Windykacje na wodę sponsorowaniem miedzynarodowych korporacji

Starachowice 12.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy KaźmierczykZesk3.jpg3.jpg1-2
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11

Odszkodowania na tereny zalewowe przez windykację rachunków na wodę
na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach.

Doszło do naruszenia prawa i dopisania rachunków w miejsca, gdzie nie ma licznika w celu krycia kreatywnej księgowości i fałszywych spadkobierców wpisanych przez Urząd Miasta Starachowice. Wcześniej było to ponadnormatywne zużycie wody, którym obciążano moich rodziców a później próbowano mnie. Wpisanie kwoty 12 złotych 57 groszy oraz zadłużenia 695 złotych 26 groszy jest dowodem przestępstwa dokonanego przez Wodociągi i Urząd Miasta, który podmienił moje dane na Kaźmierczyk z domu i zamienił moją córkę Martę Bochyńską panienkę na Kaźmierczyk z domu. W tym celu moja córka w Irlandii pozoruje małżeństwo. Moje dane podmienił ZUS na Kaźmierczyk z domu aby wpisać oszustwo, że wyszłam za Bochyńskiego. Moje dane były potrzebne dla dawnych struktur UB, które obecnie realizują zaplanowaną podmianę mojej rodziny. W aktach IPN przerobiono mnie na żonę mojego ojca jako Józefa a mojego tatę przerobiono na Jerzego Bochyńskiego natomiast jego podstawiono pod mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Można wyjaśnić w prosty sposób jedną z podmian, gdzie przerabiają ojców na mężów. Z tego powodu większość dzieci z rodziny Bochyńskich nie zawierała związków małżeńskich w celu upozorowania, że są Bochyńscy z domu, gdyż rodzice tych osób nie są prawdziwymi Bochyńskimi ale wpisanymi jako dzieci do rodziny mojego taty przez służby wojskowe. Jest to Afera Żelazo, gdyż dzieci te wykorzystano do kradzieży carskiego mienia pozorując ich na rodzinę krwi. W tym celu skradziono moich dwoje dzieci po urodzeniu aby dorobić DNA w pokoleniu wnuków łącząc z fałszywymi liniami genealogicznymi fałszując prawdę historyczną. Rząd dokonał zwrotu mienia dla kościoła, które wcześniej nie należało do kościoła aby ukryć fałszywy krąg spadkobierców dopisany do tych terenów. Wykorzystano zamieszkanie przy ulicy Radomskiej pastora Karola Jacka i podstawiono go jako właściciela pod Hotel Sportowy i basen na ulicy Szkolnej dla byłych piłkarzy, którym był Karol Jacek. Następnym krokiem było przejście na Dom Kultury Drzewiarz jako Kościół Zielonoświątkowy, które wcześniej miał zagwarantowany przekazanie dowolnego obiektu dla Kościołów przez Rząd co podmieniono na dział spadku dla Kościoła Zielonoświątkowego po mojej carskiej rodzinie.

Zamieniono sprzedaż Domu Kultury Drzewiarz na dział spadku i podstawiono Karola Jacka jako zwrot mienia państwa dla fałszywego spadkobiorcy i ukryto przez Krzysztofa Haję udającego spadkobiercę i udziałowca spółki SOF-ART Sp. z o.o. podstawionego pod Krzysztofa Daniszewskiego lekarza patomorfologa , który zakupił z żoną Tresą mieszkanie ode mnie na ulicy Konstytucji 3-Maja. W tym mieszkaniu podstawiono Teresę Szmytka na Wisłę oraz Ustroń dla Karola Jacka. Aby te matactwa ukryć wykorzystano Paulinę Pawłowską córkę sąsiadów doktora Pawłowskiego, którego podstawiono pod pana Janusza Pawłowskiego z Warszawy podstawionego pod Jana Śledzika, którego żonę Irenę podstawiono pod Romanow i tak zamieniono mojego męża na Irenę Kaźmierczyk przez błąd pisarski w celu przejścia na ubezpieczenia firmy Coface dla spółki Marmoroc-Polska Sp z o.o., które przygotował Janusz Pawłowski. Pan Janusz Pawłowski przygotował bilans dla Marmoroc-Polska Sp. z o.o dla ubezpieczalniani Coface tworząc pod spółkę Marmoroc-Polska Sp z o.o. aby przejść na nasze Pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicza i Piotra Waydla zamienionego na Piotra Eugster. Podmiana Pauliny Pawłowskiej na Paulinę Machowską umożliwia finansowanie Straży Pożarnej przez windykację Coface. Działania te zamierzano ukryć przez sfabrykowane opinie psychiatryczne przy pomocy lekarza Chojnackiego ze Starachowic, który ma biuro w Ostrowcu Świętokrzyskim a jednorazowo wypisał mi leki na schizofrenię, co nie przyjęłam a użyto do wytworzenia fałszywej opinii psychiatrycznej dla mnie aby ukryć okradanie mnie przez Urząd Miasta Starachowice i Rząd. Programy Bankowe są w taki sposób tworzone aby ludzie byli zmuszeni kłamać a ukryte jest to przez tajemnicę zawodową. Nie może to być usprawiedliwieniem nikogo, gdyż jest to przestępstwo obligujące do naprawienia szkody. Podstawiono również za pod spółkę SOF-ART Sp z o.o. firmę Dominex aby przejąc teren Norblina przez firmę Cargo należącą do pana Bartosiaka zwanego Bartoszewskim i pana Jacka Wita jako spadkobierców, którzy nie oddali poręczenia Andrzeja Pachowskiego nieruchomością Kazimierowo dla firmy PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk co jest obecnie wykorzystane w Toruniu w celu przejścia na Jacka Sanguszko i Jacka Bocheńskiego aby podstawić pod Karola Jacka zamienionego na Karola Scheiblera i księcia Karola Hessen. Połączono to przez pana Eugeniusza Majzę z Gliwic zamienionym na Eugeniusza Podczaskiego , którego ożywiono a firmę Empol z Gliwic wstawiono do Starachowic. Pan Bartosiak i Wit skradzione dokumenty poręczenia przez Andrzeja Pachowskiego przekazał dla Bohdana Żakiewicza. Siedziba firmy Cargo powoduje wykorzystanie poręczenia do windykacji dla PKP oraz jest połączona przez Ursynów z panem Bargiel byłym policjantem ojcem Marzeny Bargiel mojej koleżanki, którą połączono z Marzeną Jasztal po czym z Piotrem Jasztal żonatym z Iwoną z domu Główka zamieniając Piotra Jasztal na Piotra Główkę syna Wiesławy Główki i podstawiając jako pracownika SOF-ART sp. z o.o. Piotr Jasztal pracował w Sof-ART Sp. z o.o, gdy ja byłam w spółce a Piotr Główka był w zarządzie po sprzedaży firmy. Zamieniono osoby i przerobiono mnie za żonę Piotra pod wykreowaną tożsamość dla służb wykorzystujących moje dane na Piórecka. W tym celu Urząd Skarbowy przekazał mi nakaz płatniczy na moje dane odnoszący się do 2005 roku podczas gdy firmę sprzedałam w 2003 roku a firma nie prowadziła działalności. Niezapłacone podatki świadczą o obrotach , które wykonywano na moje dane po czym moje dane wstawiono do Marmroc-Polska Sp. z o.o. w celu połączenia z Oświadczeniem Woli mojego taty ale za mnie podstawiono służby.

