Wedel o receptury czekolady

Starachowice 14.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy KaźmierczykSkrzynka dziadka
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11

Majątek wyprowadzony na pod spółki PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk rogiem obfitości 666 nowego ładu jako odniesienie 6 września wejścia Niemiec do Starachowic w 1939 roku

W ostatnim Wiadomościach TVP, można było zauważyć, że Kościół odwołuje się do Św. Franciszka z Asyżu. Według przekazów medialnych, które mogą być nieścisłe i nieraz rozbieżne, można w różny sposób interpretować przekaz informacji, bądź kierować go w stronę różnych dorobionych tożsamości. Mój ojciec Józef Ludwik Bochyński opracował materiały odnoszące się do ekologii i mądrości wykorzystywania zasobów naturalnych danych od Boga dla człowieka. Nie miało to jednak w żaden sposób odnosić się do hołdowania przyrodzie. Ponieważ wiele dokumentów skradziono, mogły być wykorzystane niezgodnie z zamiarem autora, jaki był mój kochany tata Józef Ludwik Bochyński. Mam prawo myśleć, że zostało to wykorzystane dla Papieża Franciszka, gdyż kościół podał się za spadkobiercę, próbując wyrzucić mnie z mojego domu i pozbawił finansów. Odwołanie się do Franciszka z Asyżu, miało być odwróceniem znaczeń i prawdziwej wiary zamieniając Chrześcijaństwo w Nowy Ład. W ten sposób obecny Kościół chce zbezcześcić pamięć po moich rodzicach i dziadkach oraz po pamięć po moich przodkach. Odwołanie się do braci zwierząt, ptaków, przyrody jest odwołaniem się do hinduizmu. Nie ma to nić wspólnego z wiarą moich przodków i rodziców. Jest to wstęp do jednej religii, która miała powstać na bazie zaplanowanej przez Kościół Katolicki ofiary, odwołującej się do pogańskich wierzeń. Mieliśmy zginąć, aby upozorować ziarno pojedyncze, które musi obumrzeć, aby dać plon do czego nawiązał Papież, ale na sposób pogański. Jest to sprzeczne z zasadami prawdziwego Boga i prawdziwą wiarą, gdyż Kościół chronił chrześcijan a nie mordował, pozorując ziarno na siew. Celem było doprowadzenie do naszej likwidacji, aby weszła Jedna Religia, pozorując z nas bohaterów w celu wykrzywienia Słowa Bożego. Nie można być w kościele Boga żywego, który jedynie z nazwy jest chrześcijański, jeśli ten sam kościół morduje ludzi wierzących dla pieniędzy. Słowa o ziarnie można w tym wypadku odnieść do pieniędzy wyprowadzonych na wytworzone podspółki męża firmy, które miały być użyte przeciwko człowiekowi w celu zabicia Ducha Bożego w człowieku, aby wprowadzić Nowy Ład Światowy, przez fałszywy krąg spadkobierców. Pismo Święte nam mówi, „nie bójcie się tych co ciało zabić mogą, ale ciało i duszę zatracić do piekła.” Nasza śmierć miała być początkiem wprowadzenia ludzi do piekła, poprzez kult przyrody czyli uwstecznienie . W tym wypadku Papież chciał wykorzystać dzieci i młodzież, aby wprowadzić ich do kultu przyrody, aby oddawać cześć ziemi, zwierzętom, niebu, gwiazdom, słońcu, zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Bóg jest niewidoczny ale daje się poznać przez dzieła jego stworzenia, a nie odwrotne. Proponowana medialnie nauka jest wstępem do powrotu pełnego pogaństwa, które miało nakazać oddawanie czci bóstwom pod karą śmierci. Nie można zabijać ludzi a hołdować zwierzętom i przerabiać ich na braci. Jezus Chrystus nie umarł za zwierzęta, ale za człowieka. Nazwał nas przyjaciółmi a Pismo Święte nazywa nawet bogami tych, których doszło Słowo Boże, choć nie są oni Bogiem ale człowiekiem. Są Boże dzieci i diabelskie. Mamy się strzec fałszywych bogów. Pismo Święte mówi o Liderze, który będzie mówił wielkie rzeczy i wyniosłe a bluźniercze. Trudno określić jaki był cel przekazu i jaka treść kryła się za zapowiedzianą encykliką Papieża, ponieważ media są odrębną instytucją, która ma władzę i kreuje wiadomości w kierunku zaplanowanym przez zwierzchników. TVP dwa programy telewizji oraz TVP Religia zakupił biznesmen z Australii, który tam prowadzi TV porno, co nie ma nic wspólnego z wiarą, ale z antychrystem.

