Matactwa Starachowic

Starachowice 18.05.2015

Jerzy Kaźmierczyk2- drugi etap skanu-15
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Zakon Maltański

Zamiana nazwisk i sposoby ukrycia kradzieży pieniędzy

W przeszłości doszło do podmiany mojej rodziny przez Urząd Miasta w Starachowicach i podstawienia państwa Maksalon udających spadkobierców, a dorobionych przez zasiedzenie nieruchomości, należącej do mojej babci gdzie mieszkała z moim dziadkiem, czyli księżnej Reginy Glińskiej z hrabią Janem Tarnowskim, ukrytych pod nazwiskiem Aniela Regina i Franciszek Jan Mazurkowie. Doszło nie tylko do zamiany nieruchomości babci na dziadka i ukrycia tego przez zasiedzenie państwa Maksalon, ale zamiennio to na dział spadku na nieruchomości ul. Nad Kamienną 25, wcześniej należącej do ul. Pasternik 31, gdzie obecnie dokonano przez tych ludzi działu spadku po moich rodzicach.

Aby ten fakt ukryć wykorzystano Armię Zbawienia i panią Bożenę Olszewską, która podała się za mnie, aby ukryć działania Urzędu Miasta.

Zostałam zaproszona do Warszawy, gdzie byłam gościem w Armii Zbawienia, oraz gdzie poproszono mnie abym zaśpiewała. W Starachowicach przekazano dla mnie paczkę, którą wykorzystano do upozorowania innej osoby a w Warszawie jako osoby bezdomnej, podobnie jak w Łodzi. Wykorzystano fakt, że Bożena Olszewska była pracownikiem spółki SOF-ART Sp. z o.o. gdy był właścicielem w 100% były mąż Dariusz Piórecki, po czy zwolniła się, mimo dużych zarobów twierdząc, że Duch Święty jej wskazał taką decyzję. Podmieniono na Warszawę spółkę SOF-ART Sp z o.o, której właścicielem jest obecnie Jerzy Kaźmierczyk mój obecny męża, na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki”. Podmieniono dane Wioletty Wiatrowskiej, która ma 3% udziałów, na Beatę Marię Idziak, podstawioną pod moje dane z pierwszego związku na Bożena Piórecka pozorując, że ma 20% udziałów, a Dariusza Jerzego Pióreckiego, podmieniono na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, podstawiając pod Apartament w Warszawie. Tam za moją siostrę podstawiono kolejną osobę, jako kolejnego spadkobiercę, Bożenę Olszewską ze Starachowic krytą przez Armię Zbawienia.

Gdy Jerzy Kaźmierczyk przed naszym ślubem odbywał karę pozbawienia wolności, oskarżony jak dzisiaj wynika z faktów przez swoich fałszywych spadkobierców, zaangażowałam się w organizowanie klubu dla dzieci z Armią Zbawienia, dla której moje dzieci i mojej siostry były tłumaczami, gdy przyjechała grupa angielska. Mnie nazwano Dżordzina a Bożena Olszewska została przy swoim imieniu, z czego obecnie wynika, że ona podała się za mnie, a na miejsce moje podstawiono osobę ze służb, gdyż ja nie jestem w ich ugrupowaniu.. Chodziło wówczas o łatwiejsze rozpoznawanie osób. Armia Zbawienia wynajęła później pomieszczenia byłej łaźni i byłam osobiście na rozmowie z właścicielem obiektu, gdyż zakupił go od Urzędu Miasta były Prezydent, co świadczy, że Urząd Miasta sprzedała własność mojego dziadka, co ukryto przez oddanie terenu dla Ernesta Bochyńskiego, któremu zabrano teren pod drogę przez Urząd Miasta Starachowice, po czym tego nie dokonano, i sprzedano, aby ukryć , że oddano dla fałszywych spadkobierców potajemnie, co dziś jest widoczne w takich sprawach jak fałszywych hrabiów Tarnowskich podstawionych pod zmienię Bochyńskich a pozujących spadkobierców po moim dziadku na jego terenach tak ze strony mamy jak i taty zamierając stronami. Zamieniono genbealogję mamy na taty. Teren mojego dziadka oddano Ernestowi Bochyńskiemu, po jego śmierci, pod pozorem planu na drogę, czego jak wspomniałam nie uczyniono. Po aresztowaniu dziadka w grupie notabli ze Starachowic, w czasie okupacji, pozbawiono go mienia na rzecz III Rzeszy, wykorzystując Ernesta Bochyńskiego, który był pracownikiem służb wywiadu, w systemie 0,1,2, aby wykorzystać jego małoletnie dzieci do wyprowadzenia pieniędzy mojego dziadka do finansowania II Wojny Światowej. Ukryto wykorzystanie mienia mojego dziadka przez służby wywiadu.

