Windykacja podatków za carskie ziemie przez RP w Toruniu

Starachowice 08.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:Jerzy Kaźmierczyk
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11

Pobór podatków przez Skarb Państwa za wszystkie tereny mojej carskiej i arystokratycznej rodziny, przez windykacje firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk

Zagrożone zostało życie naszych rodzin, gdyż większość ludzi widzi jedynie pieniądze co jest złudne i prowadzi do szeolu. Prawdziwą wartością jest wiara nieobłudna. Wykazywanie przykrych zaszłości historycznych i wyjaśnianie ich dziś nie jest złośliwością, ani chęcią odwetu, ale koniecznością prowadzoną w duchu miłości Bożej, jako nawoływanie do zamknięcia tego rozdziału historii w prawdzie, mądrości i mocy Bożej. Nie można budować szczęścia na tragedii ludzi. Zanim Bóg zniszczył miasta, zawsze wzywał do upamiętnia, a dopiero, gdy ludzie nie usłuchali nastał koniec. Odniosę się do zasugerowanego mi źródła problemu, na co zwróciła mi uwagę pani Prokurator, którą musiałam zaskarżyć, aby zatrzymać falę nieprawidłowości. Ona wykonywała jedynie swoją pracę, gdyż każdy musi mieć na chleb, a słońce świeci nad dobrym i złym. Przyczyna problemu tkwiła w przeszłości, a obecnie znalazła się w naszej rodzinie, z powodu, że siostra podała się za mnie, i zadłużała nieruchomości oddając moje dane dla służb, które dalej zadłużały na mnie. Dlatego zaznaczyłam, że wycofuję z mężem wszystkie doniesienia, które mogą być jedynie ponowione w przypadku, gdyby ktoś nas zaskarżył. Miałam tylko jedno wezwanie nazwane przez panią Prokurator jako „sprawa o uszkodzenie ciała”, a jest to sprawa, bezprawnie dorobiona, na Policji w Paradyżu, czyli w komendzie, która została przeniesiona z Pałacu w Białaczowie województwo Łódzkie.

Było to miejsce nie związane z moim rejonem i zamieszkaniem, gdyż jest w innym województwie. Należy tu zaznaczyć, że budynek posterunku Komendy Policji został przeniesiony z Pałacu w Białaczowie do Paradyża. Jest to prawdziwy powód podmiany rejonizacji, gdyż Pałac w Starachowicach mojego dziadka został oddany Niemcom, pozorującym spadkobierców przez firmę MAN, a zamierzano to ukryć przez podstawienie Policji jako spadkobierców na Pałac w Białaczowie, po czym przeniesiono Komendę na Paradyż. Paradyż to miejscowość, gdzie jako dziecko byłam na rekolekcjach u sióstr zakonnych. Tam przerobiono mnie na zakonnicę Mariolę, o czym pisałam wcześniej. Zrobiono tam ośrodek chorych , aby ukryć pranie pieniędzy z Kościoła na dorabiane przez Kościół opinie psychiatryczne dla osób, które wyszły z seminarium i mojej arystokratycznej rodziny. Znajdował się tam Dom Pocieszanka, co ma odniesienie do Ksiąg Parafialnych w Wąchocku i umowy mojej babci wytworzonej, po zamordowaniu jej rodziców Księcia Glińskiego oraz Marianny z hrabiów Nowaków. Zamienione zostały w tym wypadku również rodziny pod Mariannę Dybalską matkę Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaską, aby ukraść carskie mienie przez agentów Niemieckich. Rodziców księżnej Reginy Glińskiej podstawiano pod Bocheńskich, a w umowie występował Andrev Pociecha. Dalej przejście następuje na Andrzeja Pachowskiego na Warszawę, którego przerobiono na moją rodzinę na bazie jego teścia Jerzego Pióreckiego, którego zamieniono za Jerzego Kaźmierczyk mojego męża i podstawiono pod Charzewice majątek brata zamordowanego mojej babci Jerzego Lubomirskiego.

W dzisiejszym piśmie odniosę się do Alicji Idziak córki mojej siostry, gdyż wykorzystano ją jak w bajce „Alicja w krainie czarów” traktując życie ludzkie jak bajkę lub grę.

Wykorzystano jej syna Jakuba Idziak, którego podstawiono pod mojego syna Jakuba Pióreckiego zamieniając go na Lewandowskiego. Z tego powodu dorobiono właściwość na Opoczno i Tomaszów Mazowiecki, aby dorobić genealogię dla Sanguszko. W tym wypadku wykorzystano dorobioną linię na Jadwigę, tak dla mnie jaki i mojej nieżyjącej mamy i podstawiono mnie za moją mamę i babcię jako córkę księcia Franciszka Glińskiego.

Wykorzystano akta medyczne Ireny Śledzik, która choruje na nerki i ma kilka razy w tygodniu dializy zamieniając ją na Romanow po czym podmieniono dane mojego męża na Irenę przez Prokuraturę z Kielc, jedynie przez skreślenie naprawiając błąd a pozostawiając w systemie jako Irena Kaźmierczyk i połączono tak spreparowane akta z aktami medycznymi Alicji Idziak.

