Tytusowicz Romanow brat cara i złoto islamu w rękach Kościoła Katolickiego

Starachowice 26.05.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
zameldowanieJózef Innocenty Maria Bochyński v1
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Urząd Skarbowy w Starachowicach

Dotyczy INs 426/10 i INs 67/08

nieruchomości zgłoszonych do Urzędu Skarbowego wynikające z tych spraw o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po:

Filomenie Jadwidze Bochyńskiej zmarłej 30.04.2010 roku

Józefie Ludwiku Bochyńskim zmarłym 21.04.2007 roku.

Zgłaszam do państwa Urzędu sprzedaż nieruchomości, której nie zgłosiłam w związku z przepisami, które zwalniają z takiego obowiązku w przypadku zamiaru zakupu innej nieruchomości w okresie pięciu lat. Nadto nie doszło do pełnej zapłaty. W ciągu dwóch lat od sprzedaży doszło do poważnych uchybień Sądu, Notariuszy oraz niewywiązania się z płatności według umowy co doprowadziło do podmiany mojej rodziny. Z tego powodu informuję o sprzedaży działki Nowowiejska 29 wraz z drogą dojazdową dla której jest urządzona odrębna księga z osobami, które odstąpiły z części swojej nieruchomości. Dotyczy to również mojej działki i siostry. Działka Nowowiejska 29 nie ma urządzonej księgi wieczystej a po sprzedaży odmówiono takiego wpisu przy jednoczesnej podmianie rodziny i kupującą Lidię Daleszak przerobiono na spadkobiercę, która kupiła tą działkę. Takie działania podjął jej mąż Czesław Daleszak. Doszło z przestępstwem na tej działce i manipulacji jeszcze przed sprzedażą, gdzie nowego właściciela i inne nowe osoby, które tam wpisano upozorowano na spadkobierców. Zgłaszam tą okoliczność, gdyż w innych nieruchomościach dokonano podobnych matactw. W piśmie od państwa, które służyło do wyjaśnienia niektórych okoliczności odnieśli się państwo , że darowizna jaką chciałam dać siostrze Beacie Marii Idziak a wcześniej moja siostra mnie, która nie była uwzględnione z powodu prawomocnego Postanowienia Sądu dotyczącego nieruchomości po naszych rodzicach Filomenie Jadwidze Bochyńskiej z domu Mazurek oraz Józefie Ludwiku Bochyńskim, którego rodowym nazwiskiem było Bocheński a naprawdę Romanow. Doszło do oddania dokumentów mojej rodziny dla pan Sołowiowa znajomego pana Czesława Daleszaka przez Rząd Rosji. Do tego potrzebna była działka na ulicy Nowowiejskiej 29 do której dopisano fałszywe podatki po moim dziadku, który działkę oddał swojej córce Filomenie Jadwidze Bochyńskiej naszej matce. Dziadek zmarł w 1999 roku i nie miał żadnych długów. Doszło do dopisania podatków 10 lat po jego śmierci mimo iż działka była mojej mamy. Mama przy mnie zapłaciła podatki po czym Urząd Miasta stwierdził, że teren ten jest zwolniony od podatku włączając okres za który mama zapłaciła podatki. Stało się to po śmierci mojej mamy, gdy chciałam zapłacić podatki do sprzedaży nieruchomości dla pani Lidii Daleszak. Okazało się, że pani Lidia Daleszak miała naliczone podatki a Urząd Miasta mnie oszukał. Panią Lidię Daleszak wykorzystano pod Lidię Maksalon byłego Komendanta Policji. Sprawy spadkowe po naszych rodzicach to INs 426/10 po mamie a po tacie INs 67/08. W obu sprawach dopisane są dodatkowe sygnatury do spisu z inwentarza co jest niezgodne z prawem. Po sprawie spadkowej po tacie, mama dodatkowo otrzymała jeszcze jedną sygnaturę, którą wykorzystano dla fałszywej pani Marii Romanow z Hiszpanii, dla której użyto moich dokumentów przez moją siostrę Beatę Idziak. Wykorzystano do tego moje umowy sieciowe w Kielcach i nagrania rozmów telemarketerze dla podstawienia innej osoby za mnie do programów bankowych w tym dla wojska.

