Prawo żydowskie przeciwko Żydom

Starachowice 31.05.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:Zesk3.jpg3.jpg1-2
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża IIK 164/11

Prawo Żydowskie wydało wyrok kary śmierci przeciwko Żydom

Żydzi przypisując się do mojej rodziny z Judy przyznali się do mojego rodu co potwierdzone zostało przez oddanie ziemi do której nie mieli prawa, gdyż dziedzictwo było przekazane dla mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Zostało to potwierdzone przez moich dwoje rodziców Filomenę Jadwigę Bochyńską i Józefa Ludwika Bochyńskiego. Żydzi doprowadzili do oskarżenia mojego męża w Toruniu w celu kradzieży carskiego mienia i ukrycia prawdy. Jedynym bożkiem stał się pieniądz. Przyznając się do naszego pochodzenia z Judy sami wydali na siebie wyrok śmierci według ich własnego prawa, gdyż przygotowano od lat proces zniszczenia mojej rodziny bezczeszcząc ciała moich przodków, dziadków i rodziców co jest według ich prawa karane śmiercią. Patrząc od strony chrześcijan jeśli bez miłosierdzia ktoś sądzi będzie bez miłosierdzia osądzony. Odwoływanie się do jednego przykazania a uchybianie reszcie jest świętokradztwem, gdyż jest napisany według prawa Kościoła Katolickiego obowiązek naprawienia szkody wobec bliźniego co do tej pory nikt nie uczynił. Bliźni nie musi być wierzącym w tą samą religię. A jaką miarą człowiek sądzi taką Bóg mu odmierzy. Nie sądźcie abyście nie byli pociągnięci pod Sąd. Jest napisane, że w czasach ostatecznych ludzie wydawać będą na śmierć ludzi wierzących sądząc, że czynią dobrze. Znaczy to, że Kościół nie ma poznania i mocy. Bóg jest jedynym sędzią a my mamy mówić prawdę aby każdy mógł się odwrócić od kłamstwa. Jest napisane , kto kradnie niech kraść przestanie.

W liście do Efezjan rozdział 6,1-4

Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę- jest to pierwsze przykazanie z obietnicą- aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie.”

Mam błogosławieństwo obojga rodziców co do mojego związku czego nie miałam przy pierwszym związku, który był z osobą niewierzącą o czym był poinformowany ksiądz katolicki, który udzielił pierwszej komunii przy ślubie byłemu mężowi co nie powinien uczynić, gdyż był niewierzący. Dowodzi to, że Kościół zrobił to dla pieniędzy i sprzedał mnie w niewolę aby moje dzieci poszły na zatracenie, aby nie mogły mieć w przyszłości wzorców. Dlatego stałam się ofiarą przemocy. Jest napisane, że jeśli niewierząca osoba chce odejść jesteś wolny. Jest wiele elementów o których wcześniej pisałam i nie ma powodu abym się do nich ponownie odnosiła, gdyż powierzyłam moje życie Bogu i jego mam słuchać, a nie ludzi, którzy zajmują się pozorowaniem i magią w celu zniszczenia wiary pod pozorem wypełnienia prawd chrześcijańskich, których celem jest kradzież i bałwochwalstwo.