Akta Ireny Śledzik miały być tożsame z Alicją Idziak, którą przeznaczono, aby dzieliła ten sam los. Dzisiejsze służby dysponują ogromną wiedzą jak zaszkodzić człowiekowi przy jednoczesnej ogromnej wiedzy jak wyleczyć człowieka z każdej choroby. Najbardziej niskie i podłe jest uderzenie w rodzinę, gdyż pozoruje się, że osaczona osoba musi wybrać między życiem swojego dziecka a innych osób z rodziny. Jest to oczywiście kłamstwo, ale młodzi ludzie nie zawsze mają na tyle wiary. Wiara jest pewnością tego czego się spodziewamy. Jezus Chrystus przychodząc na świat dał nam pewność nie tylko zbawienia, ale również tego, że przez niego zwyciężamy w każdej sytuacji, gdy jesteśmy Jego dziećmi. Jest napisane, mocni w wierze przeciwstawiajcie się diabłu a ucieknie od was. Ponadto jest napisane, choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Jedynie świadome grzechy będą poczytane czyli czynione z premedytację. Jeśli człowiek odrzuci grzech, zapis dłużny zostaje skreślony. Młode pokolenie jest karmione okultyzmem, co widoczne jest w mediach i w każdym miejscu. Jezus Chrystus zwyciężył zło i my mamy w nim zwyciężać.

Wykorzystano Alicję Idziak, aby została „wytarta” z historii, a na jej miejsce podstawiono wymyśloną Alicję Mazurek na warsztat mojego dziadka przy ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach, a przerobiony został na warsztat mojego żyjącego teścia na Miedzną Drewnianą 244 gmina Białaczów, powiat Opoczno, w celu obarczenia go fałszywymi podatkami i ukrycia matactw Urzędu Miasta Starachowice. W tym celu warsztat mojego dziadka został zadłużony dziesięć lat po jego śmierci, mimo iż mieścił się w budynku dawnego garażu w nieruchomości jego żony. Ukrycie tego faktu nastąpiło przez UM Starachowice , który wpisał się na garaż przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1 , udając właściciela na nieruchomości, jak również wpisano sąsiadów przez Sąd. Garaż był kupiony na wyłączną własność moich rodziców za 100% wartości oraz z działką dochodzącą do niego za 100% wartości, mimo że działka była we współwłasności i za tą cześć zapłacili 100%. W ten sposób ukryto numer działki 29 na ulicy Nad Kamienną 25, który znajdował się również, przed zakupem garażu na Bohaterów Westerplatte 1, jako działka 29. Całość tego terenu należała do księcia Franciszka Glińskiego, który robił nabór do fabryki po czym został zamordowany w czasie wojny i podstawiono agentów niemieckich Maksalon, poprzez Anglię czego dokonuje się dalej przez województwo Łódzkie, gdyż tam jest ośrodek wywiadu i łączy się z województwem Lubelskim, aby przejść na tereny rodziców mojego taty, Opola Lubelskiego i Lubelszczyzny. Aby ukryć dorabianych spadkobierców UM Starachowice ma udziały w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na mapach geodezyjnych zostało wpisane ponad 10,- tysięcy osób udających spadkobierców na jednej działce, przy czym na mapie wpisano moją mamę po śmierci taty i nie wpisano mnie i siostry, co narusza nasze dobra. Mnie z siostrą zmieszano z pozostałymi 10,- tysiącami. Dla mojej mamy podmieniono rodzinę z domu dorabiając pochodzenie mojego ojca dopisując , że jest z Bocheńskich na garaży przez Wiceprezesa Sądu w Starachowicach, co również uczył w stosunku do mojej osoby. Należy zaznaczyć, że systemy komputerowe i programy w Urzędach są dokładnie dobierane do matactw Rządu, aby ukryć podmianę rodzin nie pozwalając na wgląd do prawdziwych danych. Przykładem jest dopisanie dla moje mamy, jako męża jej ojca. Celem tego jest przejście na Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie dopisano dla mojego dziadka fałszywego syna Bogusława Krasuskiego, czyli pierwszego teścia mojego obecnego męża. Pod jego córkę Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską, pierwszą żonę mojego męża ,w tym wypadku podstawiono mec. Katarzynę Berus z Warszawy, aby odnieść się do byłych stryktur i wykorzystać jej ojca adwokata w przeszłości Prokuratora Ryszarda Berus, do podstawienia fałszywej genealogii dla Kazimierza Bani pracującego dla Rosji, który mówił, że jest traktowany jak agent GRU. Jego działania potwierdziły słuszność takich zarzutów, gdyż nie jest możliwe, aby w bankach znikły moje prawdziwe dane i aby uruchomić ogromne pieniądze na mnie, podstawiając spadkobierców. Dowodzi to również, że pan Marian Budka jest w tych samych strukturach , gdyż on miał przesłaną moją metrykę urodzenia, po czym mnie uśmiercono w systemie bankowym a moja siostra posłużyła się moimi danymi.

Doszło do podstawienia dziecka Alicji Idziak, Jakuba Idziaka z ojca Lewandowskiego pod mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego podstawionego pod mojego teścia Jana Kaźmierczyk. Celem było wpisanie na teren mojego teścia na Miedzną Drewnianą 244, państwa Lewandowskich, których podstawiła III Rzesza Niemiecka po morderstwie moich dziadków Książąt Glińskich. Moja babcia oficjalnie urodziła się w Hucie a dokumenty prawdziwe zostały wywiezione do Niemiec przez okupanta. Z drugiej strony dorabiane są do tej fałszywej linii dokumenty przez państwo Podczaskich. W tym celu wykorzystano Zwolińskich, którzy odnaleźli babcię po 20 latach oddając jej część spadku. Należy zaznaczyć, że Zwoliński ojciec i syn zostali zamordowani obozie koncentracyjnym i nie mogli odnaleźć babci bo już nie żyli. Świadczy to, że zrobiono dział spadku na mieniu mojej babci za komuny i dla komunistów. Podobnie zrobiono dział spadku po Karolu Schreiberze, którego zamordowano przez Niemców i upozorowano, że przeżył jego syn podobnie jak Zwolińscy. Powstały zeszyty „Zwolskie Kwiatki”, czyli spis osób podstawionych pod wymordowane rodziny w celu ukrycia morderstw i grabieży mienia rodzin arystokratycznych, kryty przez Kościół.

