Kanada Park Paderewskiego

Starachowice 13.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11

Zniewolenie ludzi przez Programy Bankowe i kreatywną księgowość

Prowadzenie sprawy w Toruniu II K 164/11 jest jaskrawym przykładem wystąpienie Skarbu Państwa i Rządu Polski oraz Kościoła Katolickiego, przeciwko mojej rodzinie carskiej, której mienie te instytucje rozgrabiły. Ostatnia wizyta Premier Polski w Watykanie i prezent dla Papieża Franciszka w postaci dwóch sadzonek jabłoni, jest przyznaniem się Polski do kradzieży dwojga moich dzieci w przeszłości. Miały one się stać zaszczepką zasadzoną na najwyższej górze przez Papieża, co miało doprowadzić do oszukania Boga w celu wykorzystano ich do Nowego Ładu Światowego bez chrześcijaństwa, wykorzystując dzieci i wnuki mające DNA rodziny carskiej, nie mające Pomazania od Boga.

Ma to odniesienie do ściętej jabłoni na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Po tej czynności doprowadzono do śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, którą podstawiono pod inne rodziny, a której wnuków masoneria doprowadziła swoim działaniem do pozorowania. Symbolizuje to przekazanie sadzonek jabłoni poczętych bliźniaków, moich wnucząt, podstawionych jako pokusa dla Papieża, w celu jego skuszenia przez Premier Ewę Kopacz jako symbol pierwszej Ewy pod Nowy Ład, którzy miał być początkiem zniszczenia ludzkości.

Działanie Polski doprowadziło do ujawnienia faktu, że Niemcy rozpoczynając wojnę upozorowali atak Polski, aby odnieść się do 1932 roku, gdzie wymordowano moją rodzinę i spalono moją babcię księżną Marię Lubomirską, wskazując odpowiedzialnych: Kościół Katolicki i Polskę. Dowodem na to jest wycofanie się Niemiec z odpowiedzialności za wywołanie II Wojny Światowej i brak zgody Rosji na próbę narzucenia jej Nowego Ładu, po rozmowie Prezydenta Rosji W. Putina z Papieżem Franciszkiem.

Po zamordowaniu w 1924 roku księcia Franciszka Bocheńskiego zastąpiono go panem Franciszkiem Bochyńskim nauczycielem w Wąchocku, aby ukryć zbrodnię i podstawiono, pod mojego pradziadka inne rodziny, aby dorobić dzieci z nieprawego łoża oraz dorabiane są wielokrotne związki, co jest oszustem. Działania Polski kontynuowane są do dziś i jest to widoczne na nieruchomości ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie zarówno Państwo Pokora jak i Pani Surma po śmierci mojego taty przesunęli delikatnie granicę, aby wprowadzić fałszywy krąg spadkobierców przez geodetów do kradzieży mienia mojej rodzin. To samo zrobiły Lasy Państwowe na terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o. dokonując podmiany właściciela na terenie całego kraju aby dokonać kradzieży. Działania podobne uczyniła cegielnia STARK, która mieści się na terenie dawnej dawnej cegielni należącej do mojej rodziny, co wskazuje na dział spadku. Zamieniono działki na ul. Nad Kamienną 25 dawniej Pasternik 31 w Starachowicach, na drogę jako Pasternik 31 w Krakowie, a działkę dojazdową do garażu na ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach, wpisano jako drogę, to samo zrobiono na terenie firmy
SOF-ART Sp. z o.o., której teren zagrabiono dla fałszywego kręgu spadkobierców. Podmieniono Antoniego Padewskiego na Antoniego Bocheńskiego i tak sfałszowano legitymacje dla LPR dla mojego taty wykorzystując imię z bierzmowania Antoni. Wytworzono fałszywego Antoniego Bocheńskiego we Włocławku przez Antoniego Włodarczyka z Morawicy urodzonego w Skarżysku-Kamiennej, syna Cecylii Włodarczyk z domu Bochyńskiej i Zbigniewa Włodarczyka, oraz Antoniego Ciszewskiego z Puław, którzy współpracowali dr nauk tech. Bohdanem Żakiewiczem z Zakładami Chemicznymi w Puławach, przejętych przez Zakłady Chemiczne w Tarnowie, gdzie nie zwrócił Pełnomocnictwa Stanisław Pikul, który jest siłaczem, co ma odniesienie do siłacza w audycji Radia Maryja „Tratwa”. Audycja jest odniesieniem do działań dzieci, które pozorują starszych a konsekwencji są nieobliczalne, co może być niepożądane skutki dla każdej ze stron. Prawo Niemieckie pozwalające na zawieranie małżeństw homoseksualnych i adopcję dzieci nie może zostać zastosowane w stosunku do moich skradzionych dzieci i wnuków z gwałtu i in vitro, gdyż dokonano przestępstwa. Dokonano handlu żywym towarem, co jest ukrywane przez Rząd Polski i Watykan. Kradzież dzieci jest przestępstwem i muszą zostać one zwrócone, tak przez Polskę jak i Watykan oraz Niemcy, Rosję i inne kraje . Dzieci te mają prawo znać swoją historię i winny być wychowywane w rodzinie chrześcijańskiej.