Nie ma zbawienia przez przyrodę, ale przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał abyśmy żyli, aby nasze rodziny mogły żyć z łaski. W Słowie Bożym jest napisane, że mocni w wierze mają się przeciwstawiać diabłu a ucieknie od nas. Medialnie przekazane informacje o sadzonkach odnosiły się do liczby mnogiej, toteż napisałam jako dwie co obecnie w mediach pokazano jako jedną sadzonkę. W tym wypadku odnosi się to do próby kradzieży jednego z moich dzieci bądź ofiary, którą kościół zamierzał złożyć z drugiego dziecka. Mam prawo tak twierdzić ponieważ medialnie wprowadzana jest jedna religia, odnosząca się do kultów pogańskich za którymi stoją ofiary. Poszanowani dzieł natury i prawidłowa polityka rolna jest mądrością a nie kultem. Powiedział głupi w swoim sercu nie ma Boga. Kościół w stosunku do swoich wiernych kieruje się prawem żydowskim starego Testamentu. Stworzono fikcyjne małżeństwa pozorując obowiązek lewiratu. Z tego powodu uśmiercono w systemie mojego męża i przerobiono mojej siostry męża za mojego, ponieważ siostrę również uśmiercono w systemie i zrobiono odwrotnie. Dlatego zmieszano dzieci pozorując jedną rodzinę. Z tego powodu Premier Ewa Kopacz został przyjęta przez Papieża przy rogu stołu, co pozoruje wdowieństwa po czym dział spadku. Jednakże prawo żydowskie mówi, aby nie mieć podwójnego ciężarka ani podwójnej efy. Kościół w jednym uchybia a drugie promuje w zależności od ich upodobania, czym się brzydzi Pan Zastępów. Kościół Katolicki i Prawosławny ma fundament chrześcijański, który opiera się na Jezusie Chrystusie i łasce a wykorzystanie go do innych celów jest grzechem. Jeśli ktoś może dobrze czynić, a nie czyni grzech ma. Poinformowano nas, że jeden telefon Papieża do Banku UBS w Szwajcarii, a przywrócona będzie godność mojej rodziny, oraz uwolni to tysiące ludzi. Papież od 2005 roku nie wykonał takiego telefonu do Banku UBS w Szwajcarii z prośbą o przywrócenie kontroli do depozytów rodowych mimo, że mamy prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej. Oficjalnie zamierzano upozorować naszą śmierć, aby nas uwięzić, by nikt nas nie szukał. Nastąpiłaby podmiana naszej tożsamości wykorzystując osiągnięcia medycyny i techniki.

Księga psalmów 111(110) 9-10

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze, a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.

Psalm 112(111) 1-3

Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w jego przykazaniach.

Potomstwo jego będzie na ziemi: pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.

Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.”

Kościół wykorzystując sprawę Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11, zamierzał przejąć majątek wyprowadzony na pod spółki firm mojego męża PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i SOF-ART Sp. z o.o. i APE CH GmbH w Szwajcarii, przez windykację jako róg obfitości , którym zamierzano sfinansować wprowadzenie jednej religii. Z tego powodu hołdowane są obrazy z aniołami, które trzymają róg obfitości, gdyż jest to próba oddawania czci upadłym aniołom. Prezydent Polski Bronisław Komorowski ogłosił referendum 6 września w sprawie okręgów jednomandatowych, co jest decyzją dla służb wywiadu podmiany mojej osoby na agenta Bożenę Bochyńską w Szwajcarii, przy udziale Policji obu krajów a jest to rocznica wkroczenia wojsk Niemieckich podczas II Wojny Światowej do Wąchocka i Pałacu zarządcy, do winnic książęcych. Kolejnym krokiem była wizyta Papieża Franciszka w Sarajewie w dniu 06.6.2015 roku, co ma odniesienie do dwóch szóstek i zamachu w Sarajewie 28.czerwca 1914 roku po czym rozpoczęto I Wojnę Światową, skutkującą Rewolucją Październikową opłacaną przez Niemcy w celu zniszczenia dwóch frontów. Niemcy opłacali Ilicza Włodzimierza Lenina, który przejechał do Rosji ze Szwajcarii ze sprzętem wojskowym i bronią, gdzie Illicz odnosi się do majątków mojej carskiej rodziny na Ukrainie. W tym samym czasie wypłynął statek z USA wyładowany bronią do Rosji w celu zrobienia rewolucji. Obecnie upozorowano te działanie próbą rozmieszczeni w Polsce czołgów amerykańskich ABRAMS. Łącząc opisane wyżej daty i działania sumarycznie daje to połączenie trzech szóstek jako 666 symbolu bestii z Biblii, w połączenia z datą 28 czerwca 1914 roku do czego nawiązują PKP przez wprowadzenie 28 dodatkowych pociągów sezonie letnim. Naszą datę ślubu 28 czerwca 2008 roku, próbowano połączyć dla wytworzonego agenta Bożeny Bochyńskiej, udającej żonę mojego męża w Bankach w Szwajcarii. Planowano dokonać kradzieży naszego mienia wyprowadzonego na podspółki utworzone na bazie PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk, a wprowadzenie mienia miał dokonać Sąd Okręgowy w Toruniu w spawie sygnatura akt IIK 164/11, jako Rogu Obfitości, wykorzystując Pełnomocnictwo do Niemiec spółki SOF-ART Sp. z o.o jakie otrzymał pan Winkel ode mnie jeszcze gdy nazywała się Bożena Piórecka przed sprzedażą spółki. Wykorzystano go do zamieniony mojej rodziny na dr Romanowskiego w Warszawie, wykorzystując Jerzego Romanowskiego w Starachowicach, aby zamienić go na Jerzego Romanow w Hiszpanii i podstawiono dane na osiedle Patronackie 31/16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie mieszkał mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk w pierwszym związku. Tutaj dorobiono linię dla rodziny fałszywego hrabiego Tarnowskiego, Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego. Podstawiono Darię Adam z domu Utnicką do pozorowania żony Adama Kornaszewskiego w USA w Pensylwanii. Adama podstawiono pod dane Adama Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski Oś. Patronackie 31/16, które łączy w sobie numer 31 jako Nowowiejska działka 31, Pasternik 31 oraz przez numer 16 z Jerzym Romanowskim w Starachowicach. Ponadto łączy się z Zachodnią 1/16 , gdzie mieszkałam w dzieciństwie. Premier Ewa Kopacz upozorowana została na wdowę, co może mieć odniesienie do próby zrobienia prawdziwych wdów we wszystkich pozorowanych małżeństwach, po upozorowaniu naszej kolej śmierci w drodze do Torunia bądź powrotnej. Wspólne święta z Kościoła Katolickiego i Prawosławnego miały być oznaczeniem czasu.

