APE UMEWLTTECHNIK AG dział spadku dla Władimira Putin na carskiej rodzinie

Starachowice 07.08.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk7-Bank ING-2
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Jego Ekscelencja Papież Franciszek
Sąd Okręgowy w Toruniu(Okresowy)

W sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11
Informacja do Sądu Rejonowego w Toruniu

Zaskarżenie APE Umwelttechnik AG

Doszło do zdrady narodowej czego dowodem jest zaplanowana likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa, którego rolę miał przejąć Watykan zastępując w Polsce Ministerstwem Rozwoju w którym można ukryć fałszywe firmy używane przez fałszywych spadkobierców wykreowanych na naszych danych osobowych i naszych dzieci, których użyto do pozorowania spadkobierców. Następstwem tego miała być jedna religia oparta na okultyzmie i technice pozorującej cuda o czym opisuje Apokalipsa. Jest to następstwem działań rządu, który już zaplanował na przyszłość realizację rozbioru Polski, a co za tym idzie już pokazano to w Newsweek Orła Białego z rozebraną kobietą zamiast Maryi. Orzeł Biały z Maryją jest w herbie mojej rodziny, a powołanie się na tradycję to powołanie się na moją rodzinę, którą obecnie zniesławiono. Wyrok Trybunału w Hadze dotyczący Jukosu miał na celu umożliwienie dokonania kradzieży depozytów carskich przez bezprawne wykorzystanie moich wnuków dla wojska i systemu totalitarnego. Windykacja Rosji i zajęcie terenu naszej carskiej rodziny na świecie jest w 100% dowodem , że sprawa w Toruniu Sądu Okręgowego sygnatura akt IIK 164/11 jako Okresowego jest sprawą prowadzoną dla fałszywych spadkobierców rodziny carskiej dla Żydów do kradzieży pieniędzy w celu rozbioru Polski na rzecz Kościoła Katolickiego, który wraz z innymi Kościołami co prowadzi do demoralizacji naszych rodzin przez opłacanie oprawców aby zabić ducha. Nasze pieniądze są wykorzystywane do programów które niszczą ducha. Tereny rodziny carskiej zostały zajęte przez komornika co dowodzi, że zrobiono to na nasze dane osobowe przez fałszywe zadłużenia przechodząc na cały świat, gdyż Rosja zrzekła się praw do carskiego majątku a co za tym idzie komornik nie mógł zając naszych ziem dla Rosji.

Listę ze spisem całego carskiego majątku posiadał pan Kazimierz Bania były nasz pełnomocnik, który uciekł z Polski i nie oddał nam dokumentów , które znalazły się u pana Marina Budki w Warszawie na ulicy Polnej ochraniane przez Polską Prokuraturę. W tym celu Sąd w Warszawie nie zareagował na wniosek o zwrot dokumentów, gdyż podmieniono nam dane osobowe i podstawiono pod Andrzeja Pachowskiego, którego żona jest z domu Piórecka. Dlatego moje dane z pierwszego związku Bożena Piórecka z domu Bochyńska zostały zamienione na fałszywe windykacje na Bożena Piórecka z domu Mazurek aby cofnąć w systemie na moją mamę i podstawiono moją siostrę Beatę Idziak oraz Edytę Maksalon udającą księżną Glińską, gdyż posiada z kradzieży moją wnuczkę córkę Anny Pióreckiej.

