Zamiar porwania przez policję

Starachowice 18.07.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykJerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Sąd Okręgowy w Toruniu(Okresowy)

W sprawie męża IIK 164/11

Akcja porwania.

Technika doprowadziła do możliwości podmiany słów w systemie komputerowym co może spowodować odwrócenie treści i znaczeń. W dniu wczorajszym wpisując wyraz do „zainteresowanych” system podmienił na „niepełnosprawnych”. W Nowym Ładzie kościoły pełniłyby funkcję terapii po jego wprowadzeniu. Doszło do wykorzystania moich danych na nazwisko Bożena Piórecka z pierwszego małżeństwa przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który przysłał z MOPS osoby, który wyjaśniły, że otrzymały pismo od Prezydenta Polski. Z pomocy MOPS nie korzystam ale jedynie otrzymuję 153,- złote na grupę niepełnosprawności na ruch do pracy na nazwisko Bożena Piórecka. Doszło do podmiany moich danych osobowych i moich rodziców, dlatego Sądy pracujące dla rządu dorabiają opinie psychiatryczne aby kryć oszustwa. Przerobiono mnie na osobę samotną zamieniając na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską którą po śmierci w 2010 roku ożywiono w Starachowicach na ulicy Nad Kamienną 25, natomiast na dom teściowej w Miedznej Drewnianej 244 wpisano minie jako samotna osobą i zamieniono teściową Łucję Kaźmierczyk z domu Podpłońską na Filomenę Bochyńską w celu wykorzystania teściowej do odwrócenia godności jaką powierzyła mi i mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk moja matka Filomena Jadwiga Bochyńska i mój ojciec Józef Ludwik Bochyński. Nastąpiła wykorzystania MOPS do uwiarygodnienia fałszywych opinii psychiatrycznych, które nie są ujawniane. Doszłoby do ich ujawnienia po moim aresztowaniu na fałszywe dane osobowe w celu ukrycia akcji wojska na zlecenie Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który nadal pełni funkcję prezydenta razem z panem Andrzejem Dudą. Ma to odniesienie do Watykanu, gdzie papież nie mieszka w Apartamencie Papieskim ale w domu Marty, a drugi papież jest na emeryturze. Powołanie człowieka nigdy nie zwalnia go z funkcji, czyli nie ma nic wspólnego kadencją. Za moją pierwszą synową Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak podstawiono Agnieszkę Stępień pielęgniarkę , która miała odegrać role przy moim porwaniu pozorując rodzinę z Niemiec. W tym celu moje dane zostały podstawione pod Żanetę Niemcow, aby splot słów pisany jednym ciągiem mógł spowodować podmianę wartości i treści. W tym celu wykorzystano Kapitał Ludzki jako łańcuch, który miał spętać ludzi. Czynnikiem mieli się stać ludzie z Judy, a są to moje wnuki z in vitro, oraz dzieci. Schematem działania było umieszczenie ich w różnych rodzinach aby uniemożliwić zerwanie łańcuchów, który miał doprowadzić do zrobienia więzienia ze świata. Jest napisane w Piśmie Świętym, że nasze imiona będą zbawione dlatego ważne jest aby dbać o dobre imię. Moje imię można odczytać jako Boże-na, ale po połączeniu w łańcuchu można podzielić jako Bo-Żena jest to zamiana osoby na Żenę jako wnuk dla Nowego Ładu Światowego. Łańcuch miał jedną sylabą zaczepiać drugi wyraz aby tworzone wyrazy dawały nierozerwalną całość. Miał to być stworzony przez Kapitał Ludzki hymn przeciwko Bogu. Są programy, które odczytują odwrotny odczyt piosenek, która to melodia i słowa miały bluźnić przeciwko Bogu. W tym celu podzielono rodziny aby zniszczyć wartości chrześcijańskie. Chrześcijanie mieli być wykorzystani w łańcuchu jako ogniwa do podmiany. Wt ym celu tworzone są pomyłki pisarskie, aby w miejsce jednej osoby wpisać odpowiednio fałszywych jej spadkobierców, którzy mieli tworzyć jedną całość pod melodie przeciwko Bogu. Przykładowo słowo Rek znajduje się w wielu imionach jak również jest skalarową części nazwiska. Wystarczy dodać „x” aby za mienić na Rex czyli król. Znana jest religia Mona dla której pracował Rex Mon były dyrektor FLP. Wymienię przykłady Ju-Rek, Da- Rek, Ma-Rek. Wystarczy wpisać odpowiednio błędnie nazwisko zamieniając „y” na „x” odczytując odwrotnie końcówkę nazwiska Bochyń-ski jako x tak jak wstawił ksiądz odmawiając wypominków w rocznicę śmierci rodziców zamieniając „y” na „x” w nazwisku. Tak samo jak Raj – SKI jako IKS, aby zamienić Raj na Jar.

