Podmiana operatora pocztowego dla wywiadu w Toruniu

Starachowice 20.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk716-10 i nasze dziedzictwo-33
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11

Poczta symbolem wojny zastosowana w korespondencji Sądowej w Toruniu i Kielcach jako odwołanie do działu spadku w 2006 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim na żyjącym Jerzym Kaźmierczyk przerobionym za mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego zmarłego 21 kwietnia 2007 roku w Końskich

Pomysły Gminy Żydowskiej polegające na budowaniu w Polsce osiedli dla emerytów z innych krajów w celu wykorzystania ich do zasiedlania Polskiej Ziemi na której Polacy mieli być służącymi, przypomina akcję Niemiec na Zamojszczyźnie, co jest odwołaniem się do praktyk hitlerowskich zakazanych artykułem 13 Konstytucji RP. Pan profesor Starka był nazistą a odwołanie się do sprawy Cegielni STARK w celu zrobienia działu spadku na firmie SOF-ART Sp. z o.o. i wódki Starka w Szczecinie sprzedawanej przez fałszywego hrabiego Nowaka, znajomego dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, jest odwołaniem się do praktyk hitlerowskich już przez samą nazwę. Adolf Hitler był Żydem z Austrii, który uzyskał błogosławieństwo Papieża, a za jego działania zapłaciły Niemcy, które wywołały II Wojnę Światową od Poczty Gdańskiej.

Z tego powodu obecnie Sąd w Kielcach jak również Sąd Okręgowy w Toruniu przysyła pocztę nie przez In Post, który wygrał przetarg na dostarczanie korespondencji dla Sądów, ale przez Polską Grupę Pocztową, aby cofnąć czas do 2006 roku, gdzie w Ostrowcu Świętokrzyskim zrobiono po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk, podstawiając pod niego zdublowaną postać mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, dział spadku podstawiając pod firmę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Starachowicach SOF-ART Sp. z o.o, weksel podpisany przez żyranta mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu zrobienia działu spadku na majątku mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrywającego się pod nazwiskiem Franciszek Jan Mazurek, który zmarł w 1999 roku.

W 2006 roku podczas pobytu w Szwajcarii pod nazwiskiem Bożena Piórecka, które później zmieniłam na Bożena Bochyńska a po ślubie w 28.08.2008 roku przybrałam Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk a mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, zostaliśmy otruci w celu zrobienia działu spadku na firmie APE-CH GmbH, gdyż policja szwajcarska zatrzymała obrazy w areszcie domowym w Lutrii koło Lozanny u pana Zanchi, która pochodziły z UBS, do których dokumentację finansową miał dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz. W tym czasie wykorzystano weksel mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podpisany dla firmy Banku Technologii w Kielcach i uruchomiono bez jego wiedzy 50,- milionów EUR. Doszło do podszycia się dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza pod Kielecką firmę Bank Technologii co doprowadziło do kradzieży 50,- milionów EUR i kradzieży obrazów w Szwajcarii, dla fałszywego kręgu spadkobierców, po moim żyjącym obecnym mężu Jerzym Kaźmierczyk.

W tym celu po powrocie do Polski mój mąż został zaskarżony przez pan Czesława Daleszaka, Arkadiusza Durleja , GBC Bydgoszcz i spółkę zależną DOMSTAL z Warszawy, w Kielcach sprawa Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IIIK 207/07. Celem było wykorzystanie pieniędzy do zapłaty za majątek Huty Ostrowiec zakupionej przez Celsę jako inwestora zastępczego z Hiszpanii, kryjąc Szwajcarię, która zakupiła przez USA z naszych depozytów, inne Huty Polskie jak Huta Zawiercie, tworząc dział spadku na majątku carskim ukrywają to przez dział spadku dokonywanym przez wykorzystanie mojego drugiego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego do którego należał Ostrowiec Świętokrzyski. Dziadek nosił po wymordowaniu jego rodziny nazwisko Franciszek Jan Mazurek, a księgach parafialnych w Wąchocku, dodatkowo jeszcze przed tym Jan Mazur. W tym celu po śmierci moich dziadków i rodziców obcy ludzie z UB przerobili się na rodzinę przy pomocy fałszywych windykacji komorniczych przejęli fabryki i ziemię dla obcego wywiadu, nie ujawniając tego przed obywatelami. Doszło do podmiany sprawy spadkowej po moim dziadku I Ns 169/00 na sprawię o zniesienie współwłasności nieruchomości mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalon, która była prawdziwą księżną Reginą Glińską, i zamiano sprawy po 10 latach po śmierci dziadka i po śmierci mojej babci w 2003roku oraz po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek 30 kwietnia w 2010 roku, na sprawę po moim dziadku i dlatego zabito moją mamę, która na takie oszustwo nigdy by się nie zgodziła. Doprowadzono do podmiany spraw prowadzonej przez Waldemara Maksalon o zniesienie współwłasności I Ns 956/09, przerabiając ją na sprawę spadkową po moim dziadku.

