Akcja Judasz

Starachowice 18.07.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykIMG1583
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek|
Sąd Okręgowy w Toruniu(Okresowy)

W sprawie męża IIK 164/11

Akcja Judasz

Nie mając wartości nie można odnieść się do wartości, a tym bardziej nie mając wiedzy można łatwo dokonać podmiany aby ośmieszyć ludzi. Podmian ta jest umożliwiona przez e-książki, które symbolicznie mają truć ludzi jak e-papierosy.

Dokonano wpisu moich danych z pierwszego małżeństwa na Bożena Piórecka do Marmoroc-Polska Sp. z o.o. gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców kryjąc oszustwo i skarżąc mojego męża przez te osoby. Jest to skutkiem uśmiercenia nas w systemie bankowym i podania się państwa Pikul za właścicieli tej firmy. Nigdy nie byłam z zarządzie tej spółki pod tym nazwiskiem ale dorobiono fałszywe dane przez skradziony komputer z księgowością firmy męża Marmoroc-Polska Sp z o.o., o którym wiedzieli synowie Anny Gromek podstawionej pod Annę Sznajder, których podstawiono za skradzioną córkę Annę Marię Piórecką. Podstawiono pracowników tej spółki za spadkobierców a byli tam synowie Anny Gromek, którzy mieli być upozorowani na moje dzieci i podstawieni pod moją byłą firmę AKMA, która robiła zlecenie dla Polkomerce reklamy. Zlecenie to otrzymałam od pana Sznajdra jako dyrektora firmy Polkomerce w Starachowicach, która powstała na bazie ART-B. Podmieniono mnie za pracownika Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i zamierzano podstawić moje dane pod kreowane plotki w których oczerniani Ireneusza Wasilonka, że ma romans z pracownikami. Z tego powodu na sprawie SOF-ART Sp. z o.o. połączono mnie z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i połączono z panem Wasilonkiem podstawiając moją siostrę Beatę Idziak oraz Edytę Maksalon aby podstawić jako matkę Zuzanny Maksalon. W tym celu moje doniesienie o zwrot skradzionych dzieci i wykazanie sfingowanego małżeństwa Beaty Idziak z Dariuszem małżeństwa w celu uwiarygodnienia DNA skradzionych dzieci miało spowodować równoczesną sytuację aby mnie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aresztować, gdyż stosowana jest zasada ja to ty, ty to ja. Moje doniesienie zamierzano wykorzystać dla mojej siostry Beaty Idziak w stosunku do mnie i mojego męża. Zamierzano wykorzystać zapis biblijny zdrady Judasza ucznia Jezusa Chrystusa. W tym celu próbowano wykorzystać mojego syna Jakuba Pióreckiego, którego dane podstawiono pod Jana Kaźmierczyk. Nastąpiła próba wykorzystania określenia , że syn wyda ojca na śmierć pozorując wydanie przez mojego syna mojego męża ponieważ podmieniono mi męża mój syn miał zginąć a ja miałam być uprowadzona o czym powiedział pan Janusz Smyczyński. Powrotem pogaństwa w Starachowicach miała stać się piekarnia Gaika, która była na terenie mojego dziadka, a teren zawłaszczył rząd przez fabrykacje dokumentów w sądzie, który utrzymywał fałszywe wyroki Sądu w Radomiu wykonane przez SS, które zawłaszczyło mienia dziadka na działania wojenne dla Adolfa Hitlera. Obecnie miała być opłacana wojna technologiczna i biologiczna. Gaja to pogańska bogini dla której wylewano płyny. W tym celu dorobiono rachunki na wodę tworzone przez fałszywych spadkobierców. Uniemożliwiono nam funkcjonowanie przez fałszowanie co ma odniesienie do Mojżesza, który wyprowadził lud izraelski z niewoli dopiero przez plagi egipskie uprzedzone wcześniej przez zabranie słomy i nakaz wytwarzania większej ilości cegieł co jest niemożliwe. Symbolem tego była cegielnia Stark zamieniona na wódkę Starka dla fałszywych spadkobierców po nas. Z tego powodu uniemożliwiono nam zarobkowanie obarczając fałszywymi długami, które nakazywano spłacać poprzez użycie komornika i fałszywych awizo tworzących fałszywe windykacje przez świadomą akceptację Sądu. Kult Gai jest obecnie promowany w Łodzi i pogańskie święte gaje. Dokonano przejścia symbolicznego jako róg obfitości przez boginię nieba aby uczcić ją poprzez plony ziemi oraz płyny obciążając mnie za ten proceder.

