Budowa Świątyni Salomona w Jerozolimie

Starachowice 04.08.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy KaźmierczykJerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek

Sąd Okręgowy w Toruniu(Okresowy)

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11
Informacja do Sądu Rejonowego w Toruniu

Podmiana Polaków na Żydów przez system bankowy i ZUS

Doszło do kolejnego komunistycznego przestępstwa, którego nie można wybaczyć, gdy nie ma woli naprawienia szkody. Wykorzystano mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego nieżyjącego do wyprania brudów i kradzieży PRL oddając jemu potajemnie mienie po śmierci i obarczając długiem za grabież tego mienia, krytą przez Agencję Rynku Rolnego. Mojego tatę , który był dyrektorem PKS w Skarżysku-Kamiennej przerobiono na komunistycznych dyrektorów powielając w różne miejsca aby ukryć komunistyczne kradzieże podstawiając Komitety PZPR i ich pracowników jak Maksalon i Maślisz. Aby to ukryć komuniści przekazali część pieniędzy do kościoła przez co mieli wpływ na kościół katolicki. Obecnie zamierzano zamienić księdza Tadeusza Rydzyka, który otrzymał takie pieniądze aby wykorzystać jego cegiełki na budowę świątyni w Toruniu i odbudowę stoczni w celu podstawienia ich pod budowę Świątyni Salomona w Izraelu. W tym celu Franciszka Jana Mazurka zamieniono na Franciszka Bochyńskiego pochowanego w Wąchocku.

Śmierć Jana Kulczyka zbiegła się w czasie ze śmiercią księdza Tadeusza Kulczyk, co powoduje wykorzystanie moich wnucząt przedwcześnie urodzonych podstawiając informację ,że nie żyją umożliwia podłożenie DNA do śmierci Tadeusza Kulczyk podstawionego pod Tadeusza Bocheńskiego na Rudę Maleniecką i Starachowice do reaktywowanych zakładów COP. W tym celu zamierzano zastąpić Tadeusza Rydzyka aby zrobić dział spadku na rodzinie Radio Maryja i ukryć to pod cegiełkami na świątynię , które miały posłużyć dla spadkobierców carskiej rodziny i podmiany na Świątynię Salomona w Izraelu wykorzystując Franciszka Bochyńskiego podstawionego pod Rodzinę Firlejowską w Starachowicach w Kościele Św. Trójcy podstawiając Sławomira Tatarka pracownika „PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk” jako rodziny moich rodziców co jest oszustwem. Podstawiono mojego Syna Jakuba Jana Pióreckiego pod Jana Kaźmierczyk podstawiając jego córkę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk udającą spadkobiercę po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim, podstawionym pod jego teścia hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek, zadłużając podatkowymi carskim mieniem i całej arystokracji zawłaszczone w PRL, za co obciążono na mojego obecnego teścia podstawionego pod mojego dziadka przez Starachowicki Urząd Miasta dokonujący oszustw, podstawiając mojego dziadka który nigdy nie miał długów, pod samochód na Jana Kaźmierczyk pod który obecnie podstawiono mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego, którego dane próbowano zawłaszczyć pod zadłużenia wykreowana w PRL, pod moją rodzinę. W tym celu wykorzystano wyjazdy syna tym samochodem do Sandomierza, gdzie wytworzono fałszywa tożsamość na Sandomierz i podstawiając Beatę Utnicką pod moją siostrę Beatą Marię Idziak z domu Bochyńską do Pałacu w Dzikowie, odczytując dna jako Maria Idziak podstawiając Marię Krasuską pod Ostrowiec-Świętokrzyski. Kościół Zielonoświątkowy podmienił w jednym z pism moje dane na „Ż” aby odnieść się do fałszywych danych wykreowanych prze Sąd w Kielcach do Starachowic, gdzie dorobiono bezprawnie spadkobierców carskiego mienia pod fałszywe dane włączając do sprawy

INs 716/10, co znaczy, że Kościół Zielonoświątkowy również bierze udział w brudnych pieniądzach i podmianie danych moich rodziców i dziadków, w tym celu obłożony jest również klątwą Rurykowiczów, do czasu usunięcia oszustw i naprawienie szkody. Wytworzono fałszywe akta na syna, Jakuba Pióreckiego, które zmierzano podłożyć dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby zamknąć go w Zakładzie Psychiatrycznym, przez jego rodzinę, mimo, że mieszka ze mną w Starachowicach. Powodem tego jest, to, że dokonano kradzieży w Bankach w Szwajcarii i podmieniono moje dane prze fałszywych spadkobierców i Kościół Katolicki. W Szwajcarii na Dokumentach umieszczony został adres zameldowania męża w Miedznej Drewnianej, i umieszczono mnie przy mężu, co jest powodem dorobienie dla mnie adresy w Miedznej Drewnianej, podstawiając spadkobierców po mnie żyjącej, jako Martę Bochyńską i Jakuba Pióreckiego, podstawiając moją siostrę Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej jako Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, podstawioną pod Wiolettę Wiatrowską zonę Konrada za którego podstawiono chłopaka Ewy Idziak, Konrada zwanego Gonem w Irlandii, aby odnieść się do kultu Dagona, przerabiając moje dane na z domu Mazurek podmieniając mamę na Mazurek z męża, aby dorobić dzieci z nieprawego łoża, pod kult Dagona i zatrzeć ślady po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim synu carewicza z rodu Dawida. W tym celu zamieniany jest tata na ostatniego Mazura czyli hrabiego Janem Tarnowskiego, podstawiając również Jana Mazur. Za mnie podała się moja siostra i ze żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, w Banku gdzie podmieniono moją tożsamość. Powodem jest ukrycie działu spadku zrobiony przez Jerzego Bochyńskiego podstawionego pod Jerzego Idziak, na mieniu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Zamierzano wszystko ukryć pod matactwa partii PO, aby uchwalić szkodliwe ustawy w celu ukrycia PiS , które miało zastąpić dawną partię PZPR, która miła wyłączność na rządzenie. Celem było umożliwienie jednym głosem uchwalenia ustaw Nowego Ładu pod pozorem intronizacji Jezusa Chrystusa co prowadziło do wejścia jednej religii i lidera światowego. W tym celu podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu wykorzystania cegiełek Radia Maryja na stocznię aby przejść na stocznie w USA zarządzaną przez Wacława Bocheńskiego i zamienić przyjazd papieża Franciszka na pielgrzymkę Jana Pawła II jako dział spadku po Wacławie Bocheńskim zamieniając na drogę krzyżową skradzioną w Rudzie Malenieckiej jako dział spadku w Krakowie, gdzie przy pomocy Stanisława Pikul i Banku Raiffeisen w Rumunii i rodziny Czesława Daleszaka oraz Beaty Idziak i rodziny jej męża z Francji zamierzano postawić Jakuba Pióreckiego na tronie w Krakowie zastępując go księdzem Jakubem Pióreckim w celu podstawienia Anny Pióreckiej i Lidera Światowego, będącego Niemcem, którego poznaliśmy w Szwajcarii.