Fałszywe Postanowienie osobiście odebrałam nie podejrzewając, że do takiego szubrawstwa jest zdolny Polski Sąd i przerobiono mnie na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczak pod Toruń i Kraków, dla mojej siostry Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej w celu wykreowania tożsamości dla mojej mamy, której dorobiono innego mężczyznę, co jest kolejnym szubrawstwem tym razem ze strony mojej siostry która była ławnikiem w Sądzie w Katowicach.

Po aresztowaniu mój mąż został zaskarżony w Ostrowcu Świętokrzyskim przez byłą żonę Katarzynę Kaźmierczyk o nie płacenie alimentów i skazany na 2 lata w zawieszeniu, mimo częściowych wpłat comiesięcznych, ale stworzono dla mojego obecnego męża inne dzieci, mojego byłego męża i wnuczki z moich dwojga skradzionych po urodzeniu dzieci z pierwszego związku z którego jedna wnuczka jest w rękach Waldemara Maksalona córki Edyty Maksalon udającej księżną Glińską. Następnie w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały podmienione i dołączone akta osób podstawionych za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na : Dariusza Pióreckiego, Dariusza Dąbrowskiego, Dariusza Górewicza, Dariusza Gudewicza, Dariusza Kota i innych ciągle dokładanych w celu podmiany pod bieżące programy bankowe.

Pod dane Katarzyny Kaźmierczyk podstawiono dane mojej siostry Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej, której dopisano Czesława Daleszaka za brata pod Wojciecha Krasuskiego i tak zjawili się w asyście policji w 2006 roku, aby odebrać samochód Peugeot 607 należący do Jerzego Kaźmierczyk, zakupiony w Leasingu, która to firma została rozwiązana w Polsce, udając spadkobierców.

W tym samym czasie dokonano przez Sąd w Starachowicach działu spadku na majątku spółki SOF-ART Sp. z o.o w Lipie Henryk Szyb 1 ,wykorzystując weksel podpisany przez mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego. Oznacza to podstawienie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby ich podstawić pod majątek mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, podstawionego pod drugiego mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który nosił również imię Marian w Seminarium w Sandomierzu oraz Roman w Wojsku.

Aby to ukryć na początku skierowano męża Jerzego Kaźmierczyk na badania psychiatryczne do Krakowa na Montelupich, gdzie w przeszłości mieścił się Sąd Wojskowy przeniesiony z Wawelu. Pozwoliło to na ograbienie Zamku Wawelskiego przez krąg spadkobierców stworzony przez moją siostrę Beatę Marię Idziak w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dzikowie, Łodzi, łącząc osoby z Krakowa, Gdańska, Katowic i Białegostoku, obecnie z Toruniem, po rodzinie hrabiego Jana Tarnowskiego, wytworzonym przez Sąd w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie moja siostra Beata Idziak podała się za spadkobiercę podstawiając swoje dane pod Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, podstawiając moje dane z pierwszego związku na Bożena Piórecka.

