Skaradziony miecz Paradny dla fałszywych hrabiów Tarnowskich użyty do nominacji pana Andrzeja Dudy na Prezydenta

Starachowice 06.08.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Sąd Okręgowy w Toruniu(Okresowy)

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11
Informacja do Sądu Rejonowego w Toruniu

Nominacja skradzionym Mieczem Paradnym na Prezydenta

Nominacja Prezydenta Polski Andrzeja Dudy została połączona z nominacją na Wielkiego Mistrza Orła Białego za którym stoi historia mojej rodziny jak również herb Orła Białego należący do mojej rodziny. Doszło do wykorzystania skradzionego Miecza Paradnego przy pomocy Sądu w Krakowie, który okradł moją rodzinę na rzecz Żydów Tarnowskich, którzy się podszyli pod mojego dziadka zawłaszczając mienie mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego do czego użyto skradzionych moich dzieci oraz wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej, która ma DNA mojego syna z pierwszego związku mająca DNA hrabiów Tarnowskich, carskiej rodziny oraz komornika Krześniak, którego córka jest matką dziecka z Warszawy. Historia Polski to moja rodzina, kto znieważa naszą rodzinę i podszywa się pod nasze dane nie jest godzien być Polakiem, gdyż gardzi historią Polski i narodem, któremu przygotował opinie psychiatryczne w celu oddania tożsamości dla Żydów, którzy chlubią się historią mojej rodziny mordując moją rodzinę, i prześladując pozbawiając godnego chleba. Przyjęcie godności Kawalera Orderu Orła Białego poprzez skradziony miecz paradny do czego doprowadziła moja siostra nie mająca prawa do dziedzictwa carskiego stanowi ujmę dla Prezydenta Polski, gdyż powołał się na 310 lat historii, powołał się na historię mojej rodziny i mojego dziadka, który był Wielkim Mistrzem Orderu Orła Białego, a którego w Toruniu znieważono i jego syna który nas uczynił następcą. Uciekanie się do kradzieży moich dzieci i wnuków w celu uwiarygodnienia oszustw i ukrycia mordów jest plamą na historii Polski, którą zrobili Żydzi. Osobą dowodzącą podmianą mojej rodziny na Żydów i masonerię jest Józef Kowalski mój chrzestny kolega z Politechniki Gdańskiej mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego pod którego podstawiono Jerzego Bochyńskiego z Katowic jako brata pod którego podszył się Józef Kowalski. Następnie podstawiono ich wszystkich pod Jerzego Kaźmierczyk mojego męża i oskarżono w Toruniu w sprawie IIK 164/11 aby ukraść tożsamość dla Żydów, którzy nasyłają na nas Policję, zmuszają do pozorowania moje dzieci pozbawiając środków do życia. Nominacja Mieczem Paradnym stanowi uczestnictwo w masonerii mojej siostry Beaty Marii Idziak, która zdradziła rodzinę ; moich rodziców , dziadków oddając tożsamość naszej rodziny dla Żydów i zawłaszczając moją tożsamość zamieniając pokolenie aby podszyć się pod naszą mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek córkę hrabiego Jana Tarnowskiego i księżnej Reginy Anny Glińskiej, którzy musieli nosić inne nazwiska po wymordowaniu ich rodziców.

Beatę Marię Idziak moją siostrę podstawiono pod Marię Kaczyńską, której oddala swoje dane łącząc ze świątynią w Toruniu , gdzie zamierzano podstawić fałszywych spadkobierców rodziny carskiej. Następnie moja siostra Beata Idziak podstawiona została pod moje dawne dane Bożena Piórecka z Bochyńska podmieniając na Mazurek z domu i cofając czas aby została podstawiona pod naszą mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską. W ten sposób podstawiono Martę Kaczyńską pod moją córkę Martę Bochyńską jako jedną osobę z Martą Cybulską z domu Kaźmierczyk i Martą Przygoda.

