Wypełnienie Fatimy Droga Krzyżowa Papieża Franciszka w Krakowie

Starachowice 02.08.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Sąd Okręgowy w Toruniu(Okresowy)

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11
Informacja do Sądu Rejonowego w Toruniu

Trzy kościoły
D
uch Maryi ikony bizantyjskiej na Jasnej Górze

Działania trzech kościołów Katolickiego, Prawosławnego i Ewangelicznego zmierzały do wprowadzenia jednej religii. Działanie takie wynika z faktu z finansowania ich działań z depozytów carskich, które zamierzali zawłaszczyć ukrywając przed wierny koniec czasu. Z tego powodu w Piśmie Świętym w katolickim przekładzie brak jest tego zapisu. W przeszłości przed 30-tu laty doszło do kradzieży dwojga moich dzieci po urodzeniu w Starachowicach, przy udziale mojej siostry Beaty Idziak z domu Bochyńskiej. Obecnie powtórzono te działania z moimi wnukami dziećmi syna Adama Kornaszewskiego w Irlandii przy udziale Policji, gdyż mojego syna Jakuba Pióreckiego zrobiono agentem policyjnym. Zamierzano porwać córki Adama Kornaszewskiego przyspieszając poród dla Kościoła Prawosławnego. W przeszłości doszło do operacji moich dzieci na Śląsku i Kielcach z tego powodu przebywały u mojej siostry Beaty Idziak. Doszło do wykorzystania moich dzieci, które były w tym czasie w Katowicach i dorobiono opiekę mojej siostry nad nimi. Wykorzystano ten fakt i podstawiono dane dzieci dla cerkwi prawosławnej wykorzystując Cerkiew Św. Marty i Jakuba w miejscu dawnej Huty w Katowicach. Dane moich dzieci przez akta medyczne z Katowic połączono ze Starachowicami, gdzie są zameldowani jako Jakub Piórecki i Marta Bochyńska na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Obecnie wniosłam wniosek o wymeldowanie ich z dniem 28.07.2015 roku.

W tym mieszkaniu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach jestem zameldowana pod nazwiskiem Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Podmieniono moje dane na Wiesławę Główkę po której zrobiono dział spadku na carskim mieniu podstawiając pod dane Wiesławy Maksalon żony Tadeusza Maksalona. Następnie pana Wiesława Maksalon podstawiono pod Franciszka Bocheńskiego niewidomego podstawionego pod zamordowanego księcia Franciszka Bocheńskiego w Kluczkowicach czyli cara Mikołaja II Romanowa w 1924 roku.

Pod dane Wiesławy Główki podstawiono papieża Franciszka opiekującego się fikcyjnym małżeństwem Marty Bochyńskiej i jej brata Jakuba Pióreckiego podstawionych jako spadkobierców po mnie i moim mężu Jerzyk Kaźmierczyk przez Urząd Miasta Starachowice. W ten sposób upozorowano naszą śmierć w systemie bankowym Banku Watykańskiego. Doszło do podmiany danych męża Jerzego Kaźmierczyk na jego dziadka Józefa Kaźmierczyk podmieniając dane na Józefa Kaźmierczak przez Policję aby wykazać związek rodziny z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W tym wypadku podstawiono papieża Franciszka pod Franciszkę Kaźmierczyk aby zamienić na Franciszkę Kaźmierczak w celu wykazania związków rodzinnych papieża Franciszka z Angelą Merkel co łączy trzy kościoły więzami rodzinnymi; cerkiew, kościół katolicki i ewangeliczny. W tym celu Martę Bochyńską zamieniono na Martę Cybulską udającą żonę Jakuba Pióreckiego podstawionego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na teścia Jana Kaźmierczyk. Zamierzano doprowadzić aby Jakub Piórecki zmienił nazwisko na Kornaszewski w celu podstawienia pod Adama Kornaszewskiego i połączenia z kradzionymi wnukami zastępując wymeldowane dzieci jako spadkobierców.

