Karta bankomatowa PostFinance i próba dorobienia akt windykacyjnych

Starachowice 09.10.2015

mgr inż. mech. Jerzy KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
zameldowanie:
ulica Bohaterów Westerplatte 1/1
zamieszkanie
ulica Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Prokuratura Rejonowa Starachowice

Komenda Powiatowa Policji

Prośba o przesunięcie przesłuchania na policji do sprawy kary z PostFinance w PEKAO SA.

Prokuratura: Sygnatura akt Ko 294/15

Na wezwaniu Policji w miejscu pieczęci jednostki

PG -MC- … 140/15

(w miejscu kropek nieczytelnie)

Miejsce Sygnatury akt puste

brak Sygnatury akt Ds określanej przez Prokuratury jako konieczne, co powoduje możliwość wstawienia innej właściwości terytorialnej do podmiany rodziny. Sąd w Starachowicach określił , że sprawy okazane w Prokuraturze w Starachowicach jako nas dotyczące Ko 336/13, w Sądzie określono, że nas nie dotyczą. Sygnatura taka była wcześniej prowadzona w Kielcach jako Ko 336/13 z naszego powództwa, a podmieniono nasze dane i określone w Sądzie Rejonowym Starachowicach jako nas nie dotyczące. Świadczy to, że nas podstawiono już pod inne dane i zamierzano podmienić naszą tożsamość czyli dokonać naszej likwidacji, co jest widoczne przy zmianie tożsamości mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk przed Waldemara Maksalona i innych w sprawie.

Brak określenia oznaczenia Ds przez Prokuraturę, określoną nam jako konieczną przez inne jednostki, a czego jest brak w Starachowicach, uniemożliwia identyfikację właściwości Prokuratury czyli miejscowości, a co oznacza możliwość wykorzystania fałszywych akt psychiatrycznych w Toruniu, gdzie znieważono mojego teścia na zlecenie Waldemara Maksalon i świadków przysłanych przez Starachowice do sprawy w Toruniu sygnatura akt II K 164/11 Sądu Okręgowego w Toruniu, gdzie świadek wystąpił w sprawie kolejnej już obecnie zamkniętej z braku stawienie się Pana Pawła Krzymowskiego z Białej Podlaskiej do Sądu Torunia z jego powództwa sygnatura akt II K 467/15 Sądu Rejonowego w Toruniu, przysłanej z Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt II K 180/15 jako właściwość sporu kompetencyjnego. Wcześniej dokonano przysłania sprawy z naszego powództwa i jako spór kompetencyjny z Kielc i podzielono na Opoczno przerabiając mnie Jerzego Kaźmierczyk w sprawie sygnatura akt Ko 58/09 Prokuratury Kielce, na Irenę Kaźmierczyk, przesłaną do Opoczna, co połączono z drugą sygnaturę 155/12 w Opocznie o nieprawidłowościach w obrocie depozytami carskimi i połączono z IPN S 55 w Kielcach przechodząc dalej na IPN na Kraków w sprawi odwoławczej z Kielc IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, wpisując dwie sygnatury przez Sąd Apelacyjny w Krakowie jedna to ACZ 207/12 aby zamienić sprawę zaskarżenia mnie w sprawie III K 207/07 sądu Okręgowego Kielce na dział spadku wpisując fałszywych spadkobierców na firmie SOF-ART Sp z o.o w 2007 roku po żyjąc wpisując pracowników. Sprawy z naszego powództwa zostały podstawione dla Waldemara Maksalon, byłego pracownika UB donoszącego na moją teściową i podszywającego się pod mojego teścia Józefa Bochyńskiego przez podpisywanie przy projektach i wnioskach racjonalizatorskich mojego teścia zasłużonego dla Kielecczyzny, Starachowic i FSC. W sprawie Ko 58/09 jedynie przekreślono długopisem Irenę wpisując Jerzy, ale w systemie pozostaje błąd. Starachowice przesyłają błędne dane do Torunia, gdzie przygotowano fałszywe Opinie Psychiatryczne, próbując podstawić dla mnie żonę z Torunia Elżbietę, co jest przez przestępstwem, a co widnieje w sprawie Waldemara Maksalon sygnatura akt I C 178/15 Sądu Rejonowego w Starachowicach o eksmisje, oraz sprawa Sądu Rejonowego Starachowic II K 180/15 przesłanej do sprawy sygnatura akt Pawła II K 467/15, o wypłatę miliona złotych na rzecz „Stowarzyszenia Patriotycznego” dla pana Krzymowskiego, gdzie do mnie przypisano nieistniejąca Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i na takie dane odrobino pożyczki w Starachowicach oraz takie same dane widnieją w sprawie Waldemara Maksalona o eksmisję, co jest dowodem, że on stoi za podważeniem pochodzenia mojego teścia księcia Józefa Ludwika Bochyńskiego i podstawieniem dla mnie innej żony fałszywej z Torunia Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk , co mogło być wykorzystane jak dotychczas do podmiany rodziny na obce osoby dla rządu, co oznaczało by wymordowaniem naszych rodzin, o czym nas już poinformowano.