Hrabia Władysław Tarnowski został zastrzelony przez księdza przed wojną i upozorowano, że był w obozie koncentracyjnym gdzie został sparaliżowany, a z którego zabrała go Niemka. Z powodu paraliżu nie miał dzieci, a obecnie dopisano nową wersję, że miał dwoje dzieci, a są to służby wojskowe, które znalazły się w Kanadzie pozorując rodzinę hrabiów Tarnowskich czyli udają, że brat mojego dziadka przeżył, aby ukryć historię morderstw z przeszłości. W tym celu groził mi pan mec. Boroń z Ostrowca Świętokrzyskiego reprezentujący fałszywych hrabiów Tarnowskich z Kanady, którym wypłaca Burmistrz Urzędu Miasta Końskie pana Michał Cichocki, za dzierżawę pomieszczeń pałacowych w Końskich. Po tym fakcie dorabiano mi fałszywe opinie psychiatryczne. W Gazecie Koneckiej przedstawiono fałszywych spadkobierców jako hrabiów Tarnowskich z Kanady, którzy udzielili wywiadu podając nieprawdziwą genealogię i podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak do prania pieniędzy jako Marię Tarnowską.

Działania mojej siostry doprowadziły do podstawienia na Miedzną Drewnianą państwa Lewandowskich, czyli rodzinę podstawioną przez Niemcy po zamordowaniu naszych pradziadków podczas II Wojny Światowej.

Pan Kazimierz Bania znajomy dyrektora UBS w Szwajcarii, zarządzającego starymi depozytami uzgodnił wypłatę dla nas pieniędzy z depozytów mojego dziadka, a następnie udał się do Anglii.

W Anglii potwierdzono przez historyków istnienie Roboksicza, którego nazwę zawdzięcza sztucznie pootrzymywany mózg mojego dziadka. Anglia nie była chętna do wyjawienia prawdy, gdyż nawet zarządała zwrotu pieniędzy za zniszczone samoloty przez polskich żołnierzy w obronie Londynu i Anglii. Z tego powodu odesłano nas do polskich sądów, które zostały opłacone w celu podmiany mojej rodziny, aby uniemożliwić odzyskanie pieniędzy z Anglii jakie zostały zdeponowane przez moja rodzinę, na wypadek kryzysu i na potrzeb prawdziwej naszej rodziny. Jedna z osób prawdziwa Romanowa zmarła w biedzie, co wykazywały angielskie media, a co za tym idzie nawet jej nikt nie pomógł, a na jej danych wykreowano fałszywych Romanowów wykorzystując obecnie nasze DNA. Mój syn Jakub Piórecki i syn Alicji Idziak, Jakub Idziak mieli być podstawieni do PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla pracownika pana Jakuba Dziedzica i wykorzystani pod Filipa Jarczyka podstawionego pod księcia Filipa na Anglię. Z tego powodu nazwano imieniem Jerzy ich syna, gdyż odwołano się do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk tak samo jak syn fałszywej Marii Romanowej czyli Jerzy Romanow, gdyż mój mąż ma prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej wraz ze mną. Z tego powodu podmieniono moją siostrę Beatę Marię Idziak na mnie, i dalej moją siostrę zamieniają na Katarzynę Kaźmierczyk w celu dorobienia córki dla Jerzego Bochyńskiego z Katowic, gdyż tak nazywał swoją córkę Magdę w dzieciństwie jako Katarzynę. Katarzynę Bochyńską wykreowano w Mikołowie. W kartach świątecznych przysyłanych od Jerzego Bochyńskiego nawet był zapis Kasjopea. Magdalena Jarczyk z domu Bochyńska ma córkę Sonię. Należy tu wspomnieć, że jest ona drugą żoną Zbigniewa Jarczyka, którego dane podstawiono pod Zbigniewa Włodarczyka tworząc fikcję, że Elżbieta Włodarczyk, była żoną swojego ojca i podstawiono ją pod moje dane przez odwrotną kolejność imion.

Fałszywa genealogia miała zostać ukryta przez podstawienie jej pod dane mojej siostry Beaty Marii Idziak, podstawionej pod Katarzynę Kaźmierczyk, oraz pod panią mec. Katarzynę Berus adwokata wskazanego przez Kazimierza Banię, sąsiada pana Wojciecha Jaruzelskiego. Celem było zrobienie działu spadku na żyjącym synu mojej siostry Wojciechu Idziaku, którego ślub w Polsce i za granicą został wykorzystany dla stworzenia dwóch tożsamości. Działanie takie wykorzystano dla obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego podstawionego przez funkcję za spadkobiercę Wojciecha Jaruzelskiego, podstawionego pod Wojciecha Idziaka i tutaj podrobiono fałszywe dane, aby wyglądało, że miałam nazwisko panieńskie Kaźmierczyk, zamiast nazwisko prawidłowe Bochyńska, aby podmienić rodzinę Kaźmierczyk z Miedznej Drewnianej na Bocheńskich ze Starachowic. Tutaj podstawiono fałszywą Bożenę Bochyńską i podstawiono Beatę moją siostrę.

