Rozliczenia eksperckie w Toruniu

Starachowice 19.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11

Rozliczenia eksperckie w Toruniu sposobem zarządzania bilionowym długiem w dolarach amerykańskich armii USA przez Narodowy Bank Polski

W 2004 roku do Polski, gmina Żydowska przy udziale służb dostarczyła skrzynię z dokumentami z Banku Rezerw Federalnych z USA, gdzie znajdowały się dokumenty długu armii USA finansowanej z depozytów carskich zgromadzonych w Banku FED.

Wartość tego długu przekracza wartość całej Polski co doprowadziło do nieracjonalnych działań Rządu i Kościoła mających interes ekonomiczny w obrocie tym długiem jako poręczeniem do kredytów, które nie są spłacane w celu obciążenia rodziny carskiej żyjącej w Polsce w celu pobierania odsetek, którymi żywi się Polska pozwalając zadłużać ziemię, aby oddać ją na rzecz obcych wywiadów. Przejawia się to w zaskarżeniu męża przez Skarb Państwa w sprawie Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura akta II K 164/11, kreowanym na kilka tożsamości a nawet sygnatur, wykorzystujący rozliczenia eksperckie do zarządzania tym długiem jednocześnie tworząc działy spadku po żyjących. Rząd swym działaniem doprowadził do zamiany mojej rodziny carskiej przez polityków, by podmienić nas na pasażerów samolotu, co doprowadziło do wysadzenia samolotu w Smoleńsku i zrobienia działu spadku po parze Prezydenckiej Lecha i Jadwigi Kaczyńskich, podstawionych jako spadkobiercy po mnie i po moim mężu, i mnie zamieniono na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, a w aktach IPN zamieniono mamę na mnie i podstawiono mnie za żonę mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, jako żonę Bożenę. Celem jest przesunięcie pokoleń w celu wytworzenia fikcji jako faktu,i aby podmienić obecnie moją rodzinę na Kaczyńskich, a Martę Kaczyńską, podstawić za moją córkę Martę Piórecką, która przybrała moje panieńskie nazwisko Bochyńska, jest panną bez dzieci a mieszka w Irlandii, i zameldowana jest na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, pod którą podstawiono Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk, podstawioną bezprawnie jako spadkobiercę po moich rodzicach Filomenie Jadwidze i Józefie Ludwiku Bochyńskich, aby ukryć prowadzenie naszej sprawy o kradzież obrazów w Opocznie, gdzie podstawiono Gminę Żydowską i Bohdana Żakiewicza jako spadkobierców po mojej carskiej rodzinie. Pod moich rodziców miałam być podstawiona ja i mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, gdyż za moich rodziców podstawiono już Kaczyńskich, ale z moim DNA. Dokładnie jest kontynuowana polityka PRL przez PiS, czyli jest to dalsze prowadzenie bezpieki, co widać w aktach IPN, gdzie podstawiono za moją mamę Filomenę, mnie Bożenę i wpisano mnie córkę jako żonę dyrektora PKS w Skarżysku Kamiennej. Pode mnie podstawiono Elżbietę Włodarczyk pannę, córkę Cecylii Włodarczyk z domu Bochyńskiej z domu dziecka, i syna Elżbiety Włodarczyk, pana Sebastiana Turowskiego, a Elżbiety Włodarczyk brata Antoniego Włodarczyk, świadka na moim pierwszym ślubie w Białystoku z Dariuszem Pióreckim, przerobiono za męża i podstawiono drugiego świadka Bożenę Kraszewską za mnie, dalej podstawiono Antoniego Ciszewskiego z Puław, przerabiając go pod Włocławek jako Bocheńskiego, podstawiając Bożeną Niewiadomską we Włocławku pod Starachowice pod ulicę Zachodnią 1, gdzie taka osoba była sąsiadką, przez FLP dorobiono spadkobierców po fikcyjnej mojej śmierci. Przy pomocy Sądu w Starachowicach dopisano do rodziny carskiej przez pomyłki pisarskie obce osoby, dzieląc moją siostrę jako inną rodzinę, aby dorobić dane dla pani Angeli Merkel i Władimira Putina, by przez rozliczenia eksperckie poręczyć programy bankowe dla Rosji, Niemiec i USA otrzymując jedynie odsetki od zastawianej polskiej ziemi w celu ukrycia wykorzystania długów armii USA przez Polskie Sądy do poręczania programów bankowych tworząc fałszywy krąg spadkobierców. Działanie takie doprowadziło do emigracji narodu, gdyż rząd i firmy windykacyjne dążą do zadłużenia POLSKI i narodu oraz wpisania jego długów na rodzinę carską w celu ukrycia wykorzystania długu armii USA. Przykładem są Starachowice, gdzie osiedle Zakładów Starachowickich oddano dla miasta, które przekształciło mieszkańców w spadkobierców rodziny carskiej w celu ukrycia windykacji depozytów carskich przez wykorzystanie tworzonego długu. Prezydent Miasta publicznie powiedział, że ma swoich spadkobierców carskiej rodziny i oddano już osiedle Skałka dla przebierańców, pod osobę nazwaną panią May z USA, którą podstawiono pod naszą działkę na ul Nowowiejskiej. W tm celu wykorzystano sąsiadów, którzy twierdzili, gdy chciałam sprzedać moją i mojej siostry działkę, że nie ma osoby, która może decydować o zakupie, gdyż właściciel mieszka w USA, a jest nią pani May. Według programów dopisano Kaczyńskich i przerobiono dane przez akta medyczne wykorzystując lekarzy jak dr Maj. Wykorzystanie długu armii amerykańskiej do poręczania kredytów spowodował również pomysł wykorzystania go do finansowania emerytur pod zastaw nieruchomości i mieszkań w celu przejmowania danych osobowych dla przyszłych obywateli Izraela, Rosji, Niemiec i USA, którzy mieli zająć miejsce wyjeżdżających Polaków, prześladowanych przez Rząd i firmy windykacyjne.