Wykorzystano dokumenty dotyczące mojej byłej firmy SOF-ART Sp. z o.o, która jest obecnie mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Wyjaśnienie wszelkich kwestii pozwoli na zrozumienie bezprawnego nękania nas przez Rząd i Wymiar Sprawiedliwości. Połączono różne podmioty gospodarcze, co ukryto w jednej sprawie przeciwko mojemu mężowi, który stał się ofiarą Kościoła Katolickiego i systemu. Z tego powodu musiałam wyjaśnić kwestię mojej arystokratycznej rodziny, gdyż jest to przyczyna ciągłego okradania nas z naszego dziedzictwa, które od lat było grabione przez Państwo Polskie i Kościół Katolicki. Po wyjaśnieniu mojego pochodzenia doszło do prób ucieczki rządu od odpowiedzialności za dokonane zbrodnie i kradzieże co spowodowało rozdzielenie mnie z siostrą, aby wykorzystać moje dane do przestępstwa wykorzystując siostrę przeciwko mojemu mężowi, i jego siostry i ich mężów wykorzystywanych do tworzenia fałszywej genealogii i windykacji.

Sprawa w Toruniu jest wynikiem splotu tych matactw i kreowanych tożsamości i można to nazwać areną cyrku w Sądzie. Zachowanie Sędziego przypomina funkcjonariusza NKWD, który dobrze wie co robi, gdyż zmierza do doprowadzenia, do drugiej wiosny ludów. Być może dlatego media określiły, że Papież lubi wiosnę, aby odnieść się, że Papież miał być głównym dowodzącym podczas eliminacji mojej rodziny. Mordowano arystokrację i chrześcijan im bardziej dobry był pan tym gorsze miał cierpienia. Pięć złotych monet otrzymywali chłopi za każdego zamordowanego arystokratę. Piłami byli przecinani na pół, polała się krew na Ukrainie, dokonując mordu na niewinnych ludziach. Być może dlatego podstawiono symbolicznie, pana Pilarskiego za mojego męża do sprawy, o czym Sędzia nie mówi otwarcie, ale jest to widoczne i haniebne. Najbardziej podłym zjawiskiem jest wykorzystywanie członków rodziny pomordowanych, którymi się posłużono do manipulacji w celu upozorowania, że są uhonorowani. W rzeczywistości jest to próba wykorzystania ich do akceptacji zła bez ich wiedzy i zgody. Przykładem są pobierane podpisy przez wspólnoty mieszkaniowe w celu przestępstw. Wykorzystano panią doktor Kiesz, której rodzinę wymordowano na Kresach. Podobnie wykorzystano pana Jerzego Kopeć, którego rodzinę wymordowano w czasie II Wojny Światowej. Podstawiono go pod Prezydenta Starachowic pana Kopcia, którego upozorowano spadkobiercom na terenie SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, po czym zamieniono na rodzinę Romanowskich, która się nim opiekowała panem Kopeć, po wymordowani jego rodziców, ale nie byłym Prezydentem Starachowic panem Kopeć, który nie żyje, a którego podstawiono pod dr. Romanowskiego w Warszawie, i upozorowano go, że jest moim dziadkiem, który przeżył wykorzystując mają córkę Martę Piórecką, która była jego pacjentką gdy była dzieckiem, a która zmieniła później nazwisko na moje panieńskie Bochyńska.