Za czasów Artemidy Efeskiej wytwórcy bibelotów bali się, że pozbawieni będą zarobku, gdy ludzie nawrócą się do prawdziwego Boga, gdyż Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Polska została oddana w niewolę ponieważ ludzie hołdują autorytetom nie zauważają kwasu, który zakwasza Polskę. Takim kwasem jest odniesienie się w książce Jana Marszałka pt. „ Szary przeciw zdrajcom Polski” na Żwirowisku do jedynego Boga , który stworzył wszechświat jako bożka plemiennego nazywając tak Jahwe ponadto Kościół Prawosławny i Katolicki ma jedne korzenie a nawet świętych co znaczy, że odcięcie się Polski od korzeni powoduje zagładę Polski. Wolnościowe hasła powołujące się na patriotyzm można schować do kieszeni. Kościół przestał odwoływać się do historycznych wydarzeń, nie śpiewa patriotycznych pieśni i nie odczytuje listy pomordowanych na Firleju w parafii Św. Trójcy ponieważ pozoruje i nie chce mówić prawdy o mojej rodzinie. Doświadczenia na ludziach dokonywali faszyści i komuniści co jest dziś zabronione. Były mąż miał zapłacone aby znęcać się nade mną określając to jako doświadczenie. Zbieranie materiałów przeciwko ludziom nie jest żadnym dowodem, gdyż świadectwo o człowieku da sam Bóg, który zna całą prawdę. Preparując rozmowy oraz fakty i dokumenty Policja, Prokuratura i Sąd dokonali przestępstwa. Dokumenty starsze ponad pięćdziesiąt są chronione. Moje pamiątki po rodzicach są niszczone, wyrwana została kartka z pamiętnika, który mój dziadek sam wykonywał w drewnianej oprawie ze skórkowym bokiem, w wyniku ingerencji doszło do uszkodzenia. Stare modlitewniki są wycinane i niszczone. Przyklejane są książeczki aby wyglądało., że dawni introligatorzy byli tłukami co można określić odwrotnie. Pod Feliksa Maksalona próbuje się podstawić Feliksa Dzierżyńskiego aby dorobić mu pochodzenie arystokratyczne. Pod więźniarkę Marię Mazurkiewicz aresztowaną od stycznia 1949 roku do lipca 1951 roku, gdzie była bita i torturowana przypisano Ludmiłę Mazurkiewicz podobnie jak byłego ministra Przekształceń Własnościowych pna Lewandowskiego dorabiana jest historia przy pomocy DNA syna Alicji Idziak, Jakuba Idziak z ojca Lewandowskiego. Dowodzi to, że masoneria czyli Żydzi prowadzą politykę zniszczenia naszych rodzin zamierzając zamienić mojego syna Jakuba Pióreckiego. Odniesiono się do zbrodniczych działań pułkownika Jana Ptasińskiego. Podstawiono pod moja mamę książeczkę sportową, gdzie wpisano pana Ptasińskiego. Nawet sam Antonii Heda Szary odniósł się do Kościoła Katolickiego na temat ich działania jako antypolskiego co przybrało dziś na sile, gdyż dawne elity kościoła z naturalnych względów wymierają. Odniesienie się w książce do siły Nowickiego można przyrównać do pana Nowickiego ze Starachowic , który działał w Agencji Rozwoju Regionalnego a jego żona Elżbieta została skierowana przez jej męża na leczenie w zakładzie psychiatrycznym co próbowano wykorzystać do podmiany akt medycznych i podmiany rodzin. Dorobiono dla mnie wypadek którego nie było aby zamień akta na miedialna osobę w celu symbolicznego odniesienia się do inwestycji w Warszawie ukrytej przez pracownika PPH APE, którzy działali poza wiedzą właściciela. Izabela CH może być ukryciem Izabeli Styczyńskiej. Wracając do książki wykorzystano pseudonimy jako nazwiska np.: zamiana Władysława Jedlińskiego pseudonim Marta zastępcy kierownika zarządu głównego WIN. Takim sposobem można przejść na Martę Przygodę dorobioną na Firlej po czym na moją córkę Martę Piórecką która przybrała nazwisko moje panieńskie Bochyńska dla innej osoby.

Zapisane w książce fakty wywożenia ziemi z Ukrainy do Niemiec jest dowodem, że Niemcy uzurpowali sobie prawo do ziemi mojej rodziny na Ukrainie a odwołanie się do wywozu torfu z Polski do Izraela jest odwołaniem się poprzez pozorowanie do zakupu torfu przez mojego dziadka od hrabiów Komorowskich w celu pomocy. Dowodzi to, że Izrael podał się za moją rodzinę z jednej strony jako ortodoksi, a z drugiej udając chrześcijan nimi nie będąc stosując dwuwierie w kościele katolickim. Manipulacje, które są dokonywane na nas i w naszych dokumentach są również opisywane w książce Jana Marszałka co udowadnia, że kontynuowana jest ta sama polityka mająca odniesienie obecnie do Prezydenta Izraela. Na stronie internetowej z 28.03 2006 roku można zauważyć wypowiedź „ Izraelski Rząd nie zamierza być stroną w sprawie odzyskiwania żydowskiego mienia pozostawionego w Polsce”, „ Specjalny komitet oszacował jego wartość na 30 miliardów dolarów”, . „ … odzyskiwanie mienia pozostawionego przez żydowskich obywateli naruszyłoby dobre stosunki z Polską” , „W podobnym tonie wypowiedział się ambasador Izraela w Polsce, prof. Szewach Weiss. Według niego Żydom pozostanie droga prywatnych roszczeń, gdy pojawi się polska ustawa reprywatyzacyjna (za Onetem 30.marca 2005 rok).”