Sprawa spadkowe po naszych rodzicach dotyczą jedynie mnie i mojej siostry Beaty co według państwa zapewnień nie uległo zmianie. Jednak doszło do samowoli i ktoś na działce Nowowiejska 29 podzielił mnie z siostrą w taki sposób jakby był dział spadku co jest nieprawdą a ja żyję. Siostra Beata Idziak oddała swoją tożsamość dla służb co jest kolejnym dowodem przestępstwa. Urząd Miasta ukrył dorobiony dział spadku z moją siostrą Beatą aby ukryć fałszywe windykacje na mojego dziadka 10 lat po jego śmierci w celu windykacji podatków z naszych nieruchomości na carskich depozytach. Dodatkowym oszustwem jest to ,że mojego dziadka zamieniono na teścia i pozorując działy nieruchomości dla fałszywych spadkobierców doprowadzono przejścia na przedwojenne granice moich przodków. Z tego powodu dokonano do przejścia na Pałac w Białaczowie wykorzystując mojego teścia Jana Kaźmierczyk zamienionego na Jana Tarnowskiego czyli mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka po czym wpisano go na apartament mojego męża w Warszawie, którego wartość w chwili zakupu wynosiła 1,5 miliona a obecnie około 4 miliony. Przerobiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Bochyńskiego z Katowic a siostrę męża przerobiono za moją córkę Martę Bochyńską poprzez mandat jaki ja otrzymałam a zamieniony został na Martę Bochyńską, która nie ma prawa jazdy na Polskę i nie prowadziła samochodu. Wykorzystano fakt, że samochód był na teścia i wpisano moją siostrę Beatę Idziak na Miedzną Drewnianą jako żonę mojego męża poprzez apartament w Warszawie należący do Jerzego Kaźmierczyk mojego męża, którego nazwisko podmieniono na Jerzy Kazimierczyk przez pomyłkę w Fundacji APEX-STAR, którą to pomyłkę powielił Czesław Daleszak i zamiast skupić wierzytelności w stosunku do firm męża to dokonał zamiany na windykację męża przerabiając się za spadkobiercę na apartamencie w Warszawie oraz Nad Kamienną 25, gdzie podstawiony został pod Czesława Maksalon.

Za podatki dokonano działu spadku na Miedznej Drewnianej 244 na podatki stworzone na mojego dziadka obciążając za to teścia, z tego powodu policja upozorowała aresztowanie teścia do Torunia.

Teściowie podzielili działkę co spowodowało zrobienie działu spadku po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk a następnie zrobiono dział spadku po teściach, którzy żyją. Podatki zostały wykreowane na ulicy Nowowiejskiej a zamienione na ulicę Nad Kamienną 25, gdzie nieruchomość po swoich rodzicach odziedziczyła Filomena Jadwiga Bochyńska w 1/3 a na 2/’3 była samoistnym posiadaczem. W tej nieruchomości podstawiono dziadka Franciszka Jana Mazurka mimo iż nieruchomość była jego żony Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalon czyli księżnej Reginy Glińskiej. Mieli oni jedną córkę moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską. Dane dziadka zostały użyte bezprawnie na nieruchomości jego żony, która zmarła w 2003 roku na nieruchomości Nad Kamienną 25. Cofnięto zapisy aby wykorzystać wcześniejszy adres Pasternik 31 odnosząc się do numeru nieruchomości 31 na ulicy Nowowiejskiej, gdzie wpisano mojego dziadka, który oddał tą cześć działki dwóm przybranym siostrom z domu dziecka. Moi dziadkowie żyli pod presją dawnych struktur po wymordowaniu ich rodzin co doprowadziło, że na 2/3 nieruchomości wpisały się służby UB, które wprowadziły się w latach pięćdziesiątych do domu mojej babci wybudowanego za jej pieniądze. Na 2/3 nieruchomości były wpisane w czasie wojny martwe dusze.

