Meldowanie w Starachowicach obywateli Chin do programów bankowych

Starachowice 29.05.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:Jerzy Kaźmierczyk
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly


Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża IIK 164/11

W przeszłości doszło do wydania przez Rząd Rosji i Pana Sołowiowa dokumentów mojej carskiej rodziny dla agentów podstawionych pod moją rodzinę. W 2006 roku Rząd Polski doprowadził do ukrycia nieprawidłowości, kradzież depozytów carskich przez aresztowanie męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IIIK 207/07, gdzie dokonano działu spadku po moim obecnym mężu aby ukryć skradzione w przeszłości moich dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa Annę Piórecką i Michała Pióreckiego przy udziale mojej siostry Beaty Idziak, Barbary i Jerzego Bochyńskich oraz Marii Gudewicz i jej rodziny z Białegostoku.

Aby ukryć ten fakt podmieniono moje i męża Jerzego Kaźmierczyk dane osobowe. Obecnie w Toruniu w sprawie SO IIK 164/11 Skarb Państwa dokonał zaskarżenia męża na kilka tożsamości aby podstawić go jako męża pod wykreowane fikcyjne dane mojej siostry Beaty Idziak zamienionej na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak.

Celem było dorobienie dokumentów w celu posłużenia się przez moją siostrę współpracującą z Rządem Upoważnieniem mojej mamy i Oświadczeniem Woli mojego taty udając, żonę Jerzego Kaźmierczyk.

Upozorowano, że moi nieżyjący rodzice żyją i wypłacano rentę, którą pobierała moja siostra. Nasi znajomi przychodzili do mojego domu zdejmując buty aby udawać właścicieli mojego domu i moich zmarłych rodziców jako żyjących.

Moi rodzice mieli konta w ING Banku Śląskim, gdzie znajdował się również mój fundusz emerytalny na nazwisko z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka, a kwota przekraczała osiemnaście tysięcy złotych i znikła. Dowodzi to, że moja siostra posługując się dorobioną tożsamością w sprawie I Ns 956/09 z powództwa Waldemara Maksalon „o zniesienie współwłasności na ulicy Nad Kamienną 25”, gdzie SR Starachowice wytworzył dla mnie fikcyjną tożsamość Bożena Bochyńska-Kaźmierczak podstawił pod nią moją siostrę Beatę Marię Idziak. Siostra Beata Maria Idziak podając się za mnie dopisywała się do sąsiadów pozorując rodzinę aby wytworzyć windykację na spółki mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu windykacji depozytów carskich na wytworzone przez UM Starachowice, Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Rząd Polski pod spółki o nazwach spółek męża Jerzego Kaźmierczyk aby dokonywać, ciągłej jego windykacji na rzecz Skarbu Państwa i Wojska. Działania mojej siostry doprowadziły do przekształcenia pracowników mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w jego spadkobierców. Połączono zamordowanego pana Kobylarz kolegę mojego syna Jakuba Pióreckiego jako rodzina Kobylarz Emilii podstawionej pod Emilię Miller i połączono ze sprawą w SR Kielce IX K 296/08, gdzie podstawiono dr Wojtana jako doktora sądowego aby podmienić na Beatę Wojtan znajomą Dariusza Dąbrowskiego, którego ojca Zygmunta Sąd w Kielcach podmienił na Piórecki Zygmunt. Połączono moją osobę z Australią poprzez Renatę Jakoniuk żonę Sławomira Jakoniuka pracownika SOF-ART Sp. z o.o. W tym celu podmieniono moją szkołę Policealne Zaoczne Studium Kultury i Oświaty Dorosłych w Warszawie filia w Białymstoku na Centrum Edukacji i Bibliotekarstwa Informacji i Dokumentacji im. Heleny Radzińskiej w Warszawie. Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne filia w Białymstoku.

