Wniosek o naprawienie szkody przez Skarb Państwa

Starachowice 16.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Miedzna Drewniana 244
26-307 Białaczów
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Sąd Okręgowy w Toruniu.

sygnatura akt IIK 164/11

WNIOSEK
O naprawienie szkody przez Skarb Państwai zwolnienie z kosztów opłaty ekspertów  Jerzy Kaźmierczykw sprawie II K 164/11 nie związanych z jedną fakturą.

W związku z brakiem dotychczas z informacji, że Bohdan Żakiewicz skierował sprawę z ramienia Skarbu Państwa o ściganie mnie w sprawie Metron SA, która to spółka już oficjalnie nie działa ale jest bazą do windykowania w celu pobierania pieniędzy z depozytów carskich należący do mnie i mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk składam wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przez fałszywe zaskarżenie przez Skarb Państwa z ramienia którego działa Bohdan Żakiewicz. Gdyż już w 2010 roku Skarb Państwa został zaskarżony przeze mnie i moją żonę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk w sprawie „O przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej” co doprowadziło do podszycia się innych osób pod nas w tym byłej żony Katarzyny Kaźmierczyk, która współpracowała z siostrą mojej żony Beatą Marią Idziak z domu Bochyńską i moimi siostrami Martą Cybulską i Wiolettą Wiatrowską z domu Kaźmierczyk. Sędzia podał na sprawie, że Skarb Państwa jest właścicielem depozytów carskich, co jest dowodem, że uruchomione zostały moje weksle, które zostały wykorzystane przez Skarb Państwa i Bohdana Żakiewicza pod projekty z powodu, że weksle te były oparte na rodowych depozytach carskiej rodziny przekazanych mnie i mojej żonie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk na bazie praw otrzymanych Oświadczeniem Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego teścia. Pod mój weksel wystawiony dla Banku Technologii w Kielcach podstawiono Bohdana Żakiewicza. Bohdan Żakiewicz wcześniej nie miał nic wspólnego z Bankiem Technologii z Kielc, jego firma SRM była zawieszona a pan Bohdan Żakiewicz miał długi i komornika na sobie pana Guźlę z Częstochowy do której to sprawy osobiście zawiozłem go do Sądu w Częstochowie samochodem pożyczonym od Roberta Wróblewskiego z Warszawy, który jest zameldowany w Starachowicach, a którego podstawiono pod Annę Wróblewską podstawioną pod skradzioną córkę Annę Marię Piórecką z pierwszego związku nazywała się Bożena Piórecka. Dorabiane są alimenty na drobione wnuki mojej żony ze skradzionych dwojga dzieci Anny i Michała oraz na wszystkie dzieci dorobione z in vitro. Dokonywane są moje windykacje przez wykorzystywanie precedensu w Niemczech o odnalezieniu ojca przez dziecko z in vitro z banku spermy w celu dorobienia dla mnie alimentów podstawiając mnie pod nazwisko Jerzy Piórecki i inne dokonując pobrania pieniędzy z komornika z nadpłaty podatku z Urzędu Skarbowe na podmioty utworzone jako podspólki moich spółek i mojej żony w celu wydobycia pieniędzy przez Urzędy Skarbowe w Opocznie , Łodzi , Ostrowcu Świętokrzyskim, Warszawie, a nawet w Nowym Targu. Dokonuje się fałszywych windykacji ukrytych w Niemczech przez wykorzystanie osoby Bohdana Żakiewicza podstawionego pod Bohdana Bocheńskiego. W tym celu Piotr Waydel podał, że Bohdan Żakiewicz z St. Monica z USA mieszkający na ulicy Poprzecznej w Warszawie w Pałacu Paderewskiego mieszka w Niemczech co oznacza, że wykorzystano precedens Niemiecki w celu wydobycia pieniędzy rodowych przez windykację alimentów przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Według informacji Janusza Smyczyńskiego określone zostało, że pan Bohdan Żakiewicz oszukał swojego brata. Pan Paweł Krzymowski podał, że Bohdan Żakiewicz posiadał depozyty do których opłaciłem skrzynkę bankową jako zwrot przez Donau Dnepr złota o wartości 1, 8 miliarda EUR co zostało przerzucone na Anglię. Wykorzystano rodzinę Firlejowską w Starachowicach i nazwisko mecenasa Dieler Wissgott w Niemczech zamieniając go na Dieter Dickenbeker pod którego podszył się Bohdan Żakiewicz podając się za członka rodziny Firlejowskiej w celu wypłaty odszkodowań z Niemiec przez pana Hamburę dla Rodziny Firlejowskiej i pana Jarosława Kaczyńskiego. Miało to zostać ukryte przez moją spółkę APE-CH GmbH , gdzie Bohdana Żakiewicza podstawiono za jego brata Dieter Dickenbeker do zarządu APE-CH GmbH aby dokonać windykacji PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse. Wykorzystano córkę pani Ewy Eugster Katarzynę Miller podstawiając ją pod byłą żonę Katarzynę Kaźmierczyk aby dorobić alimenty, gdyż pani Katarzyna Miller jest córką Ewy Eugster, jeszcze gdy nazywała się Jakubczyk w Polsce. Spowodowało to podstawienie jej córki dla mnie aby Skarb Państwa rościł sobie prawo do zwrotu alimentów zamieniając mnie na ojca jej dziecka po czym następuje przejście na Miller polityka Szwajcarskiego, teścia Katarzyny Miller. Kolejnym krokiem jest przejście na na nazwisko Edyta Miler w Starachowicach aby Bank Szwajcarki krył finansowanie obozów CIA w Polsce. Można zauważyć ,że herb Rawicz znajduje się zamku na Pieskowej Skale co jest opisane „W dolinie Orlich Gniazd” Jana Jerzego Karpińskiego. Franciszek Karpiński piewca Justyny został podstawiony w Pieskowej Skale pod Franciszka Bocheńskiego a obecnie zrobiono dział spadku, skradziono obrazy i wstawiono karykatury, które nie mają nic wspólnego z historią.