Andrzej Duda miał być jak Nikodem Dyzma, przez wykorzystanie nazwisk ptaków do podstawienia szeregu osób do mojej rodziny. Ma to symboliczne odniesienie do tego co zrobili komuniści w Szwajcarii w Rapperswil, gdzie na ikonę Maryi narobiły ptaki. Serce Tadeusza Kościuszki, które tam się znajdowało było w rzeczywistości sercem Tytusowicza Romanowa z tego powodu z innego miejsca zwracano serce Tadeusza Kościuszki.

Andrzej Duda podstawiony jest pod Andrzeja Pachowskiego przez Krzysztofa Dudę w Starachowicach. Pan Andrzej Pachowski przekazał dług Piotra Bukata do Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie podstawiono bezprawnie moje dane na nazwisko Bożena Piórecka zamieniając rodowe nazwisko na Mazurek aby podstawić pana Dariusza Dąbrowskiego dla Pana Piotra Schiler Czartoryski, dla którego pracowali Jolanta Mazu i pan Jerzy Winsztal z Puław, którzy mieli nasze Pełnomocnictwo podmieniając nasze nazwiska na „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” i „Jerzy Kaźmierczak”. Nazwisko Piotr Bukat zostało podstawione pod Piotra Główkę podstawionego na Bohaterów Westerplatte 1 /1, i Lipie Henryk Szyb pod windykacje. W tym celu aby ukryć , ze na mojego ojca rząd komunistyczny i obecny zrobił windykacje rozpoczęła się windykacja mojego obecnego męża, który otrzymał prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Romanow wraz ze mną. Z tego powodu powielono moje dane i podstawiono dla byłego męża Dariusza Pióreckiego , którego podmieniono na handlarza narkotyków Dariusza Dąbrowskiego. Wykorzystano w tym celu Dariusza Dąbrowskiego który adres SOF-ART Sp. z o.o. podał do korespondencji dla Banku Raiffeisen adres spółki SOF-ART Sp.z o.o. Lipie Henryk Szyb i tam przychodziły jego wyciągi. Przerobiono Dariusza Pióreckiego na właściciela spółki mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i fikcyjnej Bożeny Pióreckiej z domu Mazurek, które to dane pojawiły się z moim PESEL w Banku Raiffeisen, gdzie podstawiono Stanisława Pikul jako właściciela spółki Marmoroc-Polska Sp z o.o, gdyż połączono ze spółkę z s SOF-ART Sp. z o.o., która miała konto w Banku Raiffeisen.

Dyrektorem banku stal się Dąbrowski i tak podmieniono dane na Lipie Henryk Szyb 1. Sfabrykowane moje dane i podstawiono Katarzynę Kaźmierczyk zamienioną na Katarzynę Kumek później Dąbrowską. Nazwisko Kumek było z jej związku z Grzegorzem Kumek, który mieszka w USA. Jego dane podstawiono pod Grzegorza Smerdzyńskiego, który pochodził z Końskich, a który był przyjacielem Bożeny Olszewskiej, która podał się za córkę mojego ojca w celu windykacji dla PRL, które zawłaszczyło ziemię mojej rodziny arystokratycznej. Za ich działania próbowano obciążyć w Toruniu mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Bank Raiffeisen wykorzystywał SOF-ART Sp. z o.o, gdzie jest obecny mój mąż Jerzy Kaźmierczyk zamieniony na byłego męża Dariusza Pióreckiego pod którego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego. W tym celu podstawiono moje dane do Marmoroc-Polska Sp. z o.o., aby wykazać dla mnie innego męża podstawiając Dariusza Dąbrowskiego i jego drugą żonę Katarzynę Dąbrowską z pierwszego związku Kumek. Podmieniono strukturę właścicielską i podstawiono jej ojca właściciela warsztatu samochodowego na Alej Wyzwolenia w Starachowicach za mojego ojca. W Skarżysku-Kamiennej określono go jako Mierzyńskiego podstawionego pod Józefa Bochyńskiego. Podstawiono Bohdana Żakiewicza i Bank Technologii pod weksel mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który przez nas nie był wykorzystany i podstawiono dla handlarza narkotyków, którego dane są wykorzystywane dla rządu i kościoła, którzy wykorzystują mafię do kradzieży pieniędzy i ukrycia własnych przestępstw.

Rząd przerobił dane mojej rodziny i kościół aby zanieczyścić wizerunek rodu Dawida co jest równoznaczne z odrzuceniem łaski Jezusa Chrystusa dla kościoła. Podstawiono Piotra Bukata w miejsce mojego męża do Marmoroc-Polska Sp z o.o., i przerobiono go jak wspomniałam na Piotra Schiler Czartoryskiego kryjąc za Peter von Schilhorn właściciela Cegielni STARK w Starachowicach, którego radcą prawnym była pani Jóźwik. Można zauważyć piekarnię pana Andrzeja Jóźwik , co pozwala kryć różne nazwiska i imiona w biznesie. Następnie podstawiono w Łodzi pod Karola Scheiblera wykorzystując dwóch synów Dariusza Dąbrowskiego Edgara pod pana Edgara z Sopotu, którego brat jest w radzie nadzorczej Banku Raiffeisen w Wiedniu. Historyczne pałace przejęte zostały przez komunistów i żydów, którzy je zadłużyli kryjąc swoje matactwa za PGR, Agencją Rynku Rolnego i Specjalną Strefą Ekonomiczną. Historyczne obiekty wykupują biznesmeni jak Piotr Bukat dla fałszywych Czartoryskich, żydów którzy podstawiają w historyczne miejsca mafię wykorzystywaną dla rządu i policji. Policja jest przerabiana za arystokrację za wykonanie zleceń niszczenia arystokracji i jej zadłużanie. Dwóch braci policjantów Zapała przyszło mnie aresztować, gdyż podstawiono pod Jadwigę Zapałę kredyty za które mnie obciążono zamieniając moją mamę na Jadwiga i mnie. W ten sposób powstali państwo Zapałowscy. Obecnie zamierzano wyeliminować panią Martę Sztachelską obrońcę mojego męża w celu zrobienia na niej działu spadku w Warszawie., gdyż przez Warszawę zamierzano przeprowadzić pana Prezydenta Andrzeja Dudę przez przygotowane akta PO, które służą do uwiarygodnienia podmiany fałszywej genealogii już zrobionej. W tym celu pana Prezydent Komorowski mówił o swojej cioci jako o wujku.