Z tego powodu połączono Lecha Kaczyńskiego z Jerzym Kaźmierczyk i zrobiono dział spadku na Starym Szpitalu w Starachowicach na Skałce kryjąc oszustwo przez połączenie z działem spadku po Jerzym Kaźmierczyk na SOF-ART Sp. z o.o. i po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk. Dlatego Jadwiga Kaczyńska podstawiona została w umowie kredytowej w Invest Bank jako Jadwiga Bochyńska udając żonę mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Invest Bank pana Zygmunta Solorz-Żak podstawił jako Zygmunta Pióreckiego do sprawy INs 67/08 udając spadkobiercę po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim z tego powodu wytworzono pod-spółkę SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki”, która windykuje Jerzego Kaźmierczyk. Konsekwencją tego było podstawienie Dariusza Pióreckiego pod Dariusza Dąbrowskiego podstawiono pod Jerzego Kaźmierczyk. Zygmunta Dąbrowskiego przerobiono na Zygmunta Pióreckiego i podstawiono Zygmunta Komorowskiego pod Zygmunta Solorz-Żak. Z tego powodu podstawiono wojskowego Lecha Pilarskiego za spadkobiercę Lecha Kaczyńskiego pod którego podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Zamieniono linię mojego taty na mamy i odniesiono się do historycznych osób w celu podmiany wstecz. W 1925 roku 30 kwietnia Zygmunt Krakowiak widnieje w księgach parafialnych w Wąchocku podstawiony pod matkę Katarzynę Krakowiak matkę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, którego matką była księżna Katarzyna Radziwiłł. Moja mama zmarła 30 kwietnia 2010 roku co łączy daty. Bolesław Krakowiak podstawiony został pod Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską zamieniając na Bochyńską z domu przez Jana Dołęgę połączonego z Janem Dołęgą Mostowiczem aby przejść na wojsko.

Podstawiając Beatę Marię Idziak pod Marię Kaczyńską połączono spadkobierców ofiar na Firleju ze Smoleńskiem aby połączyć cegiełki Radia Maryja i podstawić nazwisko Senatora Rzeszotarskiego pod odszkodowania na Cmentarz Firlej z panem Rzeszotarskim ze sprawy IIK 164/11 w SO Toruniu w sprawie Metron SA podstawiając fałszywych spadkobierców. Fałszywe dane Bożena Piórecka z domu Mazurek dorobiono z moim Pesel dla mojej siostry Beaty Idziak udającej Bożenę Piórecką na Paryż, natomiast dane osobowe Beaty Idzik zostały przekazane Kaczyńskim. Kościół prowadził przez lata destrukcyjne działania w celu demoralizacji moich dzieci aby zawłaszczyć dane osobowe dla agentów pracujących dla fałszywej arystokracji na WAWELU czyli Loży B’nai B’rith, którą ze łzami w oczach witał Lech Kaczyński, który zezwolił działać masonerii legalnie po 70 latach w Polsce. Z tego powodu masoneria Loży B’nai B’rith musi doprowadzić do zwrotu skradzionych dzieci oraz oddać zagarnięte bezprawnie mienie i godność mojej rodziny w tym Wawel oraz Pałac Namiestnikowski z powodu jego przerobienia na własność Radziwiłł co jest oszustwem.

Beata Maria Idziak podstawiona została pod Marię Kaczyńską co znaczy, że wyrzekła się prawdy o naszej rodzinie a dorabiając dla masonerii fałszywe linie genealogiczne i wielokrotne związki. Beata Idziak wypowiedziała do mnie słowa, że oddaje pierworództwo za miskę soczewicy.

Cofnięto czas i przerobiono genealogię pod różne fałszywe linie genealogiczne aby wytworzyć dzieci z nieprawego łoża i związki małżeńskie wielokrotne dla osób bez skazy. Mnie przerobiono na moją mamę , a mamę na linię taty aby podstawić Kaczyńskich pod nazwisko Romanow. Następnie zamieniono mnie z siostrą aby wytworzyć jedną córkę dla mamy jako Mazurek z domu tak jak była moja mama, a moja tożsamość miała zniknąć podstawiając Marię Kaczyńską pod Beatę Idziak. Beata Idzika miała stanąć na miejscu mamy, a Marta Kaczyńska na miejscu mojej córki Marty Bochyńskiej. Marię Kaczyńską podstawiono za Marię Bochyńską i Romanow podstawiając Irenę Śledzik jako siostrę. Jej córkę Leokadię Kowalczyk podstawiono pod Agnieszkę Kowalczyk zawłaszczając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, która ma carskie DNA, a jej ojciec a mój syn Adam Kornaszewski miał zniknąć razem z bratem Jakubem Pióreckim.