Proszę o zwolnienie z kosztów ekspertów , które nie mają nic wspólnego z moja jedną fakturą ani panem Żakiewiczem, którego dane podstawiono pod Bank Technologii z Kielc a następnie wykorzystano mój weksel i w celu zamiany przez osoby działające na moją szkodę w Końskich i Warszawie co zostało umorzone przez prokuraturę z powodu braku odnalezienia sprawców i uniemożliwienia przez banki dostępu do kont. Dokonano obrotu na moich moich firmach w Łodzi i Opocznie, gdzie były windykacje Metron SA co odniesienie do rozliczeń eksperckich podzielonych na dwie części, gdyż podstawionych pod dwa weksle nie mające nic wspólnego ze mną wystawionych. Wykorzystano weksel byłego męża mojej żony Dariusza Pióreckiego do sprawy spółki SOF-ART Sp. z o.o. zamieniony na mój weksel do M-Banku, który nie został uruchomiony w Łodzi. Nastąpiła próba zamiany rozliczeń eksperckich Skarbu Państwa z powodu podania się za właściciela depozytów carskich co jest nielegalne aby dokonać wypłaty odszkodowania i zwrotu mienia na bazie mojego i żony wniosku „ O przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej”, gdzie eksperci mieli dokonać oszacowania mienia w celu wypłaty odszkodowań i zwrotów dla nas również przez Skarb Państwa, Ministerstwo Rolnictwa w Polsce, Bank UBS w Szwajcarii, Bank FED w USA. Wniosek mój jest zabezpieczeniem ochrony mojej i mojej rodziny z powodu próby wypłaty odszkodowania przez USA w sprzęcie wojskowym zużytym dla Skarbu Państwa, który podał się za spadkobiercę po mnie i mojej żonie. Zamierzano również w Polsce utworzyć Tarczę Antyrakietową co miało być zapłatą dla rodziny carskiej zastępując ją Skarbem Państwa oraz wypłatą dla Żydów z Nowego Jorku reprezentowaną przez Bohdana Żakiewicza. W taki sposób wyprowadzono już tereny w Zakopanym i kolejki linowe. Żądam przywrócenia wniosku z 20010 roku „O przywrócenie stanu posiadania Rodziny Carskiej” i zwrotu zagarniętego mienia jako naprawienie szkody. Wniosek ten został skierowany przed zaskarżeniem Skarbu Państwa i Bohdana Żakiewicza a prowadzony po dokonaniu upozorowania naszej śmierci podstawiając Nad Kamienną 25, który to adres był użyty w moim i żony Pełnomocnictwie dla Bohdana Żakiewicza i Piotra Waydla. W piśmie z sądu w dnia 12 maja 2015 roku numer w aktach 7497 dotyczący uzupełnienia opinii z zakresu rachunkowości oraz analizy finansowej spółki dominującej i spółek zależnych widnieją dwie sygnatury co może ukryć spółkę dominującą która jest finansowana z naszych depozytów carskich jako Metron SA pod sygnaturą IIK 164/12, a przez pomyłki pisarskie tworzone są nowe podmioty aby ukryć wyprowadzane pieniądze. Na przykład zamiast wpisania Karol wpisane jest Korol, Wolters pod Wolter Kaczorowski, Firma NIGA, można odnieść do Niagara z Częstochowy, a Akwa podstawić pod firmę dostarczającą niegdyś wodę dla SOF-ART Sp. z o.o., oraz połączyć z firmą prywatne mieszkanie mojej żony ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie obecnie jest zdjęty licznik, w Starachowicach, aby dorobić nieistniejący dług na wodę i włączyć do firmy łącząc z prywatnym adresem, w celu dorobienia windykacji dla METRON AKWA, aby połączyć z wodą do firmy SOF-ART Sp z o.o, w celu wykorzystania weksli i podstawienie ich do innych firm i spraw łącząc z fałszywym kręgiem spadkobierców. Wystarczy podstawić Andre Helli pod Andre Koper, który widnieje tak na Umowach z Belgią , która to osoba nosi dziś imię Ryszard, a wykorzystuje się umowę kolejna na dostawy tkanin z Turcji. Następną osobą to pan Zarzecki, podstawieni bezpośrednie pod pana Zarzyckiego, który nie żyje gdyż w trumnie przyjechał ze Szwajcarii, a zawiózł do Szwajcarii jako pierwszy dokumenty mojej firmy jeszcze jako APE-Jerzy Kaźmierczyk, gdzie uruchomiono formę APE Umwelttechnik AG. W dokumencie mogą być wykazane podspółki, które miały się odnieść do zadłużeń SOF-ART Sp. z o.o. połączonych z APE, w celu wykorzystania weksli byłego właściciela SOF-ART Sp. z o.o. w sprawie mojej żony zakończonej w SO w Kielcach sygnatura akt Ka 280/12. Sprawa została wygrana przez moją żonę, która wcześniej była właścicielem tej spółki, a jeszcze wcześniej w zarządzie pod nazwiskiem Bożena Piórecka z pierwszego małżeństwa. Moja żona jest z domu Bochyńska a nie Mazurek, co wytworzono w Bankach a potrzeby fałszywych windykacji w Łodzi. Podstawiono dr Nauk Technicznych Bohdana Żakiewicza, pod Dyrektora Grzyba FSC Starachowice zamienionego na lekarza i podstawiono różne Elżbiety jako jedną osobę, w tym Elżbietę Jaworską, zwana Grzybek, później podstawioną jako rybka pod przezwisko mojej żony. Pod Elżbietę podstawiono dyrektora Jaworskiego z FSC, co połączono z OKNA Jaworski, co spowodowało akcję wymiany okien dla fałszywych spadkobierców, kryjąc to w części Spółdzielnią Mieszkaniową. Sprawa moja w SO w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11, nie powinno być, a jest połączona z nowo zaistniałą w Piśmie sygnaturą akt II K 164/12, co jak można się domyśleć połączone zostało ze sprawą sygnatura akt IIK 197/10, i podstawiono do niej mojego tatę Jana Kaźmierczyk, co w takim przypadku jest oszustwem, o czym nie wiedział mój adwokat, jak również i o trzech różnych sprawach prowadzonych z jednej, gdyż tak jest tak zrobione. Druga strona dokumentu przesyłanego z Sądu to 7498.