Wykorzystano Kanclerz Niemiec Angele Merkel, którą podstawiono pod moją babcię Anielę Reginę Mazurek, czyli księżyną Reginę Annę Glińską podstawiając pod te dane i mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk, aby podstawić Kanclerze Niemiec jako matkę skradzionych dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego, jako dzieci rodziny Cesarskiej Niemiec. Z tego powodu ciąży na Niemczech obowiązek uporządkowania spraw, i usunięci szkodliwych społecznie i w skutkach przepisów, aby zabezpieczyć moje dzieci i wnuki przed umieszczaniem ich w rodzinach homoseksualnych.

Wykorzystano fakt, że podczas II Wojny Światowej w trumnach do Kanady ze Szwajcarii było przesyłane złoto z depozytów carskich dla rodzin polskich żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej. Wykorzystano księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego, którego dane podmieniono jako Ignacy Gacek i zastosowano do Umowy mojej babci na nieruchomości ul. Nad Kamienna 25 w Starachowicach działka 29 dawniej Pasternik 31, gdzie podmieniono działki przez Urząd Miasta Starachowice, dla pani Heleny Surma, pod naszym garażem na Bohaterów Westerplatte1/1, który to garaż zakupili za 100% moi rodzice, a posłużył do wpisania pozorantów pod moją rodzinę. Doszło do podstawienia fałszywych spadkobierców, których ukryto w Miedznej Drewnianej 244 pod moim teściem i pod Kościołem.

Dokonano podmiany Ignacego Gacka z Umowy mojej babci, na Ignacego Paderewskiego, ukrywając to przez kościół wykorzystujący Antoniego Padewskiego podstawionego pod Antoniego Bocheńskiego, co dziś widoczne jest w Toronto w Parku Ignacego Paderewskiego w Kanadzie, którego połączono z Parkami Technologii, podstawionymi pod tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Pałacem Paderewskiego, którym upozorował poręczenie dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz pana Lecha Pilarskiego. W rzeczywistości było to podstawieniem Apartamentu mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, przez fałszywych spadkobierców. Podstawiono w tym celu przedstawicielstwo Conga, by ukryć wykorzystanie mojego męża firm. Dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz otrzymał Pałac Paradowskiego lub jego żona, co jest niezrozumiałe prawnie, a w rzeczywistości ukrywa dorabianych fałszywych spadkobierców i działy spadku, podstawiając Paderewskiego, który nie miał majątku, pod majątek Carski i Cesarski Niemiec. Były nasz Pełnomocnik dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz twierdził, że jego żona jest herbu Trzaska, ale wykorzystano moje dane do dorobienia spadku na Warszawę, oraz dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

W Kanadzie w Toronto wykreowano fikcyjnego ducha świętego pozorowanego mocami ciemności, charakteryzującego się śmiechem, słynne Toronto Blesing, jak również to samo działo się na spotkaniu w Kościele w Tarnowie, co wykorzystano do książki w celu finansowania programów medialnych związanych z kulturą i szkolnictwem promując książkę pod tytułem „Wielki Śmiech”. Autorka jest pracownikiem Hotelu w Hiszpanii w Pirenejach. Toronto Blessing nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym, który jest tak pozorowany dla masonerii i na takiego ”ducha świętego” powołują się politycy kierowani takim duchem, co zostało opisane w jednej z książek z Kościoła Zielonoświątkowego odnośnie pani Hanny Gronkiewicz Waltz. Ewę Polit podstawiono pod Ewę Kopacz, czyli pod POLITyków. Podstawiono moją skradzioną córkę Annę pod córkę Ewy Bukrym., później Ewy Polit z domu Gudewicz, jako córka Marii Gudewicz z domu Bochyńskiej z Białegostoku.

W USA miały być dorobione dane dla wykreowanych w PRL elit w Polsce dla Rosji i Niemiec.

