The Order of Malta part of my family history

Starachowice 15.05.2015

Jerzy Kaźmierczyk
Miedzna Drewniana 244
26-307 Białaczów
ZamieszkanieJerzy Kaźmierczyk
Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Sąd Okręgowy w Toruniu

Sprawa sygnatura akt II K 164/11

Przesyłam Pismo do informacji w celu wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości sprawie w Toruniu w sprawie II K 164/11,

Sprawa IX Ka 280/12 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, sprawa była odwoławczą do sprawy
IX K 131/11 Sądu Rejonowego w Kielcach, która to spawa była kontynuacją innych spraw już wcześniej prowadzonych, do tej samej firmy SOF-ART Sp z o.o. z Lipie Henryk Szyb, która przeniosła się wcześniej z ul Grzybowa 1 w Starachowicach zamienianej przez pomyłki w mapach geodezyjnych na 7.

Zacytuję słowa mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk

cytat:

„Nadmienię, że poruszany temat w wyjaśnieniu dotyczy również innej sprawy, której nie chciałam poruszać w piśmie, gdyż nie byłam nigdy właścicielem Marmoroc-Polska Sp z o.o. , anie nie byłam w Zarządzie tej spółki. Wykorzystano dane mojego syna Adama Stanisława Pióreckiego gdyż zmienił nazwisko na Kornaszewski, o czym napisałam piśmie, którego drugie imię Stanisław wykorzystano dla Stanisław Pikul z żoną, który podał się samoistnie za spadkobierce i właściciela spółki Marmoroc-Polska Sp z o.o. zaskarżając mojego męża prawdziwego właściciela w Toruniu, gdyż zamienił go na inną tożsamość przerobił mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Pełnomocnika z wyboru podczas, gdy jest właścicielem Marmoroc-Polska Sp. z o.o . Porobione moje dane na ta spółkę mimo, że nie ma ona nic wspólnego z SOF-ART Sp z o.o.,. Dorobiono dane na Piórecka z podmienionymi moimi rodzicami do wytworzenia fikcyjnych wierzytelności na dorobionych fałszywych spadkobierców w celu finansowania działań dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza , byłego naszego Pełnomocnika, który był wpisany przez mojego męża w Sprawozdaniu do Miniatora Sądowego, w Sądzie w Kielcach, o wspólnych inwestycjach, które przejęli fałszywi spadkobiercy po dorobionej dla nas fikcyjnej śmierci. Wykorzystano moje dzieci w celu ukrycia fałszywych windykacji na dorobioną dla mnie spółkę Marmoroc-Polska Sp z o.o., w której nie byłam w zarządzie a ni nie byłam jej właścicielem.

Z poważaniem:

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska” koniec cytatu

Dodam na koniec, że przekazane informacje mają istotne znaczenie dla prowadzonej sprawy w Toruniu , gdyż połączono nasze dzieci z pierwszych małżeństw jako rodzinę. Nadto zamieniono Martę Bochyńską na na Bocheńską i podstawiono moją siostrę Matę Cybulską z domu Kaźmierczyk. Martę Bochyńską dopisano do Armii Zbawienia, podstawiając ją na Piórecka, pod Bożenę Olszewską i Andre z Mołdawii, zamieniając znajomego LUK w Irlandii na Jerzego Bochyńskiego w Katowicach. Podstawiono Ewę Kornaszewską, pod dziecko z pierwszego mojego związku, moją córkę Ewę Kaźmierczyk oraz z tego samego związku mojego syna Adma Kaźmierczyk, podstawiono pod syna mojej obecnej żony z Adama Kornaszewskiego z pierwszego jej związku. Pod trzecie moje dziecko Pawła Kaźmierczyk, podstawiono Pawła Idziak, syna siostry mojej obecnej żony, która sprzedała dane swoje siostry a mojej obecnej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, dla wywiadu tworząc fikcyjną Bożenę Bochyńską, i podając się za nią, aby wpisać fałszywe dane na nieruchomości po rodzicach mojej żony i podstawiając się pod dane moje pierwszej żony na Ostrowiec Świętokrzyski.