W USA wyprowadzono mienie dziadka mojej żony ukryte przez Wacława Bocheńskiego, którego znał dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz, przez wojsko amerykańskiego i Rząd USA, który zajął wyspę w Nowym Jorku, a co było ukryte przez zakłady psychiatryczne, które były pokazane w programie TVP, gdzie dokonywano doświadczeń z truciznami. Zostaliśmy zatruci w Szwajcarii z czego wyszliśmy cało, a obecne dorobione zostały akta w Łodzi i pobyt mojej żony, jest dowodem podmiany, akt dla armii amerykańskiej trującej ludzi na zajętej przez nich wyspie, którą Sąd Rejonowy w Kielcach określił jako mienie udokumentowane nie objęte a dokument ten odbyło sobie dr nauk tech Bohdan Żakiewicz, twierdząc, że ludzie o to wojny prowadzą, a my zrobiliśmy to bez wojny.

Akcje i zadłużenia amii USA na miliardowe kwoty, zostały przywiezione w skrzyni do Polski i pokazane nam w Bielsku Białej. Długi armii USA pokazane nam w postaci kopii przekazaliśmy dla pan Bartoszewskiego i Wita z firmy Cargo w celu wyjaśnienia bilionowych długów armili amerykańskiej, pod które podstawiono poręczenie Kazimierowem Anny Pachowskiej, która bezprawnie mnie zaskarżyła o straty. Pan Rutkowski osobiście nam dał dokumenty zadłużeń Armii Amerykańskiej, gdyż wiedział, że jest to nasze mienie i jedynie my możemy prawnie go odebrać, a był z nim Pan Janusz Kasprzyk wówczas z Kielc, a jego żonę obecnie podmieniają na Hrabinę Mariannę Nowak pod prababcię mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk.

Wykorzystano dyrektora Grzyba i podstawiono Elżbietę Jaworską , którą przezywano Grzybek z jej mężem, aby przejść na okna Jaworski, dalej na Elżbietę Koczubiej geodetę, oraz Elżbietę Włodarczyk, łącząc ich jako moich spadkobierców w celu podstawienia syna Elżbiety Włodarczyk i jej syna Sebastiana Turowskiego na USA, którego wprowadzono do archiwum Stratford, gdzie ma dostęp dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz do akt rodziny mojej żony czyli carskich, gdzie obiecał udostępnić akta dla nas, czyli faktycznej rodziny carskiej. Dopuszczenie do akt rodziny carskiej CIA w USA jedynego polaka Sebastiana Turowskiego syna Elżbiety Włodarczyk ze Skarżyska Kamiennej oznacza podmianę rodziny carskiej w Polsce i zamianę mojej żony Bożeny Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk, z domu Bochyńską, na Elżbietę Włodarczyk córkę Cecylii Włodarczyk. Cecylię Włodarczyk z domu Bochyńską, dopisano do rodziny mojego teścia jako siostrę a była ona z domu dziecka. Pan Sebastian Turowski pozwolił sobie na groźby pod moim adresem. W tym wypadku Rząd Polski zaakceptował oszustwo USA podmieniając korespondencję przez Pocztę do mojej żony, podstawiając jej drugie imię Elżbieta, jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, co doprowadziło do podmiany danych mojej żony na Elżbietę Włodarczyk która jest panną, aby kryć dokonane oszustwa w USA. To oszustwo powielił Sąd w Toruniu dokonując podmiany rodziny carskiej.

W związku zaskarżeniem przez Skarbu Państwa, a zarazem brakiem działania, które doprowadziłoby do wykrycia sprawców działających na moją szkodę i moich firm oraz mojej żony przez osoby podające się za nas, a które doprowadziły do podmiany naszych rodzin, wnoszę wniosek jak wyżej.

Za działania tychże osób próbowano obciążyć mnie, co udowadnia krzywdzący mnie wniosek o ściganie zamiast sprawców to właściciela depozytów carskich, przez jego Pełnomocnika dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, który przyjął Pełnomocnictwo, gdyż sam wiedział o pochodzeniu mojej żony i sam powiedział, że posiada wszystkie możliwe tytuły, co dziś stało się próbą jej likwidacji oraz mojej a ponadto z tego powodu dorabiane są opinie psychiatryczne. Doprowadziło to do dorobienia fałszywych akt pozorujących uszkodzenie ciała mojej zdrowej żony, za którą podszyła się moja była żona Katarzyna Kaźmierczyk z domu Krasuska, oraz siostra mojej żony Beata Maria Idziak z domu Bochyńska. Celem jest ukrycie oszustw i kradzieży rządu oraz gminy żydowskiej z Łodzi, którą reprezentuje dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz wraz z synem Prezydenta Ronalda Regana, który przybył do Łodzi, gdzie spotkał się z prezesem UNIQA w celu zamiany weksli SOF-ART do POLONI i podmiany na mój weksel nie zrealizowany, ale i nie oddany skierowany do nieobjętego kredytu w M-Banku, w którym dokonuje się podmiana nazwiska mojej żony na wiele tożsamości również pod Fundację na Misję w Marly w Szwajcarii. Skradzione mienie carskie ukryte zostało w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Parkach Technologii oraz Akademickim Korpusie Kadetów i innych jak Centralna Organizacja Pozarządowa kryjąca Centralny Okręg Przemysłowy.