Biuro Prawne w St Gallen zostało wskazane przez Bank Julius Ber prowadzący operacje bankowe dla Księcia Harego w Luksemburgu podtrawiając kolejno Grażynę Harytoniuk na Elbląg i jej drugiego męża Mariana pod Marina Bochyńskiego a Grażynę podstawiono pod Grażynę Szmytka oraz wykorzystując panią Profesor Grażynę Ancyparowicz na Katowice aby połączyć z księgowością aby połączyć Martę Cybulską oraz Martę Bochyńską przechodząc na Belgię na Krystynę Olchanowską oraz Krystynę Fiołek w Australii podstawionych pod fałszywą rodzinę Pióreckich. Z tego powodu podstawiono pod śpiewaczkę operową Marię Bochyńską żonę Bohdana Bochyńskiego hrabinę czeską żonę księcia Luksemburga. Z tego powodu wpisano Denhoff na Kruszynę a pan Jan Kulczyk prowadził interesy w Luksemburgu a jego ukryto przez wykorzystanie teścia Jana Kaźmierczyk podstawionego pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, któremu dorobiono podatki 10 lat po śmierci aby obciążyć hrabiego Jana Tarnowskiego czyli na prawdziwe dane osobowe za majątki dziadka , które z mocy prawa zostały przypisane dziadkowi po jego rodzicach w tym Katarzynie Krakowiak matce , która była księżną Katarzyną Radziwiłł a przez którą przeszli na tereny Hessen. Państwo Polskie miało dostać jedynie odsetki od tych transakcji i zadłużeń ziemi. W tym celu papież Franciszek mieszka w domu Maty aby odnieść się do mojej córki Marty i siostry męża Marty a transakcje finansowe są pozorowane przez oddanie czerwonych butów papieskich używanych do zawierania transakcji handlowych przez pozorantów. W Łodzi zdjęcie miała Elżbieta Włodarczyk razem z jej bratem Antonim Włodarczyk oraz jego konkubiną Lucyną aby czerwone buty pozorowały zgodę na podmianę rodziny na Łódź. Elżbieta jest ze Skarżyska i podstawiono ją za mnie jako spadkobiercę, tak też poczta przysłała list. Czerwone buty miał również Renata Aksan w Australii a pochodząca z Karkowa, która mi je sprzedała po czym zostały mi skradzione wraz ze srebrnymi butami, które również od niej kupiłam ale były za duże.

Należy zaznaczyć, że pana Krzysztofa Haję zrobiono spadkobiercę po mojej rodzinie i przejął on Pałac Szymberga w Wąchocku nazwany obecnie od imienia zarządcy pozorując , że my zakupiliśmy od niego i nie zapłaciliśmy. Faktycznym powodem było upozorowanie zakupu po tym gdy chcieliśmy go zakupić. Pan Haja mówił o środkach z UE, które pozwolą mu na inwestowanie w tym miejscu i nie był zbyt chętny do sprzedaży. Po czym nic nie jest zrobione co świadczy, że faktycznie upozorował sprzedaż a co potwierdza rozmowa, która była dla mnie zaskoczeniem. Pan Krzysztof Haja stwierdził, że nie mógł od męża kupić blachy ponieważ nie zaplamiliśmy mu za Pałac Szymberga. Matactwa dokonano w bardzo prosty sposób. Pan Haja zakupił od gminy Wąchock Pałac Szymberga z terenami zalewowymi po czym oddał tereny zalewowe dla gminy.

