Trzy Siostry

Starachowice 01.08.2015

IMG376Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Sąd Okręgowy w Toruniu(Okresowy)

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11
Informacja do Sądu Rejonowego w Toruniu

Trzy siostry i trzy kościoły

Doszło do wykorzystania moich danych osobowych oraz ich powielenia w celu podstawienia agentów wywiadu, którzy reprezentowali moją siostrę Beatę Idziak pozorującą dla komunistów mnie. Spowodowało to dorobienie na Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Radom, Włocławek, Zakopane i inne miejscowości fałszywych linii genealogicznych. W tym celu Beata Idziak współpracowała ze Skarbem Państwa podstawiając się pod wszystkie nazwiska jakie używałam: Bożena Piórecka z pierwszego małżeństwa, po rozwodzie Bożena Bochyńska oraz obecnie po ślubie w 2008 roku jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co jest widoczne w Księgach Wieczystych i Urzędzie Miasta Starachowice. Beata Idziak na moje nazwiska pobrała kredyty i zadłużyła mnie ponad miarę z fałszywymi spadkobiercami, aby ukryć za nimi siebie. Spowodowało to, że z funduszy carskich korzysta moja siostra Beata Idziak, fałszywi spadkobiercy po mnie i Urząd Miasta Starachowice. Mnie z mężem Jerzym Kaźmierczyk pozbawiono środków do życia aby nie dopuścić do jakichkolwiek spłat rachunków w celu wytworzenia windykacji komorniczych do ukrycia kradzieży carskiego mienia na miliardowe kwoty.

Sędzia Wojciech Pruss w Toruniu w sprawie IIK 164/11 poinformował, że Skarb Państwa stał się właścicielem depozytów carskich a rodzina nie żyje. Sędzia w Toruniu określił to co zrobił Bank Watykański i Polski Rząd przy pomocy Urzędu Miasta Starachowice co spowodowało podmianę mojej tożsamości włącznie z ZUS. Powodem tych działań było umieszczenie w Kościele Katolickim fikcyjnej osoby pod moimi danymi osobowymi jako mnie, gdyż nie byłam w Kościele Katolickim i papież obłożył mnie klątwą, gdyż doprowadził do sfałszowania danych osobowych mojej rodziny w celu kradzieży depozytów carskich. Następstwem działań papieża były fałszywe opinie psychiatryczne dla członków mojej rodziny, które ukrywały fałszywą genealogię w Banku Watykańskim umożliwiając kradzież dla komunistów. Z tego powodu wytwarzane są przez rząd różne afery aby ukryć wykorzystanie przez rząd mafii do kradzieży carskiego mienia, dla rządku i kościoła. Afera Koloseum jest związana z pozyskiwaniem historycznych obiektów w celu dorobienia dla nich fałszywych spadkobierców podstawionych jako prawowitych właścicieli w przeszłości. Kolejnymi takimi firmami jest Manor House i Forever Living Prodact. FLP dokonał zapytania czy w Krakowie dla Rex Mona będzie możliwa sprzedaż Teatru Słowackiego, który mieści się w zabytkowym obiekcie. Kurtyna w Teatrze jest dziełem Siemieradzkiego, a obraz Siemieradzkiego znajdował się w mieszkaniu Marina Bochyńskiego, którego skradziono w 1978 roku po jego śmierci w Starachowicach. Marian Bochyński nie miał dzieci ale wytworzono po nim linie genealogiczne dla Krzemińskich.

