Regencja Prezydenta Polski Bronislawa Komorowskiego

Starachowice 21.07.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykJerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Sąd Okręgowy w Toruniu(Okresowy)

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11
Informacja do Sądu Rejonowego w Toruniu

Operacja wojskowa Opus Day i Sądu Rejonowego w Toruniu

Doszło do próby przyspieszenia kradzieży carskich depozytów w Sądzie Rejonowym w Toruniu w dniu 22.07.2015 roku, gdzie występują fałszywi spadkobiercy rodziny carskiej. Dokonano w Kielcach podmiany sprawy IX Ka 280/12 Sądu Okręgowego, gdzie udowodniłam swoje pochodzenie i majątek mojego dziadka księcia Romana Bocheńskiego, który występował później jako Brunon Bochyński oraz poprosiłam o utworzenie depozytu z pieniędzy bezprawnie wypłacanych dla fałszywych hrabiów Tarnowskich w Końskich przez Urząd Miasta. Doszło do podmiany moich moich danych osobowych z Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na moją siostrę Beatę Idziak i wytworzenia fałszywych opinii psychiatrycznych na dawne nazwisko Bożena Piórecka aby uwierzytelnić dorabiane fałszywe windykacje. Wykorzystano sprawę w Prokuraturze w Kielcach VI Ds 57/06/Sp, którą zamieniono na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając go na Dariusza Pióreckiego, którego podstawiono do windykacji PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co jest oszustwem. Podmieniono sygnaturę na VI Ds 57/07/Sp w celu odniesienia się do daty śmierci mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, którego zamieniono na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Sprawa VI Ds 6/08/Sp została umorzona i podstawiono do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podmieniając Jerzego Kaźmierczyk na Ireneusza Wasilonka przy danych na Bożena Piórecka co udowadnia wytwarzanie windykacji wstecz podstawiając pod dane Bożena Piórecka panią Edytę Maksalon i Zuzannę Maksalon jako spadkobiercę, dla której Prezydent Polski ma regencję.

Prezes Sądu w Toruniu określił, że sprawa IIK 164/11 była zamknięta a Sąd Okręgowy prowadzący ją nazwał Okresowym co ma przełożenie na Sąd Wojskowy, gdyż jest sprawą prowadzoną wstecz przez wojsko na zlecenie Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Ustrój w jakim jesteśmy pozwala mi na obronę mojego męża , gdyż zabrania prowadzenia działalności komunistycznej i faszystowskiej. Moja rodzina była represjonowana i obecnie nadal prowadzi się działania przeciwko mnie i mężowi wykorzystując nasze rodziny. Mieszkamy z mężem razem we dwoje w Starachowicach. Celem jest zniszczenie naszej godności aby wykorzystać materiały dorobione przez wywiad w celu naszego zniszczenia. Pismo Święte mówi ,żeby z daleka być od ludzi, którzy mogą doprowadzić do śmierci człowieka, a jeśli ktoś się znajdzie wśród takich ludzi musi unikać sprośności inaczej zginie. W Szwajcarii, gdy byliśmy wśród takich osób, którzy mogli zabić dorobiono papiery o konkubinacie, gdyż byliśmy przed ślubem. Oboje mamy drugi związek a związaliśmy się mając pewność zawarcia związku małżeńskiego co potwierdziliśmy w Kościele w Szwajcarii , gdyż szantażowano nas. Obecna próba rozdzielenia naszego związku jest kontynuacją działań w celu zabicia nas do czego wykorzystuję Kościół Katolicki wojsko, i mafię. Celem jest zniszczenie godności moich rodziców i dziadków, którym dorobiono w Kościele fałszywe związki i moją siostrę Beatę Idziak podstawiono za mnie w Kielcach na nazwisko z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka kradnąc stary papierowy dowód i dorabiając windykacje na spółkę męża Jerzego Kaźmierczyk Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przez Czesława Daleszaka, który od wielu lat udawał brata Beaty Idziak. Spowodowane było to podstawieniem w 2004 roku Beaty Idziak pod dane Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuskiej a Czesława Daleszaka podstawiono pod dane Wojciecha Krasuskiego na Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie zrobiono dział spadku na majątku mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego podstawionego pod majątek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na SOF-ART Sp. z o.o. co doprowadziło do wprowadzenia fałszywych spadkobierców na wszystkie spółki mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk przerobionego na kilka tożsamości przez podłożenie akt w tym na Pióreckiego , któremu dopisano za córkę Zuzannę Maksalon, córkę skradzionej mojej córki Anny Marii Pióreckiej. Urząd Miasta Starachowice przy pomocy samochodu Reno Chamade należącego do Jerzego Kaźmierczyk zatrzymanego przez Policję na Skałce w Starachowicach prowadzonego przez Pawła Idziak z udziałem Wojciecha Idziak i Adama Pióreckiego upozorował naszą śmierć w 2004 roku dokonując podstawienia Beaty Idziak i Czesława Daleszaka pod pierwsze małżeństwo Jerzego Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim dokonując podmiany rodzin. Wykorzystano chłopców, których dopisano do Ostrowca Świętokrzyskiego jako dzieci Jerzego Kaźmierczyk i Katarzyny Kaźmierczyk, którą finalnie ukryto przez podstawienie Katarzyny Kędziory. Z tego powodu planowana jest akcja, gdyż podałam siostrę do prokuratury a ona udaje mnie w Irlandii. Jej dane zostały już zawłaszczone, a sprawa w Prokuraturze również ratuje jej życie i naszych rodzin. Podstawiono w Toruniu Żydów, którzy bezprawnie posługują się herbem Trach jak Bohdan Żakiewicz i Ślepowron w tym drugom przypadku jest promowany przez syna Pawła Krzymowskiego znajomego pana Romana Giertycha, a jest to organizacja Opusdey, która zawłaszczyła mienie arystokracji niszcząc prawdziwą arystokrację. Córka pani Bożeny Olszewskiej pani Anna Olszewska była zaręczona z chłopakiem z Opusdey. Podstawiono ją za moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką dla Kościoła Katolickiego. Nawet Stary Testament opisuje, aby ludzie porzucili grzech a Bóg przebaczy. W Nowym Testamencie każdy odpowiada za swój grzech i jest łaska. Działania Kościoła są widoczne jako działania starotestamentowe połączone z pogaństwem i zmierzają do zrzucenia grzechów narodu na jednostkę czyli osoby wierzące robiąc z nich kozły ofiarne, na które zrzucany jest grzech po czym są wyprowadzane poza obóz. Podobnie jak trędowaci, których izolowano. Do tego celu miała posłużyć chemia aby dorobić obrażenia przez otrucie. Nie można mówić o jakimkolwiek chrześcijaństwie mając fundusze i pozbawiając ludzi możliwości korzystania z funduszy względnie próbując ich zmusić do zarabiania niegodziwie, a takie są programy bankowe w których również uczestniczy Watykan.