Doszło w przeszłości do wytworzenia akt kryminalnych czarnej serii morderstw w Starachowicach, gdzie mordowano młodych chłopców w odstępie dwóch tygodni w wieku 12 lat wieszając ich na drzewach z wywieszona kokardą. Taką muszkę nosił pana Stanisław Stępień w Szwajcarii, którego żonę Ewę Wielochowską podstawiono za matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej, aby zatrzeć ślady po mojej rodzinie. Obecnie doszło do próby podmiany akt przez policję pod wymordowane osoby, podstawić członków naszej rodziny. Celem było upozorowanie, że zostali zamordowani w przeszłości, aby pod nazwiska członków mojej carskiej rodziny wprowadzić agentów policji kryjących podstawienie członków Loży B’nai B’rith pod moja rodzinę Bochyńskich czyli Romanow. W Kanadzie zmarła Romanowa, która zmarła w nędzy. Oznacza to, że obecna rodzina Romanow w Anglii, w Belgii w Brukseli jest podstawiona przez masonerię Loży B’nai B’rith. Z fałszywą rodziną Romanow współpracują Andrzej Pachowski i pan Mirunkiewicz z Anglii posiadający mieszkanie w Warszawie, w którym jak stwierdził doszło do morderstwa co oznacza, ze dorobiono dział spadku. Wykorzystano dane Andrzeja Pachowskiego i podstawiono za mojego zięcia a mnie dorobiono akta kryminalne, które miały zostać podłożone po zamordowaniu moich dzieci. Zeznania obecne dotyczyły naszych wniesionych spraw a po podmianie akt wykazałyby niezgodność co zamierzano ukryć aktami psychiatrycznymi aby uzasadnić rozbieżność naszych zeznań udając chorobę psychiczną na skutek wstrząsu emocjonalnego.

W Kanadzie podstawiono naszego znajomego Marka Król i jego żonę Urszulę Król pod Jana Król. Za Urszulę Król podstawiono Urszulę Idziak, a za Annę Król córkę Marka Król podstawiono Martę Piórecką podstawionych razem pod Katowice i Łódź.

Policja zamierzała eliminować rodzinę pod akcją policyjną mewy, która odnosi się do symbolicznego przekazana krawatu z mewami od Ewy Eugster ze Szwajcarii z FLP po czym FLP zmieniło symbol na Orła, który trzyma aloes. Krawat nie dałam mojemu mężowi, gdyż zauważyłam podstęp i przekazałam dla Armii Zbawienia.

Symbol Orła trzymającego aloes miała być symbolem Nowego Ładu Światowego. Zamierzano zlikwidować naszą rodzinę umieszczając osoby z naszej rodziny pod nazwiskami osób wymordowanych w przeszłości, których akta użyto obecnie do podmiany czego przykładem jest sprawa w Toruniu IIK 164/11 i fałszywe akta psychiatryczne mojego męża, gdzie podważono oczywiste pochodzenie arystokratyczne mojego ojca, którego usuwano z systemu bankowego aby ukryć kradzież. Mirosława Zabawskiego krojczego, który się powiesił podstawiono pod byłego męża Dariusza Pióreckiego, który był krojczym i pracował u Dariusza Dąbrowskiego w Skarżysku Kamiennej. Wykorzystano akta aby dorobić fałszywą opinię psychiatryczną dla Dariusza Pióreckiego pozorując próbę samobójczą co jest oszustwem i podstawiono dla mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby po jego morderstwie przez policję podmienić akta. Jest to oszustwo Policji odpowiedzialnej za kradzież pieniędzy na spółkach męża przy udziale Urzędu Miasta Starachowice. Sprawa w Toruniu IIK 164/11 została przez Prezesa Sadu Okręgowego nazwana Sądem Okresowym odnosząc się do Sądu Wojskowego jako akcji wojska przeciwko ludności cywilnej. W dniu 05.08.2015 roku zamierzano rozpocząć akcję i w tym celu podjechał srebrny samochód na posesję. Zadrwiono sobie z naszej rodziny i określono członków rodziny jako emigrantów symbolicznie odnosząc się do mojej książki „Wyjście z Tunelu” obrazując tunelem pod kanałem La Manche, gdzie wprowadzono emigrantów aby odnieść się do przerobionej naszej rodziny pod dane emigrantów. Określono wzmocnienie policji aby uniemożliwić im wyjście z tunelu co obrazuje szyderstwo ze zwiastuna książki „Wyjście z Tunelu” mojego autorstwa, który jest wyjawieniem tajemnic i uwolnieniem carskiej rodziny.

