DOM

Starachowice 31.07.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk716-10 i nasze dziedzictwo-33
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Sąd Okręgowy w Toruniu(Okresowy)

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11
Informacja do Sądu Rejonowego w Toruniu

Zorganizowane działania służb przecinko dwóm osobom.

W dniu dzisiejszym i jutro planowano wykorzystać mojego syna do pozorowania sytuacji przez okoliczność zakończenia roku akademickiego, aby przewiózł rzeczy do Starachowic na Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując wnuka Heleny Podpłońskiej czyli mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby doprowadzić do zamiany akt kolegi szkolnego na niego. Celem użycie kolegi syna do zamknięcia mnie w zakładzie psychiatrycznym podstawiając akta pani Twardowskiej z jednej strony jako bezdomnej na Łódź, a z drugiej pani Trębskiej pod Barbarę Trębską w Warszawie w celu podmiany rodziny i zamordowania moich dzieci, które zamierzano obciążyć działaniami wojska. Podmieniono w tym celu syna Jakuba Pióreckiego na Jana Kaźmierczyk i podstawiono sygnaturę akt do Torunia IIK 197/10 do sprawy IIK 164/11 podmieniając teścia za konkubina i podstawiając w to miejsce mojego syna Jakuba Pióreckiego, który ma zamiar zmienić nazwisko na Kornaszewski. W tym celu o godz. 1200 na posesji Nad Kamienną 25 od strony ulicy Pasternik zamienionej przez mapę Targeo na Pasternik 25 w celu podmiany spadkobierców postawiono samochód koloru niebieskiego TK 2733H a w samochodzie nie było nikogo. Celem było wykorzystanie teściowej Łucji Kaźmierczyk z domu Podpłońskiej, aby zamienić jej córkę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk na Martę Bochyńską i ukryć pobrane przez Urząd Miasta Starachowice kredyty na moje dane osobowe podmieniając mi rodziców, aby wykazać ten sami NIP i Pesel ale innych rodziców. Nastąpiła próba wykorzystania mojej teściowej zamienionej na jej matkę tak jak zrobiono to ze mną, ale próbowano wykorzystać cofnięcie w systemie w celu wykazania , że nieżyjąca Helena Podpłońska żyje, ale miała inny związek z panem Surma, aby podstawić sąsiadów na Bohaterów Westerplatte 1/1 do fałszywych windykacji na wodę. Urząd Skarbowy wysłał mojego syna do Opoczna, aby dorobić fałszywe dokumenty dla niego na Miedzną Drewnianą 244 i podstawić tam moją córkę Martę Bochyńską, których upozorowano na spadkobierców po mnie, obciążono długami na wodę i podatki zajmując Miedzną Drewniany przez Urząd Skarbowy w Opocznie podstawiając Martę Cybulską za moją córkę mieszkającą w Irlandii, aby przekształcić ją na pracownika Urzędu Miasta Starachowice. Upozorowano moje dzieci na spadkobierców ale na nieruchomości upozorowanej na ul. Pasternik 25, aby nikt się nie odszukał fałszerstwa, że dotyczy ul. Nad Kamienną 25 dokonując windykacji spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. z podmienionym adresem jako innej. Podstawiono sąsiadów pod program amerykański aby przejść na Nowaków na Czechy odwołując się do licencji Skody przed wojną na Haubicę 100. To samo zrobiono na Lipie Henryk Szyb tworząc dwie spółki SOF-ART Sp. z o.o., z których upozorowano zakup tego samego terenu od dwóch firm STARMET i UNISTAR i ukryto przez pomyłkę w Akcie Założycielskim przez zapis SOFT-ART Sp. z o.o. skreślając długopisem T, co wytworzyło dwie spółki. Wyprowadzano pieniądze przez windykację spółki SOF-ART Sp. z Lipie Henryk Szyb1, która kupiła teren od Unistar przez windykacje SOFT-ART Sp. z o.o. która kupiła teren Lipie Henryk Szyb , od spółki STARMET finansując Starachowicką Strefę Ekonomiczną z kradzionych pieniędzy ukrywając to pod reaktywacją COP na starym adresie SOF-ART Sp. z o.o. ulica Grzybowa, gdzie pomieszczenia wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej na ulicy Wojska Polskiego. W tej spółdzielni pracowała matka Jacka Aksan z Australii, którego zamieniono na spadkobiercę przechodząc na Kraków na Renatę Aksan jego pierwszą żonę, a drugą jest Czeszka co wiąże z licencją Skody i fałszywymi hrabiami Nowak. Zamierzano upozorować, że mój syn Jakub Piórecki mieszka na ulicy Nad Kamienną 25, gdyż takie dane były podane wcześniej na Politechnikę Świętokrzyską w celu podstawienia za niego obcej osoby, która po likwidacji moich dzieci miała mnie umieścić pod zmienionymi danymi osobowymi w zakładzie psychiatrycznym.