Dla Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego dorobiono genealogię przez Belgię co miano uwierzytelnić przez Fort Nocks w USA i było widoczne w opracowaniach. Wykorzystano w tym celu przejście przez Leopolda III w 1901-1983 z dynastii Coburg króla Belgów w latach 1934-1951, który ukrywał się w Szwajcarii. W tym czasie regentem Belgii był książę Karol. Podstawiono Leopolda Tarnowskiego z zarządu Rapperswil pod Leopolda III aby dorobić genealogie dla wnuczki Prezydenta Matyldy Komorowskiej żony Króla Belgów. W tym celu doszło do podmiany wizerunku Lwa Belgów na Lwa z mojego herbu. Było to widoczne w odznaczeniu przekazanym dla pana Aleksandra Kwaśniewskiego byłego Prezydenta Polski. Dokonano przejścia przez Zygmunta III Wazę na Kielce i podmieniono na Aleksandra III Romanowa właściciela Pałacu Biskupów w Kielcach. Aby dorobić dla pani Matyldy Komorowskiej genealogie wykorzystano pożyczone pieniądze od Matyldy Syst, która pracowała we WŁOSZECH. Obrazy były wyprowadzane z Banków, Pałaców i Zamków dla których dorabiano w Polsce na Komendzie Głównej w Warszawie pochodzenie. Podmiana akt miała na celu wykorzystanie naszych dzieci aby ich oskarżyć po naszej likwidacji za dorobione fałszywe opinie psychiatryczne, że oni są winni kradzieży oraz naszej śmierci za co ich miały obciążyć skradzionych dwoje moich dzieci i wnuki z in vitro. Dokonano by podmiany tożsamości na osoby pozorujące by ukryć przestępstwo. Wykorzystano działy spadku aby wytworzyć śmierć moich dzieci i podstawić Wiktorię Kornaszewską dla Prezydenta Polski pozorującego regencję. W tym celu dorobiono opinię psychiatryczną aby zniesławić moich rodziców i zamknąć mi usta. Wykorzystano talent młodych studentów oraz laboratoria chemiczne, które pracują nad upozorowaniem starej farby tworząc herezje jak Mona Liza z zasznurowanymi ustami. Kolega Dariusza Pióreckiego, który był malarzem umiał preparować takie farby i fachowcy określali jego obrazy jako stare. Człowiek ten powiesił się co jasno wskazuje do czego została wykorzystana jego technika. Młode pokolenie nie ma wiedzy merytorycznej z domu ale uczone jest jedynie sposobu zarobkowania jako wartości nadrzędnej. Zamierzano wykorzystać moje dzieci, które są dorosłe aby ukryć fakt uśmiercenia nas w systemie bankowym w 2003 roku przez wykorzystanie samochodu Reno Chamade , który sprzedał Urząd Miasta Starachowice wykazując właściciela pojazdu , który sprzedał samochód i nie dostarczył umowy sprzedaży. Spowodowało to dorobienie fałszywej genealogi na Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie uśmiercono mnie na nazwisko Bożena Piórecka oraz Jerzego Kaźmierczyk. Podczas drogi pożyczonym samochodem od Roberta Wróblewskiego ze Starachowic do Ostrowca Świętokrzyskiego nagrała policja film, gdy jechaliśmy do Sądu, gdzie negocjatorem był Jerzy Zawadzki. Wytworzono fałszywe dokumenty Dariusz Piórecki syn Roberta i podstawiono Jerzego Kaźmierczyk. Następnie pod moje dane podstawiono moją siostrę Beatę Idziak i wstawiono pod dane Katarzyny Kaźmierczyk dopisując dzieci: Pawła Idziak, Adama Pióreckiego, pod dane Wojciecha Krasuskiego wstawiono Wojciecha Idziak. W ten sposób dokonano wstawienia fałszywych spadkobierców na Skałce w Starachowicach w miejscu zatrzymania samochodu Reno przez Policję i spółce SOF-ART Sp. z o.o. dokonując działu spadku w Ostrowcu Świętokrzyskim będącym własnością mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego pod nazwiskiem Franciszka Jana Mazurka. Od tego czasu wielokrotnie dokonywano działu spadku, gdzie moje dane podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk i Czesława Daleszak podstawiono jako mojego brata podstawiając pod dane Wojciecha Krasuskiego.

