Skryte wprowdzenie Nowego Ładu Światowego

Starachowice 21.06.2015

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk716-10 i nasze dziedzictwo-33
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Misja w Marly
Klasztor na Jasnej Górze
Sąd Okręgowy w Toruniu.

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11

Nowy Ład Światowy wprowadzony podstępem w dniu 21.06.2015 przesilenia letniego przy pomocy skradzionej mojej twórczości, aby odwrócić znaczenie i na jej podstawie pozyskać fundusze na kulturę, aby zbezcześcić Boga który stworzył niebo i ziemię, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba

Masoneria wykorzystała podstęp do ukrycia wprowadzenia Nowego Ładu przy pomocy Zakonu Maltańskiego, wykorzystując fałszywego hrabiego Tarnowskiego, który jest wojskowym, a któremu przypisano szlachectwo przez oczywiste pomyłki pisarskie. Należy pamiętać, że szlachectwo nadawał król za szlachetne czyny wobec tronu i ojczyzny. Działanie masonerii, pozorowanie, fałszowanie dokumentów sądowych w celu dopisanie się do wymordowanych rodów arystokratycznych nie jest uzyskaniem szlachectwa, ale działaniem na szkodę ojczyzny, co powoduje odebranie szlachectwa dla tych którzy je uzyskali. Żydzi cofając czas i fałszując dokumenty wstecz doprowadzili do zastosowania podwójnego prawa. Nawiązali do wprowadzenia czterech kowali w Piśmie Świętym, co ma zastosowanie do Kazimierza Wielkiego urodzonego w Kowalu, który sprowadził Żydów do Polski. Cofając czas Żydzi doprowadzili również do zastosowania prawa, że Żydzi są własnością Królewską, i podlegają władzy królewskiej i sądowi królewskiemu.

Zamierzano doprowadzić do ukrycia wprowadzenia Nowego Ładu i Jednej Religii przez ukrycie działań w sferze Kultury.

Z tego powodu Stowarzyszenie Źródełko w Łodzi, którego członkiem był mój mąż Jerzy Kaźmierczyk zamieniono na stowarzyszenie osób chorych umysłowo w Łodzi i przeniesiono do Warszawy a następnie przeniesiono z Warszawy i Lublina w celu finansowania NFZ z depozytów carskich naszej rodziny. Po czym Stowarzyszenie Źródełko zamknięto i wypromowano czasopismo katolickie Źródło, gdzie promowane są nazwisko Kawecki i Duda aby odnieść się do sprawy Sądowej z 1931 roku zmataczonej w 1941 roku przez SS, gdzie w Radomiu, w aktach dopisany jest woźny Duda i ołówkiem dopisany adwokat Kawecki, do sprawy mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i Ernesta Bochyńskiego czyli naprawdę Radomskiego, pozorującego brata dziadka jako Bochyński.

Obecnie w czasopiśmie Źródło promowany jest pan Grabowski, aby odnieść się do Henryka Grabowskiego i Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej, chrzestnych mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, aby wykorzystać jego syna Noe Kornaszewski do wprowadzenia Nowego Ładu, oraz córkę Wiktorię Kornaszewską z pierwszego związku z Agnieszką z domu Krześniak, która jest podmieniona za Agnieszkę Kowalczyk z Łodzi córkę Lewego Mirosława, który był w zarządzie Stowarzyszenia Źródełko. Próbował on nagrać moją wypowiedź, gdzie zanegował, że nie mam syna Adama Kornaszewskiego, co dowodzi zamiaru morderstwa mojego syna i jego dzieci.