Działanie wojska prowadziły do podmiany skrzyń z obrazami i kosztownościami naszej carskiej rodziny przesyłanymi z USA do Szwajcarii jako mienie Ignacego Paderewskiego, gdzie wojsko wprowadzało fałszywy krąg spadkobierców w Lozannie, gdzie biuro ma dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz. W Toronto w Kanadzie znalazła się firma SOF-ART House, co ma odniesienie do spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie wprowadzono fałszywy krąg spadkobierców. Wykorzystano pana Marka Król, z Kanady którego i podmieniono na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk a następnie na Jana Król. Ma to połączenie z Kaliszem z parafią św Jana, jak również z podstawieniem państwa Podczaskich pod majątek mojej rodziny w Kaliszu.

W Starachowicach dokonano podstawienia pana Marka Pochcia, pod dane Marka Ignaczewskiego z Warszawy i Marka Katzera pracowników firmy męża Jerzego Kaźmierczyk. W wykorzystano firmę SOF-ART Sp. z o.o. i wpisano ich jako spadkobierców, zamieniono ich na dane Marka Króla na Kanadę tworząc firmę SOF-ART HOUSE, dla fałszywych spadkobierców, jako pod spółka SOF-ART Sp z o.o. w celu finansowania ich z depozytów carskich, przez windykacje mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, oraz PPH APE w Credit Suisse w Szwajcarii. Tak finansowany jest fałszywy hrabia Tarnowski i kościół. Marek Pocheć wykorzystany został, jako syn z pierwszego związku Marii Krzemińskiej z domu Kuszka, po czym wykorzystano dwoje dzieci z drugiego związku Marii z Wojciechem Krzemińskim, Krzysztofa i Joannę. Marię Krzemieńską przerobiono na Marię, córkę Teresy Daniszewskiej, żony lekarza patomorfologii Krzysztofa Daniszewskiego, aby zmienić go na Krzysztofa Krzemińskiego, syna Marii i Wojciecha Krzemińskich, oraz przejść przez syna Daniszewskich, Jakuba Daniszewskiego, na mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego, a jego dane wykorzystać, aby przejść na nazwisko Kasprzyk byłego kierowcę SOF-ART Sp. z o.o. i jego brata kryjąc to przez inną rodzinę. W tym celu syn Jana Kasprzyk z Kielc, mieszkającego obecnie na wybrzeżu Marek Kasprzyk podmiany jest z syna na ojca. Podstawiono pod firmę biznesmena, aby krył matactwa Krzysztofa Haję, podstawiając go jako spadkobiercę SOF-ART Sp z o.o. Po czym wykorzystano mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego, przez odwrotność czytania imion został podmieniony na Jana, aby zamienić moje dziecko, na mojego teścia Jana Kaźmierczyk, zamienionego na mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, który nosił dane Franciszek Jan Mazurek, któremu dorobiono podatki prze UM Starachowice, a który został podmieniony na Franciszka Bocheńskiego, po czym dokonano przejścia na Jego Ekscelencję Papieża Franciszka. Franciszka Bocheńskiego złączono z jego synem Brunom oraz synem Brunona, Józefem Ludwikiem Bochyńskim moim ojcem. Podstawiono pod nich kolejno różne osoby w tym Józefa Ratzinger, oraz księdza Józefa Domańskiego, który zmarł na raka w Parafii Wszystkich Świętych, podstawionego pod Energetykę pod pana Domańskiego i przez fałszywe windykacje energii, przeniesionej przez licznik na Miedzną Drewnianą, poprzez dorobionych fałszywych spadkobiorców, Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk podmienioną na Bocheńską. Połączono z Ceramiką Paradyż w Paradyżu, gdzie byłam przesłuchiwana na Komisariacie Policji i gdzie dorobiono fałszywe dokumenty o uszkodzenia ciała do Torunia, oraz połączono z Ceramiką w Tomaszowie Mazowieckiem, gdzie udziały ma kościół, a gdzie zamieniono pracownika Konrada Cezarego Wiatrowskiego pod Konrada Szmytka udającego Bochyńskiego, oraz Cezarego Tkaczyk i jego żonę mecenas Ewę Tkaczyk z Wąchocka, podmienionych za Bocheńskich. Cezarego Wiatrowskiego podstawiono pod Beatę Kaźmierczak pracownika Ceramiki i dorobiono linie genealogiczną na moich nieruchomościach w Starachowicach. Wytworzono fałszywe windykacje na Wiolettę Wiatrowską z domu Kaźmierczyk 3% (trzy procentowego) udziałowca spółki
SOF-ART Sp z o.o, aby przy pomocy fałszach windykacji na Wiolettę Wiatrowską, obciążyć właściciela spółki SOF-ART Sp z o.o., czyli mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby pobrać pieniądze z PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse w ZURYCHU w Szwajcarii. Dlatego Prokuratura sfałszowała dane, i Sąd w Kielcach sfaszyzował wyrok, mnożąc go na trzy różne w sprawie mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk sygnatura akt III K 207/07, która to sprawa toczyła się przed zawarciem naszego związku, a była z zaskarżenia Czesława Daleszaka z Daleszyc i połączono nic nie mające wspólnego ze sobą sprawy z moim zaskarżeniem w sprawie, którą wygrałam sygnatura akt IX Ka 280/12 Sądu Okręgowego w Kielcach, sprawy odwoławczej od wyroku sądu sygnatura akt IX K 131/11 Sądu Rejowego w Kielcach, i próbowano obecnie połączyć z prowadzoną bezprawnie sprawą II K 164/11 w Toruniu mojego męża, dlatego odczytano moje zaznania, które nie dotyczyły tej sprawy, a jednak się tam znalazły, co jest dowodem, że dorobione są do niej akta o uszkodzenie ciała, które nie miało miejsca i przerobiono sprawę na przeciwko mężowi wykorzystując oszustwa Policji w Paradyżu i bezprawne posłużenie się aktami z innej sprawy jej nie dotyczącej. Sędzie świadomie sam usunął moje zaznania w męża sprawie w Toruniu. Aby pozostawić sfabrykowane akta wstawione ze sprawy IX K 131/11 Sądu Rejonowego w Kielcach w celu podmiany mojego obecnego męża na byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Dariuszu Konaszewski a jego pierwsze dane zostały wykorzystane dla służb, pod którego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego handlarza narkotyków który był pracownikiem SOF-ART Sp. z o.o karnie zwolnionym i jego długi oraz Wojsko, Rząd i polityków oraz Dariusza Gudewicza i jego długi w Kasynie w USA, co ma odniesienie do Komornika Guźli z Częstochowy, który zajął Pałac Paderewskiego na długi dr nauk tech Bohdana Żakiewicza mimo, że Pałac był żony, kryjąc, że są tworzone jako długi hazardowe z GIER.