Papież Franciszek podstawiony został pod Franciszkę Kaźmierczyk podstawioną pod Łucję Kaźmierczyk w systemie bankowym jako Łucję z Fatimy a Angela Merkel podstawiono pod Helenę Podpłońską podstawioną pod Helenę Surma w Starachowicach której dorobiono dokumenty opieki nad Anną Piórecką podstawioną za mnie w Niemczech. Doszło w Starachowicach do podstawienia na działce 29 na nieruchomości Nad Kamienną 25, agentów PZPR państwa Maksalon podstawionych również pod garaż na Bohaterów Westerplatte 1/1 kryjąc sąsiadami udającymi spadkobierców po moje siostrze Beacie Idziak podstawione pod moje dane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Państwo Maksalon zamieniono na spadkobierców rodziny carskiej i podstawiono do Kościoła Katolickiego na Jasną Górę, gdzie moi dziadkowie książę Roman Bocheński i księżna Maria Róża Lubomirska brali ślub. Pod zmarłego Tadeusza Maksalon bez dzietnego młodzieńca podstawiono księdza Tadeusza Rydzyka, twórcę Radia Maryja co doprowadziło do finansowania radia przez moja siostrę Beatę Idziak współpracującą z Jarosławem Maślisz synem I sekretarza PZPR w Katowicach, który finansował wywóz złota z Dominikany. Otrzymał on do skanowania zdjęcia mojej książęcej rodziny co wykorzystał dla siebie. Moja siostra Beata Idziak podała się za mnie i żonę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Aby to ukryć wytworzono fałszywe opinie psychiatryczne w celu krycia fałszywych danych osobowych w systemie bankowym przez Zakon Templariuszy nadzorującego banki Szwajcarii i USA, zakon jest związany z Gminą Żydowską. Ksiądz Tadeusz Rydzyk wskazał w audycji w dniu 1.08.2015 roku, że doszło do walki duchowej określając napaść Bizancjum na Polskę jako przedmurza kultury łacińskiej. Oznacza to, że doszło na Jasnej Górze do walki z duchem Maryi matki Jezusa Chrystusa, gdzie jest ikona bizantyjska rodziny Dawida przez osoby zmierzające do odwrócenia modlitw w celu ukrycia oszustw na Jasnej Górze i Banku Watykańskim. W tym celu przerabiana jest Maryja matka Jezusa Chrystusa na pogańską czarną madonnę królową nieba, której wylewane są płyny. Można się domyśleć, że fałszywe faktury na wodę są oddawaniem hołdu bóstwom pogańskim. Doszło do sytuacji, gdzie na podstawie fałszywych windykacji na wodę finansowane są zakupy w Afryce diamentów dostarczanych do Kanady i Korei do Specjalnych Stref Ekonomicznych połączonych ze Stalową Wolą , Łodzią i Starachowicami w celu finansowania przez Stalową Wolą Chin. W tym celu wykorzystano firmę Eneco, gdzie podstawiono za spadkobierców Martę Bochyńską i Jakuba Pióreckiego zastępując ich Sędziną Barbarą Bochyńskim i Jerzym Bochyńskim , za których podstawiono policjantów, wykorzystując do uwiarygodnienia podmiany stare numery komórek telefonicznych firmy SOF-ART Sp. z o.o. i Jerzego Kaźmierczyk. Stalowa Wola to tereny moje babci księżnej Lubomirskiej, gdzie wywieziono maszyny z Michałowa obecnej dzielnicy Starachowic z powodu powodzi w 1904 roku. W Michalowie podstawiono Cyganów aby odnieść do Romów jako Romanowa przechodząc na Roma jako Rzym. Ukryte to zostało przez Renatę i Jacka Aksan. Stalowa Wola jest finansowana przez zamianę windykacji na wodę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach na diamenty w Afryce dostarczane do Kanady w SOF-ART House co ukryto w zbrojeniowym przemyśle jako rozliczenia eksperckie w sprawie IIK 164/11 w Toruniu.

