Apartament w Warszawie

Starachowice 17.05.2015r.

Jerzy KaźmierczykJerzy Kaźmierczyk
Miedzna Drewniana 244
26-307 Białaczów
Zamieszkanie
Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Zakon Maltański

Działania Zakonu Maltańskiego przeciwko Prezydentowi Polski

Mąż Jerzy Kaźmierczyk przed naszym ślubem zakupił apartament w Warszawie poprzez pana Mieczysława Pawlaka. Pieniądze pochodziły z kredytu z Euro Banku, które zostały podstępnie przejęte i kto inny zapłacił za apartament podający się za męża Jerzego Kaźmierczyk. Przy wypłacie pieniędzy z Euro Banku po podpisaniu wszystkich dokumentów mąż nie otrzymał pieniędzy ale inna osoba. Wykorzystano fakt, że w tym czasie byliśmy przed byliśmy przed ślubem i ktoś inny podał się za mnie tworząc z nas konkubinat i podstawiając pana Mieczysława Pawlaka. Po śmierci pana Mieczysława Pawlaka zrobiono dział spadku na tym apartamencie w Warszawie i karty bankowe zostały przekazane do dorobionych spadkobierców. Piotr Eugster podał się za mojego męża bądź konkubina. Wykorzystał on dane Piotra Idziaka męża mojej siostry Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej i podał się za Bochyńskiego w Szwajcarii. Ponieważ moja siostra Beata podała się za mnie po czym oddała moją tożsamość na Bożena dla służb wykorzystując ten manewr do Banków w Szwajcarii.

Aby to ukryć Komornik w Starachowicach wpisał Piotra Główkę na mieszkanie moich rodziców na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 jako windykację spółki Sof-ART Sp z o.o. za długo Dariusza Pióreckiego wykorzystując SO w Warszawie przy zamkniętej wygranej przeze mnie sprawie IX Ka 280/12 SO Kielce. W Warszawie wykorzystano pod apartament moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską, której dopisano innych rodziców.

Córka Ewy Eugster podała się za żonę mojego męża do czego wykorzystano byłą żonę mojego męża z Ostrowca Świętokrzyskiego Katarzynę Kaźmierczyk. Kościół miał doprowadzić do umieszczenia mnie w ostatecznym wersji w zakładzie psychiatrycznym. Piotr Idziak miał być aresztowany i moja siostra Beata miała odpowiadać.

Po wyborach miało nastąpić wejście do apartamentu Warszawie kolejnych fałszywych spadkobierców podstawiając osoby o nazwisku Kowalski w Polsce i zagranicą jak Józef, Jan, Edward, Barbara, Mirosława, Alicja zamieniając ich pod kolejno wytworzonych małżonków. Zrobiono dział spadku w Warszawie do USA przez córkę Mieczysława Pawlaka, który wyprowadził się z Juzefosław koło Piaseczna do Żarnowa aby ukryć dorobiony konkubinat na mojego męża w apartamencie w Warszawie, którym się on posłuży. Podmieniono moje i męża dane przed ślubem i podstawiono pana Mieczysława Pawlaka do Banków co ukryła Agencja Rynku Rolnego oddając pałace przez zadłużenia w ręce fałszywych, spadkobierców. Można tu odnieść się do roku 1997, gdzie zaproponowała Polska opisane w lipcowej prasie propozycje zakupu cesarskich zamków mojej rodziny dla Michaela Jakson. Zaproponowano Chateo Gütsch dla tej samej osoby, gdyż Polska sfabrykowała dokumenty robiąc z niego spadkobiercę mojej rodziny wykorzystując dane skradzionego syna po urodzeniu Michała.

Po zwróceniu się przeze mnie i męża o odkupienie zamku Chateo Gütsch, który zadłużono w Banku UBS dokonano sprzedaży ale podstawiono fałszywą osobę już wykreowaną w Polsce przez służby. Zamek w Szwajcarii zakupiono na moje dane z naszych depotów do czego wykorzystano panią Ewę Eugster. Obecnie finansowanie pana Dudy miało nastąpić z depozytów carskich poranych przez domy publiczne wykorzystując nasz apartament w Warszawie i naszych świadków na ślubie Dariusza Kora i Ewę Eugster zamienionych na spadkobierców. Symbol Zajączka reklamuje Dariusz Kot na swoim samochodzie jako Playboya Dariusza Kota, do tego symbolu odwołuje się Andrzej Duda. Dariusz Kot i Czesław Daleszak mają klucze do apartamentu, gdzie zamierzali wpuścić kolejnych fałszywych spadkobierców w tym Kowalskich. Oznacza to, że członkowie Zakonu Maltańskiego dysponują kluczami do apartamentu męża Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie dokonując kolejnych działów spadku doprowadzając do zamiany mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego, który skarży Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu wraz moimi dziećmi.