Od 2003 roku dokonano zawłaszczenia naszych danych osobowych i majątku spółek mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, które są zadłużane i wyprowadzane są pieniądze z depozytów carskich przez wojsko.

Przy chrzcie wypowiadane są słowa w obronie Kościoła i wytrwaniu w świętej wierze co wypowiadają rodzice dziecka i chrzestni. . Chrzestni sprzeniewierzyli się Bogu tworząc z Kościoła jaskinię zbójców. Jedynym prawdziwym Kościołem który był wzorem do naśladowania tworzyli moi rodzice, w których obronie dziś staję, gdyż kościół w którym się znajdowali dokonał zniszczenia ich godności i sprofanowania zwłok dla pieniędzy. Moi rodzice mieli jedynie dwie córki i nic tego nie zmieni. Diabeł jest ojcem kłamców i jego dzieci które kłamią pójdą na zatracenie. Nie można mówić o wierze, gdy się kłamie, kradnie i morduje. Pismo Święte mówi kto kradnie niech kraść przestanie co znaczy, ze jest laska a skoro Bóg dał przebaczenie i nie osądza, nikt nie ma prawa osądzić człowieka, który porzuca grzech. Bóg jest sędzią doskonałym

Nie można mi przypisać tego , że jestem źle nastawiona do władzy świeckiej jak i kościelnej czego dowodem jest mój przesłany list do Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego z gratulacjami objęcia władzy oraz moją płytą. Powodem moich pism jest to, że zostało wszystko użyte przeciwko mojej rodzinie, moim dzieciom i rodzicom, którzy nie żyją w celu zniszczenia wartości, które rodzice przedstawiali. Mój syn Jakub Piórecki przed obroną pracy magisterskiej jeszcze jako inżynier zadedykował pracę moim rodzicom, a znaczy to, że należy uszanować ich wolę , zasady i to co sobą reprezentowali. Była to walka o sprawiedliwość i prawdę oraz niezgadzanie się z tym do czego próbują obecnie wykorzystać nasze dzieci i nasze rodziny. Wiedząc w jaki sposób przeprowadzane są działania przeciwko naszej rodzinie przy jednoczesnym uśmierceniu nas w systemie nasze pisma są obroną życia naszych dzieci i rodzin. Wszystkie wnuki jakie się urodziły z carskim DNA mają prawo żyć niezależnie gdzie są. W tym wypadku żądanie ujawnienia ich jest ochroną ich życia i godności aby dla pieniędzy nie pobrano ich części i nie mordowano w celu zrobienia działu spadku. Po tych działaniach z pewnością ukryto by te procedery kryjąc zbrodnię w miejscach trudno dostępnych jak Alaska. Kieruję się zasadą Pisma Świętego nie bójcie się tych co ciało mogą zabić, ale ciało i duszę zatracić do piekła. Demokracja daje nam prawo do otwartych wypowiedzi, z którego to prawa korzystam. Ni kieruję się żadnymi uprzedzeniami ponieważ Pismo Święte mówi, że słońce świeci nad dobrym i złym, a Bóg stworzył i bezbożnego na dzień Sądu. Kradzież pieniędzy przez kradzież danych osobowych powoduje mordowanie ludzi i ich prześladowania. Służby pokazały, że wykorzystują ludzi obdarzonymi darami co dowodzi, że świat jest kierowany duchem. Jeżeli Kościół postępuje niewłaściwie i nie reaguje na zło świat to powtarza w złym. Z tego powodu zwróciłam się do papieża jako głowy Państwa Watykańskiego, gdyż w kościele znalazły się moje skradzione dzieci a obecnie wykorzystano moje wnuki pozorują regencję. W tym celu Sędzia Pruss odrzucił moje zeznania, że Jezus Chrystus mnie uzdrowił, gdyż kolidowało to z dorobionymi opiniami psychiatrycznymi potajemnie w celu podrzucenia ich pod tożsamość Bożena Piórecka w celu ukrycia kradzionych dzieci przez Kościół Katolicki. Kościół Katolicki wytworzył fałszywe dane osobowe, aby podważyć moje małżeństwo z Jerzy Kaźmierczyk i podstępnie mnie doprowadzić pod zmieniona tożsamością do umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym aby ukryć kradzież dzieci i uniemożliwić ich odzyskanie.

