Matactwa Banków i kradzież dzieci kryta przez Prokuraturę

Starachowice 02.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
IMG1583Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża IIK 164/11

Matactwa Prokuratury w celu kradzieży pieniędzy przez Skarb Państwa

W przeszłości doszło do zagrabienia grobu w Wąchocku mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanowa i upozorowania, że pochowano go na Jasnej Górze w Polsce. W rzeczywistości część ciała zostawiono a część została przewieziona, aby doszło do pochowania go z honorami państwowymi w Rosji i oszukano całą Rosję, że pradziadek car Mikołaj II został zamordowany w Jekaterynburgu w Rosji. W tym czasie Michaił Gorbaczow spotkał się z papieżem Janem Pawłem II w Watykanie. Rząd Rosji wydał dokumenty w 1997 roku dla fałszywych spadkobierców do Hiszpanii czyli Marii Romanow, która współpracowała w Polsce z gen. Olegiem Radziejewskim i jego żoną Anną z domu Wróblewską, znajomymi Prezydenta Rosji Władimira Putina i byłego Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Wykorzystano wyjazd na wycieczkę do Hiszpanii, mojej siostry Baty Marii Idziak, aby jej dane przypisać dla Marii Romanow pozorującej spadkobiercę rodziny carskiej. Do Hiszpanii wyjechali również gen. Oleg Radziejewski razem z żoną, którą upozorowano za moją skradzioną córkę Annę Piórecką. Częste wizyty znajomego z Odnowy w Duchy Świętym, pana Józefa Wróblewskiego ze Starachowic, są pozorowaniem mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, dla kolejnej fikcyjnej postaci wytworzonej w PRL Józefa Bochyńskiego z pogranicza którego matka była z FOGLÓW. Dalej dla Bankiera Lewicy, który zmordował staruszkę w Polsce i otrzymał ułaskawienie pod Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, po czym stał się bankierem w Szwajcarii, co już wcześniej zaplanowano. Ukryto fakty historyczne, gdy Tytusowicz Romanow spotykał się z Tadeuszem Kościuszką w Sosnowicy i wymyślono zastrzelenie w Sosnowicy Jana Bocheńskiego, aby dziś cofnąć czas i zrobić, to czego nie zrobiono w mienionym czasie. W tym celu podmieniono na Bocheńskiego Jana, mojego teścia Jana Kaźmierczyk, który miał zostać zastrzelony zgodnie z wcześniej wykreowanymi dokumentami na Jana Dariusza Kaźmierczyk, jako Bocheńskiego.

Połączono Sosnowicę i Pałac w Sosnowicy w Lozanną, gdzie wykorzystano malarza Zaborowskiego do sprzedaży kradzionych dzieł sztuki. Obecnie są promowane rekonstrukcje i karykatury, aby przyzwyczaić naród do szmiry i ukryć kradzieże dzieł sztuki.