Ważnym elementem jest zamiana słowa policealne na pomaturalne oraz dorobienie matury na Matematykę dla Marty Bochyńskiej czego nie miała, gdyż zdawała z innych przedmiotów. Pismo skierowane z Irlandii o dodatkowy egzamin wraz z Urszulą Idziak nie doszło do skutku i nie było dodatkowego egzaminu, gdyż wybuchł wulkan w 20010 roku i nie było możliwości komunikacyjnych. Podmieniono Beatę Wojtan na Bożenę Wojtan. Oznacza to, że dokumenty są ciągle podmieniane i wykorzystywane są wszystkie notatki, gdzie są dopisywane elementy aby zmienić treść do sfabrykowanych spraw przez Sąd w Kielcach. Ewa Eugster została również połączona z FLP i gwiazdkową niespodzianką do której paczki przysyłane były z Niemiec, gdzie mieszka Rolf Kip.

Teściową Łucję Kaźmierczyk połączono z moim synem Jakubem Pióreckim i panem Pilch, który kupił pałac na Wysokiej należący w przeszłości do mojej rodziny podając się za spadkobiercę i tam znajdował się Bank Bocheńskich. Zamieniono mnie na inną osobę w celu dorobienia windykacji na Kolej Szerokotorową, gdzie 26.12.2006 ROKU moja teściowa wystosowała pismo, do sprawy sygnatura XVI GC1572/04, informując, że nigdy nie mieszkałam u niej w latach 2004,2005,2006,2007 ani nie mieszkałam w 2008 roku i wykorzystano zapis, że nie byłam żoną jej syna co wykorzystano aby podważyć nasze małżeństwo podmieniając informację na grudzień 2008 rok, gdzie byłam już żoną po ślubie 28.06.2008 roku, aby podmieć rodzinę na moją siostrę Beatę Idziak, która posługuje się tożsamości na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak z moim Pesel 63031012705 do błędnego nazwiska. W tej sprawie Sąd oddalił pozew DOMSTAL kupionej firmy przez męża Jerzego Kaźmierczyk jako bezzasadny. DOMSTAL podał się za spadkobiercę mojego męża na Apartamencie w Warszawie zakupionym przez Jerzego Kaźmierczyk co miało być ukryte przez Komornika. Prawnik z Katowic działający na zlecenie DOMSTAL doprowadził do aresztowania męża i wytworzenia próby samobójczej przez doktora psychiatrę z akcentem Ukraińskim w Pińczowie co dowodzi próby morderstwa mojego męża przez GBC Bydgoszcz a jednocześnie jest dowodem zawłaszczania carskiej ziemi na Mirowie w Pińczowie przez Kościół Katolicki. Wykorzystano mandat mojego męża z dnia 21.08.2008 rok seria CJ nr 2813534, który prosił o rozłożenie na raty. Wykorzystano, zapis w podaniu, że mąż ze zdarzeń losowych nie mógł uzyskać jakichkolwiek dochodów i zaświadczenie z US w kwocie „0” w celu wytworzenia innej osoby, gdyż na kontach męża Jerzego Kaźmierczyk były ogromne obroty, które ukrył Rząd RP, pobierając depozyty carskie przez windykację fabrykowanych długów przez wykorzystanie weksli Dariusza Pióreckiego. Połączono informacje z listem pisanym na wyrzuconej maszynie, która obecnie służy do fabrykacji dokumentów aby dorobić informacje, że syn Adam prosi o poszukanie pracy w Australii i żony. Podstawiono kolejną osobę Annę Aksan jako żonę mojego syna Adama Pióreckiego, którą podstawiono za skradzioną córkę Annę Piórecką. Magdę Kozłowską córkę Agnieszki byłej sąsiadki podstawiono