Dział spadku został zrealizowany, co jest widoczne w przekazach i co potwierdzają informacje prasowe o setkach milionów euro na kontach Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Szwajcarii oraz informacje przekazane nam przez służby.

Pan Kazimierz Bania stworzył konsorcjum Polskich Banków, które wykorzystując nasze Pełnomocnictwo dla pana Kazimierza Bani doprowadziło do rozpoczęcia odzyskiwania mienia carskiego w Szwajcarii. Pan Kazimierz Bania uzgodnił z baniem UBS początkową wypłatę 100,- milionów EUR. Przedłożył dokument, gdzie podpisaliśmy z mężem Jerzym Kaźmierczyk zgodę na wypłatę tej kwoty dla nas. Pan Kazimierz Bania pobrał ode mnie numer konta, który podałam w PKO BP w Starachowicach, które obecnie zmieniło siedzibę z Konstytucji 3-Maja na ulicę Radomską 29, aby ukryć dział spadku.

Po tym fakcie Ewa Eugster przyniosła Ikony z depozytów mojego dziadka do domu w Szwajcarii. Pan Marian Budka upozorował kolejny raz naszą śmierć w systemie bankowym i wprowadzono fałszywych spadkobierców.

Informacja prasowa, że w Szwajcarii polscy biznesmeni poosiadają ponad miliard złotych w Szwajcarii dowodzi, że dokonano przeniesienia kwoty 100,- milionów EUR z UBS do Credit Suisse trzykrotnie na konto PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk na Paradeplatz 8 w Zurychu na trzy wytworzono tożsamości w Sądzie Okręgowym w Toruniu, co uwierzytelnione jest przez trzykrotne przyjecie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Szpitalu w Toruniu, dwa razy na oddział psychiatryczny, a raz na oddział kardiologiczny, gdzie próbowano ukryć nieistniejącym świeżym zawałem, bliznę zawałową z 2006 roku po naszym zatruciu w Szwajcarii. Dokonano w Szwajcarii po raz pierwszy działu spadku na zlecenie Banku Credit Suisse, co miało odzwierciedlenie w Polsce na sprawie Sądowej, gdzie zagrabiono mienie kryjąc faktyczną przyczynę jaką było dokonanie działu spadku w sprawie IIIK 207/07 w SO Kielce. W Credit Suisse oficerem bankowym w Szwajcarii, była pani Katarzyna Knobel, ukryta obecnie przez panią mec. Katarzynę Berus , podstawiając ich jako spadkobierców podstawionych pod Katarzynę Kaźmierczyk i Katarzyną Bochyńską. Podstawiono dane mojej córki Marty Pióreckiej, która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska, pod Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk udającą Bocheńską, i w dodatku obie Marty udają spadkobierców po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk. Mojej córki Marty Bochyńskiej z Irlandii, dane na Piórecka, przed zmianą, wykorzystano w Warszawie, i ukryto przez mec. Martę Sztachelską, aby wpisać się na apartament mojego męża w Warszawie. W tym celu dorobiono przed paru laty działy spadku po mojej córce podstawiając za nią pracownika ZOZ pielęgniarkę Martę Głuszek, której mąż był kierowcą ZUS. Podmieniają dane moich dzieci w ZUS, aby przejść na spółkę SOF-ART Sp. z o.o., gdyż Marta Głuszek była pielęgniarką w tej spółce przed utratą Statutu Pracy Chronionej, co było bezprawnym działaniem a celowo prowadzonym do wytworzenia księgowości w drugiej spółce prowadzonej dla służb.

Zamieniono kwotę 300,- tysięcy przelaną na konto PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse na kwotę 300,- milionów EUR, zamieniając sprawę SO Toruń IIK 164/11 na dział spadku po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk, w celu kradzieży pieniędzy przez fałszywy krąg spadkobierców, który przejął Metron SA, jako reaktywację majątku carskiego i pobiera pieniądze przez utworzone pod spółki windykujące spółkę główną Metron SA, która pobiera pieniądze przez windykację zamkniętej firmy męża przez konto PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse, który zakupił PKO BP. Dlatego podmieniana jest nasza tożsamość, gdyż do depozytów naszych ma dostęp jedynie garstka przebierańców udająca moją carską rodzinę.