Nastąpiło powtórzenie sytuacji z przeszłości, gdzie dwóch kolegów mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego w Politechnice Gdańskiej, pan Józef Kowalski i Józef Kucybała zostali podstawieni na miejsce mojego taty, aby sukcesywnie przez lata kraść dorobek mojego ojca w celu zatarcia po moim ojcu śladów. Powstała linia komunistyczna Bochyńskich przez wykorzystanie Józefa Kucybały oraz druga upozorowana na prawicę podstawiona pod dorobek mojego taty w Starachowicach, gdzie podstawiono Józefa Kowalskiego mojego chrzestnego, który stanął na miejscu mojego taty zajmując stanowisko przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Starachowic. Mój tata , gdy nastala demokracja nie wyraził zgody na fałszowanie historii dlatego zrzekł się funkcji przewodniczącego TPS. Obecnie dokonuje się na szeroką skalę fałszowania dokumentacji i metryk urodzenia i śmierci moich dziadków i rodziców przez Urząd Miasta Starachowice. Wykorzystano kolegów mojego syna Jakuba Pióreckiego w celu zawłaszczenia jego dorobku, gdyż obronił pracę magisterską na kierunku architektura. Kolega syna pan Twardowski miał być wykorzystany do podmiany na moje dziecko przez Łódź. Z tego powodu byłam umieszczona na obserwacji sądowo psychiatrycznej początkowo na oddziale, gdzie umieszczono osobę o nazwisku Twardowska. Była to osoba bezdomna. Miała nastąpić podmiana rodzin i wykorzystanie sytuacji, że syn umieszcza matkę w zakładzie psychiatrycznym. Wykorzystano do tego moje zatrudnienie w Kielcach, gdzie wielokrotnie pod rożnymi pozorami nakazano się podpisać pod regulaminami i szkoleniem na odwrocie karki z wszystkimi pracownikami uczestniczącymi w szkoleniach. Przy nazwisku umieściłam adnotację, że dotyczy podpis regulaminu a na drugiej karce również określiłam powód podpisu, aby mój podpis nie został wykorzystany do innych celów. Doszło do sytuacji , gdy byłam na obserwacji w Łodzi, że przy wypisie pacjentki pani Twardowskiej stwierdzono, że odwożą ją do przytułku jako samotnej osoby tak jak przed laty hrabinę Basińską przewieziono do przytułku w Daleszycach. Pielęgniarka dokonująca wypisu poprosiła panią Twardowską, aby podpisała się przy wypisie jedynie na regulaminie, gdyż nie podpisywała się przy przyjęciu. Nastąpić miała zamiana, gdyż ja również nie podpisałam się przy przywiezieniu mnie przez policję na obserwację. W czasie pracy w Kielcach podpisywałam regulamin w firmie EKO-Bonton, która pracowała dla firmy EKO-Vital. Brak jest śladów , że tam pracowałam, gdyż nie otrzymałam PIT-11 ani rozwiązania umowy, a firmę rozwiązano i zmieniono adres na Galerię Czarnowską proponując podpisanie umowy z inną firmą z Poznania. Dalszej pracy nie podjęłam. Pieniądze z wykonywanej pracy były przesyłane na konto mojego syna Jakuba Pióreckiego, co spowodowało przerobienie go za opiekuna osoby samotnej, który obecnie miał oddać tożsamość aby umieścić mnie w zakładzie psychiatrycznym przez osobę pozorującą opiekuna. W tym celu Prezydent Polski Bronisław Komorowski wysłał list do MOPS w Starachowicach i wysłano dwóch pracowników, którzy mieli przeprowadzić wywiad i trafili na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Celem było dorobienie akt osoby samotnej mimo że nie korzystam z ich pomocy aby doprowadzić do fabrykacji akt w celu umieszczenia mnie mężatki w drugim związku z Jerzym Kaźmierczyk. Celem była zamieniana moich danych osobowych na fałszywe dane Bożena Piórecka z domu Mazurek przez MOPS aby umieścić mnie w zakładzie psychiatrycznym pod tak sfabrykowanymi danymi. Powodem takiego działania było zrobienie przed laty działu spadku po mnie jako Bożenie Pióreckiej z domu Bochyńskiej i moim obecnym mężu Jerzy Kaźmierczyk w celu ukrycia naszej windykacji za którą zakupiono Hutę Ostrowiec przez Celsę. Pan Antoni Dąbrowski z fundacji Radostowa wykorzystał mój wiersz za który otrzymałam wyróżnienie w turnieju jednego wiersza i podstawił Biuletyn Radostowa z błędem w wierszu, aby umieścić wydrukowany z datą wsteczną Biuletyn Radostowa umieszczając moje dane jako Bożena Bochyńska , gdy nazywałam się Bożena Piórecka, i taki egzemplarz podstawiono do domu. Podstawiono osobę z drukarni Kompus aby wykorzystać przekazaną tam do druku książkę, Zakazana Prawda, której druk wycofaliśmy ale jest wydawana przez osoby pozorującą mnie. Dowodem tego jest pobranie pieniędzy z Poczty Polskiej za sprzedaną książkę dla Mieczysława Podczaskiego za którą nie otrzymałam zapłaty od Poczty Polskiej.