Pismo Święte mówi, że kto nie dba o własny dom gorszy jest od niewierzącego i wyrzekł się wiary. Urząd Bezpieczeństwa zaczął naśladować życie arystokratycznych rodzin i do tego miał udostępnione pieniądze z naszych carskich depozytów przez kradzież. W tym celu opłacani byli ludzie aby niszczyć naszą godność nawet wykorzystując sprawy, gdy byłam ofiarę przemocy dzwoniąc po wiosce aby niszczyć godność mojej rodziny. Były mąż Dariusz Piórecki świadomie zgodził się na oddanie dzieci oraz upozorowanie, różnych związków dla mnie w celu wielokrotnych działów spadku, gdyż otrzymywali wszyscy pieniądze z kradzieży carskich depozytów. Dowodem tego jest wykorzystanie spraw sprzed zawarcia związku małżeńskiego, gdy byłam w kościele katolickim co udowadnia ujawnienie tajemnicy spowiedzi. Ponadto Kościół podmienił moje dane osobowe. Obecne działania miały spowodować wykorzystanie dorobionych materiałów na fałszywe tożsamości, akt kryminalnych i chorobowych w celu obarczenia nimi moich dzieci oraz całych rodzin po naszej likwidacji. Kościół Katolicki wie, że świat jest rządzony duchem i nie można przekroczyć pewnych granic, które przekroczono przez obarczanie mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk za działania Kościoła Katolickiego, Rządu, Wojska , Policji i Prokuratury co jest oszustwem i nawiązaniem do pogaństwa robiąc z nas kozły. Te oszustwa wprowadzono obecnie do programów bankowych wykorzystywanych w kościele sterowanych z Kielc i Łodzi. Pan Czesław Daleszak podał się za naszego spadkobiercę dokonując tworzenia fałszywych windykacji na spółki przez wykorzystanie skradzionego dowodu papierowego na nazwisko Bożena Piórecka wykorzystując DNA Zuzanny Maksalon wychowywanej przez Edytę Maksalon podstawioną pod dane Bożena Piórecka jako jedynego spadkobiercy po nas żyjących, gdyż Zuzanna jest córką porwanej Anny Pióreckiej w 1985 roku.

Można zauważyć , że w naszym środowisku wiele osób mówi z akcentem rosyjskim. Powoduje to, że łatwy miał być cel realizacji rozkazów Władimira Putina, który w ręku ma moje wnuki bądź osoby która go pozoruje. Wojsko wykonać musi rozkaz z tego powodu również w Zakonie Cystersów powołano pułkownika a klasztor zawłaszczył ziemie mojego dziadka pozorując działania wojenne co ma odniesienie do słów papieża o wojnie w kawałkach. Słowo kuria ma kilka znaczeń, jest kuria rzymska jako instytucja z dystryktami wspomagającymi papieża jako stolica apostolska, kuria biskupia, diecezjalna całość aparatu kościoła katolickiego i Kuria Muria grupa wysp należąca do Jemenu na morzu arabskim u wybrzeży Omanu oraz kuria z łaciny Curia w starożytnym Rzymie najstarsza jednostka podziału obywateli kościoła oraz jako podział ludności i wojska w Cesarstwie Rzymskim. Wystarczy połączyć przez podobne nazwiska aby wykazać połączenie z innymi znaczeniami słowa mur jako roboty murowe poprzez wyprowadzenie pieniędzy na wyspy aby ukryć prawdziwy powód zaskarżenia mojego męża ukrywając wykorzystanie jego osoby do pozorowania przez masonerie. Przykładem jest pozorowanie robót murowych przez sąsiadów, którzy taranują płot wykorzystując techniki budowlane aby przypisać mojemu mężowi działania osób, które wykorzystały jego konta bankowe, gdy mąż Jerzy Kaźmierczyk był aresztowany, pan Chaubiński z Mat Bud tworzył fałszywą fakturę na Warszawę.

Curia jako jednostka wojskowa i podatkowa ma odniesienie do działania Kościoła Katolickiego jako działań wojennych przez wykorzystanie Sądu w Toruniu jako Sądu Okresowego pozorując Sąd Wojskowy przeciwko ludności cywilnej windykowanej przez Urząd Skarbowy w celu poboru należności. Wskazuje to, że Nowy Ład stanowiłby dyktaturę wojskową sterowaną przez Kościół Katolicki jako reaktywacja Cesarstwa Rzymskiego. Z tego powodu porwane dzieci znajdujące się w kościele oraz wnuki z in vitro należy traktować jako jeńców wojennych, gdyż Kościół Katolicki prowadzi wojnę z carską rodziną sponsorując komunistów jako kontynuację Rewolucji z 1917 roku, a przywódca Kościoła Katolickiego pozoruje regencję nad dziećmi. To samo zrobił Prezydent Polski Bronisław Komorowski jako przywódca Armii Polskiej pozorując regencję nad Wiktorią Kornaszewską córką Adama Kornaszewskiego za mienionego na Adama Kaźmierczyk podstawioną jako córka mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego uśmiercono w systemie bankowym w 2004 roku do windykacji alimentów w Opocznie przez Komornika wykorzystując podmianę akt.

Sytuacja gospodarcza naszego kraju wymusiła pewne zachowania naszych rodzin w stosunki do nas, gdyż zawłaszczono nasze mienie tworząc ciągłe nowe windykacje przez naszych fałszywych spadkobierców, Żydów którzy nie mają prawa do dziedzictwa nam przekazanego.