Ponieważ Dariusz Dąbrowski przerobił się na Piórecki i Kaźmierczyk doszło do nakłaniania mojego syna aby zmienił nazwisko na Kornaszewski próbując oszukać go, że teren Lipie Henryk Szyb z Willą Rosochacz będzie jego własnością podstawiając dane Dariusza Kornaszewskiego jako spadkobiercy po Jerzym Kaźmierczyk pod którego podstawiono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego za którego postawiono komunistę Jerzego Bochyńskiego, który krył zniszczenie polskiej gospodarki przez komunistów. Planowano za to obciążyć mojego tatę i takie akta są w Toruniu. Z tego powodu, że mój tata przekazał prawo mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk i mnie do dziedzictwa rodowego przerobiono moją siostrę jako żonę mojego męża a moje dane posłużyły dla pana Dąbrowskiego Dariusza posługującego się nazwiskiem Dariusz Kornaszewski zameldowany na Lipie Henryk Szyb 1. Komuniści bezprawnie zawłaszczyli mienie mojego ojca. W tym celu dokonano przestępstwa w Kancelarii Notarialnej pana Zalewskiego w Starachowicach, który w pełnomocnictwie od mojej siostry dla mnie nie wpisał, że razem z siostrą jesteśmy spadkobiercami po jednym ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim. Zmieniono kod pocztowy aby odnieść się do Sosnowicy w ten sposób powstała firma ENEKO za którą kryje się Jerzy Bochyński i Barbara Bochyńska podstawieni przez komunistów zacierając ślad po moim ojcu. Z tego powodu doszło do użycia kradzionych pieniędzy w Katowicach do zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz i zatrudnienia Donbas jako inwestora zastępczego przez dział spadku po Jerzym Kaźmierczyk i po mnie. Dokonano podstawienia innych osób na Łopuszańską 38 w Warszawie i zakupiono apartament dla mojego męża, który posłużył jako dział spadku na moim mężu Jerzym Kaźmierczyk za którego spadkobiercę Urząd Miasta Starachowice wykreował Martę Cybulską aby ukryć Martę Kaczyńską w celu ukrycia PZPR poprzez Martę Wojnar i oscylator ART-B w celu ukrycia komunistów w PiS. Moja córka Marta Bochyńska z tego powodu miała wypadek w Irlandii, który wykorzystano do podstawiania Maksalon, Krześniak i zadłużenia Miedznej Drewnianej i Pałacu w Białaczowie dla kościoła, aby go obciążyć za działania Rządu Światowego. Spowodowało to windykacje za wszystkie komunistyczne spółki państwowe udając, że mój ojciec doprowadził je do zniszczenia powielając taty dane na różne miejsca w tym Metron SA. Z tego powodu mój mąż jest podstawiony jako właściciel Metron SA i carskich depozytów aby mieć możliwość windykacji ukrywając działem spadku. Zamierzano wykorzystać cegiełki Radia Maryja do podstawienia fałszywych spadkobierców carskiego mienia. Następnie podmieniając dane w systemie bankowym i ZUS zamierzano wymordować Polaków płacących na Świątynię w Toruniu aby ich dane zamienić dla Żydów jako spadkobierców finansujących budowę Świątyni Salomona w Jerozolimie przez Zakon Templariuszy. Sąd w Toruniu na zlecenie Skarbu Państwa dokonał podmiany fałszywych danych przygotowanych przez Żydów w Banku Watykańskim obciążając mojego męża i ukrywając to fałszywymi opiniami psychiatrycznymi przygotowanymi przez NFZ opłacany przez ART-B i prywatne karetki pogotowia, które tworzą fałszywe dane do ZUS. Efektem tego jest podmiana danych w ZUS i systemie bankowym w celu kradzieży pieniędzy czego dowodem jest sprawa w Toruniu, gdzie właściciel nie ma dostępu do swojego majątku i jest skarżony przez fałszywych spadkobierców. Działanie Skarbu Państwa dowodzi, że obecne promowanie PiS ma na celu doprowadzenie do dyktatury wojskowej opartej na kradzionym pieniądzu. Rodzina Radia Maryja została by wymordowana dla danych osobowych w celu podstawienia Żydów jako spadkobierców i ukrycia sposobu finansowania Świątyni Salomona w Izraelu wykorzystując Sąd w Toruniu.

W tym celu bezprawnie mąż jest sądzony, aby rząd znalazł kozła ofiarnego podstawionego pod dawny system. Mój tata nigdy nie zniszczył żadnego zakładu, a jego życie świadczyło o obronie interesu Polski. Należy wspomnieć, że akta Donau Dnepr wykazują korzystanie przez Sąd z depozytów carskich ukrywając długi Sądu i Organizacji Adwokackich, które przedłożyliśmy na Prokuraturze i do Prezydenta Polski.

W tym celu wykorzystano mój wniosek o utworzenie depozytu w Sądzie Okręgowym w Kieckach z odebranych pieniędzy od fałszywych Tarnowskich w Końskich. W tej sprawie podmieniono mnie na siostrę a następnie podstawiono pod Katarzynę Kumek, Katarzynę Kaźmierczyk, Katarzynę Dąbrowską Katarzynę Knobel, Katarzynę Kędziora, Katarzynę Berus jako związku zawierane wielokrotne tej samej osoby co jest oszustwem. W ten sposób przeszli z Dąbrowskiego dyrektora Banku Raiffeisen na Katarzynę Knobel w dyrektora w banku Credit Suisse zamieniając ją na Katarzynę Miller i Metron Miller SA.

Wykorzystani do podmiany zgłoszenie policyjne sprzed laty na pana Dariusza Dąbrowskiego, który mi groził i rzucał oszczerstw na mojego tatę, który zasłonił mnie przed próbą uderzenia pana Dariusza Dąbrowskiego po tym jak uderzył mnie były mąż Dariusz Piórecki.

Pan Dariusz Dąbrowski wyzywał mojego ojca jako komunistycznego dyrektorka, który zniszczył tyle zakładów. Jest to dowód zaplanowanego działania w celu zniszczenia moich rodziców i ich godności co jest zamienione na mojego męża w Toruniu. IIK 164/11 i IIK 197/10. Wytworzono drugą sprawę w celu podmiany w to miejsce mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka zamienionego na Franciszka Bocheńskiego w celu podmiany hrabiów Tarnowskich na książąt Bochyńskich aby podstawić pod Miedzna Drewniana 224 i Pałac w Białaczowie. W tym celu przyjazd papieża Franciszka był zamieniony na wybór papieża Jana Pawła II jako spadkobiercy po księciu Franciszku Bocheńskim w 1978 roku, któremu dopisali dziecko z nieprawego łoża Ilonę Kowalską, próbując podstawić Mirosławę Kowalską na Bohaterów Westerplatte 1 i jej pierwszego męża również Kowalskiego ojca Ilony przez bank PKO BP. Z tego powodu zamienia kościół moje małżeństwo na konkubinat aby pasowało do podsiwienia Estery Kowalskiej dla Kościoła Prawosławnego.

Komuniści zbierali dowody przeciwko wierzącym ,wszystkie ich grzechy. Jedna z osób na samej górze posiada archiwa wszystkich seksualnych spraw zdjęcia filmy co powoduje , że wiele osób milczy, gdyż zagraża to ich rodzinom. Jeden z dygnitarzy miał zabezpieczenia elektroniczne swojej posiadłości w celu uniemożliwienia wejścia kogokolwiek, gdyż sprowadzano tak małoletnie dziewczyny, które tańczyły na stołach. Na SOF-ART Sp. z o.o. zamierzano zrobić takie miejsce co określił pan Dariusz Dąbrowski, że to już jest jego, gdyż dokonano wyroku na moim tacie podstawionym pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za którego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego pilnującego fałszywych windykacji tworzonych przez Urząd Miasta włącznie z narkotykami, gdyż wytworzono fałszywe akta i zostałam w swoim domu aresztowana za włamanie do cudzego domu, oraz nadużywanie alkoholu, wpisano paragraf o molestowaniu seksualnym mężczyzn. Posunięcie się do takiego absurdu jest w 100% dowodem prania pieniędzy przez Urząd Miasta na SSE Starachowice kryjąc rząd.