Celem działań było uniemożliwienie wyjścia prawdy na świat i obarczenie rodziny odpowiedzialnością za działania masonerii, która zamierzała wymordować Polaków. Celem było niedopuszczenie do ujawnienia istnienia fałszywych Romanow w Anglii i Belgii, którzy zapłacili PiS w celu zniszczenia prawdziwej rodziny Romanow w Polsce i Irlandii. W tym celu Lech Kaczyński wprowadził Lożę B’nai B’rith do Polski i na Wawel, gdzie nie ma dostępu prawdziwa rodzina carska, gdyż na WAWELU pochowanego bezprawnie Marię i Lecha Kaczyńskich. Loża B’nai B’rith opłaciła polskie sądy, prokuratury , policję i kościoły, gdyż w otoczeniu papieża znajdują się fałszywi arystokraci Żydzi posługujący się sfabrykowanych pochodzeniem arystokratycznym wytworzonych przez kradzież naszych akt osobowych i naszej rodziny. Doszło do spotkania prawdziwej Rodziny Carskiej z Żydami posługującej się danymi osobowymi naszej rodziny. W Toruniu powstaje świątynia pod którą podstawieni są fałszywi spadkobiercy carskiej rodziny w celu uwierzytelnienia oszustwa. Świątynię nazwano imieniem Marii Gwiazdy Ewangelii w celu połączenia z finansowaniem z depozytów carskich przez łączenie imion w celu upozorowania przez masonerię jedności chrześcijan opisanej w Słowie Bożym. Beatę Marię Idziak bez nazwiska poprzez łączenie imion połączono ze świątynią jako Gwiazda pod akta IPN „STAR” z FSC STAR, której dokumentacja znajduje się w Tajnej Kancelarii Prezydenta Polski. W tym celu następuje zamiana imienia Beata na znaczenie jako błogosławiona i połączono imię Maria z z słowem angielskim STAR jako Gwiazda, aby połączyć ze świątynią w Toruniu w celu odniesienia się do gwiazdozbioru Panny znaku zodiaku pod którym urodziła się nasza mama Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek prawdziwa hrabina Tarnowska herbu leliwa czyli półksiężyc. Moja siostra jest spod znaku wodnika a ja spod ryb. Zamieniono moją siostrę przez znaki zodiaku na naszą mamę , która była jedynaczką. Z tego powodu usunięto moje prawdziwe dane, a moja siostra Beata Idziak podała się za mnie łącząc z danymi osobowymi mamy, którą ożywiono w systemie bankowym i ZUS. Jej dane połączono z Kaczyńskimi, których podstawiono na Wawel jako carską rodzinę zamieniając na biskupią. Z tego powodu Kościół zawłaszcza mienie i ziemie królewską.

Wykorzystano akta STAR z IPN jakie otrzymałam z IPN w Kielcach, gdzie przerobiono mnie za żonę mojego ojca. Są to tajne akta Zakładów Zbrojeniowych FSC STAR czyli dawne Zakłady Górnicze w Starachowicach mojego dziadka na podstawie których powstało FSC STAR kryjąc dorobionych spadkobierców niemieckich w czasie II wojny światowej łącząc z certyfikatem leśnym FSC, miejscowością Morąg i Niemcami. Certyfikat FSC znajduje się na opakowaniach mleka w Szwajcarii.

Nie udostępniono mi akt na nazwisko panieńskie Bożena Bochyńska ale jedynie akta paszportowe na Bożena Piórecka z domu Bochyńska, które zostały odtajnione 18.10.20102 roku.

Pan Kazimierz Bania miał dostęp do akt i wykorzystał do uśmiercenia mnie w systemie bankowym. Z tego powodu podmieniono moje dane na pisane przez „ż” jako „Bożena Bochyńska-Każmierczyk” podstawiając moją siostrę Beatę Idziak. Elektroniczna lista zapisów na cegiełki świątyni w Toruniu umożliwia ich przejęcie w celu podmiany dla Żydów.