Uruchomiono na nasze dane osobowe pieniądze przy jednoczesnym uśmierceniu nas w systemie bankowym, co nie stanowi zwrotu mienia ale kradzież z dodatkiem wykorzystania kradzionych dzieci jako spadkobierców a obecnie wnuków. Wykorzystano do ukrycia tych działań nasze rodziny. Stworzono fałszywą sprawę rozwodową aby doprowadzić do podziału majątku przez wykorzystanie byłego męża Dariusza Pióreckiego podstawionego pod Jerzego Kaźmierczyk. W tym celu sfałszowano dokumenty z USC Białystok do gminy Brody, gdzie wpisano nieprawdę, że podczas trwania wcześniejszego związku nazywałam się Kornaszewska. Oznacza to, że wszystkie wnuki są scedowane na mnie, ale ja ich nie posiadam, gdyż podstawiono je pod fałszywe rodziny wytworzone przez Kościół Katolicki w celu kradzieży pieniędzy co prowadzi do demoralizacji całego społeczeństwa akceptującego postępowanie kapłanów, przez ukrywanie przestępstw przyjmując kradzione pieniądze za milczenie. Wykorzystano przez nas wniesione sprawy dla fałszywych spadkobierców, którzy nas oskarżyli. Taką sprawą jest sprawa wniesiona do IPN S55/12 która jest prowadzona dla fałszywych Lubomirskich posiadających moje skradzione wnuki, którzy są wykreowani przez Kościół Katolicki na Misji w Szwajcarii i Niemczech, oraz Bochyńscy nowo utworzeni aby wykorzystać moje skradzione dzieci i moje wnuki. W tym celu wykorzystano nasze doniesienie do IPN , gdzie podałam błędnie pierwsze imię babci jak Róża Maria Lubomirska zamiast Maria Róża Lubomirska, Róża Lubomirska była matką mojej babci. Sprawa IPN S55/12 został podstawiona do sprawy IC 2627/12 „o przewrócenie stanu posiadania rodziny carskiej” i połączono ze sprawą INs 716/10 w Starachowicach przez oszustwa Sądu, który wpisał fikcyjną postać przez „ż” jako „Bożena Bochyńska-Każmierczyk” uśmiercając mnie kolejny raz pod prawdziwymi danymi w systemie bankowym. Sprawa S55/12 z IPN została wykorzystana dla mojej siostry Beaty Idziak podszywającej się pod moje dane osobowe podstawiając inne nazwisko z domu jako „Bożena Piórecka z domu Mazurek” cofając pokolenie na moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek.

Bożenę Bochyńską jako moje dane z domu podstawiono pod Bożenę Romaniuk z domu Piórecką siostrę Dariusza Pióreckiego z Białegostoku, gdzie podmieniono mnie w Kościele Katolickim co było widać w korespondencji , gdzie próbowano mnie oszukać, robiąc wypis z księgi chrztów co jest oszustwem, gdyż byłam chrzczona w Starachowicach w parafii Wszystkich Świętych.

Wykorzystano do powielenia osób w IPN celowe błędy popełnione przez Urząd Miasta Końskie, gdzie wydano mi błędny akt zgonu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego wpisując w miejsce urodzenia datę śmierci. Co zauważyłam w IPN w Kielcach.

Pani Kluczewska poprosiła mnie o udostępnienie tego aktu, aby odbić na ksero argumentując, że data złożenia wniosku będzie się liczyć od tego dnia, po czym zamieni ona na prawidłowy. Dokument ten posiadam z adnotacją UM Końskie, że jest błędny. W Urzędzie Miasta w Końskich osoby pracujące tworzą fałszywe metryki dla fałszywych Tarnowskich kradnąc tożsamości Polaków. Mój tata urodził się 23 marca 1932 roku w Starachowicach, moja mama ma dwie daty urodzenia, jedną prawdziwą w Kościele 13 września 1937 rok, a w Urzędzie Miasta data ta jest przesunięta na 13 październik 1937 roku. Doszło do wykorzystania sprawy IPN S55/12 do Trybunału Konstytucyjnego podstawionego pod Trybunał w Hadze, gdzie wykorzystano mojego syna Jakuba Pióreckiego aby jego dane zostały podstawione pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, który był hrabią Janem Tarnowskim w celu jego znieważenia i podstawienia pod mojego teścia Jana Kaźmierczyk, któremu potajemnie dorobiono akta kryminalne do Hagi. Rozliczenia eksperckie w sprawie Sądu Okręgowego w Toruniu IIK 164/11 dotyczyły różnych wzajemnych rozliczeń w tym również połączono sprawę II K 197/10 i połączono ze sprawę z naszego powództwa przeciwko Bohdanowi Żakiewiczowi wykorzystując naszą prośbę o pomoc prawną zamienioną na prokuratora pozorującego moją śmierć i oskarżając za to mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując do tego sędziego kryminalnego sądzącego strawę o zabójstwo w Toruniu. W tym celu byłam aresztowana w sprawie z mojego powództwa, gdzie dorobiono dwie tożsamości aby uwierzytelnić oszustwo Sądu i Prokuratury, który dorobił akta kryminalne, gdzie wykorzystano pana Ryszard Berus ojca Katarzyny Berus podstawionej pod Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim , gdzie dokonano podmiany akt i przerobiono mnie na konkubinę z żony.