Kwota 30 miliardów ma odniesienie do 300,- tysięcy złotych przez zmianę zapisu księgowego w Toruniu w sprawie SO IIK 1264/11. Należy zaznaczyć, że w momencie skierowania mojego męża na obserwację psychiatryczną na podstawie nie podpisanych przez męża dokumentów do Sądu, które Sąd określił zgodnie z Kodeksem Karny za nieważne dorobiono fałszywą opinię psychiatryczną na zlecenie polityczne. W tym samym czasie Żydzi określali w Polskim Radio swoje roszczenia wobec Polski na kwotę 68 miliardów sponsorowania Polski przez moich dziadków czyli rodzinę carską. Sprawę prowadzą Żydzi, co według przeczytanej publikacji nadaje charakter polityczny sprawie. Z tego powodu skarżony jest mój mąż przez Żydów podających się za jego spadkobierców. Dowodem tego jest oddanie ziemi mojej babci w Zakopanym dla Żydów, którzy dokonali podmiany rodziny.

Według schematu opisanego przez nas masoneria idzie od tyłu to znaczy, że dokonuje zawłaszczenia a później ubiega się drogą prawną o zawłaszczone wcześniej przez nich mienie, którego podali się za spadkobierców. W Anglii były dokumenty AK , gdzie mój dziadek był przewodniczącym co zostało udostępnione dla Żydów. Dowodzi to, że zaplanowano już dawno porwanie moich dzieci po urodzeniu aby dorobić DNA oraz moją linię , gdyż okultyści wiedzieli kim jestem. Z tego powodu jestem szykanowana i prześladowana. Ukryto fałszywych spadkobierców w reaktywowanych firmach. Przykładem podstawienia Żydów pod moja rodzinę może być budynek PAST-Y w Warszawie, który początkowo oddali Żydom fundacji NISSENBAUM po czym go zwrócono odnosząc się do Reduty Powstawia Warszawskiego co doprowadziło potajemnie do działu spadku. Przez Redutę przechodzą na Redutę Ordona aby pasowało do programów bankowych a przez rotmistrza Henryka Roycewicz Leliwa podstawiono herb leliwa Tarnowskich. W tym celu wykorzystano Mieczysław Tarnowskiego pułkownika w stanie spoczynku oraz byłego zastępce szefa ABW Krzysztofa Bondaryka byłego wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykorzystano notatkę z 13.maja 2005 roku aby dorobić poprzez wykorzystanie imienia Krzysztof jako dorobionego udziałowca SOF-ART Sp. z o.o. dla pułkownika Mieczysława Tarnowskiego dla którego wykorzystano apartament mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie zarządzany przez Mieczysława Pawlaka, który nie żyje. Jest to dorabianie linii genealogicznych dla fałszywych Tarnowskich , którzy kontynuują politykę III Rzeszy. Doprowadzono do podmiany pracowników archiwum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie jako kolaborantów. Ten nikczemny proceder zmieszania oprawców z ofiarami można zauważyć na listach Wildsteina. Zaplanowano podstawienia Niemców za rodzinę Tarnowskich co jest widoczne w miesięczniku ALMA MATER Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie na temat prof. Władysława Semkowicza, który umierał zaszczuty przez swoich. Władysław Semkowicz otrzymał informacje o akcji przeciwko bibliotece Tarnowskich w Dzikowie, gdzie był przechowywany oryginał Konstytucji 3-Maja. Osoby, które tam się znajdowały przyjęły go z dużą rezerwą i chłodno. Było to powodem podstawienia kolaborantów za hrabiów Tarnowskich dlatego mój dziadek był prześladowany co obecnie zostało ujawnione. Godność moich rodziców i dziadków jest ponad wszystko, gdyż Pismo Święte mówi o zachowaniu godności takich osób, która to godność została naruszona. W tym miejscu nie będę wnikać w szczegóły udziału mojej siostry Beaty Marii Idziak w fałszowaniu historii, gdyż jest ona jedyną moją siostrą tak z ojca jak i matki a życzenie moich rodziców abym zadbała o siostrę jest święte.