Pani mecenas Ewa Piróg Wolska i mec Marta Sztachelska, adwokaci z urzędu, mojego męża, dopuścili do sprawy fałszywe dokumenty spreparowane przez Prokuraturę.

Wykorzystano mają sprawę odwoławczą z Sądu Okręgowego w Kiecach i podstawiono pod nią moją siostrę udającą mnie, a skarżącą mojego męża, co jest oszustwem. Podstawiono dla służb mój skradziony stary papierowy Dowód Osobisty WL 5334137 i do tego celu podstawiono agentów, po tym gdy sprawa się skończyła, aby dorobić wstecz dokumenty i podmienić w celu ukrycia podmiany mojej carskiej rodziny. Powodem jest dorobienie nieistniejących długów w celu fałszywych windykacji dorobionych przez służby, dla Marmoroc-Polska Sp. z o.o i dlatego podstawiane są moje dane pod tą spółkę do zarządu, podczas, gdy nigdy nie byłam w jej zarządzie ani właścicielem, w dodatku na nazwisko Piórecka, tak jak skradziony Dowód Osobisty. Celem jest pobranie pieniędzy z depozytów carskich mojej rodziny. Służby w tym celu podstawiły pod zamkniętą sprawę swoich agentów, czyli fałszywych spadkobierców wykreowanych na spółce, która była wcześniej moją własnością i podstawiono ich pod różne sprawy i różne podmioty, gdzie mnie dopisano, aby połączyć przez wytwarzane fałszywe długi przez windykację. Sprawę tą wygrałam a podmieniono moje dane pod Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską, moją siostrę, podającą się za mnie i podmienioną na moją dorobioną tożsamość przez „A” oraz podmieniona jest na Kaźmierczyk z domu zamiast Bochyńska, , jako Bożena Kaźmierczak Bochyńska, oraz męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Jerzego Bochyńskiego i tak podstawiono dokumenty pod sprawę Ko 883/12 w Toruniu z naszego doniesienia. Podstawiono pod mojego męża wykreowaną przez służby Beatę Kaźmierczak z Paradyża. Dlatego moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską podstawiono jako Beatę Kaźmierczak, oraz Marzenę Kaźmierczak, przez Beatę Marzenę Utnicką córkę Pastora ze Starachowic, którą podstawiano pod mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego wykorzystanego, pod mojego obecnego teścia jako Jana Kaźmierczyk, i z tego powodu syn jest nakłaniany do zmiany nazwiska, aby jego dane oddać dla służb, które udają prawdziwą rodziną, na bazie moich skradzionych dwojga dzieci, podstawionych pod dane moich trojga dzieci, które ja sama wychowywałam. Ponadto trwa praca nad wyrobieniem u syna zdania, aby go odizolować dając mu „świetlaną” przeszłość w osamotnieniu, w celu późniejszej jego likwidacji i podstawienia innych osób na jego miejsce, aby nikt nigdy się o niego nie upomniał. Typowy działanie masonerii, która chce rozbicia rodziny.