Pan mec. Ryszard Berus stwierdził, że wprowadzi młodego Prokuratora, aby uporządkował sprawy co miało odniesienie do wprowadzenia czasowego zastępstwa prokuratora Wilczyńskiego, w sprawie IIK 164/11 w SO Toruniu, natomiast pan Ramos stwierdził, że należy wykorzystać dwóch adwokatów w celu prowadzenia spraw w Starachowicach i Toruniu, co doprowadziło do wytwarzania fałszywych windykacji w Warszawę, przez podmianę sygnatury Sądu z Kielc jako III K 207/07 , na kreowane przez Sądy w różnych sprawach, aby połączyć jak sygnatura akt III K 56-47/ …, Sygnatura akt IIIKo 1994/14 w celu odniesienia się do roku założenia firmy SOF-ART Sp. z o.o. i innych w Krakowie. Podmieniono wojskowego pana Ireneusza Wasilonka na wojskowego w Toruniu pana Lecha Pilarskiego, aby podstawić go pod pastora Ireneusza Utnickiego męża Bożeny z domu Śleczka, podstawionej za mnie. W ten sposób połączono sprawę IX Ka 280/12 ze sprawą IX K 131/11, gdzie wykorzystano mój skradziony dowód na nazwisko Bożena Piórecka i wytworzono fałszywe windykacje przez działania Starostwa Powiatowego w Starachowicach, oraz PFRON wprowadzając takie dane do sprawy w Toruniu IIK 164/11, gdzie Sędzia Wojciech Pruss usunął moje zeznania obarczając mnie za jego działania, aby podstawić inne osoby za mnie. Pani mec. Ewa Piróg Wolska, została podstawiona pod Ewę Eugster, która udaje spadkobiercę udając naszą rodzinę, oraz podstawiona jest pod Ewę Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego, czyli córkę z pierwszego związku, mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Doszło do współpracy Czesława Daleszaka z Marianem Budką, którzy przygotowywali dokumenty windykacyjne przez podmianę zlecenia do skupienia wierzytelności firm męża Jerzego Kaźmierczyk, zamieniając na jego windykację, przez podmianę dokumentu, wykorzystując błąd pisarski przez „zi” na Jerzy Kazimierczyk i podstawiając pod ten błąd Jerzego Bochyńskiego będącego znajomym Prezydenta Bronisława Komorowskiego, co było wykorzystane do pobierania pieniędzy przez windykację konta PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse z Zurychu.

Wykorzystano pana Tomasza Kiełbasę pracownika SOF-ART Sp. z o..o, żonatego z Katarzyną, aby podstawić ich pod Katarzynę Kaźmierczyk i w tym celu przerobiony został na spadkobiercę jako właściciel zakładu, do czego przyznał się osobiście, udając właściciela SOF-ART Sp. z o.o. i bezprawnie pobierał pieniądze z firmy przywłaszczając je dla siebie. Jego brat był żonaty z Izoldą Łódzką, która zmarła na raka, a jej ojciec zginął w wojsku, a była to znana komunistyczna rodzina. Izoldy matka chora była na stwardnienie rozsiane, mimo, że było to inne schorzenie. Powodem było pozorowanie jej na moją osobę, przez podmianę akt medycznych w Instytucie Reumatologii w Warszawie, a obecnie by dorobić akta medyczne na moją teściową, pod chorą nogę. Celem była zamiana akt medycznych pani Łódzkiej, która miała problemy z chodzeniem na dane Łucji Kaźmierczyk z domu Podpłońskiej, którą w tym celu podmieniono na moją rodzinę jako z domu Bocheńską czyli tak jak mój dziadek. Wytworzono księcia Łódzkiego na zjeździe arystokracji o czym świadczyła audycja radiowa. Natomiast Bohdan Kiełbasa pracownik UB został podstawiony w Starachowicach pod Bohdana Bochyńskiego, Bohdana Żakiewicza i Bohdana Tomaszewskiego komentatora podstawionego pod wodociągi w Starachowicach w celu windykacji depozytów carskich dla fałszywych spadkobierców. Podstawiono Leopolda Tarnowskiego pod Leonarda Kiełbasa a ojca Tomasza Kiełbasa podstawionego pod Tomasza Gospodarczyk. Ojca Katarzyny Kiełbasa, Kazimierza podstawiono pod Kazimierza Banię a Krystynę pod Krystynę Olchanowską z Belgii i Krystynę Fiołek z Australii. Wykorzystano Bartłomieja Kowalczyk pod Bartłomieja Gromka oraz jego matkę podstawiono pod moją skradzioną córkę Annę, a pracownika Andrzeja Kowalczyk pod Andrzeja Pachowskiego, który wystawił dla mojego spółki męża PPH APE poręczenie nieruchomością, a które nie było wykorzystane. Zostało ono bezprawnie użyte i podmienione na Pałac Paderewskiego , aby ukryć apartament mojego męża, którym poręczono bezprawnie Lecha Pilarskiego na kwotę 3 milionów złotych i ukryto przez fałszywych spadkobierców oraz weksel wystawiony przez Bohdana Żakiewicza. Podmieniono w taki sposób Pałac Namiestnikowski na Pałac Radziwiłłów. Podstawiono moje dane z pierwszego związku na Piórecka i dane moich dzieci,które podstawiono jako rodzina pana Andrzeja Pachowskiego. Państwa Kowalczyk podstawiono pod Romanow wykorzystując dorobienie panów Idziaków jako homoseksualistów. Pani Jolanta Kręcka, zatrudniona była na część etatu jako lekarz w SOF-ART Sp. z o.o początkowo na ulicy Grzybowej w Starachowicach, później w Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody. Pani Jolanta Kręcka przeprowadziła się ze Starachowic do Łodzi, czyli tam gdzie się urodziła w Łodzi. Przeprowadzka obecna była następstwem awansu, gdyż została szefem NFZ Łodzi. Dane jej matki Marianny wykorzystano i podstawiono pod Mariannę Dybalską, matkę Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej, której w Starachowicach Urząd Miasta podmienił imię na Marcjanna, co jest oszustwem, a ojca Stanisława podstawiono pod Stanisława Pikul na Opole Lubelskie, gdzie w Sądzie był jako widownia, w mojej sprawie „O ujawnienie majątku mojej książęcej rodziny Bocheńskich przez wywiad”, co zostało zmataczone dla służb. Pan Pikul mieszka w Tarnowie .