Zamierzano przeprowadzić sprawę przed datą wyborów 25 października, aby obciążyć za morderstwo Rząd, którzy ulegnie rozwiązaniu. W systemie informatycznym w Urzędzie Pracy wpisano żony dane w miejscu poszukujących pracy, mimo zapewnienia, że nie ma takich danych i żadnych innych, wykorzystując grupę niepełnosprawności żony na nazwisko Piórecka, co zamierzano zamienić na chorobę psychiczną i dlatego nie dokonano zmiany w systemie, ale jedynie wpisano informację długopisem na zaświadczeniu, co powoduje również podmianę w celu powielenia mojej żony w celu podstawienie do Szwajcarii fałszywych danych i nieistniejącej chorobie psychicznej a pod „Imperator Romanow”Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, żony firmie zamierzano podstawić obce osoby, gdyż już dokonał Urząd Miasta Starachowice przestępstwa odmawiając wydania Zaświadczenia o działalności a wydając jedynie druk na błędne dane informując, że 23 października 2015r., przesyłają rozpoczęcie działalności do Urzędu Skarbowego bez wydania Zaświadczeni czyli pod zadłużania dla oszustw , na żony dane i posługując się bezprawnie tytułem rosyjskim nam przekazanym, co jest bezprawne. Sfałszowano ponadto dane na wydruku tak w nazwie jak i w adresie, aby wpisać inne osoby do KRS, co już uczyniono na NIP żony i adres budynku 1 wykazać sąsiadów na ul. Bohaterów Westerplatte jako spadkobierców.

Z tego powodu uprzejmie proszę o przesunięcie przesłuchania na Policji do mojej sprawy kary z PostFinance w PEKAO SA.

Uprzejmie proszę o przesuniecie terminu z dnia 13.10.2015 przesłuchania na policji do sprawy karty Jerzy Kazmierczyk z PostFinance ze Szwajcarii zatrzymanej w bankomacie banku PEKAO SA w Starachowicach na termin po 25. 10.2015 oraz określenie na kolejnym wezwaniu jako osoby pokrzywdzonej w celu usunięcia manipulacji zamiany świadka na oskarżonego jaką dokonano w przeszłości.

