EKO ekologiczny i militarny

Starachowice 18.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11

Podstawienie dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza w sfabrykowanej sprawie Sądu Rejonowego w Starachowicach pod sygnaturą akt INs 956/09, o zniesienie współwłasności sfabrykowanej na dział spadku po moim dziadku zamieniając rodziny, dla wytworzenia spadkobierców rodziny carskiej, sposobem na wykazanie długów Skarbu Państwa w kwocie 65 miliardów USD.

Gmina Żydowska z Nowego Jorku w 2004 roku doprowadziła do przekazania do Polski skrzyni z długami armii USA finansowanej z carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych o wartości długu ponad biliona dolarów amerykańskich. Do tych dokumentów miały dostęp służby, które nam częściowo je okazały po czym upozorowały wypadek samochodowy i dział spadku. W Szwajcarii służby graniczne podczas nielegalnego wywozu dzieł sztuki z banku UBS przez pana Zanchi, dokonały aresztu domowego dzieł sztuki w Lutrii koło Lozanny, gdzie miał biuro dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz.

W 2006 roku dokonano naszego zatrucia w Szwajcarii i zrobienia działu spadku na firmie APE-CH GmbH, aby uzasadnić przejęcie obrazów od Policji w Lutrii od pana Zanchi. Uruchomiono również 50 milionów EUR zgodnie z wekslem do Banku Technologii w Kielcach. Po powrocie do kraju aresztowano męża przez zaskarżenie Czesława Daleszaka i innych. Dokonano aresztowania męża przez Sąd w Kielcach, co obecnie wykorzystano i podmieniono przez służby Wyrok w sprawie powielając na trzy różne, aby móc odnieść się do utworzonego fałszywego kręgu spadkobierców i ukrycia dorobionych fałszywych tożsamości w celu powielenia osób. W tym samym czasie dokonano zaskarżenia męża przez byłą żonę Katarzynę Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego, jednocześnie dokonując działu spadku przez Sąd Rejonowy z Ostrowca Świętokrzyskiego i Sąd Rejonowy ze Starachowic na majątku męża spółek w Starachowicach podostawianych pod nasze mienie rodowe. Całość ukryto przez fałszywe opinie psychiatryczne męża o urojeniach w Krakowie. Również w Krakowie, wydano na Wawelu dla fałszywych hrabiów Tarnowskich zbiory Wawelskie, a jednocześnie przy pomocy byłej żony Katarzyny Kaźmierczyk siedem lat po jej rozwodzie w Ostrowcu Świętokrzyskim, z moim obecnym mężem, zrobiono sprawę o alimenty zamieniając na karną, aby przekształcić ją na dział spadku na majątku mojego dziadka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, który nosił nazwisko Franciszek Jan Mazurek, aby sfinansować Zakup Huty Ostrowiec i podstawić za mojego dziadka jego brata zastrzelonego w sadzie jako dziecko Władysława Tarnowskiego, pod którego podstawiono agenta NKWD przez Niemcy i Kanadę.

Doprowadziło to do wprowadzenia do męża spółek fałszywego kręgu spadkobierców, którzy dokonują dalszych zadłużeń spółek w celu pobierania depotów nie tylko carskich, ale również i Zakładów Starachowickich ulokowanych w UBS i FED to znaczy majątku książąt Lubomirskich, Bochyńskich/ Bocheńskich, Hessen, Glińskich, Radziwiłł, hrabiów Tarnowskich, Nowak w akcjach na okaziciela co dyskwalifikuje całkowicie wydane opinie psychiatryczne o urojeniach, gdyż ich celem było ukrycie kradzieży pieniędzy. Pominięto drugą ważną sprawę jaką jest okradanie przez Gminę Żydowską grobów w celu pobrania części ciał, aby wykazać właściwe DNA pomordowanych rodów a po latach są fabrykowane dokumenty medyczne, aby uwierzytelnić pobrane części jako chorobę i szkodzenie ciała. W tym celu już za życia ofiar są fabrykowane akta medyczne w których wykazywane są braki części ciał, aby je pobrać w celu pozorowania fałszywych rodzin przez służby wywiadu.

W 2009 roku po opuszczeniu aresztu została skierowana sprawa o zwrot obrazów w Lutrii zatrzymanych przez Policję w Szwajcarii. Sprawę skierował mój mąż Jerzy Kaźmierczyk do Sądu Rejonowego w Opocznie. Sąd podważył prawa męża Jerzego Kaźmierczyk do tego majątku wskazując na spadkobierców w sytuacji, gdy żyła moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska potwierdzająca Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Sąd w Opocznie podważył bezprawnie prawa mojego męża do dziedzictwa rodowego jeszcze za życia mojej mamy, która to potwierdziła, i po jej śmierci sfałszowano sprawy, aby wytworzyć fikcję na rzecz Invest Banku należącego do Zygmunta Solorz Żaka, podstawionego początkowo jako mającego roszczenie w kwocie ok 6000,- złotych (sześć tysięcy złotych) powieszonej do ok. do 12.000 złotych (dwanaście tysięcy złotych) po czym podmieniono imię mojej mamy na Jadwiga, który to podpis za życia moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska podważyła i zakwestionowała prawdziwość podpisu którego nie była autorem. W sprawie spadkowej po moim ojcu bezprawnie właściciel Banku przerobił się za spadkobiercę, do sprawy Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt Ns 67/08. Dokonano podstawienia agenta Zygmunta Solorz Żak jako spadkobiercę, który przyznał się do współpracy z WSI przy jej likwidacji, a obecnie dokonano przejścia na sprawę po mojej mamie, ukrywając i przebijając Maksalon Waldemara czyli służby UB na spadkobierców po mojej mamie dla NKWD w sprawie o zniesienie współwłasności wniesionej przez tą osobę a zmienionej na sprawę spadkową dla Prezydent a Rosji Władimira Putina.