Poinformowani zostaliśmy przez pana Andrzeja Pachowskiego, że przygotowano całe plany pod osiedla dla przyszłych przesiedleńców z Izraela, nazywając Polskę jako Nowy Izrael. Polacy mieli być wyeliminowani, a osoby które pozostały by w Polsce, a nie zgodą się być niewolnikami, miały być pozabijane.

W tym celu pana Antoniego Ciszewskiego podstawiono za Bocheńskiego a później za Adama Pióreckiego podstawionego za Adama Kaźmierczyk jako eksperta Uczelni Łazarskiego. Celem było zasiedzenie Polskiej Ziemi i podanie się za spadkobierców rodziny carskiej w celu kradzieży depozytów carskich w Szwajcarii i USA, przekraczających wielokrotnie wartość całej Polski. Z tego powodu Polaków miano używać jedynie jako służby do domów opieki nad obywatelami Izraela przywożonymi na emeryturze do Polski, aby zasiadywali polską ziemię. Z tego powodu wprowadzano prawo, że dla Polaków dług się nigdy nie przedawnia i jest powielany na wiele tożsamości, aby kryć powstałych fałszywych spadkobierców i wykorzystanie długów armii amerykańskiej przywiezionych do Polski a ukrywanych przez rząd i pana Leszka Balcerowicza prezesa Narodowego Banku Polskiego, który wprowadził w błąd Naród Polski.

W 2006 roku doszło do zaskarżenia mojego obecnego męża w sprawie III K 207/07 w Kielcach przez Czesława Daleszaka , Domstal, GBC Bydgoszcz i inne mniejsze firmy.

Równocześnie dokoła zaskarżenia była żona mojego męża siedem lat po rozwodzie, gdzie sprawę w Sądzie rodzinnym w Ostrowcu Świętokrzyskim zamieniono na sprawę spadkową po moim mężu i podstawiono jego spółki pod majątek mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego. Do tego wykorzystano Domstal na Ukrainie w Kijowie, aby moje dane tam wykorzystać, ale pod fałszywą osobę, gdyż nigdy tam nie byłam i nie prowadziłam żadnej działalności. Podstawiono byłą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk za mnie, a ukryto to przez podstawienie za nią mojej siostry Beaty Marii Idziak, która razem z Czesławem Daleszakiem i Arkadiuszem Durlej podała się za spadkobiercę po moich żyjący wówczas rodzicach i po mnie i obecnym mężu Jerzy Kaźmierczyk.