Obecnie zamiast oddać cześć Bogu i zwycięstwu Niepokalanej dokonano podmiany na nieczystości jako pomyje i śmieci dla bóstwa bogini nieba. Piekarnia Gaik była postawiona symbolicznie przez przyzwolenie rządu jako kredytu niespłaconego co powieliła pani Ewa Wielochowska nie spłacając kredytu na piekarnię i wykupując za niego ziemię, gdzie miała przyjechać po 10 latach , gdy rzad umorzy kredyt i sprawę karną aby wrócić jako spadkobierca udając moją rodzinę. Chleb i sól to staropolski zwyczaj powitania, który obecnie miał być wypiekiem jako plon od bogini Gai, która miała wykarmić ziemię.

Szydząc z pisma świętego upozorowano cztery żywioły jako cztery rzędy kamieni, które zamierzano wykorzystać przeciwko ludzkości wykorzystując nową technologię i broń biologiczną. Aby człowiek mógł żyć potrzebna jest woda, powietrze, ziemia i ogień co jest naturalną potrzebą człowieka.

Zamierzano wykorzystać to przeciwko poprzez zatrucie ziemi opryskami aby zainfekować ziemię i żyjące na niej stworzenia. Po włączeniu drugiego biologicznego składnika , który miał przynieść wiatr, zamierzano doprowadzić do uruchomienia reakcji łańcuchowej aby insekty które znalazły się w wodzie lub powietrzu otrzymały drugi składnik trucizny, który mogły by roznieść go na ludzi tworząc złośliwe wrzody opisane w Biblii jako zemsta ich boga Dagona naśladując plagi egipskie. Można również odnieść to do drugiego aspektu zamiany czterech żywiołów produkt piekarski łącząc rożne receptury na świecie w celu finansowania z jednego źródła na całym świecie. Wykorzystano do tego ziemię mojego dziadka zawłaszczoną i zadłużoną na piekarnię oraz pola na ziarno, wodę dla wodociągów potrzebnych do nawadniania w tym terenów pustynnych w Izraelu. Produkt pieczony jest na ogniu aby odnieść się do ducha świętego, którego zastąpiono strażą pożarną aby go zgasić zastępując panią Ewą pierwszą kobietą pod nowy gaj. Powracając do historii biblijnej Bóg uśpił mężczyznę i pobrał od niego żebro aby stworzyć dla niego kobietę jako małżonkę. Zamierzano zamienić żonę na mężczyznę Ziobro wstawiając pana Ziobro jako króla. Mój syn Adam Piórecki miał być podstawiony za boksera , który otrzymywać miał ciągle ciosy, podstawiając go pod zamordowanego ojca Dariusza Gudewicza z Białegostoku. Mojego syna podstawiono pod Adama Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski z tego powodu Adamowi Kaźmierczyk dorabiano dokumenty psychiatryczne i pozorowano trudności w nauce przez podmianę opinii psychologa dla Adana Pióreckiego kreowane na ulicy Żwirki i Wigury w Starachowicach przechodząc na Radio Maryja w Toruniu. Ziemie chrześcijańskie miały posłużyć dla kultów pogańskich w tym celu wykorzystano Agencję Rynku Rolnego oraz dorabiane długi. Symbol świętego gaju zamierzano podstawić pod uzdrowisko w Busku Zdroju , gdzie znajdował się park zwany „Małpi Gaj”, gdzie dużo było wiewiórek. Za wiatr podstawiony jest Konrad Wiatrowski podstawiony pod Konrada Szmytka jako Bochyński. W tym celu Konrad Szmytka i Teresa Szmytka współpracowali w dorobieniu opinii psychiatrycznej z Dariuszem Dąbrowskim i Dariuszem Pióreckim, którzy zamierzali okaleczyć mojego męża jako ich ofiarę dla bogini nieba tworząc astralna rodzinę. Waldemar Pawlak stworzył długi na eksport cukru raz innych towarów spożywczych obciążając za to mojego męża zastawiając zakupiony apartament przerobiony jako kapitał dłużny na spadkobierców.