UZASADNIENIE

Czas jest potrzebny do wcześniejszego ustalenia , kto posłużył się danymi mojej żony w nowo założonej firmie:

IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz , kto zabrał z Urzędu Miasta zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej, oraz kto wstawił firmę żony do KRS jako spółkę. Po tych ustaleniach będzie można ustalić, kto dokonał obrotu na moich i żony danych osobowych i firmach a dowodem obrotu jest sprawa w SO Toruń IIK 164/11, gdzie określono nieprawdę, że działania moje zagrażają dla gospodarki kraju co wskazuje na prowadzenie obrotów przez osoby trzecie na moich firmach SOF-ART Sp. z o.o., Marmoroc-Polska Sp. z o.o. oraz APE. Firma APE ma odpowiednik w Szwajcarii, gdzie obecnie dokonuje próby upadłości APE Umwelttechnik AG co powoduje próbę wyprowadzenia mienia na fałszywy krąg spadkobierców. Karta szwajcarska została zatrzymana w bankomacie Banku PEKAO SA i bank do tej pory nie podał informacji co się z nią stało. W banku tym pracuje żona Waldemara Maksalona, który podmienił nazwisko mojej żony po śmierci jej mamy wpisując w spawie INs 956/09 jako „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak”. Sąd w Toruniu odczytał mój wyrok i prokurator na dwa sposoby jako „Jerzy Kaźmierczak” i „Dariusz Kaźmierczak”. Obecnie pan Waldemar Maksalon podmienił mi żonę na „Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk” i zadłużył pod kredyty na NIP mojej żony na który skradziono zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej. Z ustalenia sądu wynika, że sprawa ze Starachowic pana Waldemara Maksalon została połączona na dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z żądaniem miliona złotych pana Pawła Krzymowskiego w Toruniu IIK 467/15 świadka w sprawie SO Toruń IIK 164/11, gdzie dokonano zaskarżenia mnie przez Skarb Państwa dokonując jednocześnie kradzieży dokumentu oświadczenia przekazania nieruchomości w Starachowicach na rzecz Skarbu Państwa co doprowadziło do kradzieży majątku reaktywowanego Metron SA, przez fałszywe zeznania świadków którzy podali się za spadkobierców moich firm w tym na nieruchomości Nad Kamienną 25, gdzie wykorzystano sprawę pomocy prawnej Ko 883/12 z Torunia zamienionej na Opoczno na Ko 211/12 i obecnie na Starachowice na Ko 336/13 co jest przedmiotem ustaleń Prokuratury. Powodem takiego działania jest ukrycie prawdy przez Bohdana Żakiewicza, który ukrył fakt dokonania przez Rząd Polski działu spadku po mnie i żonie w 2003 roku w Szwajcarii, oraz w sprawie Ko 58/09 o obrazy zatrzymane w Szwajcarii na APE Umwelttechnik AG, gdzie Sędzia w Opocznie określił, że obrazy są własnością spadkobierców w 2010 roku ukrywając fakt, że są to spadkobiercy po nas żyjących.

Działanie pana Waldemara Maksalona utwierdza w przekonaniu, że uwierzytelnił się moją kartą zatrzymaną w bankomacie, gdyż jego żona pracuje w tym banku i została podstawiona pod sfabrykowane dane jako Alicja Mazurek, a obecnie moja żona została zamieniona na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, na którą pod tak sfabrykowane dane dokonano zadłużeń w Banku Okay Rynek 30 w Starachowicach. Sąd w Toruniu ustalił, że sygnatura podana przez Sąd w Starachowicach przesłana do ich sądu przybrała sygnaturę IIK 467/15, gdzie pan Paweł Krzymowski zażądał milion nawiązki ode mnie i sfabrykowanej żony na Elżbieta Bochyńską-Kaźmierczyk. Oznacza to, że Pan Waldemar Maksalon wpisując Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk przy jednoczesnym podstawieniu na windykację Dariusza Kornaszewskiego próbował wykreować dług aby ukryć kradzież pieniędzy przez podstawienie policji za spadkobierców jako Bernadety kryjąc to przez Komendanta w Paradyżu Kaźmierczuk powodem jest , że moja siostra była pracownikiem policji w Starachowicach i Kielcach co powoduje możliwość manipulacji danymi osobowymi i zamianą pod takie dane policjantów jako spadkobierców co uczyniono wykorzystując złożony w Energetyce dokument o bezpłatnym użyczeniu dla mnie i spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. nieruchomości Nad Kamienną 25, której teściowa była właścicielem w 1/3 a w 2/3 samoistnym posiadaczem. Na 2/3 nieruchomości podstawiono państwa Maksalon pod martwe dusze, którzy przejęli w 2005 roku 2/3 przez zasiedzenie czyli dwa lata po śmierci babci mojej żony, która wcześniej była właścicielem nieruchomości. Pan Waldemar Maksalon przez zasiedzenie nie prawa roszczeń finansowych wobec spółki ponadto tutaj nie mieszkał. Aby móc dokonać operacji finansowych pan Waldemar Maksalon podał się za spadkobiercę mojej spółki, którą zadłużył a ja zostałem skazany nieprawomocnym wyrokiem za jego działania co próbował ukryć przez eksmisję zamieniając moją spółkę na prywatną osobę, którą windykowano przez energetykę wykorzystując oświadczenie mojej teściowej. W tym celu podstawiono Komendanta Kaźmierczuk i windykacje energetyki. Upozorowano, że teściowa żyje i w jej imieniu na bazie Upoważnienia osoba , która się podszyła pod moją żonę pobierała pieniądze oraz reprezentowała moją teściową po jej śmierci.