W Ostrowcu Świętokrzyskim upozorowano, że mój mąż jest wielkim przestępcą, pozorując pobicie co jest oszustwem, i podstawiając akta szeregu osób jak Dariusz Piórecki, Dariusz Dąbrowski, Dariusz Gudewicz, Dariusz Kot, Andrzej Pachowski i inni. Upozowano, że mój mąż znęcał się na byłą żoną co jest absurdem, gdyż nie miał z nią kontaktu, ale wykorzystano akta innych osób. Z tego powodu w Toruniu są sfałszowane akta aby upozorować, że nie jesteśmy małżeństwem, aby podstawić inne osoby i akta w celu podstawienie akt o nieistniejące pobicie. Z tego powodu Prokuratura w Starachowicach tworzy akta dla Torunia, aby pozorować uszkodzenie ciała, co jest kolejnym oszustwem, a sprawie nadano sygnaturę 1 Ds 1001/14, a do akt nie proszono mnie o podpis, po uzupełnieniu nie odniesiono się do przesłuchania udając, że chodzi o inną sprawę. Dokonano działu spadku i wprowadzenia fałszywych spadkobierców na firmy męża ukrywając wyprowadzone obrazy i 50 milionów EUR potwierdzonych przez żądanie płatności weksla przez Bank Technologii z Kielc na kwotę 51,- milionów EUR. Przetrzymując męża w areszcie dokonywano wielokrotnych windykacji 300,- tysięcy złotych należności dla Metron SA w Opocznie i Łodzi, ale niedostępnych dla męża ani dla mnie mnie, tylko dla jego fałszywych spadkobierców na majątku moich rodziców co potwierdził Komornik w Opocznie oraz pan z Radomia znajomy mojego taty.