W sobotę miała nastąpić inscenizacja zdarzeń z przeszłości, które według wierzeń pogańskich miała być powtórzeniem historii w nowym wydaniu zdrady Jezusa Chrystusa przez jego ucznia Judasza, który po tej sytuacji powiesił się, a ciało jego kapłani rzucili na polu zwanym polem krwi. Następuje zamiana ludzi na zwierzęta jako psy i zamiana historycznych miejsc w celu zamiany pola krwi na psie pole. Z tego powodu dorobiono akta zamordowania psa Jerrego, którego akta miały być podtrawione pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk po jego morderstwie zaplanowanym po wydaniu wyroku w Toruniu. Osoba, która miała doprowadzić do tego to pani Ewa Piróg Wolska podstawiona dla mnie do dorobienia opinii psychiatrycznej aby ukryć kradzież dzieł sztuki przez Galerię Pierog, Gudewicz, gdzie podstawiono moją oficjalną ciocię Janinę Nowak Piróg, ze Starachowic i jej syna po studiach budowlanych podstawionego za hrabiego Nowaka i dlatego zamierzano zlikwidować mojego syna po studiach, aby ukryć kradzież dzieł sztuki na Pierogi i Nowak w Czechach i USA. Zamierzano wykorzystać do wprowadzenia fałszywych spadkobierców pracowników symbolizujących zdarzenia historyczne z przeszłości. W tym celu zaplanowano wykorzystać pana Balcerzak Judasz z firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o,. a poprzez firmę Drutex udającą spadkobiercę na SOF-ART Sp. z o.o. wymieniane są okna dla fałszywych spadkobierców . Obecnie w miejscu, gdzie mieściła się piekarnia państwa Gaik. Następuje podmiana osób, za każdym wprowadzeniem nowych spadkobierców. Wykorzystano nawet osoby nieświadome jak i świadome. Doszło do podstawienia Czesława, Wiesława, Waldemara Maksalon i poprzez ich imiona pozorując zmianę nazwiska można wykreować wiele miejsc podmiany. Na różnych nieruchomościach po moich rodzicach, znalazły się osoby pozorujące spadkobierców. Na ul. Nowowiejskiej 29 wraz z działką dojazdową wydzielona a części nieruchomości, na której obecnie rośną drzewa i krzewy, w jest to sprzedanej nieruchomość, które nie uwzględnił sąd ale i nie unieważnił Notariusz z Kielc, dla Lidii Marii Daleszak, doszło do podmiany na moją siostrę Beatę Marię Idziak, gdyż obie zamieniono na fałszywa hr. Marię Tarnowską i wstawiono Edytę Maksalon pod Edytę Miller, wykorzystując skradziono moja córkę i jej dzieci dla DNA. Podstawiono Bożenę Szwed za mnie na Szwajcarię pod programy bankowe. Dorobiono dla banku fałszywych spadkobierców pod fałszywą genealogie przerabiając żonę na siostrę Czesława Daleszak, męża Lidii Daleszak, która zakupiła ode mnie działkę i moje siostry, co nie zostało wprowadzone, bo skrycie dokonano rozdzielenia nas z siostrą, co jest przestępstwem. Podzielił. Nie było długu na działce, co znaczy, że w innych częściach są dorabiane inne osoby, dorabiające zadłużenia pod Nowy Ład, podrzucając śmierci pod moich rodziców i dziadków oraz nas wykorzystując już dzieci. Męża Lidii Daleszak, Czesław Daleszak podstawiono pod Czesławę Wojciechowską oraz Czesława Kiszczak, na mieszkanie moje i mojej siostry na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, podstawiając żonę Czesław Kiszczak promującą twórczość dla dzieci , gdzie umieszczono wątek zamiany dnia w noc. Czesława podstawiono za braci moich rodziców i siostry. Świat zamieniono do korzystania z pieniędzy w grę i planowano okaleczyć mojego męża po wejściu przysłowiowego Judasza do domu, za którego podstawiono, mojego syna i dorobiono mnie i siostrze brata wpisując w dorabianych przez Sąd Rejonowy w Starachowicach w dorabianych fałszywych aktach, Czesława Daleszak i Czesława Maksalon i Czesława Kiszczak. Z tego powodu mój mąż został zatruty, gdyż była próba przerobienia go za eunucha, aby odnieść się do zapisu eunucha królowej Egipskiej, symbolicznie podstawiając moją siostrę Beatę Marię Idziak, podstawioną za mnie. Wykład Pisma dla Eunucha królowej robił Filip, którego przeniósł Duch Boży. Za niego zamierzano podstawić Filipa Jarczyk aby wszystkie elementy pozorowania się zgadzały w pogańskich wierzeniach mających na celu zadrwienie z chrześcijaństwa. Dawne młyny były poruszane wodą co ma odniesienie do obecnych długów na wodę które dają możliwość poruszania nowych turbin. Młyn pod Krakowem posiadali rodzice pana Lucjana Sznajdra, którego żona Annę Sznajder połączono z Anną Gromek w jedną osobę podstawiając moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką. Anna Gromek wyszła drugi raz za mąż, z pierwszego małżeństwa posiada dwóch synów, którzy pracowali w Marmoroc-Polska Sp. z o.o. za czasów pana Solaka i Wasilonka, byłych właścicieli Marmoroc-Polska Sp. z o.o., którzy wytwarzali zadłużenia wstecz aby obciążyć mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. U Anny Gromek znajdował się stary komputer z skradziony z księgowością Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na którym grała jej córka podstawiona za moją wnuczkę co ma odniesieni do Marka Kleina, który zgwałcił Annę Marię Piórecką. Anna Gromek wyjechała do Niemiec, gdzie mieszka pan Marek Kleina, dla którego wykorzystano pana Marka Katzera, który przyjechał z Konradem Szmytka do spółki SOF-ART Sp. z o.o. Byli oni świadkami na świadkami na mojej sprawie rozwodowej z pastorem Ireneuszem Utnickim z Kościoła Zielonoświątkowego których zamieniono na różne związki ze mną, aby wytworzyć działy spadku. Wytwarzane są długi pracownicze, które są przekształcane na długi na Energię Elektryczna, aby pobierać pieniądze przez windykację Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie mnie umieszczono w tym celu ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach i dorobiono dużo pod spółek i podmiotów zależnych, co jest kryte przez energetykę, i dlatego miało nastąpić wyłączenie prądu jako „zgaszenie” życia, tak jak dla zamordowanej Wiktorii Cichockiej, którą podstawiono za moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską do działów spadku dla Prezydenta Polski, jak również dla Czech i Słowacji.