Pan Hala oddał ziemię do gminy, gdzie stworzono zalew w celu ochrony przed powodzią ze środków unijnych. Oznacza to, że Państwo Polskie wypłaca mu odszkodowanie kryte przez fałszywe windykacje za wodę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie od trzech lat nie mieszkam i nie ma licznika i służy to do finansowania Hotelu Europa, który pierze kradzione pieniądze dla Urzędu Miasta Starachowice. Długi są nadal tworzone i przenoszone na wytworzonych spadkobierców po nas żyjących przez Martę Cybulską i Martę Bocheńską na Miedzną Drewnianą, gdzie dochodzi do windykacji PPH APE Jerzy Kaźmierczyk i konta w Credit Suisse w Szwajcarii przez Urząd Miasta, który wytworzył podatki za zwrócone zienie dla mojego dziadka przenosząc podatki na spadkobierców. Do spadkobierców Kościół Katolicki dopisał dwoje moich skradzionych dzieci, które są ukryte w Kościele Katolickim na które dorabiane są zadłużenia przenoszone jako wytworzonych spadkobierców na Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Jerzego Pióreckiego w celu windykacji PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse w Zurychu. Przez bank na moim koncie prowadzone są obroty na cele charytatywne, czym sponsorowano wodę do Afryki.

Na terenie byłych Zakładów Drzewnych znajduje się również firma pana Dobrowolskiego, którego podstawiono jako drugiego spadkobiercę w celu przejścia na Sokolniki , gdzie przejął część ziemi niedaleko pałacu pan Dobrowolski. Celem było podstawienie Jerzego Bochyńskiego w celu przejścia na ulice Sokolską w Katowicach na ING Bank Śląski, który zastawił maszyny Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i obciążył SOF-ART Sp z o.o aby podmienić nielegalnie zastawione maszyny z PFRON przez fałszywych spadkobierców. W tym ING Bank Śląski, który współpracował z Campanies House i ludźmi , którzy zgwałcili moją skradziona córkę Anne Piórecką. Aby to ukryć sprawy są prowadzone przez PFRON, gdzie dorobiono sprawę przez Prokuraturę Starachowice o uszkodzenie ciała, by składane dokumenty nie wymagały podpisu podkładając fałszywe dokumenty i skradziony stary papierowy dowód na nazwisko Piórecka Bożena. Z tego powodu powoli są likwidowane służby polskie aby zamienić je europejskimi podstawiając pod nie fałszywych spadkobierców. Kolejarz była to służba a zamieniana jest na Wojsko i Policję wykorzystując firmę Cargo i poręczenie Andrzeja Pachowskiego dla firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk aby wytwarzać fałszywe windykacje do Torunia w tym na finansowanie lotniska Modlin przez sprawę Ko 883/12 przez Prokuraturę Toruń.

