Wyzwolenie przez prawdę

Starachowice 20.05.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk2- drugi etap skanu-15
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Zakon Maltański

Złodziej idzie od tyłu

obecnie przez pozorowane sprawy przy pomocy
Policji, Prokuratury i Sądu aby uwierzytelnić oszustwa.

Wszelkie działania jakie prowadzone zostały przez kościoły zmierzały do wprowadzenia jednej religii, która jest w sprzeczności z chrześcijaństwem. Nie można budować na oszustwie pozornego dobra, gdyż nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Miłość zakrywa wiele grzechów ale nie można pod pozorem miłości niszczyć i mordować. Przed laty ukazała się w domu mojego dziadka zielona ręka nad piecem. Była to relacja Teresa Szmytka i Marina Bochyńskiego syna Wacława Bocheńskiego wychowywanego przez Brunona Bochyńskiego. Nie miał on dzieci ale dopisano pod niego fałszywą linię genealogiczną Wacława Bocheńskiego oraz córkę z USA, która poszukiwała spadkobierców. Była to mistyfikacja, gdyż podstawiono za nią Marię Gudewicz córkę Bohdana Faustyn Bochyńskiego urodzonego w parafii Wilków w 1884 roku numer 39. Występuje w obecności Józefa Rożka i Melanii Knobloch oraz Mariana Knobloch a podpisany został ksiądz Grabowski. Pozwala to przejść na Faustyna Bocheńskiego jako ojca Franciszka Bocheńskiego pod którego podstawiono cara Aleksandra III Romanowa.

Henryk Grabowski z Białegostoku był chrzestnym ojcem mojego syna Adama Pióreckiego a chrzestną matką Beata Maria Idziak. Podstawiono Adama Pióreckiego pod Adama Kaźmierczyk.

Wykorzystano obecnie genealogię Wacława Bocheńskiego, połączono z Brunonem Bochyńskim i Bohdanem Bochyńskim aby połączyć w jedno omijając system 0,1,2. Z tego powodu rodziny miały zostać zlikwidowane i podstawione służby przez Rosję w Toruniu aby odnieść się do słów, że nigdy car nie zdradziłby swojej ojczyzny pomijając fakt, że z Życzyna pochodzi ród Rurykowiczów. Wykorzystano obecnie nazwisko Leokadii Kuczyńskiej z ksiąg metrykalnych, w których była chrzestną matką Wacława Bochyńskiego w 1888 roku w parafii Wilków. Występuje tam również Marianna Rożkowa, która była poproszona na prośbę rodziców dziecka aby zastępowała matkę, która zachorowała. Ponadto byli tam Jan Smoliński i Józef Rożek oraz Leokadia Szyszkowska z Kuczyńskich. Całość ksiąg jest zapisana w języku rosyjskim. Nastąpiło wykorzystanie różnych osób w tym nauczycielki ze Starachowic aby podstawić pod genealogię Wacława Bocheńskiego , który wyjechał do USA i tam nie miał dzieci. Poszukiwał spadkobierców w Ekspresie Wieczornym, który miła Maria Gudewicz z domu Bochyńska a skończyło się śmiercią Mariana Bochyńskiego, który był jego jedynym synem w 1987 roku. Dolano mu rozpuszczalniku do piwa i mimo zawiezienia do szpitala nie otrzymał żadnej pomocy. Mój ojciec osobiście był u doktora Adamczyka, który wziął pieniądze po śmierci wujka. W mojej sprawie zaświadczenie do sądu wystawiła pani Anna z domu Sołtys nazwisko Marciniak Życińska, którą podstawiono za moją skradzioną córkę Annę.