Obecnie następuje próba przejścia przez Warszawę w celu zamiany Marty Sztachelskiej, która została podstawiona pod Martę Kaczyńską udającą Bochyńską i zastąpienia Ewą Piróg Wolską w celu przejścia na kradzione obrazy przez galerię Pierug-Gudewicz w USA. W tym celu była ona pierwszym adwokatem w Toruniu mojego męża, gdzie podstawiono dla niego inną żonę podstawiając Ewę Kornaszewską tworząc fikcyjny podział majątku dla Dariusza Kornaszewskiego pod którego podstawiono Jakuba Pióreckiego, który ma zmienić nazwisko na Kornaszewski w celu podstawienia Dariusza Dąbrowskiego na Lipie Henryk Szyb 1.

Wykorzystano moje dane w Białymstoku w USC w celu wytworzenia Bożeny Napiórkowskiej na Rudę Maleniecką tworząc nowego spadkobiercę po Tadeuszu Bocheńskim za którego podstawiono księdza Tadeusza Kulczyk za którego zamierzano podstawić Tadeusza Rydzyk w celu wykorzystania cegiełek Radia Maryja na budowę Świątyni w Toruniu w celu przerobienia fundatorów za spadkobierców. Połączono Bożenę Tatar z Tomaszowa Mazowieckiego z Sławomirem Tatarkiem pracownikiem PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i połączono z Czechami i Kanadą a następnie podstawiono do Szwajcarii jako spadkobiercę w firmie APE-CH GmbH. W tym celu podstawiono nazwisko Tatar jako pochodzenie pod Majewskich aby przejść na Roksanę Majewską z Sieciechowa, która wyszła za Turka w Niemczech. Barbarę Majewską podstawiono za Barbarę Bochyńską a jej męża Dariusza Majewskiego pod Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Pióreckiego co połączyło z Pruszkowem i Szczekarkowem z mafią , która przejęła teren stajni. Podstawiono Andrzeja Pachowskiego pod Andrzeja Majewskiego aby podstawić Andrzeja Dudę, który nie rozpoczął kadencji a już powstała książka jaki jest wierzący i jego życiu. Świadczy to, że jego działanie jest sterowane z góry przez służby, które w PiS umieściły komunistów aby ich działania były powrotem do PZPR jako jednej partii mającej poparcie policji i komunistów. Jest to powodem zniszczenia prawdziwej lewicy i realizacji programu przez wierzących komunistów co jest zaprzeczeniem wiary używającej podmiany akt w sądzie jako walki politycznej. Bohdan Żakiewicz pracował w ministerstwie przemysłu za czasów komunizmu i jest podmieniony za Jerzego Idziak zamienionego na Jerzego Bochyńskiego, który został podstawiony za mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, aby zatrzeć ślady po dokonanej windykacji na moim tacie co próbowano ukryć oskarżając mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie IIK 164/11. Komuniści zaplanowali ukrycie kradzieży obrazów USA i wypranie przez podmianę danych osobowych w Toruniu, gdzie zamierzano wykorzystać mojego syna Jakuba Pióreckiego przeciwko mnie mimo że nie jestem stroną ale podstawiono moje dane dla mojej siostry, która udaje żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Mój syn miał być wykończony , gdyż podstawiono dwóch synów Dariusza Dąbrowskiego czyli Edgara i jego brata pod nazwisko Piórecki i doprowadzono do dorobienia akt psychiatrycznych dla mnie jako fikcyjnej żony Jerzego Kaźmierczyk z Torunia do sprawy IIK 164/11 za co zamierzano obciążyć moje dzieci. Pani mec. Ewa Pirog Wolska jest upozorowana na moją adwokat w nie mojej sprawie do uwierzytelnienia opinii psychiatrycznej podstawionych dla fałszywej żony mojego męża aby ukryć pochodzenie mojego ojca, gdyż mojego męża Skarb Państwa skarży za mojego tatę , którego okradł Skarb Państwa z Kościołem Katolickim.

Działania komunistów w PiS zmierzały do wystrychnięcia Polski na dudka odnosząc się do nazwiska Prezydenta zamienionego na instrument Dudy, który jest w ręku muzyka. Rodzina Kowalskich była muzykami co zamierzano wykorzystać przerabiając członków arystokracji na muzyków.

W przeszłości doszło do zamordowania mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanowa w 1924 roku przez zastrzelenie przez katolickiego księdza. Następnie przewieziono jego ciało do fabryki aby krew spływała okultystycznie na pogański ołtarz. Krew doprowadziła do przelania się czary niegodziwości narodu, który obecnie stanął u progu samozagłady dążąc do odbudowy Świątyni Salomona i osadzenia na tronie Lidera Światowego po szyldem chrześcijaństwa co jest opisane w biblii. Kościół Katolicki do tej pory nie powiedział prawdy, przez wiele lat dolewając krwi mojej rodziny i robiąc działy spadku w celu kradzieży pieniędzy.