Dlatego nasze rodziny nie mają prawa i dzieci, gdyż ostatnią osobą po mieczu jestem ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska i mąż Jerzy Kaźmierczyk. Dowodzi to, że Żydzi starali się zrobić dział spadku po kobiecie podmieniając akta i rodziny aby zawłaszczyć majątek carski. Jest to powodem podmiany dokumentów mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Ukryto działy spadku na carskim mieniu przez wykorzystanie zwierząt jak koń Dzidka w Sieciechowie, pies Jerry w Starachowicach w 2005 roku, pies Nella dla którego prasa podała, że przepisany został majątek. Dorobienie fałszywych opinii psychiatryczne przy jednoczesnym wykazaniu na obserwacji psychiatrycznej , że jestem spokojna i bezkonfliktowa a jedynie urojeniowo nastawiona do Sądów. Przez analogię można stwierdzić, że politycy naszego kraju którzy w Sejmie i Senacie oskarżają się wzajemnie broniąc swoich racji są również chorzy psychicznie. Nieusunięcie fałszywych opinii psychiatrycznych dla mojego męża w sprawie w Toruniu IIK 164/11 było by w 100% dowodem wykorzystania moich danych dla Gminy Żydowskiej udającej rodzinę moich rodziców. Sędzia posłużył się fałszywą opinią psychiatryczną grożąc mojemu mężowi jej użyciem w sytuacji, gdy mąż prosił o zwrot weksla, którego nie wykorzystał. Moja mam była z domu Mazurek pod którym to nazwiskiem ukryty był jej ojciec hrabia Jan Tarnowski. W Końskich wypłacane są pieniądze dla Żydów udających hrabiów Tarnowskich co udowadnia fałszerstwo opinii psychiatrycznej, którą posłużył się Sędzia. Groźby Sędziego WOJCIECHA Pruss po złożeniu wniosku o zwolnienie z kosztów ekspertów w sprawie IIK 164/11 do jednej faktury dowodzą, że jest to sprawa o dział spadku a koszty ekspertów mają upozorować sprawę spadkową według schematu zastosowanego wcześniej w Starachowicach, gdzie wykorzystano DNA Zuzanny Maksalon w celu przejęcia kontroli nad spółkami męża Jerzego Kaźmierczyk. Wykorzystano DNA Zuzanny Maksalon córki skradzionej Anny Pióreckiej jako jedynego spadkobiercę dla Gminy Żydowskiej z USA w Starachowicach. DNA Zuzanny Maksalon jest dowodem kradzieży Anny Pióreckiej w 1985 roku. Pozorowanie miało doprowadzić do wykorzystania osób pozorujących, aby zniszczyć nasze rodziny. W tym celu Bożena Olszewska pozorująca mnie miała umieścić moją córkę Martę Bochyńską i siostrę męża Martę Cybulską w zakładzie psychiatrycznym udając ich matkę, aby kryć jej córkę Annę Olszewską, która jest upozorowana na Annę Piórecką dla Armii Zbawienia współpracującej z Opusdey.

Z tego powodu otrzymałam e-mail od narzeczonego mojej córki Marty Bochyńskiej, że jest w sekcie Armii Zbawienia powołując się, że moja córka jest źle wychowana bo jest w sekcie. Jest to powód, że po ślubie miała być umieszczona w zakładzie psychiatrycznym przez męża do czego miały być wykorzystane akta z Miedznej Drewnianej o rzekomej chorobie żony mojego męża za którą podała Bożena Olszewska wyjawiona przez osobę z Kościoła Katolicki w Starachowicach, gdyż Bożena Olszewska korzystała bezprawnie z mojego mieszkania co doprowadziło do mojego aresztowania pod zarzutem włamanie się do cudzego mieszkania, gdy byłam w swoim mieszkaniu i dorobiono akta, że molestuję seksualnie mężczyzn co miło być wykorzystane przeciwko mojej córce. Z tego powodu mnie dorabiany jest konkubinat. Bożena Olszewska przed kilku laty wynajęła na kilka dni moje mieszkanie co oznacza, że dorobiła sobie klucze. Były rozpuszczone plotki, że Bożena Olszewska jest związana z Karolem Jackiem , który był w przeszłości pastorem Kościoła Zielonoświątkowego co zostało przypisane mnie. Wykorzystała ona moje dane na Bożena Piórecka i dorobiono Studio SOFART w Mołdawii.

Przy pomocy skradzionego dowodu osobistego na nazwisko Bożena Piórecka wytworzono w Kielcach fałszywe windykacje na spółki mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez Czesława Daleszak, którego podstawiono za mojego brata i spadkobiercę. Fałszywe windykacje na spółkę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i SOF-ART Sp. z o.o. zostały wytworzone wstecz co jest dowodem działania służb w sprawie IXK 131/11 i miały zostać poprzez datę 22.07.2015 włączone do sprawy IIK 164/11 pod nazwiskiem Bożena Piórecka jak również pod innymi sygnaturami w celu kradzieży w Toruniu depozytów carskich. W tym samym czasie miały być włączone fałszywe opinie psychiatryczne wytworzone na nazwisko Bożena Piórecka co jest potwierdzone przez teściową Łucję Kaźmierczyk. Kościół Katolicki wytworzył konflikt rodzinny nie uwzględniając cywilnego ślubu i zmiany mojego nazwiska aby upozorować konkubinat w celu ukrycia kradzionych dzieci.

Na nazwisko Bożena Piórecka nie miałam wykonywanych żadnej opinii psychiatrycznej, natomiast moje opinie na nazwisko Bożen Bochyńska i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, które wykazywały , że jestem zdrowa zamierzano podstawić dla osób podstawionych za mnie, czyli dla mojej siostry Beaty Idziak pozorującej żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aby ukryć zrobiony przez Urząd Miasta Starachowice w 2004 roku dział spadku po mnie i obecnym mężu Jerzym Kaźmierczyk, kiedy to wstawiono na firmy męża fałszywych spadkobierców i podstawiono pod moje dane osobowe moją siostrę Beatę Idziak pozorującą siostrę Czesława Daleszaka., których podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską i jej brata Wojciecha Krasuskiego. Fakt podmiany żony dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk był zawarty w opinii psychiatrycznej w Toruniu do sprawy IIK 164/11 , gdzie stwierdzono , że mąż ma żonę z Torunia co również insynuowała pani mec. Ewa Piróg Wolska. Działania kościoła katolickiego zmierzały do sfałszowania danych osobowych, aby ukryć skradzione w przeszłości moje dzieci i wytworzone moje wnuki z in vitro.