Mama za życia zgłosiła do US 1/3 nieruchomości po śmierci swojej mamy Anieli Reginy Mazurek. Za życia mojej babci ja tu zamieszkałam, a babcia po wyjściu ze szpitala była u mamy. Ja w ty6m czasie byłam zameldowana byłam na Lipie Henryk Szyb 1. Posłużyło to do podmiany rodziny i podmiany nazwiska co widoczne jest w pismach z ZUS oraz ostatnio podmieniono moje dane na Elżbieta. Państwo Maksalon w dwa lata po śmierci mojej babci otrzymali 2/3 nieruchomości przez zasiedzenie a obecnie doszło do kradzieży przez działania UM Starachowice i służb w celu zamiany mojej rodziny , która miała własność nieruchomości na agentów Maksalon. Długie prowadzenie sprawa o zniesienie współwłasności stało się sposobem na dopisania obcych ludzi do rodziny po kolejnych śmierciach co doprowadziło do śmierci moich rodziców ponieważ dopisano mojej mamie innego mężczyznę i powielono ją na kilka nieruchomości. Jest to naruszeniem dóbr osobistych i kradzieżą. Po śmierci mojej mam Filomeny Jadwigi Bochyńskiej nieruchomość na Nad Kamienną 25 w przeszła w moje i siostry ręce. Jednakże Pan Waldemar Maksalon prowadził nadal zniesienie współwłasności tworząc przez dział spadku swoją rodzinę jako spadkobierców po mojej rodzinie a nawet włączono mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk aby przejść na Szwajcarię , gdzie podmieniono mojego męża na jego ojca po czym doszło przejścia na apartament w Warszawie , gdzie zrobiono dział spadku po nas żyjących. Annę Pawlak córkę Mieczysława Pawlaka , który zarządzał nieruchomością w Warszawie przerobiono na Annę Marię Piórecką czyli moje skradzione dziecko po urodzeniu.

Państwo Maksalon podmienili rodzinę poprzez wykorzystanie firmy męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o. której pełnomocnikiem był Bohdan Żakiewicz oraz Piotr Waydel a podstawieni zostali pod Apartament w Warszawie. Doprowadziło to wpisania bezprawnie moich danych na nazwisko Piórecka z pierwszego związku do tej firmy aby doprowadzić do windykacji depozytów carskich uwierzytelniając fałszywych spadkobierców. W tym wypadku wykorzystano imię Andrzej pod które podstawiane są różne nazwiska w systemie bankowym pozorując zmianę. Moja siostra Beata Idziak doprowadziła do podmiany jej męża Piotra na mojego Jerzego i odwrotnie włącznie z pierwszym związkiem przez Notariusza w Katowicach. Z tego powodu Sąd w Starachowicach wielokrotnie powielił postać naszych rodziców kryjąc oszustwa przez brak zapłaty ponad 50 tysięcy dla mnie i siostry za nieruchomość Nad Kamienną 25 co było zgłoszone jako 1/3 nieruchomości po naszej mamie. Sąd odebrał nam prawo własności i zostaliśmy okradzeni mimo iż nieruchomość zapisano na mnie o czym poinformowała mnie Ewa Cichocka z domu Mirowska przez dział spadku po nas żyjących. Dowodzi to, że moja siostra otrzymała pieniądze podstawiając się za mnie na bazie Upoważnienia od mamy dla mnie przez oszustwa pobierając rentę po śmierci mamy i windykację spółek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Na nieruchomości wpisano fałszywy krąg spadkobierców wytworzony na apartamencie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który zakupił go z kredytu w banku przed naszym ślubem w 2004 roku. Doszło do podmiany nazwiska w sprawie i Feliksa Maksalona ojca Waldemara przerobiono na Bochyńskiego Feliksa na Katowic. Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Jerzego Bochyńskiego z Katowic a następnie na nazwisko Jerzego Małachowskiego. Doszło do przestępstwa i poręczenia apartamentem mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez dr nauk Tech. Bohdana Żakiewicza na kwotę 3 miliony złotych w 2005 roku pana Lecha Pilarskiego dla Metron SA w Toruniu. Dokonano podmiany mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego jako Jana na Miedzną Drewnianą pod US Opoczno aby dalej windykować na Jakuba jako spadkobiercy aby odnieść się do Jana Kaźmierczyk teścia zamienionego w Szwajcarii na syna Jerzego aby odnieść do spółki PPH APE łącząc z pozostałymi spółkami męża.