III Rzesza podmieniła również hrabiów Nowak czyli moją zamordowaną prababcię podstawijąc agentów oraz skradzione dokumenty książąt Lubomirskich do programów bankowych, które trwają do dziś. Bezprawnie Ożarów posłużył się herbem Rawicz dla Ożarowskich zdrajców, znaczy to, że również linię mojego ojca postawia się pod zdrajców Polski takich jak Kosakowski, Masalski, Ożarowski. Państwo Masalscy byli w Starachowicach. Obecna Polska dokonała zamachu na swoją własną wolność ale nie pozwolę aby nie uszanowano moich rodziców i dziadków, którzy nie są ich własnością ani Żydów ale własnością są Pana Zastępów, który stworzył wszechświat Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba a moim dziedzictwem jest moja rodzina do czego również nie mają prawa. Kościół doprowadził do utrudnienia mi kontaktów z własną rodziną wykorzystując skradzione pieniądze mojej rodziny w celu uzależnienia dzieci. Miłość do bliźniego nie jest ukrywaniem tematów trudnych ale objawia przez uniżenie się przed drugim. Pismo Święte mówi, że kapłani nakładają większy ciężar na wiernych niż sami są wstanie udźwignąć, dlatego osądzi ich Bóg.

Z tego powodu w sprawie III K 207/07 mojego męża w SO Kielce i SO Toruń 164/11 sądzą w rzeczywistości Żydzi, którzy podali się za spadkobierców mojej carskiej rodziny. Wszystkie moje zabiegi służyły do uregulowania wszelkich spraw przed Bogiem i ludźmi co za każdym razem było niszczone. Dorobiono w Toruniu opinię psychiatryczną na podstawie dokumentów nie uznanych przez sąd , gdyż były niepodpisane a rząd Rosji wydal dokumenty mojej rodziny agentom udającym spadkobierców w latach dziewięćdziesiątych. Bezwzględność działania w stosunku do mojej rodziny można przyrównać do niszczenia żydowskich dzieci i mordowania przez żydów w czasie wojny. Dowodzi to, że niepodpisane dokumenty są używane przez pozoranta który podaje się za mnie oraz prowadzona jest potajemnie sprawa przy pomocy mojego skradzionego dowodu papierowego, gdzie zostałam uniewinniona w SO Kielce i poprosiła o utworzenie depozyty z pieniędzy, które pobierają bezprawnie fałszywy Tarnowscy, a więc służby wojskowe. Stawanie w obronie polskiej ziemi stało się w Polsce przestępstwem. Połączono odwołanie się do Kościoła Kopułowego w Pińczowie aby móc nawiązać do Kopuły jako siedziby Światowej Federacji Polskich Kombatantów i Redakcji Westerplatte co połączono z adresem Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach w celu użycia do programów bankowych, które są w sprzeczności z założeniami AK.

Nie dokonano przez wiernych i Kościół naprawy szkód wobec mojej rodziny i nas co jest dowodem na świętokradztwo, gdyż spowiedź wówczas jest nieważna. Kto świadomie grzeszy wobec bliźniego wina zostaje mu poczytana. Gorszą rzeczą od cudzołóstwa przeciwko sobie jest cudzołóstwo z kamieniem i drewnem co prowadzi do klęski narodu. Nie ma takiego prawa i nie było aby człowiekowi podmienili rodziców bo kościołowi się nie podobają ich dzieci. Stosując dwuwierie i pozorowanie kieruje się broń przeciwko wiernym aby podważyć nas, którzy otrzymali prawo do dziedzictwa rodowego Rurykowiczów. Kościół naruszył prawa danego nam od moich rodziców co jest naruszeniem czwartego przykazania przez moją siostrę Beatę Marię Idziak, która przerobiła się za córkę mojej teściowej co jest oszustwem, gdyż zamieniono ją w systemie na Bocheńską.