pod Magdę Włodarczyk na Warszawę ulica Taśmowa 7. Podłożono sfabrykowane dokumenty o treści „sygnatura akt II Wydział Karny 213/99 wydane 12.08.1999 roku uchylił się od odpowiedzialności Jan Dariusz Kaźmierczyk” i połączono z aktem małżeństwa Szmytka Bogusław Jan urodzony 4.09.1934 Częstochowa z Teresą Kazimierą Bochyńską urodzoną 12.01.1935 rok Starachowice zawarcie maleństwa 26. października 1963 roku. Połączono rok moich urodzin z datą z 12 stycznia urodzeniem mojego męża. Odwrotnie czytając imiona przechodzą na Jana i wykorzystują mojego teścia. Natomiast Teresę zamieniają na Kazimierę Zwolińską pod zamordowanego Zwolińskiego, którego ożywiono w celu dorobienia genealogi dla Podczaskich, pod Scheibler jako siostręMieczysławy Scheibler z drugiego męża Banko na Racibórz aby przejść na chwilowe zamieszkanie Cecylii Włodarczyk u Mieczysławyzamieniając na Mieczysława Pawlak łącząc z Mieczysławą Turkietti. Szmytka Bogusław zamieniony jest na Bogusława Kędziorę męża Katarzyny z domu Krzemińskiej zamienionej na Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski pod którą podstawiono Beatę Idziak moją siostrę. Wykorzystano również dane ich rodziców jak Bolesław Szmytka i Franciszka Betlej podstawiającFranciszka Bocheńskiego i Bolesławę Podczaską , której dane matki są podmieniane z Marianny na Marcjannę przez UM Starachowice. Dane rodziców Teresy Brunon Marian Bochyński odczytywane na Marian Brunon pod Mariana Bochyńskiego kawalera występującego jako brat Teresy orazBolesława Podczaska jako matka. Ponieważ przerzucono mnie na województwo łódzkienastępuje podmiana dokumentów i kreowane tożsamości wykorzystując sprawę rozwodową Teresy Szmytka z Piotrkowa Trybunalskiego IC 1614/1975 z dnia 16 styczeń 1976 roku rozwodowa nr aktu małżeństwa 237/1963. Mąż Jerzy Kaźmierczyk był przetrzymywany również w Piotrkowie Trybunalskim, i w sądzie składał wniosek o zwolnienie z aresztu. Wykorzystano to do podstawienia pana Pękalskiego męża Elżbiety Gudewicz z Białegostoku córki Marii Gudewicz z domu Bochyńskiej. Z tego powodu podmieniono mnie na mamę a mamę na Teresę a nią na teściową w Miedznej Drewnianej. Podstawiono kopię aktu małżeństwa w celu podmiany małżeństwa moich rodziców, którzy nigdy się nie rozwodzili. Dowodzi to, że Sąd w Toruniu dokonał podmiany mojego teścia i upozorował jego aresztowanie w sprawie IIK 197/10 za Jerzego Kaźmierczyk i było to świadome działanie Sądu w Toruniu w sprawie IIK 164/11, gdyż ma odniesienie do podłożonych dokumentów w celu kradzieży Miedznej Drewnianej przez Konrada Szmytka podstawionego pod Konrada Wiatrowskiego aby zawłaszczyć Pałac w Białaczowie przy udziale UM Starachowice. Podłożono dokumenty teścia Jana Kaźmierczyk pod Jerzego Kaźmierczyk i jego sprawę alimentacyjną w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1997 roku , podstawiono Jana Dariusza Kaźmierczyk na Misję w Marly w Szwajcarii łącząc z Beatą Idziak jako Bożena Bochyńska Kaźmierczak i połączono ze sprawami spadkowymi po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku.