W Ostrowcu Świętokrzyskim w Sądzie podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak za Katarzynę Kaźmierczyk jako spadkobiercę i posłużono się moimi danymi. Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską połączono z zeznaniami Marii Krasuskiej i tak powstała Maria Tarnowska matka Aleksandra i Juliusza Tarnowskich czyli Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego pod którą podstawiono również Marię Gudewicz a jej syna Dariusza Gudewicza, podstawiono pod mojego syna Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego i pod Adama Kaźmierczyk, aby podstawić Radcę Prawnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie jako eksperta w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 w Toruniu do obrotu ukrytymi długami armii USA w systemie bankowym Polski. Aby fakt ten ukryć nie udostępniono do dziś prawdziwych motywów prowadzenia sprawy a również nie przekazano mężowi Aktu Oskarżenia przez Bohdana Żakiewicza, ale jedynie pierwotny Akt Oskarżenia z Prokuratury V Ds 31/07 na co powołał się Sąd. Dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz wykorzystujący depozyty carskiej rodziny od dawna zaskarżył męża niejawnie, twierdząc że podszył się pod jego nie działającą firmę SRM, gdy w rzeczywistości Bohdan Żakiewicz podszył się pod Bank Technologii w Kielcach i wykorzystał weksel podpisany przez mojego męża dla tej firmy w Kielcach, który nie został uruchomiony przez mojego męża, a użyto go do windykacji przez należność Metron SA w OPOCZNIE i wykorzystano drugi weksel w Łodzi przetrzymując męża w areszcie. W tym samym czasie podałam osobiście do Prokuratury incydent przez trzykrotne Doniesienie, gdy pan Chałubiński przyjechał z Końskich w asyście kilku osób samochodem marki BMW, w celu dostarczenia faktury, gdy mąż był w areszcie. Upozorowano wpłatę na rzecz męża około 100.000,- złotych, wykorzystując numer konta męża, mimo że mąż nie prowadził robót murowych w Warszawie, na co opiewała faktura. Kwotę tą wykorzystano do uruchomienia bez mojego męża na niego Akredytyw, i ukryto to na pospółkach niejawnie utworzonych przez inwestorów zastępczych, co dziś już jest widoczne, jak na Pana Stanisław Pikul w Kluczkowicach, a wygląda na to, że Pan Chałubiński podszył się pod firmę Seven Rock Mining dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, i wspólnie z nim wykorzystał weksel do M-Banku podpisany przez mojego męża, na który nie został zwolniony kredyt dla spółki SOF-ART Sp z o.o, a jednak został postawiony pod byłą moją spółkę w Łodzi, po czym podmieniono moje dane, w celu dorobienie fałszywego kręgu spadkobierców. Pana dr nauk tech . Bohdana Żakiewicza, mój tata Józef Ludwik Bochyński za życia nazywał pan Żakowski. Dr nauk tech. Bohdan Żakiewicz były nasz Pełnomocnik, nie poinformował o zaskarżeniu męża i przyjął od nas Pełnomocnictwo w celu przywrócenia kontroli nad depozytami carskimi, które zostało wykorzystane przez niego do podszycia pod naszą rodzinę, udając spadkobiercę w 2009 roku, a wykorzystane to zostało w sprawie zwrotu Obrazów w zatrzymanych w Lutrii koło Lozanny w Szwajcarii, prowadzonej w Opocznie. W Opocznie podmieniono moją rodzinę ze Starachowic, pod państwa Kaźmierczyk moich teściów podstawianych pod Bocheńskich/ Bochyńskich. Doprowadziło to do podstawienia Lecha Kaczyńskiego i Jadwigi Kaczyńskiej za naszych spadkobierców co jest oszustwem, nadto pan Janusz Śledzik, zasugerował odpowiedź pytaniem:” Czy nie sądzi Pani, że brat zabił brata dla władzy”. Żonę pana Janusza Śledzik, Irenę Śledzik podstawiono pod Romanowów a IPN podstawia ją jako Irenę siostrę Jadwigi Kaczyńskiej. Dziś fałszowane są dane dla mojego męża przez prokuraturę w Kielcach, która zamienia męża na Irenę Kaźmierczyk w celu podstawienia takiej osoby pod Miedzną Drewnianą i połączenia w jedną osobę mojej nieżyjącej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, Marii Krasuskiej, Beaty Marii Idziak, Łucji Kaźmierczyk, Marii Gudewicz, Jadwigi Kaczyńskiej oraz mojej córki Marty Jadwigi Bochyńskiej i mnie podmienioną przez Sąd w Starachowicach na Jadwigę po czym na Bernadetę i w Szwajcarii jako Bernadetę Marty pod Kantonal Bank, wykorzystując moje imię z bierzmowania Bernadetta. Wszystko zostało ukryte przez podstawienie Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego pod Annę Górczyńską obecnie przebywającą w USA , podstawioną pod moją skradzioną córkę po urodzeniu Annę Marię Piórecka i Zygmunta Dudę Starostę Ostrowca Świętokrzyskiego podstawionego pod Zygmunta Dąbrowskiego zamienionego na Zygmunta Pióreckiego przez Sąd w Kielcach, i następnie podmienionego na Zygmunta Włodarczyka ojca Elżbiety Włodarczyk udającej jego żonę podstawionej pod moje dane osobowe, aby dorobić genealogię dla prezydenta Andrzeja Dudy jako spadkobiercy carskiego mienia w celu ukrycia Jarosława Kaczyńskiego podstawionego pod carski majątek do obrotu długami armii USA w Polsce. Jest to wyjaśnieniem słów w internecie, że Prezydent Andrzej Duda chwycił Pana Boga za nogi a ma to odniesienie do ukrycia udziału Rosji, Niemiec i USA w korzystaniu z Programów Bankowych opartych na poręczeniu długami armii USA umieszczonymi w Polsce z których Polska ma tylko odsetki i zadłuża swoich obywateli w celu zmuszenia ich do wyjazdu z kraju. Pomoc sąsiadów dla Polski przypomina III rozbiór polski, gdyż osiągają faktyczne korzyści z Programów Bankowych.

Zaistniałe nieprawidłowości zmusiły nas do skierowania sprawy przeciwko dr nauk tech. Bohdanowi Żakiewiczowi vel Żakowskiemu.