Następne przejście jest na obca osobę Martę Przygoda, która jest w Rodzinie Firlejowskiej, mimo iż nie ma nikogo zamordowanego na Firleju, a Przewodniczącym Stowarzyszenia jest pan Jerzy Kopeć o którym wspomniałam. Opis zdarzeń zawarty jest w poprzednim piśmie.

Próbowano mnie pobić na dzień przed wyjazdem do Torunia w celu uwiarygodnieniu fałszywych akt dołączonych przez Prokuraturę do sprawy sygnatura akt II K 164/11 Sądu Okręgowego w Toruniu jako I Ds 1001/14, aby upozorować awanturę rodziną przez Dariusza Kota z Jacentowa udającego Bocheńskiego z Ewą Eugster jako Jakubczyk udających małżeństwo i wykorzystujący akta medyczne jego żony Bożeny do podmiany, po czym wypadek samochodowy jego pierwszej żony i podstawienie pod fałszywego pijanego kierowcę, w celu porwania i mordu. Mój mąż ani ja nie pijemy również nikt z nas nie pali.

Dziś odniosę się do firm, które zostały użyte do działu spadku. Połączono SOF-ART Sp. z o.o. ze szwalnią Nida mimo, że była ona szwalnią firmy STARMET, gdzie szyto plandeki do samochodu STAR. Teren przejął UNISTAR były do spółki należącej do Zakładów Starachowickich STAR. Zakupiliśmy teren od spółki UNISTAR, którego w tym czasie reprezentował pan prezes Kutera i Polakowski. Doszło do zamiany mojej spółki na pod spółki Zakładów Starachowickich STAR i połączono przez budynek NIDA jako szwalnia zakładowa, aby odnieść się do wcześniej wykreowanych fałszywych spadkobierców. Połączono Lipie Henryk Szyb z Jeziorem Ruciane- Nida, gdzie moi rodzice przed laty byli z Jadwigą i Czesławem Chaniewskimi z Białegostoku oraz ich córką Krystyną, na spotkanie kolejarzy. Moich rodziców okradziono a namiot w którym spali miał wyciętą literkę S jak spadek. Odnaleziona torba była pocięta na portfele. Na bazie nazwy Nida przechodzą na Dolinę Nidy oraz na Pińczów , gdzie dorobiono fałszywych Myszkowskich na bazie budynku szwalni NIDA w Lipie Henryk Szyb 1. Wyjaśnię w jaki sposób to zostało zrobione a mianowicie wykorzystano projekt przebudowy budynku NIDA w celu spełnienia wymogów dla zakładu pracy chronionej SOF-ART Sp. z o.o. w celu uzyskania pozwolenia na przeniesienie firmy z ulicy Grzybowej w Starachowicach na Lipie Henryk Szyb aby nie stracić uprawnień zakładu pracy chronionej według wymogów Państwowej Inspekcji Pracy. W tym celu do odbioru budynku przyjechał inspektor z Kielc Jacek Ziębiński, który stwierdził, że korytarze są za wąskie i dlatego dokonaliśmy przesunięcia ścian i dostosowania toalet do wymogów osób niepełnosprawnych w Zakładach Pracy Chronionej.