Przyrównywano Boga do diamentu, który odbija różne światło w zależności od konta padania, nie jest dobrym porównaniem, gdyż Bóg daje poznanie w zależności od posłuszeństwa i wierności co pozwala więcej zrozumieć przez mądrość, a Jego mądrość nie ma nić wspólnego z dwuznacznością.

Zamierzano wymordować całą rodzinę Kaźmierczyk przez wykorzystanie fałszywych opinii psychiatrycznych dla teściów i dla nas wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice dla Kościoła Katolickiego i Skarbu Państwa. Papież przybrał imię Franciszek co ma odniesienie do świętego Franciszka, który usłyszał głos przed krzyżem „Franciszku wracaj do kraju”. Doszło do upozorowania papieża Franciszka na mojego pradziadka a następnie na papieża Jana Pawła II pod którego podstawione zostało skradzione serce mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Aby odnieść się do papieża Jana Pawła II w systemie papież Franciszek ma przyjechać do Polski jako pielgrzym zapisując się rok przed przyjazdem.

Należy to odnieść do zielonej mili jako drogi krzyżowej dla naszej rodziny po której miał przejść papież Franciszek na Jasną Górę co spowodowałoby wymordowanie naszej rodziny jako rodzin trzech sióstr co było zaplanowane przez połączenie Łucji z Fatimy pod moją teściową Łucją Kaźmierczyk.

Celem było ukrycie matactwa Banku Watykańskiego i kradzieży pieniędzy na fałszywe dane osobowe naszej rodziny. Z tego powodu potajemnie doszło do obłożenia ekskomuniką mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk, potajemnie przez papieża i ukrycia takiego działania fałszywymi opiniami psychiatrycznymi. Obecnie został wykryty plan zniszczenia mojej rodziny jako prawdziwego przedmurza chrześcijaństwa opartego na czystości Maryi matki Jezusa Chrystusa i posłuszeństwie wobec Boga, który zamierzano zamienić na kult królowej nieba, której wylewa się płyny.

Dowodem tego jest zaskarżenie męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu w sprawie IIK 164/11 przez rodzinę pozorującą spadkobierców pracującą dla Policji, Skarbu Państwa i Kościołów, którzy zamierzali wprowadzić Jedną Religię. Po tym fakcie zamierzano wymordować rodziny trzech naszych sióstr i zastrzelić papieża co miało być wypełnieniem Fatimy. Bohdan Żakiewicz dysponuje kwasem huminowym, który pozwala rosnąć roślinom na pustyni nazywając go „Bogdans” co jest zbieżne z filmem Pozostawieni wersja chrześcijańska, gdzie profesor współpracuje z Antychrystem.

W mediach nagłaśniane są tematy kosmitów. W rzeczywistości kosmici są wytworem eksperymentów medycznych tajnej broni wojska. Jest przygotowane całe takie wojsko. Bez mocy Bożej ludzie nie są wstanie się obronić dlatego zabierane są dzieci, aby wychować je w pogaństwie bez wiary, zastępując wiarę uczynkami zamieniając Boga na materię.

Beata Idziak powtórzyła próbę kradzieży dzieci po 30 latach w celu połączenia kościołów w jedną religię, aby ukryć podmianę danych osobowych w systemie bankowym ludzi na całym świecie podstawiając za syna Adama Kornaszewskiego jego syna Noe jako nowy początek. Bóg doświadczył nasze rodziny i nasze siostry, które nie dały nam chleba windykując na miliardy, a nawet zabierając każdą naszą pracę. To była przyszłość narodów wyszkolonych w znieczulicy mamionych złotem, których zamierzano zamienić na numer ewidencyjny na prawej ręce lub czole jako numer człowieka. Do imienia Adama jako Hadam odniósł się ojciec Tadeusz Rydzyk we wczorajszej audycji. Oznacza to, że zamierzano przejść przez mojego syna Adam Kornaszewskiego, który jako jedyny miał chrzest w Kościele Katolickim z dzieci które wychowywałam. Następnych dwoje dzieci miało chrzest w Kościele Zielonoświątkowym. W Toruniu dostarczono na zlecenie Kościoła Katolickiego fałszywe dane osobowe wyprodukowane przez Urząd Miasta i potwierdzone przez Sąd Starachowicki co ukryto fałszywymi opiniami psychiatrycznymi, które prowadziły do wymordowania całych rodzin, w celu zabrania ich tożsamości. Sądy wykorzystują fałszywe akta medyczne ze szpitali finansowanych z kradzionych pieniędzy z depozytów carskich.