Najście policji miało na celu uwierzytelnienie oszustw i podmiany mnie Bożeny Bochyńskiej Kaźmierczyk na byłą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk, gdyż sfabrykowano informacje aby inaczej odczytywać zapisy. Kochanek Katarzyny Kaźmierczyk pan Krzysztof Bąk policjant został podstawiono pod moje dane, i dla mnie dorabiana jest jej historia mimo, że nie ma żadnego przejścia , gdyż ja nigdy nie miałam kochanka tym bardzie w Ostrowcu Św. Lata wpisane to 1992 do 1999 roku. Granica czasu jest datą , gdy umarł mój dziadek Franciszek Jan Mazurek, czyli prawdziwy hrabia Jan Tarnowski, którego dane są podmieniane na mojego obecnego teścia Jana Kaźmierczyk z Miedznej Drewnianej, aby wykorzystać Konrada Szmytka i przejść na Pałac w Białaczowie, przez fałszywych spadkobierców wykorzystując dane Konrada Wiatrowskiego. Ojciec byłej żony mojego męża Katarzyny Kaźmierczyk, Bogusław Krasuski podstawiony został pod Bogusława Szmytka i podał się za dziecko hrabiego Tarnowskiego z nieprawego łoża, co jest nieprawdą, gdyż to godzi w moją rodzinę i dobre imię mojego dziadka, którzy żyli świętym życiem i nie mieli takich dzieci. Były teść mojego męża nie wie, że pominięto jego córkę i wnuki, w systemie, gdzie uśmiercono mojego męża, a za jego z dzieci z pierwszego związku wpisano siostrę męża Martę Cybulską udającą Bocheńską oraz Beatę Marię Idziak udającą Bożenę Bochyńską-Kaźmierczak, przy wykorzystaniu mojego numery PESEL 63031012705 wykorzystując jej sześcioro dzieci podanych za Pióreckich, pod nazwisko z mojego pierwszego związku, przerobione jako Pióreckie dla Piotra Idziak, męża mojej siostry podmienionego za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby ukraść apartament w Warszawie dla dalszych fałszywych spadkobierców. Apartament został kupiony za 1.5 miliona złotych obecnie wart jest ponad 4 miliony złotych. Powodem jest podmiana mojej osoby pod Mazurek, aby wykorzystać moje DNA dla Radziwiłów. Działania te doprowadziły do zhańbienia dobrego imienia moich rodziców i dziadków przez dorobienie dla mojej mamy drugiego dziecka dla Tarnowskich, czyli tak jak w IPN Akta Bezpieki, która posługiwała się fałszywymi danymi i dorobiono moje imię Bożena dla mojej mamy Filomeny. Wynika z tego, że obecnie nadal następuje podmiana danych, że mamy ojca podstawiono za męża, podobnie jak mnie na moją mamę. Bogusław Krasuski pracował w Ostrowcu Świętokrzyskim razem z Czesławem Daleszak znajomym Sołowiowa, który otrzymał dokumenty od Rządu Rosji mojej carskiej rodziny. Stało się to przyczyną zaskarżenia mojego męża w sprawie III K 207/07, w Sądzie Okręgowym w Kielcach przez Czesława Daleszaka, gdzie upozorowano dział spadku po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk. Obecnie w Sądzie Toruniu wytworzono dwa adresy mojego męża na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach woj świętokrzyskie oraz na Miedzna Drewniana 244 woj Łódzkie, gdzie jest zameldowany ale tam nie mieszka, aby ponownie pod tożsamością Jerzy Kaźmierczak, przez pomyłkę w nazwisku, używanym ostatnio przez Sędziego Wojciecha Pruss a wytworzonym dla mojej siostry Beaty Marii Idziak, przez Sąd Rejonowy w Starachowicach na sprawie nie dotyczącej spadku ale tak przerobionej w dodatku po naszej mamie. Sprawa dotyczyła zniesienia współwłasności I Ns 956/09, którą prowadzono za życia mojej mamy i podstawiono moją siostrę za mnie po śmierci mamy. Kontynuowano ją bez mojej obecności dorabiając dokumenty fałszywym spadkobiercom pod spreparowane sprawy, dla fałszywych hrabiów Tarnowskich. Dla mnie dorobiono inną sygnaturę pozorując tą samą sprawę. Celem było dokonanie działu spadku po moim mężu, na kolejnej wykreowanej tożsamości Jerzy Kaźmierczak, przez Sąd w Toruniu, przy udziale mojej siostry posługującej się moim numerem PESEL , przerabiając się na córkę mojej teściowej pod wykreowaną tożsamością Bożena Kaźmierczak aby przejść na Niemcy, na dalsze powiązania, które już opisywałam. Teresa Szmytka wysyłając list do moich rodziców przed laty wpisała, informację, że mój tata miał pracować w Ostrowcu Świętokrzyskim, i prosiła o list gdy się tam urządzimy ale w liście wynikło ze moi rodzice mieli jedno dziecko, gdyż było to na rok przed moim urodzeniem. Ponadto wynikło, że Teresa podała się za moją mamę przez zastosowanie niuansu słownego, co wykorzystano dla Krasuskich podstawiając pod nich Bogusława Szmytka, byłego męża Teresy Szmytka przerobionego na dziecko z nieprawego łoża Tarnowskich, co jest oszustwem. Wykorzystać planowano moje skradzione dzieci pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską na Ostrowiec Świętokrzyski, i zamieniono ją na Bocheńską przez Jerzego Bochyńskiego z Katowic i Barbarę jego żonę z Małachowskich, która był Niemką z Gdańska i ma dwie siostry niepodobne do niej. Tam dorobiono moje dane dla ich rodziny na „Bożena”, i w Kielcach wykreowano dwie Bożeny, przez Kościół wymieniając podwójnie na mszy św jako Bożena , Bożena.