Odniesienie się mojej siostry do ABW w stosunku do moich teściów jest próbą przerobienia mojej teściowej na Bocheńską podstawioną pod Skarżysko-Kamienną , gdzie w taki sposób wpisano mojego tatę na uroczystości w Liceum , gdzie był zaproszony ale nikt ja z siostrą się tam nie uczyliśmy. Z tego miejsca następuje przejście na Warszawę i fałszywych Bochyńskich w Radomiu. Wykorzystano pracownika PPH APE, Izabelę Styczyńską podstawiając pod Izabelę Fruner córkę znajomych moich rodziców, oraz Izabelę Krzemińską, żonę Witolda syna Konstancji Krzemieńskiej z domu Bochyńskiej, dalej pod Izabelę Lichtoń koleżankę mojej córki, pod Policję, przez wykorzystani niuansów, takich jak, sprzedanie mojego mieszkania sprzedanego dla Anny i Lucjana Sznajdrów, którzy wynajęli mieszkanie, dziecku Policjanta. Cele jest przyłączanie Policji do mojej rodziny w której oni nie są, i jest to kontynuowane przez symbolicznie odniesienie się do Izabeli CH, a poprzez Rondo do apartamentowca „Rondo”, i ukrycie wykorzystania depozytów rodowych przez firmy deweloperskie i agencje nieruchomości, oraz roboty murowe dla” BUT MAT”, której to firma Prokuratura odmówiła sprawdzenia konta, z powodu nieudostępnienia przez Bank, konto podstawione należało do mojego męża, gdzie wpłacano pieniądze nad którymi nie mamy kontroli a oskarżenie męża w Toruniu jest dowodem sprawowania kontroli przez Prokuraturę i Rząd RP. Wystarczy podmienić na dorobione podspólki np. odwrotność członów MAT-BUD i czerpać z bazy pieniędzy przez zadłużanie Polskiego Narodu, gdyż nikt nie mam prawa do tych depozytów oprócz mnie i mojego obecnego męża. Dopisano sklepy Meblowe „ABRA”, z którymi współpracował SOF-ART Sp z o.o., pod wcześniej wykreowaną przez błąd u Notariusza firmę SOFT-ART Sp z o.o., czyli faktycznie spółkę SOF-ART Sp z o.o., i uwierzytelniono oszustwa przez komornicze windykacje na innych nieruchomościach w kraju ukryte przez pomyłki pisarskie, aby kryć działania Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, i Agencji Rynku Rolnego, które służą do wydziedziczania Polaków na rzecz Żydów, podających się z spadkobiorców po naszej żyjącej rodzinie. Do utworzonej spółki przez pomyłkę pisarską SOFT-ART Sp z o.o., przypisano Ireneusza Wasilonka i wykorzystano dla wojska, przez Ireneusza Utnickiego pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Starachowicach, wykorzystując jego poręczenie dla SOF-ART sp z o.o.,do PFRON w Kielcach, i podmieniane są weksle na inne aby przejść na PFRON Warszawa i fałszywe windykacja na puste dodatkowe zabezpieczenia, mimo wypłaty roszczeń., aby wykorzystać do kradzieży i podmiany mojej rodziny oraz zniszczenia naszej godności.

Wykorzystano rachunek niezapłacony SOF-ART SP. z o.o. przed kilkunastu laty dla firmy dostarczającej wodę w dystrybuantach dla pracowników AQUA, a zamienionej później na innego dostawcę EDEN, co wykorzystano do podmiany na Zakład Pogrzebowy EDEN, aby odnieść się do sprzedaży grobów mojej rodziny.

Ma to odniesienie obecnie do podspólki METRON SA w Lublinie w celu windykacji SOF-ART Sp z o.o. przez bank PEKAO SA, gdzie znalazły się precjoza carskie i podstawiono pod nie Potockich aby ukryć wykorzystanie depozytów carskich Tytusowicza Romanowa brata cara. Z tego powodu znalazły się tam precjoza carowej Katarzyny II na koncie postawionym do fundacji Potockiego dokonując windykacji w tym fałszywych faktur na wodę powiększonych przez zapis księgowy.

Odniosę się jeszcze do jednego nazwiska pana Filipkowskiego z organizacji patriotycznej, aby wskazać wypowiedzi i manipulację jakie dokonywał, w celu potwierdzenia mojej tezy na wykorzystanie symboli masońskich. Wykorzystano SZŻAK, aby poprzez podział nazwy odnieść się do Żak, przez umieszczenie nazwy Żak, w celu wykazania źródła finansowania na rok 1999. Jest to rok śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, czyli hrabiego Jana Tarnowskiego. Mimo zapłaty na wypominki dla kościoła za ich odczytanie, w parafii Wszystkich Świętych nie odczytano ich a parafia wzięła pieniądze. Przy wykorzystaniu manipulacji, aby odrobić moim dziadkom innych mężów nie tylko dorobiono cudzołóstwo, ale skradziono datek a do tego stosuje się do przykazania nie kradnij. Dowodzi to, że podzielono mojego dziadka z babcią do innych rodzin dlatego odczytano jedynie babcię. Moich rodziców przypisano również do innych rodzin do hierarchów Kościoła, a mamę dodatkowo pod Tatarków, obcych ludzie pracowników obecnego mojego męża, gdy miał biuro w Warszawie, co jest szubrawstwem. Gdy odczytano moich rodziców byli oni w asyście papieskiej i kapłanów. Skoro kościół uznał w tym wypadku ich a nie uznał ich decyzji znaczy, że sam sobie zaprzecza a królestwo wewnątrz skłócone nie ostoi się.