Przez akta medyczne dokonuje się podmiany rodziny wykorzystując system wywiadowczy przeciwko mojej rodzinie. Wacław Bocheński urodził się 26 sierpnia 1888 roku pozycja w parafii 263, gdzie jego rodzice są tymi samymi co mojego dziadka czyli Franciszek Bochyński i Władysława z Mierzanowskich. Jan Smoliński był zarządcą folwarku a Józef Rożek był rolnikiem w Urządkowie, czyli tam gdzie mieszkał Radziwiłł, którego zamordowano. Z tego powodu wpisano Leokadię Kowalczyk z domu Śledzik ze Starachowic córkę Jana i Ireny Śledzik podstawionych jako siostrę Kaczyńskich pod genealogię Wacława Bocheńskiego wykorzystując Leokadię Szyszkowską z Kuczyńskich. Upozorowano związek Leokadii Kowalczyk z Czesławem Daleszak i podstawiono jako spadkobierców pod Apartament w Warszawie zakupiony w 2004 roku przez mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Aby ukryć zaskarżenie przez Czesława Daleszaka mojego męża w Sądzie w Kielcach w sprawie IIIK 207/7, które jest ponownie wykorzystywane i powielane na trzy. Wykorzystywane są niezabudowane działki na których tworzy się fikcję aby podstawić pod genealogię w województwie lubelskim. Taką działką jest Nowowiejska 29 w Starachowicach, którą sprzedałam dla Lidii Daleszak żony Czesława Daleszaka za którą otrzymałam jedynie 30,- tysięcy złotych. Czesława Daleszak nie zapłacił 50,- tysięcy i dokonał działu spadku w Warszawie zajmując apartament za 1,5 miliona złotych w 2007 roku jako spadkobierca po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk.

Lidię Daleszak połączono z Lidią Maksalon poprzez jej wnuczkę Zuzannę córkę skradzionej Anny Pióreckiej.

Wykorzystano moją opinię psychiatryczną, która była dodatkiem do opinii reumatologicznej do renty przy odwołaniu do Krakowa. Doszło do dopisania nieprzekazywanej treści powołując się na niewypowiedziane słowa o udarze mózgu. Nigdy nie miałam udaru mózgu ani schizofrenii a takie oszustwa dokonano w celu wykorzystania dla moje córki Marty Pióreckiej, która przybrała moje panieńskie nazwisko Marta Bochyńska.

Obecne fakty wskazują, że opis ten miał być wykorzystany dla niej aby pobierać pieniądze poprzez pozorowanie choroby mojego dziecka zaakceptowanej przez kościół. Upozorowano, że opiekę nad nią i synem Jakubem Pióreckim miała moja siostra Beata Idziak.

Po dopisaniu nieistniejącej choroby w opinii w Krakowie zaczęto tworzyć nieistniejącą historię, gdy byłam w Tarnowie na szkole biblijnej. Użyto tam podstępu pozorując proroctwo, że syn Jakub Piórecki ma się zaopiekować swoją siostrą Martą Bochyńską. Dowodzi to, że pominięto matkę a powodem tego było uśmiercenie mnie w systemie bankowym już w 2006 roku. Wykładowcy byli z różnych części świata w tym z Wysp Owczych , Danii i Szwecji a nazwiska wskazywały na funkcję. Doszło następnie do wypadku moje córki Marty Bochyńskich w Irlandii po czym nastąpiło dopisanie Stanisława Pikul i Janiny Pikul jako spadkobierców do Apartamentu w Warszawie należącego do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując wypadek mojej córki Marty Bochyńskiej zamieniony na mój wypadek, którego nie było w Szwajcarii a został upozorowany. Wykorzystano mój mandat w Kielcach , gdy jechałam z teściową i podmieniono ją za moją mamę, gdyż odwołałam się, że mieszkam u mamy i mam troje dzieci jedno w Liceum Ogólnokształcącym. Zamieniono Łucję Kaźmierczyk na Bocheńską a jej córkę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk na na Martę Bocheńską. Policja w Szwajcarii dokładnie sprawdziła nasz samochód marki Peugeot 607 , gdy przekraczaliśmy granicę czy nie było wypadku w Szwajcarii, Niemczech i Polsce z powodu uszkodzonego lusterka w samochodzie. W Polsce zmieniono odszkodowanie na uszkodzenie lusterka w BMW w samochodzie Dariusza Pióreckiego. Dlatego gdy przyjechaliśmy bezpodstawnie bez Jerzego Kaźmierczyk, przed naszym ślubem, jego aresztowano i samochód zabrano w celu podmiany jego danych za byłego męża . Samochód nasz został zabrany Polsce na Lawecie w obecności Beaty Idziak, Czesław Daleszaka i Arkadiusza Durleja pozorując spadkobierców po moim mężu i po mnie. Samochód zabrała Policja na rzecz firmy nieistniejącej w Polsce ale w Moskwie.