Nie ujawnienie istnienia moich skradzionych dzieci i wnuków, prowadzi do ukrycia działań, które mogą doprowadzić do likwidacji wielu osób w miejscach niedostępnych dla ogółu. Takim miejscem może być, umieszczony ośrodek na Alasce, gdzie mogą być przez pozorowanie turystyki ukryte, wytworzonych dzieci, które nauczone mogą być wielu zachowań, przez wykorzystywanie ich aby widziały śmierć innych osób, w celu wymuszenia bezwzględnego posłuszeństwa, aby znieczulić uczucia ludzkie. W tym celu następuje szkolenie w sektach dzieci, aby mówiły do każdego ciociu i wujku, wykorzystane jest to do ukrycia i umożliwienia wmieszania w różne środowiska takich dzieci wychowanych w takich miejscach jak wykazana Alaska, we wspólnotach tworzonych jako pozorowanie rodzin. Nikt by wówczas nie zauważył, że te dzieci, również odnoszą się do swoich opiekunów na przykład wujku Antoni. Wychowywane w grupie dzieci, które są świadkami mordowania ludzi spowodowało by ich bezwzględność do innych dzieci i ludzi. Wystarczy wykorzystać upozorowanie na ich opiekuna osobę podobną do W. Putina, aby oszukać społeczeństwo i ukryć przez wszechstronne nauczanie, aby dzieci były poliglotami nastawionymi na zadania. Wystarczy, że taki ośrodek umieszczony w Górach zasypany by był lawiną i nikt by nie miał żadnych informacji o istnieniu takich osób i takich działaniach. Ujawnienie prawdy umożliwi ocalenie życia tych dzieci. Gdyż ośrodek w Górach mógłby zostać zasypany lawiną i nikt by nie wiedział o zatopionych ofiarach.

Następnym aspektem takich działań, jest spowodowanie sytuacji , że dzieci umieszczone w przeciwstawnych obozach, nie wiedziały by, że walczą przeciwko sobie nawzajem, co doprowadziło by, do walki wewnątrz rodziny, oraz naraża, na zawieranie związków ze zbyt bliskim pokrewieństwem.

Podstawiono takie dzieci do różnych rodzin i wykorzystano sąsiadów do pozorowania rodziny. Zmarły pan Mariusz Słodkiewicz miał posłużyć dla Mariusza Kołodzińskiego, który skłamał na sprawie gdzie był świadkiem w sprawie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

W tej sprawie w Toruniu, Prokuratura posłużyła się spreparowanymi zeznaniami Mariusza Kołodzińskiego, który jest dłużnikiem, ale próbował to ukryć przez pozorowanie choroby serca, aby przez podmianę akt medycznych dokonać jego przekształcenia na spadkobiercę po nas. W tym celu prokuratura wykorzystuje dokumenty Urzędu Miasta Starachowice z 2004 roku, gdzie nas fikcyjnie uśmiercono uniemożliwiając odzyskanie mienia. Posłużono się również zeznaniami Bohdana Żakiewicza, który jest Żydem i nie ma prawa do herbu książąt Mazowieckich „Trach” domeny królewskiej, a został użyty do podważenia pochodzenia moich rodziców. Wykorzystano do podmiany rodziny sprawę w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, za życia mojej mamy, aby przy jej śmierci podmienić rodziny, wykorzystując zniesienie współwłasności, przez wpisanie bezprawne działu spadku osób z rodziny Maksalon, podmienionych po wykończeniu mojej mamy na spadek po Bochyńskich. W tym celu przysłano pismo z sądu z błędem w moim nazwisku, po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, w piśmie o zawieszeniu sprawy po śmierci, wpisując nazwisko przez „A” jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, i podejmując sprawę pod inną sygnaturą I Ns 716/10, aby kryć prowadzenie dalej sprawy , ale dla fałszywych spadkobierców przechodząc na sprawę Sądu Rejonowego w Toruniu, który ma ukryć obecnie prowadzenie sprawy na fałszywe tożsamości i kryje przestępstwa Sądu w Starachowicach, dorobienie wypadków samochodowych w celu przejcie majątku książęcego dla Państwa Polskiego, komunistów i kościołów , dorabiając windykacje, w sprawie INs 956/09, przekształcono Maksalonów i inne osoby z ich rodziny zamienionych przez oszustwa, na spadkobierców mojej Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek prawdziwej hrabiny Tarnowskiej, po mieczu. Sąd w Toruniu prowadzi tajnie sprawę w Sądzie Rejonowym aby poprzedziła sprawy w Sądzie Okręgowym, w celu obciążenia mojego męża przez oszustwa dokonane w Starachowicach dla dorobionych fałszywych tożsamości, a zmierzające do pozbawienie godności moich rodziców. Nie usunięcie Opinii Psychiatrycznych dorobionych dla mojego męża, jest dowodem przestępstwa, w celu kradzieży przez wykorzystanie naszych rodzin. Stanowi to sprzeczność, gdyż ja i moje siostra mamy tych samych rodziców a Opinie Psychiatryczne u mojego męża są dowodem podważenia faktu pochodzenia naszych rodziców w Toruniu. Pobierając nasze pieniądze udowodniono , że jestem z rodziny cesarskiej a Opinia Psychiatryczna, jest podważeniem samych siebie przez Sąd. W sprawie mojego męża pan Paweł Krzymowski posłużył się herbem Ślepowron książąt Bochyńskich, co oznacza, że jest podstawiony przez Gminę Żydowską, czyli jest Żydem, i nie ma praw do tego herbu. Urząd Miasta Końskie wypłaca pieniądze dla fałszywych Tarnowskich wykorzystując DNA Zuzanny Maksalon dopisanej jako córka Jerzego Kaźmierczyk, aby dopasować do Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego i Upoważnienia moje mamy Filomeny Bochyńskiej. Podstawiono moją wnuczkę dziecko Wiktorię Kornaszewską, podmieniając na inną osobę panienkę zamordowaną Wiktorię Cichocką, aby przejść na działy spadku dla Końskich, pana Cichockiego i Ciszewskiego. Sprawa w Toruniu miała być kradzieżą tożsamości mojej rodziny dla Gminy Żydowskiej w celu kradzieży pieniędzy do windykacji na fałszywe tożsamości. Pan Marian Litwinowicz w rozmowie z nami stwierdził, że jest Żydem, którego rodzinę uratowali podczas wojny Polacy, co jest uczciwym podejściem do prawdy. Doprowadzono przez matactwa do sytuacji, aby rodzina sama siebie zaskarżyła podkładając akta, pozbawiając jedni drugich możliwości życia.