Badania naukowe dowodzą , że odpowiedni zapis w jednym szeregu różnych wyrazów właściwych może doprowadzić do powstania reakcji unoszenia się przedmiotów. Była to praca jednego z profesorów, który po pozostawieniu w autobusie otrzymał zwrot jej przez studenta, któremu pokazał działanie mówiąc, że jest to praca jego życia. Nauka próbowała przez materię zwalczyć ducha. W tym celu próbowano doprowadzić do uniemożliwienia chwały chrześcijan dla Jezusa Chrystusa. Z tego powodu chrześcijaństwo jest ośmieszane i wiara miała zostać zabroniona, gdyż jest niezwyciężona i przeciwdziała okultyzmowi. Podam przykład jak z imion można wytworzyć tekst zamieniając Lecha na Jarosława.

JarosławIlona zamieniony jako JarOsławIlona, literka i jest łącznikiem dwa w jednym.

Można połączyć drugim ogniwem jako JarosOsławiLona. Tworzy się łańcuch kilku wymiarowy. Początkiem łańcucha jest Ewa a końcem Ewelina. Tak jak początkiem Adam a końcem Jerzyna jako Jerzy na.

Przez pana adwokata Jerzyna z Karkowa zamienionego na hrabiego Jerzyńskiego planowano zastąpić mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez zapis Jerzy-na.

Słowo „Raj” miało być zamienione na „Jar”, odwrotnie czytając „rajski” jako „raj” a za ski podstawiono „x”, odwrotnie czytając słowo „owoc” jako „cowo” zamieniając sowo po rosyjsku. Pochodzę z królewskiej rodziny co pozwala mi objąć w szerszym zakresie omawiane sprawy. Ludzie nie rozumieją tych sprawy i zamierzano ukryć cel działania przez potajemne dorobienie mi opinii psychiatrycznej przez Teresę Szmytka i Konrada Szmytka. Połączono dwa imiona Teresa Agata Daniszewska pod moim dawnym adresem, gdzie próbowano wstawić Ilona jako Kowalska, gdyż Kowalscy są tymi, którzy byli kluczowym elementem w dokonywaniu spawów łańcucha. Agata Bocian miała być podstawiona jako matka mojej wnuczki Wiktorii. Zamieniono Agatę na Agnieszkę , którą zamierzano zlikwidować. Można również obrazowo odczytać imię jako Aga-ta czyli ta-Agata. Wykorzystano mojego syna Jakuba Pióreckiego aby pełnił kluczową rolę w łańcuchu, który działa przeciwko Bogu wykorzystując jego dane pod Bory, gdzie przerobiono jego ojca Dariusza Pióreckiego na Roberta co było widoczne w dokumentach. Obecne moje wywody są oparte na dowodach, które produkuje Polica, Sąd i Prokuratura. Posunięto się do wykorzystania lekarzy , którzy pełnią kolejną kluczową rolę , gdyż są wyróżniony przez Boga aby ich darzyć szczególnym uznaniem. Etyka lekarza ponad wszystko nie szkodzić miała posłużyć do zła przez podmianę rodziny przy pomocy akt medycznych co pozwoliłoby na uwiarygodnienie bredni i wykorzystani w tym rodzin opłacanych z kradzionych naszych depozytów jako praca, która daje godność a co za tym idzie nastąpiła próba dobrych uczynków na podstawie zła i oszustwa. Wszystkie wasze uczynki są jak splugawiona szata to są słowa z Pisma Świętego. Z wiary wypływają uczynki bo wiara bez uczynków jest martwa. Ludzie kierowani złym duchem w różnych wyznaniach oraz wierzeniach doprowadzić mieli do połączenia w jeden łańcuch modlitw z chrześcijańskimi co jest w sprzeczności z Bogiem, który stworzył wszechświat. Osoby kierowane złym duchem robią zło. Powoduje to, że z takiego ciasta nie będzie nic dobrego. Połączenie wszystkich kultur miało nastąpić przez wypieki jako chleb dla królowej nieba co w splocie łańcucha imion włączonych do modlitwy przeciwko Bogu prowadziłoby do oddania chwały bóstwom zamiast Bogu. Modlitwa „Ojcze nasz” miała stanowić przyzwolenie a wręcz prośbę o chleb dla królowej nieba. W tym celu wykorzystano również różaniec który w rękach ludzi złych miał stanowić element modlitwy łańcuchowej. Bóg stworzył mądry świat i każdy element jest ważny dlatego powinniśmy się otaczać pięknem i kierować szlachetnością. Wystarczy połączyć fałszywych spadkobierców w jeden łańcuch a można zauważyć jakie imiona mają być eliminowane. Mnie miała zastąpić Bożena Olszewska i Żaneta Wnuk, następnie za Helenę Surma miała być podstawiona Lena Gudewicz. Moje dane miały być zamienione pod Da-Nuta aby odnieść się do Melodii. Izabela miała stworzyć dwie sąsiadki Izabela Pokora i Bela Pokora jako Beata Idziak oraz ta Bela.

