Apartament w Warszawie sposoben na kradzież polskiej ziemi.

Starachowice 21.05.2015

mgr inż. mech. Jerzy KaźmierczykIMG1583
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Zakon Maltański

Polska Ziemia i apartament w Warszawie.

Doszło w Polsce do wytworzenia przez Sądy fałszywej arystokracji pod którą podstawiono służby tak wojskowe jak i kościelne co doprowadziło do współpracy kościoła z komunistami. Fałszywi arystokraci zostali podstawieni pod dorabiane rodziny doprowadzając do likwidacji i prześladowania prawdziwej arystokracji bądź nawet przedsiębiorców w celu grabieży mienia. Obecnie wszystko to zostało ujawnione z powodu zamiany przez Sąd w Starachowicach , Kielcach i Toruniu rodziny carskiej, która przeżyła na agensów w celu zawłaszczenia mienia carskiego na całym świecie przez masonerię. Służby wykorzystując kradzione mienie wytworzyły ruch pana Kukiza, którego celem było wynegocjowanie z przyszłym Prezydentem Polski warunków, które pozwoliłyby zachować wpływy polityczne.

Z tego powodu podstawiono pana Stanisława Pikula i Janinę Pikul jako właścicieli spółki Marmoroc-Polska Sp z o.o oraz wpisano ich jako spadkobierców na apartament męża Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie. Stanisław i Janina Pikul byli obserwatorami na sprawie w Opolu Lubelskim o zwrot Pałacu w Szczekarkowie należącego do mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, gdzie zamieniono ich na spadkobierców. Użyto windykacji spółki męża Jerzego Kaźmierczyk czyli Marmoroc-Polska Sp. z o.o. do finansowania projektów dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza współpracującego z Piotrem Waydlem, który wskazał prawnika podającego się za hrabiego Jarzyńskiego. Osoba ta wcześniej współpracowała z grupą pana Leppera, a wspominany hrabia nazywał się Jarzyna z Krakowa i twierdził, że najlepsze tereny są pod wodą, bo Państwo Polskie musi zapłacić. W kancelarii w Krakowie był również pan Branicki, co powoduje odniesienie się do Białegostoku, gdzie dokonywana jest podmian rodziny carskiej na rodzinę funkcyjną wywiadu Bohdana Bochyńskiego, którego córkę Marię Gudewicz podstawiono do Banku Rezerw Federalnych w USA. Powoduje to dalsze przejście na Toruń na żonę Dariusza Gudewicza, Lenę z Torunia, aby dopisać fałszywych spadkobierców na Apartament w Warszawie. Następuje przekierowanie korespondencji w Prokuraturze Lublin jako odwołania od Opola Lubelskiego na Lubin w celu połączenia z KGHM i wstawienia pana Andrzeja Kukiza w Lubinie, przez błąd pisarski. Ten pan reprezentuje elektorat pana Leppera, który współpracował z Andrzejem Pachowskim, którego teść to Jerzy Piórecki, a którego podstawiono pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dowodem jest wystąpienie Jerzego Pióreckiego o zwrot pałacu Jerzego Lubomirskiego w Charzewicach. Należy zaznaczyć, że pan dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz ma dobre kontakty z panem Macierewiczem, co wskazuje na PiS. Następuje wykorzystanie sprawy IX Ka 280/12 , w celu utworzenia depozytu z wypłacanych rodzinie carskiej pieniędzy za użytkowanie pałacu w Końskich, pod którego podstawiono Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego, będącego agentem a ukryto to przez podstawienie rodziny Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej, pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska w Ostrowcu Świętokrzyskim, oraz zamieniono jej dzieci w celu wprowadzenia fałszywego kręgu spadkobierców na Apartament Warszawę należący do Jerzego Kaźmierczyk. Wykorzystano panią Jadwigą Wcisło z Końskich, która była w radzie nadzorczej PFRON w Warszawie w celu powiązania z panią Minister Banach, pod dyrektora Banach ze Starachowic, który wymyślił podmianę rodziny. Podmieniono dane pani Jadwigi Wcisło pod moją mamę odwracając kolejność imion i połączono z córką Martą Jadwigą Bochyńską oraz siostrą męża Martą Cybulską z domu Kaźmierczyk. Wykorzystano zabezpieczenia z umowy, w trybie 777, o dobrowolnych podaniu się egzekucji i powielono przez wystawione weksle na SOF-ART Sp. z o.o. nie uwzględniając wypłaty odszkodowania z Ubezpieczalni POLONIA zamienionej na UNIQA udziałowca Banku Raiffeisen, który sfałszował dokumenty oraz dane osobowe i powielił na fikcyjne tożsamości. Zobowiązania dlatego są wielokrotnie windykowane, na dodatkowe zabezpieczenia, przez zamianę tożsamości, obecnie z Piórecki na Kaźmierczyk. Moje dane podstawiono jako Kaźmierczyk zamiast Bochyńska z domu, aby z mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zrobić Jerzego Bocheńskiego i dlatego skradziono mężowi katy z Banku Pocztowego. Podstawiono fałszywych spadkobierców na Apartament w Warszawie w celu ukrycia podstawienia agentów, jako Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego, który okrada Jerzego Kaźmierczyk mojego męża, a rodzina teściowej jest szantażowana przez Kościół Katolicki, który twierdzi, że mąż jest wielkim grzesznikiem i wtrąca się do mojego małżeństwa, które zawarłam poza Kościołem Katolickim. W Sądzie w Toruniu podmieniono dane naszego małżeństwa i zrobiono z męża złodziejaszka ubliżając moim nieżyjącym rodzicom. Sędzia aby ukryć matactwa wycofał moje zaznania w którym zawarte były słowa, że „Jezus Chrystus mnie uzdrowił”, i samowolnie usunął zeznania przypisując to mnie, co jest kłamstwem. Stanisław Pikul jak Mieczysław Pawlak z PSL współpracowali z Biurem Prawnym ORSA pana Jerzego Myszkowskiego, który groził mojemu mężowi po tym jak wyszło, że ich firma jest zamieszana w wyprowadzanie polskiej ziemi, a ukryte jest to fałszywymi windykacjami, przy zmienionych tożsamościach.