Po wielu latach znalazło się dziecko dopisane przez UB dla mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka , którym okazał się Bogumił Krasuski, ojciec Katarzyny Kaźmierczyk i dlatego wydano moje dokumenty z IPN dla mojej siostry Baty Marii Idziak posługującej się danymi na Bożena Bochyńska Kaźmierczak i tak wpisane zostały dane do Ksiąg Wieczystych na cały dom na Bohaterów Westerplatte 1, gdzie zamieniono również Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Kazimierczyk aby podstawić Jerzego Bochyńskiego pod fundację mojego męża APEX-STAR w Katowicach. Aby dopasować DNA dla Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim podstawiono Beatę Idziak pod Katarzynę Kaźmierczyk i wykorzystano moje skradzione dzieci za których matkę się podała. Bank wydał karty bankowe mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dla mojej siostry Beaty Idziak. Skradziona moja córka Anna jest zakonnicą a skradziony syn Michał księdzem.

Wymyślono nadużywanie alkoholu, włamanie do cudzego domu , molestowanie mężczyzn i takie dane podstawiono dla mnie na Ostrowiec Świętokrzyski, aby mnie zlikwidować i zastąpić przez Katarzynę Kaźmierczyk zamieniając na Katarzynę Kędziorę aby przejść na Szczecin i wykazać przez moje skradzione dzieci DNA mojej pra-pra-pra babci carowej Katarzyny II Romanow.