Beata Maria Idziak z domu Bochyńska, nigdy nie miała nic wspólnego z Miedzną Drewnianą i nie mieszkała nigdy na tamtym terenie, a Prokuratura w Starachowicach wysyłając pismo oraz Urząd Skarbowy ze Starachowic, dorobili celowo tożsamość mojej siostrze na tamten teren, co jest przestępstwem. Podstępowanie Prokuratury oraz Urzędu Skarbowego w Starachowicach, nie ma żadnych uzasadnień prawnych aby tak postąpić, a działanie to było zamierzone, w celu podmiany mojej rodziny na województwo Łódzkie. Moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską, podstawiono pod rodzinę moich teściów na Miedzną Drewnianą, dalej powielając dane na Opoczno, Tomaszów Mazowiecki oraz Paradyż, dla Kościoła wykorzystując moje dane osobowe. Księdza Jana Wojtana, przerobiono na Jana Kaźmierczyk i dorobiono jako brata Beaty Wojtan, córki lekarza ze Starachowic, zamienionej na moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńska i dorobiono spadkobierców po śmierci księdza, przechodząc na hrabiego Jana Tarnowskiego zamienionego Jana Kaźmierczyk, przerabiając mienie nasze prywatne na Kościelne w Starachowicach oraz dalej przechodząc na mienie Królewskie w Polsce, Carskie w Rosji i cesarskie w Niemcach oraz we Włoszech, Szwajcarii, Francji, USA oraz wszędzie tam gdzie były ziemie zamki i pałace. Celem było wejście fałszywych spadkobierców i w taki sposób podali się za moją rodzinę Państwo Maksalon. Przechodząc dalej i udając spadkobierców na Jasna Górę. W tym celu ukryto przez zastawienie ziemi w tajny sposób kredyt w Niemcach na firmę mojego męża, który otrzymał Konrad Szmytka podający się za Bochyńskiego, podstawiony za Konrada Cezarego Wiatrowskiego i dorobiony na dane mojego męża, przez pomyłkę jak w fundacji APEX STAR, pisany przez „ZI” jako Jerzy Kazimierczyk podstawiony pod Jerzego Bochyńskiego z Katowic. Wpisano Konrada Wiatrowskiego w tym celu jako Bocheńskiego i dorobiono za brata Matry Cybulskiej z domu Kaźmierczyk, podstawionej za moją córkę jako spadkobierców po mojej fikcyjnej śmierci wpisując dane rodowe jako Bocheńska i tak podstawiono dane mojej rodziny ze Starachowic, na Miedzną Drewnianą 244 oraz inne adresy przez pomyłki pisarskie na dorobione numery pod 144 oraz na 24. Przerobiono mojego męża na Irenę przez Kielce, i dorobiono dane dla Ireny Król podstawionej pod Kanadę, pod Marka Króla oraz Eneko pod Włocławek i Sosnowicę, przechodząc kolejno na Irenę Śledzik dorobioną jako siostrę Jadwigi Kaczyńskiej, przerobionej na dane mojej mamy, a moją córkę przerabiają na Martę Kaczyńską. Mojego męża podstawiono pod Irenę Lewą pod Łódź za żonę Mirosława Lewego a pod jego córkę Agnieszkę Kowalczyk podstawiono Jana Śledzik pod Jana Krześniak pierwszego teścia mojego syna Adama Kornaszewskiego, wcześniej Pióreckiego, aby zawłaszczyć moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską pod programy, oraz na Jana Wojnara i Jana Kasprzyk, zamienionych na Jana Kaźmierczyk, podstawianego pod mojego dziadka Jana Tarnowskiego, aby przerobić na moją rodzinę, przechodząc przerobione fikcyjne dane na Irene Kaźmierczyk, podstawiono Irenę Janikowską stomatolog w Starachowic pod nieruchomość ul Nad Kamienna 25 dawniej Pasternik 31 oraz na dom mojej teściowej.

Następnie Księdza Domańskiego, podmieniają z Parafii Wszystkich Świętych, pod Zakon Milicji Niepokalanej, po czym pod Misję w Marly, dalej podmieniając mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, na Jerzego Bochyńskiego z Katowic, podmienionego na męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie podstawiono go na Misję w Marly po czym na Włochy i na Watykan.