Doszło do sytuacji, gdzie mojego obecnego męża zaskarżyła jego była żona Katarzyna Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim sugerując związek, którego nie ma i podstawiono tam akta szeregu osób, jak Dariusz Piórecki, Dariusz Dąbrowski, Dariusz Gudewicz, Dariusz Kot obarczając męża Jerzego Kaźmierczyk za ich winy, przez ukaranie go karą 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Dopisano mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk za córkę Zuzannę Maksalon córkę skradzionej Anny Pióreckiej zamieniając Zuzannę na córkę szeru osób podstawionych pod akta mojego męża w Ostrowcu Świętokrzyskim z zaskarżenia Katarzyny Kaźmierczyk, i dzieci Ewy Kaźmierczyk, Pawła Kaźmierczyk i Adama Kaźmierczyk.

Doszło do zaskarżenia Jerzego Kaźmierczyk za Dariusza Pióreckiego skazanego w zawieszeniu na dwa lata, który wysmarował mnie tłuszczem z pieczenia kurczaków i wypuścił psa rotwajler a będąc pewnym, że będę pogryziona i ośmieszona. Ten pies przegryzł 17 calową oponę.

Ma to odniesienie do zemsty w Babilonie wyznawców Baala, którzy Daniela wrzucili do jaskini lwów, aby zginął według odwiecznego prawa Medów i Persów, które jest nienaruszalne.

Daniel wyszedł cało a w zamian za niego wrzucona osoby, które to zleciły razem z rodzinami.

