IMPERATOR ROMANOW Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

Starachowice 07.10.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ulica Nad Kamienną 25;
ulica Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Polska

Prokuratura Rejonowa Starachowice

W związku z uniemożliwieniem wydania przez Urząd Miasta Starachowice prawidłowych danych zgłoszonych do działalności gospodarczej, i podmianie nazwy przy jednoczesnym umieszczeniem skrótu nazwy w KRS, jestem zmuszona zgłosić nieprawidłowości przed rozpoczęciem działalności wykazanym w złożonym wniosku, aby uniknąć skutków prawnych spowodowanych przez fałszywe zapisy Urzędu Miasta Starachowice, oraz użycie moich danych osobowych dla osób podszywających się pod moją rodzinę.

Firmy windykacyjne jak KSI, pracujące na rzecz Waldemara Maksalon, którzy z dłużnika przerobił się na windykatora kradnąc nieruchomości po moich dziadkach i rodzicach. Doprowadził on do wykreowania długu na byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił po rozwodzie nazwisko na Kornaszewski, pod majątek obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, i doprowadził do działów spadku na moim mężu Jerzym Kaźmierczyk. Usunięto dane mojej prawdziwej rodziny z nieruchomości, aby podstawić się pod nasze mienie, niszcząc godność moich dziadków i rodziców, jednocześnie posługując się moją wnuczką z kradzieży dla uzyskania DNA mojej rodziny, czyli firmy windykacyjne pracują na rzecz ludzi odpowiedzialnych za kradzież dzieci i wnuków z DNA carskiej rodziny, w celu wytworzenia fałszywych windykacji na fikcyjne dane, do tego celu dorabiane. Prowadzi to do wyłudzenia pieniędzy z depozytów carskich dla oszustów przy akceptacji Państwa Polskiego. W chwili obecnej można precyzyjnie określić miejsce i osoby odpowiedzialne za dokonywane oszustwa, gdyż dokonał tego rząd wykorzystując moje oświadczenie z siostrą, złożone do sądu w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 dotyczące mojego męża z zaskarżenia Skarbu Państwa, za którym ukryły się osoby prywatne pozorujące spadkobierców jak pan Bohdan Żakiewicz, Paweł Krzymowski, Marina Litwinowicz, Mariusz Kołodziński i pracownicy Metron SA. Doszło do użycia moich danych osobowych przez sąsiadów oraz fabrykacje przez pomyłki pisarskie używając tak spreparowanych danych do Ksiąg Wieczystych na ul. Bohaterów Westerplatte 1, gdzie powielono moje dane i użyto przez sąsiadów wpisując ich dane na moje mieszkanie, natomiast mnie na ich mieszkania. Uczestniczył w tym również biegły geodeta Jan Andrzejewski, który wpisał mojego nieżyjącego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, jako żyjącego co pozwoliło podmienić moją rodzinę w Starachowicach pod nieruchomości mojego dziadka w Lubelskim, aby ukryć działy spadku w PRL, po wymordowania arystokracji i elit intelektualnych. Wykreowane dane przez błędy zostały uwierzytelnione przez służby wojskowe podstawiając pod męża firmę APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii i jej odmiany, podmienione nazwisko mojego męża podstawiając osoby do patentów, co jest widoczne na liście w Polsce. Nazwisko było potrzebne do wykorzystania męża weksla, który Bank Technologii Sp. z o.o. zrealizował a co oznacza, że otrzymał dostęp do naszych carskich depozytów udając spadkobiercę, gdyż w przeciwnym razie osoby, które użyłyby weksla byłyby aresztowane. Męża skazano prawowitego właściciela, po który zrobiono dział spadku czyli robiąc z niego spadkodawcę, nie jest możliwe prawnie a co zrobiono w Kielcach. Nie oddano mężowi weksla i obecnie skazano go po raz drugi w tej samej sprawie już zakończonej prawomocnym wyrokiem i odbyta karą z urzędu dwa lata pozbawienia wolności oraz z zapłatą grzywny 10.500 złotych. Obecnie po raz drugi Wyrok w tej samej sprawie dwa lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności z zakazem prowadzenia działalności na pięć lat. Mąż nie prowadził działalności przez 10 lat z powodu dokonanych kradzieży mienia, co dziś okazało się działem spadku po nas żyjących na firmie „SOF-ART” Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, co zostało podmienione na SOF-ART SP ZOO co oznacza , że podmiot używa numeru KRS byłej mojej spółki, który zakupił Jerzy Kaźmierczyk ode mnie, a który jest obecnie moim mężem. Spółka zastała podmieniona na podmiot fizyczny i podmieniono mojego obecnego męża na byłego, co było widoczne w Urzędzie Pracy w Starachowicach jak również u Komornika. Sędzia Wojciech Pruss w Toruniu wyczytał błędnie nazwisko męża i powielił je jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak, co jest zapisane według obowiązującego prawa jako zapis głosowy z postępowania. Celem tego działania jest odniesienie się do sfabrykowanych dokumentów, gdzie podstawiono agentów pod moje dane i dlatego byłam aresztowana i wywieziona do Łodzi, gdzie wyjechała lekarz Jolanta Kręcka dyrektor Szpitala w Starachowicach, która wcześniej była lekarzem przyjmującym w „SOF-ART” Sp. z o.o., który miał obowiązek posiadać gabinet pielęgniarski z tytułu posiadania Statusu Zakładu Pracy Chronionej. Lekarza Jolanta Kręcka przyjmowała pracowników raz w tygodniu w gabinecie w SOF-ART Sp z o.o.. Spowodowało to podmianę spółki na gabinet internistyczny SOF-ART Sp. z o.o. ulica Grzybowa 1, gdzie spółka wynajmowała pomieszczenia od Spółdzielni Mieszkaniowej za kwotę 5000,- tysięcy miesięcznie. Były mąż powierzył klucze do skrytki pocztowej panu Krzysztofowi Banasiewicz, oraz przekazywał mu pieniądze na zapłatę za wynajem pomieszczeń dla spółki od Spółdzielni Mieszkaniowej. Pan Banasiewicz darł zawiadomienia i fabrykował dokumentację, ukradł również kopie dokumentów do ZUS, aby pozorować wypłaty pieniędzy z ZUS chorobowego i przekazywał do ZUS fałszywe dane. Został skazany prawomocnym wyrokiem również za wypłacanie sobie pieniędzy na kursy jego dzieci, z kont naszej firmy, oraz za brak prowadzenia dokumentacji jako główny księgowy. Po tej sytuacji i zakazie prowadzenia zawodu księgowego, wyprowadził się do Radomia, gdzie wykreowano fałszywych Bochyńskich i spółkę SOFT-ART Sp z o.o. czyli według błędu w Kancelarii Notarialnej przy rejestracji w Umowie Spółki, co wykorzystano do powielenia spółki na różne miejscowości a nawet państwa. Spowodowało to prowadzenie dokumentacji dla agentów i biznesmenów, którzy wytworzyli różne tożsamości na nazwisko Bocheński, Bochyński a obecnie Kaźmierczyk, Kazimierczak itp. Obecnie jest to widoczne, gdyż moje dwuczłonowe nazwisko Bochyńska-Kaźmierczyk było jedyne w Polsce i nie było żadnych odmian. Pojawienie się w internecie pod nazwiskiem Bożena Bochyńska kolejnej osoby w miejsce wcześniej wskazanej oraz pojawiło się dwuczłonowe moje nazwisko z odmianami jakie sfałszowano na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 przez sąsiadów do Ksiąg Wieczystych. Bezprawnie użyto mojej firmy i mojego NIP do KRS wykorzystując nowo założoną przeze mnie Działalność Gospodarczą w Starachowicach jako „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, usuwając moje dane i przesuwają w podmienionych dokumencie wydanym przez Urząd Miasta Starachowice jako jedynie wydruk, gdyż już podmieniono nazwę i numer w adresie jako 1 całego budynku, jest dowodem podmiany mojej rodziny. Na stronie internetowej widnieją moje dane w Szwajcarii jako Bożena Piórecka przy wkładzie 1000,-CHF, jakie były wpłacone do spółki w której byłam w zarządzie APE-CH GmbH, co połączono z poszukiwaniem osób, umieszczając poniżej Bożenę Dykiel, Wojciecha Pokorę i innych. Stanowi to przejście na sąsiadów udających spadkobierców po moich rodzicach i przekazanie całego domu dla taty po jego