Zamieniono mojego syna Jakuba na Marka przez łączenie osób .

Wykorzystano rodzinę Firlejowską i przewodniczącego pana Jerzego Kopcia, podstawianego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, zamiennego na Romanow. Pan Jerzego Kopeć rodziców zamordowano w obozie, a zaopiekowali się nim państwo Romanowscy. Podstawiono za niego pana Jerzego Romanowskiego i Barbarę Romanowską, wykorzystując numer domu 16 w Starachowicach, aby połączyć z numerem mieszkania 16 w bloku w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu podstawienia Jerzego i Barbarę Romanowskich na Ostrowiec Świętokrzyski, podmieniając Jerzego i Barbarę Bochyńskich z Katowic, aby pod nich podstawić lekarza z Warszawy pana Romanowskiego z ulicy Cieszkowskiego 1/3 Żoliborz podstawianego pod Martę Przygoda za moją pod moją córkę Martę Piórecką, którzy przybrała moje panieńskie nazwisko Bochyńska a które podmieniono za Przygodę. Celem była podmiana rodzin i wykorzystanie Przewodniczącego Rodziny Firlejowskiej pod Pana Jerzego Kopeć i zamienić go na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby w efekcie podmienić za na Romanowskiego. Celem było zamiana moich i męża danych na Barbarę i Jerzego Bochyńskich, zamienionych na Barbarę i Jerzego Romanowskiego, po czym zamienionego na Jerzego Romanow syna Marii Romanow w Hiszpanii. W rzeczywistości większość planowanych odszkodowań zostałaby przekazana dla pana Romanowskiego z Warszawy którego upozorowano na opiekuna pana Jerzego Kopcia, którego opiekun został zamordowany Firleju, ale został upozowany, że żyje i podstawiany pod mojego dziadka, którego uratowano i był księdzem na Misji w Marly w Szwajcarii. Faktyczni członkowie Rodziny Firlejowskiej mieli otrzymać grosze, a moje dane zostały podstawione dla mojej siostry.

Wykorzystano Jakuba Pióreckiego i Beatę Utnicką ze Starachowic do Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy byli w Ostrowcu-Świętokrzyskim po zakupy, lecz przed otwarciem sklepu, i to samochodem, który jest na mojego teścia i zostali wylegitymowani przez Policję. Upozowano mojego teścia Jana Kaźmierczyk, dopisanego jako Jana Kaźmierczak, po czym zamieniono na mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, który legitymował się danymi Franciszek Jan Mazurek, i upozorowano, że tam mieszkają dorabiając konkubinat i podstawiając moje dane dla mojej siostry Beaty Marii Idziaka z domu Bochyńskiej. Podstawiono moją siostrę jako Marię Tarnowską pod matkę fałszywego hrabiego Tarnowskiego z Dzikowa po czym w drugiej tożsamości na związek z nieprawego łoża pod Bogusława Krasuskiego, i podstawiono tak sfabrykowane dane pod Bogusława Krasuskiego i jego córkę Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską, wykorzystując pozorowanie, gdy mój syn Jakub Piórecki, był w Ostrowcu-Świętokrzyskim, i podmieniono jego za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, i w taki sposób upozorowano konkubinat.

Wykorzystano Agnieszkę Kornaszewską, aby dorobić dla niej dane, że pracuje w budynku Hotelu w Opocznie, należącym do ZPC Opoczno, gdzie znajduje się zarząd Ceramiki Paradyż i Hotel, aby przejść na podstawionych fałszywych dorobionych spadkobierców, w tym na dziennikarza pana Jana Reka ze Szczecina i Jana Rychter z Warszawy, którzy przeprowadził się do Szczecina, w celu połączenia fałszywych windykacji na PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk. Wykorzystać planowano zgody na dostawy gazu dla firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk z Białorusi, a pochodzące z Rosji. Na jednej z rozmów tłumaczem był na Marek Katzer z Warszawy. Połączono licznik na Gaz , który był bez zadłużanie, po śmierci mamy spłaciłam całe zadłużanie, ale Gazownia dorobiła długi na moja mamę, przez podstawienie lokatorów, którym wynajęłam mieszkanie po śmierci rodziców i przepisałam licznik, po czasie gdy uregulowałam należności, co posłużyło do manipulacji i podmiany mojej rodziny dla Żydów przez Anitę Frankiewicz, upozorowała, że jest dzieckiem moich rodziców i udostępniła nasze dane i adres dla Żydów, którzy przejęli ziemię mojej rodziny bezprawnie podając się za spadkobierców. Doprowadziło to do przejęcia Kolejek Linowych Górskich w Zakopanym i podstawienie Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk, za spadkobiercę udającą Bocheńską pod Anitę Frankiewicz łącząc przez kościół ze Skarżyskiem-Kamienną podstawiając Elżbietę Włodarczyk udającą spadkobiercę po mnie i jej brat Antoni z konkubiną Lucyną podstawioną pod moją teściową Łucję Kaźmierczyk, przerobioną na Bocheńska przez dorobione fałszywe zadłużanie na gaz, w celu dorobiona na moją mamę długów potęgowane do rozmiarów, aby sfinansować terminal LPG w Szczecinie w Świnoujściu.