Urząd Miasta Starachowice dokonał przestępstwa w zmowie ze Starostwem Powiatowym, które skarży potajemnie męża i mnie podstawiając za mnie moją siostrę Beatę Idziak jako Bożenę Bochyńską z Kaźmierczyków w celu udawania żony mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

W tym celu dorobiono papiery psychiatryczne przez ART-B, który przejmuje wszystkie NFZ w Polsce pod fałszywe dane w Izraelu i Banku Watykańskim a pieniądze pochodzą z windykacji Jerzego Kaźmierczyk przez dokumenty, które skradziono od teściów przez Policję. Powodem tego jest powielenie spółek męża PPH APE, SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w celu ukrycia dokonywanych obrotów i zadłużeń. Rząd Polski dokonał przestępstwa przejmując teren SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb i tworząc pod-spółki przez które wyprowadził miliardy dolarów, a główne centrum dowodzenia znajduje się w Urzędzie Miasta Starachowice i Opoczno. Te same czynności są powielane w spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , gdzie pojawiły się moje dane w zarządzie na nazwisko Bożena Piórecka, mimo że nie byłam właścicielem ani w zarządzie. Urząd Miasta sfałszował dokumenty tworząc spadkobierców przez Sędziego Huberta Wicik, dla fałszywych spadkobierców podstawiając komunistów. Powielono moją osobę na dwie aby dorobić mojej mamie dziecko z nieprawego łoża. Opłacani geodeci z kradzionych pieniędzy dorobili podziały dla fałszywych linii genealogicznych. W ten sposób na garażu na Bohaterów Westerplatte 1/1 doszło do podziału na dwie Bożeny Bochyńskie-Kaźmierczyk. Dla jednej z tych osób dorobiono nadzór sąsiadki Heleny Surma dorabiając fałszywe opinie psychiatryczne jak również dla moich dzieci. Druga Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk została podstawiona pod Urząd Miasta, który wpisał się na część garażu, gdzie dorobiono długi przez pobrane kredyty przez Urząd Miasta , Beatę Idziak i sąsiadów jako spadkobierców, aby wytworzyć podatki pod zastawione carskie mienie w celu windykacji kryjąc przez windykacje pod-spółki SOF-ART Sp. z o.o., którą zarządza Urząd Miasta dla Skarbu Państwa, który orzekł w Toruniu, że rodzina carska nie żyje i zamienił długi na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

W ten sposób Sędzia Wojciech Pruss został wprowadzony w błąd i na tej podstawie doszło do dalszych kradzieży podstawiając Bohdana Żakiewicza pod Jerzego Idziak jako rodziny Beaty Marii Idziak zamienionej na Marię Gudewicz w Białymstoku. Wszytko ukryto przez windykacje Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przez wytworzone pod-spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którą przejął Skarb Państwa na ulicy Radomskiej 29 wykorzystując moje dane osobowe na Bożena Piórecka. W SSE Starachowice ma udziały Urząd Miasta tak samo jak w Wodociągach, które tworzą rachunki na wodę aby dorobić windykacje kryte przez siostrę Beatę Idziak.

Moja siostra Beata Idziak nie ma prawa do dziedzictwa rodowego dlatego podała się za mnie. Długi są potrzebne aby zasilać kapitałem dłużnym pod-spółki by przez windykacje zasilać reaktywowane firmy Centralnego Okręgu Przemysłowego dla fałszywych spadkobierców wytworzonych przez Urząd Miasta Starachowice pobierając pieniądze przez windykacje Jerzego Kaźmierczyk w sprawie IIK 164/11 w Toruniu. Z tego powodu moja siostra Beata Idziak doprowadziła do wydania dokumentów dla komunistów i podała się za spadkobiercę mojej twórczości. Poczta Polska SA wydała pieniądze za książkę „Zakazana Prawda” dla osoby pracującej dla mojej siostry Beaty Idziak. W Banku Pocztowym w Bydgoszczy również wykorzystane są nasze dane osobowe i obroty na spółce SOF-ART Sp. z o.o. Z tego powodu dokonano zamknięcia konta w tym banku dla spółki SOF-ART Sp. z o.o. aby ukryć obroty, gdyż Urząd Pracy wytworzył pod-spółkę SOF-ART Sp. z o.o. jako osobę fizyczną „SOF-ART Sp. zoo Dariusz Piórecki” na co wydał dokument. Mąż Jerzy Kaźmierczyk wydal w Toruniu fakturę na dwie książki co spowodowało ukrycie jej przez pod-spółkę SOF-ART Sp. z o.o. kontrolowaną przez Urząd Miasta Starachowice, który zadłużył Miedzną Drewnianą 244 i Pałac w Białaczowie. W tym celu przerobiono mojego syna Jakuba Pióreckiego na agenta policyjnego a następnie jego dane podstawiono na Miedzną Drewnianą 244 i upozorowano, że jest spadkobiercą podstawiając go pod dane osobowe teścia Jana Kaźmierczyk dorabiając akta karne w Toruniu IIK 197/10 w celu podstawienia pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Aby na koniec podstawić Jakuba Pióreckiego jako spadkobiercę w Miedznej Drewnianej 244 do pod-spółki SOF-ART Sp. zoo Dariusz Piórecki” windykującej SOF-ART Sp. z o.o. przenoszą winę na prezesa Jerzego Kaźmierczyk i windykując PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, firmę która wystawiła akredytywy dla SOF-ART Sp. z o.o. do Belgii i Turcji na kwotę 5 milionów USD.