Z tego powodu mąż Jerzy Kaźmierczyk skieruje wniosek o porównanie DNA mojego, które zamieszczone jest na stronie internetowej z DNA i dołączenie DNA mojej siostry Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej, która mieszka w Irlandii w Limerick, oraz DNA Zuzanny Maksalon córki Anny Pióreckiej skradzionej po urodzeniu, aby ujawnić matactwa ze Starachowic w celu przywrócenia nas do życia w systemie bankowym. Arogancja sięgnęła zenitu, gdyż nawet kradzione są karty bankomatowe.

Bożena Olszewska miała wprowadzić Edwarda Kowalskiego i jego córkę Esterę Kowalską pozorującą Esterę, która wstawia się za ludem, udając spadkobierców na moim mieszkaniu, po rodzicach przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Jej ojciec Edward Kowalski był wcześniej buddystą i zna techniki stosowane przez sekty, a ponadto jest malarzem przez których dokonuje się przejścia do podmiany dzieł sztuki na falsyfikaty. Kościół Prawosławny w liście skierowanym do mnie, przez pomyłkę pisarską określił ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1, jako ulicę Bohaterów Esterplatte 1/1.

Były pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Starachowicach Karol Jacek, z Ustronia pochodzenia ze Starachowic były piłkarz, określił papieża Jana XXIII jako osobę otwartą na Ducha Świętego określając go mianem Zielonoświątkowca. Objawienie jakie miewał można nazwać informacjami jakie otrzymał. Ostrzegał o złodziejach hurtownie, oraz o maszynce , która zniszczy przywódców kościoła i ich rodziny. Wiedział o planie przeciwko naszej rodzinie, który realizowała Bożena Olszewska, udająca tożsamość Bożena Piórecka w Starachowicach, który sami realizowali.

Obecne prowadzane przepisy o zmianie płci miały dopuścić zamianę kobiety na mężczyznę, aby ukryć wielokrotnie pobrane kredyty na nasze tożsamości, w celu dokonania podmiany plemienia żydowskiego idącego po kobiecie na plemię Judy idącej o mieczu.

Podmienione są akta i sygnatury w sprawach aby zamienić kobietę na mężczyznę i dokonano podmiany roku sprawy w Kielcach, aby wytworzyć wielokrotne windykacje w tym zamieniono mojego męża Jerzego na Irenę i powielono na różne adresy i miasta, w tym przez prokuratora Jarosława Bileckiego w celu ukrycia kradzieży z Banku UniCredito i PEKAO SA precjozów carskich Katarzyny II Romanow. Wykorzystano moje DNA czyli Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i podstawiono jako DNA dla Beaty Idziak, aby połączyć z DNA Zuzanny Maksalon aby wykazać, że są potomkami. W tym celu wykorzystano fakt, że dwa razy robiłam DNA w Poznaniu, drugie po kilku latach. Fundacja Hrabiego Potockiego bezprawnie posługuje się Orderem Św. Stanisława pozorując dla Żydów rodzinę carską, czego dowodem jest wręczenie odznaczenia dla Bohdana Żakiewicza, który podał się za spadkobiercę kradzionych obrazów w Lozannie w Szwajcarii, co starał się ukryć przez udawanie spadkobiercy mojej mamy Filomeny Bochyńskiej.