Z doświadczenia wyrwał mnie Bóg. W Toruniu podmieniono żonę dla mojego męża podstawiając Lenę Gudewicz żonę Dariusza Gudewicz, która zajmuje się wężami co ma odniesienie do węża Baala podmienionego na moją siostrę nazywaną Beela pozorującą żonę Dariusza Pióreckiego. Podmieniono nazwę biblijną miasta Gat na gady aby odnieść się do gadów w miejscowości Bałtów , gdzie jest Pałac książąt Lubomirskich, gdzie mieszkali moi pradziadkowie książę Franciszek Bocheński i Władysława z Mierzanowskich pod tożsamością których ukryli się car Mikołaj Ii Romanow i Aleksandra z domu Alicja Hessen Darmstadt. Na pałacu jest napis, który mówi, że ludzie którzy tam bywają aby mieli to co nam przygotowali. Sponsorowanie parku rozrywki w Bałtowie włączając dinozaury jako stary lud jest kpiną odnoszącą się do lunaparku w Rzymie, co można przyrównać do podmiany cara Mikołaja II Romanowa zamordowanego w 1924 roku w Kluczkowicach jako Króla Cygańskiego podstawiając Roma zamienionego na Cesarza Rzymu za którego wstawiono papieża. W publikacjach wymienione zostało ,że Rzymian wypędzili Hunowie, którzy nieśli za sobą kulturę stepów co odnosi się do kultury mierzanowskiej, o której można przeczytać na Zamku Wawel odnoszącej się do tajemnicy Celtów jako Tutenchamona Ukraińskich Stepów. Próbowano zamienić cywilizację chrześcijańską na pogańską przez podmianę Rzymu na Karczmę, którą zakupił komornik w Starachowicach z windykacji przez fałszywych spadkobierców . Doszło do punktu w którym przygotowano już zamianę religii w wróżbiarzy gdzie stosowane są wróżby opisywane w gazetach aby dokonać podmiany na Pismo Święte, zamieniając chrześcijaństwo w jedną religię.

Przez dopisywanie Zuzanny Maksalon do różnych rodzin wytworzono Zuzannę Dąbrowską, obciążając męża za winy Dariusza Dąbrowskiego aby nawiązać do akcji dopalacze. Obciążono męża za winy innych traktując go jako ofiarę dla Dagona nawiązując do okultystycznego zamordowania mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanowa. Kościół Katolicki doprowadził do kpin i żartów z rodziny carskiej i Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego. Kościół Katolicki, który wiarę pradawną zamienił na niewiedze nie mając Ducha Świętego odwołując się do wiedzy i sposobu postępowania opisanego w książce „Faraon” Bolesława Prus czyli Aleksandra Głowackiego zamienionego na Aleksandrę Romanow czyli Alicję Hessen Darmstadt pod którą podstawiono Aleksandra Bocheńskiego.

Zamierzano wykorzystać wiedzę aby podporządkować sobie ludzi przez zatrucie ziemi dysponując szczepionkami. Zamierzano ogłosić w dniu Zielonych Światek nową Jedną Religę a przez wybory w Polsce w dniu 21 października upozorować zgodę narodu na Nowy Ład Światowy odnosząc się do śmierci mojego taty w dniu 21 a wykonanie ogrodzenia przez Węgry w dniu 30 października aby nawiązać do zakończenia ogrodzenia jako dokończenia rewolucji październikowej z 1917 roku sponsorowanej przez masonerię i Kościół Katolicki w celu zniszczenia Kościoła Prawosławnego przez narzucie zwierzchności Rzymu. Świadome zatrucia ludzi przez dopalacze , e-papierosy i inne są testowaniem nowej broni na ludziach, których zmusza się do kierowania członków rodzin na leczenie w celu dorobienia akt umożliwiających ich izolację. Jest to początek akcji skierowanej przeciwko chrześcijanom mający na celu odizolowanie od reszty społeczeństwa do czego zamierzano wykorzystać nową technologię. Stworzono medialnie epidemie aby izolować miasta i zamykać osoby rzekomo chore. Taki proceder opisany był w internecie, gdzie ludzie prosili o pomoc , gdyż policja i wojsko tworzyła odgrodzenie ich od świata aby testować nowe szczepionki bądź reakcję społeczeństwa na takie działania.

Zamordowano moich pradziadków i dziadków i rodziców i skradziono pieniądze przez działania Kościoła Katolickiego, co można przyrównać do nakarmienia węża Baala pakułami przez Daniela. Po czym wąż pękł. Ma to odniesieni do Kościoła Katolickiego, który sam się nakarmił zlotem i srebrem. Można to odnieść do opisu gdy Krasus wlał złoto dla tego który go pożądał mówiąc chciałeś złota ta masz. Do Boga należy srebro, złoto i władza. Kościół Katolicki zaczął posługiwać się magią aby zastąpić Ducha Świętego, którego utracił obarczając niewinnych swoimi grzechami.