Powodem jest ukrycie wyprowadzenia depozytów rodowych carskiej rodziny, które otrzymałem wraz z moją żoną od mojego teścia Józefa Ludwika Bochyńskiego. Z tego powodu doszło do podstawienia innych osób, za którymi kryją się: Skarb Państwa i Gmina Żydowska, gdyż upozorowano naszą śmierć, a wcześniej naszych rodzin, w celu podstawienia obcych ludzi pod majątek rodowy do którego mamy prawo jedynie ja i moja żona. Sądy kryją działy spadku przez tworzenie różnych podmiotów gospodarczych, w których wykorzystywane są wielokrotnie weksle spółki SOF-ART Sp. z o.o. mimo iż były zrealizowane i podmienione na moje weksle, aby uwierzytelnić podstawione osoby udające naszą rodzinę, przez wykorzystanie naszych prawdziwych sióstr. W tym celu wykorzystano mój weksel dla Banku Technologii z Kielc pod który podszył się Bohdan Żakiewicz, a który został uruchomiony przez pozorantów i wykorzystany do stworzenia Parków Technologii. Wykorzystano nazwę SOF-ART Sp. z o.o. i podstawiono pod ulicę Grzybową jako Zakład Opieli Medycznej, zamieniając nazwę ulicy na dyrektora Grzyba z Zakładów FSC STAR oraz na lekarza, tak samo jak dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza i Stanisława Stępnia podającego się za lekarza. Podmieniono weksle SOF-ART Sp. z o.o. stare weksle wystawione dla ubezpieczalni POLONIA, podpisane przez Dariusza Pióreckiego i podstawiono mój weksel Jerzego Kaźmierczyk dla UNIQA , który był do M-Banku, aby podmienić mnie na pana Dariusza Pióreckiego przez odczytywanie odwrotne drugich imion w amerykańskim systemie. Podmieniono pana Dariusza Pióreckiego za Bochyńskiego wykorzystując jego wnuczkę z DNA rodziny carskiej czyli Wiktorię Kornaszewską w celu osiągnięcia właściwego DNA którego nie ma pan Dariusz Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Po czym mnie podmieniono mnie na Jerzego Bochyńskiego następnie na Jerzy Kazimierczyk pisany przez „zi” z powodu uruchomiania na mnie kredytu w Niemcach przez pana Kanada Szmytka i podstawiono za mnie Jerzego Bochyńskiego z Katowic. Weksel do M-Banku jak i Banku Technologii w Kielcach również nie został uruchomiony przeze mnie, ale został użyty przez Bank Technologii z Kielc. Wypłata środków i posiadanie środków przez Bohdana Żakiewicza świadczy o uruchomieniu depozytów carskich, z których miały być opłacane projekty na które dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz nie miał pieniędzy, a posłużył się naszymi środkami. Wszystkie jego projekty nie były jego własnością a ich użycie wymagało wykupu licencji. Były to technologie NASA, które były umieszczone na terenie wyspy Governers Island w Nowym Jorku, przejętej przez armię USA i oddanej za 1 dolata dla Miasta Nowy Jork. Ukryto te działania przez wykorzystanie Arnolda Szwarceneger, który był policjantem i aktorem, a który bezprawnie posiadł sygnet zawłaszczony przez Bohdana Bochyńskiego ojca Marii Gudewicz z Białegostoku. Sygnet ten został zabrany podczas zamachu na pradziadka moje żony księcia Franciszka Bochyńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa w 1924 roku, gdy został zastrzelony na Wielkim Piecu w Starachowicach, natomiast pieczęć Rawicz, którą jest domeną rodziny Bochyńskich/ Bocheńskich, mojej żony został zabrana przez państwa Szostak podających za rodzinę Podczaskich podczas zamachu na rodzinę. Po spaleniu w 1932 roku księżnej Marii Lubomirskiej babci moje żony w Kruszynie, dopisano państwa Podczaskich do Kruszyny herby ROLA a dziś już podmieniono na RAWICZ. Było to skrywane dla bezpieczeństwa rodziny, ale obecnie musi być wyjawione z powodu dalszych działań zmierzających do likwidacji rodziny, która przeżyła. Sprofanowano groby moich teściów w celu pobrana DNA dla pozorantów i Gminy Żydowskiej w Nowym Jorku, aby ukryć zawłaszczenie wyspy Governors Island wyśnionej w Sądzie w Kielcach. Wykorzystano apartament w Warszawie , który zakupiłem a który był w użyciu pana Mieczysława Pawlaka kuzyna pana Premiera Waldemara Pawlaka, a fundusze były na podstawie kredytu z EURO Banku, które przy wypłacie oddano innej osobie i podstawiono później fałszywych spadkobierców po mnie żyjącym, pozorując moją śmierć.

Po powrocie ze Szwajcarii odebrano mi samochód Peugeot 607 po moim aresztowaniu i upozorowano dział spadku przez Czesława Daleszak, Arkadiusza Durleja i Beatę Marię Idziak. Czesław Daleszak posiadał mój weksel dla Banku Technologii w Kielcach, którego obecnie mógł znaleźć.

Dowodzi to, że w 2005 roku uruchomione zostało 50,- milionów EUR zgodnie z wekslem wystawiony dla Banku Technologii w Kielcach, a dowodem jest wystawienie żądania płatności tego weksla przez Bank Technologii z Kielc, na kwotę 51,- milionów EUR z odsetkami. Sprawę ukryto przez Policę w Kielcach i Paradyżu fałszując roszczenie na kwotę 50,- tysięcy EUR i podstawiono obecnie roszczenie 300, – tysięcy złotych przez Skarb Państwa z tytułu pieniędzy przekazanych przez Metron SA na konto PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse w Zurychu i połączono z nie użytym Wekslem oficjalnie, w Łodzi.