Na początku 2006 roku kiedy zaplanowano i dorobiono śmierć dla mojego żyjącego taty, co jest widoczne w dokumentach Sądu w Starachowicach, czyli rok przed śmiercią 21 kwietnia 2007 w Końskich w Szpitalu, gdyż tam był przewieziony karetką ze Starachowic, w celu dorobienia właściwości pod fałszywych Tarnowskich w Końskich. Dlatego mój tata Józef Ludwik Bochyński został otruty i skierowany na operację w Końskich w 2007 roku, którą przeżył, ale został uderzony i zmarł po czym wyjęto jego serce. Z tego powodu obecnie sfabrykowano dokumenty pobytu w Szpitalu w celu uwiarygodnieni pobranych nielegalnie organów!!! Za życia moich rodziców zrobiono dział spadku po nich wykorzystując moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską, która podała się za mnie i za matkę moich skradzionych dzieci Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego.

Ze względów politycznych w grudniu 2007 roku mąż dobrowolnie przyznał się do winy i wyszedł z aresztu, gdzie wyrok opiewał na dwa lata pozbawienia wolności, aby za niego podstawić wyrok z Ostrowca Świętokrzyskiego Katarzyny Kaźmierczyk, za niepłacenie alimentów który podmieniono na wyrok przeciwko Dariuszowi Pióreckiemu, w zawieszeniu na dwa lata , gdzie nie mógł się zbliżać do mnie pod karą odwieszenia wyroku. W czasie pobytu obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w areszcie wprowadzono na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. fałszywy krąg spadkobierców, ukrywając to przez windykację na fałszywą spółkę SOFT-ART Sp. z o.o. wytworzoną przez błąd pisarski w Umowie Spółki wykorzystywany przez Komornika i ING Bank Śląski, który pokrył swoje straty przez pobranie depozytów carskich przy pomocy Traga Banku wykorzystującego pełnomocnictwo mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk z APE-CH GmbH dla Stanisława Stępnia męża Ewy Wielochowskiej. Zagrabiono majątek spółki SOF-ART Sp. z o.o w Lipie Henryk Szyb 1, Gmina Brody Iłżeckie, około sześć milionów złotych wprowadzając fałszywy krąg spadkobierców po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk, do obrotu długami armii amerykańskiej w Polsce o wartości około jednego biliona USD.

W czasie przerwy w odbywaniu kary mąż Jerzy Kaźmierczyk zamknął firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, której adresami były: Miedzna Drewniana 244, gm. Białaczów, Lipie Henryk Szyb1, gm. Brody, oraz ul Łopuszańska 38 Warszawa.

W tym momencie po wydaniu przez Sąd w Kielcach zwolnienia z dobywania reszty kary podstępem Prokuratura w Kielcach z adwokatem z Katowic reprezentującym DOMSTAL Warszawa czyli GBC Bydgoszcz, zastrzegli potajemnie wyrok o zwolnieniu z odbywania reszty kary i aresztowano męża na Policji w Opocznie, bez możliwości odwołania. W tym samy czasie ktoś się podszył pod męża i jego firmę robiąc obroty i nielegalnie podając się za Inwestorów Zastępczych.

W czasie przetrzymywania męża w areszcie doszło do rozpoczęta windykacji w Opocznie przez Metron SA i fabrykacji obrotów na kontach męża zamkniętej firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk o czym świadczy faktura za roboty murowe w Warszawie z firmy BUD MAT Końskie, której działanie ukryła Prokuratura Starachowice, a Sąd w Toruniu ujawnił, że również była prowadzona windykacja w Łodzi, gdzie wykorzystano moją osobę, i fałszowane są moje dane na z domu Mazurek aby podstawić mnie pod dane mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek za której spadkobiercę podał się dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz i Pełnomocnictwo nasze dla niego było widoczne w sprawie Waldemara Maksalon dołączono bezprawie do sygnatury akt I Ns 956/09, to jest o zniesienie współwłasności nieruchomości ul. Nad Kamienna 25 , która obecnie się przekształca na mapach Targeo na Pasternik 25, co jest oszustwem, do ukrycia podmiany rodziny i ukrycia mordów i przestępstw dokonywanych na mojej rodzinie. Po śmierci mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalon czyli księżej Glińskiej, zamordowano w sposób pozornie naturalny, moją mamę aby dorobić akta dla fałszywych hrabiów Tarnowskich, przekształcając sprawę na krąg spadkobierców, dorabianych fałszywych spadkobierców przez Prokuraturę w Starachowicach oraz innych miejscach, dlatego sprawa była zawieszona, aby odwiesić ją dla oszustów. Sprawę nadal się prowadzi po śmierci mojej mamy pod inna sygnaturą, gdzie dorobiony jest wypadek w celu mojej likwidacji. Sprawa o zniesienie współwłasności przybrała Sygnaturę akt I Ns 716/10, i nie wypłacono mnie z siostrą ponad 50.000 złotych przyznanych przez Sąd, gdyż przerobiono właścicieli na osoby z UB , aby ukryć to w ciągu dwóch lat po śmierci mamy przez Komornika przez fałszywe długi, aby pobrać pieniądze z Fundacji Hrabiego Potockiego, gdzie znalazły się precjoza carskie w Banku PEKAO SA, który tak podmienił moje dane osobowe do kradzieży.