Żaneta Niemcowa miała symbolizować żonę mojego syna Adama podstawionego na Ostrowiec Świętokrzyski jako syna Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Dariusza Pióreckiego, który jest w Irlandii pod nazwiskiem Dariusz Kornaszewski. Miało nastąpić po kolei mordowanie jego dzieci. Traktowane to było jako ciosy bokserskie. Jezus Chrystus odniósł się do arcykapłana określając go mianem ściany pobielanej, można to określić do papieża, który nie reaguje na działanie swojego kościoła, który zmierza do morderstwa wykorzystując kościół jako pole bitwy między mocami.

Tajne stowarzyszenia są obwarowane przysięgami aby związać ludzi i uwikłać bez możliwości ratunku. Jednakże Jezus Chrystus jest ratunkiem i zrywa więzy. Nas nie obowiązują te zasady, gdyż nie jesteśmy zrzeszeni, a mimo to wykorzystywane są nasze dane przez Sąd, który dorabia dokumenty pod oszustwa na cześć Gai, promowanej przez Kościół Katolicki, który według ich uzgodnień zamienia Maryję matkę Jezusa Chrystusa na matkę nieba.

Ujawnienie tajemnic ich rytuału powoduje starach ich członków przed wyrywaniem języków i serc. W rzeczywistości jest to podmiana DNA dla osób pozorujących. Wystarczy sprzeciwić się im przez wierzących, a nie będą mogli działać. Kulty pogańskie wprowadzane są do kościołów aby wierzący nie miał mocy. Zaufanie do kapłanów wykorzystywane jest do programu głupota ślepota. Moja siostra i ja mieliśmy być potraktowani jako ptak zestrzelony strzałą oraz drugi jako kamień młyński u szyi jako utopienie osób, które gorszą kościół. W tym celu umieszczono moją siostrę na ulicy Młyńskiej a młyny pana Sznajdra miały pogrążyć w topieli. Sznajder podstawiony jest pod Schreibera pisarza królewskiego, który był podstawiony jako Scheibler w majątkach mojego dziadka kryjąc naszą rodzinę.

Doszło do wykorzystania jako kluczowej osoby Marty mojej córki i Urszuli córki mojej siostry podstawiając za nich Urszule Król w Kanadzie jako Urszulę Lubomirską natomiast Martę podstawiono pod Martę Wojnar i Kaczyńską, która maila być podstawiona jako spadkobierca pod majątek mojej rodziny.

W internecie pokazano trumny do testowania broni biologicznej jako zatrucia, które były produkowane jako masowe po 12 sztuk, aby pomieszać przez plastik genealogię, gdyż plastik nie ulega rozkładowi.

Byłam proszona do biblioteki abym prezentowała moją twórczość muzyczną w tym na jednym ze spotkań byli wojskowi, którzy obecnie podstawieni są jako spadkobiercy a mnie podstawiono pod dane żony Czesława Kiszczaka. Na zdjęciu w prasie można było zobaczyć brak zainteresowania, a wręcz cynizm, gdyż obecnie dopiero wiadomo , że dopisano mi inne osoby za mężów aby dokonać działu spadku na carski mieniu.

Pismo Święte mówi abyśmy nie rzucali pereł między wieprze, aby się nie odwróciły i nas nie zadeptały. Nasze pisma mogą jedynie zrozumieć ludzie światli, a dorobienie opinii psychiatrycznej stanowi dowód, że wykorzystano panią mec. Ewę Piróg Wolską, która była pierwotnie obrońcą męża do dorobienia mi opinii psychiatrycznej co widoczne jest na stronie internetowej, która została skradziona, a która jest próbą mojej kompromitacji. W rzeczywistości jest to krycie kradzieży obrazów przez Galerię Pierogi i Gudewicz w USA , przez podstawienie DNA mojego syna Adama Kornaszewskiego pod męża Marii Gudewicz z Białegostoku.

Talenty, które Bóg daje ludziom wykorzystywane są w zależności od miejsca. Pismo Święte wyjaśnia, że ludzie biegli w swoim fachu nie będą służyli u ludzi podłych ale królów. Na temat pochodzenia człowieka jest napisane ,że przykrym doświadczeniem jest, gdy sługa jedzie na koniu a król idzie piechotą przyrównując do cierpienia.