Wykorzystane są różne osoby z genealogi Podczaskiego w tym Łysakowskich i Izdebskich do podmiany na moją rodzinę pod Bochyńskich wykorzystując herb Rawicz mojego taty, dla Podczaskich mimo, że ich herb Rola.

Edytę Maksalon zamierzano podstawić pod nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk aby zawłaszczyła moją twórczość w tym książki, które pokazują działania masonerii i jej finansowanie. Zamierzano zamordować Edytę Maksalon i zabrać jej córkę , która faktycznie jest córką skradzionej Anny Marii Pióreckiej z Władimirem Putin. Dziecko Edyty Maksalon z Dariuszem Pióreckim jest w rękach rosyjskich co miało spowodować podmianę jej za mojego syna Adama Kornaszewskiego i jego naturalizację pozorując zaburzenia psychiczne. W tym celu dorabiane są akta aby zamienić jego żonę Lajlę Sergiejew Kornaszewską na Lajlę Kornaszewską Sergiejew, aby zamienić syna na Adama Sergiejewa i podstawić Katarzynę Putin podstawioną pod Katarzynę Kaźmierczyk. Panią Edytę Maksalon miała zastąpić Emili Miller w Szwajcarii. Zuzanna Maksalon córka Anny Pióreckiej została dopisana do alimentów Jerzego Kaźmierczyk, zamienionego na Dariusza Pióreckiego podstawionego na Lipie Henryk Szyb jako Kornaszewski, pod którą podstawiono Zuzannę córkę Sąsiadów obok domu na ul. Nad Kamienną 25. Po zmianie nazwiska mojego syna Jakuba Pióreckiego na Kornaszewski zamierzano obciążyć go wszystkimi niespłaconymi kredytami zaciągniętymi przez Beatę Idziak i Dariusza Kornaszewskiego pozorujących małżeństwo na Lipie Henryk Szyb 1., gdzie tworzą dług wodociągi przypisując go na Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując spadkobierców. Na ten adres wykorzystano dane moje panieńskie i wytworzono nową osobę jako Bożena Bochyńska, udającą żonę Jerzego Kaźmierczyk, podstawiając Ewę i Dariusza Kornaszewskich, w celu ukrycia matactwa zastąpiono Kornaszewskiego przez Dariusza Dąbrowskiego.