Andrzej Pachowski, którego teść to Jerzy Piórecki, upozorował swojego teścia, na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby wpisać go na Apartament Mojego męża w Warszawie, który miał w dyspozycji Mieczysław Pawlak, oraz pan Pagani z Włoch i fałszywi Tarnowscy, podstawieni Lewandowscy i elity rządowe w celu ukrycie finansowania Partii Politycznych z kradzionych depozytów. Należy wyjaśnić , że Zaborowski zostaje zmieszany ze Zborowskimi , co jest tworzone przez pomyłki pisarskie, które skutkują później dorobieniem kolejnych osób do kradzieży. Obecnie moje dane są powielane przez pomyłki pisarskie wpisując ten sam PESEL, aby nie móc odnieść się do prawdziwych danych, i tak są fałszowane dane w ZUS, gdzie skradziono mi ponad 18.000,- zł kilka lat temu, co obecnie powinno być powielone. ZUS określił zawieszenie, co jest prawnie nie możliwe, ale jedynie gdy ktoś umarł, co widocznie już zrobiono w systemie i ktoś pobrał pieniądze. Mam jedyną siostrę i jedynie ona mogła to zrobić, względnie osoba, której ona oddała swoją tożsamość jak fałszywa Maria Romanow, która ma syna Jerzego, którego podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Obecnie wyszedł fakt , że w przeszłości doszło do kradzieży moich dwoje dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego. Moja siostra Beata Idziak podała się za ich matkę i umieszczono ich w zakonie. Aby ukryć ten proceder upozorowano w dokumentach przez komunistów zamianę mężów pozorując , że Dariusz Piórecki jest mężem Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej a Piotr Idziak moim mężem. Kościół Katolicki zaakceptował to oszustwo w pełni świadomy, dokonywał z komunistami działów spadku na majątku carskim mojej rodziny, dokonując działów spadku po moich rodzicach za ich życia. Doszło w Starachowicach do oszustwa, które ukryto przez przejęcie majątku Zakładów Starachowickich w postaci domów zakładowych, które przejął Urząd Miasta, a zarządcami stał się STBS, po czym zamieniony na „Wspólny Dom”, który następnie na tym majątku tworzył spadkobierców rodziny carskiej posługując się DNA ze skradzionych moich dzieci. Wykorzystano fakt, że moja mama miała udziały w w Spółdzielni SPOŁEM, i podmieniono tam inną osobę, podobnie jak wkład do SKOK mojego ojca 50,- zł stał się powodem do podstawienia innej osoby pod mojego tatę, podmianie posłużyły również pieniądze w Funduszu Św Jerzego w Zamościu, cztery świadectwa udziałowe. Jaskrawym przykładem jest ulica Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie zamieniono sąsiadów na spadkobierców po moich rodzicach. Nie oddano nam terenu Pałacyku i 50 ha zgodnie z dekretem Bieruta, gdyż podstawiano za rodzinę pracowników wojska i PZPR jak Waldemar Maksalon, który udaje księcia Glińskiego, zajmując mój dom ulicy Nad Kamienną 25 po dziadkach na podstawie oszustw Sądowych w Starachowicach przy współpracy z UB, co jest sprzeczne z artykułem 13 Konstytucji RP.

Już w przeszłości moja siostra Beata Idziak z domu Bochyńska, zaczęła pozorować Beatę Piórecką jako żonę Dariusza Pióreckiego, aby pozorować hybrydową rodzinę dla kościoła i wojska. Watykan przy pomocy skradzionych moich dzieci sprawuje faktyczną kontrolę nad carskimi depozytami naszej rodziny. Po rozwodzie z Dariuszem Pióreckim doszło do podmiany danych osobowych mojego drugiego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego, aby ukryć dokonanie działu spadku po moich rodzicach Filomenie Jadwidze Bochyńskiej i Józefie Ludwiku Bochyńskim za ich życia, gdyż nie mieli możliwości korzystania z depozytów własnej rodziny, które zabezpieczył Brunon Bochyński posługujący się w przeszłości tożsamością Roman Bochyński żonaty z księżną Marią Lubomirską a na końcu życia ukrywający się pod tożsamością o. Józef Innocenty Maria Bocheński, rektor uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Sąd w Opocznie ukrył kradzież obrazów w Szwajcarii, z depozytów carskich, podważając prawo właściciela. Stało się to przyczyną, że zawłaszczono obrazy bezprawnie na rzecz Invest Banku, pana Zygmunta Solorz Żak współpracującego z Kościołem oraz nasze prawo do dziedzictwo rodowego, w dodatku bezprawnie podważając prawo mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, jeszcze za życia mojej mamy co doprowadziło do mamy śmierci w 2010 roku. Tata zmarł w 2007 roku, co próbuje się ukryć przez oszustwa Sądowe.