Niektóre osoby wcześniej już pokazały podmianę swoich danych łącząc imię z nazwiskiem przez cięcie części imienia.

Można tak stworzyć jadłospis i ludzi którzy z niego korzystają jako polakożercy, którzy w rzeczywistości mordują polaków wykazując ich dobrowolność. Aby zadziałały różne egipskie bóstwa policja miała doprowadzić do przemieszczenia wielu osób aby były w jednym czasie w odpowiednim miejscu w celu wypowiadania treści, która miała zamienić się w energię, która była zamianą techniki i wiedz w ducha. Z zeszycie moje babci, gdzie wstępowała jako Regina było odniesienie do Gadów jako Krakowa. Kraków jest miejscem mocy na Wawelu i przyciąga wielu turystów. Są miejsca na ziemi określane jako tunele łączące niebo z ziemią. Takim miejscem jest Wawel co próbowano wykorzystać przeciwko Bogu.

Ponieważ wykorzystano Agatę Bocian i jej rodzinę odniosę się do nazwiska Rakotoson, które ma w sobie wiele znaczeń różnie odczytując aby otrzymać wielowymiarowy obraz Rak oto son, inaczej Ra jako bóg wojny, kot jako symbol Egiptu, jako syn. W tym celu podstawiono pana Dariusza Kota aby odnieść sie do boga wojny Ra. W tym celu wykorzystano oscylator ART-B oraz nazwisko zamienione jako „Wojna-Ra”.

Na nieruchomości Nad Kamienną 25 wpisując kolejno imiona Marta Maksalon i Ala aby powstało Mar Tama Aksa Lonia la następnie Dalila jako da li la przechodząc na Lilianę Kowalską chrzestnego żonę. Da jest połączone z Lajla jako Dalajla. W księdze Daniela rozdział 11 jest cyfra wstawiona w środek tekstu co oznacza wielowymiarową podmianę księcia Michała na księdza Michała wykorzystującego Michała Pióreckiego aby uzyskać właściwe DNA rodziny książęcej z Judy w celu zamiany treści Pisma Świętego dla Nowego Ładu.

Mój syn Jakub Piórecki miał być zastąpiony Kubczakiem wstawiając Ja-Kubczak stąd dopisano do rodziny dwie osoby siostry Jakóbczak i podstawiono Ewę Jakubczyk przez pomyłki pisarskie aby uzyskać efekt potrzebny do podmiany dla Nowego Ładu, którego celem była zamiana dnia w noc. Pan Kubczak był pracownikiem SOF-ART Sp. z o.o. i synem pani Wrońskiej, którą podstawiono pod majątek mojego dziadka za który nie zapłacono, a dziadek został aresztowany przez III Rzeszę. Próbowano powtórzyć historie stosując zasadę łańcucha w celu zawładnięcia mocą Bożą przez ludzi parających się okultyzmem w połączeniu z techniką. Celem było zniszczenie rodziny i zamiany przez polityków jak pan Ziobro dla Rex Mon jako księżyc król. Nastąpić miał kult przyrody, który poprzez teorię kwantową jest sterowany według zamierzeń rządu światowego. Nastąpiłaby kontrola ludzi przez światłych kapłanów mających dostęp do wiedzy i nauki.