Bożena Olszewska jest członkiem Armii Zbawienia, która ma strukturę wojskową i doprowadziła do następnej podmiany podając się za mnie. Wcześniej cały obszar Dolnych Starachowic był Franciszka Bocheńskiego czyli carski. Podstawiono Franciszka Maksalona z Woźnik w 1954 roku pod carskie mienie mojego dziadka. Obecnie ukryto to przez zawłaszczenie terenu mojej babci i rodziców zamieniając państwa Maksalon ze Starachowic w miejsce Maksalona z Woźnik zastępując moją rodzinę agentami, aby zatrzeć ślady po mojej rodzinie. W systemie 0,1,2 jedna linia została wykorzystana dla Prezydenta Polski. Próbowano obarczyć winą Prezydenta Polski za działania Urzędu Miasta Starachowice oraz Opoczna. Prezydent Polski ma ograniczone działanie i kto inny pociąga za sznurki. Jest on wizytówką Polski i wszędzie na świecie szanowany kraj szanuje swojego Prezydenta, w przeciwnym wypadku sam siebie podważa, a co za tym idzie godzi w swój autorytet i wizerunek. Od wieków jest wiadomo, że aby stać się dobrym politykiem trzeba mieć duże doświadczenie. Młodzi ludzie nie mają takiego doświadczenia, a ich brawura może doprowadzić do nieszczęść. Największym problemem XXI wieku jest zacieranie granic świata wirtualnego od rzeczywistego. Powoduje to , że osoby młode starają się ukryć swoje działania przez oszustwa traktując to jako grę i sposób życia.

Doprowadzono do absurdalnej sytuacji. Dom w którym się urodziłam przekazano dla państwa Maksalon mimo, że został wybudowany za pieniądze moich dziadków. Sąd w Starachowicach wykorzystując fałszowane dokumenty przez Urząd Miasta Starachowice, zamienił sprawę państwa Maksalon o zasiedzenie na niemożliwą prawnie sprawę spadkową po mojej rodzinie. Celem było uwierzytelnienie agentów Tarnowskich wstawionych do Zakonu Maltańskiego. Aby tą sprawę ukryć podstawiono inne osoby za mnie, i połączono z Armią Zbawienia oraz Andre z Mołdawii wykorzystując spółkę mojego obecnego męża SOF-ART Sp. z o.o. na podstawie, której zrobiono pod spółki z kapitałem dłużnym, w celu połączenia terenów mojego dziadka w Starachowicach z Apartamentem mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie. Wykorzystano Armię Zbawienia, która posłużyła się bezprawnie danymi moich dzieci, gdy byliśmy gośćmi Bożeny Olszewskiej w Starachowicach w jej domu. Dane moich dzieci wpisała na internet i doprowadziła obecnie do stworzenia fikcji, że jest matką moich dzieci. Służyło to następnej podmianie mnie na moją córkę Martę i zamianie na skradzioną córką Annę. Armia Zbawienia dała mi kiedyś paczkę co spowodowało wpisanie mnie jako obdarowaną do ich rejestru. Zrobiono również zdjęcie co służyło do zrobienia ze mnie osoby bezdomnej. Dokonano zamieniany Bożeny Olszewskiej na mnie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, wykorzystując chwilowe wynajęcie mojego mieszkania dla tej osoby. Wykorzystano moją ciężką sytuację po śmierci rodziców i próbowano wprowadzić rodzinę z Armii Zbawienia, jak również młodzież z Ukrainy. W Warszawie dorobiono w taki sposób dokumenty dla mnie jeako osoby bezdomnej, gdy byłam gościem na spotkaniu Armii Zbawienia, gdzie były władze z Anglii. Poproszono mnie niezrzeszoną w ich struktury, abym zaśpiewała na jednym z ich spotkań twierdząc, że znam pieśni i umiem poprowadzić śpiew. Posłużono się moją osobą do podmiany na Anglię pod władze Armii Zbawienia. Wykorzystano Bożenę Olszewską do zawłaszczenia mienia po mojej rodzinie, wykorzystując jej rodzinę w wojsku. Następuje zamiana pana Olszewskiego polityka na rodzinę Olszewskich komunistów. Bożena Olszewska podaje się za żonę mojego ojca, aby pasowało do akt IPN. Podbnie jak pan Walte Kaczorowski jest podminiany na rodzinę Prezydenta Kaczorowskiego na uchodźctwie, który zginał w katastrofie Smoleńskiej w 2010r.