Wykorzystano moją córkę Martę Bochyńską aby podmienić ją za Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak pierwszą żonę mojego syna Adama Kornaszewskiego, który wcześniej nazywał się Adam Piórecki w celu odniesienia się do mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej. Celem było wykorzystanie jej dla Kościoła w Tarnowie oraz Kościoła Zielonoświątkowego przez Kuczyńskich. Przejście następuje przez windykację Międzynarodowej Społeczności Biznesmenów Pełnej Ewangelii FGBMFI, której prezesem był Stanisław Pikul, wiceprezesem Krzysztof Wrąbel, Skarbnikiem był Grzegorz Półrolniczak, członkami Zarządu byli Grzegorz Wrąbel, Jerzy Sulgan oraz Bartłomiej Pikul. Adresem organizacji była ulica Hoża 57/5 Warszawa. Byliśmy członkami tej organizacji, gdzie dorobiono windykację w celu pobrania składek. Nastąpiła podmiana mojej rodziny na państwa Pikul wykorzystując stary dowód osobisty w którym miałam wpisane wszystkie dzieci na nazwisko Bożena Piórecka, a którym posłużono się w Sądzie w Kielcach. Zamieniono mojego syna Adama Pióreckiego, który zamienił nazwisko na Kornaszewski ojca Wiktorii Kornaszewskiej na Adama Kaźmierczyk syna z pierwszego związku mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Wykorzystano moją siostrę Beatę Marię Idziak podstawiając ją pod Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego męża. Dariusza Pióreckiego byłego męża podstawiono za Jerzego Kaźmierczyk na Apartamencie w Warszawie. Dlatego pozbawiono nas dostępu do kart bankowych i numerów PIN, gdyż podmieniono nasze rodziny. Wykorzystane zostało troje dzieci Janiny i Stanisława Pikul: Gabriela, Paweł oraz Bartłomiej zamieniając ich na Pióreckich i Kaźmierczyk.

W tym celu bezprawnie użyto mojego nazwiska z pierwszego związku jako Bożena Piórecka wpisując do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i podstawiono pod te dane Stanisława i Janinę Pikul jako właścicieli podmieniając prawdziwego właściciela Jerzego Kaźmierczyk jako pełnomocnika z wyboru. Ukryte to zostało przez biznesmenów, którzy byli gośćmi Państwa Pikul. Powoływał się on również na Watykan i zainteresowanie jego osobą mediów. Janinę Pikul podstawiono pod Janinę Kulczyk aby powiązać z Kruszyną, gdzie spalono moją babcię Księżną Marię Lubomirską i dokonano kradzieży obrazów wywiezionych do Muzeum w Radomsku.

Pan Pikul odniósł się do uzyskania KRS drugiej firmy jako jego,j ako firmy spedycyjnej z wybrzeża. Oznacza to, że dalsze połączenie następuje przez podmianę nazwiska na Piórecki Dariusz odwołując się do firmy spedycyjnej w Gdyni Abakuk. W firmie tej występuje pan Kuczyński i Dariusz Piórecki jako pracownik. Następuje połączenie w celu podstawienia pod pastora Kuczyńskiego w Warszawie przy ulicy Siennej dla Kościoła Zielonoświątkowego. Osoby podstawione pod fałszywą genealogię Wacława Bochyńskiego zostały podstawione pod Pałac w Szczekarkowie, który był własnością mojego dziadka Brunona Bochyńskiego aby powiązać z Turcją, gdyż Tytusowicz Romanow brat cara przeszedł na islam a jego siostra wyszła za syna cesarza Turcji.

Stanisław i Janina Pikul uczestniczyli jako widownia w sprawie z mojego powództwa w Opolu Lubelskim o zwrot Pałacu w Szczekarkowie poprzez ujawnienie majątku Książąt Bochyńskich przez wywiad. Podstawiono tutaj siostrę męża za moją córkę oraz państwa Wróblewskich pod generała rosyjskiego z Warszawy, aby zamienić go na Olgę Romanow przez Czechy. Dokonano podmiany mojej rodziny w sprawie w Opolu Lubelskim. Byłam pierwsza na wokandzie a mimo to wpuszczono inną osobę. Doszło do spóźnienia się sędziego na sprawę. W protokole wykazano nieprawdziwy czas trwania rozprawy co wskazywało, że podmieniono mnie na pierwszą osobę, która weszła na rozprawę i bardzo szybko wyszła. Przebieg rozprawy został zarejestrowany przez pana Stanisława Pikul, który był z Janiną Pikul na widowni. Kopie dokumentów jakie otrzymałam z Sądu były bez podpisu. Wzywano mnie również na Policję, co służyło upozorowaniu braku możliwości komunikacji ze mną. Była to próba już wtedy dorobienia mi opinii psychiatrycznej w celu podmiany rodziny, czego już dziś dokonano w systemach bankowych. Doszło do Katastrofy Smoleńskiej i śmierci mojej mamy aby zamienić moją rodzinę na Kaczyńskich.