Z poważaniem
Jerzy Kaźmierczyk

Poniżej pismo mojej żony do Sądu Okręgowego w Kielcach

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
PESEL 63031012705
zameldowana:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Zamieszkała:
ul. Nad Kamienna 25
27-200 Starachowice

SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH
ul. Seminaryjska 12 A

Uprzejmie proszę o wydanie wyroku sadu w sprawie IX Ka 280/ 12 w której zostałam uniewinniona i wskazałam na moje pochodzenie książęce oraz majątek mojego dziadka jako Romana Bocheńskiego właściciela fabryk w Starachowicach i Rudzie Malenieckiej na majątek w końskich, który był własnością drugiego dziadka ze strony mojej mamy.

Wskazałam majątek w Końskich w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń dla firmy SOF-ART Sp. z o.o. co spowodowało podanie się za mnie innych osób w Kielcach co wynikało z rozmowy z PFRON Kielce. Jak również doprowadziło do zaskarżenia mojego męża. Z tego powodu proszę o pilne załatwienie sprawy, gdyż wykorzystała to były mąż Dariusz Piórecki który zmienił nazwisko na Kornaszewski i sprzedał swoje dawne nazwisko służbom narażając dzieci. Obecna sytuacja spowodowała, że mam prawo twierdzić, że podał się za Bochyńskiego bądź druga jego żona Ewa Kornaszewska z domu Niewczas z pierwszego związku Machowska podała się za Bocheńską. Spowodowało to , że jestem potajemnie sądzona i z tego powodu szarpana co jest realizacja dawnych gróźb byłego męża i Dariusza Dąbrowskiego, którzy wyprowadzają depozyty mojej carskiej rodziny przez zaskarżenie mojego obecnego męża wykorzystując moją siostrę , która sprzedała moja tożsamość dla służb w celu wytworzenia wielu tożsamości. Wytworzono w Kielcach fałszywe zadłużenia , które widoczne były na kontach, które pojawiły się na moim koncie jako dodatkowe do pobierania fikcyjnych zadłużeń. Z tego powodu proszę o adnotację , że nikt inny nie posłużył się moim wyrokiem z powodu iż wcześniej z pierwszego związku nazywałam się Piórecka następnie wróciłam do panieńskiego nazwiska Bożena Bochyńska po czym 28.06.2008 roku wzięłam ślub z Jerzym Kaźmierczyk, który otrzymał od mojego ojca prawo do dziedzictwa rodowego. Podała się oszustka za żonę mojego męża wpisując Bożena Bochyńska i tak wydawane zostały karty w Banku. Wykorzystane zostały dane moich dzieci Marty Jadwigi Pióreckiej, która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska co spowodowało dorobienie jej męża i wykorzystanie jej drugiego imienia Jadwiga dla Jadwigi Wielochowskiej matki Ewy Wielochowskiej pracujące dla służb. Adam Piórecki który zmienił nazwisko na Kornaszewski wykorzystano jego dwa związki i nie ma dostępu do córki z pierwszego związku którą wykorzystano dla służb: Wiktorię Kornaszewską oraz Jakub Jan Piórecki który pozostał przy nazwisku a który studiuje w Kielcach. Dodam, że skradziono mi po urodzeniu dwoje dzieci Annę Marie Piórecką oraz Michała Pióreckiego, których DNA służy do obrotu