W tym celu do sprawy w Sądzie Okręgowym w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11, włączono wyciągi bankowe PPH APE Jerzy Kaźmierczyk z Banku Współpracy Europejskiej, należącego w przeszłości do pana Guzowatego, aby finansować operację budowę terminala LPG w Szczecinie wykorzystując zgodę na eksport węgla dla PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, proponowany do sprzedaży na granicy, przez wykorzystanie giełdy na nabrzeżu Odry.

Pozorowanie doprowadziło do połączenia Toronto ze Starachowicami i Toruniem i podstawieniem różnych Janów w tym Jan Króla, Jana Wojnara, i połączenie z Kościołem Zielonoświątkowym. Wykorzystano rodzinę Marii Szara z Kanady, oraz wynajęcie dla mnie mieszkania przy ul. Majówka 25, przez panią Szarą byłego emerytowanego dyrektora Szkoły Podstawowej numer 9 i połączono to z fałszywymi hrabiami Tarnowskimi z Ostrowcem Świętokrzyskim i Końskimi. Urząd Miasta Starachowice przejął mieszkania Zakładów Górniczych w Starachowicach przekazując je do Urzędu Miasta Starachowice po czym było zarządzane przez „Wspólny Dom” a podmieniono je na Spółdzielni Mieszkaniową, którą zamieniono na zarząd dla Towarzystwa Zakładów Starachowickich podstawiając pod Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, które podało swoich członków jako spadkobierców majątku carskiego, którzy były ukryci do wydanych pustych Świadectw Udziałowych, na bazie prawdziwych ukrytych w bankach, lecz podstawianych wymordowaną moją rodzinę. Przez lata dla tak podstawionych osób, dorobionych jako krąg spadkobierców i podstawionych pod Fabrykę Zakłady Górnicze w Starachowickich później jako Zakłady Starachowickie STAR. Na dorobionych spadkobierców dokonuje się wypłata odsetek z fałszywszych zadłużeń i potęgowanych w programach nawet do 200%. Aby ukryć te oszustwa robione są remonty pod zwrócone dla pozorantów mienie, pracujących dla byłych służb UB, którzy to pracują dla Kościoła, a udają spadkobierców mojej rodziny i dorabianych dokumenty na bazie naszych danych osobowych i naszych rodzin.

Z tego powodu zmieniane są obecnie okna u wszystkich osób pozorujących fałszywy krąg spadkobierców rodziny carskiej, przechodząc kolejno na Jezierskiego i innych producentów Okien. Należy znaczyć, że oknami z Polski handlował Marek Król z Kanady, oraz biegłej geodety Elżbiety Koczubiej, syn Marek i która ma jeszcze córkę Katarzynę. Tu następuje podmiana Marka na Marka Króla i dalej na Marka Katzera oraz żonę Marka Katzera Katarzynę, podmienioną za Katarzyną Kaźmierczyk byłą żonę mojego męża oraz Marka Ignaczewskiego. Wszystkie osoby o imieniu Marek połączone są w jedną osobę tak samo Katarzyny, Ewy oraz inne osoby o tym samym imieniu. Po czym następuje łączenie przez drugie imiona i następnie łączone są imiona razem, aby tworzyć dwa imiona jako imię nazwisko, w celu połączenie dwóch osób w jedno do paragramów bankowych, tak samo są łączone osoby z imionami z bierzmowania, co jest wykorzystywane przez kościół tak jak Bernadetta Marty ze Szwajcarii.