Do zapłaconego apartamentu w Warszawie, którego nam nie udostępniono wprowadzili się fałszywi spadkobiercy, którzy są wprowadzani po kolejnym uśmierceniu w systemie bankowym osób. Klucze do niego otrzymał pan Czesław Daleszak i inne osoby pozorujące. Dariusz Kot miał wprowadzić osoby o nazwisku Kowalski czyli kolejnych wykreowanych spadkobierców, którzy mieli doprowadzić mnie do umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. Wykorzystano moje dzieci, których przypisano do innych rodzin po czym mieli być zlikwidowani. Pan Mieczysław Pawlak był kuzynem pana Premiera Waldemara Pawlaka dla którego wykorzystano Waldemara Maksalon. Dlatego Sąd sfałszował dane własnościowe mojej rodziny aby zawłaszczyć tożsamość moich dziadków i rodziców dla rządu tworząc spadkobierców. W Toruniu określono, że nie żyje rodzina carska wykazała faktyczny cel działania czyli zamierzone morderstwo, które jeszcze nie zostało zrealizowane. Piotr Eugster podał się za ojca mojego syna Jakuba Pióreckiego co jest zniesławieniem. Podstawiono Piotra Eugster ze Szwajcarii pod Piotra Idziaka z Irlandii, którego podstawiono pod Dariusza Pióreckiego, którego podstawiono pod dane Jakuba Pióreckiego jako widowni w Toruniu na sali rozpraw w sprawie IIK 164/11.

Zamier4zano wykorzystać państwa Kowalskich do sponsorowania pana Andrzeja Dudy kreując z niego również Andrzeja Pachowskiego podstawionego pod Pałac Paderewskiego zamieniony na Pałac Namiestnikowski, który został zamieniony na Pałac Radziwiłłów wykorzystując moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską dla Bohdana Żakiewicza w celu finansowania projektów oraz nieżyjącego Andrzeja Leppera, który miał nasze dokumenty.

Wykorzystanie środków naszych chrześcijańskich na domy publiczne za zgodą kościołów symbolizuje zajączek, który miał zastąpić symbol Wiktorii jako zwycięstwa.

Dlatego mąż Jerzy Kaźmierczyk nie otrzymał kart bankowych, gdyż kto inny się nimi posługuje a mnie nie przekazano numeru PIN abym nie mogła korzystać z kart w Banku Pocztowym, którego siedziba mieści się w Bydgoszczy. Wykorzystano do tego mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski poprzez windykację EGB Investments SA , którego wierzytelność zakupił Arsen, była to kwota 125 złoty 46 groszy, należnością główną było 75,- złoty. Numer wierzytelności K906/2268(W38) na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody. Bank Pocztowy w Bydgoszczy podstawił swoje konto 25.04.2005 po zakupie firmy GBC Bydgoszcz przez PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk w 2004 roku. Na dokumencie znajduje się kontakt z osobą prowadzącą o imieniu Adam co prowadzi do podmiany. Znak EGB jest wykonany czcionką, którą można zamienić na GBC przestawiając litery i wiąże z Investment SA w Lublinie związaną z Kluczkowicami, gdzie podstawiono za Adama Stanisława Pióreckiego pana Stanisława Pikula jako inwestora zastępczego w fundacji APEX-STAR w Katowicach. Nazwisko miało symbolizować Pi w kole jako zniszczenia przez Zakon Maltański co było widoczne na podpisie w St. Gallen przez biuro prawne, które podstawiło moje dane jako Bocheńska. Po czym bank BGŻ zawłaszczył moje konta i przesunął na Ostrowiec Świętokrzyski przez które biuro dokonało przelewu.

Cesja do Arsen nastąpiła 22.03.2005 roku i nastąpiło tutaj podstawienie pana Marka Kiciaka, który był pracownikiem Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i prowadził ochronę SOF-ART Sp. z o.o. Podstawiono Adama Jakubczyka brata Ewy Eugster z domu Jakubczyk pod Adama Pióreckiego podstawionego jako spadkobierca na SOF-ART Sp. z o.o. i wykorzystano firmę Justitia ze Szwajcarii aby powiązać z Wawelem w Krakowie.

Oszustwa zamierzano ukryć przez fałszywe opinie psychiatryczne i rodzinę mojej siostry Beaty Idziak, która podawała się za pierwszą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z tego powodu podstawiono Ewę Eugster jako Ewę Kaźmierczyk wykorzystując Ewę Kornaszewską oraz Ewę Falkiewicz jako siostrę Adama Kaźmierczyk za którego podstawiono Adama Jakubczyk. Za Pawła Kaźmierczyk podstawiono Pawła Idziak syna mojej siostry, którego wykorzystano do zniszczenia mojej córki Marty oraz Jakuba.