Dokonano w tym czasie działu spadku przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, wykorzystując zaskarżenie mnie przez byłą żonę Katarzynę Kaźmierczyk w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, siedem lat po rozwodzie, czyli dorobiono dla mnie nieistniejący związek podmieniając jej dane pod Bożena Piórecką z domu Bochyńską moją obecną żonę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, przd naszym ślubem. Podstawiono do sprawy Beatę Marię Idziak, aby zapewnić właściwe DNA na Ostrowiec Świętokrzyski w celu uwierzytelnienia odebranych terenów i fabryk należący do hrabiego Jana Tarnowskiego, dziadka mojej obecnej żony, która jest podmieniana na byłą żonę, której ojciec podał, że jest dzieckiem z nieprawego łoża hrabiego Tarnowskiego, co jest w konflikcie, i jest to nieprawda. Dzidek moje żony ani babcia, ani ani jej matka nie mieli dzieci z nieprawego złoża podobnie jak i z drugiej strony od taty moje żony. W tym celu podmieniono akta, aby uwierzytelnić oszustwo i takie akta podstawiono do sprawy sygnatura akt IIIK 207/07 w Kielcach , gdyż z powodu niewypłacenia faktury nie można nikogo aresztować. Podstawiono zeznania Marii Krasuskiej i podmieniono pod zeznania Filomeny Jadwigi Bochyńskiej mojej obecnej teściowej dziś nieżyjącej od 2010r. Natomiast zaznania mojego byłego teścia Bogusława Krasuskiego podstawiono pod zeznania Józefa Ludwika Bochyńskiego obecnego mojego teścia, który już nie żyje od 2007 roku, jako hrabiów Tarnowskich pod Zakon Maltański. Wyrok z Ostrowca-Świętokrzyskiego włączono do Kielc do sprawy III K 207/07, co jest oszustwem. Podstawiono Beatę Marię Idziak i Marię Krasuską jako Marię Tarnowską w Końskich sprzedających ziemie należące do hrabiego Jana Tarnowskiego ukrywającego się pod nazwiskiem Franciszka Jana Mazurka i dorobiono podatki przez Urząd Miasta w Starachowicach, aby obciążyć podatkami PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej, przechodząc na konto w Credit Suisse w Zurychu. Takie podstawienie spowodowało ożywienie teściów w systemie bankowych i podmianę mnie na Józefa Ludwika Bochyńskiego, po czym zamieniono mnie na Jerzego Pióreckiego a moją żonę Bożenę Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Bożenę Piórecką z domu Mazurek i podstawiono ją jako żonę Jerzego Pióreckiego, pod którego wpisano mnie Jerzego Kaźmierczyk, do windykacji w Łodzi i Opocznie w celu finansowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi i Opocznie przez windykacje Metron SA kwotą 300, tysięcy złotych, zamienionej na windykacje weksla na kwotę 51 milionów EUR z Banku Technologii z Kielc, który ukryto przez Parki Technologii w Toruniu, oraz przez fałszerstwa Policji w Paradyżu. Aby ukryć podmianę rodziny i dział spadku w Ostrowcu Świętokrzyskiem w 2006 roku, doprowadzono przez Policję i Prokuraturę działającą na zlecenie dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, do tworzenia opinii psychiatrycznych w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi. W 2005 roku przetrzymując mnie w areszcie zawłaszczono wielomilionowe mienie moich spółek, przez dział spadku dokonany przez Sąd w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sąd w Starachowicach, wprowadzając na Lipie Henryk Szyb 1, fałszywych spadkobierców, co próbowano ukryć w Opocznie. Działu spadku po mnie dokonał sam Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w celu pobrania pieniędzy z depozytów carskich na uratowanie Huty Ostrowiec, która jest podstawą egzystencji tego miasta i dlatego dopisano dla mnie różne dzieci w tym Wiktorię Kornaszewską, wnuczkę mojej obecnej żony, w celu windykacji. Jeszcze przede ślubem, zostałem z obecną żoną w 2005 roku zatruty w Szwajcarii, co objawiło w 2006 zatrzymaniem roku akcji serca i blizną zawałową wykrytą w 2013 roku w Toruniu pozorując świeży zawał. W takiej sytuacji w 2006 roku umieszczono mnie w więzieniu w Kielcach pozbawiono możliwości leczenia i oskarżono o niepłacenie alimentów w Ostrowcu Świętokrzyskim skazując na 2 lata więzienia.

Celem było ukrycie 100, milionów złotych strat Stalexportu zrobionego na Hucie Ostrowiec i pozyskanie pieniędzy dla spółki Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do utrzymania Huty i wykupu od Skarbu Państwa majątku Huty Ostrowiec. Zarząd Stalexportu nagle uciekł z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zostaliśmy w Szwajcarii otruci, aby upozorować przez karty telefoniczne, które miały tanie rozmowy, a wykazywały łączenie z różnych miejsc na ziemi, że byliśmy w USA na wyspie przejętej przez armie USA , gdzie były prowadzone doświadczenia medyczne i zatruliśmy się. Ma to odniesienie do okazanych nam bilionowych długów armii USA z FED, przywiezionych do Polski.