Wykonane zostały projekty konieczne do prac przebudowy na których widniała stara nazwa BUDYNKU NIDA mimo, że ta nazwa budynku była stosowana dla STARMET. Wykorzystano projekt z nazwą NIDA dla SOF-ART Sp. z o.o. a zostało to ukryte przez Spółdzielnię Głuchoniemych w Ostrowcu Świętokrzyskim, której pracownik wykonał projekt finansowy do dofinansowania z PFRON. Podmieniono firmę wykorzystując Spółdzielnię inwalidów w Starachowicach, gdzie pracowała moja mama, która na emeryturze pracowała w SOF-ART Sp. z o.o. , co połączono ze Spółdzielnią Inwalidów w Opocznie, gdzie pracowała teściowa podmieniając ją na Bocheńską. Z tego powodu wykorzystano numery telefonów komórkowych SOF-ART Sp. z o.o. na dorobioną Fermę Kur na Mazurach, pozorując, że dział spadku. Połączono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, z Katarzyną Kaźmierczyk pracującą w Spółdzielni Inwalidów w Ostrowcu Świętokrzyskim jako jedną osobę. Zamieniono mnie jako świadka na ślubie mojej siostry Beaty Marii Bochyńskiej z Piotrem Idziak, na żonę jej świadka Jarosława Maślisza i podstawiono pod Jarosława Rosinę na Słowację, następnie na Jarosława Kaczyńskiego zamienionego na Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który studiował w Gdańsku Budowę Okrętów, powielając go na na Gdańsk i dlatego PiS stosuje flagi morskie. Jarosław Rosina obecnie robi duże interesy w Katowicach, a wcześniej w Kielcach. Reprezentował on wspólnotę zakupową oraz miał klub piłkarski, co widoczne było w wywiadzie dla Prestiż. Przesyłał do mnie swoje projekty w celu zaangażowania młodzieży tworząc spływ Dunajcem, który został wprowadzony jako firma Donau Dnepr, czyli jako pod spółki Donau Dnepr AG , której prezes Stanisław Stępień był wiceprezesem APE CH GmbH w Zug w Szwajcarii, firmy należącej do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, pod którego podstawiono Jerzego Bochyńskiego z Katowic i skradziono pieniądze przy udziale Konrada Szmytka współpracującego z Jakubem Dziedzicem z Radomia a obecnie Piaseczna i podstawionym pod mojego syna Jakuba Pióreckiego. Mojego syna dorobiono na Ostrowiec Świętokrzyski, aby pozorował dla Bogusława Krasuskiego w celu podstawienia nieruchomości dla fałszywych hrabiów Tarnowskich. Upozorowano scenariusz z Nocy i Dni, gdzie Bogumił był ojcem Justysi i podstawiono Starostę Starachowic Bogumiła, który zginął w wypadku samochodowym, i podstawiając Bogusława Kędziorę pod Bogusława Krasuskiego, którego córkę Katarzynę przerobiono za żonę i podstawiono Katarzyna Kędziorę z domu Krzemińska podstawiając ją dalej pod wykreowaną przez służby Katarzynę Bochyńską z Mikołowa, która ma dorobione dane na bazie dawnej Katarzyny Bochyńskiej z Katowic, czyli obecnej Sędziny Magdaleny Jarczyk z domu Bochyńskiej i podstawiono tu moją siostrę Beatę Marię Idziak, z domu Bochyńską, która mieszkała u Jerzego i Barbary Bochyńskich w Katowicach, gdy wyjechała ze Starachowic. Moją siostrę Beatę Marię Idziak dopisano jako rodzinę Wojciecha Pokory, parodiując pokorę przed Bogiem, przez przesunięcie granicy na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, aby dokonać działu spadku.

Sędzia Wojciech Pruss ukrył fakt, że dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz, były nasz pełnomocnik, był finansowany przez Traga Bank, gdzie żona Stanisław Stępnia czyli Ewa Wielochowska absolwent Uniwersytetu Watykańskiego używała carskich depozytów, wykorzystując Upoważnienie PPH APE Jerzy Kaźmierczyk mojego męża.

Cofnięto czas i wykorzystano szwalnię NIDA do przejścia na rożne podmioty gospodarcze dorabiane jako działy spadku, np w okolicach Pińczowa pozorując spadkobierców a jednocześnie pozbawiając nas mienia, czyli osoby na które to zrobiono. Zamieniono spółdzielnię „Jedność” ze Staszowa i jej roszczenie w kwocie tysiąca złotych, pomijając wyprowadzenie z firmy PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk, dwóch tirów płytek ceramicznych z Opoczna, za które nie zapłacili kontrahenci spółdzielni „Jedność” za dostawy do Krakowa, za które obciążono Jerzego Kaźmierczyk, czyli obecnego mojego męża. Dokonano zamiany roszczenia spółdzielni „Jedność” ze Staszowa w kwocie ok 1000,-złoch (jeden tysiąc złotych 00/100) na roszczenia „Huty Jedność”, zamieniając na dział spadku. Wytworzono pod spółki „Społem” , wykorzystując naszą chęć zakupu „Społem” w celu odbudowy Polskiej Sieci Handlowej. Stworzono pod spółki dla fałszywych spadkobierców. Cofnę się do lat młodzieńczych, gdy moja koleżanka Marzena Jasztal była w USA. Przywiozła ona z USA czekolady „Wedel” wyprodukowane z Polsce, na których widniał widok z kolumną Zygmunta w Warszawie. Był to czas gdy w Polsce można było zakupić 250 gram słodyczy jako przydział miesięczny na kartki. Już wówczas przygotowano spadkobierców po czym sprzedano zakład, który miał najlepsze produkty na świecie. Asortyment Wedla był bardzo duży, a moja mama opowiadała o asortymencie, gdyż była na wycieczce ze szkoły w tej fabryce. Chęć zysku i pazerność kapitalistów polskich oraz programy bankowe wymuszające coraz to większe zadłużenia w celu uzyskania pieniędzy z odsetek spowodowała anomalię, że ludzie zapomnieli co jest wartością i co jest dobre. Oddano zakład dla pozorujących spadkobierców osób podstawiając Piotra Jasztala za mojego męża i połączono z różnymi Piotrami jak Piotr Idziak, Piotra Główka, Piotr Eugster itp. i połączono ulicą Kościelną pod pana Jasztal, aby połączyć z Józefem Wróblewskim podstawionym pod Bocheńskich do podmiany za tatę. Po czym połączono z panem Gradem z tej samej klatki podstawionym pod pana ministra Grada z Tarnowa, który kandydował w Toruniu, poprzez inwestycje w Spółdzielni przez wymianę okien pod fałszywych spadkobierców, aby połączyć z fałszywym kręgiem spadkobierców w Toruniu w METRON SA, skarżącym męża,do czego wykorzystano Pełnomocnictwo dla Stanisława Pikul oraz Janiny Pikul z Tarnowa, który nie oddali pełnomocnictwa i posługują się nim nadal bezprawie.