W 1932 roku doszło do spalenia mojej babci księżnej Marii Róży Lubomirskiej w Kruszynie. W 1978 roku doszło do zatrucia Wacława Bocheńskiego w USA i jego syna Marian Bochyńskiego kawalera czego dowodem była kradzież akcji Fiata i Forda oraz obrazu Siemieradzkiego. Podstawiono w Gdańsku osobę pozorującą nieżyjącego Wacława Bocheńskiego w Gdańsku i podstawiono hrabiego właściciela Ekspresu Wieczornego na Pałac w Białaczowie a osoba ta skontaktowała się z Marią Gudewicz, którą podstawiono w Banku FED w USA za spadkobiercę po zamordowanym Wacławie Bocheńskim w USA. Dodatkowym dowodem tego jest brak receptury na siarkobeton przez Bohdana Żakiewicza, który z kradzionych pieniędzy za kradzione obrazy finansował badania nad odnalezieniem utajonych składników, aby ukryć morderstwo Wacława Bocheńskiego. Powielane są długi na fałszywe tożsamości aby ukryć fałszywe działy spadku. W tym celu podmieniono moje dane na Bożena Każmierczyk pisane przez „ż” i podstawiono do sprawy „o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej przesyłając pismo z Sądu z Kielc do Starachowic do sprawy INs 716/10. Dokonano fałszerstwa i przypisania ludzi do zwierząt , które mordowano aby wytworzyć akta pod mienie carskiej rodziny. W przeszłości pan Dariusz Dąbrowski zabił psa samochodem niedaleko wjazdu do Suchedniowa na drodze Starachowice Skarżysko. Zadzwonił do Dariusza Pióreckiego i poprosił o pomoc , gdyż była noc i nie miał czym się dostać do Starachowic. Były mąż pojechał po niego po czym puszczono plotkę, że ja zabiłam psa aby podmienić na człowieka. Wykreowano akta kryminalne podmieniając moja tożsamość podwójnie i dorobiono akta, o zabiciu człowieka w wypadku. W tym celu zamierzano zlikwidować mojego męża Jerzego Kaźmierczyki , gdyż jego dane już zostały podmienione w ZUS na Jerzy Każmierczyk pisane przez „ż” czyli taki jak moje do sprawy „o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej”. Z tego powodu dorobiono chorobę psychiczną dla mnie przez podmianę akt pijanego kierowcy, gdzie uśmiercono mojego męża podkładając akta psa zabitego przez Dariusza Dąbrowskiego, który podał w PZU podmienione moje dane i podstawiono obecnie Bożenę Bochyńską z domu Mazurek fikcyjna osobę za, natomiast mnie aresztowano. Następuje próba wyłudzenia podpisu od męża aby upozorować , że on dla mnie zrobił fałszywą opinię psychiatryczną podmieniając go za Dariusza Dąbrowskiego, którego karnie zwolniłam z SOF-ART Sp. z o.o., a którego opłaca rząd i Urząd Miasta Starachowice. Doszło do działów spadku za żucia moich rodziców jak również po mnie i obecnym moim mężu Jerzy Kaźmierczyk co zamierzano ukryć przez podmianę danych w Urzędzie Miasta Starachowice, który osłania mafię pracującą dla rządu. Zamierzano doprowadzić do powtórzenia historii podczas pielgrzymki papieża Franciszka , aby nawiązać do Jana Pawła II , który przybył jako pielgrzym do Polski w 1999 roku czyli roku śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, którego podmieniono za Franciszka Bocheńskiego. W tym celu zamierzano doprowadzić do działu spadku po Janie Jakubie Pióreckim podstawionym pod Jana Kaźmierczyk podstawionego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przechodząc na jego firmy. Wykorzystano fakt, że syn jest prawnuczkiem Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego w celu podmiany na mojego teścia Jana Kaźmierczyk, którego zadłużono przez podstawienie działu spadku na Martę Cybulską zamienioną na Martę Bochyńską, które tworzy związek z Jakubem Pióreckim podstawiając konkubinat Mirosławy Kowalskiej.

W ten sposób ukryto zadłużenie Pałacu w Białaczowie i Miedznej Drewnianej przez ZUS wstawiając fałszywych spadkobierców wykorzystując dane dzieci dla ZUS, który to zrobił w Opocznie i Starachowicach, Tarnowie, Łodzi i Warszawie. Z tego powodu podmienione mam dane w ZUS aby pasowały do Miedznej Drewnianej i Warszawy, gdzie wprowadzono fałszywe tożsamości niszcząc godność moich rodziców. Doszło do podstawienia Andrzeja Maciejewskiego pod Andrzeja Pachowskiego w celu działu spadku na Pałacu w Charzewicach koło Stalowej Woli. Pan Maciejewski to dyrektor FSC, który wynajmował mieszkanie , które wykupili moi rodzice i podstawione pod niego sąsiadów w celu ukrycia, że zrobiono go spadkobiercą wykorzystując moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawioną pod Danutę Gibalską , gdzie umieszczono moje dane przez Księgi Wieczyste bezprawnie. Następnie podstawiono dział spadku na pianinie Schilera …, które moi rodzice oddali do kościoła zielonoświątkowego, a na którym zrobiono dział spadku i podstawiono Piotra Główkę pod Piotra Schiler Czartoryskiego w celu podstawienia go na Puławy pod Pałac Czartoryskich, który jest od 1831 roku własnością carską. Takie matactwo spowodowane było współpracą Bohdana Żakiewicza z Wiesławą Główką , gdyż we Włoszech zamawiał maszyny do siarkobetonu, za które windykowany był przez komornika.

Rezerwat przyrody w Starachowicach jest stworzony do przywrócenia dawnego stanu co jest niemożliwe z powodu zatrucia środowiska ale miało to na celu powrócenie w Nowym Ładzie do dawnej struktury własnościowej zastępując Polaków przez Żydów. W tym celu dokonuje się dewastacji ogrodzenia, gdyż połączono sąsiadów jaką posesję większa i rodzinę. Połączono przez rezerwaty Lipie Henryk Szyb z Białaczowem. Kupiono milczenie ludzi w zamian za dobre życie i obietnice możliwości życia w przyszłym ładzie jako poprawnych politycznie. W rezultacie byliby eliminowani ludzie i zabierane ich mienie, gdyż osoby są w systemach bankowych i programach, które robią działy działy spadku co powoduje eliminacje ludzi przez komputer, który jest w stanie wojny, gdyż taki ma program. Komputer steruje odpaleniem rakiet i poprzez działania ludzi zapadają decyzje wynikające z algorytmu a nie zdrowego rozsądku. Komputer ma wprowadzony program jak wygląda chrześcijaństwo i on eliminuje osoby, które działają sprzecznie z programem chrześcijaństwa; kradną kłamią i mordują źle mówią i dokumenty do eliminacji ludzi. ZUS windykuje Pałac w Białaczowie i dokonał olbrzymich zadłużeń pobierając pieniądze z depozytów carskich przez windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Świadczy o tym decyzja o odstąpieniu z windykacji PPH APE-Jerzy Kaźmierzyk o czym poinformowano w dniu 3.08.2015 roku. Andrzej Pachowski nakręcił film w Białaczowie i Rudzie Malenieckiej. Należy zaznaczyć, że firma PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk jest od 8 lat zamknięta ale wytworzono fałszywe tożsamość i windykowano zadłużenia pod-spółek SOF-ART Sp. z o.o. i pod-spółek Marmoroc-Polska Sp. z o.o, gdzie podstawiono Dariusza Dąbrowskiego i Stanisława Pikul, którzy wytwarzali fałszywe windykacje przenoszone na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk ukrywając przez działania ZUS windykację na Pałacach całej Polski zamieniając na windykacje energii elektrycznej, wody, pracowników. W tym celu zamieniono moje dane na Bożena Piórecka na teściową Andrzeja Pachowskiego i przeniesiono na Warszawę, gdzie podstawiono mnie z mężem Jerzym Kaźmierczyk jako teściów Andrzeja Pachowskiego zamieniając nas na Jerzego Pióreckiego i Bożenę Piórecką z z domu Mazurek celu podstawienia mojej siostry Beaty Idziak za mnie. Z tego powodu podstawiono na apartament mojego męża w Warszawie pana Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który wynajmuje go dla Biura Rachunkowego, który liczy kradzione pieniądze. Zamierzano podstawić do Warszawy mojego syna Jakuba Pióreckiego pod dane Jakuba Dziedzica i Sławomira Tatarka i Sławomira Jakoniuka, którzy sterowali fałszywymi windykacjami przy udziale wojska, rządu i kościoła. Moje dane z tego powodu przeniósł ZUS na Warszawę.