Komornik w Opocznie stwierdził, że mój mąż nie może skorzystać z depozytów carskich i majątku Bocheńskich, Tarnowskich, Lubomierskich czyli nam przekazanych przez mojego tatę i mamę, gdyż Sąd wprowadził innych spadkobierców i należy ich usunąć. Jest to dowodem przestępstwa Sądów, które dokonują podmiany mojej rodziny dla korporacji bankowych i Rządów wielu państw.

Należy dodać, że po tym fakcie zginęła moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska w 30.04. 2010 roku i w tym samym miesiącu i roku spadł samolot prezydencki w Smoleńsku. Efektem tego było podstawienie pary Prezydenckiej Lecha i Jadwigi Kaczyńskich podstawionych za spadkobierców pod Bochyńskich. Podstawiono moje dane za moją mamę oraz mojego męża za mojego ojca, aby ukraść części mojego ciała już zaplanowano dla wykreowanych przez służby osób, aby podstawić pod Kaczyńskich po naszej śmierci czyli dokładnie po mnie i mężu Jerzy Kaźmierczyk przez podstawienie ich do działu spadku na Skałce w Starachowicach połączonej z firmą SOF-ART Sp. z o.o., a ukryte przez utylizację odpadów radioaktywnych po ciepłowni, wpisując Kaczyńskich jako jednego właściciela. Próbowano powtórzyć jedną z opowieści biblijnych, ale obecnie tłumaczone na swój sposób, według Żydów, a mianowicie podzielić moje części ciała i uznać mnie jako nierządnicę, aby usprawiedliwić swoje działania i przesłać cztery strony świata. Taką opinie dla mnie już wykreowały Służby, a ponadto Żydzi nie uznają Chrześcijaństwa i łaski Chrystusa Jezusa , a swoim działaniem zaprzeczyli temu co próbowali zrobić, gdyż wówczas nie mieli by prawa do dziedzictwa, które otrzymałam z moim obecnym mężem Jerzym Kaźmierczyk, jako godni. Na mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jest odzyskane mienie i dlatego za nas podstawiany jest fałszywy krąg spadkobierców, który w przypadku podważenia naszego prawa, jest sprzeczny z tym co zrobiono. Nasze żywe ciała są własnością Boga Zastępów, jak również ciała zamarłych moich rodziców i dziadków, a naruszenie ich jest równe z karą śmierci według ich własnego prawa żydowskiego.

Pan Prezydent Rosji Władimir Putin przyleciał na pogrzeb Lecha i Jadwigi Kaczyńskich na Wawel pozorując członka rodziny Kaczyńskich, podstawionych pod Bochyńskich do działu spadku na Skałce w Starachowicach, przez wykorzystanie moich skradzionych dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego, wykorzystywanych przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku współpracującą z Zygmuntem Solorz-Żak. Celem był dział spadku na bilionie dolarów amerykańskich, armii USA w Polsce umieszczonym w systemie bankowym. Aby to ukryć w Polskim Radiu pan Leszek Balcerowicz starał się oszukać Polaków twierdząc, że Polska ma niejawne długi w wysokości jednego biliona USD, co jest nieprawdą a jest to tylko kwota jednego biliona złotych czyli 1/3 kwoty umieszczonej w systemie bankowym. Gmina Żydowska zamierzała kryć dział spadku na długach armii USA i kryć zadłużeniem polskim, które jest mniejsze. W związku z ujawnieniem sprawy w Opocznie o kradzież obrazów podstawiono dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza jako spadkobiercę zamiast Pełnomocnika na bazie Pełnomocnictwa wystawionego dla niego przez mojego męża i mnie w 2009 roku, co zostało wykorzystane przeciwko nam, w celu ukrycia matactwa. Niespłacone zobowiązana wobec banków oparte na kredytach zaciągniętych przez fałszywy krąg spadkobierców po fikcyjnej mojej i męża śmierci w Szwajcarii w 2006 roku powoduje, że Władimir Putin i Banki Polskie mogą w momencie wjazdu sprzętu amerykańskiego do Polski rozpocząć windykację z powodu nie spłaconych kredytów przez fałszywy krąg spadkobierców, wytworzony przez Bohdana Żakiewicza i Gminę Żydowską z Nowego Jorku, co mogło się zakończyć wojną. Pozorowali oni rodzinę carską przez wykorzystanie skradzionych w latach 80-tych dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego dziś księdza oraz przez wykorzystanie dzieci Wiktorii Kornaszewskiej i Noego Kornaszewskiego oraz dzieci, które mają się narodzić bliźniaków. W tym celu podmieniono już dane w portalach Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Adam Kornaszewski na Sergiejew, aby odnieść się do osoby historycznej Poriecki Płaton Sergiejew prekursor logiki matematycznej w Rosji, aby podmienić historię i cofnąć czas w celu wprowadzenia fałszywych linii genealogicznych do kradzionych pieniędzy.