Pełnomocnicy Janina i Stanisław Pikul, otrzymali do wyceny obraz „Kosz ze Śliwkami” Chrywniakówny, który otrzymaliśmy z mężem Jerzym Kaźmierczyk od mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego. Chrywniakami nazywali ludzi mieszkających w dolinie chodelskiej, w Lubelskim, co ma przejście na Szwajcarię i na Unteragerii. Obraz był namalowany przez moją babcię księżną Marię Lubomirską. Obrazem tym posłużono się w celu uwiarygodnienia fałszywej rodziny Pióreckich, składającej się z mojej siostry Beaty Idziak pozorującej żonę Dariusza Pióreckiego w Watykanie. Przerobiono dzieci Beaty Idziak na Pióreckie, aby połączyć ze skradzionymi moimi dziećmi, za których matkę podała się moja siostra Beata Maria Idziak. Dwoje z trzech moich dzieci które wychowywałam, przerobiono w systemie na osoby chore i upozorowano opiekę nad nimi mojej siostry, która w rzeczywistości nie pracowała i sama korzystała z pracy mojego dziecka Marty Pióreckiej, która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Marta Bochyńska. Syn Adam Piórecki zmienił na Kornaszewski, czyli tak jak zmienił jego ojciec po rozwodzie, a trzecie dziecko, mój syn Jakub Piórecki w Polsce, jest na studiach magisterskich. Obecnie następuje próba nakłonienia go przez jego ojca Dariusza Kornaszewskiego dawnej Pióreckiego, aby zmienił nazwisko na jego nowe, a co za tym idzie, aby oddał swoje dane dla służb, i aby ktoś inny podał się za moje dzieci. Moje dzieci które wychowywałam, miały być zlikwidowane, i zawłaszczone ich dane osobowe, oraz zawłaszczono by lata nauki i pracy moich dzieci, aby czerpały zyski z nich Kościół i Skarb Państwa. Moje dzieci miały stać się bezimienne dla służb, bez tożsamości i przyszłości. W ten sposób Watykan zaakceptował rodzinę hybrydową składającą się z siostry Beaty Idziak współpracującej z Jarosławem Maślisz synem I sekretarza PZPR w Katowicach, oraz z Dariuszem Pióreckim, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i ożenił się po raz drugi w z Ewą Machowską z domu Niewczas pracownika Urzędu Skarbowego w Starachowicach,i ślub wzięli w Kościele Zielonoświątkowym na Wybrzeżu , po czym wyjechali do Irlandii, wprowadzając się, do domu mojego dziecka Adama Pióreckiego, któremu pomógł mój obecny maż Jerzy Kaźmierczyk, podobnie jak Wojciechowi Idziak i Pawłowi Idziak, czyli dwojgu dzieciom mojej siostry. Mój syn Adam zmienił później nazwisko na Konaszewski, co było na skutek wpływu jego ojca Dariusza Kornaszewskiego wcześniej Pióreckiego, który miał wyrok o znęcanie się. Pobiera on bezprawnie pieniądze z depozytów carskich przez pozorowanie nadpłaty podatku w spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk takich jak PPH APE, SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o., która sponsoruje projekty dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, byłego naszego Pełnomocnika. Dzieje się to przez windykację depozytów carskich poprzez fałszywych spadkobierców na firmach męża za jego życia. Dogmaty Kościoła Katolickiego zostały celowo wykorzystywane do niszczenia rodzin poprzez pozorowaną ochronę rodzin. Bliźni może być niszczony, okradany a nawet zabijany, jeśli nie stosuje się do wytycznych Watykanu, co nie ma faktycznego odniesienia do prawd wiary, głoszonych przez Papieża i dogmatów, które są wykorzystywane, aby ukryć bezprawne korzystanie przez Kościół z pieniędzy naszej rodziny. Państwo Stanisław i Janina Pikul podali się za właścicieli spółki męża Jerzego Kaźmierczyk, Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , tworząc dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach fałszywe windykacje, co doprowadziło do wytworzenia spółki SOF-ART Sp z oo Dariusz Piórecki, jako osoby fizycznej, która windykuje mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, co jest jawnym oszustwem a służy sponsorowania NFZ. Akta medyczne służą do podmiany rodzin i są wykorzystywane do tworzenia fikcyjnych danych przez Zakłady Psychiatryczne, które tworzą i wystawiają fałszywe opinie psychiatrycznych o urojeniach za co odpowiedzialny jest NFZ, który pomału jest przejmowany przez prywatne podmioty za kradzione pieniądze. Doszło do sytuacji, że moja siostra podała się za żonę pierwszego męża, a obecnie drugiego mojego męża , którego według faktów, skarży w Toruniu w dodatku z moim pierwszym mężem. Siostra podała się za jedynego spadkobiercę po naszych rodzicach, w celu ukrycia elit komunistycznych współpracujących z kościołem posługując się moim skradzionym dowodem na Bożena Piórecka i fałszywymi windykacjami wytworzonymi przez UM Starachowice, Starostwo Powiatowe w Starachowicach i PFRON w zamkniętej sprawie w Sądu Okręgowego w Kielcach, który nie chce wydać dla mnie obecnie Wyroku, czego nie ma prawa mi odmówić, gdyż miałam to zagwarantować prawnie. Wysyła mnie do Sądu Rejonowego, gdzie ta sprawa się nie toczyła, gdyż chodziło mi o sprawę odwoławczą Sądu Okręgowy sygnatura akt IX Ka 280/12.