Aby ukryć takie działania podmieniono moje dane osobowe aby zamienić moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek na Łucję Kaźmierczyk z domu Podpłońską, by przez cofnięcie pokolenia zamienić teściową na jej matkę Helenę Podpłońską w Miedznej Drewnianej, zamieniając ją na Helenę Surma w Starachowicach, która miała mnie umieścić w zakładzie psychiatrycznym pozorując opiekuna wykorzystując zapis w grupie niepełnosprawności o częściowej pomocy drugiej osoby złożony w MOPS na nazwisko Bożena Piórecka. W tym celu moja siostra Beata Maria Idziak z domu Bochyńska przysłała z Irlandii list do sądu w Starachowicach w sprawie o przyłącze wodne obcej osoby Helena Surma, który to list przekazał sędzia Hubert Wicik dla Heleny Surma, a było w nim zawarte oddanie części nieruchomości Beaty Idziak po naszych rodzicach dla mnie. Spowodowało to ukrycie podstawienia Heleny Surma jako nieżyjącej Heleny Podpłońskiej pod Lipie Henryk Szyb na Willę Rosochacz, gdzie upozorowano, że mieszkam wstawiając agenta podającego się za mnie i żonę mojego męża, za którego podstawiono policjanta, któremu dano dawny numer telefonu Jerzego Kaźmierczyk. W tym celu moja siostra Beata Maria Idziak wykorzystała mój PESEL i podmieniła naszych rodziców zamieniając Józefa Ludwika Bochyńskiego na Józefa Ludwika Mazurek podmienionego na Józefa Kaźmierczyk. Moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek zamieniono na Filomenę Jadwigę Mazurek z domu Mazurek przez Urząd Miasta Starachowice. Takie fałszywe akta są w wydziale meldunkowym. W tym celu pracownicy wydziału wprowadzają w błąd próbując stosować przepisy przy wymeldowaniu takie jak przy meldowaniu, aby zameldować kolejnych fałszywych spadkobierców. Taką osobą wprowadzającą w błąd była pani Borcuch.

W systemie informatycznym dopisano mamie drugiego mężczyznę, aby wynikało, że ja jestem dzieckiem mojego dziadka. W drugim miejscu w systemie informatycznym wykorzystano mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego wpisując rodowe Bocheński bez wykazania nazwiska jego żony. Nie zgłaszałam do Urzędu Miasta faktu, że mój pradziadek to książę Franciszek Bocheński, ale takie dane wykazane są w systemie. Takie dane też zawarłam w piśmie do Prokuratora Generalnego pana Z. Ziobro, gdy byłam w Szwajcarii. Celem takich działań Urzędu Miasta było podstawieni pracownika Banku PKO BP Mirosławy Kowalskiej i jej męża Edwarda Kowalskiego z którym ma drugi związek. Pierwszy związek Mirosława Kowalska miała z osobą o nazwisku Kowalski i była również w konkubinacie, który to związek próbowano podstawić na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 przerabiając mojego obecnego męża za konkubenta.

Drugi związek Mirosławy Kowalskiej z Kowalskim miał na celu wykazanie pierwszego maleństwa jako nazwiska Kowalska z domu i tak podstawiono pod moje mieszkanie przez wykorzystanie moich kont bankowych , gdzie wielokrotnie obciążano mnie za karty bankomatowe. Jej troje dzieci wykorzystano dla Gminy Żydowskiej do podstawienia na moje mienie: Samuela Kowalskiego, Estery Kowalskiej i córki z pierwszego związku.