śmierci, dla tak wytworzonych spadkobierców, co jest oszustwem. Umieszczono moje dane na mieszkanie sąsiadów i powielono na drugie mieszkanie na ul. Bohaterów Westerplatte 1/2, u państwa Wojciecha i Izabeli Pokora i ich znajomego geodetę Jana Andrzejewskiego, a by podstawić się pod umowę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmienioną na teścia Jana Kaźmierczyk. Dokonano przejścia przez Umowę zakupu Telewizji TV Moja Sp z o.o., na SOF-ART Sp. z o.o. mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk i podstawiono fałszywych Tarnowskich, którzy mieli udziały w Awans, który zakupił Media Ekspert i stał się właścicielem TV Moja Sp. z o.o., zakupionej przez SOF-ART Sp. z o.o, przez Jerzego Kaźmierczyk na którym zrobiono dział spadku i dokonano przejścia na Ostrowiec Świętokrzyski na byłą żonę Jerzego Kaźmierczyk panią Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska, dokonując działu spadku podstawiając fałszywych Tarnowskich pod mojego męża dzieci z pierwszego związku i łącząc moimi, gdyż DNA w linii książąt Radziwiłł będzie takie samo w jego dzieciach moich z pierwszego związku, ale w moim przypadku DNA mam ja po moich rodzicach. Wykorzystano do ukrycia matactw weksle SOF-ART Sp z o.o. do Umów, których program naprawczy pisała osoba z Ostrowca Świętokrzyskiego pracująca w Spółdzielni Związku Głuchych, która otrzymała jako jedyna wówczas dofinansowanie z PFRON, a gdzie pracuje była żona mojego obecnego męża. Umowy były zawarte z PFRON z centralą w Warszawie oraz ubezpieczone przez Ubezpieczalnię POLONIA oddział w Kielce, centrala wówczas mieściła się w Łodzi. Użyto weksli oraz nazwiska pana dyrektora Sicińskiego, który osobiście prowadził sprawę spółki w celu umożliwienia dofinansowania z PFRON, na utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych a zagrożonych bezrobociem. Firma podpisała dwa weksle jeden na dofinansowanie w kwocie około 460,- tysięcy złotych oraz 136,- tysięcy złotych na spłatę przeterminowanych zobowiązań z karencją spłaty. Spowodowało to, że przy sprzedaży firmy zobowiązania przeszły na nowego właściciela, który uzupełnił wkład własny konieczny do pełnego wykorzystania środków w zakresie środków własnych, ale PFRON nie zajął stanowiska. Wykorzystanie środków było zgodne z przeznaczeniem, co było potwierdzono przez centralę PFRON Warszawa. Środki dofinansowania były wpłacone przez PFRON na specjalne utworzone do tego celu subkonta w ING Bank Śląski. Spółka SOF-ART Sp. z o.o. prowadziła ręczną księgowość i była określana przez inspektorów jako firma najlepsza w Polsce. PFRON zabezpieczył się potrójnie przed realizacją umowy. Środków wpłacanych w trzech transzach na koncie nie można było wypłacić, ale jedynie można było dokonać zakupu bądź spłaty zadłużeń według wskazanego celu wykazanego w załącznikach do Umów PFRON. Spowodowało to dorobienie spadkobierców i powielenie firmy, co obecnie ukryte jest zamianą nazwy firmy, przez błędy pisarskie, co jest niedopuszczalne w Sądzie. Doszło do ukrycia tego faktu w księstwie Lichtenstein i podstawienia różnych biznesmenów za spadkobierców. Jest to widoczne w sprawie spadkowej po moim tacie z powództwa Invest Bank, który powielił moje dane na trzy osoby wykorzystując moją zmianę nazwiska Piórecka na panieńskie Bochyńska i ponowne wyjście za mąż jako Bochyńska-Kaźmierczyk jako trzy osoby, zamieniając windykację kwoty za laptop mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, na windykację samochodu Mercedes VITO dla SOF-ART Sp z o.o. , zakupionego ze środków w połowie z funduszu PFRON a w połowie z kredytu banku Mercedes do PFRON. Wykorzystano mój wypadek w Suchedniowie, który doprowadził do kasacji nowego samochodu, po odwołaniu się do PZU w Krakowie, co umożliwiło przejście na Kraków przez przejście samochodu uszkodzonego przez Ubezpieczalnię PZU, która wypłaciła kwotę bez podatki mimo ubezpieczenie z podatkiem,co wykorzystano do upozorowania mojej śmierci i dokonano działu spadku podkładając Ubezpieczenie Invest Bank, aby przejść na mojego tatę przez ubezpieczenie umowy na Laptop , przy jednoczesnej podmianie mojej mamy na Jadwigę, fabrykując mamy podpis na Umowie, gdzie nie było jej podpisu. Wykorzystano to dla Kaczyńskich, aby wykorzystać dla PiS weksle podpisane przez mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dla Banku Technologii Sp. z o.o., podmieniając męża Jerzego Kaźmierczyk na mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, wykorzystując śmierć taty w 2007 roku, i robiąc dział spadku na moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk, próbują to ukryć przez fałszywą Opinię Psychiatryczną w Krakowie i Toruniu podważając arystokratyczne pochodzenie mojego taty, aby podstawić podstawić dyrektora Invest Bank w Łodzi, za dyrektora MERTON SA w Toruniu, który reaktywowano na fałszywych spadkobierców. Obecnie zrobił ze mnie i siostry dłużników mimo, iż przejęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a sprawy są zamknięte. Zrobiono za mnie i siostry dłużników w 2015 roku co jest niemożliwe prawnie i dowodzi, że uruchomiono miliardy EURO przez firmy windykacyjne, które posługują się fałszywymi windykacjami dla fałszywych spadkobierców po nas żyjących, czego jest dowodem kradzież nazw „IMPERATOR ROMANOW” gdyż ktoś nie miał wiedzy, że nie ma prawa oprócz mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, nikt jej wykorzystywać. . Obecnie strony internetowe na Facebook wykazują osoby podstawione na moje dane osobowe przez pomyłki w nazwisku na ulicę Bohaterów Westerplatte 1, aby kryć wstawienie pod moje dane innej osoby w Szwajcarii do APE Umwelttechnik AG a w Polsce do Spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o., którą połączono przez sprawy sądowe w Kielcach z SOF-ART Sp. z o.o, której wykorzystano weksle do PFRON dla fałszywych Tarnowskich, przez wykorzystanie nazwiska Siciński wymieniane w Telewizji Moja aby przejść na TV Moja Sp z o.o. zakupioną telewizję przez mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i ukryć to w Łodzi poprzez TU UNIQA, gdzie sfałszowano moje dane wpisując jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, tworząc depozyt sygnatura akt XVIII NS 153/11 wpisując adres do korespondencji w kopercie w celu podmiany mnie na województwo łódzkie. Na dokumencie widnieje TK, czyli Trybunał Konstytucyjny. Połączono przez Telewizję TV Moja podmioty gospodarcze z miejscowością Złotów koło Poznania, gdzie wstawiono spółkę zarządzającą Media Markt i weksle SOF-ART Sp z o.o. wprowadzono na Giełdę i APE Jerzy Kaźmierczyk jako walory przez pana Sicińskiego z Hamburga. W Poznaniu robiłam badania DNA dwa razy, co wykorzystano do postawienia Elżbiety Bochyńskiej z Poznania, która przed laty była na tej samej uroczystości rozdawania Dyplomów, na którą był zaproszony mój dziadek, jako podziękowanie za cegiełki. Dziadka nie było na uroczystości, a za niego przyjechał mój tata, jako reprezentant który odebrał za dziadka Dyplom. Uniwersytet Warszawski jest udziałowcem Giełdy Warszawskiej, co umożliwiło wprowadzenie pustych walorów pana Sicińskiego z Hamburga, który posiadał jedynie do dyspozycji męża weksle, oraz za zgodą rządu weksle z firm użyte nielegalnie. Milion złotych gotówki miał być pokryty przez zaskarżenie mojego męża oraz fikcyjną Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk, udającej żonę mojego męża i na takie dane wypłacono kredyty w Starachowicach na ul. Rynek 30. Wykorzystano czas gdy jeździłam z ankietami przedstawiając się według umowy jako pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i podstawiono Bożeną Bochyńską pod moje dane.