Państwo Maksalon nie zapłacili pieniędzy i podmienili rodzinę tworząc siostrę męża Martę Cybulską spadkobiercą, którą podstawiono za moją córkę Martę Bochyńską. W ten sposób zmataczono sprawy i odebrano mi własność pozbawiając pieniędzy bezprawnie. Należy wspomnieć , że na 2/3 nieruchomości Nad Kamienną 25 było za czasów mojej babci było wpisanych 12 spadkobierców po zasiedzeniu UB na miejsce martwych dusz co nas nie dotyczy.

Sprawy rozpoczęły się za życia mojej babci były zakończone w przedmiocie ustalenia spadkobierców ale nie było pokazane mienie co doprowadziło do ponownego działu spadku ale na carskim mieniu nawet po mojej mamie tacie, i mężu i po mnie. Jest to sposób UB kradzieży mienia arystokracji ukryty przez Sąd. Państwo Maksalon nie mieli majątku ale przez zawłaszczanie przerobili nieruchomość jako główną a na mapach wstawiono drogę aby ukryć fałszywych spadkobierców. Po śmierci mojej babci zrobili się spadkobiercami po babci, po śmierci mojej mamy zrobili się spadkobiercami mojej mamy, a teraz po mnie żyjącej i po moim mężu wypisując się na nieruchomość apartament w Warszawie przez podstawienie Edyty Maksalon podstawionej pod studentkę Uczelni Łazarskiego co jest przestępstwem i próbą zawłaszczenia mojego męża, co nie mieści się żadnych normach prawnych i ludzkich. Technika ta stosowana jest przez zdrajców narodu. Ponad 50,-tysięcy jakie sąd nakazał zapłacić za 1/3 domu zawłaszczono na fałszywe windykacje a miały służyć do zakupu nieruchomości po 5 latach. Z powodu niezapłacenia za nieruchomość po mojej mamie nie zgłaszałam wcześniej tego faktu, gdyż zastosowano działania wbrew prawu do którego nie ma żadnych pranych odniesień.

Następną nieruchomością, gdzie dokonuje się przestępstwa jest ulica Bohaterów Westerplatte 1/1. Nieruchomość odziedziczyłam z siostrą również po rodzicach, którzy zakupili ją w 2001 roku od UM Starachowice. Jest to mieszkanie, działa oraz komórka i garaż z działką dojazdową na odrębną własność. Na tej nieruchomości doszło do przestępstwa poprzez wpisanie całości budynku na moich rodziców i wpisanie sąsiadów jako spadkobierców po moich rodzicach za ich życia. Obecnie UM wpisał się na garaż oraz dopisał sąsiadów jako spadkobierców po moich rodzicach. Fabrykowane długi na wodę stało się sposobem na pobieranie pieniędzy przez UM Starachowice i fałszywych spadkobierców. Doszło do aresztowania mnie w mieszkaniu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 po rodzicach , tym domu pod pozorem włamania się do cudzego domu co dowodzi wpisania na Bohaterów Westerplatte 1/1, fałszywego kręgu spadkobierców z Apartamentu w Warszawie należącego do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego zastąpiono spadkobiercami, a którzy podają się za moich mężów.