Poprzez inne miejscowości jak Łagiewniki następuje również podmiana rodziny przechodząc przez tereny niezabudowane oraz Kościół i Szpital. Ma to odniesienie do terenów Krakowa, Łodzi i Warszawy.

Wprowadzono firmy spedycyjne na teren Szczekarkowa, aby połączyć ogromną liczbę fałszywych spadkobierców ukrytych w Wąchocku pod parafią Kamienna przez cmentarz w Wąchocku, gdzie pochowano Franciszka Bocheńskiego i przeniesiono na Jasną Górę, pod nazwisko Denhoff-Darmstadt. Abym nie mogła odwołać się od swoich korzeni rozdzielono mnie z siostrą i poprzez opinie psychiatryczne jestem niszczona z mężem. Upozorowano w Irlandii chorobę mojej córki Marty Bochyńskiej do sponsorowania szkól w Nigerii, gdzie wykorzystano również wodociągi kieleckie i fałszywe windykacje na wodę w Starachowicach. Wpisano moją córkę do apartamentu w Warszawie, który prawnie jest własnością mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i zamieniono na jego siostrę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk. Tam dorobiono działy spadku przez wypadki samochodowe. Zakład Karny w Toruniu przesłał zaadresowaną kopertę przez Zakład Karny, z listem od mojego Jerzego Kaźmierczyk, gdy tam przebywał przez miesiąc, przewieziony z Pińczowa. Tam podmieniono moje dane na Bożena Kaźmierczyk mimo iż nazywam się Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Powodem była podmiana danych, aby upozorować, że wyszłam za Bochyńskiego, co jest podmianą rodziny w celu dopasowania do Akt IPN dla bezpieki z PRL. W tych aktach zamieniono moją mamę Filomenę na Bożenę, jako żonę Dyrektora PKS w Skarżysku-Kamiennej. A jest to dowód dorobienia fałszywej genealogii dla pana Zielińskiego, którego zamieniono na Bochyńskiego. Następnie podmieniono rodziny na państwa Lewandowskich w Tomaszowie Mazowieckim, którzy pochodzą z Huty, gdzie zamordowano moich pradziadków Książąt Glińskich, za których ich podstawiono. Podmiana rodziny kryta jest przez Urząd Skarbowy i wypłatę odszkodowań za wypadki komunikacyjne. ZUS podmienił mnie na Bożena Kaźmierczyk a znikły moje dane z pierwszego małżeństwa na Bożena Piórecka, aby ukryć uśmiercenie mnie w systemie bankowym. Znikły pieniądze z konta ZUS.

Odniesienie się w mediach do uszkodzenia koła samolotu na lotnisku w Warszawie ma połączenie z uszkodzeniem kola w samochodzie mojej córki w Irlandii BMW w celu połączenia z działem spadku na Apartamencie w Warszawie poprzez zamianę samochodu BMW należącego do Dariusza Pióreckiego na Peugeot 607 mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Samochód ten nie miał wypadku ale go upozorowano, z tego powodu Czesław Daleszak rozbił Mercedesa. Ma to przejście na Jarosława Maślisza z Katowic męża Anny z Św,. Katarzyny, który miał BMW oraz Mercedesa, które były wykonywane na zamówienie aby podstawić pod skradziona moją córkę Annę Marię Piórecką. Był on z komunistycznej rodziny, która czerpała dochody z grabieży mienia w tym mojej arystokratycznej rodziny ii uczestniczył w przewozie złota z Dominikany, które zagięło w Niemczech.

Połączono różne komponenty przez przedsiębiorstwa w tym fabrykę mebli w Łagiewnikach łącząc z klasztorem i szpitalem w Łodzi. Z tego powodu zostałam przewieziona do Łodzi aby dorobić właściwość terytorialną a moją tożsamość oddano innej osobie.