Pismo które przyszły z UM Starachowice a które przyniósł pracownik Urzędu Miasta widniały druki pocztowe w celu podmiany kopert do fałszywych windykacji , które miały być podłożone na Miedzną Drewnianą jako windykacja ZUS po wymeldowaniu mojej córki Marty ze Starachowic, która mieszka w Irlandii, a jest podstawiona pod teściową. Pod drugą kopertę podstawiono syna Jakuba Pióreckiego jako Jana Kaźmierczyk podstawiając Jana Tarnowskiego na Miedzną Drewnianą podstawiając Jana Wojnar w Irlandii pod windykację i Beatę Idziak pod akta medyczne wytworzone przez ART-B w systemie bankowym. Z tego powodu pismo, które przyszło do męża z ZUS zawiera treść o umorzeniu windykacji w firmie zamkniętej od 8 lat i nie ma wzmianki, że windykacja była bezskuteczna z powodu pobierania pieniędzy z depozytów i zadłużenia Pałacu w Białaczowie pod którego podstawiono Andrzeja Pachowskiego udającego mojego zięcia podstawionego pod skradzioną córkę Annę Piórecką. Jednocześnie przy wymeldowaniu syna uśmiercono w systemie komputerowy teścia aby odnieść się do Jana Kulczyk i księdza Tadeusza Kulczyk, który powoduje przejście na Tadeusza Rydzyk , któremu dopisano moich dwoje wnuków jako dzieci podstawiając pod Danutę Gibalską a drugą pod Danielę Słodkiewicz zwaną Danutą jako drugą postać. Mariusza Kołodzińskiego zamieniono na Mariusz Słodkiewicza świadka w sprawie IIK 164/11. Windykacje te podstawiono jako spadkobierców pod Czechy i Kanadę wykorzystując Radio Maryja jako rodzinę w Starachowicach w parafii Św. Trójcy do której należeli Marek i Urszula Król od których wynajął Dariusz Piórecki mieszkanie , gdy wyjechali oni do Kanady. Spowodowało to wytworzenie rodziny w Kanadzie dla rodziny Radia Maryja, gdyż Marek Król miał firmę , która pracowała dla kościoła,.Wykorzystano akta Elżbiety Nowickiej i podstawiono dla mnie. W Kanadzie podstawiono Marka Króla pod Jerzego Kaźmierczyk zastępując go Przemysławem Król w firmie Eneko. Mój mąż Jerzy Kaźmierczyk nie założył żadnego ogrzewania ponieważ zorientowaliśmy się, że miało to służyć do podpalania kościołów w celu pobierania odszkodowań z depozytów obciążając męża. Z tego powodu podmieniono męża Jerzego Kaźmierczyk w tej firmie na Jerzego Każimierczyk i pisanego przez „ż” bo dokonywano obrotów , które obecnie ZUS kradnie przez windykacje pałacu. W tym celu moje dane podmieniono na Tomaszów Mazowiecki i podstawiono na Warszawę jako Bożena Piórecka z domu Mazurek dla Andrzeja Pachowskiego. Z tego powodu przeniesiono moje dane do ZUS w Łodzi i Warszawie z okresu, gdy nosiłam nazwisko Bożena Piórecka z pierwszego związku. Stało się to przyczyną współdziałania Bohdana Żakiewicza z Beatą Idziak i z tego powodu znalazłam się na obserwacji w zakładzie psychiatrycznym w Łodzi ponieważ podstawiono moją siostrę Beatę Idziak pod dane Bożena Piórecka z domu Mazurek, a Bohdana Żakiewicza podstawiono pod dane Jerzego Idziak teścia Beaty Idziak, która udaje żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, za którego podstawiono Bohdana Żakiewicza, który kradł obrazy, gdyż w komuniźmie podstawiono pod dane mojego taty Józefa Bochyńskiego jego przybranego brata Jerzego Bochyńskiego pod którego podstawiono Jerzego Idziak. Wymeldowanie Jakuba i Marty spowodowało przeniesienie windykacji ZUS na Warszawę co zostało potwierdzone przez przysłanie kolejnej fałszywej windykacji z Warszawy. Dowodzi to przeniesienia adwokata Marty Sztachelskiej na apartament w Warszawie, mojego męża zastępując adwokat Ewą Piróg Wolską zastępując tytuł mecenas prawa, na mecenasa sztuki w celu podstawienie pod galerie Pierogów i Gudewicz w USA i ukrywając to przez podstawienie Ewy Kornaszewskiej pod którą podstawiono dzieci mojego starszego syna Wiktorię Konaszewską i obecnie dwoje kolejnych z drugie żony, pozorując ich śmierć, dwojga skradzionych wnuczek w celu dokonania kolejnego działu spadku na apartamencie w Warszawie wynajmowanym przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego dla Biura Rachunkowego. Przez takie ustawienie Andrzej Pachowski został podstawiony jako rodzina dr nauk tech. Bohdana Żakiewicza, którego podstawiono jako spadkobiercę na ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach podkładając nasze Pełnomocnictwo i dokonując podmiany mojej na siostrę na mnie, przy zmienionych moich danych przy moich rodzicach.

Doszło do podmiany akt medycznych różnych osób w celu uwiarygodnienia dokonywanych oszustw. Akta Pani Nowickiej, którą pan Nowicki umieścił w zakładzie psychiatrycznym po przyjeździe z rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym w Kamesznicy, miały służyć do podmiany dla mnie przez Tomaszów Mazowiecki. W tym celu dochodzi do szeregu oszustw dokonywanych przez Tomaszów Mazowiecki, aby kryć oszustwa dokonane w ZUS, podmieniające ludzi, gdzie się bezprawnie znalazłam pod zmienioną tożsamością dla Warszawy i innych miejsc. Dokonują tego urzędnicy, aby ukryć moje urodzenie w Starachowicach w domu nie w szpitalu i tu zamieszkuję. Z tego powodu następuje próba podmiany akt Elżbiet pod moje, w celu podstawienia jej pod moich rodziców, udając spadkobierców w celu pobrania pieniędzy z długów, które wykreowano przez komunistów w PRL na terenach rodowych, które zagrabiono w PRL, a za które obciążono mojego tatę potajemnie i podstawiono w tym celu po śmieci taty w celu ukrycia tego, biznesmena Solorz Żak, jako rodzinę Elżbiety Włodarczyk podstawionej w Niemczech pod Jana Kulczyk i księdza Tadeusza Kluczyk. Ukryto to pod kredytem fabrykując przy umowie taty podpis współmałżonka, podpisując jako Jadwiga, w dodatku tam, gdzie go nie było i podstawiając Jadwigę Kaczyńską, kryjąc oszustwa PRL, i podmieniając moich rodziców na Kaczyńskich, przy czym którymi obrzucono bezprawnie mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego oszczerstwami przy udziale Kościoła, Rządu i PiS. W ten sposób sfabrykowano zadłużenia 6.000,-złotych (Sześć tysięcy złotych) pomniejszone o trzy, które urosło do 12.000złotych (dwanaście tysięcy złotych) do kwot podmienionych zapisem księgowym oraz powielając na wiele tożsamości , aby podstawić całe mienie PRL skradzione przez komunistów. Moi rodzice mieli całkowite pokrycie kwot, które zostały skradzione przez oszustów dla których pracuje komornik i Sąd.