Zamieniono Boga prawdziwego na fałszywego i następuje próba służenia stworzeniu zamiast stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Ta zamiana miała nastąpić w niedzielę na Jasnej Górze, gdzie pod pozorem techniki chcieli zwieść ludzi. Psalm 94,8-11

„Pomnijcie głupcy w narodzie! Kiedy zmądrzejecie, bezrozumni? Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten. Co utworzył oko, nie ma karać Ten, co strofuje ludy, Ten, który ludzi naucza mądrości? Pan zna myśli ludzkie, że są one marnością”

Następuje próba zamiany Boga na lekarzy, których fach medyczny i zawołanie ponad wszystko nie szkodzić, zamieniono na doświadczenia i przeszczepy na ludziach.

Księga Izajasza 43,14-15

„Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraela: Ze względu na was posyłam do Babilonu zdobywcę: i sprawię, że opadną wszystkie zawory więzień, a Chaldejczycy wybuchną biadaniem. Ja jestem Pan, wasz Święty, Stworzyciel Izraela, wasz Król!

Psalm 64(63)8-11

„ Lecz Bóg strzałami w nich godzi, nagle odnoszą rany, własny język im gotuje upadek: wszyscy co ich widzą, potrząsają głowami. Ludzie zdjęci bojaźnią sławią dzieło Boga i rozważają jego zarządzenia. Sprawiedliwy weseli się w Panu, do niego się ucieka, a wszyscy prawego sera się chlubią”

Zamierzano dokonać kradzieży sprzętu komputerowego przy udziale Policji aby ukryć podstawienie w FLP działu spadku na firmie Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i wyprowadzenie 100 ton złota jak również podstawienie spadkobierców jak Antoni Włodarczyk zamieniony na Antoniego Ciszewskiego i podstawienie Waltera Kaczorowskiego promującego e-biblie sponsorowane w programie bankowym e-internet, podając się za spadkobierców carskiej rodziny. Zamieniono muzykę jako terapię w szpitalach i obecnie nazwani są opiekunowie na koncertach jako Kuratorzy co nawiązuje do kontrolowania koncertów, nabożeństw jako terapii.

Wykorzystano Teresa Szmytka i Konrad Szmytka, która przygotowali fałszywe opinie psychiatryczne przy udziale Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Pióreckiego, Dariusza Jęderko, Dariusza Gudewicza. Następnie dopisano Zuzannę Maksalon do Jerzego Kaźmierczyk za córkę aby dopisać winy wyienionyc wyżej osób i połączyć przez Parafię wszystkich Świętych, do której należy Waldemar Maksalon i Edyta Maksalon wychowująca Zuzannę Maksalon córkę skradzionej Anny Pióreckiej. Zuzannę Maksalon dopisano do wszystkich Darków wymienionych wyżej powodując obciążenie przez podmianę akt męża Jerzego Kaźmierczyk winą wszystkich wymienionych Darków jako rożnych osób. Kościół Katolicki zamierzał powtórzyć zbrodnię z przeszłości na moich dziadkach próbując powtórzyć na moim mężu Jerzym Kaźmierczyk, gdzie zatruto go aby przerobić na eunucha co widoczne było w badaniu lekarskim w Toruniu, gdzie wykryto krew w moczu aby nawiązać do Dariusza Jęderko z Oświęcimia w celu złożenia ofiary dla Dagona. W tym celu podmieniono tożsamość Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego odpowiedzialnego za kradzież dzieci , którego miał wydać dla policji mój syn Jakub Piórecki w roli Judasza, aby nawiązać do faktów historycznych wydania Jezusa Chrystusa. Należy zaznaczyć, że Judasz popełnił samobójstwo co ma przejście na Mirosława Zabawskiego, który popełnił samobójstwo dawnego pracownika SOF-ART Sp. z o.o. Moją siostrę Beatę Idziak maił wydać Arkadiusz Durlej, aby ukryć podstawienie Czesława Daleszaka za brata Beaty Idziak.

Ja również miałam zostać wydana przez mojego syna Jakuba Pióreckiego, który jednocześnie miał pozorować drugą osobę, pana Jerzego Kuchę podstawionego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aby odnieść się do słów Pisma Świętego, że dzieci wydadzą rodziców na śmierć. Miałam zostać zatrzymana przez policję wykorzystując sfabrykowane akta psychiatryczne przez Teresę Szmytka i Konrada Szmytka udającego mojego męża aby ukryć oszustwa z przeszłości i kradzież moich dzieci.