Zakon Colubma w Wąchocku jest związany z wyprowadzeniem złota z Dominikany przez Jarosława Maślisza, który sponsoruje Jarosława Kaczyńskiego podstawionego pod moich rodziców. Odnosi się zakon do Santa Domingo stolicy Dominikany nad Morzem Karaibskim założonego przez Krzysztofa Colubma jako stolicy hiszpańskich posiadłości w Ameryce. Łączy to krzyżem Św. Franciszka i słowami „Franciszku wracaj do kraju” zamieniając mojego dziadka księcia Franciszka Bocheńskiego na papieża Franciszka. Zamierzano połączono finansowo Dominikę Maślisz z Dominika Kulczyk, która wyszła za fałszywego Lubomirskiego podstawionego pod Jerzego Pióreckiego teścia Andrzeja Pachowskiego zamienionego na Jerzego Kaźmierczyk na Charzewice aby ukryć finansowanie Stalowej Woli jako reaktywację COP w Sądzie w Kielcach dla fałszywych spadkobierców po carskiej rodzinie przez Urząd Miasta Starachowice windykujący PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez Martę Cybulską połączoną z Martą Bochyńską, Martą Kaczyńską i Martą Wojnar w jedną osobę jako spadkobiercę.

Dowodem planowanego morderstwa jest sprawa w Toruniu sygnatura Akt IIK 164/11 i podstawienie mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego za Jana Kaźmierczyk w sprawie IIK 197/10, która jest częścią IIK 164/11 , a teść nie był stroną w sprawie. Jakuba Pióreckiego zamieniono na Dariusza Pióreckiego , który udaje Bochyńskiego w Toruniu i windykuje przez Urząd Pracy przez wytworzoną fałszywą „SOF-ART Sp. zoo Dariusz Piórecki” jako pod-spółki SOF-ART Sp. z o.o. Jerzego Kaźmierczyk mojego obecnego męża ukrywając za windykacją energii elektrycznej w Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25. Zamierzano wprowadzić agenta policyjnego Dariusza Pióreckiego i Beatę Idziak na Miedzną Drewnianą , którą zadłużył Urząd Miasta Starachowice razem z Pałacem w Białaczowie pod kredyty na nasze dane osobowe.

Ksiądz Tadeusz Rydzyk określił, że jest walka duchowa. Z powodu rozpoczęcia eliminacji naszej rodziny i niszczenia godności naszej rodziny została nałożona klątwa najstarszego rodu carskiego Romanow w linii Rurykowiczów rodziny cesarskiej Bizancjum w linii Dawida wobec osób, które wystąpiły przeciwko naszej rodzinie do czasu zwrotu skradzionych, dzieci wnuków, godności i mienia.

Góra nie tylko jest na Jasnej Górze w Częstochowie ale również w Krakowie, gdzie na wzgórzu zamkowym stworzono w Zamku Wawelskim fałszywą genealogię pod Nowy Ład Światowy podstawiając fałszywych Tarnowskich jako zapalnik Nowego Ładu, aby wykorzystać miejsce mocy w Krakowie połączone z Chlewiskami z kamiennymi kręgami, gdzie upozorowano , że carowa poszukuje swoje dzieci podstawiając agenta Ryszarda Sorge pod hr. Platera aby połączyć z Pałacem w Białaczowie. Dokonano oszustwa i zamieniono zarządcę hrabiego Basińskiego w Chlewiskach na hr. Platera zarządcę w Białaczowie. W Chlewiskach wcześniej był podstawiony tajny radca rządu hrabia Władysław Pusłowski, aby ukryć rodzinę carską.