Aby ukryć fałszywe windykacje dorabiane są Opinie Psychiatryczne przez podmiany osób. Podmiana nastąpiła jak wspomniałam w Katowicach. Doszło do tej sytuacji w pociągu co było widoczne na stacji w Katowicach, gdzie wszyscy odwiedzili moją siostrę Beatę Marię Idziak. Takie działanie wytworzyło podmianę mnie na Elżbietę Nowicką podstawiając dział spadku na Konstytucji 3-Maja w Starachowicach przez Agencję Rozwoju Regionalnego , która umieściła się na paterze bloku, w którym mieszkałam. Ukryło to na mieszkaniu przez dział spadku dla Agencji Rozwoju Regionalnego pod którą wstawiono Agencji Rynku Rolnego podstawioną w to miejsce, która windykowała Mieczysława Pawlaka, który został podstawiony za Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzego Pióreckiego teścia Andrzeja Pachowskiego podstawiając jego córkę Annę Pawlak mieszkającą w USA pod moją córkę skradzioną Anne Piórecką zamienioną na Annę Karcz z Ostrowca Świętokrzyskiego w USA. Ukryto to przez podstawienie Anny Wróblewskiej pod Annę Pawlak a Olega Radziejewskiego za Andrzeja Pachowskiego co łączy z GRU i panek Kaczyńskim i Kwaśniewskim. Wykorzystano również koleżankę ze szkoły podstawowej Iwonę Trel ę, która skradła połowę flirtu towarzyskiego mojej babci co wykorzystano do podstawienia Iwony Wróblewskiej i Iwony Makuła aby przejść na pracowników medycznych.. Z tego powodu podmieniana jest Matka Bochyńska na Annę Piórecką i Lidera Światowego za Olga Radziejewskiego podstawionego pod Olgę Romanow na Czechy co jest książce niemieckiej.

Podstawiono Bożenę Olszewską jako żonę Andre z Mołdawii w Armii Zbawienia podstawionej pod SOF-ART Studio na mieszkanie Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach.

Aby upozorować oszustwa , że są prawdą pan Andrzej Pachowski z ekipą z Białorusi zrobił film w rożnych miejscach w tym przy Pałacu w Białaczowie i Rudzie Malenieckiej, gdzie można było zorientować się, że robiono ujęcia od tyłu aby podmieć osoby. Z tego powodu zginęły moje rzeczy, które miały służyć jako rekwizyty dla aktorów dokręcających filmy dla podstawionych osób na Białorusi, gdzie wyprodukowano fałszywych Radziwiłł przez wykorzystanie Stefana Mazurka i Władysława Mazurka podstawionego pod Władysława Maksalon, który mnie wyrzucał z domu w Starachowicach na ulicy Nad Kamienną 25, których podstawiono w Warszawie. W rzeczywistości wyrzucał mnie Andrzej Pachowski, którego podstawiono jako spadkobiercę po mnie podstawiając Krzysztofa Dudę przerobionego na wspólnika Dariusza Pióreckiego podstawionego pod Dariusza Dąbrowskiego podmieniając dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dowodzi to, że Prezydent Polski współpracował ze służbami rosyjskimi co obecnie przygotowano dla nowego Prezydenta Andrzeja Dudy aby przez wprowadzenie jednej religii nie wyszły na jaw matactwa.

Przez ZUS zamieniono Piotra Bukata na Piotra Schiler Czartoryskiego i windykowano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniając roszczenia ZUS z tytułu pracowników na windykacje energii elektrycznej w Warszewie przy pomocy Marty Sztachelskiej , którą wstawiono na dział spadku na apartamencie podstawiając dla niej przedwcześnie urodzone dzieci mojego syna Adama Kornaszewskiego do działu spadku podstawiając księdza Tadeusza Rydzyka i dane osobowe jego zwolenników zamieniając go na Tadeusza Bocheńskiego na Rudę Maleniecką aby przejść na Frelicha, mordercę Ernesta Bochyńskiego. Jedno dziecko podstawione dla Tadeusza Rydzyka było dla kościoła katolickiego a a drugie dla kościoła prawosławnego podstawiając Martę Bochyńską pod Edwarda Kowalskiego jako konkubenta podstawiając dalej Mirosławę Kowalską i jej dzieci dla dwóch kościołów. Połączono Ilonę Kowalską i Esterę Kowalską zastępując moimi wnukami z carskim DNA. Podstawiono państwa Frelich za spadkobierców kaplicy Tadeusza Bocheńskiego w Rudzie Malenieckiej co jest oszustwem. Pan Frelich mieszka w Warszawie i moje dane Bożena Piórecka zostały dla niego wykorzystane przez fałszerstwa USC Białystok. Podstawiono Bożenę Małachowską podstawiając moją siostrę Beatę Idziak pod dane Barbary Bochyńskiej z domu Małachowskiej w Rudzie Malenieckiej i Tomaszowie Mazowieckim co spowodowało użycie matactw i akt zakładu psychiatrycznego do podmiany tożsamości aby ukryć matactwa komunistów w Kościele w celu kradzieży carskich depozytów przez bankierów fałszujących dane osobowe, kryte przez prokuraturę i sądy.

Bożenę Bochyńską moja siostra Beata Idziak wykreowała w Milówce , gdy powróciłam do panieńskiego nazwiska i wysłałam do niej przesyłkę na adres jej teściów, gdzie przebywała w Kamesznicy Złątnej ulica Parkowa 81, 34-383 Milówka. Podstawiono mnie pod zespół Golce, gdzie dwóch braci chodziło do szkoły muzycznej i podstawiono ich pod dwóch moich synów. Przesyłka na naklejce adresowej widnieje data 11.07.2008 rok jako dostarczona i podrzucono Beaty Idziak dowód na ulicę Nad Kamienną 25 w Starachowicach, gdyż ona podał się za Bożenę Bochyńską a było to po moim ślubie co świadczy , że dorobiono dokument wpisując inną datę długopisem. Podmieniono dla Gminy Żydowskiej dane na pogotowiu LPR jako Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wykorzystując moje uczestnictwo w Lidze Polskich Rodzin. Prywatne Pogotowie Lotnicze podmieniało tożsamości polskim alpinistom. Prywatne Pogotowie Ratunkowe podmieniało tożsamości przez przyjazdy do dorobionych tożsmości przez podmianę danych rodziców i dziadków.