Podmieniono moje dane dla Radia Maryja na liście Przestańcie Szkodzić Polsce wpisując „ż” i podmieniając adres w celu podstawienia mojej siostry Beaty Idziak za mnie pod dane mojej mamy, gdyż na liście była również nasza mama. Mój syn Adam Kornaszewski przekazał swojemu batu prezent komputer , który otrzymał od pana Janusza Krześniak. W komputerze były przygotowane wcześni8ej zdjęcia obcych osób, które miały służyć do podmiany rodziny na policjantów i komorników podstawionych pod mojego syna Adama Kornaszewskiego, gdyż Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak podstawiono pod Miedzną Drewnianą aby ich córkę Wiktorię Kornaszewską zamienić na moją córkę z Jerzym Kaźmierczyk. Podstawiono Adama Kornaszewskiego pod Jakuba Pióreckiego, którego zamieniono na Jana Kaźmierczyk którego zamieniono na Jerzego Kaźmierczyk.

Policja zamierzała wymordować całą rodzinę, gdyż w przeszłości przygotowano dokumenty, że nasza rodzina nie istnieje. Jest to widoczne w dawnych zeszytach TPS. Sąd w Toruniu również określił, że rodzina carska nie żyje a właścicielami depozytów jest Skarb Państwa , który okradł naszą rodzinę. Podstawiono moją siostrę Beatę Idzika pod Marię Kaczyńską zamienioną na Bochyńską , której dane podstawiono pod świątynię w Toruniu zamieniając na Marię Gudewicz oddając ziemię i nieruchomości na rzecz Kościoła aby ukryć przestępstwo i zatrzeć ślady po rodzinie podstawiając Bohdana Żakiewicz pod ojca Marii Gudewicz czyli Bohdana Bochyńskiego. .

Agata Bocian zaprosiła mojego syna na ślub, który odbywał się w historycznym pałacu. Następnie doszło do morderstwa na wybrzeżu innej Agaty, przez Wiktorię co w przyszłości miało służyć oskarżeniu Wiktorii Kornaszewskiej podstawionej pod Wiktorię Cichocką , którą zamordowano w celu podmiany rodziny dla Ewy i Piotra Cichockich podstawionych pod Końskie . Pod Piotra Cichockiego podstawiono Piotra Idziak i Piotra Główkę aby ukryć reaktywację Zakładów Starachowickich przez Sobiesława Zasadą i dział spadku na FSC STARA dopisując literę „A” do nazwy aby ukryć reaktywacje Zakładów Starachowickich przez firmę Mercedes i dział spadku dokonany podczas II wojny światowej przez Adolfa Hitlera.

Następnie ukryto te działania przez odsprzedaż firmy w Mercedes w Starachowicach do firmy MAN. Pan Kazimierz Bania i Piotr Bukat, Marina Buda działali w celu ukrycia Sobiesława Zasady i Piotra Idziak oraz Marii Kaczyńskiej doprowadzając do próby naszej likwidacji i naszych rodzin, której dane osobowe przygotowano dla Żydów z Loży B’nai B’rith

Beata Idziak współpracuje z PiS, który podstawił Żydów z Loży B’nai B’rith jako spadkobierców na Wawelu umieszczając Marię i Lecha Kaczyńskich podstawionych przez moją siostrę pod dane moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich jako spadkobierców rodziny Romanow. Z tego powodu Beata Idziak miała być pozbawiona ręki , gdyż nie miała prawa do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów, gdyż zadysponowała nie swoim mieniem wydając mnie na śmierć i moją rodzinę. Takie zdjęcie podłożono na ulicy Nad Kamienną 25 z podmienionym płotem co obecnie jest realizowane. Piłowane są metalowe części i wymieniane sztachety. Po wymianie wszystkich sztachet miało dojść do wymordowania rodziny. Celem tego jest odniesienie się do pisma mojej mamy do Sądu, gdzie mówi o porządnym płocie i zadbanej nieruchomości, którą doprowadzono do dewastacji przez opłacanie ludzi i powielenia sprawy spadkowej po tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim sygnatura akt INs 67/08 , tworząc dwie odrębne z INs Sygnaturę akt INs 501/07, podstawiając moją mamy, gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców i zamieniono tożsamość dla mojej siostry Beaty Idziak z domu Bochyńskiej.