Próbowałam sprzedać garaż po rodzicach na Bohaterów Westerplatte 1/1 co nie zostało do końca zrealizowane ponieważ osoba kupująca pan Zbigniew Marniak ma jedynie umowę przedwstępną z powodu wpisania się na garaż i działkę UM Starachowice oraz sąsiadów co jest przestępstwem. Z tego powodu nie zgłosiłam sprzedaży garażu bo nie doszło do realizacji. Urząd miasta w dokumentach dopisał podatek na nieżyjącego mojego dziadka od 10 lat a dorobione długi przypisał obecnemu teściowi w celu windykacji mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego Sąd w Toruniu wpisał bezprawnie w sprawie VDs 31/07 wpisując go na adres moich rodziny w celu zamiany mojego taty Józefa na Jerzego Kaźmierczyk aby zamienić go Jerzego Bochyńskiego z Katowic zamienionego na Małachowskiego. Jest to kolejna podmian rodziny co jest przestępstwem i próbą morderstwa naszej rodziny, gdyż robione są działy spadku po żyjących przy wykorzystaniu nieruchomości po moich rodzicach ukryte w apartamencie mojego męża zakupionego w 2004 roku w Warszawie przy udziale pana Mieczysława Pawlaka, który nie żyje a którego podstawiono za Mieczysława Podczaskiego z Piaseczna. Wykorzystano do tego Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk podmienioną za moją córkę Martę Bochyńską zamienioną na Bocheńską w Apartamencie mojego męża w Warszawie. Podobnie podmieniono na apartament w Warszawie mojego syna Adama Kornaszewskiego oraz pierwszą żonę Agnieszkę i ich córkę Wiktorię co dowodzi zamiany mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Pióreckiego na apartamencie w Warszawie przez zastosowanie odwrotnego odczytywania imion.

Połączono dzieci z naszych z pierwszych związków razem i zamieniono na dzieci mojej siostry Baty Idziak oraz Ewę Kornaszewską żonę byłego męża.

Zrobiono działu spadku po mnie i mojej rodzinie powielając osoby na nieruchomościach po moich rodzicach co jest przestępstwem.. Za ten stan próbowano mnie obciążyć, gdyż spadkobiercy fałszywi dorobili długów a obecne przepisy sprzyjają ukryciu ich matactw. Z tego powodu przekazuję informację do urzędu skarbowego pomimo iż przepis stanowi, że nią ma takiego obowiązku. Informuję ponieważ ktoś podał się za spadkobierców po nas żyjących a siostra Beata Maria Idziak posłużyła się moimi danymi i dopisała swojego męża pod moje dane przez Katowice a w Starachowicach użyto Komornika. Moim obecnym mężem jest Jerzy Kaźmierczyk. Troje moich dzieci z pierwszego związku zrobiono spadkobiercami po moim obecnym mężu Jerzym Kaźmierczyk aby przejść na apartament w Warszawie, który zakupił mój mąż przed naszym ślubem. Jest to powód do niszczenia naszego małżeństwa w celu ukrycia matactwa. Doszło do absurdu i alimenty na moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską wpisano mojemu obecnemu mężowi w dodatku na Miedzną Drewnianą zamieniając teściową na Bocheńską aby pasowało do matactw. W tym celu upozorowano oddanie nieruchomości mojemu nieżyjącemu ojcu Józefowi Bochyńskiemu, gdzie znajdował się Dom Partii PZPR, później Szkoła Społeczna założona przez pana Jabłońskiego, następnie Bank PKO BP aby ukryć wykorzystanie mojego konta do wyprowadzenia pieniędzy ze Szwajcarii przemieszczono Bank na ulicę Radowska 29, gdzie miała siedzibę spółka Marmoroc-Polska Sp z o.o. należąca do mojego męża do której bezprawne mnie przypisano. Obecny remont tego bloku w Starachowicach i wymiana okien w jednym czasie z wymianą okien u teściowej w Miedznej Drewnianej miała upozorować jednego właściciela. Z tego powodu teściową próbowano zamienić na moją matkę aby doszło do podmiany moich danych przez zakład psychiatryczny a na moje miejsce miała wejść moja siostra Beata Idziak z rodziną podając się Bożenę Bochyńską-Kaźmierczak. Mnie przerobiono na Kaźmierczak z domu przez rzekomą pomyłkę która za skutkowała przestępstwem. Wykorzystano stary papierowy dowód który skradziono do Sądu w Kielcach w celu samowolnego prowadzenia spraw, gdzie podstawiono Bożenę Szwed która pracowała dla Beaty Idziak, a które pracowali dla Fałszywej Marii Romanow.