Z tego powodu próbowano dokonać eksmisji w sprawie IC 178/15 w 22.10.2015 roku SR Starachowice na błędne dane aby ukryć reaktywację Metron SA z naszych depozytów rodowych.

Z powodu wykorzystania danych moich teściów i zniesławienia książąt Filomeny i Józefa Bochyńskich oraz wyłudzenia na nasze dane kredytów i podmiany danych żądam zapłaty trzech milionów złotych po jednym milionie dla mnie Jerzego Kaźmierczyk jednym dla żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk oraz jednym dla jej siostry Beaty Idziak oraz dwieście tysięcy po sto tysięcy dla Jakuba Pióreckiego syna żony i Karoliny Ocetek, świadków na „Oświadczeniu o przekazaniu nieruchomości dla Skarbu Państwa” jako rozliczenia za roszczenie 300,-tysięcy złotych co zostało wykorzystane przeciwko mnie i dokonana została przez Waldemara Maksalon podmiana rodziny mojej żony i zadłużenia oraz ukrycia kradzieży dokumentu z Sądu w spawie IIK 164/11 w SO Toruń , gdzie wyczytano moje dane na rożne sposoby jak Kaźmierczuk i Kaźmierczak oraz Kazimierczak. Spawy fałszywych spadkobierców zostały wykreowane ze spaw z naszego powództwa, którym nadano sygnatury sporu kompetencyjnego w tym IPN.

Akta Waldemara Maksalon zostały ukryte w IPN określając brak teczek mojej teściowej, a jedynie ujawniono teczki paszportowe. Powodem tego jest fakt, że pan Waldemar Maksalon donosił na moją teściową, która była przesłuchiwana przez UB pozorując sprawę sabotarzu na zakładzie. Po wykryciu pana Waldemara Maksalon jako donoszącego nie udostępniono akt. Natomiast akta rodziny udostępniono dla Waldemara Maksalon, który przerobił się za spadkobiercę i doprowadził do znieważenia mojego teścia przekierowując dane teścia na cyckoperdię co jest dowodem znieważenia rodziny przez Kościół Katolicki i Jasną Górę dla którego Waldemar Maksalon pracuje. Podmiana sygnatur świadczy , że podstawiono sekretarkę teścia za księżną do książki w Niemczech.