Wizerunek Mirosławy Kowalskiej został upozorowany na osobę pasującą do książki niemieckiej o Oldze Romanow w Czechach, za którą podstawiono sekretarkę mojego taty w PKS i zamieniono ją na dziecko cara a herb Bochyńskich dano dla Pawła Krzymowskiego podstawiając go pod Piotra Idziak i Piotra Główkę.

Następnego kolegę mojego syna Jakuba Pióreckiego podstawiono pod Ubezpieczalnię, gdzie syn został agentem ubezpieczeniowym, a zawłaszczono jego dane dla osoby pozorującej go, która odbyła za niego szkolenie i odebrała za niego pieniądze, które syn zarobił aby uprawdopodobnić podmianę.

Osoby te były przy rozdaniu dyplomów inżyniera aby upozorować na zdjęciu mojego syna, którego w tym czasie kościół ewangeliczny wywiózł na ewangelizację do lasów spalskich w połowie uroczystości rozdania dyplomów. Celem było podstawienie dla niego Agaty Bocian udającej z nim związek do fałszywej linii genealogicznej na Bory. Kościoły wykorzystały tragedie ludzkie aby zniszczyć dzieci duchowo. Nastąpiła obecnie próba podtrawienia mojego syna Jakuba Pióreckiego za Dariusza Kornaszewskiego , który wcześniej wykorzystał swojego syna Adama Pióreckiego przez zmianę nazwiska na Kornaszewski tak jak zmienił nazwisko jego ojciec po rozwodzie. Zamieniono mojego syna Jakuba Pióreckiego na Adama Kornaszewskiego i podstawiono jako związek homoseksualistów zamieniając ich na ich ojca Dariusza Kornaszewskiego, który doprowadził do wytworzenia fałszywego długu na wodę z moją siostrą Beatą Marią Idziak, która posługuje się wytworzoną tożsamością Bożena Piórecka z domu Mazurek podstawioną pod moje dane z pierwszego związku Bożena Piórecka z domu Bochyńska, gdzie były mąż Dariusz Piórecki zrobił dział spadku po mnie i dorobił zadłużenia oddając swoją tożsamość dla wojska i wywiadu. Dariusz Piórecki przerobił się na Bochyńskiego według systemu bankowego zamiany rodziny żony na męża i odwrotnie zamieniając jego druga żonę Ewę Kornaszewską na Ewę Bocheńską. Z tego powodu poczta Starachowicka, przesyła awizo elektronicznie na ul. Bohaterów Westerplatte 11, gdyż pod numer 1/1 podstawiono Dariusza i Ewę Kornaszewskich. Poinformowano mnie, że się rozwiedli co oznacza podstawienie na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 innego zestawu osób jako Dariusz Dąbrowski podstawiony jako Bochyński , gdyż wcześniej w Kielcach podmieniono Zygmunta Dąbrowskiego na Zygmunta Pióreckiego dla rządu.

Ewa Kornaszewska miała wejść jako żona Dariusza Dąbrowskiego zabierając moja wnuczkę Wiktorię Kornaszewską udając jej matkę przed zawarciem fałszywego związku Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas udającej Bochyńską z Dariuszem Dąbrowskim odgrywającym rolę Bochyńskiego.

Zastosowane podmiany ukryto przez Ewę Eugster z Dariuszem Kot, którzy pozorowali małżeństwo ma ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 a byli moimi świadkami na ślubie z Jerzym Kaźmierczyk 28.06.2008 roku w gm Brody Iłżeckie.