Wykorzystano również mój powrót do panieńskiego nazwiska Bożena Bochyńska i podstawiono agenta wywiadu. Wykorzystano dane mojej mamy i zamieniono na Jadwigę przez pomyłkę pisarską do której sąd nie odniósł się na piśmie. Moje dane są bezprawnie wykorzystywane na różne sposoby przez oszustów, podmieniono moją teściową na moją mamę i podstawiono pod apartament w Warszawie jako Bocheńską, która miała jeździć na wózku inwalidzkim podobnie dorobiono dokumenty dla mnie. W tym celu zmieniono właściwość do urn wyborczych w celu dopasowania do rzekomego wózka co jest przestępstwem. W PRL dorobiono rodziny w Aferze Żelazo, która kryła dzieci z domu dziecka : Jerzego Bochyńskiego, któremu ucięto nogę aby dopasować do Feliksa Maksalona pozorując rodzinę. Annę Pawlak z USA podstawiono za moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką po czym podstawiono pod rodzinę księdza Hieronima z parafii Białaczów. Ksiądz Hieronim spisał fałszywych spadkobierców. Dorabia się dokumenty a dopiero po tym fakcie prowadzone jest podstępowanie sądowe na już wykreowanych fałszywych danych. Program komputerowy jest tworzony specjalnie pod takie działanie. Protokolant może z łatwością wpisywać dowolną treść na klawiaturze a w systemie pojawi się odpowiednio napisany dokument zgodny z założeniem. Treść została wcześniej wpisana do systemu w którym się ukazuje pozorując bieżącą sprawę. System ten pokazał syn siostry Paweł Idziak, który jest na studiach doktoranckich informatycznych w Irlandii.

Wykorzystano pierwszą żonę Katarzynę mojego obecnego męża, której dopisano genealogie mojego dziadka i podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak. Celem jest powrót do sprzysiężenia masońskiego trzech mocarstw przeciw Polsce, które stworzyła moja pra-para-pra babcia Katarzyna II Romanow. Mocarstwa sprzysięgły się w przeciw Polsce w celu dokonano rozbioru Polski. Jest to realizowane do skutku. W tym celu dopiero dziś ujawniono, to co zrobiono w przeszłości, że UE odbiera krajom suwerenność co potwierdziła Angele Merkel z domu Kasner czyli Kaźmierczak. Ostatnim uderzeniem w celu zniszczenia Polski miało być uderzenie Sądu w Toruniu, który miał doprowadzić do utraty suwerenności kraju co jest polityką prowadzenia zmowy masońskiej w demokracji. Wykorzystane jest do tego Radio Maryja, które w tym uczestniczy. Aby ukryć wyprowadzanie złota z Dominikany i by odnieść się do historycznych faktów, gdzie brat cara Tytusowicz Romanow w Polsce jako Tytus Bej Bocheński otrzymał złoto i broń z Turcji dostarczoną do Gdańska, które zostało skradziona. III Rozbiór Polski został zaakceptowany również przez Kościół, który w tym uczestniczył i pobrał pieniądze z kradzieży złota w Gdańsku z powodu braku tolerancji dla islamu, którego wyznawcą stał się Tytusowicz Bej Romanow. Broń miała być dostarczona na powstanie dla Tadeusza Kościuszki przyjaciela Tytusa Bej Bocheńskiego.