Ukryto umowę zakupu telewizji TV Moja przez SOF-ART Sp z o.o przez mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, pod utworzonym depozytem w Sądzie w Łodzi na rzecz TU UNIQA w Łodzi, której nazwa wcześniej brzmiała TU Polonia, i taką Umowę posiadał SOF-ART Sp z o.o., jeszcze gdy mieściła się na ulicy Grzybowej 1 w Starachowicach. Podpisała ona umowy z PFRON co podmieniono na spółkę Milenium Sp. z o.o. na ulicy Leśnej w zakupionym terenie przez SOF-ART Sp z o.o.. Wykorzystana została firma PROMAX, która wykonała projekt i miała nadzór nad remontem prywatnego wówczas mojego mieszkania na ulicy Konstytucji 3-Maja 23/9b, które sprzedałam, a gdzie do dziś przychodzi korespondencja na nazwisko Bożena Piórecka z banku PEKAO SA, mimo według Banku usunięcia martwych kont, a ponownie wznowionych przez fałszywych spadkobierców. Bank ukrył fałszywe windykacje w Ostrowcu-Świętokrzyskim następnie w Kielcach później w Łodzi, co dowodzi powielenie i podmiany mojej osoby na inne miasta a obecnie i województwa. Obecna podmian na Poznań świadczy o kolejnej podmianie podstawiając przez Tomaszów Mazowiecki panią Lewandowską z domu Maksalon, jedyną osobę żyjącą z rodziny u której mieszkała moja babcia z domu księżna Glińska. W tym samym banku została zatrzymana w bankomacie szwajcarska karta mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z Banku PostFinance ze Szwajcarii. Bank miał obowiązek zwrócić kartę dla męża bądź poinformować , że przesyła ją do banku w Szwajcarii. Mąż nie otrzymał odpowiedzi z banku na pismo i karty nie zwrócono. Wykorzystano nazwisko pana Szczerby z PROMAX, która to firma się podzieliła. Wykorzystano palny przebudowy mojego mieszkania do zamiany na plany dla SOF-ART Sp. z o.o. na ulicy Grzybowej1 w Starachowicach, co podmieniono dla spółki Milenium Sp. z o.o, na ulicy Leśnej, do której plany robił pan architekt Szklarczyk. Po przyjeździe ze Szwajcarii w 2006 roku doniosłam do Prokuratury na działania w Szwajcarii, co zostało potraktowane jako nieracjonalne treści, a dziś zaskutkowało przestępstwem na naszą szkodę i mąż został po raz drugi sądzony, a mnie zawłaszcza się NIP dla KRS, aby pozorować, że wrócono nam nasze mienie rodowe. Po aresztowaniu męża ktoś operował na jego kontach i wówczas wniosłam sprawę fałszywej faktury pana Chałubińskiego, na szkodę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, którą to sprawę w Państwa Prokuraturze umorzono z powodu braku odnalezienia sprawcy, a obecnie męża skarżono w Toruniu męża w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 , zamieniając fakturę na szkodę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, a na fakturę METRON SA i skazując męża przy odczytaniu innych danych osobowych. Numer faktury 127 był zbieżny z numerem sali 127 w drugiej sprawie sygnatura akt II K 467/15 w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Obecnie otrzymał mąż Postanowienie, że Sędzia umorzył Postępowanie o milion złotych , z wnioski pana Pawła Krzymowskiego, powodu nie stawienia się pana Pawła Krzymowskiego ani jego Pełnomocnika.

Wyrok w sprawie sądu Okręgowego sygnatura akt II K 164/11, jest nieprawomocny a mecenas Marta Sztachelska poinformowała , że jej obowiązkiem jest odwołanie się do instancji wyższej do Gdańska. Z tego powodu wniosłam z mężem do Państwa Prokuratury w Starachowicach, gdzie jest nasza właściwość o ponowienie spraw wcześniej wniesionych.