Wykorzystano sygnaturę o pomoc prawną Ko 883/12 zamienioną na windykacyjną powielając nasze dane przez pomyłki pisarskie wykorzystując zmianę adresów w korespondencji do powielenia osoby. Doprowadzono do windykacji komorniczej dla Unii Europejskiej, Rosji i USA przez pana Janusza Krześniak z Warszawy byłego teścia Adama Kornaszewskiego, którego córka Wiktoria Kornaszewska ma obywatelstwo Irlandzkie a została zabrana do Polski przez jej matkę Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak aby wykreować drugą tożsamość z carskim DNA do kradzionych pieniędzy. W tym celu wykorzystano drugi jej związek do upozorowania innej rodziny carskiej w celu wprowadzenia jednej religii przez Watykan, kościół prawosławny i ewangeliczny, przez nazwisko Wiktorii Kornaszewskiej , której nazwisko mogło ulec zmianie. Trybunał w Hadze to efekt działania Sądu w Toruniu i Sądu w Kielcach, gdzie stworzono adwokata z urzędu pozorującego trudną sprawę aby podmienić akta na chorobę psychiczną w celu wydziedziczenia przez oszustwa Biskupa Kielc łącząc ze sprawą IC 2627/10 nierozpoczętą mimo wpłaty 1000,- złotych , gdzie pojawił się adwokat z urzędu co ujawniła prokuratura.

Działania Trybunału w Hadze są połączone przez sprawę S55/12 IPN połączoną z Toruniem, gdzie mnie dorobiono akta o uszkodzenie ciała i wypadek przerabiając sprawę INs 716/10 Sądu Rejonowego w Starachowicach, ze zniesienia współwłasności po śmierci mamy na wypadek samochodowy robiąc dział spadku i poszukując spadkobierców przez prokuraturę czyli Żydów. Każda wniesiona sprawa została wykorzystana dla Żydów uniemożliwiając prowadzenie spraw prawidłowo. Sprawa IPN S55/12 przybrała sygnaturę karną z numerem 55 w Toruniu jako doprowadzenie z międzynarodowym listem gończym. Skutkiem takich działań miało być doprowadzenie mojego syna Jakuba Pióreckiego podstawionego pod Adana Kornaszewskiego następnie podstawionego pod Dariusza Kornaszewskiego , którego podstawiono pod mojego teścia Jana Kaźmierczyk podstawionego pod obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Wszystkie te osoby miały być aresztowane i zastąpione przez agentów policji. Pod nazwisko Piórecki są podstawione dzieci mojej siostry Beaty Idziak. Doprowadzono do kradzieży dwojga moich dzieci w przeszłości po urodzeniu, dla oligarchów, kapłanów oraz prezydentów, którzy mają z nimi dzieci co jest w zapisane w Piśmie Świętym jako dopuszczenie się nierządu. Powoduje to, ż W. Putin i D. Miedwiediew podstawieni zostali pod synów mojej siostry Beaty Marii Idziak, których zamierzali wyeliminować, zamieniając ich w Polsce na homoseksualistów pod których podstawiono W. Putina i D. Miedwiediewa jako opiekunów moich wnuków jako rodzina co jest zgodne z ustawodawstwem USA, które wprowadzono do tego celu.