Druga żona Waldemara Maksalon Alicja z domu Kowalska została podstawiona pod Alicję Idziak córkę siostry żony i zamieniona na Mazurek, a Alicji Idziak syn Jakub Idziak z ojca Lewandowskiego został podstawiony pod Tomaszów Mazowiecki w celu wytworzenia tożsamości pod Łódzkie podstawiając Jakuba Pióreckiego i Martę Bochyńską dzieci z pierwszego małżeństwa mojej żony co jest prawnie niemożliwe. Z tego powodu wykorzystano moją firmę APE i dyrektora Jakuba Dziedzic zamieniając nazwisko na funkcję pozorując spadkobiercę , a moją żonę zamieniono na córkę mojej matki, aby podstawić Beatę Idziak jako spadkobiercę po mnie żyjącym, by ukryć fałszywych spadkobierców na firmie szwajcarskiej.

Spowodowało to wykreowanie sprawy w Starachowicach w celu podstawienia moich danych dla Waldemara Maksalon, który podstawił Piotra Waydla i Bohdana Żakiewicz za moich spadkobierców co jest prawnie niemożliwe. Dowodem na to jest wezwanie zamiast spółki mnie osobiście w dodatku na wadliwe awizo w celu podmiany korespondencji i spraw. Zamieniono spółkę na osobę prywatną i podstawiono policję za spadkobierców rodziny żony, których podstawiono za spadkobierców na moich firmach. Wykorzystano dane policjantki Bernadety aby przejść na imię z bierzmowania żony „Bernadeta” i zamienić na Bernadete Marty do Szwajcarii. Jednocześnie podstawiono windykacje na Kate pod Katarzynę i Elżbietę do kradzieży majątku firm, które zadłużono, a mnie skazano nieprawomocnym wyrokiem, który miał się uprawomocnić po dokonaniu eksmisji, gdzie żonę zamierzano wywieźć pod fałszywymi danymi na Elżbieta do zakładu psychiatrycznego pod fałszywą opinię psychiatryczną wytworzona dla Bohdana Żakiewicz i Waldemara Maksalon pozorując uszkodzenie ciała do spawy Ko 883/12, która została zamieniona na inna sygnaturę w Kielcach Ko 336/12. Przed 1.11.2015 mieliśmy być zlikwidowani, aby na grobie teściów nikt się nie pojawił z prawdziwej rodziny. Zatrzymanie żony przed 1.11.2014 roku dokonano na wniosek Bohdana Żakiewicz do spawy Ko 883/12, gdzie wykazano, że żona jest zdrowa w spawie o podarcie wydruku z naszego doniesienia wykorzystanej aby ukryć podstawienie Bohdana Żakiewicz za spadkobiercę po naszej rodzinie. Pada podejrzenie, że Waldemar Maksalon posłużył się moją kartą szwajcarską aby się uwiarygodnić. W sprawie karty prosiłem o interwencję prokuratury do banku w spawie jej zwrotu bądź informacji z powodu długiego oczekiwania na odpowiedź. Sprawę karty poruszyłem w spawie SO Toruń IIK 164/11, gdzie Sędzia nie wziął pod uwagę i mnie skazał na fałszywe dane osobowe. Zastosowanie sygnatury windykacyjnej Ko 295 /15 przez Prokuraturę oraz symbolu PG jako przestępstwa gospodarcze na policji w mojej sytuacji może zostać wykorzystane do ukrycia kradzieży przez Waldemara Maksalon, który nie wypłacił ponad pięćdziesiąt tysięcy dla żony i jej siostry zamieniając zapłatę na dług co jest oszustwem. Ewentualne posłużenie się kartą zgłoszę w Szwajcarii, gdzie mam stały pobyt. Swoim działanie pan Waldemar Maksalon doprowadził do podstawienia fałszywych spadkobierców ma moich firmach wykorzystując wnuczki mojej żony. Zamierzano wykorzystać wskazane nam przez bank UBS biuro prawne mec. Lorenz w Zurychu, które prowadziło spawy reżysera Romana Polańskiego w Szwajcarii do podmiany naszej rodziny do USA przez wykorzystanie fałszywych zeznań świadków w spawie SO Toruń IIK 164/11 do fałszywych działów spadku w Anglii i USA. Z tego powodu wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s