Fabrykę „WEDEL”, w rzeczywistości oddano jako nazwę oraz park maszynowy tworzący fabrykę, a to co jest najważniejsze receptury zostały skradzione. Z tego powodu „Wedel” nie ma dobrych wyrobów, ale można zauważyć, że smaki Wedla przypomina „Jutrzenka”, którą zakupiono wykupując długi przez Ewę Wielichowską, żonę Stanisława Stępnia, który miał volmacht od mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, co nie dopuścił do sprawy Sędzia Wojciech Pruss, a co ma zasadnicze znaczenie, gdyż Stanisław Stępień finansował dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza z naszych depozytów rodowych. Doszło do podmiany rodziny i wykorzystania mojego syna Adama i dwoje dzieci mojej siostry Pawła i Wojciecha Idziaków, którzy otrzymali pieniądze od mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przed naszym ślubem, a które przesyłał ze Szwajcarii Stanisław Stępień obywatel USA. Upozorowano, że mój syn Adam Kornaszewski dawniej Piórecki, jest dzieckiem Renaty Aksan z Australii i bratem Ewy Machowskiej obecnie Kornaszewskiej z domu Niewczas, za którą podstawiono Premier Ewę Kopacz i Ewę Eugster, podmieniając moje dziecko za Adama Jakubczyk a pierwszą jego żonę Agnieszkę Kornaszewską podmieniono z a Agnieszkę Stępień pielęgniarkę , która zjawiła się u mojej mamy zaraz po moim powrocie ze Szwajcarii z chęcią przejęcia opieki medycznej nad rodziną, co upozorowano, że wygasło, gdy zostałam wyrejestrowana w Urzędzie Pracy, a co jest oszustwem, gdyż upozorowano moją śmierć. Z tego powodu Sędzia Wojciech Pruss oddalił pytania i nie pozwolił zapisać informacji o Traga Banku, który finansował firmę EMPOL, grupę Aleksandra Kwaśniewskiego i Wiesławy Główki współpracującej z Polsatem i grupą Invest Banku, której były pracownik został Prezesem METRON SA, który windykuje firmę mojego męża PPH APE Jerzy Kaźmierczyk. Invest Bank upozorował, że jest spadkobiercą po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim, którego podstawiono pod Kościół Katolicki, a Pan Soloż Żak zaczynał karierę na Misji w Monachium