Dowodem uczestnictwa Kościoła Katolickiego i Prawosławnego jest ich porozumienie, gdyż finansami miał dysponować Kościół Katolicki, dla którego pracuje Władysław Maksalon pod którego dane podstawiono Waldemara Maksalon aby odnieść się do Władysława Tarnowskiego. Doprowadzili on do fabrykacji dokumentów na rzecz mojej siostry Beaty Idziak , którą podmieniono na naszą mamę, która była jedynaczką. Dorobione akta miały zostać usunięte, a nasze doniesienia miały być uznane za nieadekwatne do treści i faktów. Z tego powodu dorabiana jest choroba psychiczna, która miała być wprowadzona po likwidacji naszych rodzin. Doszło do podmiany danych w sprawie Ko 883/12 tworząc nazwisko przez „a” jako „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” i „Jerzy Kaźmierczak”, a sprawę połączono z IIK 164/11 oraz z sprawą IIK 197/10 , gdzie podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczak i połączono z Trybunałem w Hadze, gdzie wykorzystano dane mojego syna Jakuba Pióreckiego, który z tego tytułu był nakłaniany do zmiany nazwiska. Połączono sprawę o przesłuchanie świadka Bohdana Żakiewicza do sprawy IIK 164/11 do Torunia tworząc kolejną sprawę IIIKo 1994/14, gdzie pani Ewa Piróg Wolska dorobiła fałszywą opinię psychiatryczną dla fałszywej żony mojego męża Bożeny Pióreckiej z domu Mazurek i Bożeny Bochyńskiej wytworzonej przez Urząd Miasta Starachowice na moich danych osobowych przedłożonych w sprawie spadkowej po moim ojcu, gdyż w akcie notarialnym występuje jeszcze jako Bożena Piórecka.

Bohdan Żakiewicz udawał mojego pełnomocnika skarżącego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który ma prawo do dziedzictwa jeszcze przed ślubem. W tym celu dorabiane są akta kryminalne aby zawłaszczyć naszą tożsamość i ukryć udział Bohdana Żakiewicza w kradzieży obrazów carskich w 2003 roku za które utworzono APE Umweltechnik AG w Szwajcarii na dokumentach APE-Jerzy Kaźmierczyk i zakupiono Hutę Ostrowiec przez Celsę za którą zapłacono dla Aleksandra Kwaśniewskiego 14 milionów złotych co powiedział sam Bohdan Żakiewicz.

Z tego powodu skarżona jest firma „PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk”, która jest zamknięta od 8 lat, gdyż działa „ APE-Jerzy Kaźmierczyk Miedzna Drewniana 244” w Szwajcarii, jako
APE-Umwelttechnik AG, gdzie wstawiono W. Putina jako spadkobiercę wykorzystując jego córkę Zuzannę Maksalon, będącą córką Anny Pióreckiej dopisaną dla Jerzego Kaźmierczyk i dla mnie. Wykorzystano zakup w przeszłości żółtego samochodu pocztowego marki Mercedes w Szwecji od Marka Król w celu podmiany na Pocztę jako pod-spółki SOF-ART Sp. z o.o,oraz pod Mercedesa Sobiesława Zasady w celu wykorzystania Mercedesa dla Policji i Pogotowia tworząc prywatne podmioty jako pod-spółki.

Spowodowało to wykreowanie innej żony dla mojego męża w Toruniu aby wytworzyć rodzinę dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel do windykacji carskiego mienia i mienia cesarza Niemiec w Niemczech, które to mienie ukryto w Unii Europejskiej i Banku Europejskim tworząc jedną europejską rodzinę astralną do kradzieży. Takie działanie doprowadziło do włączenia do tych działań kościoła ewangelicznego łączą moją prababcią Alicją Hessen-Darmstadt z rodziną Angeli Merkel, której ojciec jest pastorem.