Po wyjściu męża z aresztu w 2009 roku została kontynuowana sprawa z jego doniesienia o kradzież obrazów w Lutrii koło Lozanny w Szwajcarii, w celu ich dostarczenia do UBS skąd je ukradziono. Sprawa została przeniesiona z Prokuratury Kielce do Opoczna w 2009 roku przez wykazanie właściwości. W przeszłości w 1924 roku po zamachu na mojego pradziadka księcia Franciszka Bocheńskiego przewieziono obrazy ze Starachowic do Białaczowa i zakupiony został Pałac w Białaczowie. Dziś obie rodziny z powodu małżeństwa mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek córki hrabiego Jana Tarnowskiego i Józefa Ludwika Bochyńskiego syna Romana Mariana Brunona Bocheńskiego i księżnej Marii Lubomirskiej są jedną rodziną. W Sądzie w Opocznie podważono bezprawnie prawo męża do tych obrazów za życia mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej w Starachowicach, powołując się na spadkobierców w sprawie mojego taty INs 67/08, których nie ma oprócz mnie i siostry ale jedynie na nieruchomościach w Starachowicach a nie na mieniu rodowych, do którego mam jedynie ja z mężem prawo. Oznacza to podstawienie fałszywych spadkobierców z Ostrowca Świętokrzyskiego z 2006 roku czyli również dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza i Zygmunta Solorz Żak przez wykorzystanie Invest Banku, którego były pracownik został prezesem METRON SA skarżącym męża w Toruniu razem z Skarbem Państwa w sytuacji, gdy Zygmunt Solorz Żak przyznał się do współpracy z WSI publicznie. Ukryciem tego faktu, było podstawienie mojego i męża Pełnomocnictwa dla dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza do sprawy Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt INs 956/09 o zniesienie współwłasności nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 przekształconej w dział spadku po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej przez osoby obce. Po śmierci moje mamy sprawie nadano sygnaturę INs 716/10 i upozorowano, że z mężem nie żyjemy, gdyż nas uśmiercono w systemie bankowym już w 2006 roku w Szwajcarii. Aby połączyć sprawy w Opocznie i Starachowicach z Ostrowcem Świętokrzyskim wprowadzono za mojego i męża spadkobiercę Martę Cybulską i moją córkę Martę Bochyńską, która nie ma dzieci i podstawiono za nią obcą Martę Przygodę, łącząc ze Szwajcarią przez bankowca Bernadeta Marty jako dwa imiona wykorzystując moje dane z kościoła Bernadetta z bierzmowania. Waldemar Maksalon podstawił dane swojej córki Edyty Maksalon pod dane Marty Bochyńskiej podstawionej pod dane Marty Przygoda, którą wprowadzono w Kościele do Rodziny Firlejowskiej, aby pozorowała wnuczkę Brunona Bochyńskiego i tak wprowadzono ją na Lipie Henryk Szyb 1 do budynków wybudowanych za windykację depozytów carskich przez fałszywy krąg spadkobierców. Pod tak przygotowane dane przez Kościół i Sąd wprowadzono Martę Kaczyńską, która pozorowała że ma dziecko Edyty Maksalon z gwałtu Anny Marii Pióreckiej, którą również zgwałcił Marek Kleina i nie wiadomo ile ma dzieci, które mogą zostać również podstawienie dla Marty Kaczyńskiej aby wykorzystując adres Lipie Henryk Szyb, tworzyć fałszywy krąg spadkobierców na terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o. Dowodzi to, że zamach na samolot w Smoleńsku był zaplanowany jak również śmierć moich rodziców, aby wytworzyć fałszywy krąg spadkobierców do obrotu depozytami carskimi w bankach w tym windykacji do biliona długów armii amerykańskiej w Polsce. Z tego powodu podstawienie Marty Kaczyńskiej pod dane Marty Bochyńskiej i Marty Cybulskiej bez ich wiedzy na ul. Nad Kamienną 25 powoduje ukrycie podstawienia Lecha i Jadwigi Kaczyńskich przerobionych za spadkobierców rodziny carskiej przez Martę Przygoda na Lipie Henryk Szyb1. Za środki z NFZ prywatne spółki przejęły części Szpitali co oznacza przejęcie NFZ przez fałszywy krąg spadkobierców w spółce SOF-ART Sp. z o.o. dokonując podmiany Bogdana Kajkowskiego na Bohdana Żakiewicza. O przejęciu szpitali przeprowadziliśmy rozmowę w celu dofinansowani i stworzenia wysokiego standardu lecznictwa a pierwszy ośrodek miał być nad morzem. Wykorzystano nasze dane osobowe do przejścia szpitali i ukryto, jak to jest widoczne przez stworzone fałszywe opinie psychiatryczne, wykorzystując wpływy w NFZ. Akta są podmieniane po śmierci po latach, aby uwiarygodnić proceder brakujących części ciała kradzionych po śmieci do dorobienie linii genealogicznych przez pracę na tych częściach mających moje DNA i moich rodziców.

