Prawda o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim

Starachowice 14.06.2015

2- drugi etap skanu-15
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11

Sposoby obrotu bilionowymi długami armii USA w Polsce przez Skarb Państwa

Wywołanie w Polsce stanu wojennego spowodowało zapotrzebowanie kraju na pieniądze. W 1981 roku nastąpiło połączenie dwóch wydarzeń zamachu na Papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku i ucieczka pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego syna Stanisława. Doprowadzono do wyprowadzenia czterech osób na 11 listopada 1981 do USA.

Wyjaśnieniem pozornej ucieczki Ryszarda Kuklińskiego do USA są obecne wydarzenia, które prowadziły do powtórzenia tych czynności na mojej rodzinie. W tym celu podmieniono mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego byłego męża, a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z domu Bochyńską, na Katarzynę Kaźmierczyk byłą żonę mojego obecnego męża, która wykorzystała moje dane z pierwszego związku na Bożena Piórecka razem z moją siostrą Beatą Marią Idziak z domu Bochyńską. Dariusza Pióreckiego byłego męża podstawionego pod mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorował Dariusz Kot z Jacentowa koło Ostrowca Świętokrzyskiego, oraz policjant Bąk w Ostrowcu Świętokrzyskim, obecny przyjaciel Katarzyny Kaźmierczyk. W podłożonych dokumentach na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach upozorowano, że policjant Bąk pobrał kredyt, który umieścił na lokacie w programie bankowym pod zakup mieszkania, aby odnieść się do sposobu zakupu apartamentu przez mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w 2004 roku w Warszawie przez kredyt w EURO Banku.

Panu pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu dorobiono genealogię na granicy nieruchomości Nowowiejska 29 dawnej działce 27, należącej do mojej babci Reginy Anny Glińskiej ukrytej pod nazwiskiem Aniela Regina Mazurek z domu Maksalon. Działkę 27 podstawiono pod ukaz carski dla funkcyjnej rodziny Anieli Mieszała, który po zamachu znalazł się w posiadaniu innych osoby, po czym ostatecznie jest w posiadaniu Stanisławy Kalisty. Sfałszowano dane, że Aniela Mieszała jest Anielą Glińską podstawiając dane mojej babci jako Aniela Mazurek z domu Maksalon. Otrzymałam informację od tej osoby, że jej rodzina Leśniaków wyjechała do USA i tak miała otrzymać majątek, czyli wyjaśnia to sposób w jaki były nasze ziemie przekazywane w celu wyprowadzana przez osoby, które na niej osiadły i nią dysponują. Służby kryły wyprowadzenie ziemi przez gry hazardowe, i w taki sposób nasza rodzina miała informować innych, aby przeżyć. Z drugiej strony otrzymałam informację, że w tej rodzinie znalazła się rodzina Kondrackich, która również jest rodziną generała Wojciecha Jaruzelskiego, który wprowadził stan wojenny w Polsce. Dowodzi to, że podstawiono panią Stanisławę Kalista zamieniając ją na rodzinę mojej babci w jednej z tożsamości Bolesławy Stanisławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej jako Stanisławę Bochyńską i tak wydano legitymację Członków Rodzin Byłych Więźniów Politycznych. Takie podstawienie doprowadziło, że syn Stanisławy Kalisty pan Ryszard Kalista został podstawiony pod dwie osoby; pod mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego i zamieniony został obecnie na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, a pod drugą osobę Marina Bochyńskiego pod którego podstawiono Ryszarda Kuklińskiego pozorującego Ryszarda Kalistę, w celu obrotu majątkiem mojego dziadka zarządzanym przez nieżyjącego już Wacława Bocheńskiego w USA pozorując jego syna. Podmiana zastała ukryta w Starachowicach na działce Mieszałów po ich śmierci pozorując że oddali ziemię do Urzędu Miasta, Starachowice, w celu ukrycia oszustw i dorabianych spadkobierców, którzy wpisali się pozorując rodzinę przez wspólne przekopywanie działki po Mieszałach w celu szukania garnka ze złotem przez państwa Maksalon udających rodzinę, których podstawiono z Wrońskimi pod zawłaszczony teren Bolesławy Bochyńskiej na ulicy Tychowskiej. Celem było podstawienie Ryszarda Kuklińskiego jako rodziny mojego dziadka z taty strony Brunona Bochyńskiego syna Franciszka Bocheńskiego, aby wykazać jedną rodzinę. Od chwili wyjazdu pana Ryszarda Kuklińskiego w Starachowicach pani Stanisława Kalista do dnia dzisiejszego prowadzi sprawy sporne z sąsiadem panem Wójcik rozpoczęte jeszcze za życia jej matki. Działania te prowadziły do tworzenia fałszywego kręgu spadkobierców dla wojska w celu obrotu depozytami carskimi przez wojsko. Doszło jednoczenie przez przypadek do spotkania Elżbiety Włodarczyk, w Starachowicach, która pozoruje mnie, z Ryszardem Kalista byłym pracownikiem wodociągów w Starachowicach, którego podstawiono za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, przez wodociągi.