Podstawiono pod moje dane na nazwisko z pierwszego związku Bożena Piórecka moją siostrę Beatę Marię Idziak, jako matkę Adama Kornaszewskiego podstawionego pod Adama Kaźmierczyk syna z pierwszego związku mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, w celu zamiany rodzin i podstawienia na Ostrowiec Świętokrzyski jako rodziny Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego, podstawionego jako syna Marii Tarnowskiej pod dane której podstawiono Marię Krasuską, Beatę Marię Idziak i Marie Gudewicz z Białegostoku. Celem było wykorzystanie przez te osoby, do nas należącego Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego przekazującego nam dziedzictwo rodowe w linii cesarskiej czyli dla mnie jeszcze przed zmianą nazwiska jako Bożeny Pióreckiej z domu Bochyńskiej i Jerzemu Kaźmierczyk 28.06.2006 roku. Pobraliśmy się 28.06.2008 roku i noszę obecnie nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Wprowadzenie Nowego Ładu zamierzano ukryć pod działaniami kulturalnymi Nowy Ład w Sztuce w Poznaniu łącząc to z Maltą, aby powiązać z Zakonem Maltańskim czyli The Order of Malta i wojskiem, które podstawiło swojego agenta za Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego. Zamierzano to ukryć przez odniesienie się do wypadku samochodowego w Kowalu jako uderzenie w barierę dźwiękochłonną co miało znaczyć wyciszenie podmiany rodziny. Nazwę The Order zamieniono na Order Św. Stanisława i podstawiono za naszą carską rodzinę Bohdana Żakiewicza, któremu bezprawnie przypisano herb Smok odnosząc się do Książąt Mazowieckich w celu przejścia na Karków odnosząc się do Smoka Wawelskiego, który pożerał barany co ma odniesienie do chrześcijan. Bohdan Żakiewicz wyprowadził depozyty carskie w Programy Bankowe mające finansować wprowadzenie Nowego Ładu. Jednocześnie na salony Zamku Wawelskiego wpuszczono woźnego ze sprawy sądowej z 1931 roku doprowadzając do wyboru na Prezydenta Polski Andrzeja Dudę, który miał wyznaczać obowiązki dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel na zamku, jak to określono w mediach. W Łodzi działają państwo Grabowscy, co daje możliwość podmiany Henryka Grabowskiego chrzestnego mojego syna na inne osoby w celu zastąpienie mojej rodziny po zaplanowanym mordzie.

Działania takie można przyrównać do ugryzienia Św. Pawła przez węża na Malcie, gdzie musieli dopłynąć z powodu rozbicia okrętu w drodze do Rzymu. Nikt nie zginął z osób płynących ze Św. Pawłem. Uratowanie Pawła spowodowało uratowanie wszystkich osób. Dotyczy to również mojej siostry Beaty Idziak, która nie uzyskała błogosławieństwa od rodziców i podszyła się pod moje dane osobowe dopisując się do szeregu osób w celu pozorowania rodziny dla komunistów i faszystów, którzy są zaprzeczeniem wiary i dążyli do oddawania kultu bożkom na wyżynach w celu zawłaszczenia pieniędzy carskich odnosząc się do nowej wiary jako wyznawców sera. Kuchnia sera i jego kult, jest znany w Szwajcarii na Górze, tam znajduje się miejsce, gdzie stosowane są praktyki antychrześcijańskie, pogańskie wierzenia. Miejsce to jest pilnowane przez wojsko.

Ujawniamy skrywaną datę wprowadzenia jednej religii w celu naprawienia szkody przez Skarb Państwa i przywrócenie kontroli dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk nad Programami Bankowymi uruchomionymi przez Bohdana Żakiewicza mającymi finansować pogańskie religie.