Plan masonerii ukryto przez Sąd w Toruniu , który sprawę sygnatura akt II K 164/11 prowadzi jako Sąd Okresowy, co określił Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu. Cele takiego podstępowania jest podmiana Sądu Okresowego na Sąd Wojskowy w Krakowie, aby połączyć z Sądem Wojskowym jako znajdowała się na Wawelu , w miejscu Rodziny Królewskiej w celu zamiany sprawy prowadzonej w Toruniu na działa spadku po rodzinie Królewskiej Polski. W tym celu następuje wykorzystanie więzienie i Zakładów Psychiatrycznych do podmiany akt osobowych i podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców, co jest spowodowane postępowaniem Kościoła Katolickiego, który fałszuje dane osobowe do Systemów bankowych do kradzieży pieniędzy. Wykorzystano fakt , że mój obecny mąż przebywał w więzieniu w Toruniu w danym budynku należącym do klasztoru i podmieniono to więzienie na Montelupich w Krakowie, gdzie był przeniesiony Sąd Wojskowy na Wawelu w przeszłości. Miało dojść do połączeni spraw karnych Sygnatura akt II K 1614/11 w Sądzie w Okręgowym i Rejonowym w Toruniu podstawionym do naszej sprawy do Krakowa, w której powielono sygnatury na dwie aby dorobić moją siostrę ale podmieniając jej dane na moje podstawiając dalej fałszywych spadkobierców carskiego mienia. W tym celu połączono z sprawą z naszego wniosku o przywrócenie posiadania rodziny carskiej, którą bezprawnie podzielono na dwie, aby wprowadzić podstępem fałszywych spadkobierców powielając moje dane pod moją siostrę Beatę Marię Idziak jako Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk, która skarży mojego męża w Toruniu. Beata nie otrzymała prawa do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów, i sprawy rodowe nie dotyczą spadkowych, co przedłożyłam w sądzie w Starachowicach po śmierci mojego taty, a co zmataczono, aby dorobić linie dla fałszywych Tarnowskich w Końskich i Dzikowie, podstawionych jako dzieci z nieprawego łoża , co godzi w dobre imię moich rodziców i dziadków i doprowadziło to do umieszczenia w otoczeniu Papieża agentów Wywiadu czekających na rozkaz.

Działania opisane prowadziły do zamachu na Papieża Franciszka i podstawienia młodzieńca na tronie, jakim miał być Jakub Piórecki, zamieniony na agenta Policyjnego a następnie zamieniony na Lidera Światowego, a mój syn miał być zamordowany z całą naszą rodziną jak i rodziny trzech naszych sióstr ojej siostry Beaty i sióstr mojego męża Wioletty i Marty. Droga krzyżowa Papieża Franciszka, miała być wypełnieniem Fatimy. Masoneria już przygotowała książki , gdzie ich wieszcze przed setkami lat już obwieszczały, że młodzieńca zamierzają postawić na tronie a sprawą koguta, dla ratowania lewka. Bóg nie potrzebuje pomocy umarł ten, który chciał podtrzymać Akrę Przymierza, zmarł. Nie ma możliwości aby Duch Jezusa Chrystus z Judy Lew, potrzebował pomocy młodzieńca. Jezus Chrystus jest Królem i Panem i zwyciężył zło a my w Nim. Pismo Święte mówi, że choćby wasze grzechy były czerwone jak krew jak śnieg wybieleją, gdyż każdy kto wzywa imienia Jezusa Chrystusa całym sercem będzie zbawiony.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s