Jest powaga rzeczy osądzonej. Pan Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, Tomasz Nowak, wydał Postanowienie, że Adwokat z Urzędu był z powodu komplikacji spraw, a ja nie miałam wykształcenia prawniczego, nadto odniósł się, że nie jest z mojej arystokratycznej rodziny prababci hrabiny Marianny Nowak i dlatego miał prawo dalej prowadzić postępowanie.

W sprawie udowodniłam majątek mojego dziadka księcia Romana Bocheńskiego, żonatego w 1930 roku z Marią Lubomirską właściciela Zakładów Starachowickich.

Na rozprawie poprosiłam o utworzenie depozytu z bezprawnie wypłacanych pieniędzy przez UM Końskie dla fałszywych hrabiów Tarnowskich. IX Ka 280/12 SO Kielce, co stało się sposobem do kradzieży przez tworzone fałszywe windykacje.

Sąd Rejonowy w Końskich i Opocznie stwierdził, że nie ma możliwości prawnych do odzyskania mienia , powołując się na niezawisłość sądów, i uchylił się od odpowiedzialności za kradzione pieniądze i obrazy. Minister Skarbu RP stwierdził, że obowiązkiem Prokuratury jest zwrot wydanego mienia mojej rodziny, gdyż nastąpiło to w wyniku wprowadzeni Sądu w błąd przez służby i fałszywych spadkobierców rodziny carskiej. Komisja Nadzoru Bankowego stwierdziła, że obowiązkiem Prokuratury jest usunięcie nieprawidłowości w obrocie carskim mieniem w Bankach.

Działania Prokuratury doprowadziły do tworzenia fałszywych spraw windykacyjnych „Ko” na terenie całego kraju, aby wyprowadzać depozyty carskie przez fałszywe windykacje i banki, które powołują się na tajemnicę bankową. Koło się zamyka. ING Bank Śląski z Bankiem Pocztowym, PKO BP i Pekao SA , oraz inne jak Raiffeisen, obracały depozytami carskimi używając fałszywych windykacji i danych osobowych oraz uwierzytelniały te oszustwa skradzionymi moimi dziećmi, jako spadkobiercami, w dodatku w firmie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, co dowodzi podmiany męża danych na Dariusza Pióreckiego pierwszego męża i moją siostrę Beatę Idziak podającą się za żonę byłego męża, udającą Beatę Piórecką.