Stwierdzenie dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, że Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski otrzymał 14,- milionów łapówki oraz stwierdzenie przez pana Czesława Daleszak , że Aleksander Kwaśniewski otrzymał 10 mionów złotych łapówki za sprzedaż Huty Ostrowiec, jest wskazaniem, że z 50,- milionów EUR , ukradziono 14 milionów i pobrano na prywatne cele znane dla dr nauk tech. Bohdana Żakiewicz i Czesława Daleszak, który mnie zaskarżył w sprawie IIIK 207/07 Sądu Okręgowego w Kielcach, i sam powiedział, że ma mój weksel z Banku Technologii, którego nie może odnaleźć. Dokonano podstawienia Pełnomocnictwa dla dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon w Sądzie Rejonowym w Starachowicach INs 956/09, dotyczącej jako uczestnika mojej teściowej Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, jedynie z zakresie zniesienia współwłasności na nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach, a podmienionej na dział spadku po zaplanowanej śmierci mojej teściowej, którą po jej śmierci prowadzono jako sprawę sygnaturę akt I Ns 716/10, w której bezprawnie wytworzono roszczenie, co wykorzystano do windykacji moje spółki. Zamieniono sprawę na zaskarżenie mojej żony przez podmianę jej danych na Bożena Piórecka z domu Mazurek, gdyż wykorzystano bezprawnie poręczenie Kazimierowem koło Warszawy przez Annę Pachowską żonę Andrzeja Pachowskiego podstawioną pod Annę Piórecką zgwałconą przez Marka Kleina w Niemczech, pod którego podstawiono Dietera Dickenbeker wiceprezesa APE-CH GmbH, pod którego podstawiono dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza. Celem tego było podstawienie za spadkobiercę carskiego majątku Skarbu Państwa w imieniu którego oraz Gminy Żydowskiej, działał dr nauk tech Bohdan Żakiewicz, aby długi armii amerykańskiej oddać w Polsce w starym sprzęcie wojskowym i tarczy antyrakietowej nikomu nie potrzebnej, a pieniądze wyprowadzić dla Gminy Żydowskiej w Nowym Jorku powracając do 2006 roku, gdzie mnie aresztowano z zaskarżenia z Czesława Daleszak i innych, aby ukryć dział spadku na moich spółkach i na mnie pozbawiając mnie całkowicie mienia, co było połączone z wystąpieniem gminy żydowskiej o wypłatę 65 miliardów USA, wykorzystującej skradzioną po urodzeniu Annę Marię Piórecką jako dziecko korporacyjne do żądania odszkodowania po carskiej rodzinie od Skarbu Państwa a drugie skradzione dziecko postawiono do Kościół Katolicki jako księdza. Obecnie Annę Piórecką podstawiono jako moją córkę przez podmianę moich danych na Jerzy Piórecki a mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Bożena Piórecka z domu Mazurek w celu podstawienia pod nią Bożeny Szwed byłego pracownika ambasady polskiej w Szwajcarii oraz wpisano ją jako siostrę Lidii Daleszak, która kupiła od żony działkę, co nie zostało uznane przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, czego historię opisałem.

Ma to odniesienie do fałszowania historii przez Żydów, co jest widoczne w aktach sprawy w Archiwum w Radomiu, gdzie zeznania nie pokrywały się z faktami. Wpisano, że Brunon Bochyński był w obozie Gross-Rosen, czyli tam z skąd zabieroano ludzi do budowania fabryk zbrojeniowych w Górach Sowich dla Adolfa Hitlera. Do Franciszka Bocheńskiego dopisano przydomek Lamsdorf, aby odnieść się do obozu pracy w Lamsdorf czyli Łambinowicach. Osoby zabierane do pracy nie znały celu pracy a po wszystkim byli mordowani. Takie dokumenty podłożono w Archiwum Radomiu w sprawie sądowej dziadka moje żony, Brunona Bochyńskiego prowadzonej w czasie wojny przez SS. Wpis wskazywał, że dziadek mojej żony znajdował się w Gross-Rosen. Po latach odnaleziono dokumenty na Firleju pod Radomiem, ze słowem rosyjskim ubyło w dniu, gdy Bolesława Bochyńska przyniosła klejnot rodowy carskiej rodziny za życie dziadka żony, który obecnie znajduje się w Wittenbergi, co wskazał Kazimierz Bania były Pełnomocnik.

Posłużono się fałszywymi dokumentami spreparowanymi przez Prokuraturę i opiniami psychiatrycznymi w celu ukrycia kradzieży i oszustwa Gminy Żydowskiej, dla której pracuje dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz. Naruszono nasze dobra osobiste i Konstytucję RP przez Prokuraturę i Sąd, Skarb Państwa, oraz dr nauk tech. Bohdan Żakiewicza, który ukrył fakt wystąpienia przeciwko mnie i zgodził się być moim i żony Pełnomocnikiem. Jest to nieuczciwe i jest dowodem celowości działania do kradzieży naszego mienia i posłużyło do podania się przez niego za spadkobiercę naszej rodziny. Fakt oszustwa ukrył jednocześnie w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod sygnaturą akt III Ko 1994/14 w przesłuchaniach do sprawy w Toruniu IIK 164/11 ale wykazują jedynie sygnaturą prokuratorską VDs 31/07, co świadczy, że sam sobie zaprzeczył a sprawę przekształcono na windykację Ko jako kradzież. Aby dokonać podmiany doszło do postawienia grobowca dla moich teściów Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i Józefa Ludwika Bochyńskiego, początkowo przez Wandę Idziak z Katowic, po czym dorobiono ubezpieczenia przez Jerzego Bochyńskiego z Katowic, w celu wypłaty odszkodowania przez Łódź wykorzystując mój niewykorzystany przez mnie weksel, w celu podmiany mnie na Jerzego Bochyńskiego, aby mieć pratekst do podmiany grobu na Jerzego Bochyńskiego i umożliwić podmianę części ciał w celu uzyskania DNA rodziny carskiej przez Gminę Żydowską ortodoksyjną z Nowego Jorku, która dokonała pobrania wypłaty odszkodowania dla Żydów przez wykorzystanie Marii Gudewicz i jej ojca Bohdana Bochyńskiego, pod którego podstawiono dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza w celu pozyskania pieniędzy dla prezydenta Baraka Obamy na ratowanie gospodarki USA z naszych depozytów. USA nie stać na spłatę zobowiązań wobec naszej rodziny i dlatego próbowano ukryć wyprowadzenie jednego biliona USD z rezerw Banku Rezerw Federalnych, które były naszej rodziny, a wyprane miały być przez Sprawę w Toruniu w Polsce poprzez wstawienie spadkobierców żydowskich, których reprezentuje Bohdan Żakiewicz. Rekompensata miała nastąpić przez wydanie zużytego sprzętu wojskowego jako spadek po rodzinie carskiej a przekazane dla Skarbu Państwa oraz Żydów, których reprezentuje dr nauk tech. Bohdana Żakiewicz, jest to ukryte przez Zygmunta Solorz Żak i Invest Bank, który wpisał się do spawy spadkowej mojego teścia INs 67/08 Sądu Rejonowego w Starachowicach. Wykorzystano moją i żony sprawę, którą Sąd w Kielcach przemianował na sprawę przeciwko Skarbowi Państwa , Bankowi FED w USA i UBS w Szwajcarii, w celu przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej w tym ziem i zamków pod sygnaturą akt IC 2627/10 Sądu Okręgowego w Kielcach, co bezprawnie przerzucono po raz drugi do Starachowic, pierwszy raz ze sprawy INs 390/10 Sądu Rejonowego w Starachowicach a wstawionej pod rejon do Kielc, co później znowu przesunięto do Starachowic tym razem jako właściwą rejonizację, co jest sprzeczne z pierwotnym uzasadnieniem z Sądu ze Starachowic, a co było powodem przesłania do Kielc. Podstawiono naszą sprawę pod sprawę z powództwa Waldemara Maksalon sygnatura akt INs 956/09 kontynuowaną po śmierci teściowej jako INs 716/10, a podmienionej na dział spadku, co jest przestępstwem.