W Życzynie osobiście poznałam panią Andruszewską herbu Mogiła, która w naszej obecności przyznała się kim jest i z jakiego rodu pochodzi. Tragizm rodziny był tak duży, że przez lata milczała. Nie miała ona żadnych potomków. Tragiczne losy jej rodziny wykorzystano dla fałszywych spadkobierców dla kościoła. Starzy ludzie ze strachu do dziś milczą co świadczy, że kościół przez ukrywanie prawdy zmusza ich do akceptowania kłamstwa, które potrzebne jest do kradzieży. Słowo Prawda zostało zdeprecjonowane a Jezus Chrystus stał się jedynie sloganem do ukrycia się za zwrotem Pism Świętego, że zbawieni będą przez głupie zwiastowanie, pomijając całą resztę. Słowo Boże ma moc a kościół pozbawiony jest mocy, dlatego posługuje to okultyzmem. Kościół w Polsce i Papież nie doprowadzili do ujawnienia prawdy bez której nie ma wolności. Powoduje to narażenie życia wielu istnień ludzkich. Bóg przedłuża dni naszego życia i nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Celowe przedłużanie cierpienia innych w celu osiągnięcia dużego zysku oraz mistyfikacja odpowiednich zachować w celu usprawiedliwienia kradzieży jest niegodna człowieka a tym bardziej przywódcy duchowego. Mordowanie ludzi stało się sposobem na ukrycie kradzieży odwołując się do kary Bożej co jest aprobowane przez kościoły. Jest to cynizmem, dowodem bezprawia przykrytego słowami Pisma Świętego, że Bóg obdarza umiłowanego swego nawet we śnie. Umiłowanie przez Boga obawia się przez nauczanie i cierpliwość . Nawet w doświadczeniu jest człowiek chroniony i szczęśliwy. Chwilowy brak czegoś daje możliwość przybliżenia się do Boga i jednocześnie poznania oblicza innych ludzi, którzy wówczas ujawniają swoją prawdziwą naturę. Działania kościoła nie można ukryć słowem „addio” jako przygotowanie na odejście, gdyż każdy dzień człowieka powinien być godny, a chwilowe upadki powinny stać się większym umiłowaniem dla Boga i zrozumieniem wielkości jego przebaczenia. Jest napisane w Piśmie Świętym, że nawet kamienie krzyczeć będą na chwałę dla Boga, a ptaki rozgłoszą na gałęziach to co ludzie szeptają po cichu. Nie zastąpi się tego pozorowaniem, gdyż Bóg swoją chwała nie da się nikomu podzielić.

Wykorzystano do podmiany rodziny partię polityczne w tym PiS i prawicę aby uwierzytelnić się przez posługiwanie się autorytetem naszej rodziny zdobytym nawet w PRL.

Świadczy to, że zasady którymi kierowali się ludzie niewierzący były więcej warte niż pozory ludzi udających patriotów, które zostały tylko hasłem.

Wykorzystano moje uczestnictwo w reportażu Zapomniana Deklaracja Jarońskiego, gdzie wpisano rodowe nazwisko mojej rodziny jako Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk, ale również wpisano mojego syna jako Jakuba Bocheńskiego w celu podstawienia pod Apartament w Warszawie należący do Jerzego Kaźmierczyk. Następuje dalsza podmiana pana Jarońskiego rachmistrza Kielc na pana Pióreckiego rachmistrza Warszawy czyli pod rodzinę byłego męża Dariusza Pióreckiego który w rzeczywistości nazywał się Kornaszewski.

Telewizja przekazała moje dane i telefon dla pani Haliny Ziernik, która pozorowali samotną osobę. Była ona jako widownia na mojej sprawie i podał inne nazwisko co stanowi dowód podmiany widowni na moje dane osobowe co było widoczne w Opolu Lubelski, Kielcach i sprawie męża w Toruniu.

Wykonałam zdjęcie tej osoby trzymającej czasopismo Prestiż, które otrzymaliśmy z mężem Jerzym Kaźmierczyk od Antoniego Ciszewskiego z Puław z reportażem z Prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim. Wydawane jest przez Loże Wawelskiego Dzwonu z Krakowa, która działa również w Tarnowie. Jest to połączenie ze Szkołami Prestiż w Starachowicach, gdzie wykorzystano moje dane. Pan Antoni Ciszewski nosił n emblemat Maryi podobnie jak pan Sikorki z Konina i Lech Wałęsa z Gdańska.