PiS kryje swoim działaniem Lożę B’nai B’rith, i podstawienie Żydów za moją Carską Rodzinę na Wawelu zamierzając doprowadzić do naszej likwidacji przez Sąd Okręgowy w Toruniu jako wojskowy w sprawie IIK 164/11. W tym celu prokuratura wykorzystała fałszywe opinie psychiatryczne aby bezprawnie podważyć pochodzenie arystokratyczne moich rodziców kryjąc działania PiS i Loży B’nai B’rith , które manipuluje Opus Day. Opus Day odnosi się do łacińskiego słowa dzieło , a w tłumaczeniu Opus Day miało to być dzieło tworzone obecnie pod jednego kompozytora odnoszącego się do pierwszego dnia powstania ziemi w celu wprowadzenia jednej religii.

Akcja jest przygotowana aby nie wyszły na jaw ogromne rachunki za wodę , które potajemnie są tworzone na realizację celów publicznych. Z tego powodu mój dług 34,- złote za wodę przekształcono na miliardy przeliczane na diamenty, gdyż wodociągi zrobiono na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską podmienioną na Jadwigę Kaczyńską.

Wszyscy nasi pełnomocnicy zaczęli współpracować z Prezydentem Polski , Policją, Wojskiem i nie ma możliwości aby mąż Jerzy Kaźmierczyk działał na szkodę Skarbu Państwa, który nas okradł i zniszczył godność moich rodziców i dziadków.

Ukryto wyprowadzone mienie w PRL przez komunistów ,gdyż potajemnie obciążono moich rodziców podstawiono pod funkcję dyrektorów przedsiębiorstw i szpitali ich dane. W tym celu ZUS miał wyprać pieniądze przez Tomaszów Mazowiecki i Warszawę przez fałszowanie tożsamości aby wytworzyć dwa miliardy długu na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod reaktywowane szpitale. W tym celu moje dane zostały podstawione do Tomaszowa Mazowieckiego przy podmienionych rodzicach aby podstawić mnie na Łódź, gdzie kreuje się powielane fałszywe windykacje. Celem obecnej próby ugody była próba wyłudzenia podpisu od mojego męża pod sfabrykowane dokumenty przez ZUS aby ukryć kradzież mienia i reaktywację oraz to, że podstawiono mnie pod adres teściów. Dowodem przestępstwa na moim mężu jest sprawa w Toruniu IIK 164/11, gdzie Sąd podał Bohdana Żakiewicza byłego pełnomocnika jako oskarżyciela. Wyprowadzał on kradzione mienie przez komunistów aby ukryć oskarżenie mojego ojca przez podmianę jego na mojego męża i ukrycie przez fałszywe opinie zakładów psychiatrycznych. W tym celu prywatyzuje się szpitale aby ukryć podmianę danych i działy spadku na fałszywych spadkobierców. Odzyskano szpital na Jadwigę Kaczyńską , którą podmieniono w sprawie spadkowej mojej mamy zamieniając moją mamę na Jadwigę Kaczyńską INs 395/10 jako spis z inwentarza do sprawy i INs 426/10, przerobiony na dwie sprawy spadkowe. Dokonano odzyskania jako dział spadku szpitala Franciszka Bocheńskiego na moją mamę podstawiając jako spadkobiercę po Franciszku Janie Mazurku tworząc drugą sprawę po dziadku przez Waldemara Maksalon po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej w celu podstawienia Jadwigi Kaczyńskie jako Jadwigi Bochyńskiej , kryjąc to przez Martę Bochyńską podstawioną pod Martę Kaczyńską ukrywając to przez dane urzędnika Marty Cybulskiej w celu windykacji podatków od odzyskiwanego mienia przekazanego PiS. Podstawiono w tym celu Marę Przygodę aby połączyć z Rodziną Firlejowską połączoną z rodziną Radia Maryja i cegiełkami na świątynię co połączono z cegiełkami na Uniwersytet Warszawski, które wykupił mój dziadek.

Za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono spadkobiercę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk podstawioną jako Bochyńską. Mój mąż Jerzy Kaźmierczyk otrzymał prawo do dysponowania nieruchomością Nad Kamienną 25 co było przedłożone do energetyki w spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o, gdzie wprowadzono do zarządu moje dane jako Bożena Piórecka wstawiając moją siostrę Beatę Idziak i Edytę Maksalon. Z tego tytułu do Edyty przyszli urzędnicy aby podpisała zgodę na oddanie ziemi pod szpital, która jej nie była ale podała się za księżną Glińską, gdyż posiada dziecko mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej.