Zamiana następuje psa Rex na Rex król. W tym celu dorabiane są akta do podmiany ludzi na psy. Wystarczy połączyć odpowiednie imiona i nazwiska w okrąg aby stworzyć barierę uwięzienia ludzkości. Osoby wierzące byłyby eliminowane i niszczone w zakładach psychiatrycznych przez osoby chodzące do kościoła wykorzystywane przez osoby stosujące magię. Kościół miał wprowadzić jedną religię opartą na okultyźmie i nierządzie.

Odniosę się do słów pisma świętego, które próbowano wykorzystać i zamienić znaczenie, gdzie Jezus Chrystus modli się o jedność.

Ewangelia Św. Jana 17,20-26

Nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowi w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał, i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś.”

W tym celu połączono biznesy aby pracą i plonami można bylo opanować ludzi i oddawać cześć złu.

Pałac Biskupi w Kielcach był carską własnością na którym umieszczono Szkołę Górniczą przez Staszica. Weksel mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dla Banku Technologii w Kielcach uruchomił finanse pod Korpus Górniczy aby przejść na całe szkolnictwo oraz przemysł. Wykorzystano Oświadczenie Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku. Dokonano podmiany mojego pradziadka Cara Mikołaja II Romanowa występującego pod tożsamością książę Franciszek Bocheński syn Faustyna, pod którego tożsamością ukryto cara Aleksandra III Romanowa, którego zamieniono na Króla Zygmunta III Wazę.

Zamierzano wykorzystać Zuzannę Maksalon dopisaną jako córkę dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aby podstawić na nieruchomości Nad Kamienną 25 przez przesuniecie granicy sąsiadów jako rodzinę. Z jednej strony podstawiono Zuzannę Maksalon i jej DNA pozorując córkę dla Matry Przygody oraz podstawiono dane Zuzanny Maksalon dla sąsiadów z drugich strony którzy mają córkę Zuzannę, aby wykorzystać DNA mojej wnuczki Zuzanny córki Anny Pióreckiej wychowywanej przez Edytę Maksalon dla podstawionych osób , które miały pozorować rodzinę. W tym celu wykorzystano fakt, że ze Szwajcarii do Polski w 2004 przyjechaliśmy samochodem Stanisław Stępnia na numerach rejestracyjnych ze Szwajcarii. Doszło do awarii i uszkodzenia hamulców w Warszawie samochodu marki audi ze Szwajcarii. Obecnie aby upozorować tą sytuację wykorzystano samochód Roberta Wróblewskiego marki Nisan, któremu popsuły się hamulce w Warszawie a samochód jest na starachowickich numerach rejestracyjnych. Podstawiono Roberta Wróblewskiego pod Dariusza Pióreckiego przez wytworzenie akt Dariusza syna Roberta w gminie Brody Iłżeckie.

Jednocześnie do sąsiadów na ulicę Nad Kamienną 25, obecnie przyjechała osoba samochodem marki audi na niemieckich numerach rejestracyjnych aby po naszym porwaniu dokonać podmiany na przyjazd osoby z Niemiec, która nas pozoruje aby podstawić ją pod moje dane osobowe. Już wcześniej podstawiono Bożenę Olszewską za mnie. Dokonano aresztowania mnie w moim mieszkaniu pod zarzutem włamania do cudzego mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1, traktując moje mieszkanie jako cudze przez Policję w Starachowicach co jest dowodem podmiany mojej rodziny przez Sąd w Starachowicach, który wykorzystał Zuzannę Maksalon jako dziecko skradzionej Anny Pióreckiej jako naszego spadkobiercę po nas żyjących czyli Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Kaźmierczyk.

Wykorzystanie samochodu z niemieckimi numerami rejestracyjnymi spowodowane jest faktem , że Ewa Wielochowska i Stanisław Stępień przeprowadzili się do Niemiec a osoba pozorować miała pielęgniarkę Agnieszkę Stępień, która wyjechała do Niemiec aby zamknąć krąg pozorantów. Wyjawiono, że Bożena Olszewska członek Armii Zbawienia, która często wyjeżdża do Niemiec korzysta bezprawnie z mojego mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach co jest dowodem podmiany danych osobowych i próby uprowadzenia mnie aby ukryć skradzione depozyty carskie mojej rodziny i morderstwo moich pradziadków, dziadków i rodziców. Wykorzystywane do tego są dawne dokumenty z pierwszego związku na Bożena Piórecka złożone w MOPS , gdzie pobieram 153,- złote z tytułu niepełnosprawności na ruch co zamierzano zastąpić fałszywymi opiniami psychiatrycznymi aby zamienić moją tożsamość w celu ukrycia zaplanowanego przez Policje porwania.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s