Działanie to spowodowało zaskarżenie męża przez Policję w Kielcach o działanie na szkodę Policji, co jest absurdem, a następnie podmieniono druk na Policji w Paradyżu w sprawie uzupełnienia naszego doniesienia przeciwko dr nauk tech. Bohdanowi Żakiewiczowi na druk o uszkodzenie ciała czyli do podmiany sprawy, o pobicie przez osobę najbliższą. Oznacza to, że w 2006 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim skazano męża za niezaistniałe pobicie byłej żony, której nie widział od wielu lat. Pod takie dane podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak, z domu Bochyńską, która podszyła się pod moje dane i skarży mojego męża obecnie w Toruniu w drugiej sprawie o tej samej sygnaturze lub zmienionej w Sądzie Rejonowym. Sprawa nabrała dalszego biegu, zostałam zaskarżona o podarcie wydruku w sprawie która dotyczyła uzupełnienia naszego doniesienia przeciwko dr nauk. tech. Bohdanowi Żakiewiczowi, gdzie musieliśmy dojechać ze Starachowic do Opoczna i nie oddano nam kosztów przejazdu, nadając sprawie sygnaturę już jako windykacji Ko 883/12, co służyło do windykacji naszych depozytów carskich. Prokurator z Torunia nie ujawnił swoich danych, i dlatego podarłam wydruk, a dziś wiadomo, że cała sprawa jest oszustwem i podmieniono nasze dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i Jerzy Kaźmierczak w Prokuraturze w Toruniu, i w takim stanie podmienianym przedstawiono do Sądu Rejonowego, gdzie występuje uzurpator moja siostra Beata Maria Idziak z domu Bochyńska oraz Andrzej Pachowski, pod którego teścia Jerzego Pióreckiego podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, a pod jego żonę moje skradzione dziecko Annę Marię Piórecką pod którą podstawiono za matkę moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską, a pilnuje moją córkę Marek Kleina w Niemczech, który ją zgwałcił i ma moją wnuczkę z gwałtu, znajomi Mieczysława Pawlaka i Andrzeja Pachowskiego. W sprawie Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11, podmienione są nazwiska, gdyż tak wypowiada Sędzia, co świadczy o prowadzeniu podwójnej lub potrójnej sprawy pod wykreowane fałszywe tożsamości na bazie mojego DNA, a podstawienie nastąpiło pierwotnie w Starachowicach i tak przesłane zostało do Torunia. Skierowano mnie na badania psychiatryczne o podarcie wydruku, kierując początkowo do Tomaszowa Mazowieckiego, w sprawie nie ujawnionej do dziś przez Sąd, po czym drugi raz do Łodzi, ponieważ potajemnie prowadzono zamkniętą sprawę i wygraną. Dlatego przetransportowano mnie do Łodzi, aby dorobić fałszywe akta, nie ujawniając tego, że jest nadal prowadzone postępowanie do zamkniętej spawy IX K 131/11 Sądu Rejonowego w Kielcach mimo już wygranej sprawy w odwołaniu do Sądu Okręgowego w Kielcach IX K 280/12.

Dorobiono sygnatury, aby połączyć mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk z byłym mężem Dariuszem Pióreckim, który zmienił nazwisko po rodowodzie na Dariusz Kornaszewski, bądź Jerzy Kornaszewski, przez odwrotnie odczytywanie drugich imion. Dorobiono moje dane do Zarządu na 2005 rok do spółki SOF-ART Sp z o.o. gdy już nie byłam właścicielem od 2003roku ani nie byłam w zarządzie, co jest dowodem oszustw, a jest widoczne w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach, gdzie mnie wpisano na nazwisko Piórecka podstawiono za właściciela SOF-ART Sp. z o.o. w 2005 roku, co świadczy, że podstawiono byłą żonę Katarzynę Kaźmierczyk pod moje dane i skazano mojego obecnego męża podszywając się pod moje dane na Piórecka w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod które podstawiono moją siostrę Beatą Marię Idziak z domu Bochyńska, za mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńską podmienioną w banku na Mazurek do matactwa w Łodzi i podstawiono za mnie Bożenę Bochyńską udającą żonę Jerzego Bochyńskiego pod którego podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamiennego przez pomyłki w fundacji APEX STAR przez „ZI” jako Jerzy Kazimierczyk i w taki sam sposób również sfałszowano w M-Banku oraz w Niemczech.