Pracownika Piotra Jasztal podstawiono pod Witolda Krzemińskiego a jego matkę Hannę Jasztal podstawiono pod Hannę Nowak, a jego dane zmataczono pod jego żonę Iwonę z domu Główkę w celu podmiany na Piotra Główkę, którego komornik pisał na moją nieruchomość jako Piotra Główkę, syna Wiesławy Główki, osławianej przez POLSAT, która ma konta numeryczne w Szwajcarii. Było to dorabianie spadku dla służb wojskowych.

Należy zaznaczyć, że moje dane i mojej mamy, podmieniono i podstawiono pod Jadwigę Kaczyńską, wykorzystując pracownika firmy jako dział spadku. Aby przypisać się do herbów zamieniono kolejny raz rodzinę ojca na mamy, aby mamie przypisać herb Rawicz mojego taty. Zawłaszczono wcześniej herb Rawicz, przez Podczaskich mimo, że prawdziwa rodzina Podczaskich legitymowała herbem ROLA. Wymienię jeszcze Jadwigę Jezierską, której rodziców Barbarę i Franciszka zamieniono na Bochyńskich, a Cecylię Jagiełło podstawiono pod Cecylię Włodarczyk zamieniając jej ojca Mariana na Mariana Bochyńskiego, a matkę Zuzannę pod Zuzannę Maksalon, która jest dzieckiem z gwałtu mojej skradzionej córki Anny Pióreckiej. Podstawiono pracowników o nazwisku Niewczas pod obecna żonę byłego męża Ewę Kornaszewską z domu Niewczas i upozorowano działy spadku. Z tego powodu w systemie wpisano mój adres na 11, zamiast 1/1, aby zamienić domy i podmienić rodziny pod Niewczasów. Pracownika o nazwisku Niewczas podstawiono za mojego syna Adam oraz drugiego pod mojego teścia Jana Kaźmierczyk, następnego Lecha Niewczas, podstawiono pod Lecha Pilarskiego i Lecha Kaczyńskiego, natomiast imię Tomasz Niewczas zastosowano dla Sędziego Tomasza Nowaka SO Kielce, który prowadził moją sprawę w Kielcach, a które to dokumenty Sąd chce ukryć, gdyż zamieniono rodziny i podstawiono za moją rodzinę sędziego na spadkobiercę,czego Sąd nie chce ujawnić, gdyż wpuścił osobę która nie miała uprawnień do prowadzenia sprawy, co wyjaśnił i objąć właściwe stanowisko sędzia. Z tego powodu Sąd Okręgowy w sprawie SO Kielce IX Ka 280/12, wysyła mnie po ich dokumenty do sądu niższej instancji, co jest niezgodne z prawem, do sprawy Sądu Rejonowego w Kielcach, sygnatura akt IX K 131/11, od której się odwołałam i wygrałam w Sądzie Okręgowym czyli wyższej instancji. Mimo to nadal jest wykorzystywana, gdyż zmataczono sprawy wykorzystując mój kradziony dowód na nazwisko Bożena Piórecka, i podstawiono agenta za mnie.

Wykorzystano Tomasza Nowaka Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach i połączono z pracownikami SOF-ART Sp. o.o., co ma przejście na imiona rodziców pana Tomasza Niewczas, które są wykorzystywane do podmiany mojej rodziny. Przez imię Józef następuje podstawienie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, a matka pracownika pani Helena Niewczas zamieniana jest na Helenę Surma. Wykorzystano istnienie domu pana Niewczas ojca Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas, na przeciw pana Maksalon Waldemara z ul. Bohaterów Westerplatte 8 i sprzedano za dorobione długi dla osoby z Radomia, czyli tam gdzie są kreowani fałszywi Bochyńscy w celu bezprawnej windykacji depozytów carskich.

Podstawiono matkę Marka Katzera Ligię za Lidię Maksalon i zamieniono na Martę. Zamieniono pana Marniaka Zbigniewa pracownika SOF-ART Sp. z o.o. urodzonego w Lipsku, gdzie miał matkę Aleksander Kwaśniewski i podmieniono go na spadkobiercę, wykorzystując umowę przedwstępną sprzedaży garażu na ul. Bohaterów Westerplatte 1, który zastawił wraz z terenem pod kredyt na duże kwoty, wraz z wpisanymi fałszywymi spadkobiercami czyli sąsiadami, którzy pobrali pieniądze wraz z Urzędem Miasta, z depozytów mojej rodziny. Pod dane Kazimierza Marniak podstawiono Kazimierza Banię a pod jego matkę Lucynę podstawiono konkubinę Antoniego Włodarczyk, Lucynę, a pod nią podstawiono Łucję Kaźmierczyk moją teściową, której dane są podmieniane na Bocheńską.