Pan Sikorski ubezpieczył się od błędów urzędników państwowych, a skarb państwa miał wypłacić odszkodowanie z powodu przejęcia obowiązku od PZU. Częściowa umowa zakupu wierzytelności przez PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 2 milionów została odwrócona i Skarb Państwa pobiera depozyty przez ubezpieczenia.

PiS przygotował poparcie dla pana Dudy i wykluczenie pana Bronisława Komorowskiego, gdyż były Prezydent Lech Kaczyński, ze łzami w oczach zaaprobował ponowne wejście do Polski masonerii przed 70 laty wcześniej usuniętej z Polski. Powodem tego było dorobienie fałszywych danych dla dorobionej fałszywej arystokracji przez matactwa. Przygotowano w tym celu przez PiS i LPR w piśmie Prestiż, artykuł odnoszący się do Matyldy Komorowskiej, żony króla Belgii na podstawie sfabrykowanej genealogii. Wykorzystano pana od Kur czyli Antoniego Ciszewskiego, który przygotowywał nasze pisma o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, którą zamieniono obecnie na agentów w Starachowicach dla ukrycia Mistrza Zakonu Maltańskiego, który jest fałszywym hrabiom Tarnowskim, którego podstawiono na miejsce mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego i mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. PiS doprowadził do farsy sądowej w Toruniu w sprawie IIK 164/11. Do mistyfikacji przedrukowywane są rożne gazety, aby sfałszować historię. Czasopismo Prestiż miało również wywiad z Papieżem i Królową Angielską Elżbietą II czyli Coburg. Zaproponowano mi wywiad, którego odmówiłam. Obecna kampania wyborcza miała obciążyć Prezydenta Bronisława Komorowskiego przez działania PiS dokonywane na mojej rodzinie.

Pismo Święte mówi, że fałszywy język nienawidzi tego kogo zmiażdżył. Wystarczyło zamknąć drzwi dla niechlubnej historii, aby rozpocząć nowe życie wolne od kłamstwa.

W Radiu Maryja słychać słowa piosenki „Niech padnie kurtyna kłamstwa”. Pismo Święte zawiera słowa „niech się stanie według słów twoich”. W innym fragmencie odnoszącym się do śmierci Saula, który sam zginął, ale żołnierz, który to widział skłamał myśląc, że zabicie osoby, która była przeciwko Dawidowi da mu splendor. Stało się inaczej Dawid kazał zabić żołnierza, mówiąc aby jego słowa świadczyły przeciwko niemu, gdyż śmiał podmieść rękę na pomazańca pańskiego. Wszelka władza od Boga zależy, tak dobra jak i zła. Bądź zimny albo gorący bo inaczej wypluje cię z ust moich tak mówi Pismo. Odnosząc się obietnic wyborczych, ostanie odniesienie się do emerytury po czterdziestu latach jest mądrym posunięciem w celu usunięcia zaszłości , gdzie wytworzono fałszywe emerytury na moje dane dla osób pozorujących. Jest to usunięcie problemu w tym względzie i pozwala usunąć kłamstwo, które wytworzone zostało przez PiS i LPR. Człowiek, który przygotowywał dokumenty „o przewrócenie posiadania rodziny carskiej”, prosił pana Mariana Budkę i Kazimierza Banię aby uzyskać stanowisko Premiera Polski, na co Pan Marian Budka wykazał, że to zależy od nas. Po czym dokonano uśmiercenia nas w systemie bankowym i nastąpiła próba naszego zniszczenia z rodzinami. Obecnie prowadzone są nadal sprawy sądowe w obu sądach SR i SO na fikcyjne dane w Toruniu, w celu dorobienia młodym ludziom genealogii carskiej rodziny.

Księga Daniela 14,19

Daniel jednak uśmiechnął się i powstrzymał króla do wejścia do wewnątrz, mówiąc: spójrz tylko posadzkę i zobacz, czyje to są ślady? Król zaś powiedział: Widzę ślady mężczyzn, kobiet i dzieci. Wtedy rozgniewany król kazał pochwycić kapłanów, żony ich i dzieci, i pokazali mu tajemne wejście, przez które wchodzili i spożywali to, co było na stole. Król więc kazał ich zabić, Bela zaś wydał Danielowi, który go zniszczył wraz z jego świątynią”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s