Nastąpił zakup na ulicy Wierzbowej obiektu Domku pod Kościół Zielonoświątkowy, gdzie został wybudowany nowy obiekt. Następnie doszło do przejścia na Barbarę i Henryka Nowka z ulicy Wierzbowej przerabiając Henryka Nowka na Henryka Szyb i Henryk Lipie przechodząc na miejscowość Henryk, Lipie Henryk Szyb, Lipie Henryk Szyn, Lipie Henryk Szyp z kodem Sosnowicy i Hutę Henryk koło miejscowości Kaczka skąd pochodzi Arend jako Kaczyński kolo Suchedniowa. Niedaleko mieszka pan Roman Musiał były Prezes FSC STAR , którego przerobiono na Romana Bocheńskiego właściciela Zakładów Górniczych w Starachowicach, czyli mojego dziadka podstawiając pana zasadę na Niemcy jako spadkobiercę po panu Musiał, którego żona jest z Komorowskich. Barbarę Nowek zamieniają na Barbarę Bochyńską z Katowic w pokoleniu dzieci przez Iwonę Makuła podstawioną pod Iwonę Wróblewską przechodząc Warszawę i Łódź. W Łodzi następuje przejście na Karola Scheibler i Kościół Ewangeliczny, gdzie pochowany jest Karol Scheibler zamieniony na księcia Karola Hessen na Rudę Maleniecką, gdzie jest majątek Tadeusza Bochyńskiego, którego imię i nazwisko znajdowało się na tabliczce właścicieli z Romanem Bocheńskim zdjętych do renowacji tabliczkach na Wielkim Piecu w Starachowicach. Przez ekumenię łączą się kościoły aby połączyć programy finansowe nie mające nic wspólnego z wiarą. Następuje głoszenie ewangelii sukcesu aby każdy kto się podporządkuje był pozorowany jako błogosławiony i obfitujący. W rezultacie jest to uczestnictwo kościoła w kradzieży mienia co jest kryte przez Ubezpieczalnie wykorzystujące kreatywną księgowość. Państwo Polskie i UE wypłacają odszkodowania za tereny zalewowe przez kreatywną księgowość. Dochodzi do przejścia przez fałszywe zadłużenie mojej nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez osoby pozorujące właścicieli i pobierające odsetki od kradzionych pieniędzy umieszczonych w programach bankowych. Celem jest pobieranie pieniędzy z depotów przez zadłużenia przy pomocy kreatywnej księgowości prowadzonej przez Urząd Miasta Starachowice i Urząd Skarbowy w Starachowicach i Opocznie. Wpisany rachunek na wodę z dnia 19.marca 2015 roku na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 został upozorowany na rachunek dla fałszywego spadkobiercy pod Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk udającą Bocheńską i moją córkę Martę Bochyńską aby przejść na Miedzną Drewnianą ale zadłużając mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dokonuje się tego przez połączenie Marty Cybulskiej z moją córką Martą Bochyńską, która wcześniej nazywała się Piórecka dlatego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniają w systemie na Pióreckiego po czym na Bochyńskiego i wpisują dwie Marty jako jedną osobę za spadkobiercę po moim mężu Jerzy Kaźmierczyk windykując firmę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w Zurychu w Credit Suisse, gdzie Kazimierz Bania podstawiony pod Kazimierów wykorzystując nasze Pełnomocnictwo i zgodę Banku UBS przeniósł do Credit Suisse 300, milionów EUR. Wykorzystano skradzione poręczenie przez pan Bartosiaka i Jacka Wita dla Firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk aby wytwarzać fałszywe windykacje. Przez Jacka Wita następuje przejście na Karola Jacka i Karola Wojtyło podstawiając pod Karola Hessen aby postawić ziemie Niemiec dla Watykanu. Mojego ojca zamordowano po tym jak się obudził po operacji dlatego żądam sprawdzenia grobów, gdyż jego serce jest podstawione dla Papieża Jana Pawła II w Kielcach obok Galerii Czarnowskiej będącej w rękach Żydów, gdzie Kościół graniczy z Dworcem PKS jaklo Dwór połączony z Dworem Królewskim oraz ze Śmietnikami w celu windykacji na śmieci i tak potraktowano naszą rodzinę. Wytworzono windykacje na śmieci na Martę Bochyńską robiąc po mnie żyjącej spadkobiercę. Dlatego firma śmieciowa została nazwana Biały Orzeł co ma odniesienie do Boga Zastępów Izraela mającego pod skrzydłami Ab Rama. Skromny Ab Ram trzymany został jako żółw w szponach Orła. Dlatego w polityce przypisują żółwia panu Mazowieckiemu, którego podstawiono pod tereny mojej rodziny w Mazowieckim, pod którego podstawiono pana Krzysztofa Pazika podstawionego dalej pod Krzysztofa Haja wykorzystując weksel PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk dla Banku Technologii, które Prokuratura i Policja z Kielc nie mogła odnaleźć a Sędzia Wojciech Pruss odmówił jego zwrotu. Połączono ze spółką SOF-ART Sp. z o.o. jako pod spółkę Zakład Stolarski Krzysztofa Sochackiego aby dokonywać windykacji depozytów carskich dla fałszywych spadkobierców.

Na podstawie weksla uruchomiono szkoły Akademicki Korpus Kadetów aby odmieść się do tradycji Carsko Królewskich Kielc jako reaktywacja szkolnictwa i podstawienie fałszywych spadkobierców. Krzysztof Pazik podpisał umowę w imieniu Banku Technologii podpisując Aron La Pazz co ma odniesienie do pana Lecha Kaczyńskiego nazwanego Aron co połączono z wojskiem w Łodzi i Toruniu. Wszystko połączono przez odtworzenie kawalerii co ma odniesienie do mojego dziadka co jest połączone ze Starą Miłosna oraz panem Siedleckim i Kościołem Zielonoświątkowym, który miał firmę GLOB TROTER w której działał Karol Jacek który kupił domek na Wierzbowej 54 zamieniony na domek Nad Kamienną 25 przez oddanie moich danych dla Bożeny Olszewskiej podstawionej za mnie. Karo Jacek przed śmiercią, z Bożeną Olszewską odwiedzili mnie na ulicy Nad Kamienną 25 aby uwierzytelnić podmianę.