Ukryto to na Misji w Marly w Szwajcarii, gdzie wytworzono fałszywych Tarnowskich i Lubomirskich. W tym celu wykorzystano dwoje moich skradzionych dzieci Annę Piórecką i Michała Pióreckiego. Pod Michała Pióreckiego podstawiono Michała syna policjanta w Starachowicach przechodząc na nazwisko Nowak w Cieszynie i Czechach podstawiając fałszywego hrabiego Nowaka. Tak jak na podstawie Izoldy Łódzkiej wytworzono księcia Łódzkiego tak obecnie następuje próba wytworzenia fikcji księcia Cieszyńskiego, aby przejść na miasto Cieszyn podzielone na pół tworząc dział spadku dla fałszywych Romanow. Firma ART-B wytworzyła oscylator pobierając pieniądze z rożnych banków wykorzystując lukę w prawie, aby wykorzystać ją dla rządu. Firma ART-B ulokowała kapitał w Izraelu i przeszła na Bank Watykański, ukrywając pieniądze pod fałszywymi danymi osobowymi tworzonymi przez NFZ, tworząc prywatne ośrodki na fałszywych danych osobowych. Wykorzystano w tym celu pracownika SOF-ART Sp. z o.o. pana Mieczysława Gąsiorowskiego aby podstawić twórców ART-B czyli pana Gąsiorowskiego, Baksika i Jana Wojnara, którego żona otworzyła prywatny Ośrodek Medycyny w Irlandii jak również na Sycylii. Pan Mirosław Gąsiorowski został podstawiony bezpośrednio pod Wacława Bocheńskiego na Szczekarków gmina Wilków a jego matkę Józefę podstawiono za mojego ojca Józefa Bochyńskiego.