Pan dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz wystąpił jako reprezentant gminy żydowskiej, którzy się zrzekli na jego rzecz kradzionego mienia ze wskazaniem spłaty długów, które tworzą na ziemiach polskich pod mienie rodowe carskie, do którego mam prawo jedynie ja z żoną.

Stworzono ten sam schemat co ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach, której adres nieruchomości po kradzieży miał być zamieniony na ul. Pasternik 25, gdyż podzielono całe mienie żony arystokratycznej rodziny potajemnie, kryjąc się za nieruchomościami żony rodziców, podstawiając fałszywych spadkobierców, byłych pracowników UB. Podstawiono ich pod tak zwane martwe dusze, na 2/3 nieruchomości, przez zasiedzenie jako 12 spadkobierców, którzy zrzekli się praw na rzecz Waldemara Maksalona, który podmienił rodzinę mojej żony wpisując się jako spadkobierca na jej nieruchomości w części jaj matki a mojej teściowej na 1/3 części , wykorzystując siostrę mojej żony, by doprowadzić do zaskarżenia w celu wykazania 100% nieruchomości. Celem było wykreowanie nieprawdziwych roszczeń do windykacji carskiego majątku i mojej spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o., przez Waldemara Maksalon, dla dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, zgłoszonego w Monitorze Sądowym w celu współpracy. Majątek teścia wpisano pod majątek teściowej łącząc majątek carski, i wpisano fałszywe dane dla mojej teściowej i podmieniając jej dane z domu Mazurek, na Bocheńską z domu. Mazurek było nazwiskiem panieńskim teściowej i jest to przybrane nazwisko hrabiego Jana Tarnowskiego dziadka mojej żony, co wykorzystano w Ostrowcu Świętokrzyskim, oraz w Końskich doprowadzając do bezprawnych windykacji moich spółek w celu wyprowadzenie mienia dla fałszywych Tarnowskich.

Państwo Maksalon udają, że są rodziną carską i hrabiów Tarnowskich, poprzez kradzione dzieci mojej obecnej żony, po urodzeniu Anny i Michała, oraz wnuki żony, aby wykazać DNA rodziny carskiej dla ortodoksyjnej Gminy Żydowskiej, która dopuściła się profanacji grobów moich teściów i ich rodziny w celu pozyskania DNA.

Dalsze prowadzenie sprawy przez Sąd w Toruniu czy Warszawie, w Łodzi, w Opocznie, Tomaszowie Mazowieckim, Kielcach, Krakowie, Gdańsku jest sposobem do finansowania wojny na Ukrainie, aby wykazać konieczność zakupu sprzętu wojskowego od USA, w celu ukrycia pobranych pieniędzy w kwocie 1 biliona USD, na rzecz USA na ratowanie gospodarki USA, z naszych depozytów z FED, za kadencji Baraka Obamy, dla którego pracuje dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz, tak jak również pracował dla wcześniejszych prezydentów jak Ronalda Regana oraz George Busch. W Radio Maryja profesor Grażyna Ancyparowicz opowiadała o zniszczeniu polskich fabryk oraz przejęciu przez obcy kapitał, co doprowadziło do wyprowadzenia majątku narodowego z Polski. W sytuacji, gdy Skarb Państwa wystąpił przeciwko mnie i żonie nie można uznać rozpoczęcia spłaty roszczenia wobec USA, które jest ukryte przez dostawy jako zakup sprzętu wojskowego dla Polski czy Ukrainy bądź Rosji, jako spłatę długu USA wobec rodziny carskiej, ale za działania na jej szkodę włącznie ze Skarbem Państwa. Minister Skarbu Państwa odniósł się w piśmie do nas, że odmawia odpowiedzialności finansowej za działania Sądów Polskich.