Dokonano podmiany i prośby o utworzenie depozytu w sprawie SO Kielce IX Ka 280/12, gdzie udowodniłam pochodzenie mojego taty i dziadka i poprosiłam o utworzenie depozytu z pieniędzy wypłacalnych przez UM Końskie dla fałszywych hrabiów Tarnowskich (prawdziwe nazwisko Mazurkiewicz) na depozyt w Sądzie, gdyż Tarnowskich podstawiono pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, który był prawdziwym hrabiom Janem Tarnowskim i podmieniono na pradziadka ze strony taty pod Franciszka Bocheńskiego. Podmiana nastąpiła na Uniwersytecie Warszawskim oraz Watykańskim Banku gdzie podmieniono rodziny i zamieniono mienie Bochyńskich, na Tarnowskich lecz na fałszywych, którzy wykorzystują moich dwoje skradzionych dzieci Michała Pióreckiego i Annę Marę Piórecką ukrytych w kościele, które miały zastąpić moich troje dzieci, które wychowywałam Adama, Martę oraz Jakuba, a ukryto przez podmianę na depozyt dla TU UNIQA, na fałszywe dane „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” powielając dane na dwie osoby. Wykorzystano z tego powodu poręczenie Gminy Brody dla spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. do dofinansowani z PFRON. Stworzyło to kilka zabezpieczań dla spółki SOF-ART Sp. z o.o., jak Ubezpieczenie, za które spółka zapłaciła 80,- tysięcy złotych, drugim zabezpieczeniem był zastaw na maszynach i urządzeniach, trzecim był akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie 777 podpisany przez ze mnie pod nazwiskiem Bożena Piórecka i przez byłego męża na nazwisko Dariusz Piórecki, co stało się powodem obecnie podmiany danych mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusz Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Czwartym zabezpieczeniem pozorując potwierdzenie na Wekslu, jest Gmina Brody, co wykorzystano do zwrotu mienia rodowego dla pozorantów jako spadkobierców i reaktywacji przedwojennych spółek mojego dziadka na fałszywych spadkobierców.

Podstawiono Konrada Szmytka, który występował w fundacji mojego męża Jerzego Kaźmierczyk APEX-STAR w Katowicach, aby podstawić go za Konrada Wiatrowskiego męża Wioletty Anny Wiatrowskiej za którą zamierzano podstawić Annę Piórecką na Miedzną Drewnianą i Pałac w Białaczowie, aby ukryć dokonane matactwa w Niemczech i Szwajcarii od 2003 roku łącząc ze spółką SOF-ART Sp. z o.o., której siostra męża posiada 3% udziałów, które podmieniono na 20% w utworzonych pod-spółkach przez fałszywych spadkobierców wykorzystując Marka Katzer prokurenta SOF-ART Sp. z o.o. i Marka Ignaczewskiego prokurenta Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podstawionego pod Marka Kleina mającego dziecko z Anna Piórecką.

Użyto weksli do pobrania pieniędzy na zakup Polskich Hut co ukryto przez aferę Dochnala w Łodzi nie wskazując miejsca pochodzenia pieniędzy jakim był dział spadku na firmie SOF-ART Sp. z o.o. , gdzie spadkobierców w SOF-ART Sp. z o.o wprowadzono do APE Umwelttechnik AG aby obecnie przez upadłość wyprowadzić zakupione mienie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii pozorując dział spadku po mnie i mężu Jerzy Kaźmierczyk. Mąż odbył karę pozbawienia wolności 2 lat w pełnym wymiarze dodatkowo wpłacając 10500,- złoty kary. Kwota 10000,- złotych została ukryta w Toruniu co ma przejście na niezapłaconą kwotę 10000,- złotych dla SOF-ART Sp. z o.o. przez pana Oskara Szonert z Pabianic. Pan Oskar Szonert znika z Pabianic i jego telefon jest wytarty. Może to być powodem wpisania go do dokumentów Krzysztofa Banasiewicz głównego księgowego SOF-ART Sp. z o.o. skazanego prawomocnym wyrokiem, który miał zakaz wykonywania zawodu z powodu powstałych strat. Zdefraudował on również pieniądze przeznaczone na wpłaty PFRON z czego nas nie zwolniono określając, że wskazany był sprawca a firma jest w zbyt dobrej kondycji. Obecny wyrok mojego męża określany jako zagrożenie dla ekonomii kraju i pięć lat zakazu prowadzenia działalności można odnieść do podmiany akt na pana Krzysztofa Banasiewicz. Daje to możliwość wyprowadzenia mienia Polskich Hut i APE Umwelttechnik AG przez upadłość ukrywając reaktywacje Centralnego Okręgu Przemysłowego przez dział spadku na SOF-ART Sp. z o.o. i APE Umwelttechnik AG wykorzystując adres Marmoroc-Polska Sp. z o.o. ulica Radomska 29 na SSE Starachowice . Nie ma możliwości aby Szwajcaria poszukiwała mnie na nazwisko Bożena Piórecka, gdyż po wyjściu za mąż byłam z mężem w Szwajcarii i sprawdzono nasze dane wydając zgodę na pobyt stały w Szwajcarii. Bank Pocztowy w Szwajcarii również sprawdził męża z powodu założenia konta w tym samym banku co wcześniej. W Polsce wykorzystano ten fakt i podstawiono w Banku Pocztowym w Bydgoszczy inną żonę dla mojego męża jako Bożena Bochyńska i taką kartę mnie wydano. Po interwencji otrzymałam drugą kartę z adnotacją, że pierwszą skradziono co jest nieprawdą, gdyż bank wydał kartę na nieprawidłowe dane. W SYSTREMIE KOMPUTERPWYM, rzekomo nie było opcji błędnie wydanej karty a jedynie kradzież. Spowodowałoby to moje aresztowanie w momencie użycia karty, gdyż nie otrzymałam PIN a mój mąż nie otrzymała karty. Jest to dowodem, że kto inny posługuje się kartami. Drugą kwestią jest założenie konta SOF-ART Sp. z o.o. jako osoby fizycznej dla męża Jerzego Kaźmierczyk i jego usunięcie w Baku Pocztowego co ma odniesienie do fałszywych danych w Urzędzie Pracy w Starachowicach, gdzie wytworzono spółkę „SOF-ART SP ZOO Dariusz Piórecki” jako osobę fizyczną podstawiona pod firmę APE Umwelttechnik AG co jest oszustwem. Zgłosiłam w 2006 roku do państwa Prokuratury fakt , że męża aresztowano, a w Szwajcarii pozostała firma bez kontroli APE-CH GmbH, gdzie również ja byłam w zarządzie, a dyrektorem był Dieter Düppenbecer brat przyrodni Bohdana Żakiewicza. Spowodowało to podszycie się pod moje dane osobowe osób trzecich, którzy dokonali manipulacji i obciążenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk ich działaniami co jest widoczne w Sądzie w Toruniu. Sprawa w Toruniu wynikła po zgłoszeniu mojego męża o działaniach na szkodę spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o, która miała uczestniczyć w projektach Bohdana Żakiewicz. Dokonano podmiany zaskarżenia przeciwko Bohdanowi Żakiewicz, który był pełnomocnikiem i wymieniony został w Monitorze Sądowym. Zaskarżenie spowodowało ujawnienie wcześniejszego zaskrzenia męża Jerzego Kaźmierczyk przez Bohdana Żakiewicz w 2005 roku, który posłużył się fałszywymi danymi męża aby ukryć podmianę właściciela Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na pełnomocnika z wyboru, gdzie podstawiono za właściciela Janinę i Stanisława Pikul aby ukryć Janinę Kulczyk w Lichtenstein, którą podstawiono pod moją rodzinę Lubomirskich i Stanisława Stępnia, który był w zarządzie APE-CH GmbH, a którzy zakupili szereg przedsiębiorstw podmieniając dane osobowe męża Jerzego Kaźmierczyk na pisane przez „zi” jako Jerzy Kazimierczyk kryjąc się za fundacją męża wpisanego z błędem jako Jerzy Kazimierczyk przechodząc na Sąd na ulicy Francuskiej w Katowicach i podstawiając pod Fundację APEX-STAR państwo Jerzego i Barbarę Bochyńskich.