Grupa ORSA współpracowała z fałszywą arystokracją, również wytworzoną na wybrzeżu, gdzie połączono przez zbieżność nazwisk z osobami w Starachowicach, oraz księgach parafialnych pod dane dawnych rodów. W tym celu była akcja genealogów aby dostać się do dawnych ksiąg,co zgłosiłam do Prokuratora ZIOBRO. Celem było wykorzystanie dla bezpieki nazwisk dawnych rodzin, które zostały połączone z pracownikami Prokuratury, Policji oraz połączono Sędziami i pracownikami innych instytucji, aby te osoby połączyć z moją rodziną. Moją córkę Martę Piórecką ,która przybrała moje panieńskie nazwisko Bochyńska, połączono z wybrzeżem przez nazwisko pracownika Sądu w Starachowicach Alicję Niziołek którą wykorzystano pod Alicję Maksalon z domu Kowalską zamieniana na Mazurek, przez Sąd aby przejść na Radziwiłów przechodząc przez księgi parafialne z zapisami mojej rodziny, w których widnieje chrzestna mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, Stefania Kruszewska zamieniona na Stefana Mazurek, podstawionych pod mojego dziadka ze strony mojej mamy Franciszka Jana Mazurka, czyli prawdziwego hrabiego Jana Tarnowskiego. Wpisano w systemie bankowym moją córkę Martę zmienioną na córkę Alicji jako Martę Niziołek w celu dostępu do depozytów carskich przez Sąd. Wykorzystano do tego osobę o takim nazwisku na Wybrzeżu, aby połączyć z firmą spedycyjną i przejść na nasz pałac w Szczekarkowie, podstawiając dawne struktury UB.

Podstawiono Stanisławę Kalista pod moją babcię jako Stanisławę Bochyńską czyli Bolesławę Bochyńską pod, którą ukryto zamordowaną Księżną Marię Lubomirską moja prawdziwa babcię, aby wykorzystać do ukrycia firmę Marmoroc-Polska Sp z o.o. , podstawiając moje dane na nazwisko z pierwszego związku Piórecka, pod Charzewice, ale dla obcej osoby, i dokonuje się podmiana na Stanisława Pikul pod Stanisława Lubomirskiego, a mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono pod Jerzego Pióreckiego. Następnie dokonuje się podmiana Ryszarda Kalisty, za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby ukryć podstawienie w przeszłości Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego , jako sąsiadka przy działce Nowowiejska 29. Wykorzystano umowę z Mieszałami czyli rodziną funkcyjna, numer 27, aby przejść na zawłaszczone ziemię mojej babci, ukryte przez ukazy carskie wypisane na osoby funkcyjne.

Kościół Katolicki nie może działać poza prawem ustanowionym w kraju fałszując dokumenty o czym świadczy próba podważenia naszego małżeństwa, w celu wpisania innych osób za nas na nasz apartament w Warszawie do kradzieży depozytów carskich wpisując kolejnych spadkobierców wytworzonych w Sądach.