Schemat działania komunistów jest następujący: Skradzione mienie ukryto za biznesmenami Kulczyk i Solorz-Żak, których dzieci po latach mają zawierać związki z fałszywymi arystokratami, którzy pozorują, że przybyli z zagranicy i po wymordowaniu mojej rodziny miały przyjechać ich dzieci będące moimi skradzionymi dziećmi i wnukami z carskim DNA. Może nastąpić pojawienie się podobnych osób w wyniku postępu naukowego, którzy umożliwia klonowanie człowieka z wątroby. Z tego powodu podstawiono na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, sąsiada pana Wątrobę pozorując klona. Mankamentem klonów ludzkich jest to, że nie są tak inteligentni co powoduje , że podmiana nas byłaby ukryta przez opinie psychiatryczne o uszkodzeniu ciała. Następnym ważnym elementem jest to, że osoby te starzeją się szybciej i potrzebują dostarczenia komórek macierzystych. W TYM CELU PROMOWANA JEST ABORCJA. Preparaty z komórkami macierzystymi miały zaspokoić potrzeby tych osób ukrywając to w rożnych sieciach jak FPL. Firma ta zrobiła dział spadku na mnie i moim mężu Jerzym Kaźmierczyk i jego firmie Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Firma FLP zrobiła dział spadku po Marcie Pióreckiej wykorzystując zmianę nazwiska na Marta Bochyńska i podstawiono Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk jako Bochyńską podstawioną jako spadkobierca na spółkach SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i PPH-APE-Jerzy Kaźmierczyk. Doprowadziło to do windykacji Skarbu Państwa przez Urząd Miejski w Starachowicach swojego pracownika przerobionego na spadkobiercę po mnie i moim mężu Jerzy Kaźmierczyk. Dlatego męża dwie siostry Marta Cybulska i Wioletta Wiatrowska i moja siostra Beata Idziak dorobiły nam opinie psychiatryczne aby ukryć dorobione opinie psychiatryczne dla naszych rodziców oraz akta karne. Jest to niewidoczne i windykowane są depozyty carskie przez skarżenie Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu przez rodzinę i tajnie mnie przez siostrę Beatę Idziak, która jest w Irlandii i udaje mnie w Toruniu. Windykacja jest zrobiona na wszystkie przestępstwa mafii, które są w archiwach Policji i Prokuratury i Sądu w celu wytworzenia windykacji przez podłożenie akt. W tym celu dorabiane są paragrafy i opinie psychiatryczne aby połączyć z rożnymi miejscami i przestępstwami i wypadkami, gdzie dokonuje się podmiany rodziny i działu spadku. Komunistów i fałszywych arystokratów kryją biznesmeni. Obecne działania po śmierci Jana Kulczyka zbiegły się z moim zgłoszeniem do Prokuratury wniosku o zwrot skradzionych dwojga dzieci po urodzeniu. Doprowadziło to do powtórzenia sytuacji z przeszłości kiedy ukradziono dzieci do Kościoła Katolickiego przy udziel mojej siostry Beaty Marii Idziak. W dniu wczorajszym dowiedziałam się o przedwczesnym urodzeniu bliźniaków przez moją synową Lajla Sergiejew-Kornaszewska i ich śmierci. Informacje otrzymałam od Jakuba Pióreckiego a w tym czasie nastąpiła zamian Lajla Sergiejew-Kornaszewska na Lajla Kornaszewska-Sergiejew w celu cofnięcia czasu dla Cerkwi Prawosławnej i kradzieży dla nich dzieci. Wynika to z faktu, że cerkiew również wytworzyła swoją linię fałszywych Romanow i nie przyznała się do rodziny carskiej w Polsce. Podmiana następuje w Kielcach w Kościele Ewangelicznym i Prawosławnym, gdyż Biskup Kościoła Prawosławnego w Łodzi nie przyznał się do rodziny carskiej i pozwolił swoim działaniem na badania psychiatryczne, które miały służyć do podmiany na fałszywe dorobione akta pod sfabrykowaną fałszywą linię wykreowaną przez kradzione dzieci. Oznacza to, że Kościół Prawosławny również objęty jest klątwą rodziny carskiej w linii cesarskiej Dawida, włącznie z Kościołem Ewangelicznym, który współdziałał w Kielcach w podmianie rodziny.

Tak jak Prezydent Busch oddał wyspę Governers Island za 1,- dola do miasta Nowy Jork tak Lidia Daleszak podstawiona pod Lidię Maksalon podała jedną złotówkę jak Pawlak i Kargul jako wiano za sprzedanie moich dzieci aby dwa obozy otrzymały dwoje dzieci pozorując , że są ich rodziną. Jena złotówka znaczy dział spadku po Janie Kulczyku a moje dzieci jako sprzedaż ich, odnieść można do czasu moich urodzin, gdy akuszerka powiedziała do mojej siostry , że idzie mnie ukraść, chyba, że ona mnie wykupi. Moja siostra dała 10,- groszy a obecnie cena wzrosła do jednej złotówki czyli pięćdziesiąt groszy za każdego niemowlaka. Doszło do działu spadku na Lipie Henryk Szyb 1. W rzeczywistości są to handlarze ludzi włącznie z kościołami. Każda osoba, która handluje moją rodziną jest objęta klątwą