Podmiana danych dokonuje się przez podmianę akt w więzieniach , które połączono z emigrantami. Z tego powodu zaplanowane zostało małżeństwo mojego starszego syna Adama Kornaszewskiego , który wcześniej nazywał się Adam Piórecki , którego dane podstawiono pod Adama Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem było podstawienie dzieci mojego syna pod wykreowane w sytemie rodziny pod nazwisko Piórecki dla pana Andrzeja Pachowskiego, aby wykorzystać je dla fałszywych Romanow, wojska, policji, gdyż rodzina Lajli Kornaszewskiej to rodzina oficerów rosyjskich Sergiejew w Armii Rosyjskiej. Z tego powodu zamierzano zamienić dane syna z Adam Kornaszewski na Adam Sergiejew, aby jego żona Lajla Sergiejew-Kornaszewska została podstawiona pod dane Agnieszki Kornaszewskiej by wykorzystać moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską w Polsce dla Rosji przez Irlandię, gdzie podstawiono za mnie moją siostrę Beatę Idzika. Oznacza to, ze sprawa w Toruniu jest prowadzona na rzecz Rosji, Władimira Putina przy pomocy Sądu na Łotwie, gdzie podmieniono mojego syna na Adama Sergiejew, gdyż mama Laili jest sędziną. Niemożliwe jest w żadnej uczciwej rodzinie, żeby matka nie była na ślubie dziecka do czego doprowadzono przy ślubie mojego syna Adama Kornaszewskiego, gdzie na ślubie znalazł się jego ojciec Dariusz Piórecki, który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski, który miał wyrok o znęcanie się nad rodziną. Był tam z drugą żoną Ewą Kornaszewską z domu Niewczas, która udaje w Irlandii , że jest z domu Bochyńska. Była ona pracownikiem Urzędu Skarbowego w Starachowicach, gdzie dokonuje się prania kradzionych pieniędzy i ukrycia fałszywych tożsamości. Dochodzi do manipulacji aktami IPN, które były bezpieki i podstawiono, że mój ojciec jet moim mężem podstawiając moją siostrę Beatę Idziak. Według tego schematu komunistycznego, moją córkę Martę Bochyńską przerobiono na żonę Dariusza Kornaszewskiego udającego Bochyńskiego, którego podstawiono pod Dariusza Dąbrowskiego dla Prezydenta Polski i podstawiono na Miedzna Drewnianą jako męża Marty Bochyńskiej zadłużając nieruchomość teściów oraz Pałac w Białaczowie przez ZUS i Urząd Miasta Starachowice.

Natomiast mojego syna Adama Kornaszewskiego podstawiono pod drugą żonę Dariusza Kornaszewskiego panią Ewę Kornaszewską udającą mnie i podstawiono za Bochyńską. Mieli oni zostać zastąpienie przez Ewę Eugster Jakubczyk i jej brata Adama Jakubczyk, a na nieruchomości Nad Kamienną 25 podstawiono Ewę Cichocką z domu Mirowską. Ewę Jakubczyk podstawiono pod siostry Wandę i Henie z domu Jakóbczyk, aby połączyć Starachowice z Łodzią i Szwajcarią.

Nowy Prezydent Polski pan Andrzej Duda został mianowany, skradzionym Mieczem Paradnym przez matactwa Żydów Tarnowskich w Sądzie w Krakowie, aby odnieść się do króla Stanisława Augusta i trzeciego rozbioru Polski. Wykorzystano wybory, które miały być akceptacją rozbioru Polski przez Watykan, za którym ukryto USA, Niemcy i Rosję, kryjące Gminę Żydowską w Nowym Jorku, która wręczyła łapówkę z kradzionych carskich pieniędzy dla Watykanu w 1917 roku. Miało to doprowadzić do zniszczenia Polski aby ukryć kradzież pieniędzy, a rozliczenia eksperckie między krajami miały zostać ukryte przez likwidacja Ministerstwa Skarbu w Polsce, gdyż nie byłoby Polski, ale podmiot gospodarczy w systemie wirtualnym.

W Szwajcarii poinformowano nas, że Polska ma być starta z mapy świata. Masoneria prowadzi działania w taki sposób, aby tego dokonać rękami Kościoła Katolickiego i polskiego rządu. Działania Skarbu Państwa w sprawie Sądu Okręgowego w Toruniu IIK 164/11 i Biskupa w Radomiu, który odesłał nas dekretem Sądu Kościelnego do Sądu Cywilnego w sprawie rodziny carskiej są zgodą na rozbiór polski przez Kościół Katolicki i podmianę rodziny carskiej, która była fundatorem kościołów i cerkwi.

Działanie Skarbu Państwa jest przejawem zdrady narodowej. Widoczne jest to w poparciu Prezydenta USA Baraka Obamy dla PiS, które jest pochwałą dla Żydów, którzy postanowili okraść Polskę dla USA, Rosji, Niemiec i Watykanu. Nie można złem zwalczać zła, gdyż się wzmacnia zło, ale prawdą , która wyzwala. USA posiadają depozyty carskie, które zamierzali ukraść opłacając polskich polityków i kościół katolicki co jest nawiązaniem do próby zakończenia rewolucji październikowej z 1917 roku. Wszystkie kraje miały windykować carski majątek jako rosyjski do czego miało być zmienione prawo na antychrześcijańskie. Pismo Święte mówi, aby nie być nic nikomu dłużni prócz wzajemnej miłości co miało być zamienione na nierząd. Rosja miała windykować carski majątek w Rosji, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców carskiej rodziny z zachodu jako spadkobierców rodziny carskiej wytworzonych w Sądzie w Toruniu, gdzie podstawiono członków naszej rodziny nie mającej prawa do majątku. Wykorzystano WIKTORIĘ Kornaszewską przez Prezydenta Rosji, przez wpisanie jej na apartament Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie i połączenie jej danych z Zuzanną Maksalon połączonych obecnie w jedną osobę wstawioną jako dziecko Lajli Kornaszewskiej podstawionej pod Katarzynę Berus z Warszawy pod dane Katarzyny Kaźmierczyk. Kancelarie Prawna pana mec. Berus pracowała dla Kazimierza Bani, który pracował dla D. Miedwiediewa.