Połączono Spółdzielnie „Jutrzenkę” przez sprawę sporną, pana Przestrzelskiego z Wiesławem Wielechowskim z Grudziądza, bratem Ewy Wielechowskiej, która dotyczyła 50- tysięcy złotych za którą krył się Mercedes Vito, wyprowadzony przez Piotra Główkę i bezprawnie oddany dla Inter Cars, grupy ochroniarskiej z Mercedes Chrysler Bank, która obecnie handluje częściami samochodowymi. Dokonano zakupu fabryki oranżady „Helena”, przez zakup Traga Banku , który wykupił długi przez Ewę Wielochowską żonę Stanisława Stępnia, wykorzystując Volmacht od mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w firmie APE-CH GmbH. Wytwórnia oranżady „Helena”, pozorowała wydzierżawienie maszyn w celu odniesienia się do Wytwórni Wód Gazowych w Starachowicach mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego księgi rachunkowe miał mój tata Józef Bochyński, ale je przekazał dla Jerzego Bochyńskiego z Katowic w celu uzyskania odszkodowania od Państwa. Oszukano mojego tatę inż Józefa Ludwika Bochyńskiego, który był absolwentem Politechniki w Gdańsku wydział mechaniki, i podstawiono pod mgr inż. Jerzego Bochyńskiego który był absolwentem Gdańskiej Politechniki wydział budowy okrętów, aby razem połączyć i podstawić ich jako jedną osobę w celu kradzieży tożsamości mojego taty. W tym celu Jerzy Bochyński zawłaszczył księgi rachunkowe dla służb wywiadu, co jest obecnie już widoczne i dokonano reaktywacji szeregu firm, które windykują obecnie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , aby się utrzymać, gdyż mój mąż Jerzy Kaźmierczyk ze mną, ma jednie prawo do dziedzictwa rodowego w Lini cesarskiej Rurykowiczów. Wytwórnia oranżady ”Helena” wykupiła następnie długi Wytwórni Konstrukcji Stalowych Huta Ostrowiec, gdzie wcześniej pracował mój mąż Jerzy Kaźmierczyk. Dokonano podstawiania mojej siostry Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej pod dane Katarzyny Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski i dokonano działu spadku na terenach Huty Ostrowiec, należącej faktycznie do mojego dziadka, gdzie podstawiono bezprawnie dane Karola Scheiblera i podmienionego na księcia Karola Hessen, którego również jesteśmy spadkobiercami. Następnie podmieniono dane mojego męża i wstawiono Pełnomocników Janinę Pikul i Stanisław Pikul przerobionych jako właścicieli spółki należącej do męża Jerzego Kaźmierczyk „Marmoroc-Polska” Sp. z o.o. . Takie dane podstawiono na Ostrowiec Świętokrzyski aby od zadłużonego i zagrożonego upadkiem Banku ING Bank Śląski , wykorzystać Traga Bank do wykupu długu z lizingu maszyn na kwotę 120 milionów złotych i Herbat w Rumunii. Spowodowało to pobranie z depozytów carskich pieniędzy przez windykację APE-CH GmbH zamienionej na windykację konta w Credit Suisse PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk w celu pobrania pieniędzy przez Credit Suisse w Zurychu, aby pokryć straty banku ING Bank Śląski. Wykorzystano do tego brata Stanisława Pikul w Rumunii, który znał księcia będącego z Radzie Nadzorczej Raiffeisen Bank, który został połączony z POLBANKIEM, zakupionym przez windykacje „Marmoroc-Polska Sp. z o.o.” zamieniając dłużnika Piotra Bukata na wierzyciela, aby pobrać pieniędzy z firmy mojego męża, przez bezprawne pobieranie pożytków przez Waldemara Maksalon za nieruchomość ul. Nad Kamienną 25, w Starachowicach, do której bezpłatne prawo korzystania udzieliła moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska. Państwo Maksalon w sposób cichy utajony, zrzekli się praw do nieruchomości ul. Nad Kamienną 25, na moje dane, z podmienionym rodzicami, ale upozorowano moje okaleczenie i śmierć, i w tym celu windykowano bezprawnie mojego męża i podstawiono do zarządu spółki „Marmoroc-Polska” Sp. z o.o. mnie pod nazwiskiem Bożena Piórecka, a za mnie podstawiono moja siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską. Zamieniono mnie na Bożena Piórecką z domu Mazurek podstawiając pod panieńskie nazwisko mojej mamy, aby podstawić jako żonę Jerzego Kaźmierczyk, zamienionego na Jerzego Pióreckiego teścia Andrzeja Pachowskiego pozorując małżeństwo z moją skradzioną córką Anną Piórecką będącą w zakonie. Wykazano DNA Zuzanny Maksalon jako córki Anny Pióreckiej, którą wychowuje Edyta Maksalon jako swoją córkę. Edyta Maksalon pracowała w księgowości „Marmoroc-Polska” Sp. z o.o i podstawiono ją pod dane mojej córki Anny Pióreckiej podstawionej pod Annę Pachowską żonę Andrzeja Pachowskiego, podstawionego jako zięcia Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Jerzego Pióreckiego.

Połączono finansowanie z depozytów carskich przez łączenie nazw podobnie jak użycie kolorów a M-Banku, aby wykazać program i źródło pochodzenia pieniędzy przez kolory. Wykorzystano części składowych nazw i nazwisk, co połączono z innymi nazwiskami oraz firmami w celu wykazania jednego źródła finansowania. Wedel poprzez cześć nazwy daje DEL, co pozwala na przejście na fabrykę DELL w Irlandii oraz jej oddział w Łodzi, a nazwisko byłego Pełnomocnika Waydel łącząc w sobie słowo DEL. Wystarczy usunąć „Y” i odczytać według zapisu niemieckiego jako Wedel.

Aby ukryć podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców do firmy WEDEL i NORBLIN, wykorzystano poręczenie PPH APE Jerzy Kaźmierczyk nieruchomością Kazimierowo koło Warszawy, aby zaskarżyć firmę o straty i wytworzyć fałszywe windykacje przez zaskarżenie Anny Pachowskiej żony Andrzeja Pachowskiego , pozorującej skradzioną mój córkę po urodzeniu Annę Piórecką.