Doszło do podstawienia do działu spadku moich wnucząt na Lipie Henryk Szyb, gdzie zameldowany jest Dariusz Kornaszewski, który wcześniej nazywał się Piórecki. Jego dane podstawiono pod obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk do spółki, gdzie pieniądze liczy Urząd Miasta Starachowice, który doprowadził do zadłużenia nieruchomości wpisując podatki za carskie mienie kryjąc się na Miedznej Drewnianej 244 oraz Pałacu w Białaczowie. W tym celu podstawiono Martę Bochyńską, której dorobiono papiery psychiatryczne na nazwisko Agnieszka Kornaszewską zamieniona na Agnieszkę Kowalczyk po czym podstawiono Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk jako Bochyńską spadkobiercę. W tym celu Urząd Miasta w dniu wczorajszym od tego samego urzędnika w jednej sprawie przysłał dwie koperty jednakowo zaadresowane aby wytworzyć dwie tożsamości o jednakowym nazwisku dla mnie i siostry pod moim nazwiskiem Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Urząd Miasta wydał dokumenty, które są dowodem podmiany mojej carskiej rodziny. Mojego tatę Józefa Bochyńskiego zamieniono na Józefa Mazurek i podmieniono na Miedzną Drewnianą na Józefa Kaźmierczyk dziadka męża. Stworzono fikcję w Starachowicach, że jestem z domu Mazurek podstawiając mojemu zmarłemu tacie fikcyjną żonę Alicję Mazurek. Podstawiono moje dane osobowe dla mojej siostry Beaty Idziak przez Urząd Miasta Starachowice, który dla niej wpisał naszego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego z adnotacją rodowe Bocheński. W tym wypadku Urząd Miasta nie chciał wykazać nazwiska rodowego mamy powołując się na system komputerowy. Powodem tego jest zamiana mojej mamy z domu Mazurek na Bocheńską z domu podstawioną na Miedzną Drewnianą 244, gdzie podstawiono dwoje moich dzieci Martę i Jakuba przez Urząd Skarbowy w STARACHOWICACH. Stworzono fikcyjną Bożenę Bochyńską z domu Kaźmierczyk i podstawiono Helenę Podpłońską zmarłą babcię mojego męża zamieniając na Starachowice pod Helenę Surma żyjącą tworząc dla Heleny Podpłońskiej fałszywy związek. Ukryte to zostało na garażu, gdzie podstawiono Helenę Surma na nieruchomości po moich rodzicach i Urząd Miasta pozorując moją i męża Jerzego Kaźmierczyk śmierć oraz przejęcie przez Skarb Państwa naszego mienia w fałszywych sprawach Sadu Rejonowego w Toruniu. W tym celu wstawiono również innych sąsiadów aby ukryć podmianę rodziny i Beatę Idziak , która w przeszłości uczestniczyła w kradzieży moich dzieci co obecnie powtórzono przy moich wnukach kryjąc przez akta medyczne w przejętych NFZ przez ART-B. W tym celu żona Jan Wojnar który był w ART -B uruchomiła ośrodek medyczny w Irlandii. Mają ono również nieruchomości na Sycylii. Przez fałszywe akta medyczne dokonuje się podmiany rodziny oraz przez sprawy sądowe. Na ulicy Nad Kamienną 25 wykreowano Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawioną pod Elżbietę Włodarczyk i jej syna Sebastiana Turowskiego, którego podstawiono pod Sebastiana Maksalon za którego podstawiono Sebastian Kulczyk kryjąc dział spadku na moich wnukach przez zmarłego Jana Kulczyk. Połączone jest to wszystko z komitetem PZPR w Starachowicach i Katowicach. W Katowicach podstawiono Dominikę Maślisz pod Dominikę Kulczyk, która wyszła za fałszywego Lubomirskiego, przerabiając Annę Maślisz na Annę Piórecką. Obecnie skradziono dzieci pozorując śmierć aby zamienić Annę Piórecką i Michała Pióreckiego na dwie córki Adama Kornaszewskiego, które uznano za zmarłe, zamieniając je na Sergiejew do Cerkwi Prawosławnej, aby rodziny dwóch biznesmenów Kulczyka i Solorz Żak połączone zostały, przez Elżbietę Włodarczyk w celu umożliwienia powrotu do kraju dzieci pozorując że komuniści nie mordowali ludzi, kryją współpracę kościoła z komunistami. PiS miał kryć zbrodnie komunistyczne pod hasłami prawicy, przywłaszczając sobie dorobek życia moich rodziców i dziadów, mój i całej rodziny.