Program Ekologiczny EKO jest w rzeczywistości programem militarnym, który jest ukryty przez inne programy bankowe, jak AGD, naczynia, turystykę podstawioną pod Globtroter na Austrię, pod Adolfa Hitlera, który były w Białaczowie w Pałacu, i wykorzystano pana Siedleckiego z okolic Warszawy, przechodząc na Katowice, raz dalej na transport pod Pałac dziadka żony w Szczerkowie. Skrzynie z numerami z banku Rezerw Federalnych przedłożyłem do Prokuratury. Próbowano sponsorować działania wojenne przeciwko Polsce z tych programów obarczając za to Kościół przez połączenie nazwy Zielonej Encykliki jako ekologicznego programu połączonego z Kościołem Zielonoświątkowym, oraz programem militarnym EKO a przez nazwę połączono z Zielonymi Ludzikami jak nazwano żołnierzy oraz Nazwy więźniów. Pomarańczowa rewolucja odnosiła się do koloru ubrań więźniów w USA i była sponsorowana przez Solorz Żaka na Ukrainie. Podszył się on pod rodzinę mojego teścia i wykorzystał zawartość skrzyni przywiezionych do Polski jako długi Armii Amerykańskiej, na kwotę biliona USD. Jest on zobowiązany oddać ją w celu rozliczenia się z nami przed skarbem Państwa, na sprawie w Toruniu, gdyż próbowano ją przekształcić w taki sposób jak w USA, gdzie ograbiono mienie żony dziadka, którym zarządzał Wacław Bocheński uchodzący za oficjalnego brata w Szczekarkowie. Działania USA są powieleniem działania Adolfa Hitlera, który kazał płacić z Niemiec podatki na Watykan, za co miał błogosławieństwo Papieża. Doprowadzono obecnie, do sytuacji, że USA w Banku FED, którego nie jest właścicielem, pozwoliło zarabiać dla Kościoła pieniądze w bankowych programach militarnych, aby wykazać konieczność zbrojenia Polski, Ukrainy, w celu dostarczania jej starego sprzętu wojskowego, który w przeciwnym wypadku muszą wywieźć do USA i jeszcze zapłacić za transport i utylizację.

Gołos mojej żony miał być wykorzystany przeciwko niej, przez Kościół, gdyż pracowała na umowie śmieciowej, którą się nie zgłasza i nie otrzymała świadectwa pracy EKO Bon-Ton jako z EKO-Vital, łączony z innymi podmiotami przez umowę. W tej firmie żona otrzymała schemat rozmowy, który w przyszłości miał być wykorzystany do podstawienia pod programy militarne w celu jej oskarżenia za obozy Guantanamo z USA w Polsce dla terrorystów. Jest to działanie służb. Zaplanowany przyszły konflikt wojenny wynika z konieczności zwrotu pieniędzy przez USA dla mnie i żony i dlatego podstawiono już spadkobierców, a co jest uniemożliwieniem odbudowy gospodarki naszego kraju, i dlatego sponsorowane są działania na Ukrainie w tym Rosji. W tym celu potrzebne były umowy moje żony o pracę, w której pobierano wielokrotnie podpisy pod pozorem regulaminu pod rygorem zwolnienia z pracy.

Planowe według informacji skazanie mnie w sprawie Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11, byłoby początkiem uruchomienia finansowania wojny przeciwko Polsce przez Żydów, i kradzieży 65 miliardów +odsetki w celu ukrycia kradzieży depozytów carskich ukrytych w Banku Rezerw Federalnych w USA, oskarżając za wywołanie wojny nas, Kościół Katolicki i Polskę, której Rząd wykonywał dyrektywy USA na szkodę własnego kraju. Celem było odwrócenie prawdy historycznej i obciążenie za działania antypaństwowe moich teściów, oraz ich rodziny i mojej oraz mnie z żoną, gdyż otrzymaliśmy prawo do dziedzictwa rodowego Rurykowiczów. Miało stać się to przyczyną uderzenia w nas, aby stworzyć fikcję osób chorych psychicznie, ukrywając prawdziwych zbrodniarzy, którzy by za tym stanęli. Kościół Katolicki stara się ukryć swoje niechlubne działania z przeszłości kradzież dzieci moje żony, co doprowadziłoby do kolejnej niepotrzebnej wojny dla pieniędzy i władzy. Żydzi dążyli do sytuacji, aby prawo chrześcijańskie oskarżyło chrześcijan zaślepionych rządzą pieniędzy czyli Kościół Katolicki.

Dziedzictwo Rurykowiczów opiera się na wierze, a przez Jezusa Chrystusa jestem godny z żoną Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk, do reprezentowania rodu moich teściów, co potwierdza Oświadczenie Woli z dnia 28.06.2006 roku otrzymane od mojego teścia Józefa Ludwika Bochyńskiego oraz Upoważnienie mojej teściowej Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z 16 lutego 2010 roku dla mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, oraz błogosławieństwo i potwierdzenie tego jeszcze raz przez teściową przed jej śmiercią.

Wniosek o ściganie skierowany do Sądu w Toruniu przez Bohdana Żakiewicza można przyrównać do słów Pisma Świętego, cytowanego poniżej, gdyż nie jest możliwe, aby dziedzictwo rodowe oparte na błogosławieństwie Boga , mogło służyć do oszukania Boga.

W związku z wnioskiem o naprawienie szkody powołam się na Powszechną Encyklopedię Filozofii Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu strona 482, co do zasady Primum Non Nocere (przede wszystkim nie szkodzić). Zawarte pod tym terminem wyjaśnienie można odnieść nie tylko do medycyny, dlatego cytuję „Zasadę można odnieść nie tylko do medycyny ale do wszelkiej społecznej aktywności ludzkiej. Człowiek bowiem w swym działaniu może (bezwiednie) spowodować (u siebie lub innych) uszczerbek w zakresie materialnym lub duchowym (moralnym) w takim wypadku mówimy o wyrządzeniu szkody, chociaż całkowite wyeliminowanie takich sytuacji jest niemożliwe” koniec cytatu …. cyt. „Jest więc rodzajem apelu do roztropności i moralności człowieka, aby w swych działaniach kierował się wiedzą i dobrą wolą (wiarą). Szkody wyrządzone wymagają zadość uczynienia co nie zawsze jest łatwe do zrealizowania. Wyrządzone szkody materialne bądź moralne mogą być przedmiotem dochodzenia sądowego, a rodzajów szkód jest wiele” koniec cytatu.

Księga Wyjścia 14, 4

Uczynię upartym serce Faraona i urządzi pościg za wami. W tedy ukażę potęgę moją nad Faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że Ja jestem Pan.
I uczynili w ten sposób.”

Wniosek przesyłam do wiadomości ogółu e-mailem w celu uniemożliwienia podmiany wniosku na inny oraz opisana będzie koperta przesłana do Sądu z tym samym wnioskiem o takiej samej treści pocztą polską, aby nie zostało to użyte do innych celów.

Z poważaniem
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s