Filipkowski jest sposobem na przejście na Filipczyńskiego sąsiada mojej siostry Beaty Marii Idziak przez jej wyjazdem z Katowic do Irlandii. Ponadto prze akta medyczne na chorobę Filipińska Aleksandra Kwaśniewskiego w Kijowie, a dotyczy DOMSTAL Kijów, który otrzymał mój mąż wraz z zakupem GBC Centrostal Bydgoszcz. Należy wspomnieć na bankiera lewicy pana Fogla początkowo Filipińskiego, który zabił staruszkę, a który został ułaskawiony przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, po czym pan Fogiel wyjechał do Szwajcarii, stając się kasjerem Lewicy. W tym wypadku dorabiane są linie dla różnych osób i wykorzystywany jest ich autorytet jak Mieczysław Fogg, właściwie Fogiel. Mieczysław pozwala na przejście na Mieczysława Pawlaka oraz ministra Mieczysława Lewandowskiego i wojsko męża Zdzisławy Lewandowskie z domu Maksalon na Tomaszów Mazowiecki, aby dodatkowo wykorzystać pod program Muzyczny np. „METRON”. Wykorzystywane są pieniądze na programy na dzieci, wojsko, teatr, muzyka. Opisywanie faktów nie jest sądzeniem, ale wykazywaniem zaszłości historycznych , które można przyrównać do gangreny przykrywanej przez instytucje, kryte autorytetem przez kościoły, jako plastrem, co prowadzi do zakażenia całego organizmu i Narodu, gdyż doprowadziło przez grzech jakim jest kłamstwo i złodziejstwo do morderstw. Jest to lawina grzechów, która zaczyna się do małych kamyczków, a ponadto małe liszki las podgryzają. Prowadzi takie działanie do pędu za kradzionym pieniądzem tworząc z niego boga, przez pozorowanie prawdy dla zysku. W rzeczywistości jest to dorobek na kradzionym złocie i przelanej krwi, moich przodków i kontynuowany jest nadal przez akta medyczne, tworzone przez lekarzy, którzy zamiast leczyć mordują, aby ukryć dawne morderstwa dokonane na mojej rodzie, czyli jest to polityka kontynuowana przez faszystów jak w obozach zagłady, co obecnie próbuje się powtórzyć. Żydzi według zakonu uchybiając jednemu przykazaniu, uchybiają wszystkim, co przeniesiono do kościoła katolickiego, czy jest stosowany Talmud żydowski, bez łaski i miłosierdzia. Według zakonu nie ma zbawienia, ale według łaski, i nie z uczynków aby się ktoś nie chełpił, ale uczynki wypływają z wiary. Można przyrównać to do sytuacji, gdy apostołowie łuskali kłosy w sabat co stało się ich oskarżenia przez Żydów, a co Jezus Chrystus odrzucił i usprawiedliwił. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Jeśli Kościół nie ma mocy prawdziwego Boga, ludzie nie mogą się nawracać, a wierni kierują się nienawiścią, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. Jest napisane kto powie bratu lub siostrze głupi, winien jest ognia piekielnego. Dorobiono nam opinie psychiatryczne tworząc z wierzących głupich, co samo w sobie wydało na nich wyrok, gdyż Bóg swoją chwałą nie da się podzielić, a najmniejszego potrafi postawić na najwyższej górze. Moje korzenie sięgają Judy i mam prawo znać swoje korzenie, gdyż drzewo, które nie przyznaje się do korzeni duże nie urośnie. Prawo Europejskie stało się nadrzędne nad prawem polskim, co dowodzi, że nawet prawu świeckiemu nie podporządkowano się, co na nich wydaje wyrok. Dowodem przeciwko, jest bezprawnie prowadzona sprawa mojego męża w Sądzie Okręgowym w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11, gdzie pozbawiono czci moich rodziców. Prowadzona jest druga sprawa potajemnie, gdzie podali się za nas oszuści, co było powodem nie ujawnienia jej. Wykorzystano moje doniesienie z moim mężem i zastosowano je przeciwko mnie i mężowi, a dla mnie dorobiono akta uszkodzenia ciała czego nie miało miejsca, a co jest dowodem planowanego przestępstwa i próby oskarżenia mojego męża, który otrzymał godność do mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, do prawa Rurykowiczów w linii cesarskiej, co zostało również potwierdzone przez moją mamę Filomeną Jadwigę Bochyńską. Dlatego podmieniono mi dane i podstawiono moją siostrę Beatę Marję Idziak pod moje dane a mój OESEL bezprawnie przypisano do wykreowanego nazwiska przez ZUS i Sąd przez aprobatę moje siostry przez ”A” jako Bochyńska-Kaźmierczak nawet już nie wpisując imienia co oznacza, że dochodzi do dalszej manipulacji. Podstawiono pod fałszywe nazwisko mój PESEL, co jest przestępstwem dokonanym w ZUS i Sądzie.