Należy zaznaczyć, że roszczenia Skarbu Państwa wynoszą jedynie 300,- tysięcy złotych a jedno jako Faberge jest warte 20,- milionów USD i to Skarb Państwa obowiązany jest zwrócić majątek w tym spółek męża Jerzego Kaźmierczyk, który wynosił okol 6,- milionów złotych nie licząc zakupionych z kradzionych depozytów carskich. Ojciec Święty Jan Paweł II , miła być wykorzystany jako oś zwrotna, zamykająca osoby w kole, przez zastosowanie roweru jako znaku kabalistyczny, a związany jest z posiadaniem przez kościół moich dwojga skradzionych dzieci po urodzeniu, które miały być wykorzystanie przeciwko trojgu moich dzieci które wychowywałam, z tego tego samego pierwszego związku. Ukryte jest to jest przez zmianę nazwiska dwojga dzieci na różne. Córka zmieniła na moje panieńskie Bochyńska, syn na Kornaszewski, natomiast trzeci nadal się posługuje Piórecki, co obecnie jest wykorzystywane do nacisku aby je oddał do sprawy w Toruniu do ukrycie dorobienie fałszywych Opinii Psychiatrycznych dla Komunistów i Żydów. Ich pierwotne nazwiska miały być wykorzystane przez służby dla Żydów co już jest widoczne przez pana Andrzeja Pachowskiego, którego żona z domu to Piórecka, a którą podstawiono za moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką dla Kościoła. Przepis o zamian płci miał na celu wytworzenie kilku spraw w powielonej tożsamości, krytych fałszywymi sprawami o np. uszkodzenie ciała np. mózgu na skutek używania używek, aby usprawiedliwić zmianę płci dokonywanych w bankowych systemach i kościele w celu pobrania wielokrotnie kradzionych pieniędzy z depozytów carskich, gdzie podstawiono powielone akta do spraw sądowych, przez wywiad dla wytworzenie kilku tożsamości. Przykładem jest pan konsul dziś pani Grodzka, występujący jako pan i pani Grodzka, czyli takie samo nazwisko jak świadek, w męża Jerzego Kaźmierczyk spawie II K 164/11 Sądzie Okręgowym i Okresowym oraz Rejonowym w różnych postaciach jako Pan i Pani w Toruniu sygnatura akt II K 164/11, gdzie drobiono fałszywych spadkobierców udających moją rodzinę. Nadmienię, że ani ja ani mój mąż nigdy nie zmienialiśmy płci i nikt z nas tego nigdy nie zrobi, gdyż jest to sprzeczne z przekonaniem i prawami Boga. Podstawiono papieża Jana Pawła II na Pałac Błękitny, gdzie spaliło się dziecko i dorobiono dla niego linię genealogiczną aby połączyć z Pałacem Mniszków w celu dopisania do spalonej rodziny Lubomirskich.

Powielono nasze sprawy i osoby udające spadkobierców zadłużyli na nasze dane osobowe nieruchomości, aby nas obciążyć za ich działanie. W tym celu Czesław Daleszak i jego żona Lidia dorobili dla pana Wilczyńskiego Prokuratora w Torunia genealogię podstawiając państwa Wilczyńskich, na moją działkę na atrapę domu po jej sprzedaży, której sprzedaży nie uznał Sąd w Starachowicach, a Notariusz z Kielce odmówił anulowania sprzedaży, dorabiając adres zamieszania, dla dorobionej na garażach i warsztatach, genealogii dla rządu. W miejscu, gdzie nie było nigdy mieszkania, umieszczono osoby pozorujące spadkobierców, jak Matta Przygoda na ul. Nad Kamienną , dalej na ul. Nowowiejska dla państwa Wilczyńskich, co jest oszustwem. Dokonano tego przy pomocy różnych geodetów w Starachowicach, którzy fałszują mapy jak pani Sawicka ze Starachowic, pani Nowakowska ze Stąporkowa, aby dorobić fałszywe podziały, dla fałszywych spadkobierców wykorzystując nasze rodziny i powielając przez pomyłki w nazwisku, osoby fikcyjne, kryte w sprawach prowadzonych równorzędnie na fałszywe tożsamości i powielone na różne miejsca jak Sąd Rejonowy w Toruniu i Sąd Okręgowy, gdzie wytworzono sprawę, aby znieważyć moich rodziców i doprowadzić do dorobienia roszczeń dla mojego męża mimo, że roszczenie nie może przekroczyć 300,- tysięcy zł słownie (trzysta tysięcy złotych, zero groszy), wobec mojego męża obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Mój mąż Jerzy Kaźmierczyk i ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk mamy jedynie prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej, dlatego są fałszowane nasze tożsamości i powiększana kwota, aby rząd miał z czego kraść oraz z czego miał opłacać działanie skierowane przeciwko nam. Przykładem podmiany, jest Postanowienie Prokuratury w Kielcach w sprawie umorzonej mojej a zamienionej obecnie na Umorzenie dla mojego obecnego męża. Jest to sposób na ukrycie, dorobionych Opinii Psychiatrycznych, w celu ukrycia ogromu kradzieży Rządu przy pomocy Kościoła, na nasze dane osobowe, i nie żyjących moich rodziców i dziadków. Moje umorzenie podmieniono na mojego męża, aby mnie dorobić chorobę psychiatryczną, i dlatego dokonano wpisania czerwonym mazakiem na szóstce, siódemkę, aby wytworzyć windykację na mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego zmarłego 21 kwietnia 2007roku, a zamienionego do windykacji na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Bochyńskiego podmieniając dalej na Jerzego Bochyńskiego z Katowic. Umorzone sprawy i zamknięte nawet odbytym wyrokiem, są dalej prowadzone, aby połączyć z PPH”APE” już zamkniętą, ale ponownie prowadzoną w Toruniu, ale już pod inną tożsamość w Toruniu, aby jeszcze raz oskarżyć mojego męża w celu windykacji, w zamkniętej sprawie, jako inną osobę i podmienić jego w jednej z wytworzonych przez sąd tożsamości na byłego męża Dariusza Pióreckiego, dlatego następuje próba zniszczenia mojego małżeństwa, aby nie ujawnić tego co zrobił Rząd i Służy we współpracy z kościołami. Celem było wytworzenie sytuacji, aby siostra była przeciwko siostrze, i siostry przeciwko bratu, aby oskarżyć rodzinę przez rodzinę matka przeciwko synowi i syn przeciwko matce.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s