Na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach został wymontowany licznik energii elektrycznej pokazany z naszych artykułach, i licznik zużycia wody, mimo to ktoś podał się i za mnie. Platforma cyfrowa nc+ wytworzyła windykację z Piotrkowa Trybunalskiego, a ktoś zrezygnował z umowy podając się za mnie wytwarzając dług, co dowodzi fałszowania danych przez Prokuraturę w Toruniu, która podważyła Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach, w sprawie prowadzonej przez Sędziego Tomasza Nowaka, oraz Sąd Apelacyjny w Krakowie, i dorobiła fałszywe opinie psychiatryczne o urojeniach, aby ukryć dokonane kradzieże przez Skarb Państwa i wojsko. Należy dodać, że w mieszkaniu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, nie ma prądu i nie można oglądać telewizji a umowy nie podpisywałam z NC+. W mieszkaniu wodociągi wystawiły rachunki za wodę, a woda jest odcięta i nie ma licznika. Co dowodzi, że powiększane są kwoty przez zapis księgowy i windykowane depozyty naszej rodziny. Rachunek na wodę na ul. Nad Kamienna 25 , został przypisany do ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 co jest oszustwem. Nastąpiła próba dorobienie istnienia wody, gdzie jest ona odcięta. Rachunek to ok. 12 złotych , co stanowi odniesienie do uratowanych 12 osób, w drodze do Szwecji, i Szwajcarii, które mogły posłużyć do podstawienia pod moją mamę, nie żyjącą, jako żyjącą, co jest widoczne w awizo dziś przysłanym do nieżyjącej od 2010 roku mamy, oraz dla taty nieżyjącego od 2007roku, jako dziś żyjącego w SKOK, który sam był windykatorem po śmierci taty.

Kasa Stefczyka przysłała dokument, że mój tata jest udziałowcem i nie posiada długu a dla mnie wcześniej wysłano zaproszenie na badania manograficzne z Gdańska, co dowodzi, że upozorowano, że związana byłam z tamtym terenem dla Barbary Bochyńskiej. Wykorzystano do tego list z 1.03.2005 roku, gdzie tata odnosi się, że był z rodziną na wybrzeżu w latach 80-tych jak tworzyła się Solidarność. Byliśmy w tym czasie jedynie na wakacjach, ludzie podchodzili do pociągów i mówili zrozpaczeni, że jest bardzo źle. Ponadto w sprawie nie żyjących rodziców wynika, że ING Bank Śląski i konsorcjum banków ożywiło moich rodziców i podstawiło agentów wojska, do wyprowadzania naszych rodowych pieniędzy. Doszło do kradzieży ponad 18.- tysięcy z funduszu emerytalnego z ING na nazwisko Bożena Piórecka, co dowodzi podstawienia mojej siostry za mnie. Obecnie Bank PKO BP przeniósł moje dane na Warszawę, o czym świadczy korespondencja z Warszawy, a wcześniej z Łodzi, co oznacza wpisanie mojej siostry Beaty Idziak za mnie, oraz Dariusza Pióreckiego za Jerzego Kaźmierczyk. Całość ukryta jest przez wpisanie się jako spadkobierców na apartament mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie, którym zarządzał Mieczysław Pawlak, a który już nie żyje. Apartament w Warszawie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystywało biuro ORSA z Warszawy, które pracowało dla Mieczysława Pawlak i Stanisława Pikul. Biuro ORSA kierowało pod adresem mojego męża Jerzego Kaźmierczyk groźby.

Wyjaśnienie szeregu spraw doprowadziło do tego, że kościół i wojsko posunęło się już do wykorzystywania dzieci i próby zastąpienia Konrada Szmytka w Szwecji przez Natalię Wiatrowską i mojego syna Jakuba Pióreckiego do obrotu depozytami, podstawiając na wybrzeżu inne osoby aby ich pozorowały do Szwecji i Szwajcarii, również poprzez domy dziecka i domy rodzinne dziecka.