Połączono zapis o drewnianej szkole z czasów carskich, gdzie uczyła się moja mama w Starachowicach ze społecznością chrześcijan w Krakowie w sali konferencyjnej Hotelu Krakowiak przy ulicy Armii Krajowej 9, aby przejść na nazwisko mamy ojca z domu Krakowiak łącząc z Miedzną Drewnianą przez protokolanta w Opocznie panią Krakowiak w sprawie przeciwko Bohdanowi Żakiewiczowi, gdzie podmieniono moje i męża dane, na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i Jerzy Kaźmierczak. Na sprawie tej podarłam swój wydruk z powodu nieujawnienia danych prokuratura z Torunia i podmieniono mnie na Kaźmierczyk z domu, podstawiając Prokuratora z Opoczna i podmieniono do spraw windykacyjnych w Kielcach prowadzonych przy pomocy skradzionego starego dowodu osobistego na nazwisko Bożena Piórecka. Aby to uwierzytelnić nie zwrócono mi w Prokuraturze Opoczno pieniędzy za dojazd ze Starachowic. Połączono sprawę o zwrot obrazów z Szwajcarii z 2009 roku prowadzonej w Opocznie, gdzie bezprawnie podważono prawa męża do dziedzictwa rodowego mówiąc przez sędziego, że ja mam do tego prawo. Zamieniono mnie na siostrę, która skarży mojego męża razem z Bohdanem Żakiewiczem , który uczestniczył w obrocie obrazami w Szwajcarii. Dowidzi to, że ci co kradli oskarżają tego kogo okradli, gdyż siostra Beata Maria Idziak nie ma ma prawa do dziedzictwa. Rodzice prosili abym zabezpieczyła moją siostrę Beatę Marię Idziak. W rozmowie, gdy chciałam uzyskać widzenie męża w Toruniu zapytałam czy jeszcze będzie tam przebywać czy wróci do aresztu w Pińczowie. Otrzymałam odpowiedź z ewidencji Zakładu Karnego w Toruniu, że „nie wie bo może znaleźć się w szpitalu na przykład pociąć się żyletkami”. Po tym fakcie dzwoniłam do Sekretarza Stanu MS aby ochroniono mojego męża bo jest to próba jego zlikwidowania, dziś wiadomo, że na zlecenie GBC Bydgoszcz i Domstal. Mnie podmieniono w liście na Bożenę Kaźmierczyk co było celowym działaniem kontynuowanym przez Sąd w Toruniu.

Dokonano podmiany mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, w Starachowicach łasząc z blokami na ulicy Konstytucji 3-Maja budowanymi jeszcze przez mojego dziadka w 1939 roku. Celem było połączenie budynku na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, z Igorem Danielewiczem, Igorem Daniłowicz, Igorem Danielewskim w celu połączenia z doktorem Daniszewskim, któremu sprzedałam mieszkanie i jego żonie Teresie, którą połączono z Teresą Szmytka. Tą rodzinę podstawiono pod moją rodzinę i podstawiono na Warszawę pod NOT, który zachowując ten sam symbol zmienił nazwę i właścicieli terenu pozorując spadkobierców na ulicy Batyckiej. Przez pozorowanie wielokrotnej sprzedaży mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 doprowadzono do upozorowania mieszkania spółdzielczego o czym poinformowała radna miejska Jolanta Główka. Dowodem jest wpisanie się Urzędu Miasta na garaż przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 i sąsiadów jako naszych spadkobierców po nas żyjących co połączono z Apartamentem Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie i Miedzną Drewnianą przez upozorowanych naszych spadkobierców po nas żyjących.

Celem tego wszystkiego było powiązanie adresu Konstytucji 3-Maja 23 jako pierwszego adresu firmy SOF-ART Sp z o.o. i połączenia z Agencją Rozwoju Regionalnego i Pocztą aby ukryć pobieranie pieniędzy przez windykację spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o., SOF-ART Sp. zoo , PPH APE oraz APE-CH GMBH, pieniędzy na programy bankowe do Korei i Chin po 5 miliardów EUR każdy połączone z Sosnowicą , gdzie spotykał się Wielki Książę Tytusowicz Romanow czyli Tytus Bej Bochyński z Tadeuszem Kościuszko pod którego podstawiono Tadeusza Okrza zamienionego na Tadeusza Maksalona. Moje adres z Bohaterów Westerplatte 1/1 jest zamieniany na 11 co ma odniesienie do podmiany numeracji między Agencją Rozwoju Regionalnego a doktorem Borowcem czyli zamiana numeru 9 na 11.