Wykorzystano bank PEKA SA w Starachowicach na ulicy Lipowej i dawne zamknięte konta na nazwisko Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki i dokonano podmiany właściciela depozytów carskich do pobierania pieniędzy z Fundacji Hr. Potockiego. Z tego powodu w tym banku Bankomat zawłaszczył kartę Jerzy Kaźmierczyk z POSTFINANCE ze Szwajcarii i jej nie oddano. Posłużono się skradzionym moim starym papierowym dowodem na nazwisko Bożena Piórecka i podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i zastąpiono agentem Bożeną Szwed w Szwajcarii do pobierania pieniędzy uwierzytelniając podmianę na apartamencie w Warszawie należącym do Jerzego Kaźmierczyk, dokonując ciągłych windykacji depozytów przez bank.

Przebaczenie niesie za sobą chęć poprawy a za czym idzie prawda. Były prezydent Lech Wałęsa, który przeprosił Żydów bezpodstawnie za mord, którego Polacy nie dokonali w czasie II Wojny Światowej, miał na celu fakt wymordowania moje carskiej rodziny w Polsce, aby obciążyć POLSKĘ, za przeszłość do której Żydzi nie mają prawa, gdyż to dotyczy się mojej carskiej rodziny. Historia ta ich nie dotyczy, ale odnosi się do mojej rodziny z Judy, co znaczy, że wykorzystano kradzione moje dzieci dla Izraela. Wszytko miała ukryć osoba Jana Pawła II co określił były Prezydent Lech Wałęsa, że trochę wartości i wszystko pójdzie łatwo. W ten sposób zaszydzono z chrześcijaństwa i sprzedano Polskę w niewolę grzechu, pod pozorem odpuszczenia win przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest drogą prawdą i życiem nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego. Nie ma zbawienia bez Prawdy a celowe kłamstwa i trzymanie narodu w ciemnocie jest grzechem, tych którzy go tak prowadzą. Jeśli ktoś może czynić dobrze a nie czyni grzech ma , tak jest napisano w Piśmie Świętym. Bez prawdy Żydzi nie uzyskają zbawienia, gdyż Jezus Chrystus po to się narodził i poświęcił swoje życie, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne. Żydzi nie uwierzyli do tej pory, co znaczy, że bez łaski będą osądzeni i bez miłosierdzia. Taką miarą jaką mierzą taką Bóg odmierzy. Bóg zna głębokości serca ludzkiego i zamiary. Pozory i udawanie innych będą odtajnione. Moim obowiązkiem jest obrona godności moich rodziców, dziadków i przodków, oraz ochrona życia moich dzieci i wnuków, w co kościół nie prawa ingerować.