Sprawa męża w Toruniu do zamkniętej jego firmy PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk za którą odbył wyrok w całości jest sprzeczna z prawem a firma w czasie przerwy odsiadywania wyroku została zamknięta co jest dowodem , że sprawa w Toruniu jest polityczną i jest to wystąpienie państwa Polskiego i Kościoła przeciwko rodzinie carskiej w celu zagrabienia ziemi polskiej za odsetki wypłacane przez banki. Wielkie korporacje międzynarodowe chcą doprowadzić do powtórzenia III Rozbioru Polski na wskazywała pani profesor Grażyna Ancyparowicz. W sprawie tej nie ma prawa być skazany mój mąż, gdyż w takim wypadku Sędzia były przestępcą. W czasie odbywania wyroku przez mojego męża przejechali do domu wówczas żyjącej mojej mamy panowie z Końskich pan Chałubiński z But Mat z kolegami samochodem BMW ubrani w skóry i próbowali się ze mną skontaktować tłumacząc, że mają numer od Wioletty Wiatrowskiej, której męża zamieniono na Konrada Szmytka podającego się za mojego męża jako Bochyński w Niemczech, gdzie uruchomiono kredyt na firmę Marmoroc-Polska Sp. z o.o, którego oficjalnie mój mąż nie otrzymał a który przejęły służby. Trzykrotnie wniosłam do prokuratury o nachodzenie na dom mamy przez panów z Końskich, którzy posłużyli się fałszywą fakturą jako roboty murowe w Warszawie i sfabrykowali podpis mojego męża. Dowodzi to, że dokonywane były transakcje a Bank nie chciał ujawnić konta. Okazało się, że konto było mojego męża co dowodzi, że ktoś dokonywał transakcji próbując obarczyć za działania mojego męża, gdyż mąż Jerzy Kaźmierczyk ma prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej co wykorzystały służby uruchamiając na nas pieniądze a kryjąc przez podmianę tożsamości i użycie fałszywych spadkobierców. Dokumenty przekazałam dla pana Chmiela policjanta. Prosił o nie również Komendant Policji. Przez nazwisko Chmiel przechodzi się na plantację chmielu w lubelskim i Browary Lubelskie i Piwo Perła co powoduje połączenie z uprawą również tytoniu w kluczu Szczerkowskim własności mojego dziadek i ojca za co obciążono podatkami firmę PPH APE – Jerzy Kaźmierczyk przez dwie Marty pracujące dla UM Starachowice, pod które jest podstawiona Marta Kaczyńska, którą kryje Bernadeta Marty w Banku Kantonal Bank w Zug w Szwajcarii. Podstawiono Zbigniewa Marniaka pod Zbigniewa Włodarczyka wykorzystując Urząd Miasta Starachowice pod kredyty na Tiry przechodząc na Trans Galop i Opole Lubelskie, Szczekarków i kredyty dla Policji pod policjanta Zapała przechodząc na twórcę zespołu Mazowsze pana Zapałę podstawionego w Szwajcarii przez Suchedniów dla Elżbiety Włodarczyk udającej spadkobiercę po mnie, która opiekował się psem w Szwajcarii w Lozannie, gdzie handlowano kradzionymi obrazami i ma Biuro Bohdan Żakiewicz. Elżbieta Włodarczyk pozorowała opiekę nad moim skradzionym dzieckiem.

Przez Zbigniewa Marniaka następuje przejście na Zbigniewa Sieradzkiego byłego żołnierza z Monte Casino, który mieszkał we Włoszech i siostra jego żony miała aptekę, przez którą przechodzą na SOF-ART Sp. z o.o. na ulice Grzybową windykując na Włochy a przez garaż przechodzą na Kościół pod PKS na Skarżysko Kamienną zamieniając na Kielce przy Kościele , gdzie łączą programy z Dworcem PKP, śmieciami oraz Galerią Czarnowską oraz Dyskontem Biedronka i innymi podmiotami jak Fryzjer przechodząc na Wiolettę z domu Woźniak i autobusy Woźniak w Opocznie podstawiając Aleksandrę Woźniak na Kraków, która miała w Starachowicach babcię na ulicy Nad Kamienną aby przejść na Aleksandrówkę uzdrowisko koło granicy Czeskiej i Zamek Czocha oddany przez wojsko dla Państwa Polskiego po tym, gdy zwróciliśmy się o zwrot aby upozorować, że rodzina carska nie żyje.

W tym celu Toruń w 2007 roku dopisał mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do nieruchomości moich żyjących rodziców aby zamienić mojego ojca Józefa Bochyńskiego na Jerzego Bochyńskiego podstawiając za Jerzego Kaźmierczyk. Z tego powodu ABW wysłane przez Sąd w Toruniu było z Radomia, gdzie dorobiono fałszywych Bocheńskich w tym Bożenę Bochyńską oraz panią Kaźmierczak w celu podstawienia pod moje mieszkanie tworząc wirtualne biura aby jedną osobę powielić na kilka miast. Przykładem jest pani Marta Sztachelska obrońca mojego męża w Toruniu, która również widnieje jako adwokat w Warszawie. Po pewnym czasie pod te osoby podstawiane są osoby funkcyjne. Zapis księgowy w małych kwotach może służyć dużym kwotom na przykład 12,57 złotego może oznaczać 12 tysięcy złotych, 12 milionów złotych 12 miliardów złotych itd. Należy zaznaczyć, że do wymienionej faktury wpisano inną kwotę do zaplata jako 57/100 złotych co oznacza , że dokonuje się oszustw pozorując odsetki. Celem jest wydobycie tej kwoty przez pozorantów jako zarobek, gdyż odsetki są wypłacane dla Polski za jej zadłużenie i powiększone do różnych kwot jako profity przez programy powiększające ich nawet do 200% co było opisane w Korporacji Donau Dnepr. Dlatego otrzymałam z Wodociągów PIT z zarobkiem na odsetki co nie ujęłam w rozliczeniach tak samo jak nie ujęłam PIT w FLP, gdzie wpisano błędny adres i nie poprawiono. Zgłosiłam to jako przestępstwo , gdyż ja nie jestem pracownikiem wodociągów a kreatywna księgowość jest oszustwem. Pani profesor Ancyparowicz w Radiu Maryja mówiła, że nie każdy zna się na ekonomi oraz księgowości. Jednakże śmiem twierdzić, że ci ludzi uznani jako niefachowcy nie są informowani o kreatywnej księgowości oraz o paragramach bankowych w których każdemu obywatelowi płaci się za sprzedania ziemi, co każdy by zrozumiał, gdyby jasno o tym powiedziano. Brak informacji to klęska narodu i uczestnictwo w rozbiorach Polski przez Polaków . Nie ma to nic wspólnego z wyborami ale z obywatelami którzy liczą te pieniądze i wypłacają na Programy, jak Szkolnictwo, Kultura pod domy Kultury zawłaszczone pod Kościoły kryjące oszustwa Państwa, którym oddano zagrabione ziemie. Wypłaty tak pozyskanych pieniędzy następują przez windykację na wodę i wodociągi, baseny i akweny wodne jako odszkodowania dla oszustów, którzy okradają Ziemię Polską. Oddawane są Uzdrowiska aby najlepsze miejsca oddać jako działy spadku pozorując prywatyzację by za odsetki ludzie kupowali Narodowe Dobra, gdyż już zrobiono działy spadku a mienie zastawiono dla zysku przez programy bawet sięgające do 200% zysku co przedłożyłam do prokuratory a co doprowadziło do mojego aresztowania i dorobienia opinii psychiatrycznych przez Urząd Miasta Starachowice aby kryć wieloletnie oszustwa Rządu.