Z tego powodu sponsorowane są Chińskie Centra Handlowe z naszych depozytów a za wymiennymi adresami tajnie meldowani są Chińczycy, a te adresy traktowane są jak hotele, gdzie dokonuje się działu spadku podstawiając obywateli innych państw. Przykładem jest filmowy Hotel pod Różą, Hotel pod Fiołkami w Australii i Hotel Promos w Szwajcarii. Ilość Chińskich Centrów Handlowych wskazuje, że pod wszystkie domy Zakładów Starachowickich należących do mojego dziadka podstawiono tajnie dane osób z Chin w Starachowicach do działów spadku po mojej rodzinie pod programy bankowe do Chin oparte na carskich depozytach mojej rodziny. Jest to ukrywane przez Urząd Miasta Starachowice, który miał obowiązek wydać mi listę osób zameldowanych na Bohaterów Westerplatte 1/1 o czym mnie poinformowało MSW a czego mi odmówiono przekazując formularz aby ja im udostępniła dane kto jest zameldowany. Co jest odwróceniem sytuacji i ukryciem przestępstwa Urzędu Miasta. Z rozmowy z jedną z osób wynikała, że moje garczki z ulicy Księżycowej 9 z Józefosław koło Piaseczna Zepter znalazły się na Litwie co oznacza podmianę rodziny na Tadeusza Ławronowa z Wilna i podmianę jego na Dariusza Kota z Jacentowa koła Ostrowca Św. zamienionego na Dariusza Bocheńskiego. Bożenę Kot zamieniono na Bożenę Bochyńską podstawioną na Lipie Henryk Szyb podstawiając zdjęcie osoby z TV Moją, telewizji którą kupił mój mąż Jerzy Kaźmierczyk dla spółki SOF-ART SP. z o.o.

Dowodem na podmianę moich danych jest dokument wydany przez ZUS na nazwisko bez imienia Bochyńska Kaźmierczak połączony z moim PESEL 63031012705. Dokument ten połączyłam z grzbietem książki mojego taty Encyklopedia Życia. Dwa tomy tej encyklopedii pożyczyła Izabela Fruner w przeszłości, które nie zostały zwrócone. Izabela Fruner wyjechała do Kanady i przerobiono ją na żonę byłego męża Dariusza Pióreckiego. Wykorzystano również Izabelę Lichtoń koleżankę mojej córki która wyszła za policjanta a jej dane zamieniono dla Izabelę Krzemińskiej z domu Śliwińską żonę Witolda Krzemińskiego brata Katarzyny Kędziory oraz Wojciecha Krzemińskiego aby wykorzystać dane w Kanadzie dla fałszywych hrabiów Tarnowskich. Ojciec z bratem Izabeli z domu Śliwińskiej, byli u naszego Pełnomocnika z groźbami po ujawnieniu kradzionych obrazów w Szwajcarii zgłoszonych do Opoczna i Prokuratury w Starachowicach, gdzie podmieniono sprawę na Ostrowiec Świętokrzyski przez fałszywych Policjantów. W obecności Jerzego Winsztala Bohdan Żakiewicz powiedział, że boi się powiedzieć prawdę, bo mogą go zastrzelić.

Dokonano przez tłumaczenie nazwiska podstawienia w Starachowicach doktor Pisarskiej pod Radziwiłł oraz pod Unteragerii w Szwajcarii za górą Gütsch koło Zug w Szwajcarii, gdzie znajdują się się nazwiska Pisarz w tłumaczeniu Iten i Chodel co ma odniesienie do Doliny Chodelskiej i Opola Lubelskiego należącego do mojej rodziny. Dokonano podstawienia do ING Bank Śląski Artura Szmytka jako spadkobiercy po moich rodzicach wykorzystując Artura Cybulskiego oraz Artura Katzera przechodząc na Marka Katzera i spółkę SOF-ART Sp. z o.o. Lipie Henryk Szyb 1, przechodząc na Marka Błach na Ostrowiec Świętokrzyski, który pracował w Sklepie Formowym SOF-ART Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim przechodząc na Marka Kleina, który ma dziecko ze skradzioną moją córką Anną z gwałtu w zakonie, gdzie moja siostra Beata Idziak udawała jej matkę. ING Bank Śląski współpracował z Markiem Klejną i Januszem Smyczyńskim wykorzystując moje skradzione dzieci i depozyty z Banku Rezerw Federalnych w USA dlatego zawłaszczył teren SOF-ART Sp. z o.o. wprowadzając fałszywych spadkobierców po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk i po mnie aby ukryć skradzione depozyty jako dział spadku przy udziale skrdzionych dzieci i wnuków. W przeszłości rodzina Klejna współpracowała z Zakładami Starachowickimi i przerobiono ich na spadkobierców co ma przejście na Berlin Zachodni w Niemczech i jego władze.