Sprawa w Toruniu miała być działem spadku po carskiej rodzinie, która prowadziła do przejęcia władzy przez PiS i Zakon Maltański w celu ukrycia dokonanych w przeszłości morderstw, które miał ukryć Andrzej Duda. Zamierzono powtórzyć symbolicznie sytuację, gdy spalono Templariuszy na stosie przez Filipa Pięknego planując spalić nasz dom Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Wykorzystano do tego bezprawnie imię Karol Wojtyło jako Karola Wielkiego, który mordował w imię wiary, a jest porównywany z Adolfem Hitlerem i Napoleonem.

Każda osoba z masonerii jest wykorzystywana w momencie takiej potrzeby. Każde zadanie ma swój czas i jest realizowane w zależności od potrzeb i uzgodnień. Z tego powodu wypływają uzgodnienia z różdżką, które są realizowane. Doprowadzając do zastępowania jednych przez drugich co nie wypływa z logiki tylko z uzgodnień a prowadzi do nonsensu w celu oszukania ludzi. Ludzie nie są w stanie znaleźć logicznego wyjaśnienia biegu tak prowadzonych spraw, które nie wypływają z logiki. Jedyną możliwością obrony jest prawdziwa wiara i Duch Święty, który ujawnia ich uzgodnienia. Działania Zakonu Maltańskiego prowadzone według uzgodnień nie wypływają z logiki.

Dokonano zamiany rodziny Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim przez połączenie ze Szwajcarią, Irlandią i Polską.

Zakon Maltański, który bezprawnie posługuje się naszymi środkami finansowymi oraz używa je do niszczenia naszej rodziny oraz Polski chciał obecnie oszukać Prezydenta Bronisława Komorowskiego zamierzając poprzeć pana Andrzeja Dudę. Powodem takiego działania w Starachowicach jest próba wykorzystania pochowanego pana Dudy aby dokonać działu spadku na carskim mieniu i wyprowadzić pieniądze przez partię polityczną na zamierzonego prezydenta pana Dudę by odnieść się do akt w Radomiu z 19231 roku do woźnego Dudy i sprawy mojego dziadka w Sądzie.

Celem było wykorzystanie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej do działu spadku aby przejść na fałszywych Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyskiem. Wykorzystano rodzinę mojego obecnego męża i jego dzieci z pierwszego związku, które podmieniono aby pobierać pieniądze z Urzędu Miasta Końskie za dzierżawę pomieszczeń pałacowych, które wcześniej zwrócono fałszywym spadkobiercom czyli Wielkiemu Mistrzowi Zakonu Maltańskiego.

W tym celu Ewę Kaźmierczyk zamieniono na Ewę Kornaszewską następnie Ewę Eugster Jakubczyk w Szwajcarii, która pozorowała matkę Wiktorii Kornaszewskiej. Podstawiono akta byłego męża Dariusza Pióreckiego za obecnego Jerzego Kaźmierczyk. Należy zaznaczyć Dariusz Piórecki współpracował z Dariuszem Dąbrowskim skazanym za handel narkotykami, którego ojca Sąd w Kielcach zamienił na Pióreckiego. Wykorzystano do podmiany sprawę z 2006 roku , gdzie Katarzyna Kaźmierczyk zaskarżyła Jerzego Kaźmierczyk aby w sprawie III K 207/07 dokonać podmiany na Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego aby wykorzystać zapis Oświadczenia Woli dla innej osoby. Podmieniono moje dane na Katarzynę Kaźmierczyk twierdząc, że jej zeznania są moimi. Podmieniono również zeznania mojej mamy przeciwko Dariuszowi Dąbrowskiemu. Wykorzystano Jerzego Zawadzkiego jako mediatora aby przejść na dorobionych w PRL Zawadzkich przerobionych na Bocheński.

Były mąż Dariusz Piórecki miał wyrok o znęcanie się i został podany jako opiekun Wiktorii Kornaszewskiej pod którego podostawano Piotra Eugster ze Szwajcarii, który zaskarża męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu wykorzystując Piotra Idziaka przerobionego na Bochyńskiego.