Wykorzystano fakt podstawienia Czesława Daleszak, który był prezesem Przedsiębiorstwa Budowy Maszyn i Konstrukcji Huta Ostrowiec, gdzie podstawiono go jako spadkobiercę na majątku mojego dziadka, gdzie firma została zakupiona przez premiera Jagielińskiego założyciela partii PLD. W Firmie tej pracował również Bogusław Krasuski i mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk po studiach. Podmieniono za Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską moją siostrę Beatę Marię Idziak a następnie podano, że ich bratem jest pan Czesław Daleszak, który zaskarżył męża w sprawie sygnatura akt III K 207/07 w Sądzie Okręgowym w Kielcach. W tej sprawie ja nie jestem stroną i nikt z mojej rodziny nigdy nie skarżył mojego męża, ale dorobiono fałszywe akta i w tym celu dokonała zaskarżenia mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, jego była żona Katarzyna Kaźmierczyk w 2006, i upozorowała mnie czyli Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, gdyż w przeszłości zaskarżyłam pierwszego męża Dariusza Pióreckiego o znęcanie się i uzyskałam wyrok , że nie może się do mnie zbliżać. To samo zrobiono w Ostrowcu -Świętokrzyskim, w stosunku do mojego męża przez Katarzynę Kaźmierczyk po rozwodzie, gdy Jerzy Kaźmierczyk od dawne nie mieszkał w Ostrowcu Świętokrzyskim, co oznacza podmianę akt i uniemożliwienie widywania się z Jego dziećmi. Do sprawy Katarzyny Kaźmierczyk podłączono akta o pobiciu Katarzyny Kędziora, przez jej męża Bogusława Kędziora, aby wykazać, że była bita. Obecnie przebywa w Anglii, gdzie podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego i Paulinę Pawłowską i Paulinę Machowską. Z tego powodu w wydanym Wyroku Sądu był widoczny nawias, co oznacza akta do podmiany. Pod Katarzynę Kaźmierczyk podstawiono Katarzynę Kumek pozorując , że Dariusz Dąbrowski był jej kochankiem. To samo dotyczy Dariusza Kota, Dariusza Gudewicz, Dariusza Pióreckiego i Dariusza Kamińskiego i inne osoby o takim imieniu. Podmieniono akta w Sądzie w Ostrowcu Świętokrzyskim, aby podmienić akta Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego, który miał wyrok o znęcanie się.

Prokuratura w Starachowicach dorobiła dla Torunia w sprawę IDs 1001/14 czyli dorobiła fałszywe akta o pobicie i uszkodzenie ciała, którego nie było. Nigdy nie zgłosiłam żadnego pobicia. Oszustwo dokonane w Kielcach w 2006 roku jest kontynuowane do dziś w Toruniu przez podmianę akt dokonywaną przez Prokuraturę. Księgowy Piotr Majewski dawny ambasador Polski był podstawiony jako rodzina Barbary Majewskiej ze Starachowic mieszkającej w Sieciechowie z mężem Dariuszem Majewskim podstawionym pod Pruszków i dalej na Szwajcarię na Piotra Mojskiego historyka. Akta podmieniane są w Ostrowcu Świętokrzyskim na Kielce i dalej na Tomaszów i Łódź i Toruń, gdzie są majątki hrabiego Jana Tarnowskiego mojego dziadka, którego wykorzystano do sfinansowania zakupu Huty Ostrowiec i podstawiono inwestora zastępczego Celsa z Hiszpanii, a ten fakt ukryto oskarżając mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk właściciela depozytów carskich. Niszczone są dokumenty na ulicy Nad Kamiennej 25, aby niszczyć nazwy starych reaktywowanych spółek przez Sąd Kielce, w celu ukrycia wyprowadzonego mienia.

Odnosząc się do historii, starano się cofnąć czas, gdy zmarł król i było bezkrólewie, gdyż wówczas nad państwem dzierżył opiekę Kościół, co uczyniono po śmierci Józefa Ludwika Bochyńskiego mimo iż tata przekazał dla mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej. Cesarz jest berłem ręku Boga. Obecny stan Kościoła można porównać do zachowania Henryka, którego karcił święty Bruno.

Cytuje „Tak pierwsza wyprawa kończyła się klęską i gorszym od kęski wstydem, bo święty Bruno, rodowity Niemiec, w liście do Henryka napominał go i karcił ostro za haniebne przymierze z bałwochwalczą dziczą: „A zali dobrze jest chrześcijanina gnębić a z pogany się kumać? Poniechaj zawziętości, przestań Bolesława najeżdżać! Nie lepiejże walczyć przeciw poganom za chrześcijaństwo niźli chrześcijan prześladować” koniec cytatu z czasopisma Światowej Federacji Polskich Kombatantów „Westerplatte” nr 1(22)2000.

Mój dziadek mając tytuł Księcia Świętego Cesarstwa Rzymskiego był symbolicznie nazwany Brunon a żonę nazwano Bolesławą od niepokonanego Króla Polski Bolesława Chrobrego. Próbowano powtórzyć historie zapominając o trzystu latach panowania Romanowów, Święty Brunon był wykupiony i pochowany przez Króla Bolesława Chrobrego, na Św Krzyżu, co zostało uwiecznione freskach ściennych.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s