depozytami. Były mąż miał dziecko z Edytą Maksalon po czym doszło do podmiany na jego wnuczkę ze skradzionej córki aby mógł wykazać DNA Bochyńskich i książąt Glińskich oraz Romanow ukrytych pod nazwiskiem Bochyński i Bocheński. Edyta Maksalon podała się za Glińską co doprowadziło do nękania mnie i mojego męża i dorobienie dokumentów , że nie żyjemy przy akceptacji Kościołów. Doszło do wykorzystania mecenas Marty Sztachelskiej, której dane zamierzano poprzez wykorzystanie policjantki Bernadety ze Starachowic zamienić na Bernadetę Marty ze Szwajcarii w celu zamiany pani mecenas na mnie. Jest to powodem oskarżenia mojego męża drugi raz w zakończonej sprawie. Celem tego działania było zaskarżenie mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk przez byłego męża Dariusza Pióreckiego udającego związek z Edytą Maksalon jako księżna Glińską do czego wykorz6stano nieruchomości na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach, którą sprzedałam a której sprzedaż była wadliwa co wyraził Sąd w Starachowicach a Notariusz z Kielc nie wycofała sprzedaży. Urząd Skarbowym w Starachowicach wpisał kupujących jako spadkobierców po moim ojcu jako radzini8e carskiej. W tym celu przewrócono stan posiadani rodziny carskiej i zastawiono pod kredyty ziemie mojej rodziny na całym świecie, a obciążono mnie i mojego obecnego męża z powodu iż my mamy prawo do depozytów rodowych w linii cesarskiej co określono zostało w Oświadczeniu Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego potwierdzono przez mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską. Próbowano wykorzystać przez masonerię moje dzieci, aby mnie potajemnie, umieściły w Zakładzie Psychiatrycznym w celu wykorzystania ich do kradzieży depozytów carskich, i ukrycia mojego drugiego związku z Jerzy Kaźmierczyk. Wykorzystano ich dane jako dorobionych spadkobierców po fikcyjnej śmierci dla mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, i wystąpiła przeciwko nam moja siostra wraz z rodziną i moimi dziećmi w Toruniu czyli przeciwko mojemu obecnemu mężowi, skarżąc go pod różnymi tożsamościami, aby wytworzyć windykacje do kradzieży , a sprawa już wyszła. Dorobiono dla nie wielu mężów i konkubentów prze byłego męża Dariusza Pióreckiego, który mi groził i został skazany o znęcanie się nade mną. Podmieniono moich rodziców już w Bankach oraz dziadków, przez służby w tworzenie fikcyjnych celu windykacji prze Skarb Państwa. Zamierzano wykorzystać dzieci do ukrycia działania Dariusza Pióreckiego, dziś noszącego nazwisko Kornaszewski i Edyty Maksalon, której matka Lidia Maksalon była pierwszą żoną Waldemara Maksalon , który dokonał podmiany mojej rodziny na ul. Nad Kamienną 25 oraz w innych miejscach. Lidia Maksalon ze Starachowic, jest emerytowanym Komendantem Policji z Włoszczowej, co wykorzystano do Szwajcarii w celu podstawienie jej pod Lidię Daleszak kupująca działkę , która przerobiono za spadkobiercę książąt Glińskich.