Nieprzyznanie się stron sprzysiężenia do carskiej rodziny: Niemiec, Austrii, Rosji, Cerkwi Prawosławnej w Moskwie i Watykanu w tym papieża Franciszka spowodowało unieważnienie sprzysiężenia i uwolnienie Polski a kontrola nad depozytami użytymi w programach bankowych musi być przywrócona dla nas oraz muszą zostać przywrócone prawidłowe dane w systemach bankowych. Nowy Prezydent, który miał realizować założenia masonerii nie może działać na szkodę Polski prowadząc kolejne spadki po żyjących ani w nich uczestniczyć zwłaszcza na apartamencie w Warszawie, należącym do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Mężowi skradziono obrączkę po raz drugi, która służy do pozorowania, pierwszym razem zwrócono. Dawne sprzysiężenie ukryto przez obecne działanie NATO i Rosji, które odniosło się do obecnego działania Beaty Idziak, której działania prowadzą do wymordowania mojej rodziny.

Korzystanie przez UE z funduszy mojej rodziny musi powodować zagwarantowanie suwerenności dla Polski, która kojarzona jest z rodziną carską mającą tytuł Króla Polski.

Obszerne wyjaśnienie sytuacji do informacji dotyczących nieruchomości po moich rodzicach w Starachowicach wynikają z powodu zaszłości historycznych oraz faktu, że tworzone dokumenty na nieruchomościach podstawione są pod programy bankowe a pieniądze docierają do Urzędu Skarbowego i powodują bezprawny obrót nieruchomościami tak w Starachowicach jak i na świecie.

Uprzejmie proszę o zabezpieczenie moich spraw i praw. Nie można zmuszać człowieka do kłamstwa, gdyż jest to wbrew prawu. Wycofałam wniosek o przekazanie nieruchomości w Starachowicach po rodzicach wykorzystując pełnomocnictwa Beaty Marii Idziak na rzecz Skarbu Państwa do Sądu w Toruniu ponieważ Skarb Państwa jest dłużnikiem mojej rodziny a Sąd w Toruniu tworzy fałszywych spadkobierców mojej rodziny. Ponadto wycofałam się z oddania nieruchomości mojej siostrze, które służyło jedynie do usunięcia błędów Sądu tworzonych celowo. Pełnomocnictwa zawierały wady prawne oraz błąd w kodzie pocztowym aby przejść na Sosnowicę, gdzie spotykał się Tytus Bej Bocheński z Tadeuszem Kościuszko a podstawiono pana Zaborowskiego z Belgii aby przejść ma Lozannę , gdzie bezprawnie handlowano obrazy należące do mojej rodziny i wytworzenie Józefa Bochyńskiego z matki z Foglów, którego podstawiono za mojego tatę, dalej na konta lewicy, numeryczne w Szwajcarii. Użyto majątku Tytus Bej Bocheńskiego na Afrykę i ma to przejście na 5,- miliardów EUR pod programy bankowe do Afryki ukryte przez fałszywe rachunki na wodę i fikcyjne tożsamości Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i inne wytwarzane wstecz.

Pragnę zaznaczyć, że książki „Zakazana prawda”, „Droga do wolności” oraz „Wyjście z tunelu” są mojego autorstwa i nikt nie ma prawa się mini posługiwać nawet moje dzieci.

Do Wiadomości : Do sprawy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, prowadzonej w Sądzie Okręgowym w Toruniu sygnatura akt II K 164/11 .

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in BohdanŻakiewicz, gosdpodarka, polityka, Romanov, SO Toruń, Tsar and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s