Zasugerowano mi, że sprawę prowadzono w Łodzi na wniosek Kielc, którą Prokuratura i Sąd Rejonowy w Kielcach prowadził przy udziale agentów i skradzionego mojego starego papierowego Dowodu Osobistego WL 5334137 na nazwisko Piórecka z domu Bochyńska. Podmieniono dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Piórecki i wykorzystano podpisane przez Pióreckiego weksle, w sytuacji gdy sprawę wygrałam w Sądzie Okręgowym IX Ka 280/12, i udowodniłam majątek mojego dziadka Brunona Bochyńskiego występującego jako Roman Bocheński, który był żonaty z księżną Marią Lubomirską, a ślub był na Jasnej Górze w 1930 roku. Dokonano matactwa i podstawiono mnie do zarządu Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w dodatku pod nazwiskiem Bożena Piórecka, aby połączyć z Ireneuszem Wasilonkiem, wojskowym i kreowanymi długami przez wojsko. W tym celu podstawiono za niego Ireneusza Utnickiego który był żyrantem SOF-ART Sp. z o.o. , aby wykorzystać podpisany przez niego weksel, w którym również widniał podpis drugiego żyranta którym był mój tata Józefa Ludwik Bochyński, aby podstawić pod mojego tatę fałszywego spadkobiercę, czyli jako żonę Ireneusza Utnickiego, Bożenę z domu Ślęczka, za mnie co ma odniesienie do podstawienia obecnie w to miejsce pana Lecha Pilarskiego wojskowego. W Kielcach doszło do dalszych matactw i próby podstawienia do sprawy w Sądzie Okręgowym IX Ka 280/12 Sędziny Sądu Rejonowego Ewy Domagała, która nie miała uprawnień do prowadzenia postępowania, co wykazał Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Nowak, obecnie w zakończonej już sprawie jako odwołania do sprawy Sądu Rejonowego IX K 131/11, która została później zmataczona wstecz.

Z tego powodu mąż był skazany przez byłą żonę Katarzynę Kaźmierczyk, oraz przez Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską moją siostrę z jednego ojca i jednej matki, oraz fałszywy krąg spadkobierców wytworzony w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2006 roku, który wykorzystuje do chwili obecnej Skarb Państwa do manipulacji długami armii amerykańskiej w kwocie jednego biliona USD, przy czym próbowano uwiarygodnić działania przez sprawę z naszego powództwa Sądu Okręgowego w Kielcach o przewrócenie stanu posiadania rodziny carskiej I C 2627/10, w której nas uśmiercono i przesłano przez dorobionego Adwokata z Urzędu, nigdy przez nas nie powołanego, którego nigdy nikt nie widział, a wykazał go Prokurator, i przekierowano sprawę do ludzi obcych Maksalon do Starachowic, byłych funkcjonariuszy UB. Dowodem na to jest wytworzenie fałszywej spawy o pobicie przez Prokuraturę Rejonową w Starachowicach 1Ds 1001/14, pozorując moje doniesienie, aby połączyć z fałszywym sprawą z Tomaszowa Mazowieckiego i Paradyża na druku o uszkodzenie ciała, którego nie było, aby pozorować nie podpisane dokumenty w pismach złożonych do Sądu w Toruniu jako podpisane i użycie ich przez moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską, przeciwko mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk podstawioną pod moją tożsamość, a podmienioną na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak tak samo jak dorobiono dane przez Księgi Wieczyste w Starachowicach, do nieruchomości po moich rodzicach, na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie dorobiono dane, aby wykazać dla potomnych nie prawdę, że oddali całość domu na rodziców, wykazując dorobione fałszywe tożsamości na mnie i siostrę podstawione pod różne adresy pod budynek jako numer 1, aby ukryć dorobionych sąsiadów udających spadkobierców po moich rodzicach, na fikcyjne tożsamości a nawet moje dane podstawiono pod adres sąsiadki Danuty Gibalskiej. Dane są podstawiane pod polityków, co odnosi się do rodziny Kanclerz Niemiec Angeli Merkel z domu Kaźmierczak później podmienionej na Kasner, której dziadek pochodził z Elbląga , czyli stamtąd skąd był mój były maż Dariusz Piórecki. Aby ukryć matactwa w sprawie Sądu Okręgowego w Kielcach IIIK 207/07, wszystkie sprawy Prokuratura i Sąd przekształciła w sprawy windykacyjne Ko, dokonując skarżenia za nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem carskim właściciela jako oskarżonego przez fałszywy krąg spadkobierców za życia męża i mnie tajnie. Wniosek do Prokuratury o przywrócenie kontroli nad uruchomionymi depozytami carskimi zasugerował Bank Narodowy w Polsce, co doprowadziło do naszego zaskarżenia przez fałszywy krąg spadkobierców po nas samych, podczas gdy my żyjemy a oni nie są rodziną. Sąd uniemożliwił nam dostęp do depozytów wprowadzając pieniądze do programów bankowych przez fałszywy krąg spadkobierców, za co odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Dokonano reaktywacji starych firm na podstawione nazwiska fałszywych spadkobierców, przez Skarb Państwa i wojsko, które oskarżyło męża o pobicie którego nie było w dodatku byłej żony, podstawionej pod moje dane osobowe w 2006 roku, gdy jeszcze nie byliśmy małżeństwem, i podstawiono akta byłego męża Dariusza Pióreckiego pod którego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego, gdyż ja nigdy nie wniosłam żadnej sprawy o pobicie do chwili obecnej, a zamierzano ukryć dorobione pobicie przez fałszywe akta o uszkodzenie mojego ciała, przygotowane przez Prokuraturę Starachowice 1Ds 1001/14, i dwa terminy zakończenia sprawy w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11, przez wykorzystanie błędu pisarskiego w piśmie Sądu odnoszącym się do ekspertów, gdzie wytworzono sygnaturę akt IIK 164/12, co ma odniesienie do sprawy z dnia 15.06.2015 roku, gdzie Sędzia Wojciech Pruss podał dwa termy zakończenia sprawy w zależności od nadesłanych dokumentów z Łodzi 22.06.2015 i 25.06.2015 roku, co ma odniesienie do wytworzonych wcześniej dwóch sygnatur. Podczas przesłuchań świadków w sprawie Sądu Okręgowego IIK 164/11 Sędzia Wojciech Pruss odwoływał się do drugiej toczonej sprawy w Sądzie Rejonowym. Nadto przesłany akt oskarżenia pochodzie ze sprawy IIK 197/10 Sądu Okręgowego w Toruniu.