Z tego powodu mnie podmieniają na Barbarę. Otrzymuje zawiadomienia z InPost bez obowiązujących kodów kreskowych, gdyż barak jest moich prawdziwych danych w systemie. Ostanie fałszywe zawiadomienie z dnia 05.10.15 jest zaadresowane na Bozena Bochyńska-Kazimierczyk przez „zi” odbiór do dnia 13.10.2015 na ulicy Hutniczej 3. Dowodzi to, że nadal kontynuowana jest polityka podmiany mojej rodziny z próbą nakłonienia mnie do podpisania fałszywych danych wpisywanych przez Urząd Pocztowy uniemożliwiając odebranie przesyłek listowych bez możliwości odwołania się do numeru błędnej przesyłki. Prawdziwe awizo otrzymują osoby nas pozorujące na prawdziwe dane co skutkuje nieodebraniem w terminie korespondencji i uniemożliwia uczestnictwo w sprawach. W prawie polskim skutkuje to doręczeniem a skutki oszustw miałam ponieść z mężem , gdyż reaktywowano firmy na nasze dane osobowe i finansowane są przez kradzież na wykreowane windykacje a majątek oddano fałszywym spadkobiercom, po nas żyjących. Obecne działania w Toruniu miały umożliwić wyprowadzenie zakupionego mienia Polskich Hut, Banków i APE Umwelttechnik AG przez upadłość co jest szkodliwe społecznie dla Polski, Niemiec i Szwajcarii, gdyż prawidłowe funkcjonowanie spółek męża w Starachowicach spowoduje uruchomienie prawidłowego finansowania APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii oraz APE-CH GmbH jak i reaktywowanych firm Metron SA i Centralnego Okręgu Przemysłowego z depozytów carskich należących do nas. W Szwajcarii zakupiono na moje dane osobowe samochód co miało skutkować wypadkiem a biuro prawne na ulicy Marymonckiej w Warszawie podmieniło moją tożsamość Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na pisaną przez „Ż” Bożena Bochyńska-Każmierczyk, którą posłużył się SO Kielce, aby wykreować dział spadku na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach, gdzie podmieniono rodzinę carską. W tym celu podmieniono sprawę SO Kielce sygnatura akt IC 2627/10 „ O przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej” z mojego i męża Jerzego Kaźmierczyk powództwa, którą przesłano do Starachowic do sprawy sygnatura akt INs 716/10 z powództwa Waldemara Maksalon, który podmienił struktury właścicielskie, po śmierci mojej mamy doprowadzając do działu spadku po moich rodzicach i moim mężu Jerzym Kaźmierczyk. Policja wykazała istnienie sprawy na Komisariacie Policji sygnatura akt RDs 716/10 jako pijanego kierowcy. Podmiana mojego męża miała ukryć tą sprawę. Akta dorabiane muszą się zgadzać w końcowej wersji określając przez księgowych, że koń może być w kawałkach ale w księgowości musi być cały i dlatego zamierzano podmienić akta innych spraw jak zaczadzenie mężczyzny, aby w rezultacie uśmiercić nas według zgłoszonych nieprawdziwych dokumentów, aby rozdzielić nasze małżeństwo. Wpłatę 100.000,-ZŁ (sto tysięcy złotych) z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z Credit Suisse na dostawy mosiądzu do Metron SA przekierowano na wpłatę do Sądu Okręgowego w Kielcach o usunięcie braku formalnego do sprawy sygnatura akt IC 2627/10 podstawiając za nas fałszywych spadkobierców na ulicy Nad Kamienną 25, Nowowiejska 29 z drogą dojazdową, oraz ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz Lipie Henryk Szyb 1 , gmina Brody Iłżeckie na spółce SOF-ART Sp. z o.o. doprowadzając do reaktywacji METRON SA.

System szpiegowski wprowadzono do obiegu dla obywateli, kryjąc się za grą FOREX jako giełdą. W tym celu operacje dokonywane są wirtualnymi pieniędzmi, które miały zostać urealnione przez kradzież naszych depozytów. Zrobiono po nas dział spadku w Szwajcarii wykorzystując wpłatę pieniędzy od Jerzego Kaźmierczyk przez Stanisława Stępnia wpłacającego, który podał paszport USA do wpłaty. Pieniądze były przekazane do Irlandii dla mojego syna Adama Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski i dwóch synów mojej siostry Beaty Idziak dla Pawła Idziak i Wojciecha Idziak. Podstawiono ich pod osoby Paweł Pikul i Wojciecha Pokorę , którego podstawiono do Szwajcarii za spadkobiercę po nas co ukryto przez film podstawiając Sławomira Idziak, który otrzymał Oskara za efekty specjalne do filmu, wujka Wojciech Idziak i Pawła Idziak, którego podstawiono pod Romana Polańskiego pozorującego Romana Bocheńskiego w celu odwołana się do depozytu w Szwajcarii wykorzystując moją sprawę SO Kielce IXKa 280/12, gdzie wniosłam o utworzenie depozytu z pieniędzy wypłacanych dla fałszywych Tarnowskich w Końskich. W sądzie wyjaśniłam majątek mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow, który występował jako Roman Bocheński/ Bochyński, który nosił później nazwisko Brunon Bochyński, co objęte jest powagą spraw osądzonych a wykorzystano do przejścia na carskie depozyty w Szwajcarii. Połączono to ze sprawą w Sądzie Okręgowym w Kielcach sygnatura akt IC 2627/10 z naszego powództwa i podmieniono przez przesłanie ponownie do Starachowice ale dla innej osoby i ukryto w sprawie sygnatura akt INs 716/10 Sądu Rejonowego Starachowice.

Takie postępowanie jest oszustwem. Aby to ukryć przeniesiono właściwość na Łódź tworząc depozyt w Sądzie dla TU UNIQA wykorzystując Trybunał Konstytucyjny i podmieniając moje nazwisko na błędne jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, doprowadzając do podstawienia za mnie innej osoby pozorując, że skarżę mojego męża w Toruniu jako najbliższa osoba, dorabiając akta przez Policję w Paradyżu do Torunia bezpośrednio do Sądu, na drukach o uszkodzeniu ciała przez osobę najbliższą, co jest nieprawdą. Uzasadniając, że są to druku znormalizowane. Wezwani byliśmy z mężem na Policję w Paradyżu w celu uzupełnienie naszego doniesienia z naszego powództwa. Nazwisko błędne Kaźmierczak w stosunku do mojego męża wyczytał Prokurator i Sędzia Wojciech Pruss w Toruniu, co dowodzi, że opinia psychiatryczna z Łodzi była na specjalne zamówienie, aby dorobić dla mnie właściwość na Łódź i podstawić innego męża przez opinię Psychiatryczną w Toruniu kłamiąc, że mój tata nie był arystokratą i że mąż ma inną żonę, w celu wykreowania do Szwajcarii fałszywej tożsamości, co jest potwierdzone w Księgach Wieczystych w Starachowicach na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1.