W Biblii jest napisane że Bóg weźmie gałązkę z najszlachetniejszego drzewa i posadzi ją na najwyższej górze. Ponadto jest napisane, że o ileż bardziej wszczepić na moc tego który z natury należy do szlachetnego drzewa niż ci którzy chełpią się bezpodstawnie swoim stylem życia. Kościół zamierzał oszukać Boga o czym świadczy ich zmowa i dokonanie w przeszłości kradzieży moich dzieci, kiedy opłacono byłego męża aby pozbawić mojej rodziny autorytetu. Na wysokiej górze zamierzano postawić nieświadome wnuki, które są w wyniku gwałtu i nie mają błogosławieństwa czyli pomazania w celu manipulacji i wprowadzenia pogaństwa i okultyzmu. W ostatnich czasach będzie wiele pozornych cudów przez technikę aby ludzi zwieść.

Nieświadome dzieci miały mieć wpojone scenariusze filmowe jak „Kod Da Vinci”.

Żydzi znakomicie wiedzieli z jakiego rodu pochodzę i zamierzali oszukać Boga poprzez otoczenie mnie kościołami, które miały uzależnić mój byt od posłuszeństwa dla ich doktryn przy jednoczesnym opłacaniu ich z kradzionych depozytów naszej rodziny co jest przekleństwem. Jest to powodem, że Kościół pozbawiony jest mocy, gdyż Bóg nie może się przyznać.

W ślad za ALMA MATER mogę parafrazować, że moi rodzice umarli zaszczuci przez swoich, a obecnie nie uszanowano ich śmierci dlatego Bóg postawił nas najmniejszych z najmniejszych dając nam moc przeciwstawiania się złu. Jest napisane „mocni w wierze przeciwstawiajcie się złu a ucieknie od was”. Na koniec w taki haniebny sposób pozbawiono czci mojego dziadka , którego dziadek był wykładowcą na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie zabierając mu tytuł dany z urodzenia, a co za tym idzie przez samego Boga. Chrześcijanie nie mogą nauczać nienawiści do swoich rodzin bo jest to sprzeczne z ewangelią i przykazaniami. Dokonano zamiany pojęcia rodziny aby unieważnić przykazanie a w konsekwencji oskarżyć nasze rodziny. Wszystkie przykazania sprowadzają się do dwóch miłości Boga i człowieka. Papież w stosunku do swojej własnej religii uznał niektóre małżeństwa za nieważne co dowodzi, że potwierdza taką możliwość ale nie ma prawa do ingerowania w sprawy wiary innych, których pozbawiono czci tylko dlatego, że złodzieje korzystają z ich pieniędzy. Pieniądz umożliwia oczyszczenie z win ale nie przed Bogiem.

Przepięknie ujęła tą treść Bronisława Wieliczkówna, której tomik wierszy otrzymałam jako spuścizna po mojej rodzinie babci księżnej Marii Lubomirskiej od mojego taty:

„O! Wy przeczyści z obliczem szatana,

Nie złudzą świata pozorów mamidła,

Nie ta kłamstw śmiałość za cnotę podana,

Do stóp wam śle uwielbień kadzidła.

Ta aureola co zdobi wam czoła,

Co w oczach świata z świętymi was sprzęga,

Co cześć wam korną zjednywa do koła,

To waszych bogactw wszechwładna potęga.

Choćby w was serce plam miało tak wiele,

Tak było czarnem jak piekieł otchłanie-

To jeszcze złota się znajdą czciciele,

Co miało świętych sprzedadzą wan za nie.”

Wiersz znajduje się w tomiku wierszy z „Wiosny Życia” pod tytułem „Widziałem na ziemi” rok 1894.

Kradnąc moje dzieci i próbując ich wykorzystać Kościół uznał mnie godną co jest w sprzeczności z jego posterowaniem. Jeszcze nikt nigdy Boga nie oszukał.

Mnogość i skala wykorzystywanych imion nazwisk oraz przedział lat wynika z powodu stosowania systemu komputerowego do manipulacji genealogicznej.

Księga Ezechiela 31, 4-5

Wody dodały mu wzrostu, otchłań go wywyższyła sprawiając ,że strumienie płynęły dokoła miejsca, gdzie był zasadzony, i swoje potoki kierowały do wszystkich drzew polnych. Dlatego wielkością swą prześcignął wszystkie drzewa polne, pomnożyły się jego konary, i jego listowie się rozrosło dzięki obfitości wody podczas jego wzrastania.”

Księga Joela 4,19-21

Egipt będzie wydany na spustoszenie, Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych względem synów Judzkich, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. Pomszczę ich krew, nie pozostanie bez kary. A Pan zamieszka na Syjonie”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s