Moje dane na Bożena Piórecka znalazły się w ZUS w Warszawie i ukryto to zostało przez ZUS, który sfałszował dane moich rodziców próbując zniszczyć ich godność. Fałszywe dane kreowano przez prywatne kliniki w tym w Chorzowie, gdzie dwoje moich dzieci miało operację Jakub i Marta i podstawiono pana Maślisza znajomego właściciela kliniki do której dostarczał sprzęt medyczny. NFZ jest przejmowany przez prywatne podmioty kryjąc to umowami menadżerskimi. Schemat działania był zaplanowany od dawna. Służba Zdrowia podmieniała dane uśmiercając klientów w systemie i podstawiając do ZUS. W ten sposób wyłudzano odszkodowania i pieniądze za fikcyjne śmierci co połączone zostało z system bankowym w Banku Watykańskim i innymi bankami kreującymi fałszywe zadłużenia jako zarobek z odsetek do Urzędów Skarbowych, które wypłacały profity osobom, które pozorowały nas. Przykładem jest podmiana naszych danych w Szpitalu w Starachowicach na pisane przez „zi” w skierowaniu do chirurga, który nie był potrzebny po uderzeniu męża przez Dariusza Kota policjanta i pchnięcia mnie co zakwalifikowano jako uderzenie w głowę. Umożliwia to podstawieni za nas Jerzego Bochyńskiego w Katowicach. Wanda Idziak organizowała gabinet lekarski, co posłużyło do podmiany na prywatny podmiot dla podstawionych spadkobierców przechodząc na prywatne pogotowia ratunkowe, które kreowały podmianę polskiej ludności na Żydów. Obecnie do przybycia papieża miała nastąpić całkowita zamiana Polaków z podmienionymi danymi osobowymi na Żydów przez podmianę osób w Toruniu w sprawie IIK 164/11 co jest ludobójstwem. Z tego powodu zamierzano wykorzystał bank SKOK, który przysłał wyciąg, że Józef Bochyński ma 50,- złoty wkładu co świadczy, że jego dane już zawłaszczono dla Żydów. Mnie umieszczono jako pracownika Uniwersytetu Warszawskiego w celu powiązania cegiełek Rada Maryja i wpłat mojego taty z cegiełkami mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka nagrodzonego za to na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie za dziadka odebrał Dyplom mój tata Józef Ludwik Bochyński. Do podmiany wykorzystano ankiety Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie była ankieterem.

Konrada Szmytka powiązano z Konradem zwanym Gon przyjaciela Ewy Idziak, którą podmieniono na Ewę Kornaszewską i podstawiono mojego syna Adama Kornaszewskiego pozorując maleństwo pod nazwiskiem Adam i Ewa Pióreccy. . Fabryka Mebli z Bondyżu stała się własnością dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli pana Janusza Poznańskiego, którego podstawiono pod Janusza Kiełbasę, którego brat Tomasz Kiełbasa podał się za właściciela SOF-ART Sp. z o.o. Brata Janusza Poznańskiego pana Andrzeja Poznańskiego podstawiono pod Andrzeja Dudę i Krzysztofa Dudę, którego podstawiono jako wspólnika SOF-ART Sp. z o.o. ukrywając to przez LAMI-ART sc.

W przeszłości dokonano działu spadku na Zakładach Starachowickich podstawiając Beatę Idziak i Piotra Idziak co ukryto przez Jerzego Idziak pod którego podstawiono Bohdana Żakiewicza i Sobiesława Zasadę co połączono z prywatnymi Karetkami Pogotowia , które korzystały z Mercedesa.

Były nasz Pełnomocnik Kazimierz Bania był współpracownikiem Sobiesława Zasady co spowodowało uśmiercenie mieni i męża w systemie bankowym przez pana Marina Budkę aby ukryć matactwa w przeszłości. Bohdan Żakiewicz ukradł obrazy w 2003 roku, wykorzystując pieniądze PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla Wiesławy Główki , która współpracowała z adwokatem Zarzyckiemu, który zmarł w Szwajcarii. Ukradziono pieniądze przeznaczone dla SOF-ART Sp. z o.o i przekazani je dla Skarbu Państwa za Hutę Ostrowiec. Podstawiono Ewę Pirog-Wolską za Ewę Idziak i dorobiono potajemnie dla fałszywe akta psychiatryczne aby ukryć bezprawną windykacje mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na którego wrzucono wszystkie komunistyczne oszustwa przez Jerzego Bochyńskiego, którego dopisano do rodziny, gdyż był z domu dziecka. Pana Janusza Poznańskiego jako fałszywego spadkobiercę podstawiono pod SOF-ART Sp. z o.o., następnie pod przemysłowca Poznańskiego w Łodzi i Poznaniu pod Zakłady Cegielskiego co połączono z Andrzejem Pachowskim pod którego podstawiono mienie Piotra Bukata zamienionego na Piotra Schiler Czartoryski, którzy podali się za właścicieli spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. ukrywając to przez podstawienie Stanisława Pikul, który udawał mojego męża pod fikcyjnym danymi Bożena Piórecka z domu Mazurek w Warszawie. . Z tego powodu ZUS w Tomaszowie Mazowieckim sfabrykował dokumenty do Warszawy, gdzie tworzone są fałszywe windykacje przez Andrzeja Pachowskiego i wojsko polskie przy udziale Jerzego Myszkowskiego i Biura ORSA. Podmieniono moje dane na pisane nazwisko przez „ż” i mojego męża w ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, dlatego jest podmieniane moje miejsce zamieszkania ze Starachowic na Tomaszów Mazowiecki pod fikcyjne dane w celu uzyskania carskich pieniędzy przez wykorzystanie windykacji ZUS za pracowników od 10 lat zamienione na windykacje połączone z energią elektryczną i wodą w ceku upozorowania działalności i wytworzonych podatków na wszystkie tożsamości. Zakupiono przez windykacje spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. bank POLBANK, co ukryto przez łączenie banków , które sponsorują sprawę w Toruniu dla Warszawy, gdzie zamierzano zastąpić działania Prezydenta Bronisława Komorowskiego przez Andrzeja Dudę w celu wprowadzenia dyktatury wojskowej co doprowadziłoby do wymordowania Polaków , którym podmieniono dane osobowe przez Sąd w Toruniu. Miała to być Golgota Narodu Polskiego , którą zaznaczono w Kałkowie, gdzie umieszczono państwa Kaczyńskich w samolocie jako pomnik. Można to przyrównać do zaplanowanej Zielonej Mili jako drogi krzyżowej, którą zakończyć miał papież Franciszek, którego zamierzano zastrzelić, aby upodobnić do zabicia cara Mikołaja II Romanowa i dokończyć nieudany zamach na Jana Pawła II. Zamierzano obciążyć kościół odpowiedzialnością za wymordowanie polskiego narodu i zakazać religii jako szkodliwej przez Lidera Światowego, który zamierzał ujawnić to opisaliśmy.

Centralny Okręg Przemysłowy miał zostać wykorzystany do podmiany ludzi i zamiany płci pod przymusem dyktatury wojskowej, prokuratury i sądu zamieniając go na Centralną Organizację Pozarządową, która doprowadziłaby do finansowania prześladowania prawdziwego kościoła. Pismo Święte mówi, że diabeł będzie chciał zwieść jeśli to możliwe to i wybranych. W innym fragmencie jest napisane , ze Bóg zsyła ostry obłęd i ludzie uwierzą kłamstwu. Nie każdy będzie zbawiony, ale każdy pokłoni się przed Bogiem, który pełni władzę.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s