Wykorzystano akta, że został mąż uderzony przez Dariusza Kot, aby podmienić pod akta policjanta, który podłożył mi dokumenty na obligatoryjnym druku ujednoliconym, gdzie wymieniono uszkodzenie ciała przez osobę najbliższą w Paradyżu do Torunia. Celem tych działań była podmiana mojej osoby na Katarzynę Putin, która jest córką Edyty Maksalon i Dariusza Pióreckiego, a którą wychowywała Ludmiła Putin podstawiona pod Ludmiłę Mazurkiewicz. Z tego powodu byłam w budynku zakładu psychiatrycznego w Łodzi, gdzie jest tablica z profesorem dr. Mazurkiewiczem w celu podmiany moich akt na Martę Bochyńską podstawioną pod Katarzynę Putin zamienioną na Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była to przyczyna dopisania Jerzemu Kaźmierczyk za córkę Zuzanny Maksalon, gdyż zamierzano podstawić pod dane Katarzyny Putin później Annę Piórecką na Ostrowiec Świętokrzyski matkę Zuzanny Maksalon. W tym celu poinformowano mnie, że dane mojej córki Marty Bochyńskiej zostały umieszczone Holandii. Maria Putin miała zastąpić moją siostrę Beatę Marię Idziak pod nazwiskiem Bożena Piórecka z domu Mazurek , podstawiając ją za Marię Krasuską w Ostrowcu Świętokrzyskim z tego powodu w Zug podstawiono za spadkobierców W. Putina w APE-CH GmbH i APE Umwettechnik AG.

Na działce Nowowiejska 29 doszło do uwiarygodnienia przez Sąd fałszywego protokołu dorobionego dla Czesława Daleszak i jego żony Lidii Daleszak oraz Lidii Maksalon, gdzie wpisano przy sprawie ich niedotyczącej Czesławę Wojciechowską z domu Mazurek i Apolonię Kuźbik z domu Mazurek sióstr przybranych mojego dziadka, aby w protokole zawrzeć fałszywe zeznanie przerabiając moją mamę na Bocheńską z domu przy ulicy Nowowiejskiej 29 w drodze dojazdowej na której dorobiono genealogię dla Olgi Romanow. W tym celu Annę Wojciechowską zamieniono na moją skradzioną córkę Annę Piórecką co powoduje połączenie z Niemcami przez próbę włączenia Ukrainy do Niemiec wykorzystując pomarańczową rewolucję jako finansowanie z USA . Wykorzystano Bohdana Żakiewicza do kradzieży obrazów w 2004 roku, kiedy jeszcze go nie znaliśmy z mężem co oznacza, że współpracował z Barbarą i Jerzym Bochyńskimi z Katowic . Bohdan Żakiewicz został podstawiony za Jerzego Idziak męża Wandy Idziak. Pani Wiesława Główka jest żydówką z Ukrainy i współpracowała z bankierem komunistycznym w Włoszech co oznacza, że współpracował z nią również Bohdan Żakiewicz, który podał się za spadkobiercę na spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o., aby ukryć fakt korzystania z pieniędzy przekazanych przez PPH AE-Jerzy Kaźmierczyk dla Wiesławy Główki w kwocie 200,- tysięcy złotych na uruchomienie finansowania SOF-ART Sp. z o.o. Pieniądze skradziono przez dział spadku na spółce SOF-ART Sp. z o.o i Jerzym Kaźmierczyk pod którego podstawiono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, a pieniądze użyto do zakupu Huty Ostrowiec przez Celsa, której udziałowcem jest Skarb Państwa.

Połączono przez Centrum Medyczne w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79 dane pacjentów z profesorem Mirunkiewiczem z Anglii , który zaprosił mnie na jego wykład, gdzie prezentowałam kilka swoich utworów muzycznych. Jest on połączony bezpośrednio z fałszywymi Romanow w Anglii i jest znajomym pana Andrzeja Pachowskiego co łączy z Bohdanem Żakiewiczem. Pan Mirunkiewicz przysłał kartę świąteczną na ulicę Nad Kamienną 25, aby upozorować związek rodzinny i podmienić mnie na Annę Piórecką moją córkę.

Na wszystkich nieruchomościach po moich rodzicach zastawiono zasadzki przez pozorantów moich spadkobierców, którzy doprowadzili do podmiany moich danych próbując mnie umieścić w zakładzie psychiatrycznym do podmiany tożsamości, aby za mnie podstawić Żydów i Policje co jest oszustwem i zbrodnią historyczną przez wykorzystanie dzieci przez Policję. W momencie podstawienia Dariusza Dąbrowskiego na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach i Marii Putin w Ostrowcu Świętokrzyskim miała nastąpić likwidacja naszych rodzin, zastępując ich rodzinami funkcyjnymi.