Dowodem na to są dokumenty ING Bank Śląski, które nie udostępnił dokumentów spółki SOF-ART Sp. z o.o. w trakcie sprawy sądowej wpisując nieprawdę, że nie jestem stroną w sprawie, w sytuacji gdy byłam sądzona a posłużono się moim kradzionym dowodem papierowym. Fałszywe windykacje zostały użyte w Toruniu w sprawie męża przez odczytanie zeznań w sprawie, II K 164/11, których w Toruniu nie składałam. Dowodzi to, że w banku podstawiono pod moje dane i moich rodziców inne osoby. Bank wystawił również klauzulę w celu obciążenia mnie osobiście za SOF-ART Sp.. z o.o. podczas gdy sprawa trwała jeszcze a ja został uniewinniona w sprawie firmy. Jest to dowodem, że ING Bank Śląski uczestniczył w kradzieży carskiego mienia. Wszelkie informacje mogę otrzymać w Katowicach w centrali banku co ma przejście na dawny adresy mojej siostry pierwszy ulica Młyńska, a ma to przejście na kurię biskupią w Radomiu a drugi na Batorego 8/18 co ma przejście na ulicę Batorego w Poznaniu pana Piotra Zamelskiego syna Mieczysława Zamelskiego podstawionych na Starachowice przez adres mojej siostry jako spadkobierców mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Ma to również odniesienie do Jerzego Bochyńskiego z Katowic zamienionego na Jerzego Małachowskiego w celu podstawienia pod majątek Sokolniki kolo Łodzi aby przejść na ulice Sokolską, gdzie znajduje się ING Bank Śląski.

Należy zaznaczyć, że ING Bank Śląski współpracował z Prezesem DOMSTAL w Warszawie, który doprowadził do aresztowania mojego męża przez prawnika z Katowic w celu kradzieży depozytów przez dział spadku po żyjącym na carskim mieniu po czym upozorowano próbę samobójczą co oznacza próbę zamordowania mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez GBC Bydgoszcz. ING Bank Śląski współpracował z ludźmi,którzy zgwałcili moją skradzioną córkę w celu podania się za rodzinę i zrobienia działu spadku po mnie z mężem żyjących oraz po moich rodzicach i dziadkach dopisując im inne rodziny.

ING Bank Śląski współpracował z Campanies House korzystającej również z depozytów carskich wykorzystując moje skradzione dzieci. Stało to się przyczyną kradzieży dokumenty z męża firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk. Dokumenty wskazujące na nielegalne obroty zostały przedstawione w Prokuraturze i ukryte tam.

Księga Amosa 9,8-12

Oto oczy moje, Pana Boga, zwrócone są na królestwo grzeszne i zgładzę je z powierzchni ziemi. Nie zgładzę jednak zupełnie domu Jakuba- wyrocznia Pana. Gdyż oto Ja rozkażę i przesieję pomiędzy wszystkimi narodami dom Izraela, jak się przetakiem przesiewa, a żadne ziarnko nie upada na ziemię. Od miecza zginą wszyscy grzesznicy z mego ludu, ci, którzy mówią: „Nie zbliży się ani nie dotknie nas niedola”. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada zamuruję jego szczeliny, ruiny jego pod dźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia- wyrocznia Pana , który to uczyni”

Załącznik:

Skan dokumentu ZUS na nazwisko Bochyńska-Kaźmierczak do podstawienia Beaty Marii Idziak z grzbietem Encyklopedii Życia, która należała do księżnej Marii Lubomirskiej matki mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Marię Lubomirską spalono w 1932 roku w Kruszynie i sfałszowano historię.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s