywania pochodzenia funduszy wyprowadzanych przez Telewizję . Połączono TV Moja ze stacjami MOYA i Statoil przez zmianę nazwy paliw dodając słowo mile, do nazwy. Następuje odniesienie się do Sznajdemil, czyli Sorge podstawionego pod hrabiego Platera, którego podstawiono pod Pałac w Białaczowie. Pałac ten był własnością mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który go zakupił od drugiego mojego dziadka hrabiego Tarnowskiego. Doprowadziło to obecnie do podstawienia pod Sorge, jego chrześniaka Jerzego Bochyńskiego, zamienionego na Jerzego Małachowskiego, którego podstawiono pod mojego męża, wpisując błąd pisarski przez „zi” jako Jerzy Kazimierczyk, i tak sfałszowano księgi parafialne. Jerzy Bochyński oddał swoją tożsamość tworząc kolejnych Małachowskich, toteż różne osoby podają się za moich mężów.

Zakon Maltański zawłaszczył tereny, gdyż znał tajemnice i miał umowy przedwojenne, co wykorzystane zostało przeciwko chrześcijaństwu.

Wykorzystano błogosławieństwo Papieża dla Adolfa Hitlera, łączą wszystkie nieruchomości na całej ziemi należące do mojej rodziny, pod Niemcy oraz Kościół, który zarządza ziemią na świecie. Zostało wszystko ukryte przez oddanie ziemi dla kościoła przez państwo, jako dokonanych działów spadku, przy pomocy skradzionych moich dzieci. Kościół i Fundacje stały się właścicielem ziemi naszej rodziny wykorzystując umowy przedwojenne i pełnomocników na wszystkich nieruchomościach. Dokonuje się planowanego zniszczenia mojej rodziny, poprzez zamianę chrześnicy Karola Wojtyły późniejszego Papieża Jana Pawła II, Magdy Kozłowskiej, pod inną rodzinę córkę Agnieszki Kozłowskiej byłą sąsiadkę pozorując, że jest żoną mojego syna Adama, któremu podstawiono córkę Magdę Kozłowską, zamiast jego prawdziwej córki Wiktorii Kornaszewskiej, której matka to Agnieszka Kornaszewską z domu Krześniak.

Umowy przedwojenne moich dziadków zostały ukryte poprzez Niemieckie Kancelarie w III Rzeszy w tym w Iłży , gdzie dokonano podmiany mojej rodziny Książąt Glińskich, podstawiając za Romanow, aby zniknęła linii mojego taty. Przesunięto granice wykorzystując sąsiadów jako spadkobierców rodziny carskiej. Również dzieje się to w miejscach, które oddano dla Kościoła Katolickiego i innych. Uzależniono Kościoły od przedwojennych umów niemieckich, wykorzystując obecnie świeckie państwo w celu zawłaszczenia naszego mienia, gdzie znajdowały się kościoły, których fundatorem była moja rodzina, a które próbuje się wykorzystać dla jednej religii. Przykładem jest Ruda Maleniecka, gdzie przy pomocy opisanych Małachowskich próbowano zawłaszczyć kościół, wykorzystując moje dane zamieniając mnie na córkę Jerzego i Barbary Bochyńskich z Katowic zamienionych na Małachowskich.

Na ziemiach mojej rodziny na całym świecie zostały utworzone ośrodki masonerii. Cześć mienia oddano pod dalsze działy spadku, pozorując sprzedaż pałaców i zamków. Prokuratura poszukiwała spadkobierców i tworzyła fałszywą genealogię. Lider Światowy miał doprowadzić do ujawnienia prawdy odnalezienia fałszywych spadkobierców, co miało spowodować powrót III Rzeszy jako Królestwa 1000-letniego i oskarżenie tych co byli w układach i robili to z głupoty, a nawet tych którzy byli zastraszeni. Złoto stomatologiczne pochodzi z obozów koncentracyjnych, dlatego wykorzystano umowę zakupu TV Moja przez męża na spółkę SOF-ART Sp. z o.o., aby przejść na umowę zakupu TV Moja, gdzie sprzedających przerobiono na spadkobierców. Wspólnikiem była osoba z Ostrowca Św. podsiadająca gabinety stomatologiczne, po czym dokonano przejścia na Bon w Niemczech.

Publikacja „Zmierzch Starachowickiej Legendy” mała być wykorzystana do zniszczenia prawdy historycznej o mojej rodzinie i przywrócenia III Rzeszy, przez uczestnictwo Urzędu Miasta Starachowice i Wojska.

Urząd Miasta Starachowice wpisał się na garaż na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 , aby upozorować, że ja tam mieszkam i sfabrykowano opinie psychiatryczne, które miały zostać podłożone pod opinie, gdzie wykazano, że jestem zdrowa. Następuje próba zmuszenia mnie do przyjęcia rzeczywistości niezgodnej z prawem polskim. Każdy system polityczny kierował się swoimi zasadami. Jeśli utworzony system demokratyczny działa wbrew swojemu prawu artykuł 13 i 16 Konstytucji RP dowodzi, że ulegnie samozniszczeniu, gdyż Królestwo wewnątrz skłócone nie ostanie się.