Przemieszczenie emigrantów podstawionych pod więźniów i połączono ze sprawą Ko 883/12 z naszego wniosku o pomoc prawną, którą połączono z Watykanem przez Biuro K-9 w Szwajcarii i panem Thurman z USA wykorzystując amerykańską pomoc w sprawie więzień CIA co powodowało wykorzystanie carskich depozytów na finansowanie wojny z terroryzmem będącego przyczyną powstawania emigrantów przy jednoczesnym dostarczaniu broni przez fałszywych spadkobierców reaktywowanych fabryk zbrojeniowych w Kielcach i Radomiu oraz Skarżysku Kamienne i Stalowej Woli.

Po kradzieży carskiego mienia i wymordowaniu ludzi zostałyby obciążone winą kościoły przez Żydów i zakazana religia chrześcijańska przez potomków Synagogi Szatana, którzy opłacili żołnierzy przy grobie Jezusa Chrystusa, aby kłamali na temat zmartwychwstania.

W Polsce zginął rozsądek zastąpiony kradzionymi pieniędzmi. Bogiem stał się pieniądz. Sąd Okręgowy w Toruniu posłużył się fabrykowanymi dokumentami przez prokuraturę i fałszywymi opiniami psychiatrycznymi aby zniszczyć carską rodzinę i godność moich rodziców przez Żydów, którzy posłużyli się kradzionymi pieniędzmi opłacając wszystkich w celu realizacji ich planów rozdając w Unii Europejskiej nasze zimie aby kupić ludzi w celu zniszczenia ducha co jest w biblii. W tym celu pozbawiono as pieniędzy aby uniemożliwić obronę tworząc na nas fałszywe długi. Dwie osoby na egzystencję mają 153. – złote na miesiąc a tworzone są windykacje na miliardy złotych aby nas obciążyć za ich działania kryjąc to w sprawie męża SO Toruń IIK 164/11.

Pani Ewa Kopacz dobrze odniosła się do głodnych dzieci ponieważ moje dzieci carskiej rodziny muszą wykonywać rozkazy aby przeżyć. To nie są godne pieniądze, gdyż prowadzą do zniszczenia prawdziwej rodziny. Syn wielokrotnie był głodny na Uczelni, nie miał co jeść. Kościół opływał w dostatku dokonując kradzieży i opłacając osoby z wyrokami, aby nas niszczyły obiecując dobry byt i dobre imię za niszczenie naszych rodzin za co jest odpowiedzialny w Polsce PiS.

Dziedzictwo Sług Pana Zastępów jest przekazywane po mieczu, gdzie jestem ostatnią osobą a co jest przekazane również dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. W Piśmie Świętym jest napisane, że nie zabraknie męskiego potomka na tronie co oznacza, ze mój tata był ostatnim męskim potomkiem po którym przyjdzie Jezus Chrystus, który pełni rzeczywistą władzę. Oznacza to, wypełnienie Apokalipsy i przyjście Jezusa Chrystusa po swój kościół. Bóg swoją chwała nie da się z nikim podzielić.