Następną podmianą jest zamiana syna naczelnika geodezji Rafała Piekarza, ze Starachowic, na Rafała Popławskiego z Elbląga, syna siostry byłego męża Marioli z domu Pióreckiej, prawdziwy ojciec to Kornaszewski, a matkę pana Piekarza Rafała, panią Teresę zamieniono na Teresę Szmytka i podstawiając jego ojca Wacława Piekarza jako Wacława Bocheńskiego. Zamieniono nazwisko na funkcję jako piekarz pod Waśniów i ulice Młyńska 8, aby przejść na dawny adres moje siostry ul. Młyńska w Katowicach a numerem 8 na państwa Maksalon oraz na Bank Credit Suisse, przy Paradeplatz 8 w Szwajcarii, a przez ulice następuje przejście na Kurię Biskupią w Radomiu na ul. Młyńską połaczoną przez numer adresu mojej siostry, przy ulicy Batorego 8/18 w Katowicach, gdzie mieszkała przez w wyprowadzeniem się do Irlandii. Łączy ten adres się z fundacją Batorego masońską organizacją. Obecnie data 18 czerwiec wydania ekologicznej encykliki jako zielonej łączy się z numerem wcześniejszego mieszkania mojej siostry. Połączono piekarnię z panią Wielechowską Ewą, która zmieniła nazwisko na Wielohorska. Ukończyła ona Uniwersytet Watykański. W przeszłości, pobrała kredyt na piekarnie, i wyjechała za granicę zakupując za pieniądze duże połacie ziemi, aby przejechać po 10 latach, już jako spadkobierca, udająca inną osobę, i spadkobiercę, jak się okazało po nas, aby dorobić sobie genealogię. W tym celu, wykorzystano moje dzieci z kradzieży po urodzeniu w latach 80-tych i wnuki, w celu ukrycia kradzieży naszego carskiego mienia oraz dokonywanych w przeszłości mordów. Ewa Wielochowska sama dorobiła fikcyjną dynastę na kradzionych pieniądzach na zlecenie Rządu, do czego wykorzystano bezprawnie moje skradzione dzieci oraz mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk po którym zrobiono dział spadku za jego życia. Genealogię i spadek pani Ewa Wielochowska, kryta Ewą Eugster Jakubczyk , kreowała i realizowała w celu wykonania planu na lecenie służb, który był urzeczywistniany przez lata, a ukryty przez pomyłki pisarskie i błędy, do zawłaszczenia mienia, w celu wprowadzenia Jednej Religii. W tym celu wykorzystano państwo Waśniewskich, i na dziecku zrobiono działy spadku w Sosnowcu, i połączona finansowaniem z panem Rutkowskim detektywem, którego nazwisko łączy się z SORGE szpiegiem podstawionym pod hrabiego Platera. Miał on jak wspominałam Kasyno Oficerskie w PILE. Rafała Piekarza połączono z Rafałem Popławskim i dalej połączono jego z mediatorem panem Rafałem, czyli z osobą na widowni w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Ponadto pana Rafała można połączyć ze sprawę prowadzoną w Ostrowcu Świętokrzyskim, przez powiązanie z mediatorem generałem Jerzym Zawadzkim z Warszawy, którego podstawiono pod Bocheńskich. Wykorzystano mec. Ewę Tkaczyk podstawioną jako Ewę Bochyńską i wykorzystano imiona jej rodziców, Czesława pod Czesława Kiszczak, Czesława Daleszak i Czesława Maksalon, który podstawiony został na nieruchomości po mojej mamie, bezprawnie jako spadkobiorca przy mnie i mojej siostrze, czyli udawał, spadkobierce po mojej i siostry mamie, czyli udawał brata mojej mamy, bądź naszego, co jest bezprawnym działaniem. Moja mama była jedynaczką i nie miała żadnego rodzeństwa. Pani mecenas Ewy Tkaczyk matkę Barbarę, podstawiono pod Barbarę Bochyńską z domu Małachowską a Katowic, pochodzącą z Gdańska, co ma przejście na Wąchock, gdzie pochowano mojego dziadka i zamieniono rodziny na Małachowskich w Rudzie Malenieckiej i w Białaczowie. W Wąchocku pochowany został mój pradziadek książę Franciszek Bocheński czyli car Mikołaj II Romanow. Pani mecenas Ewa Tkaczyk była radcą prawnym mojej spółki
SOF-ART Sp. z o.o. , co zostało wykorzystane do dorobienia działu spadku przy okazji prowadzonej sprawy z Nadleśnictwem, a ponadto była ona Radcą Prawnym Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach, a jej mąż był tam Prezesem, i następcą pana Krekory, czyli prawej ręki Ministra Skarbu Państwa, pana Szarawarskiego. Pan Minister wyraził zgodę na sprzedaż GBC Centrostal Bydgoszcz dla PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk.

W Starachowicach znajomy pan Józef Wróblewski, został podstawiony z jego żoną Haliną pod pracownika Mieczysława Zaborowskiego, aby połączyć z Pałacem w Sosnowicy, zakupionym przez pana Zaborowskiego w celu połączenia z Mieczysławem Pawlak. Podstawiono rodziców pana Mieczysława Zaborowskiego, czyli pana Mariana Zborowskiego pod mojego wujka Mariana Bochyńskiego i podstawiono pod dawny powiat w Iłży, a matkę pna Zborowskiego panią Mariannę podstawiono pod Mariannę Dybalską matkę Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaską czyli pod oficjalną moją babcię po zamordowaniu i spalenie mojej prawdziwej babci księżnej Marii Lubomirskiej.