Wszyscy mieli zostać oszukani i wzajemnie się zaskarżyć, dowodem tego jest Jerzy Bochyński, któremu dużo obiecano, a obcięto nogę. A powodem było to, że skłamał gdy dzwoniono z rządu z pytaniem czy jestem rodziną. Jerzy Bochyński był z domu dziecka i został dopisany do rodziny mojego taty, a nie przyznał się, gdyż udawał mojego tatę, który był ostatnim potomkiem Romanowów w linii męskiej Dawida.

Miało dojść do incydentu w celu zatarcia śladów po dorobieniu genealogii na Bory przez Kościół Ewangeliczny, którego pastorem jest Bronisław Bocian, którego dane zostały wykorzystane dla Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego i zamierzano zlikwidować całą jego rodzinę, gdyż jego żonę która pochodzi z Ukrainy podstawiono za mnie i wykorzystano ślub ich córki Agaty aby zamienić na ślub mojego syna , który był obecny. Z tego powodu Kościół Ewangeliczny zaproponował wyjazd mojemu synowi na ewangelizację podczas rozdania dyplomu inżyniera i dlatego wcześniej wyszedł z rozdania dyplomu inżyniera nie mając zdjęcia na Politechnice Świętokrzyskiej. Obecnie mój syn obronił pracę magisterską i zamierzano go zlikwidować i podstawić agentów wywiadu, aby kto inny odebrał za niego dyplom. Państwa Bocianów mieli zastąpić okultyści na podstawie fałszywych papirusów odnalezionych nad rzeką Kumran pozorujących że Jezus Chrystus miał żonę. Przejścia dokonano by przez Szczecin pana Reka przechodząc przez miejscowość Kobylany, gdzie wykorzystano do działów spadku zamordowanego kolegę syna Kobylarza. Następnie przez pana Reka medialnie dokonano by przejęcia na Opoczno i Miedzną Drewnianą odnosząc się do Ostrowca Świętokrzyskiego i windykacji na energię elektryczną. Była synowa podstawiono jako pracownicę pana Reka. Wszystkie te opisane sprawy są związane i powstały na skutek działań różnych kultur a co za tym idzie upozorowano by magię i czary nauką. Rodzina Bocianów miała być zwalczona religią słońca boga Ra symbolizując, że krokodyl połknął bociana aby zwyciężyła żaba czyli okultyzm odnosząc się do pana Jarosława Rosiny i znaku jego firmy za znakiem charakterystycznej żaby australijskiej, gdzie dorobiono moją tożsamość na Australię. Symbolicznie dokonuje się zamiany butów które zostały podmienione na płaszcz. Gdy poszukiwałam pracy zostawiłam płaszcz w ubezpieczalni Aegon w Łodzi, co mogło być wykorzystane w opisywanych sprawach dla fałszywych spadkobierców kreowanych na moich nieruchomościach po rodzicach w Starachowicach jak ul. Nad Kamienna 25, dla Niemiec. Ukryte to zostało przez sfabrykowany wypadek samochodowy, na bazie dorobionego w Łodzi mandatu na parkowanie przy biurze ubezpieczalni, a który wykorzystano do dorobienia fałszywych dokumentów na Nowe Ostrowy Cukrownia, aby przejść na fałszywych spadkobierców dorobionych na Ostrowiec Świętokrzyski. Za Jarosław Kaczyńskiego podstawiono Jarosława Rosinę, który miał symbolizować Jarosława Dąbrowskiego, aby ukryć oddanie kaplic zamkowych na prywatne kościoły w różnych miastach i Państwach.

Dla syna Jakuba Pióreckiego zamierzano zastosować porzekadło „myślał indor o niedzieli a w sobotę mu łeb ucięli” Zaznaczę, że Jan apostoł został ocalony, a Jezus Chrystus na pytania innych co do Jana, odpowiedział, co tobie do tego jak chce aby pozostał. Zamierzano wymordować trzy nasze rodziny, jak trzy wozy pociętego drzewa.

Księga Jeremiasza 7,17-20

Czy nie wiesz, co czynią w miastach Judy u na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla „królowej nieba”, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów by Mnie obrażać. Czy Mnie obrażają-wyrocznia Pana- czy raczej siebie samych, na własną hańbę? Dlatego to mówi Pan: Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce, na ludzi i zwierzęta, na drzewa polne i owoce ziemi-płonie i nie zgaśnie.”

Z Poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s