Doszło w Polsce do oddania ziemi mojej rodziny, wbrew zapisom w umowach mojego dziadka, które zabraniają sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom a szczególnie żydom. Sprzedaż ziemi ukryłaby dorobioną genealogię. Zamiast problem rozwiązać doszłoby do jego nawarstwienia. Moi szlachetni rodzice Józef Ludwik Bochyński i Filomena Jadwiga Bochyńska żyli skromnie i godnie. Mieli tylko dwie córki: Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską i mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z domu Bochyńska. Moi rodzice mają prawo do spoczywania w pokoju i godności nawet skromnie, a nie na Wawelu z piętnem hańby, przez niszczenie ich ciał w celu symbolicznego zniszczenia świątyni i podstawienia nazwiska Kaczyńscy. Żydzi nie uznają Jezusa Chrystusa a masoneria traktuje chrześcijan gorzej jak psy. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną a dla nas mocą Bożą. Nikt nie ma prawa podmieniać rodzin niezależnie od tego jak kto żyje. Drzewo, które nie ma korzeni wyrośnie małe, dlatego dokonuje się niszczenia naszych rodzin i przypisanie ich do obcych rodzin. Dla moich rodziców największą wartością po Bogu była rodzina. Wplątanie nas w matactwa jest dowodem, że masoneria robi to rękami rodzin chrześcijańskich, aby obarczyć winą nasze rodziny za kradzieże depozytów rodowych, do których jedynie mamy prawo ja i mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk. Podmiana rodzin, to próba zniszczenia chrześcijaństwa. Stało się to dla zysku i splendoru co jest hańbą. Prezydent Starachowic Sylwester Kwiecień rozdawał mieszkania za grosze, aby ukryć dokonane działy spadku na apartamencie w Warszawie należącym do mojego męża zamienionego na Jerzego Bochyńskiego. Zamierzano wykorzystać nasze siostry do wywiezienia dokumentów z Miedznej Drewnianej w celu zaskarżenia teściów i naszych sióstr za kradzież i sponsorowanie wojny. Wykorzystano podstęp Prokuratury Starachowice, która przesłała sprawę o kradzież dowodu dziadka Brunona Bochyńskiego do Prokuratury w Toruniu bezpodstawnie, gdyż sprawa została zamknięta a dowód odnaleziony. Celem było doprowadzenie do jego ponownego zaginięcia w celu wykorzystania doniesień pod podstawione osoby, aby obciążyć nasze rodziny przez Urząd Miasta Starachowice, który zdeformował zdjęcie dziadka. Osoby które tym sterują mają serce kamienne, dla których człowiek nic nie znaczy, a zbawienie przez krzyż Chrystusa jest w pohańbieniu. Jezus Chrystus wziął na siebie nasze występki a w Jego ranach jest nasze zdrowie. On jest Bogiem, Panem i carem całej ziemi.

Pismo Święte nam mówi, że ziemia nie będzie więcej kryła krwi przelanej niewinnie, co można parafrazować, że Polska nie będzie kryła krwi przelanej niewinnie. Są to czasy ostateczne i nie można ukryć tego co się wydarzyło.

Z ostatniej chwili godzina 12.00. Otrzymałam korespondencję z Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie IX Ka 280/12, zwróconej do Sądu Rejonowego Ka 131/11, i doprowadzono do dorobienie kilku spraw do jednej sprawy potajemnie, a list otrzymany w dniu dzisiejszym na moje pismo o kopie wyroku Sądu Okręgowego IX Ka 28/12, odwoławczego co zostało przekierowane do Sądu Rejonowego czyli dokonano podmiany sądów. Pismo z dnia 19 maja 2015r. nie zawierało wymienionych z załącznikach dokumentów kserokopii : pisma z dnia 15 maja 2015r. oraz kserokopii pisma z dnia 15 maja 2015r. Co znaczy, że sprawy są potajemnie prowadzone do kradzieży pieniędzy przez Sąd Rejonowy w Kielcach dlatego sędzina Ewa Domagalska, nie miała uprawnień do prowadzenie sprawy w Sądzie Okręgowym, a do takiej sytuacji doszło. Posłużono się moim stary dowodem Osobistym WL 5334137, dla fałszywego kręgu spadkobierców a dla podstawiono akta o uszkodzenie ciała I Ds 1001/14 Prokuratury w Starachowicach przesłanych do Torunia. Pod pismem podpisał się przewodniczący Wydziału Wojciech Arczyński Wojciech, co ma przejcie na Wojciecha Idziaka syna moje siostry dorabiającego fałszywe windykacje, oraz co ma przejście na Notariusz Arczyńskiego z Kielc, który doprowadził do zawłaszczenia mojej nieruchomości, gdyż Sąd w Starachowicach nie uznał sprzedaży a wpisano kupujących jako spadkobierców po mojej mamie. Notariusz Arczyński nie wycofał dokumentów a państwo Daleszak, podstawieni zostali pod moją rodzinę na nazwisko z pierwszego związku na Piórecka, oraz pod majątek rodowy jaki otrzymaliśmy z moim mężem Jerzym Kaźmierczyk od moich rodziców za ich życia. Ponadto podstawione ich pod mojego męża Apartament w Warszawie , który zakupił a ktoś innych się podał niego i tam urzędował udając spadkobierców carskiej rodziny od 2006 roku. Spraw IX Ka 280/12 była bezprawnie prowadzona do 19 maja 2015 roku co jest dowodem kradzieży i oszustw dokonywanych przez adwokatów z urzędu na mieniu mojej carskiej mojej rodziny podstawionym pod fałszywe windykacje.

Księga Przysłów 1,5

Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości: jak pojąć przysłowie i zdanie, słowa i zagadki mędrców. Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska, lecz głupcy odrzucają mądrość i karność”

Księga Psalmów 22,28-29

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi; i oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami.”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s