Wytworzone opinie psychiatryczne dla męża o urojeniach w stosunku do pochodzenia moich rodziców Filomeny Jadwigi i Józefa Ludwika Bochyńskich stanowią dowód , że nastąpiła podmiana rodziny i fabrykacja akt przez prokuraturę, aby służyły do kradzieży pieniędzy przez rozliczenia eksperckie ukrywając przed narodem bilionowe długi w dolarach amerykańskich armii USA w Polsce, co prowadziło do destrukcji narodu i państwa przez chciwych polityków polskich wykorzystujących dyspozycyjność Policji, Prokuratury i Sądu oraz wytwarzanych milionerów na bazie kradzionych pieniędzy, którzy przez korporację sponsorują działania przeciwko naszej rodzinie i Polsce.

Nadto życzę sobie aby w sprawie Sąd przywrócił moje zeznania, w których wyraziłam słowa, że Jezus Chrystus mnie uzdrowił.

Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu w piśmie wykazał , że sprawa sygnatura akt IIK 164/11 już się zakończyła s w Sądzie Rejonowym, a Sąd Okręgowy w sprawie IIK 164/11 nazwał Sądem Okresowym. Zakończenie sprawy potwierdził Urząd Skarbowy w Starachowicach, gdzie przesłano Wyrok , mimo że wycofałam oddanie nieruchomości, a jednak zostało ono tak zakwalifikowane przy jednocześnie nadal powadzonej sprawie Toruniu, co znaczy, że Skarb Państwa okrada nadal naszą rodzinę w porozumieniu z Gmina Żydowską, oraz narażana na koszty mojego męża, aby dalej tworzyć fikcje, pod fałszywe tożsamości dla wywiadu, którzy działa na szkodę naszą i Polski.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

716-10 i nasze dziedzictwo-33

Mój wiersz napisany dla mojego Taty po Jego śmierci i umieszczony w biuletynie Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, którego tata był współtwórcą zamieniłam następnie nazwisko na panieńskie Bochyńska i wyszłam ponownie a mąż za Jerzego Kaźmierczyk i przybrałam nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s