Z tego powodu wszystko jest szczegółowo opisane w książkach mojego autorstwa pt „ Zakazana Prawda” oraz „Droga do Wolności”.

Wykorzystano dane moje dzieci syna Jakuba Pióreckiego, który był jako widownia na rozprawie w Toruniu zamieniono na Adama Pióreckiego, który rozpoczął naukę na Łazarskiego w Warszawie i przerwał ja wyjeżdżając do Irlandii, i przerobiło go za jego ojca, jako męża Edyty Maksalon w celu wyłudzenia pieniędzy przez eksperckie rozliczenia z depotów carskich wykorzystując wojsko i radcę prawnego zatrudnionego w Uczelni Łazarskiego i studentkę o imieniu Edyta Zyśk. Celem było powiązanie nazwisk występujących w różnych dokumentach w tym w Księgach parafialnych. Nazwisko Bartłomieja Zysk widnieje jako obecność przy chrzcie z Grzegorzem Pietrasem na chrzcie mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego występującego w wojsku jako Roman Bocheński męża księżnej Marii Lubomirskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Antonii Bochyński oraz Stefania Kruszewska co powiązano z obecnym moim mężem Jerzym Kaźmierczyk, którego ciocia Jadwiga Kruszewska została połączona z moja rodziną i dlatego zamieniono rodzinę Jerzego Kaźmierczyk na Bochyńskich. Wykorzystano fałszywe zadłużenie na wodę, pod nowo wykreowane tożsamości, aby dorobić sprawy przy ul Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, tworząc spadkobierców i wykorzystując moje dzieci. Połączono prze wodociągi nieruchomość tą z adresem firmy SOF-ART Sp. z o.o. aby dorobić nowe długi dorobione przez osoby podające się za mnie i mojego obecnego męża, aby połączyć Lipie Henryk Szyb 1, gdzie znajduje się adres siedziby firmy SOF-ART Sp. z o.o., z tym, że nie ma dostępu do nieruchomości a firma jest zwieszona przez nowego właściciela Jerzego Kaźmierczyk, który został moim drugim mężem. Zamieniono byłego męża na mojego obecnego i podmieniono rodziny. Połączenie następuje przez fałszywe windykacje. Wykorzystywana jest do tego moją sprawę już zamkniętą Sądu Okręgowego w Kielcach IX Ka 280/12 w sprawie odwołanie się z Sądu Rejonowego IX K 131/11 , sprawa Prokuratura Okręgowego w Kielcach wydział VI do spraw Przestępczości Gospodarczej VIDs 56/07/Sp. Czyli wykorzystane zostało połączenie z rokiem śmierci mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, pod którego moja siostra wykorzystała dane dla innej osoby sprzedając moje dane dla wywiadu na Ostrowiec- Świętokrzyski i Końskie dla fałszywych Tarnowskich. Zakon Maltański wykorzystując pana Czesław Daleszaka wytwarzał fałszywe wierzytelności przy udziale Starostwa Powiatowego, w Sądzie Rejonowym w Kielcach dla Spółki SOF-ART Sp. z o.o. Wytworzone ta metoda wierzytelności były podmieniane do sprawy IXK 131/11 i wykorzystywane zgodę na pobranie pieniędzy z Końskich w celu ukrycia kradzieży pieniędzy. Ponieważ został uniewinniona jedynym sposobem pobrania depozytów rodowych było legalne rozliczenie co jest widoczne jako rozliczenia eksperckie w Toruniu z tym, ze podstawiono spadkobierców po nas żyjących w tym byłego męża Dariusza Pióreckiego zamienionego na Bocheńskiego przez Dariusza Dąbrowskiego. Wykorzystano mój wniosek o stworzenie depozytu z Sądzie w Kielcach wypłacanych przez UM Końskie w celu zaspokojenia roszczeń wobec firmy. Z tego powodu fałszywi spadkobiercy dorobili fałszywe roszczenia w celu kradzieży pieniędzy. Aby ukryć te oszustwa doszło do mojego aresztowania pod pozorem podarcia wydruku z mojego doniesienia, i umieszczenia mnie w zakładzie psychiatrycznym na obserwację, co stało się naruszeniem godności mojej i mojej rodziny. Pan Czesław Daleszaka posłużył się moim starym Dowodem Osobistym na nazwisko Bożena Piórecka, gdyż na przekazanej kopii znajdowała się oryginalna pieczątka Sądu w Kielcach i połączono dokumenty z firmą mojego męża PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, i drugą firmą z firmą SOF-ART Sp z o.o. o czym świadczyły oddane dokumenty przez tą osobę w Kielcach w restauracji, gdzie widoczne byłą inne osoby z zagranicy. Mogło to być wykorzystane do dorobienia windykacji na Szwajcarię, gdzie podała się za mnie Bożena Szwed o czym poinformował jej mąż.

Należy dodać, że dokumenty, które posiadał Czesław Daleszak nie przekazywaliśmy mu, czyli pobrane bezprawnie z nieruchomości Nad Kamienną 25 do której komornik oddał klucze panu Waldemarowi Maksalon. Z nieruchomości tej zabrano część rzeczy przez osoby podające się za spadkobierców oraz za moje dziecko o czym poinformowali mnie sąsiedzi.

Fabrykowano dokumenty do Sądu aby wytworzyć sprawy sądzie wstecz, aby wykreować inne osoby w sprawie zamkniętej jako spadkobierców podstawiając dawną rodzinę mojego taty, ich dzieci czyli osoby z domu dziecka podstawione w Aferze Żelazo.