Z tego powodu dokonano oszustwa wpisując mój wniosek do działalności gospodarczej jako zgłoszenie firmy” IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk odwrotnie a skrót nazwy umieszczając w KRS na dwa sposoby z cudzysłowem i bez jako dwie spółki wykorzystując mój prywatny NIP co jest niemożliwe, gdyż spółka ma osobowość prawną. Jest to ukrycie działu spadku na SOF-ART Sp. z o.o. w sprawie SO Kielce sygnatura akt IIIK 207/07 z zaskarżenia osób które podały się później jako spadkobiercy, co jest widoczne na działce Nowowiejska w Starachowicach po jej próbie sprzedaży , która nie została wpisana przez sąd, a uznana za sprzedaną prze Notariusza z Kielc. Z działki znikają dane wcześniejszych właścicieli czyli mój dziadek, później moja mama oraz ja z siostrą i przetwarzani są kupujący oraz sąsiedzi za spadkobierców w Szwajcarii po nas żyjących.

Urząd Miasta próbował wymusić na mnie złożenie wniosku o zmianę nazwy, po tym gdy zwróciłam uwagę na błędny wydruk wydany przez urzędnika, tak w nawie firmy jak i adresie ,co nie miało pokrycia ze złożonym przeze mnie wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie był to mój błąd dlatego nie mam obowiązku naprawiać szkody, do której doprowadził Urząd Miasta Starachowice. Nazwa firmy wiąże się z tytułem dziedzicznym IMPERATOR, tak dla mnie jak i męża Jerzego Kaźmierczyk oraz prawdziwym nazwiskiem rodowym Romanow, a użycie go przez osoby trzecie jest przestępstwem, które już dokonano wpisując firmę do KRS i podstawiając sąsiadów poprzez wpisanie numer 1 dla całego budynku. Z tego powodu wniosłam do Państwa Prokuratury o nakaz naprawienia w ciągu 7 dni szkody przez Urząd Miasta Starachowice, jeszcze przed rozpoczęciem działalności w przeciwnym wypadku wydania nakazu zapłaty na moją rzecz i mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk dwa miliardy EUR, po jednym miliardzie EUR dla mnie i jednym dla mojego męża na konta w Szwajcarii. Do konta męża w Szwajcarii skradziono katę bankową przez bank PEKAO SA , do którego bankomat PEKAO SA na ulicy Miodowej, zatrzymał kartę na nazwisko Jerzy Kaźmierczyk z PostFinance, co umożliwia kradzież przez użycie karty.

Wykorzystano weksle w PRFON i podstawiono pod dyrektora pana Sicińskiego inną osobę pana Sicińskiego z Hamburga, aby wykorzystać weksle SOF-ART Sp. z o.o. do wprowadzenia obrotu na giełdzie Warszawskiej, wykorzystując poręczenie Gminy Brody. Za podstawieniem fałszywej spółki SOF-ART Sp. z o.o kryje się Krzysztof Banasiewicz podstawiony pod Krzysztofa Dudę za którego podstawiono spadkobiercę Andrzeja Dudę aby ukryć kradzież TV Moja zakupioną przez SOF-ART SP. z o.o., którą przejęło Media Ekspert ukrywając jednego właściciela co połączono ze stacjami paliwowymi MOYA wykazując kapitał polski podstawiając spadkobierców na carskim mieniu co Sędzia Wojciech Pruss określił, że nasza carska rodzina nie żyje. Analiza dokumentów wykazała, że pan Siciński z Hamburga podsiadał tylko jeden milion gotówki na giełdzie warszawskiej a 50 milionów było walorami wirtualnymi co odnosi się do weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk służącego do pobierania depozytów carskich, gdyż Bank Technologi w Kielcach Sp. z o.o, wypełnił weksel na kwotę 51,- milionów EUR. Traga Bank w Anglii przy udziale Ewy Wielochowskiej i Stanisława Stępnia pobierał pieniądze z depozytów carskich, do tego celu służyły wytwarzane dokumenty w SO Toruń w sprawie IIK 164/11, gdzie w Anglii Bohdan Żakiewicz podał się za spadkobiercę w APE Umwelttechnik AG i zaskarżył tajnie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk tworząc działy spadku i wykorzystując pełnomocnictwo dla Kazimierza Bani wystawione z Zug do Anglii, gdzie zostały zdeponowane przez pradziadka cztery pociągi złota co sami określili. Kradzież konta bankowego powtórzyła się w BGŻ, który ukrył to przez przeniesienie siedziby ze Starachowic do Ostrowca Świętokrzyskiego a moje dane podmienił na województwo Łódzkie, co jest niemożliwe gdyż przez pewien czas obsługiwano nas w Końskich ale to jest również województwo Świętokrzyskie.

W M-Banku podmieniono moje dane na kilka nazwisk jak Bożena Bochyńska, Bożena Bochyńska-Kaźmierczak oraz Bożena Bohyńska-Kazimierczyk co wykorzystano w celu połączenia z depozytem na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczak dla TU Uniqa i jest połączone z Bankiem Raiffeisen, gdzie udziałowcem jest TU Uniqa. Pomyłka Bożena Bochyńska-Kazimierczak wystawiła w sprawie z powództwa Waldemara Maksalon INs 956/09, której kontynuacją jest sprawa INs 716/10 po śmierci mamy pozorując, że miała jedną córkę. Bank Raiffeisen podmienił moje dane na Bożena Piórecka z domu Mazurek. Kolejną tożsamością jest wykreowanie Bożena Kaźmierczyk Bochyńska co było widoczne na awizo bez kodu kreskowego oraz potwierdzeniu przyjęcia wniosku przez Urząd Miasta Starachowice, gdzie wpisano odwrotnie moje dane 23.08.2015 roku DGL. 7330.1589.2015 i takie same błędy wpisano do wodociągów. Na moje dane podstawione są rachunki Heleny Surma na wodę aby dokonać podmiany rodziny wykorzystując jej sprawę o przyłącze wodne zamienione na sprawę spadkową INS 56/..,gdzie podstawiła swój licznik jako zdjęty 2015 roku co jest oszustwem. Doprowadzono do podmiany właściciela mojej firmy IMPERATOR ROMANOW Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk przez wykazanie adresu Bohaterów Westerplatte 1, niezgodnego z wnioskiem, gdzie widnieje zapis Bohaterów Westerplatte 1/1. Powodem takiego działa jest ukrycie działu spadku na firmie męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii oraz APE-CH GmbH w Szwajcarii, gdzie byłam w zarządzie na nazwisko Bożena Piórecka, podstawiając sąsiadów za spadkobierców. Działanie to czyni te osoby odpowiedzialnymi za wyprowadzone kredyty. Nazwiska sąsiadów są zbieżne z listą nazwisk z Afery Żelazo aby ukryć kradzieże od wielu lat. Dopuszczono się zniesławienia moich rodziców. Podmieniono akta medyczne. Podmieniono kartę wypisu po śmierci mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego ze Szpitala w Końskich i podłożono nieprawdziwe akta medyczne wpisując zabieg po wszczepie aortalno dwuudowym, co jest fałszerstwem i dowodem podmiany ciała mojego taty. Dokonano działu spadku po moim ojcu Józefie Bochyńskim na moim mężu Jerzym Kaźmierczyk na spółce SOF-ART Sp. z o.o. w sprawie sygnatura akt III K 207/07 SO Kielce dokonując zakupu Huty Ostrowiec SA. Skazanie mojego męża w sprawie SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11 jest dowodem przestępstwa dokonanego na moim mężu w celu ukrycia działalności rządu co miało doprowadzić do męża śmierci, a dowodem na to są dorobione fałszywe akta o probie samobójczej co nie miało miejsca.