Pracownika SOF-ART Sp. z o.o. Marka Błacha pracownika w sklepie firmowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, który mieszkał na Os. Rosochy, czyli tam gdzie przebywa córka Ewa Kaźmierczyk z pierwszego związku mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , u jego pierwszych teściów czyli Bogusława Krasuskiego podstawionego pod mojego dziadka. Wykorzystano państwo Błach i tam podstawiono pod Teresę Błach, Teresę Szmytka z domu Bochyńską, a za jego ojca Stanisława podstawiono Stanisława Pikul, aby dorobić genealogię dla Bochyńskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Połączono przez kolejne nazwisko i imię nazwisko Boczek Teresa i dane rodziców z Ireną z Wrocławia dla fałszywych Romanowów, aby połączyć z miejscowością Boczek obok Sokolnik, oraz by połączyć z majtkiem koło Łodzi, gdzie podstawiono Jerzego Bochyńskiego jako Małachowskiego zamienionego na Jerzego Kaźmierczyk. Pod Przemysława Słodkiewicza podstawiono Przemysława Malinowskiego i dalej Zdzisława Malinowskiego z Kielc. Wykorzystane dane rodziców pracownika z SOF-ART Sp z o.o., Pana Malinowskiego i przeszli z Czesławy Malinowskiej na Czesławę Wojciechowską oraz z Kazimierza Malinowskiego przeszli na Kazimierza Banię, byłego naszego Pełnomocnika, który uruchomił nasze depozyty i uśmiercił nas w systemie, aby przejść na depozyty rodowe udając spadkobiercę w Szwajcarii. Wykorzystano sprawę z powództwa pana Krzysztofa Cybucha, którego wykorzystano niepełnosprawność umysłową do wykorzystania prze Sąd dla służb i podstawiono jego dane kreując fałszywego wspólnika spółki, w celu kradzieży. W tym celu mimo, że osoba ta nie wnosiła sprawy do Sądu , ale ktoś inny to za nią zrobił i wykorzystano ją wnosząc do sądu przeciwko firmę, mimo braku, ze strony tej osoby takiego zamiaru. Celem było dopisanie fałszywych spadkobierców i w tym celu również wpisano pana Kazimierza Banię, aby przejść na depozyty przez imię matki pracownika, Danuta aby przejść na sąsiadów Gibalskich , na Bohaterów Westerplatte1, gdzie podstawiono moje dane pod sąsiadów i wykorzystano drugiego pracownika, który się powiesił pana Mirosława Zabawskiego Pod niego podstawiono Mirosława Kowalskiego syna Józefa Kowalskiego mojego chrzestnego a pod Edwarda Pióreckiego, ojca byłego męża podstawiono Edwarda Kowalskiego z Kościoła Ewangelicznego, męża Mirosławy pracownika Banku PKO BP, gdzie na moim koncie przepływają ogromne pieniądze, ale są dla mnie niedostępne, gdyż przepływają przez program charytatywny, w tym na wodę do Afryki. Pieniądze są pobierane przez windykacje dokonywane przez naszych spadkobierców po nas żyjących.

Zamierzano wykorzystać mec. Ryszarda Berusa podstawiając go pod pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i pod sąsiada, przy byłej mojej nieruchomości, na której znikły prawdziwe dane i podstawionego go pod Ryszarda Kalistę, aby przez nazwisko w jego rodzinie Kondracki dokonać przejścia na rodzinę Kondrackich będącą rodziną Wojciecha Jaruzelskiego, w celu wykorzystania Ukazu Carskiego, sporządzonego dla rodziny funkcyjnej Mieszała. Wykorzystano „wiecznie” prowadzone sprawy geodezyjne o granice nieruchomości, aby dorabiać działy spadku przez kolejne lata. Zamieniono moją siostrę Beatę Marię Idziak na prokurator Beatę Wójcik, aby dorobić fałszywych spadkobierców poprzez nieruchomości i te same nazwiska w różnych sprawach. Dlatego nie zainteresowała się ta osoba przepływani pieniędzy na moich kontach twierdząc, że nie mam strat. Osobami dorabiającymi spadki między innymi to: Wójcik Stanisława, Antonina Walenty, Mieczysław Wójcik podstawiony pod Mieczysława Pawlak oraz Jan Józef Śmigielski pod rodzinę Bożeny Olszewskiej z domu Śmigielskiej, która udaje mnie a jej mąż Józef Olszewski podstawiony został za mojego ojca. Marka Śmigielskiego podstawiono pod spółkę SOF-ART Sp. z o.o. za jego siostrę Bożenę Olszewską, która była pracownikiem spółki. Jest to rodzina wojskowych. Antoninę podstawiono pod Antoninę Krzysztoń, aby przejść na Kościół.

Przerobiono Mariana Bochyńskiego na Marię Krzemińską z domu Kuszka i zrobiono to przez dorobienie akt przy pomocy zakładu psychiatrycznego w Łodzi, w celu dorobienia żony dla Wojciecha Krzemińskiego podstawiając Wojciecha Idziaka z tego powodu w mediach pojawiła się para homoseksualna Idziaków, aby ukryć dokonane przestępstwa.

Śmieszną jest rzeczą wskazywanie na małe długi, podczas gdy kradzione są miliardy. Wykazywanie pozorowanych długów jest celowe w celu wytworzenia psychozy i braku zdrowego myślenia, co prowadzi do wykorzystania naszych rodzin do manipulacji politycznej. Faktem jest, że Skarb Państwa pobrał już pieniądze z depozytów carskich co dowodzi, że nie mamy żadnych zobowiązań w tym również w stosunku do osób, które uczestniczyły w programach i otrzymały pieniądze z kradzionego mienia. W związku z powyższym nikt nie ma prawa do szantażowania naszych rodzin i niszczenia nas i naszych rodzin, w tym rodziny mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Psalm 91,1-3

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s