Połączono podmianę osób z windykacją firmy w Szwajcarii Intrum Justitia w Unteragerii. W tym celu wszystkie już umorzone długi są nadal egzekwowane, oraz te które nie miały miejsca. Wykorzystano zakup kilku numerów gazet dla dziecka, z częściami samochodu, z czego zrezygnowałam, ale zaistniał fakt przysłania mi samowolnie dwóch następnych numerów, w latach, gdzie miałam małe dzieci ok 20 lat temu, i wystawiono windykacje wcześniej dla mojego dziecka, które nie jest stroną, na ok 200 złotych, a dziś ponownie w 2015 roku kwoty na 75,- złotych (siedemdziesiąt pięć złotych) jako należność główna, bez odsetek, aby windykować,ponownie ale moje dziecko i w dodatku w Szwajcarii, tworząc z niego spadkobierce po mnie żyjącej, za gazetę i części samochód do sklejania nie nadające się do użytku. W dodatku sprawa powtarza się cyklicznie, obecnie bez odsetek w celu powiększenia przez zapis księgowy na dowolne kwoty pod programy bankowe. Moją nieżyjącą mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską podstawiono jako żyjącą pod Teresę Szmytka, która w przeszłości mieszkała w Piotrkowie Trybunalskim. Przez cały czas są tworzone oszustwa, aby ukryć kradzione mienie naszej rodziny i przez windykacje upozorować słuszność korzystania z nich, dlatego tworzone są bez przerwy długi i niekończący się ciąg oszustw, które nie mają zahamowania, ani zdrowego myślenia przez Sędziów, Lekarzy ani Prokuratorów, Policję, Polityków, Duchownych, którzy i tak kiedyś staną przed Sądem Bożym, czy są wierzący czy nie.

Do wyprowadzania pieniędzy przez agencję nieruchomości zostało wykorzystane również media w tym prasa przez nazwę Biura Nieruchomości ARKA-DEW wykorzystując nazwę miesięcznika z 2010 roku NASZA ARKA, aby wesprzeć się autorytetem Kościoła Katolickiego, a Kościół Zielonoświątkowy połączono porozumieniem z Kościołem Katolickim, aby przeprowadzać transakcje finansowe. Można jedynie odnieść się do słów Dawida Wilkinsona, z Kościoła Zielonoświątkowego, który z rozpaczą mówił na temat stanu duchowego Kościołów, po czym zginął w wypadku samochodowym, którego zdarzenie jest podejrzenie. Przerobiono wspólnotę osób uwolnionych z uzależnień, której pomagał Pastor Dawid Wilkinson w USA, na nowy Kościół, aby wprowadzić w błąd wierzących. Działania charytatywne ukryły się z kościołem Armii Zbawienia, który kryje kradzież ziemi na świecie i wprowadza w błąd wierzących. W tym wypadku podstawiono za mnie Bożenę Olszewską w Starachowicach, Warszawie i Niemczech, Anglii, wykorzystując moje nazwisko z pierwszego związku na Piórecka oraz moje dzieci. Ukryte to zostało przez Państwo Frankiewiczów i Gminę Żydowską. Państwo Frankiewicz, dorobili windykację na wodą na mnie, oraz gaz którego licznik im przepisałam po śmierci mojej mamy, gdy wynajęłam mieszkanie, co zamataczyli i podali się za spadkobierców, ponadto licznik energii elektrycznej przepisałam dla nich a wykreowano kilka fikcyjnych tożsamości pod moich rodziców, pozorując właścicieli mieszkania i dokonano sprzedaży moje własności na oszustów.

Mądrość Syracha 20,24-26

Kłamstwo jest złym nawykiem człowieka i jest ono stale na ustach ludzi źle wychowanych. Lepszy złodziej niż ten, co stale kłamstwem się posługuje, obydwaj zaś zgubę odziedziczą w spadku. Wzgarda zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale ciąży na nim.”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in BohdanŻakiewicz, gosdpodarka, polityka, Romanov, SO Toruń, Tsar and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s