Bożena Olszewska była dobrze poinformowana na temat wymordowanych rodzin w w Starachowicach i Wierzbniku. Z jednej z takich rodzin otrzymała z biblioteki książki o znacznej wartości, które sprzedała na swoją operację na śledzionę. Ma ona córkę Annę w Warszawie, która została podstawiona pod moje skradzione dziecko. Jej syn Dawid Olszwski uczęszczał na plastyczne zajęcia z moim synem Jakubem Pióreckim, a drugi jej syn Kamil Olszewski jest żonaty ale uległ w przeszłości wypadkowi na motorze, co pozwoliło na podmianę akt dla syna Kazimierza Bani, który uruchomił nasze pieniądze i nas uśmiercił w systemie bankowym doprowadzając do kolejnych działów spadku na Apartamencie w Warszawie, do którego klucze miał Czesław Daleszak. Bożena Olszewska zakupiła drewniany dom w Starachowicach obok cmentarza, aby przejść w systemie na dom drewniany w innej dzielnicy Bugaj, przy drugim cmentarzu, gdzie umieszczono przed laty Bochyńskiego, w celu zamiany rodzin. Do tego wykorzstano zabrny teren w Skarzysku Kamiennej pod dorgę i podstawiono osoby z Kościloła Zelonoświątkowego oraz teren za Skrażyskiem Bugaj w połączenia przez hodowlę psów rasowych, gdzie zamienioo matkę Irminy i jej brata na rodzinę Bożeny Olszewskiej przechodząc na Radom. W Starachowicach są na tym osiedlu, dawne budynki zakładowe, obok Zakładów Drzewnych. Jej mama ma dom obok spółdzielni inwalidów, gdzie pracowała moja mama i jest to połączenie z moją obecną teściową, która również pracowała w spółdzielni ale w Opocznie, gdzie są podmieniane moje dane i jestem zamienia finalnie na Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie podstawiona zostaje Bożena Olszewska w celu ukrycia w Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego. Marek Śmigielski jest żonaty z Moniką, którą podstawiono za Monię Kędziorę, której matką jest Katarzyna z domu Krzemińska co powoduje przejście na dzieci z Afery Żelazo, które były wstawione do rodziny mojego taty. Katarzyna Kędziora ma braci Wojciecha i Witolda Krzemińskich co powoduje przejście na rodzinę mojej siostry Beaty przez Wojciecha Idziaka.

Celem działań Armii Zbawienia było ukrycie działania Sądu w Starachowicach, który wydał nieruchomość mojej rodziny obcym ludziom Maksalon oraz klucze do mieszkania, co pozwoliło na pobranie dokumentów, które umożliwiły kradzieże depozytów carskich i posłużenie się moim dowodem osobistym papierowym, gdzie zostało wpisane moich troje dzieci na nazwisko Piórecki. Dokumentem tym posłużono się w SR Kielce w celu dorobienia z dzieci spadkobiorców na Apartament w Warszawie do którego posiada klucze Czesław Daleszak i Zakon Maltański.