Wykorzystano zbieżność numeru 56 sprawy obcej osoby w Starachowicach o przyłącze wodne, i przez zbieżność numeru połączono z zamkniętą moją sprawą w Państwa Sądzie, której dotyczyło odwołanie się do Sądu Okręgowego w sprawie spółki SOF-ART Sp z o.o. w której zostałam uniewinniona. Podmiana miała nastąpić przez zbieżność numerem 56 i połączenie z moją sprawą nie związaną, w prokuraturze jako 56 , zamieniając sprawę obcej osoby Heleny Surma o przyłącze wodne. Próbowano podstawić ją za rodzinę przez podmianę sąsiadów za spadkobierców, po moich rodzicach wykorzystując moją sprawę w Państwa Sądzie.

Wynika z tego, że zamieniono moją córkę na mnie co pokazały służby a co za tym idzie pani Matra Sztachelska miała być wykorzystana jako spadkobierca. Urząd Pracy przekazał dokument z fałszywą nazwą wpisując „SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki” mimo ,że nie ma takiej firmy a ją stworzono z danymi z 2002 roku zamieniając dane Wioletty Wiatrowskiej na Beatę Idziak moją siostrę, która wykorzystała moje dane na Bochyńska a Edyta Maksalon na Piórecka. W taki sposób przez windykację mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i spółki Sof-ART Sp z o.o. przez byłego męża Dariusza Pióreckiego dokonuje się pobieranie pieniędzy. Były mąż nie jest właścicielem firmy. gdyż sprzedałam 100% udziałów firmy SOF-ART Sp z o.o. wraz z nieruchomościami dla Jerzego Kaźmierczyk w 87% i 3% dla Wioletty Wiatrowskiej, którą również zaskarżono w celu windykacji przez fałszywą spółkę Dariusza Pióreckiego, który podał się za Bochyńskiego z Edytą Maksalon.

Wykorzystano błąd w akcie notarialnym założycielskim dla spółki SOF-ART Sp. z o.o. w którym wpisano błąd literę „T” przekreśloną jedynie długopisem a powielanym w windykacji komorniczej co doprowadziło do utworzenia kilku adresów w celu windykacji mienia mojej arystokratycznej rodziny, która kryje sprawy zawłaszczenia ziemi przez Skarb Państwa w minionych latach. Dlatego Skarb Państwa skarży obecnego męża przez wykorzystanie Dariusza Pióreckiego zamienionego na Bochyńskiego co opisałam. Z tego powodu wyprowadzano mienie przez windykację spółki SOF-ART Sp. z o.o. na fałszywe dane nie prowadząc do zaspokojenia roszczeń. Rodzina Bochyńskich była rodzina funkcyjną kryjącą carską rodzinę wytworzoną przez Zakon Maltański. Z tego powodu Zakon ukrył wyprowadzone mienie wprowadzając fałszywych Tarnowskich a mojego ojca umieścił jak niegdyś dziadka na Misji w Marly oraz obecnie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując naszą fikcyjną śmierć w systemie bankowym. Dlatego mojego męża zamieniono na jego ojca aby przejść na mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, którego podstawiono pod mienie carskie.

Dlatego podmieniono dokumenty dla Wioletty Wiatrowskiej w sprawie mojego męża w której nie występowała a do której również mnie próbują włączyć fałszywi spadkobiercy z Kielc i okolic.

Sprawa tego wyroku IX Ka 280/12 dyskwalifikuje wszystkie matactwa i fałszywe windykacje, gdyż zostałam uniewinniona a co za tym idzie nie mogły wystąpić roszczenia. Jedyne roszczenia mogły być pobrane z depozytów mojej carskiej rodziny co wykorzystano w sprawie w Toruniu przez byłego męża i moją siostrę Beatę Idziak, którzy przebywają w Irlandii. Dorobiono dokumenty 1Ds 1001/14 o uszkodzenie mojego ciała aby posługiwać się dokumentami bez podpisu do mataczonych spraw, gdzie wykorzystano prokuratorów z urzędu i adwokatów.

W związku z powyższym proszę o pilne załatwienie mojej prośby. Po dokument przyjadę osobiście.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s