Sprawa sygnatura akt IIIK 207/07 SO Kielce była prowadzona, gdy była już założona firma APE Umwelttechnik AG, gdzie dokonano po mężu działu spadku wykorzystując śmierć adwokata Zarzyckiego, oraz podstawiono pod zakupioną przez męża firmę GBC Centrostal Bydgoszcz oraz Domstal Sp. z o.o. fałszywych spadkobierców, którzy dokonali zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA i Domstal Sp. z o.o., skarżąc przez tą firmę właściciela, podmieniając jego dane na kilka sposobów, aby nie wykazać, że zostały zakupione przez dział spadku po mężu Jerzym Kaźmierczyk. Zaginięcie kwoty 10000,-złotych (słownie dziesięć tysięcy) wpłaconych do SO Kielce do sprawy sygnatura akt IIIK 207/07 jest równe kwocie jednej akcji, którą zakupił mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, jako rozpoczęcie realizacji umowy zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA, gdzie podstawiono mojego syna Adama Kornaszewskiego pod Adama Kaźmierczyk, aby uwierzytelnić dział spadku w celu pobrania pieniędzy przez Skarb Państwa. Dziesięć tysięcy dłużnika Oskara Szonert z Pabianic, na rzecz SOF-ART Sp z o.o. Lilie Henryk Szyb, zostało zamienione na na nagrodę Oskar i podstawiono Sławomira Idziak, którego podmieniono na Romana Polańskiego w Krakowie, gdzie IPN podmienił naszą rodzinę łącząc z Watykanem, gdyż Misja w Marly we Fryburgu w Szwajcarii podlega bezpośrednio pod papieża Franciszka. W taki sposób dokonuje się całkowita podmiana mojej rodziny oraz pobieranie pieniędzy przez fundację z pomyłka taką jak wytworzył M-Bank i Bohdan Żakiewicz, który również w dedykacji podmienił kolejność mojego nazwiska oraz w Liście Intencyjnym do Opola Lubelskiego anonsując nas jako niezależni inwestorzy. Do Banku Watykańskiego wykorzystano imię moje z bierzmowania Bernadeta i podstawiono za spadkobiercę policjantkę Bernadetę w Starachowicach, dokonując najścia Komornika w obecności Policji na ul. Nad Kamienna 25, po podmianie mojej rodziny i kradzieży pieniędzy przez Waldemara Maksalon. Podstawiono policjantkę pod oficera bankowego w Kantonal Banku w ZUG Bernadete Marty, która obsługiwała konta APE-CH GmbH i podstawiono za spadkobiorcę moją córkę Martę Bochyńską, którą system informatyczny w M-Banku usunął jako moją córkę, podobnie stało się z portalem internetowym na Facebook. Zrobiono dział spadku po córce wstawiając jej ojca Dariusza Kornaszewskiego za spadkobiercę na Lipie Henryk Szyb 1, którego nazwisko Piórecki jest ukryte, gdyż użyte zostało dla pana Andrzeja Pachowskiego, którego żona z domu jest Anna Piórecka i podstawiono moją córkę. Bank Pocztowy w Bydgoszczy założył konto SOF-ART Sp. z o.o. jako osoby fizycznej po czym je zamknął a na nazwisko Jerzy Kaźmierczyk i nie wydał karty co oznacza , że prowadził operacje na wytworzoną firmę „SOF-ART SP ZOO Dariusz Piórecki” jako osoba fizyczna podstawiona pod PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Zamieniono polisy ubezpieczeniowe w systemie nr 167/021/22/2000 i polisę numer 167/121/71/2000 na dokonanie cesji na rzecz banku cesji praw tych polis, czyli na Bank Śląski oddział w Starachowicach, co zostało podmienione na cesję na TU UNIQA i dokonano przejścia na Kraków na ulice Westerplatte 7, gdzie było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gedeon na ulicy Westerplatte 7; 31-033 Kraków, która to firma podpisała umowę wstępną na wykonanie prac remontowo budowlanych dla SOF-ART Sp. z o.o. w Lipiu Henryk Szyb 1 koło Starachowic. Właściciel firmy Tadeusz Jurczak został zamordowany w Krakowie, siostra jego żony to Renata Aksan, której męża dziadek widnieje na tablicy Firlejowskiej w Radomiu . W dokumentach mojego taty podstawiono projekt Bohdana Żakiewicza suchej geotermii, co łączy z geotermią księdza Tadeusza Rydzyka. Drugim połączeniem jest pismo jakie otrzymałam z Katowic Business Promotion Centre Ltd. Skierowane, na Lipie koło Starachowic, czyli błędny adres, gdzie podmieniono mojego syna Jakuba a jego imię w Sądzie zostało podmienione na Kakub. W piśmie jest oferta misji handlowych do Hiszpanii i Irlandii jako import mebli tapicerowanych.