Obecnie cała sprawa została wyjaśniona przez dostarczenie do Polski skrzyni z jednym bilionem dolarów amerykańskim długów armii USA, które w Polsce są wykorzystywane do poręczania programów bankowych przez fałszywy krąg spadkobierców rodziny carskiej wytwarzany przez Sądy Polskie. Dokonuje się tego przez dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, który wykorzystuje obecnie nieoddane nasze Pełnomocnictwo dla Kazimierza Bani i Mariana Budki na ulicy Polnej w Warszawie i pobrane dokumenty w Szwajcarii. Prokuratura nie oddała nam Pełnomocnictw, gdyż upozorowano w systemie bankowym naszą śmierć. Powoduje to wykorzystanie pana mec. Ryszarda Berus podstawionego pod Ryszarda Kuklińskiego do obrotu depozytami z dr nauk tech. Bohdanem Żakiewiczem i Andrejem Pachowskim współpracującym z Radcą Prawnym Skazą. Działania te powodują pozorowanie naszej rodziny na rodzinę pana pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w celu dostarczenia pieniędzy z Programów Bankowych dla wojska. Skarb Państwa jest obowiązany oddać skrzynię z długami armii USA, gdyż jest naszą własnością. Z tego powodu zamierzano dokonać naszego porwania z rodziną, aby ukryć fakt użycia w Polsce przywiezionych bilionowych długów armii USA z których wypłacane są dla Polski jedynie odsetki od zysków w programach bankowych. Dowodzi to, że wyjazd pułkownika Ryszarda Kuklińskiego był zaplanowany.

Wyznaczone w Sądzie Okręgowym w Toruniu dwóch terminów rozprawy na zakończenie 22 i 25 czerwca ma odniesienie do dwóch spraw toczonych w Sądzie obecnie udając jedną właściwą sygnaturę akt II K 164/11 i dorobioną sygnaturę akt II K 164/12 oraz dorobioną na mojego teścia trzecią II K 197/10 pod Policjanta, czyli na trzy tożsamości męża Jerzy Kaźmierczyk, podmieniając go w drugiej na Jerzy Kaźmierczuk na Policjanta w Paradyżu, a w trzeciej na Jerzy Kaźmierczak pod Łódź oraz pod mediatora w Toruniu w celu skierowania na Gdańsk, aby wykorzystać takie dorobione dane i połączyć mnie z moją siostrą Beatą Marią Idziak z domu Bochyńska, która mnie pozoruje, a za którą podstawiono Elżbietę Włodarczyk, oraz Katarzynę Kaźmierczyk i Katarzynę Berus, Bożenę Szwed w celu obrotu długami armii USA przez Skarb Państwa Polski. Armia przetrzymuje w Niemczech moją córkę Annę Piórecką w pokoju na pietrze bez toalety zamkniętym na klucz, i musi prosić za każdym razem o wypuszczenie jej do toalety. Andrzej Pachowski pozorujący jej męża zna doskonale pana Marka Kleina i pana Janusza Smyczyńskiego, którzy ją przetrzymują i znają obecne miejsce uwięzienia mojej córki. Ponadto zna to miejsce pan Stanisław Pikul, który ma takie zdolności, o czym nam mówił. Za uwięzienie mojego dziecka odpowiedzialne jest wojsko, rząd i kościół, którzy muszą oddać mi mojego skradzionego syna oraz córkę, którą wykorzystuje się między innymi do obrotu długami armii USA w programach bankowych pozorując żonę Andrzeja Pachowskiego, wykorzystującego poręczenie Kazimierowem dla PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk do windykacji depozytów carskich. W USA za moją córkę pozoruje Anna Górczyńska dawniej Karcz z Ostrowca Świętokrzyskiego a w Warszawie pozorują moją córkę Anna Wróblewska i Anna Pachowska jako jedną osobę.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s