Doszło do podmiany domów babci Aleksandry Woźniak numer 27 z domen państwa Przygodów numer 27 pozorując inną ulice jako Pasternik, aby ukryć dorobiona na ten teren działkę 27, w celu podmiany działku 29 i przejścia na umowy moich dziadków sporządzone podczas wojny zamieniając działkę 29 na 27. Dokonano podmiany działki 29, na dom 29 stojący między tymi domami na rogu, i podstawiono nazwisko Winkle, mającego pełnomocnictwo SOF-ART Sp z o.o. do Niemiec. Wykorzystano nazwy drzew i roślin w celu podmiany osób pod nieruchomość, którą na dziko przejęto, przez oszustwo w Sądzie i przekazano Panu Waldemarowi Maksalon, naszą nabytą nieruchomość, podstawiając pod nieruchomość Waldemara Maksalon rodziców Feliksa i Genowefę z domu Kołodziejczyk, pod Genowefą Kowalską matkę Józefa Kowalskiego mojego chrzestnego, podstawionego pod mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, czyli dokonano oszustwa, aby wykazać nieprawdę, pozostawiając rodziców Waldemara Maksalon, na naszej nieruchomości w 2014 roku, prze oszustwa Komornika robiącego wielokrotnie spisy z inwentarza, po śmierci mojej mamy od 2010 roku, czyli robił to na majątku rodowym dla przebierańców, pod służby byłe UB. W tym celu nie zapłacono dla mnie i mojej siostry ponad 50.000zł-, a ukryto przez oszustwa komornicze. Brak zapłaty jest prawnie zabroniony, ale przerobiono obce osoby na rodzinę i wpisano jako spadkobiorców po śmierci mojej mamy, którą ożywiono i podstawiono sąsiadów na ul. Bohaterów Westerplatte 1, jako spadkobierców, oraz na Nowowiejskiej 29, z działką dojazdową, dla której jest urządzona odrębna księga, po odstąpieniu z części naszej nieruchomości na drogę , jaki reszty sąsiadów. Ukryto podmianę rodziny przez Sąd, który po śmierci mamy przerobił mamy rodziców na inne osoby, przez przesunięcia członków rodziny, oraz podstawienie chrzestnych. Zamienił linię genealogiczną mojego taty, na mojej mamy. Nieruchomość należała do mojej mamy, a po mamy śmierci, do mnie i mojej siostry Beaty, gdyż mama miała już prawa nabyte, po czym i my. Zastosowano symbole i zamieniono drzewo leszczyny na Leszczyńskich i podstawiono znajomych mojej siostry Beaty Idziak z domu Bochyńskiej, państwa Deszczyńskich jako Leszczyńskich pod zwracane Pałace rodzinie Cesarskiej Niemiec. Pod leszczynę podstawiono pana Arkadiusza Wiewiórowskiego znajomego pana Andrzeja Pachowskiego a podstawionego pod Arkadiusza Durleja następnie pod Arkadiusza Słodkiewicza na Bohaterów Westerplatte 1A syna Danieli Słodkiewicz zwanej Danutą aby podstawić pod Danutę Gibalską , gdzie umieszczono moje dane by wstawić moją skradzioną wnuczkę Wiktorię Kornaszewską dla Danuty Wałęsa kreowanej przez Sandomierz. W tym czasie wstawiono moja siostrę za mnie i Czesława Daleszaka jako brata mojej siostry Beaty Idziak, a w Miedznej Drewnianej podstawiono moja siostrę jako siostrę zakonną pod rodzinę księdza Jana Wojtana podstawionego pod teścia Jana Kaźmierczyk. Dlatego mojemu mężowi dorobiono opinię psychiatryczną o urojeniach aby ukryć pochodzenie arystokratyczne mojego ojca podstawionego pod Kościół oraz pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Oba drzewa są orzechami co zamyka się w jedno drzewo jako Orzechowscy pod których podstawiono rodzinę Podczaskich i Królikowskich a wykorzystując psychiatryczne akta dla córki pana Orzechowskiego ze Starachowic, którego syna podstawiono pod Parafie Białaczów jako Księdza. Klon mojej babci został ścięty który odniesiono do ulicy Klonowej w Kielcach , gdzie biuro ma Czesław Daleszak, który zakupił działkę Nowowiejska 29 za którą nie zapłacić.