Za działaniami Policji i Prokuratury w Kielcach, Opocznie, Tomaszowie Mazowieckim, Łodzi kryło się wojsko i służby pracujące dla Bohdana Żakiewicza, który sam stwierdził, że teraz robi interesy w Kielcach. Dowodem są przesyłane dokumenty z oznaczeniem dla służb aby kryć matactwa i kradzieże. Z tego powodu powielono moje dane na kilka osób aby podstawić fałszywe dzieci jako moich spadkobierców wykorzystując moją prawdziwą córkę Martę Bochyńską pod którą podstawiono Martę Kaczyńską udającą spadkobiercę po carskiej rodzinie dlatego Jarosław Kaczyński posiłkuje się paniami aby pozorowały spadkobierców, gdyż na Martę Bochyńską otworzono windykację na EKO Śmieci na cały świat łącząc przez kod pocztowy ulicę Bohaterów Westerplatte w Starachowicach z USA. W wypowiedzi jednego z biskupów można było odczytać aluzję do naszej sytuacji, gdyż moja córka nie może mieć dzieci i jest panienką a Marta Kaczyńska ma dzieci i kilka związków za sobą jak i inne osoby pozorujące. Za skradzioną córkę Annę Piórecką podstawiono Annę Idziak aby pozorowała Annę Lewandowską wykorzystującą dziecko Zuzannę wychowywaną przez Edytę Maksalon dla Marty Przygody podstawiając dane pod warsztat modelarski na ulicy Nad Kamienną 25 wpisując Alicję Mazurek fikcyjną. Obecnie zostały skradzione dokumenty ze strony www.rodzinaromanow.wordpress.com aby posłużyły do podmiany rodziny i wymordowania prawdziwej rodziny carskiej. Na włamanie do strony z ipada nie mogliśmy odpowiedzieć, gdyż była to próba przejęcia strony i uruchomienia systemów szpiegowskich. Po zablokowaniu zwróciliśmy się o wyjaśnienie w jakiej kwestii i kto ma zastrzeżenia. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, gdyż osoby wymienione zmieniły tożsamość podając się za naszą rodzinę. Obecne wyłączenie strony jest dowodem dziania służb szpiegowskich skierowanych przeciwko nam i Polsce. Moja twórczość jest objęta ochroną intelektualną jak również prawo do reprintu poezji Wieliczkówny. Jest to dowodem próby zawłaszczenia treści dla wojska , które wystąpiło przeciwko ludności cywilnej co jest widoczne w sprawie IIK 164/11.

Doszło do podstawienia mojej siostry Beaty Marii Idziak do pozorowania żony dla Jarosława Kaczyńskiego podstawiając mnie jako świadka na ślubie z drugim świadkiem Jarosławem Maśliszem, którego podstawiono za męża mojej skradzionej córki. Również moje dane posłużyły do pozorowania małżeństwa jako Bożena Bochyńska dla mojej siostry wykorzystując Białystok i skradziony mój indeks na nazwisko Bożena Bochyńska w Białymstoku, gdyż dyplom wydano na nazwisko Bożena Piórecka po pierwszym ślubie. Marta Kaczyńska w rzeczywistości czerpie korzyści finansowe ze śmierci swoich rodziców podstawionych jako spadkobierców na Skałce pod majątek moich rodziców Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i Józefa Ludwika Bochyńskiego. Z tego powodu wykorzystywana jest Marta Cybulska, Marta Przygoda, moja córka Marta Bochyńska, Bernadeta Marty w celu połączenia ich w jedną osobę aby połączyć różne wydarzenia i miejscowości w jedną osobę Martę Kaczyńską udającą spadkobiercę na carskim majątku i firmie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk SOF-ART Sp. z o.o. Lipie Henryk Szyb 1, przez sfabrykowany dział spadku w Ostrowcu Świętokrzyskim z zaskarżenia Katarzyny Kaźmierczyk. Dowodzi to,ze Jarosław Kaczyński z Martą Kaczyńską współpracują z wojskiem w celu obrotu długami armii USA w polskim systemie bankowym do poręczania kredytów jako fałszywy krąg spadkobierców. Z tego powodu skradziono dokumenty mojej rodziny na stronie internetowej www.rodzinaromanow.wordpress.com aby posłużyły dla wojska w Toruniu wykorzystując sfabrykowane akta o uszkodzeniu ciała 1Ds 1001/14 przez Prokuraturę Starachowice. Z tego powodu Marta Kaczyńska z Jarosławem Kaczyńskim pracują dla CIA w celu wyprowadzenia biliona USD z polskiego systemu bankowego udając spadkobierców rodziny carskiej wykorzystując skradzione moje dzieci będące pod kontrolą wojska. Kradzież dokumentów dzień przed sprawą IIK 164/11 w Toruniu, gdzie widniały nazwiska moich dzieci na Piórecka przed zmianą na Kornaszewski i Bochyńska w serwisie w USA www.rodzinaromanow.wordpress.com jest dowodem wykorzystywania kradzionych pieniędzy z depozytów carskich przez PiS. Cyfra 21 jest odniesieniem do daty śmierci mojego taty a miesiąc czerwiec do daty ślubu mojego i męża Jerzego Kaźmierczyk, a po nas żyjących zrobiono Martę Kaczyńską jako spadkobiercę na carskim mieniu.

Z Bożym Błogosławieństwem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s