Przez Radomsko i panią Zofię Strączyńską odrobino na Tomaszów Mazowiecki dane wykorzystując przekazany dla rodziców kilim z Maryją Częstochowską z Fabryki Dywanów z Tomaszowa Mazowieckiego. Przez Kruszynę dorobiono linię na ul Bohaterów Westerplatte 1/1 i połączono Kruszynę ze Szczekarkowem, przez wykorzystanie nazwiska z Ksiąg Parafialnych Leokadię Szyszkowską z Kuczyńskich i dorobiono linię pod Leokadię Kowalczyk z domu Śledzik podstawiono pod Romanow wykorzystując do tą mistyfikację, moją wnuczką Wiktorię Kornaszewską podstawioną dla Agnieszki Kowalczyk, wykorzystując Agnieszką Kornaszewską z domu Krześniak matkę Wiktorii Kornaszewskiej podmienianej pod różne Agnieszki. Podstawiony jest w tym celu Dariusz Kornaszewski dziadek Wiktorii Konaszewskiej udaje jej ojca i wykorzystywane są do tego celu różne osoby o nazwisko Dariusz, jak Dariusz Szyszkowski. Podstawiane są kolejne osoby pod Księgi Parafialne w Wilkowie. Wykorzystano korepetycje dla Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, w celu podstawienia państwa Tkaczyk, aby wykorzystać dane mojego syna pod fabrykowaną linię dla kreowanych nowych Bocheńskich, aby przejść na firmę MAN i SSE Starachowice i połączyć z Adamem Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kościół Katolicki i Polska muszą oddać mi dzieci mimo, że są dorosłe oraz wnuki dla moich dwojga skradzionych dzieci, które muszą być zabezpieczone na przeszłość, aby oraz dzieci oraz moje wnuki z gwałtu oraz dorobione metodą in vitro z DNA carskiej rodziny, nie znalazły się w rodzinach homoseksualnych, gdyż jest to kara od Boga dla ludzi.

Obowiązkiem Kościoła Prawosławnego jest zabezpieczenie dzieci z DNA carskiej rodziny, przed umieszczeniem ich w rodzinach homoseksualnych. Dzieci te nie ponoszą odpowiedzialności za działania ludzi, którzy pragnęli rządzić światem. Każda kradzież podlega zwrotowi, toteż tym bardziej dotyczy to ludzi, którzy są większą wartością. Dwie sadzonki jabłoni, to dwoje dzieci skradzionych dzieci, których pozbawiono wyboru, a Papież miał być drugim Adamem, który miał się skusić i miał wyrazić zgodę na Nowy Ład Światowy bez chrześcijaństwa pozorując chrześcijaństwo.

Podmieniono kartę informacyjną leczenia szpitalnego mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z Końskich aby dorobić nieistniejący stan pozorując wszczepienie aortalnodwuudowe aby upozorować na przyszłość podmianę przeszczepu serca, którego nie było i do nóg, które są podmieniane w grobach.

Pan Jarosław Rosina ze Słowacji dla Korporacji Donau Dnepr organizował spływy Dunajcem dla młodzieży szkolnej a jest znajomy pana Antoniego Ciszewskiego, którego podstawiono pod Antoniego Bocheńskiego na Włocławek. Ma to odniesienie obecnie do audycji „Tratwa” w Radio Maryja, której celem jest zapewne Gdańsk w celu zakończenia podróży, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców rodziny carskiej nawiązując przez Westerplatte do ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach.

Druga Księga Królewska 23,4-7

Następnie król wydał rozkaz arcykapłanowi Chilkiaszowi, aby kapłanom drugiego rzędu oraz strażnikom progu, aby usunęli ze świątyni Pańskiej wszystkie przedmioty sporządzone dla Baala, Aszery i całego wojska niebieskiego. Kazał je spalić na zewnątrz Jerozolimy, na polach nad Cedronem, a popiół z nich zanieść do Betel. Zniósł kapłanów pogańskich, których ustanowili królowie judzcy i którzy składali ofiary kadzielne na wyżynach, w miastach Judy i okolicach Jerozolimy, oraz tych, którzy składali ofiary kadzielne Baalowi, słońcu, księżycowi, gwiazdozbiorom i całemu wojsku niebieskiemu. Usunął Aszerę ze świątynni Pańskiej, na zewnątrz Jerozolimy do doliny Cedronu i spalił ją w dolinie Cedronu, starł na popiół i rzucił popiół jej na groby pospolitego ludu. Zburzył domy osób uprawiających nierząd sakralny w świątyni Pańskiej, gdzie kobiety oprzędły zasłony dla Aszery.”

Druga Księga Królewska 23,24

Co więcej zaklinaczy, wieszczków, posążki domowe bóstw, bożki i wszystkie ohydy, które widziało się w kraju Judy i Jerozolimie, Jozjasz usunął w tym celu, aby w czyn zamienić słowa prawa, spisane w księdze jaką znalazł kapłan Chilkiasz w świątyni Pańskiej”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s