Działy spadku są poprzedzane ścięciem drzew , które dawniej odnoszono do drzew sadzonych przez głowę rodziny. Upozorowano na Bohaterów Westerplatte państwa Jabłońskich i Jabłczyńskich przed śmiercią mojej mamy ścinając Jabłoń. Po podziale zniesieniu współwłasności sąsiadów zrobiono dział spadku na szkole obecnie pod Komitet Partii tworzonej przez Krzysztofa Jabłońskiego. Ścięto trzy wiśnie na posesji mojej babci , gdy wyjechaliśmy aby odnieść się do Wiśniewskich pod kreowanego artystę Wiśniewskiego którego kasting wygrała córka pana Sality z Ostrowca Świętokrzyskiego, którą podmieniono z mnie przez Kościół. Podstawiono pana Wiśniewskiego z domu dziecka oraz pana Wiśniewskiego, który założył Fundację Żab a który był założycielem Klubu S , który pierwszy w Polsce wprowadził karty płatnicze. Sekretarką Klubu S była Ewelina Kucharska, której mąż zginął w wypadku samochodowym gdy jechał z inną kobietą. Ewelina była wpisana do konkursu Miss Starachowic, a wyszła za mąż za brata Krzysztofa Daniszewskiego. Wykorzystano do tego uczestnictwo SOF-ART Sp z o.o. w konkursie, w którym SOF-ART Sp z o.o został wyróżniony. W następnym konkursie nakłoniono Dariusz Pióreckiego, byłego właściciela i byłego męża, aby oddał sofę jako sponsor dla Miss Starachowic, za co miał być obdarowany wdziękami osoby, która wygra, w celu jej podmiany pod Ewelinę, aby pozorować rodzinę.

Podmieniono ulicę Nad Kamienną na ulicę Pasternik w celu dopasowania domu do babci Aleksandry Wożniak na Mapach Targeo, gdzie widnieje dom Nad Kamienną 25 jako Pasternik 25 w celu przypisania domu babci Aleksandry Woźniak na ulicy Pasternik 27 do działki 29 aby przejść na Zakłady Górnicze w Starachowicach. Celem podmiany numerów i nazw ulic oraz przynależności domów do ulic jest ukrycie prawdziwych właścicieli carskiego mienia mojej rodziny przypisując im sąsiadów za spadkobierców. Odniesiono się również do pana Warszawy aby przejść na samochód Warszawę rekonstruowaną we Wrocławiu jako spółki fałszywej spółki reaktywowanej „SOF-ART Sp zoo Dariusz Piórecki” w 80% udziałach dla Dariusza Pióreckiego i 20% Bożena Piórecka wytworzonej przez Urząd Pracy jako pod spółki SOF-ART Sp z o.o., do windykacji PPH APE Jerzy Kaźmierczyk aby odnieść do ukończenia samochodu Warszawa w 80% i aktu notarialnego z 24 lipca 2002 roku i weksla firmy SOF-ART Sp. z o.o.

Przemysł w Polsce nie może się rozwijać bo wszytko jest na naszą rodzinę a kradzione są pieniądze za granicę dla fałszywych spadkobierców i tam są płacone podatki.

Postawiono za orzecha pana Pagani z Włoch pod dane pana Sierackiego Zbigniewa , który pochodził z Sandomierza a mieszka we Włoszech. Mieszkał wcześniej w Brazylii, gdzie rząd oddawał żołnierzom Andersa ziemię aby mogli się urządzić. Nie mieli oni powrotu do Polski, gdyż uznano ich z wrogów ojczyzny. Pan Sieradzki ożenił się z Włoszką i został we Włoszech. Jego żona Włoszka została podmieniona za Adriannę Górecką podmienionego za Adriana Wróblewskiego, którego z siostrą jest Angelika, których podstawiono do cerkwi prawosławnej w Warszawie jako naszych spadkobierców.

Czesław Daleszak dokonał wykopania terenu pod zalew a swojej posesji w Daleszycach aby pozorować przeniesienie Brodów do Kielc i pozorować odbieranie odszkodowań za tereny zalewowe łącząc nieruchomości z ulica Nowowiejską 29 i drogą dojazdową , która zalała woda w Starachowicach aby połączyć z windykacją rachunków na wodę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Połączono Fabrykę Dywanów Weltom SA z Tomaszowa Mazowieckiego z panią Strączyńską z Radomska , która dała kilim mojej mamie z Maryją Częstochowską a którą podstawiono pod Zofię Dąbrowską i Zofię Dobrowolską przez Skarżysko Kamienne i Końskie aby połączyć z Muzeum w Radomsku skąd zabrano obrazy z Pałacu w Kruszynie. Po śmierci mamy oddałam kilim sąsiadce , który mnie o to prosiła nie wiedząc, że osoby pozorowały moją rodzinę. Pani Daniela Słodkiewicz powiedziała do Zbigniewa Sieradzkiego, że jest siostrą mojego ojca i poinformowała tą osobę po przyjeździe z Włoch o śmierci, mojego ojca co było wielkim nietaktem , gdyż było to staruszek, który bardzo cenił mojego ojca i doprowadziło go to po powrocie do Włoch do paraliżu. Pan Adam Zbudzki konsul RP w Moskwie został podstawiony pod mojego syna Adam Kornaszewskiego, który wcześniej nazywał się Piórecki podmiana została ukryta przez Adama Jakubczyka brata Ewy Jakubczyk Eugster.