Ukryto takie działania przez upozorowanie Jakuba Pióreckiego i Marty Bochyńskiej na małżeństwo zastępują w Irlandii Jakuba Pióreckiego przez Luka udającego Bochyńskiego. W tym celu wykorzystano podstawienie różnych nazwisk pracowników firmy męża, aby podstawić pod wcześniej wykreowaną fałszywą genealogię. Podstawiono byłego męża radnej miejskiej Joanny Główki, aby stworzyć zamianę na Krakowiaków przenosząc nazwisko na jej byłego męża. Tu nastąpiło dorobienie genealogii dla Radziwiłł przechodząc dalej na Mazurek. W tym celu doszło do podmiany rodziny w sprawie INs 956/09 SR Starachowice, która została sfabrykowana i wydano postanowienie po śmierci mojej mamy dla Waldemara Maksalona, który udawał spadkobiercę po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, która została podmieniona na Filomenę Jadwigę Mazurek z domu Bochyńska co jest oszustwem.

Wykorzystano sprawę jego brata Wiesława Maksalon, który ukrył prowadzenie fałszywych spraw dla Wiesławy Główki i z tego powodu dokonano podmiany Wiesława Maksalon i Wisławy Maksalon zamienionej na Wiesławę Główkę, która podała się za spadkobiercę carskiego mienia robiąc dział spadku po Jerzym Kaźmierczyk na spółce SOF-ART Sp. z o.o., gdzie podstawiono Katarzynę Putin za Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim jako Bochyńską.

Pierwsza podmian była w miejscu Franciszka Bocheńskiego podstawiono Franciszka Guzik następnie Franciszka Maksalon, Franciszka Mazurek a obecne następuje podmiana na pracownika mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wiceprezesa Piotra Główkę pod którego podstawiono papieża Franciszka na Dom Marty. W tym celu wpisano Piotra Główkę rzez komornika na mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako wiceprezesa SOF-ART Sp. z o.o. w celu doprowadzenia do realizacji fałszywych windykacji na długi dorabiane przez fałszywych spadkobierców.