W tym celu Zakon Maltański wydał klucze do apartamentu w Warszawie należącego do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na którym zrobiono dział spadku po mężu po mnie robiąc z nas konkubinat. Zakon Maltański posiada klucze do apartamentu w Warszawie i tworzy działy spadku wykorzystując różne osoby, które zmarły bądź są zamordowane. Celem jest przypisanie tych osób do działu spadku na carskim mieniu. Wykorzystana została w taki sposób Wiktoria Cichocka. Piotr Eugster podał się za ojca mojego syna Jakuba Pióreckiego a jego żona Ewa obecnie powróciła do panieńskiego nazwiska Jakubczyk i podała się jako siostra mojego syna Adama Kornaszewskiego wcześniej Pióreckiego, których podstawiono pod Ewę Kaźmierczyk i Adama Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim. Połączono rodziny Ewy Eugster, Piotra Eugster oraz rodzinę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i jego dzieci z pierwszego związku z ich matką z dziećmi Beaty Idziak oraz połączono z moimi dziećmi w jedną rodzinę. Dokonano podstawienia pod hrabiego Tarnowskiego Wielkiego Mistrza Zakonu w czym uczestniczyła moja siostra podając się za mnie w celu podmiany mnie na Katarzynę Kaźmierczyk aby dokonać podmiany rodziny mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim jako rodziny hrabiego Tarnowskiego wielkiego Mistrza Zakonu. Z tego powodu zamieniono mnie na Katarzynę Kaźmierczyk a dalej zamieniono ją na Beatę Idziak udającą żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dokonano dalszej podmiany za Jerzego Kaźmierczyk podstawiając Dariusza Pióreckiego, który dokonywał działów spadku i windykacji na apartamencie w Warszawie, którego wartość w 2004 roku wynosiła 1,5 miliona złotych. Dlatego wykorzystano wierzytelność mojego syna Adama Pióreckiego byłego studenta W Warszawie na Uczelni Łazarskiego aby dorobić dział spadku podstawiając dalej Zuzannę Maksalon i Dariusza Pióreckiego w celu wykazania DNA rodziny carskiej, gdyż Zuzanna jest córką skradzionej Anny Pióreckiej. Dalej dokonano wykorzystania Adama Pióreckiego pozorując małżeństwo z Agnieszką Kozłowską, która wybudowała kompleks handlowy przy bloku , gdzie mieszka Julia Serwicka z domu Jakóbczyk. Helena Będzińska z domu Jakóbczyk, której dane męża zostały wykorzystane dla Kazimierza Bani, który ukrył uruchomione pieniądze z UBS i wyjechał do Szwajcarii. Celem było przypisanie się do rodziny aby przerobić córkę Agnieszki Kozłowskiej Magdę na Magdę Kozłowską chrześnicę papieża Jana Pawła II wykorzystując DNA mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej córki Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak, której opiekunem miał zostać Dariusz Piórecki czyli obecnie Kornaszewski mający „wyrok o znęcanie się nad rodziną”. Pozwoliło to pobierać alimenty w Irlandii oraz w Polsce i Łotwie. Połączono Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy z Łodzi z Leokadią Kowalczyk z domu Śledzik i połączono z Czesławem Daleszak z Daleszyc aby połączyć z Czesławą Wojciechowską i Apolonią Kuźbik siostrą z domu Mazurek. Z tego powodu Dariusz Kornaszewski doprowadził do tego aby Adam Kornaszewski nie płacił alimentów w celu ukrycia podmiany rodzin i windykacji mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w wyniku ich działań. W rozmowie z synem Adamem wynikało, że jest niższa kwota alimentów niż wcześniej zasądzona co wskazuje na podmianę alimentów Ewy Kornaszewskiej dla jej córki Pauliny Machowskiej na którą miła płacić symboliczną kwotę około 100,- złotych. Z rozmowy z teściową wynikało, że tą kwotą obciążono mnie aby zlicytować moje mieszkanie po rodzicach na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Nastąpiła podmian mnie na Ewę Kornaszewską, które zadłużyła mieszkanie po swoim ojcu Niewczas, które komornik sprzedał dla osób z Radomia w celu podmiany na apartament w Warszawie aby zrobić dział spadku po mężu Jerzym Kaźmierczyk i po mnie. Dokonano ukrycia działu spadku działaniami Prokuratory poszukującej rzekomych spadkobierców rodziny carskiej. Obecnie miało to być wykorzystane dla pana Andrzeja Dudy przez Andrzeja Pachowskiego i Bohdana Żakiewicza.

List Św. Jakuba 4,5

A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził? Daje zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i plączcie! Śmiech wasz niech obróci się w smutek, a radość w przygnębienie! Uniżcie się przed Panem a wywyższy was.”

Mądrość Syracha 33,20-22

Ani synowi, ani żonie , ani batu, ani przyjacielowi nie dawaj władzy nad sobą za życia, nie oddawaj też twoich dostatków komu innemu, abyś pożałowawszy tego nie musiał o nie prosić. Puki żujesz i tchnienie jest w tobie, nikomu nie dawaj nad sobą władzy. Lepszą jest bowiem rzeczą, żeby dzieci ciebie prosiły niż żebyś ty patrzył na ręce swych synów”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s