Zamierzano za ten proceder oskarżyć grupę Prezydenta Polski ukrywając działania Starachowic i państwa Maksalon, aby upozorować że działali na zlecenie Prezydenta Polski.

Zauważyłam , że w trakcie pisania tekstu podmieniane są niektóre słowa. Na nasze konta internetowe dokonywane są cyklicznie włamania. Ostatnie było z Kielc. Powoduje to możliwość dopisania słów w celu wypaczenia treści. Z ostatniej rozmowy z synem, który zapytał mnie o wpis nie dotyczący jego osoby wynikało, że treści są podmieniane. Celem takiego działania może być próba obarczenia Prezydenta Polski za działanie Armii Zbawienia i Zakonu Maltańskiego. Należy tutaj odnieść się do historii co pozwoli określić sposób działania Armii Zbawienia, która przejmowała majątki na świecie jako darowiznę powołując się na pomoc biednym. W tym wypadku ograbiła moją rodzinę pozbawiając mnie środków do życia a moje dzieci wykorzystała do swoich planów w celu ich zniszczenia i podmiany na agentów Armii Zbawienia. Pierwotnie nie był to kościół ale pomysłodawcą i organizatorem był przedsiębiorca, który założył Fabrykę Zapałek. Zatrudnił on osoby bezdomne i w trudnej sytuacji. Była to działalność charytatywna. Następuje próba odniesienia się do Bochyńskiego mieszkającego w zakładowych domkach na co się powoływano w celu podstawienia Armii Zbawienia pod Zakłady Drzewne aby odnieść się do Fabryki Zapałek oraz do mienia mojego dziadka zamienionego na Ernesta, który budował altanki. Ernest został zastrzelony w majątku mojego dziadka i dlatego żona jego nie wpuściła księdza ani mojego dziadka.

Były Prezydent Starachowic Kopeć pasjonował się historią Zakładów Starachowickich w tym Kopalnią Henryk. Udostępnił mi swoje dokumenty, które zostały na Lipie Henryk Szyb i ich nie zwrócono. Na Lipie Henryk Szyb w piwnicy znajdowało się stare archiwum i zawarte tam mapy pokazywały całość majątku dziadka. Zostały one przejęte przez fałszywy krąg spadkobierców i połączone z Warszawą przez apartament zakupiony przez Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie, gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców. Pieniądze są ukrywane za sektami i kościołami, które pozorują spadkobierców mojej rodziny, która nie była w żadnej sekcie. Ja znalazłam się w Kościele Zielonoświątkowym. Z rozmowy z pastorem wynikało, że dopisano mnie do różnych kościołów zamieniając mnie na członka i podstawiono osoby pozujące spadkobiercę po mnie i mężu. Wykorzystano również nasze pisma przesyłane do informacji.

Działania jakie prowadził UM Starachowice, SSE Starachowice oraz Agencja Rynku Rolnego skryta za Agencją Rozwoju Regionalnego i Zakonem Maltańskim zamierzały ukryć się za plecami Prezydenta Polski. Zamierzano wykorzystać włamania na nasze strony internetowe aby dopisać treści w celu obciążenia Prezydenta Polski.

Powoływanie sędziów przez Prezydenta nie może być podstawą do jego oskarżenia, gdyż każdy odpowiada za siebie, gdyż do końca nikt nie wie kto kim jest.

Mądrość Syracha 42,7-8

Cokolwiek przekazujesz, niech będzie pod liczbą i wagą, a dawanie i odbierane- wszystko na piśmie. Nie wstydź się upomnieć nierozumnego i głupiego ani zgrzybiałego starca, gdy prowadzi spór z młodymi, a będziesz prawdziwie wychowany i przez wszystkich co żyją, będziesz uznany za sprawiedliwego”

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s