Należy zaznaczyć, że w notatce służbowej z PFRON zawartej w Warszawie w dniu 06.06.2003 rok widnieje błąd w nazwisku mojego obecnego męża, który wówczas był jedynie inwestorem, który zakupił SOF-ART Sp. z o.o. wpisano jego dane błędnie jako Jerzy Kazimierczak zamieszkały Miedzna Drewniana 244, gm . Białaczów województwo Łódzkie – aktualny właściciel zakładu. Powiązano takie dane z umową 9/185/P/2001 z dnia 18.12.2001 jako o pożyczkę oraz umowę nr 185/2001 z dnia 18.12.2001 o dofinansowanie. Dowodzi to, że samochód Mercedes Vito wymieniony w piśmie ze środków PFRON i banku również podstawiono pod fałszywe dane w celu wstawienia pod patent APE Umwelttechnik AG, takie dane wyprowadzenia pieniędzy przez Bank Technologii Sp. z o.o. z Kielc dla Bohdana Żakiewicz. Zostało to połączone z zaliczką 100.000,-złotych (słownie sto tysięcy złotych) z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na rzecz Sterbud Mariusz M. Kołodziński, przelew na fakturę proforma nr STER/1/2005 z dnia 17.09.2005, konto bankowe w PLN 86124026851111001005207869. Został przelew przekierowany na przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do SO Kielce, co próbowano ukryć przez sprawę w Toruniu. Faktura opiewała na 2.459.520,- złotych (słownie dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) na pręt mosiężny. Druga część faktury miała być finansowana po przesłaniu pierwszego transportu. Fakturę tą próbowano zamienić na fakturę Dariusza Kot na cement. Dane firmy Sterbud z faktury to ulica Jagiełły 10, 08-110 Siedlce; NIP 821-13-63-36; Regon 712373023. Podstawiono Mariusza Kołodzińskiego pod Piotra Główkę oraz rodzinę Jagiełłów ze Starachowic podstawionych pod rodzinę Joanny Główki radnej miejskiej. Fałszywe dane męża są dalej połączone z Fundacją APEX-STAR przygotowaną przez mecenasa Możdżeń. W fundacji Mariusz Kołodzińskiego był w zarządzie, co spowodowało jego zamianę na fałszywego spadkobiercę i podstawiono pod reaktywację METRON SA. Pieniądze przez firmę ENEKO połączono z przywróceniem stanu poosiadania rodziny carskiej, podmieniając na Barbarę i Jerzego Bochyńskich z Katowic. PFRON podmienił mojego męża na inż. J.Kazimierczak oraz H. Knoch-Kazimierczak, zatrudnionych w przemyśle przetwórczym maszynowym i elektrotechnicznym. Następnie SOF-ART Sp. z o.o. zamieniono na Spółdzielnię Pracy ZOO Zakład Pracy Chronionej Lipie 1 a fikcyjny adres połączono Poznaniem z wydawnictwem FORUM Sp. z o.o. przez fakturą pana Kamińskiego z Kielc. Wykorzystano dane pana Juliana Krzemińskiego i jego córkę Katarzynę Kędziorę z domu Krzemińską, podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk pierwszazone mojego męża, pod którą również podstawiono córkę Barbary Bochyńskiej. Braci Katarzyny Kędziory Wojciecha i Witolda podstawiono pod Wojciecha Pokorę a Witolda pod Waldemara Jagiełłę podstawiając Waldemara Maksalon.

Zgłoszenie przez Urząd Miasta do Urzędu Skarbowego rozpoczęcia działalności w dniu 23.09.2015 roku na dzień 23.10.2015, z fałszywymi danymi działalności, oraz brak wydania Zezwolenia jest przestępstwem, a w przypadku nienaprawienia błędów przez Urząd Miasta Starachowice, było by dowodem przygotowania do dalszych kradzieży i planem dorobienia kolejnego Wyroku jak w przypadku mojego męża w Sądzie Rejonowym w Toruniu, gdzie skazano go po raz drugi w sprawie już prowadzonej z urzędu, w której odbył karę w całości. Jest to dowodem dalszych kradzieży aby wytworzyć fikcję, że jest szkodliwy dla Gospodarki Polski.

IMPERATOR ROMANOW to tytuł rosyjski, co prowadzi w przypadku nieusunięcia błędów do możliwości wycofania wszelkich funduszy carskich z Polski, gdyż określono oszustwo, że rodzina carska nie żyje, co prowadzi do likwidacji naszej rodziny w celu zawłaszczenia mienia mojej rodziny. Sytuacja jest poważna, gdyż decyzja Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura akt

IIK 164/11 obliguje do wycofania wszelkich funduszy z Polski w tymfunduszu Banku Światowego i Banków Szwajcarskich opartych na carskim mieniu i zażądania natychmiastowych spłat od Skarbu Państwa, udzielonych kredytów przez Bank Światowy jak również wycofania pieniędzy z Banków Polskich i wyłączenia wszystkich programów bankowych dla Polski opartych na carskim pieniądzu. Moje dane są również w ewidencji twórców ISBN a podanie błędnego adresu jest próbą kradzieży praw autorskich do moich książek oraz pozostałej twórczości, co będzie objęte kolejnym odszkodowaniem dla mnie i męża. Doszło do włamania na stronę internetową www.rodzinaromanow.wordpress.com i jej podmiany na inną przez zamianę litery w nazwie strony „d” na „g” dla dwóch osób. Doszło do ośmieszenia nas i moich nie żyjących rodziców, przekierowując stronę na „cyckopedię”. Na naszą stronę przekierowaną obecnie, powołał się Paweł Krzymowski, który zaskarżył nas o milion złotych, co dowodzi , że wojsko polskie stoi za wyłączeniem strony, gdyż był on świadkiem w sprawie SO sygnatura akt Toruń IIK 164/11, gdzie doszło do znieważenia moich rodziców i mojego męża, którego przez fałszywe zeznania świadków skierowanego na obserwacje w zakładzie psychiatrycznym, gdzie dorobiono trzy tożsamości poprzez wywiezienie męża na kardiologię pozorując świeży zawał serca i powrót. Zawał powstał wcześniej w Szwajcarii w 2006 roku, gdzie nas otruto. Moje wyniki również zostały podmienione w Starachowicach w momencie próby odbicia na ksero w Szpitalu. Zmieniono treść drugiej strony www.polskaprzyszlosc.wordpress.com, gdzie umieszczono obraźliwą treść „parufki i pierogi” tworząc karykatury zdjęć co jest naruszeniem godności naszej rodziny przez służby wojskowe wykorzystujące techniki wojskowe i szpiegowskie wobec ludności cywilnej. Dokonano kradzieży skanów dokumentów, po czym oryginałów metryk w Kielcach, które były prezentowane prze nas w Ambasadzie Niemiec. Aby przejść na depozytu posłużono się nimi w Anglii i Niemczech, gdzie znalazł się Bohdan Żakiewicz, który tajnie skarżył PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk czemu zaprzeczał, a co ujawnił Sąd w Toruniu. Działania te prowadziły do działów spadku po naszej rodzinie żyjącej w Polsce, prowadzone w Anglii w celu pobierania depozytów carskich. Wnosimy o przywrócenie prawidłowej zawartości naszych stron internetowych.

Zwielokrotnione podmioty przez pomyłki skutkują wprowadzeniem osób pozorujących rodzinę, które zadłużałyby na nasze konto.

Oprócz mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk nikt nie ma prawa posługiwać się tytułem IMPERAROR ROMANOW, gdyż jest on związany z tytułem nieprzenaszalnym – Imperator należącym do Jezusa Chrystusa.

Urzędnik odmówił mi wydania zaświadczenia zgodnego z normami prawnymi o wpisie do ewidencji określając, że nie otrzymam żadnego innego dokumentu, jak zwykły wydruk z komputera bez opatrzenia pieczęcią i podpisem z błędnymi danymi.

Załączniki
1. Pierwsza strona wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku z dnia 23.08.2015 roku.
3. Wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej z podmienionymi danymi
4. Depozyt TU Uniqa na fałszywe dane
5. Odmowa wszczęcia postępowania na szkodę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s