Skradziono mojemu synowi Jakubowi Pióreckiemu łańcuszek z krzyżem oraz znakiem Polski Walczącej i świętokrzyskim jeleniem ze znakiem Krzyża odnoszącego się do prawosławia taki sam jak jak ja otrzymałam od moje mamy i syn Alicji Idziak Jakub Idziak z ojca Lewandowskiego. Upozorowano , że ja nie żyję i przyjechali fałszywi spadkobiercy , którzy zabrali rzeczy mojego syna Jakuba udając moje dzieci. Podstawiono Adama Kluska za mojego syna Adam Kornaszewskiego i dlatego Jakub Piórecki pozorował mojego syna Adama. Dokonanokradzieży obrączki mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu podmiany jego danych na jego syna Adama Kaźmierczyk i podstawienia Adama Kluska jako męża Ewy Eugster postawionej pod Ewę Kaźmierczyk, których podstawiono za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i mnie. Z tego powodu również skradziono obrączkę mojego męża i połączono te dwie rzeczy. Drugim podstawieniem jest zamiana Piotra Idziaka, który pozoruje swojego wnuczka wykorzystując jego łańcuszek czyli Jakuba Idziak w celu zamiany na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu dalszej podmiany na Piotra Eugster w celu podstawienia jako spadkobierców na Dom Kultury Drzewiarz zamieniony na Hotel Europa należący do pana Haja w celu wyprania kradzionych pieniędzy. Ziemie zostały zastawione w Bankach Hipotecznych w Szwajcarii.

Doszło do paradoksu, że mój syn Jakub Piórecki został podstawiony za Jakuba Idziak, którego zamieniono na Jakuba Dziedzica. Mój syn Jakub Piórecki zaczął pozorować mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu podstawienia pod Alicję Idziak, gdzie pozoruje małżeństwo robiąc ze mnie córkę Alicji Idziak doprowadzając do cofnięcia czasu i zamiany Alicji Idziak na Alicję Hessen Darmstadt w celu jej zamiany na carową Aleksandrę Romanow, w celu połączenia z uzdrowiskiem Aleksandrówka oraz Zamkiem Czocha. Z tego powodu podmieniają mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego zamienionego na Józefa Innocentego Marię Franciszka Bocheńskiego zamienionego na Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa połączonych jako jedna osoba w celu podstawienia papieża Franciszka za mojego pradziadka dla Kościoła Katolickiego w celu przejęcia kontroli na Cerkwią Prawosławną jako jedna religia. Celem była zamian czystości Maryi Niepokalanej w jeden ład oparty na nierządzie i okultyźmie.

System dla polski jest sprzeczny z chrześcijaństwem. Pismo Święte mówi abyśmy nie byli nić nikomu dłużni prócz wzajemnej miłości co w tym wypadku pozorowane jest na odsetki , które rozdaje się Polakom za zadłużanie Polski oraz za pomoc dla Niemiec w zadłużenia ziemi księcia Karola Hessen podstawionego jako spadkobiercę rodziny Cesarskiej Niemiec.

Ukryte to jest poprzez wypłatę odszkodowań przez tereny zalane wodą, gdyż uznano, że nie ma możliwości zwrotu terenu . Z tego powodu połączono teren Brodów z terem Szczekarkowa przez firmę Promos z Karkowa zamieniono na Szwajcarię na Promos na nasz adres zameldowania i wypłacono odszkodowania powodziowe przez windykację męża firmy PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk wykorzystując Stanisław Pikul i GMBFI, którzy przekazali koce aby odnieść się do Karola Scheiblera zamordowanego w Starachowicach oraz do otrzymanej pomocy dla Bolesławy Bochyńskiej przez wykorzystanie rozmowy Konstancji Bochyńskiej w Warszawie z państwem Balas, którzy zarządzali naszymi Banki w Warszawie, w Krakowie i Poznaniu a które to banki nie zostały nam zwrócone oficjalnie. Pan Jerzyna oficjalnie poinformował o tym procederze a pan Waydel poznał nas z tą osobą tworząc z niego hrabiego Jarzyńskiego. Z tego powodu posadzono Jarzyny na nieruchomości ul. Nad Kamienną 25.

Dochodzi do przejścia kolejno przez wodę na różne treny w tym obiekty aby odnieść się do jednego źródła finansowania i jednego spadkobiercy zamiennego dalej na spadkobierców ale jedynie opłacanych według odsetek i odszkodowań , gdyż nie są oni prawdziwymi osobami ale jedynie statystami i aktorami. Dokonuje się przejścia na Szpitale oraz Baseny jak Perła, aby przejść na Piwo Perła i Stacje paliw Perła. Wodę przesyła się do Afryki i dokonuje się charytatywnego pozorowania i prania pieniędzy przez moje konta uznając mnie za zmarłą. Tak zrobiono dla mojego dziadka którego mózg jest sztucznie podtrzymywany w Szwajcarii a który wskazał mojego ojca za spadkobiercę a mój ojciec wskazał mnie i mojego męża przekazując dziedzictwo rodowe.

Księga Czwarta psalm 90(89) 1,2

Panie, Ty dla nas byleś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Za nim góry narodziły się w bólach, zanim ziemia i świat powstały, od wieków po wiek Ty jesteś Bogiem”

Księga Czwarta psalm 90(89) 15-17

Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś, i lat, w których zaznaliśmy niedoli. Niech sługom twoim ukarze się twe dzieło, a chwała Twoja nad ich synami!

A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych!”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s