Podsatwio9no moje sfałszowane dane jako Bożena Piórecka z domu Mazurek aby połączyć z fałszywymi danymi w PEKAO SA i Raiffeisen Bank, gdzie podstawiono dane Dariusza Dąbrowskiego pod Dariusza Pióreckiego, którego podstawiono pod Jerzego Kaźmierczyk aby połączyć z UniCredito i bankiem PEKAO SA w Paryżu przez Piotra Idziak i łącząc z Łodzią przez Piotra Bukata oraz Andrzeja Pachowskiego z Warszawą łącząc z Londynem przez pana Mirunkiewicza i fałszywymi Romanow z Loży B’nai B’rith.

Podstawiony został Piotr Cieślar pastor Kościoła Zielonoświątkowego zaprzyjaźniony z państwem Sznajder, którzy zakupili ode mnie mieszkanie na Konstytucji 3-Maja aby Annę Sznajder podstawić pod Annę Piórecką i połączyć z Piotrem Idziak i Piotrem Główką w celu podstawienia Wiesławy Główki pod Teresę Szmytka podstawioną pod drugie moje mieszkanie w Starachowicach a mieszkającej w mieszkaniu nauczycielskim w Wiśle Jawornik, które to mieszanie obecnie oddano dla państwa Cieślar w celu ukrycia to przez Biuro Rachunkowe AKMA pracujaće dla Metron SA.

Aby upozorować dział spadku i podstawiono córkę Grażynę Szmytka pod Grażynę Klusek a Konrada Szmytka pod Konrada Parzymięso zwanego Gonem w Irlandii co łączy z Ewę Idziak podstawioną pod Ewę Kornaszewską podstawioną pod Ewę Pieróg-Wolską jako Ewą Wielochowską w celu ukrycia kradzieży dzieci i obrazów podstawiając moją siostrę Beatę Idziak za żonę mojego męża podstawioną pod mój PESEL.

Metody działania PiS to walka o władzę a nie o dobro człowieka. Można to przyrównać do filmu „Walka o ogień”. W dniu 6 sierpnia miała się rozpocząć czarna seria mordowania naszej rodziny pod akta przygotowane przez policję w przeszłości, gdy wieszano co dwa tygodnie 12 letnie dziecko i inne takie przypadki. W tym czasie mój syn Adam miał 12 lat. Miała nastąpić podmiana akt aby ukryć fakt, że wykorzystywano je dla na mojej rodziny dla moich dzieci żyjących Jakuba Adama i skradzionego Michała. Kolejno mieli wszyscy ginąć aby na nasze miejsce wprowadzić Żydów, którzy posługują się danymi osobowymi naszej rodziny w bankach. Akcja mewki miała połączyć symbolem mewy podmianę danych na wybrzeże przy pomocy Policji. Wytwarzane dane przez Sąd w Toruniu miały zostać połączone z sieciami marketingowymi, które tworzą fałszywych spadkobierców. Jak Amway oraz FLP, które w zapisie umowy ma przekazanie spadku jako dziedziczenia sieci dla rodziny. Wystarczy upozorowanie wyrzucenia z sieci aby dokonać działu spadku dlatego nie wpisano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako męża mimo zgłoszenia do FLP, które posłużyło się fałszywymi danymi co było widoczne w korespondencji. Wykorzystano złoto z depozytów carskich do sponsorowania sieci FLP.

Czarne serie oznaczały mordowanie Polaków przez Żydów, którzy kradli dane osobowe Polaków ich dziadków i rodziców w celu kradzieży polskiego mienia udając Polaków. Dzieci wychowane w pokoju nie są wstanie zrozumieć sytuacji i prawidłowo analizować zdarzenia. Akta psychiatryczne w Toruniu miały na celu podstawienie Agentów Policji następnie Żydów, którzy ich opłacili. Podmiana akt spowodowałaby , że dane osobowe zamordowanych osób już podstawiono pod naszą rodzinę w celu wyeliminowania nas ze społeczeństwa i likwidacji.

W tym celu zrobione są fałszywe akta psychiatryczne dla męża, a dla mnie do podmiany. Sąd w Toruniu w sprawę męża IIK 164/11 posłużył się świadomie fałszywymi aktami psychiatrycznymi.