Obciążono Piotra Główkę długiem Dariusza Pióreckiego, a celem tego było podstawienie Piotra Główki pod Piotra Idziak , którego zamieniono na Jakuba Pióreckiego mojego syna, którego miał zastąpić obcy człowiek zamieniając dalej na Jerzego Kaźmierczyk mojego męża, którego podmieniono na Dariusza Kornaszewskiego. Pod dane mojej córki Marty Bochyńskiej na Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiono wszystkie Ewy a na końcu Beatę Marię Idziak jako Bożenę Piórecką i Bożenę Bochyńską na Willę Rosochacz i Ostrowiec Świętokrzyski , która udaje żonę mojego obecnego męża. Pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zameldowana na Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiono Wiesławę Główkę jako matkę Piotra Główki. Wykorzystano jej zamieszkanie na ulicy Zachodniej 1, aby zamienić na mieszkanie Mazurków w tej samej klatce, następnie wszystko podstawić pod dawny mój adres ulica Zachodnia 1/16, gdzie podstawiono sąsiadkę Bożenę Niewiadomską podmienioną na Włocławek pod dane Marty Bochyńskiej. Podstawiono wszystkich jako spadkobierców po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku fałszując moje dane na Bożena Piórecka z domu Mazurek córki Alicji i dopisano Beatę Idziak do rodziny Waldemara Maksalona, aby połczyć ulicę Batorego 8 w Katowicach z ulicą Bohaterów Westerplatte 8 w Starachowicach z Waldemarem Maksalon, gdzie wcześniej mieszkał Mazurek przez co kryto fałszywą genealogie w parafii Wszystkich Świętych. Nazwiska w parafii są podmieniane przez „x” co powoduje podstawienie rożnych znaków jako jednej osoby. Pani Wiesława Główka została postawiona za mnie i dokonano dział spadku na firmie SOF-ART Sp. z o.o., gdzie pobierane są pieniądze przez windykacje na wodę na Lipie Henryk Szyb. Upozorowano chorobę psychiczną w nieujawnionych fałszywych dokumentach w celu podstawienia choroby pani Wiesławy Główki, której chorobę dorobiono, aby ukryć działania rządu i kościoła. Takie osoby eliminowane są przez wpisanie prób samobójczych. Pani Wiesława pobrała 200,- tysięcy zlotach na przygotowanie finansowania SOF-ART Sp. z o.o. z depozytów carskich, które ukradziono przez Celsa na zakup Celsa Huta Ostrowiec, aby ukryć oszustwo. W tym celu Wiesława Główka z Dariuszem Kot upozorowali konflikt odgrywając scenę przez panią Wiesławę Główkę , która przez ZUS robiła na śniegu orła. Celem tego było zamiana znaczeń Orla z Maryją na piersi na osobę chorą psychicznie, aby odnieść się do nagiej kobiety na orle pokazanej w, gazety opisującej Wiesławę Główkę w celu ukrycia pobrania depozytów. Starano się ośmieszyć rodzinę i zadrwić z rodu Dawida po mieczu. Sąd w Kielcach przez opinie psychiatryczne Wiesławy Główki ukrył ją, gdyż współpracował z parafią Wszystkich Świętych i dokonano dalszej podmiany na Sędzinę Barbarę Bochyńską a mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Jerzego Bochyńskiego. Następnie doszło do podmiany Barbary Bochyńskiej na sędzinę Barbarę Trębską i Jerzego Bochyńskiego na Jerzego Małachowskiego udających spadkobierców mojej rodziny. Wykorzystali oni dawny adres SOF-ART z ulicy Grzybowej, gdzie dokonano reaktywacji Wytwórni Wód Gazowanych i Centralnego Okręgu Przemysłowego zamienionego na Centralną Organizację Pozarządową w Radomiu. Następnie przez ten sam NIP dla LAMI-ART sc windykowano firmę SOF-ART Sp. z o.o. z tym samym NIP tworząc dwie firmy. Dokonano podmiany akt z Katowic na Ostrowiec Świętokrzyski przez Sąd Rodzinny i dokonano podmiany rodziny i działu spadku po mnie i moim mężu Jerzym Kaźmierczyk oraz naszych rodzicach za ich życia.

Karol Wojtyła „Elementarz Etyczny” str. 80

„Aby podporządkowanie to było rozumne, sama idea musi istotnie stać ponad człowiekiem. Człowiek, który mocno czuje wielkość takiej idei, to człowiek pokorny. Czuje zaś wielkość idei, jej nadrzędność, taki człowiek, który rzetelnie stara się ją realizować”

Druga Księga Machabejska 12,3-7

„Mieszkańcy Jafy popełnili taką oto zbrodnię: poprosili aby Żydzi, którzy wśród nich mieszkali, weszli razem ze swoimi żonami i dziećmi do przygotowanych wcześniej łodzi, jak gdyby nie mieli względem nich żadnych wrogich zamiarów, lecz tak, jakby działali z ogólną uchwalą miasta. Żydzi przyjęli to również jako ci, którzy chcą pokoju, a niczego złego nie podejrzewają. Kiedy byli jednak daleko od brzegu, tamci wrzucili ich w głębinę, topiąc co najmniej dwieście osób. Kiedy Juda dowiedział się o okrucieństwie popełnionym względem jego rodaków rozgłosił tę wiadomość wśród ludzi, którzy z nim byli, a wzywając. Boga jako sprawiedliwego sędziego wyruszył przeciwko zbójcom swoich braci, w nocy podpalił port, spalił łodzie i wymordował tych którzy tam się schronili. Ponieważ obszar był zamknięty, wycofał się aby powtórnie powrócić i wytępić wszystkich obywateli Jafy.”

Moja rodzina pochodzi z Judy i zamordowano moich rodziców podstępem przez osoby, które podają się za Żydów lecz Żydami nie są.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s