Bohdan Żakiewicz wykorzystał nasze Pełnomocnictwo dla niego, które zostało podstawione pod sprawę z powództwa Waldemara Maksalon o zniesienie współwłasności na ulicy Nad Kamienną 25 i zamieniono na dział spadku po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej dokonując windykacji w Opocznie i Łodzi na finansowanie Łódzkiej i Opoczyńskiej Strefy Ekonomicznej przez wielokrotne windykacje 300, – tysięcy złotych z Metron SA, wykorzystując niezwrócone weksle dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, dla Banku Technologii w Kiecach i Banku M-Banku w Łodzi przy czym dr nauk tech Bohdan Żakiewicz podał się za spadkobiercę skradzionych obrazów w sprawie w Opocznie a zatrzymanych w Lutrii w Szwajcarii, do których miał dokumentację a więc uczestniczył w ich wyprowadzaniu z UBS. Gmina Żydowska wykorzystała skradzione moje dzieci Annę Piórecką i Michała Pióreckiego. Podstawiono Anitę Frankiewicz wynajmującą ode mnie mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 pod moja rodzinę dla gminy Żydowskiej i jej męża Macieja Frankiewicz wraz z ich 12 dziećmi. Połączono Anitę Frankiewicz z Elżbietą Włodarczyk tworząc tożsamość Anita Włodarczyk w celu wykazania dorobionej dla banków linii, jako matki Sebastiana Turowskiego, który jest synem Elżbiety Włodarczyk panny, którą podstawiono pod moje dane osobowe. Powodem tego było podstawienie Sebastiana Turowskiego jako spadkobiercę rodziny carskiej przez CIA w USA i dopuszczenie do akt mojej carskiej rodziny w Statford w archiwum CIA.

Działania te ukryto przez zaproszenie Macieja Frankiewicza na wystawy w USA i Kanadzie do Toronto, co doprowadziło do podmiany mojej rodziny na Gminę Żydowską i oddanie terenów Zakopanego należącego do mojej babci księżnej Marii Lubomierskiej dla Żydów włączając w to kolejki liniowe. Działanie Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku i dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza podających się za naszych spadkobierców a jednocześnie wykorzystujących moje skradzione dzieci, udowodniło roszczenie moje wobec Skarbu Państwa w kwoce 68 miliardów USD z tytułu finansowania Polski przed 1939 rokiem przez mojego dziadka, jak również prawo do przywiezionych do Polski bilionowych w dolarach amerykańskich długów armii amerykańskiej, służących do zabezpieczenia kredytów dla fałszywego kręgu spadkobierców, wytworzonego przez służby i Prokuraturę dla wojska, który musi zostać usunięty przez Skarb Państwa w celu zapewnienia prawidłowych rozliczeń o ochrony Państwa Polskiego. Gdyż uniemożliwiono dla mnie i męża dostęp do naszych kont do których są kradzione nawet karty i PIN-y. Program Bankowy EKO jest programem militarnym, ukrywającym się pod nazwą ekologiczny, gdzie zawłaszczono tereny ziemi i zostały złączone w jedno terytorium przez stworzony system ochrony przyrody i środowiska naturalnego na całym świecie i dlatego wprowadzono już nowe oznaczenia przez Gminę Żydowską podającą się za spadkobierców mojej carskiej rodziny, wykorzystując skradzione moje dwoje dzieci, do zalegalizowania programów bankowych, zamierzając to ukryć moimi wnuczkami i podmieniając nazwisko mojego syna.

Program Bankowy Horst na bazie szachów Romanowów był planowany do zniszczenia godności mojej rodziny, co można przyrównać do zachowania Mongołów w Prawosławnej Cerkwi, gdzie urządzali stajnie oraz rozpalali ogniska, mordowali i odprawiali orgie i tratowali końmi dzieci. Przykładem jest chrześcijańska świątynia GELATI.

Mądrość Syracha 36,3-10

„Tak jak przez nas wobec nich okazałeś się świętym, tak przez nich wobec nas okaż się wielkim! Niech Cię uznają, jak my uznaliśmy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie! Odnów znaki i powtórz cuda wsław rękę i prawe ramie! Wzbudź gniew i wylej oburzenie, zniszcz przeciwnika i zetrzyj wroga! Przyspiesz czas i pomnij na przysięgę, aby wysławiano wielkie Twoje dzieła. Ogień gniewu niech strawi tego, kto się ratuje, a ci, którzy krzywdzą Twój lud, niech znajdą zagładę! Zetrzyj głowy panujących wrogów, którzy mówią: Prócz nas nie ma nikogo! Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba i weź je w posiadanie, jak było od początku.”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s