Na ulicy gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcącym numer 2, był okręg wyborczy moich rodziców, oraz mój po tym jak się przemeldowałam do mieszkania po rodzicach ul. Bohaterów Westerplatte 1/1. Znalazły się tam obecnie numery od 8, co oznacza, że od numeru pana Waldemara Maksalon, który podał się za spadkobiercę po mojej mamie i tacie oraz babci i dziadku. Przekroczone zostało prawo, a zmiana okręgu na Szkołę Podstawową numer 9, gdzie znalazły się dwie komisje w jednym budynku 6 i 4 jest sposobem do matactwa. Pod numerem obwodu cztery znalazłam się ja z moją córką Martą. Nie zauważyłam mojego syna Jakuba Pióreckiego przy nas, który powinien się znajdować w jednym mieszkaniu ze mną i córka, gdzie jest zameldowany na stałe.

Podmieniono, że moja córka jest w kraju, wykorzystując dane Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk, a mojego syna postawiono do Anglii, o czym nas poinformowano. Można to przyrównać do wielkiej mistyfikacji, gdyż pan Waldemar Maksalon, zrobił się spadkobiercą nie tylko ul. Nad Kamienną 25, ale i na innych miejscach tworząc z ulicy Nad Kamienną 25 nieruchomość główną.

Wskazuje to, że dokonano matactw danymi osobowymi robiąc Waldemara Maksalona spadkobiercom po moich rodzicach na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 i podmieniając moje dane na Konstytucji 3-Maja 23, w celu podmiany rodziny. Dowodzi to podmiany rodziny carskiej przez Urząd Miasta Starachowice, który agentów niemieckich z czasów wojny zamienił na spadkobierców rodziny książąt Glińskich, których zamordowano . Nastąpiła próba obciążenia osób mieszkających tam, które nie uczestniczyły w morderstwie, za działania z przeszłości.

W domu na ulicy Nad Kamienną 25, pojawił się znak, który również pojawił się na drzwiach Konstytucji 3-Maja 23, co oznacza, że zastosowano system do zaznaczenia ofiary. W tym wypadku miała to być rodzina Daniszewskich, oraz moja rodzina.

Wykorzystano panią Teresę Daniszewską i podstawiono pod Teresę Mrugacz z Odnowy w Duchu Świętym, której dziecko wyjechało do Kanady, co ma połączenie z Markiem i Urszulą Król, aby upozować, że jest to ta sama osoba co Teresa Szmytka, z Wisły, której dane zamierzano zamienić na moją mamę, a następnie podstawić pod Katowice, dla mojej siostry, która mieszka obecnie w Irlandii.

Następuje połączenie ulicy Bohaterów Westerplatte 1, aby przejść na ulicę Fryderyka Chopina oraz na ulicą Parkową w celu połączenia z Czesławem Maksalon i wykorzystać adres rodziny koleżanki z klasy Danuty Wróbel podstawionej pod Danutę Gibalską, co połączone jest z dyrektorem banku PEKAO SA, który mieszka na ul. Wierzbowej w Starachowicach, co ma przejście przez ulicę na Kościół Zielonoświątkowy, oraz na Iwonę Makuła, przechodząc kolejno Łódź i Warszawę przez Iwonę Wróblewską żonę Roberta Wróblewskiego syna Józefa Wróblewskiego ze Starachowic. Dyrektorem Spółdzielczego Domu Kultury na ulicy Wojska Polskiego był również pan Wróbel. Przed laty prowadziłam w tym miejscu zajęcia teatralne potrzebne do ukończenia Studium w Białymstoku. Mamy przejście na spółdzielnię, gdzie pracowała matka Jacka Aksan z Australii, oraz na Kościół Ewangeliczny, który wynajmował tam pomieszczenia. Wcześniej wynajmował pomieszczenia na ulicy Kościelnej, w tym samym budynku co sprzedano piwo, co ma przejście na ulicę Chopina, na piwiarnię oraz Browary Perła, Stacje Paliw Perła oraz Basen Perła w Kielcach aby powiązać to z Lublinem i przedwojennymi browarami mojego dziadka.

Ewangelia Św. Mateusza 10, 21-22

Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.”

Ewangelia Św. Łukasza 20,13-18

Wówczas rzekł pan winnicy: Co mam począć? Poślę mego syna ukochanego, chyba go uszanują. Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą mówiąc: „To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze.” i wyrzucili go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnice da innym. Gdy to usłyszeli, zawołali: Nie, nigdy! On zaś spojrzał na nich i rzekł: cóż więc znaczy to słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła? Każdy kto upadnie na ten kamień rozbije się, a na kogo on spadnie zmiażdży go.”

Zamierzano obarczyć rodziców mojego męża, aby ukryć działania III Rzeszy i Kościoła kontynuowane w komuniźmie, a ukryte w Kościele poprzez państwo, które oddało w Kościołowi ziemię mojej rodziny, aby ukryć działy spadku po żyjących i kryjąc to przez dorobione windykacje w tym spraw w Toruniu II K 164/11 Sądu Okręgowego w Toruniu oraz Sądu Rejonowego sygnatura akt Prokuratury w Toruniu Ko 883/12, oraz spraw dorobionych potajemnie dla teścia podmieniając mojego męża na jego ojca sygnatura akt II K 197/10 w Sądu Okręgowego w Toruniu, kryjąc to przez Sąd w Gdańsku.

Z Bożym Błogosławieństwem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr. inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s