List do Efezjan 6,12

Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”

Dowodzi to, że próbowano oszukać ludzi nowym ładem, który był początkiem zagłady ludzkości i wypełnieniem Apokalipsy. Służyć do tego miała sprawa w SO Toruń IIK 164/11i IIK 197/10 IIIKo1994/14 w Warszawie oraz Ko 883/12 w Toruniu, gdzie dokonuje się podmiany Polaków za zgodą papieża Franciszka na Żydów. Zamierzano wykorzystać urząd papieża do zniszczenia chrześcijaństwa aby przyspieszyć czas przez dokonanie oszustwa cofając pokolenie. Dorobione niedawno akta dla Kariny z Ostrowca Świętokrzyskiego, która zmarła w zakładzie psychiatrycznym przez pomyłkę lekarską w diagnozie. Jej akta miały służyć do podmiany mojej osoby przez cofnięcie pokoleń i podstawienia Kariny Komorowskiej i wypłaty odszkodowania przez ZUS w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie podstawiono moją babcię księżna Glińską jako Anielę Reginę Mazurek z domu Maksalon. Z tego powodu Prokuratura wytworzyła dane dla moje babci Aniela Maksalon w nieruchomości Pasternik 25, drugie na ulicy Nad Kamienną 25 , oraz na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie babcia na końcu życia pobierała emeryturę mieszkając u swoje córki Filomeny Bochyńskiej, którą podstawiono pod konia Dzidka na Sieciechów. Z tego powodu Karina opisana w mediach była przewożona do trzech zakładów psychiatrycznych i trzech szpitali aby wytworzyć na bazie tragedii ludzkiej trzy tożsamości. Dziecko zmarło w pasach w zakładzie psychiatrycznym co oznacza, że w taki sposób planowano monie zamordować przez Dariusza Kornaszewskiego podstawionego pod Jerzego Kaźmierczyk, którego już skazano ponieważ dorobiono akta dla mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego pod którego podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Trzy szpitale to trzy tożsamości, podobnie trzykrotnie przyjmowano mojego męża w Toruniu na obserwację sądowo-psychiatryczną w celu ukrycia podmiany akt o 300,- tysięcy zlotych na akta Jarosława Kaczyńskiego, który wypłacił 300,- tysięcy dla Stefana Hambury jako konkubinatu z Beatą Idziak. ę.

Przez emisję zegarków Apple z inskrypcją W. Lenina i Piotra Wielkiego przypomniano papieżowi Franciszkowi o opłacenie Watykanu przez Żydów z USA w 1917 roku, aby wywiązał się z masońskich uzgodnień w celu kradzieży carskich pieniędzy przez USA i Baraka Obamę przy pomocy PiS kontrolowanego przez Watykan.

Podstawiono W. Putina i D. Miedwiediewa pod Wojciecha Idziak i Pawła Idziak jako synów Piota Idziaka podstawionego pod Piotra Wielkiego. Putin reprezentuje służby rosyjskie i komunistów, których finansowała masoneria z Nowego Jorku, kradzionymi carskimi pieniędzmi. Papież Franciszek musi powiedzieć prawdę do sprawy SO Toruń IIK 164/11, gdzie Sąd wykonuje dyrektywy kościoła, gdyż Kościół Katolicki będzie odpowiedzialny za mord Polaków tak jak w 1917 roku Rosjan. Car dawał swoim oficerom złote zegarki. Podczas pobytu w 1947 roku we Włoszech pan Górecki otrzymał złoty zegarek z inskrypcją Fiata, którego żonę zamordowano a zegarek ukradziono w Warszawie. Złoty zegarek przywieziony przez dziadka z Wenecji dla babci Anieli Reginy Mazurek został skradziony w Warszawie. Zegarek podmieniono medialnie na zegarek Ministra Nowaka zamieniając na SSO Kielce Tomasza Nowak, który mnie uniewinnił w sprawie IXKa 280/12, gdzie zostałam uniewinniona, a akta zostały podstawione dla mojej siostry Beaty Idziak, gdyż linia genealogiczna mojej rodziny szła po księciu Romanie Bocheńskim żonatym z księżną Marią Różą Lubomirską na Jasnej Górze.

Sprawa embarga i wyrzucania żywności w Rosji miała ukryć windykacje na śmieci wytworzone na Martę Bochyńską przez UM Starachowice niezamieniana na Wiktorię Kornaszewską zamienioną na Sergiejew dla Rosji co łączy APE-Umwettechnik AG jako „APE-Jerzy Kaźmierczyk” w ZUG, gdzie dokonano wstawienia W. Putina jako spadkobiercy po Jerzym Kaźmierczyk, który skarży nas w Toruniu. Z tego powodu policja podmieniła stronę www.polskaprzyszlosc.wordpress.com i drugą wyłączyła www.rodzinaromanow.wordpress.com kradnąc dokumenty umieszczone na serwerze w USA. Świadczy to o tym, że Polski Sąd świadczy usługi dla W. Putina i Angeli Merkel. Programy w których uczestniczy Watykan miały doprowadzić, że odpady miały być wyżywieniem dla chrześcijan.