Podstawiono po zamordowaniu cara Mikołaja II Romanowa w Kluczkowicach niewidomego Franciszka Bochyńskiego w Starachowicach, którego pochowano w Wąchocku aby odnieść się do ślepego Heliego w Świątyni Pańskiej. Odnosząc do dzisiejszej sytuacji zamieniono pierworodnego mojego syna Adama Kornaszewskiego na lewitę i podstawiono Mirosława Lewy i jego córkę Agnieszkę Kowalczyk z Czesławem Daleszak z Kielc w celu podstawienia na Pałac w Bałtowie.

Pod niewidomego Franciszka Bochyńskiego podstawiono papieża Franciszka który prowadzi papieża Benedykta XVI co można odnieść do biblii, gdzie widnieje zapis, że jeżeli ślepy prowadzi ślepego to niechybnie w dół wpadną.

Apokalipsa Św. Jana 7,3

Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”

Z tego powodu podstawiono spadkobierców na adres Miedzna Drewniana 144 czyli błędny numer zamieniając 244 na 144 aby odnieść się do 144 tysięcy opieczętowanych wymienionych w dalszej części tekstu podmieniając sprawę z Kielc IC2627/10 „ o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej” na adres Nad Kamienną 25 w Starachowicach.

Apokalipsa Św. Jana 9,4

I powiedziano jej by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach”

W tym celu miała nastąpić mistyfikacja kryta przez tatuaże aby umieścić na czole numery, które są zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Jest to symbol kodu elektronicznego pod nowy lad z fałszywymi danymi osobowymi, gdzie eliminowano by chrześcijan zastępując ich wojskiem w celu kradzieży pieniędzy.

Apokalipsa Św. Jana 18,4

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój wyjdźcie z niej byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: Bo grzechy jej narosły- aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie. Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu tyle jej zadajcie katuszy i smutku”

Apokalipsa Św. Jan 13, 17

I że nikt nie może kupować i sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia , to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka a liczba jego 666”

Nie pozwolono nam zarabiać pieniędzy ani korzystać z własnych kont, gdyż zostały przejęte pod systemy bankowe dla osób nas pozorujących, których opłacono z naszych pieniędzy. My przeżyliśmy to co przygotowano dla świata zabrano nam pieniądze nawet za naszą książkę „Zakazana Prawda” przez Pocztę Polską SA.

Rozpoczęto akcję , która miała na celu upozorowanie mojej śmierci, a w rezultacie miałam żyć pod zmienionymi danymi , gdyż zaplanowano dla mnie cierpienie. W tym celu symbolicznie podstawiono Bożenę Szwed, która na wizytówce miła wypisane Skorpion, a jej dane podmieniono w Szwajcarii na moje. Celem było odniesienie się do słów Pisma Świętego.

Objawienie Św. Jana 9,5-6

I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukucia skorpiona , gdy ukuje człowieka. W owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie.”

Zaplanowano abym oglądała tragedię moich dzieci i wnuków przy akceptacji kościoła. Każda osoba, która będzie chciał skrzywdzić nasze rodziny jest objęta klątwą rodziny Dawida pomazańca Pańskiego.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s