Polska miała zostać Judeopolonią zastępując naszą rodzinę z Judy przez Żydów z innego plemienia, którzy na ofiary mieli składać moje dzieci i wnuki.

Lech Kaczyński jest koniem trojańskim dla Polski na Wawelu, gdyż podstawiono go jako członka Loży B’nai B’rith pod carską rodzinę.

PiS i Beani Brith przygotowały akcję hitlerowską Zamojszczyzna w wolnej Polsce aby ukryć podstawienie Żydów pod dane osobowe Plaków.

W tym celu zamieniono Różę Marię Lubomirską z domu Zamoyską na Różę Zamoyską z domu Lubomirską. Czyli zamieniono córkę na matkę tak jak obecnie mnie na mamę podstawiać moją siostrę tworząc jedynaczkę z nas dwojga, mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono9na mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego dorabiając dzieci z nieprawego łoza w celu wykazania wielożeństwa.

Obowiązkiem rządu i kościoła jest oddanie godności nam, moim rodzicom i dziadkom oraz zwrot Wawelu, który odzyskano na nas podstawiając biskupów, którzy kryją wprowadzenie Żydów , którym oddano polskie mienie mojej rodziny i nasze dane osobowe.

Zamierzano wprowadzić Lidera Światowego na WAWEL przez Lożę B’nai B’rith, który wyrzuciłby wszystkie osoby, które sprzedały naszą rodzinę włącznie z sędziami. Zdrajcom nikt nie uwierzy.

Lider Światowy wyrzuciłby z pracy zdrajców i ujawnił postępowanie kościoła katolickiego zakazując wiatry chrześcijańskiej uzasadniając, że jest szkodliwa na podstawie postępowanie kapłanów zastępując jedną religią i okultyzmem.

Franciszka Bocheńskiego podmieniono na Franciszka Ksawerego Lubomirskiego na Karków, który umarł w Paryżu w 1893 roku a urodził się 11 sierpnia 19802 roku w Krakowie. Następie zamieniono Jozefosław koło Piaseczna , gdzie mieszkaliśmy ukrywając dział spadku zamieniając na Józefów schronisko w Krakowie pod fundacje księcia Stanisława Lubomirskiego mojego pradziadka, którego podstawiono pod Ignacego Krakowiak jako Lubomirskiego Jerzego Ignacego na Pałac w Charzewicach, gdzie podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniając go na Jerzego Pióreckiego teścia pana Andrzeja Pachowskiego przez Lożę B’nai B’rith. Za Eugeniusza Lubomierskiego podstawiono Eugeniusza Podczaskiego, a pod Krystynę Lubomirską podstawiono Lubowicją a następnie Krystynę Olchanowską w Brukseli, gdzie podstawiono fałszywych Romanow wyprodukowanych przez Białystok do sponsorowania UE.

Wytworzono księcia Stefana Lubomirskiego podstawionego pod Stefana Mazurka jako brata Franciszka Jana Mazurka mojego dziadka, który mieszkał w bloku Wiesławy Główki i wytworzono fałszywych książąt Radziwiłł na Białoruś podstawionych na Pałac w Kruszynie wykazując Koleje Dojazdowe w Warszawie, których właścicielem był Lubomirski. Doszło do reaktywacji i podstawiono spółkę Metro wytworzoną przez dług na spółce SOF-ART Sp. z o.o. jako pod-spółkę w Ostrowiec Św., finansując budowę Metra w Warszawie z windykacji.

Zamieniono wytworzone długi na pod-spółkach SOF-ART Sp. z o.o. na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk kryjąc zakup GBC Centrostal Bydgoszcz i kolejki w Zakopanym.

Obowiązkiem rządu jest naprawienie szkody, zwrot zagarniętego minia przez komunistów i zwrot mienia w tym Pałacu Namiestnikowskiego z powodu zafałszowania historii i podstawienia Radziwiłł na Pałac Namiestnikowski będący własnością rodziny Romanow czyli Bochyńskich.

Wszytko ukryto przez wytworzenie konkubinatu Beaty Idziak i Jarosława Kaczyńskiego opiekującymi się Martą Bochyńską podstawiając Martę Kaczyńską podstawioną za spadkobiercę po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i moim mężu Jerzym Kaźmierczyk, aby ukryć kradzieże komunistów i PZPR przez PiS finansowany z kradzionych carskich depozytów.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s