Gmina Żydowska w Nowym Jorku opłaciła Watykan w 1917 roku z kradzionych carskich pieniędzy. Z tego powodu przysięga masońska skierowana przeciwko carskiej rodzinie jest nieważna, gdyż są to nasze pieniądze. Pieniądze pobrane przez fałszywych spadkobierców w Toruniu są obłożone klątwą rodziny carskiej Romanow w linii cesarskiej z rodu Dawida. Sprawa w Toruniu jest prowadzona na zlecenie W. Putin, który podał się za naszego spadkobiercę razem z fałszywymi Lubomirskimi pod których podstawiono Sebastiana Turowskiego i Sebastiana Limanówkę, których podstawił kościół za co jest odpowiedzialny bezpośrednio papież z powodu podstawienia moich skradzionych dzieci i wnuków. Pan W. Putin i D. Miedwiediew wykorzystali masońską przysięgę w kościele katolickim dla giny żydowskiej z 1917 roku , którą obecnie próbowano doprowadzić do końca, ab wprowadzić komunizm na świecie przez korporację Kruk, służącą do fałszywych windykacji. Media odwołując się do tej daty w dniu wczorajszym nawiązały do cofnięcia czasu w celu przywrócenia komunistycznego reżimu na całym świecie przy pomocy Baraka Obamy wykorzystanego do kradzieży carskich depozytów w Nowym Jorku dla Gminy Żydowskiej.

Miara Róża Lubomirska została zamieniona na Różę cofając pokolenie aby odnieść się do masonerii Róży w Rosji. Róża Lubomirska przeszkadza Rosji w zdobyciu pieniędzy dla zniszczenia chrześcijaństwa, aby odwrócić słowa Pisma Świętego. Masoneria Róży to symbol cierni, które zagłuszają zbiory. W tym celu wymordowano moją rodzinę, aby doprowadzić do pogaństwa.

Samo piękno nie pozwoli nasycić się ale również sama praca jeśli nie ma w niej mądrości, gdyż przyniesie szkodę. Ciernie nie są wskazane w miejscu, gdzie są plony, a róża ma miejsce w ogrodzie. Prawdziwa mądrość daje piękno, gdyż pozwala innym wyżywić się i wzrastać nie niszcząc zasiewu, który pozwala wyżywić się biednym.

Każde moje SV jest podstawione pod inne osoby, gdyż mnie już nie ma w systemie bankowym. Celem tego jest próba zmuszenia mnie do korzystania z MOPS, z którego nie korzystam. Dorobiono tam dla mnie dokumenty osoby samotnej i poszukiwanej aby wykorzystać przepis, że MOPPS może umieścić taką osobę bez rodziny w zakładzie psychiatrycznym. Przepis ten zamierzał wykorzystać Prezydent Polski Bronisław Komorowski, który przysłał do mnie MOPS, jednocześnie gdy został Prezydentem jego kancelaria dziękowała za życzenia oraz przyjęła moją płytę Biły Orzeł z moimi utworami muzycznymi z moim tekstem, muzyką i wykonaniem.

Wychowana jestem w rodzinie o wielowiekowych tradycjach nauczona szacunku do władzy, gdyż każda władza pochodzi od Boga, nie stanowi to jednak powodu ażeby władza łamała swoje własne prawo i niszczyła moje małżeństwo i rodzinę dla pieniędzy.

Każda rodzina podstawiona przez Urząd Bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania moich dziadków i rodziców została podstawiana pod nasze nazwiska i rodziny na przyszłość również w miejscach pałaców , gdzie umieszczono domy dziecka i zakłady psychiatryczne. W tym celu powielane są moje dane przez pomyłki aby połączyć dane mojej osoby z rodzinami pracowników Urzędu Bezpieczeństwa wpisując rożne pomyłki pisarskie.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s