Obecnie aby ukryć to Beata Maria Idziak z domu Bochyńska, udaje mnie podszywając się za matkę mojego dziecka Marty Pióreckiej która przybrała moje nazwisko panieńskie Bochyńska, podstawionej za Martę Kaczyńską. Siostra lub osoby z nią współpracujące posiadają moją kartę do Banku Pocztowego w Bydgoszczy współpracującego z ING Bank Ślaski, podmienioną przez Bank jako Bożena Bochyńska, oraz posiadają kartę męża Jerzego Kaźmierczyk, która jest wykorzystywana przez osobę pozorującą Adama Kornaszewskiego mojego syna podstawionego pod Adama Kaźmierczyk, aby podstawić dziecko mojego syna Adama Kornaszewskiego , do windykacji jako Noe Kornaszewski podstawionego jako wnuczka Jerzego Kaźmierczyk. Aby ukryć te matactwa dążono do wywołania awantury rodzinnej w Miedznej Drewnianej, by ukryć sfałszowane akta o uszkodzenie ciała w Ostrowcu Świętokrzyskie, cofając czas do 2006 roku. Dokonane oszustwo starała się ukryć Prokuratura Starachowice i wytworzyła fałszywe akta o uszkodzeniu ciała IDs 1001/14. Z tego powodu Sąd w Toruniu prowadzi sprawę wstecz podobnie jak Sąd w Kielcach, aby fałszować akta do krycia dokonanego działu spadku po żyjących i dokonanego wysadzenia samolotu w Smoleńsku i zabicia moich rodziców. Przywrócono do życia w systemie bankowym moich rodziców wypłacając renty, aby ukryć podstawienie Marii i Bogusława Krasuskich jako rodziców mojej siostry Baty Marii Idziak z domu Bochyńskiej, podstawionej za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i za Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską byłą żonę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby kryć podstawienie Marty Kaczyńskiej za moją córkę w celu ukrycia podstawienia Lecha i Jadwigi Kaczyńskiej za spadkobierców rodziny carskiej. Jest to merytoryczny dowód zamachu na samolot w smoleńsku, którego celem było przejecie kontroli nas bilionem dolarów amerykańskich.

Takie działanie powoduje, że przy pomocy matactw Sądu na nieruchomości Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody, PiS może manipulować bilionem długów armii USA w Polskich Bankach udzielając kredytów na swoje potrzeby i finansuje posłusznych biznesmenów.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s