Kradzież MERTON SA przez ulicę Nad Kamienną 25 w Starachowicach

Starachowice 11.10.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Prokuratura Rejonowa Starachowice

Uzupełnienie doniesienia z powodu wykorzystania mojego NIP na Opoczno do ukrycia kradzieży METRON SA w Toruniu reaktywowanego z carskich depozytów.

W związku z wykryciem miejsca przestępstwa w Opocznie , gdzie podstawiono moją mamę ze Starachowic nieżyjącą Filomenę Bochyńską jako żyjącą zamieniając na teściową Łucję Kaźmierczyk wykorzystując dane jej dzieci i moich w celu ukrycia podmiany mojej rodziny i wpisania się pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk mojej siostry Beaty Idziak, Wykorzystano drugie nasze imiona w celu ukr4ycia przestępstwa Urzędu Miasta Starachowice.

Zamierzano zamienić nas na mężczyzn a mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na kobietę Irenę. Według wydruku Urzędu Miasta Starachowice na podstawie złożonego przeze mnie wniosku o wpis podmiotu do rejestru działalności Gospodarczej jako:

IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, która ma rozpocząć działalność 23.10.2015 roku i taką informacje ma przesłać Urząd Miasta Starachowice do Urzędu Skarbowego w Starachowicach co miało zostać podmienione na Opoczno. Z tego powodu nie wydano mi dokumentu o Wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej, gdyż dokonano podmiany na Opoczno wpisując budynek na Bohaterów Westerplatte 1 jako całość podstawiając fałszywych spadkobierców, którzy ukryli się za naszymi rodzinami. Wykorzystano moje dane osobowe oraz mój NIP i podmieniono nazwę przez Urząd Miasta Starachowice a skrót nazwy podany we wniosku jako IMPERATOR ROMANOW wpisano do KRS. Bezprawnie użyto moich danych do Opoczna oraz KRS co jest przestępstwem tak samo jak zmiana danych osobowych przy zachowaniu NIP. Następnym dowodem jest wykorzystanie takich danych pozorując moją teściową, na matkę do banku PEKAO SA, który ze Starachowic fałszywe windykacje przesyłał do Ostrowca Świętokrzyskiego, później Kielc następnie do Łodzi. Powodem jest fakt, że pierwsza żona mojego męża jest z Ostrowca Świętokrzyskiego, a jej zaskarżenie mojego męża zostało podmienione na moje wykorzystując podmianę danych w Starachowicach na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach , gdzie podstawiono moją siostrę Beatę Idziak, która jest obecnie w Irlandii. Następnie podstawiono ją na Opoczno kradnąc w Starachowicach zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej dla tak sfabrykowanej osoby, która w rzeczywistości nie istnieje. Po raz pierwszy sfabrykował moje dane ZUS wpisując moje dane jako Bożena Kaźmierczyk aby upozorować małżeństwo z Bochyńskim zamieniając moje dane na „Bożena Kaźmierczyk Bochyńska” w celu ukrycia fałszywych opinii psychiatrycznych przygotowanych przez rząd do ukrycia fabrykowanych tożsamości. Sprawy zostały sfałszowane i prowadzone przez IPN Kraków do którego przesyłamy różne informacje do wiadomości tak jak do wielu innych instytucji. IPN Kraków przysłał na ulicę Nad Kamienną podziękowanie za zaufanie co połączono z Miedzną Drewnianą, gdyż był to wcześniej adres do korespondencji i jest adresem zameldowania na stałe mojego męża. Spowodowało to podmianę właściwości terytorialnej mojej na województwo Łódzkie pozorując mnie na inną osobę wpisaną przez ZUS oraz Urząd Miasta Starachowice, gdzie pracuje córka teściów, którą podstawiono pod moją córkę Martę Bochyńską a mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego podstawiono pod dane teścia Jana Kaźmierczyk. Podmiana następuje w pokoleniu wnuków, zamieniając mojego syna Jakuba na Jakuba Dziedzic i podstawiając Jakuba Idziak z ojca Lewandowskiego, który został podstawiony pod Zdzisławę Lewandowską w Tomaszowie Mazowieckim a następnie pod jej synów na Tomaszów Mazowiecki, Gdynię zamieniając na Czechy. Z tego powodu IPN i inne osoby dokonały manipulacji wpisując odrębnie adres dla mnie i męża na Starachowice pod dwa adresy i osobno męża na Miedzną Drewnianą 244 w celu podstawienia dla męża innej żony z fałszywymi danymi i moim NIP i Pesel. W taki sposób powstała Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co miało zostać ukryte fałszywą opinią psychiatryczną przez Tomaszów Mazowiecki co jest przestępstwem. Rozdzielono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z mężem Jerzy Kaźmierczyk w systemie bankowym co jest kolejnym przestępstwem. Małżeństwo jest prawnie chronione i nikt nie ma prawa ingerować w nasze prywatne życie. Jest zapisane w Konstytucji art 18. Miała nastąpić podmiana moich rodziców nieżyjących ze Starachowic na Kraków , gdzie podstawiono Kaczyńskich na Wawel udając , że są spadkobiercami po mojej rodzinie. Do tego celu wykorzystano Barbarę i Jerzego Bochyńskich czyli Prezesa Sądu z Katowic i podstawiono przez prokuraturę Kraków kolejne osoby jako spadkobierców wykorzystując nasze sprawy, gdzie podmieniono moją siostrę Beatę Idziak na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk oddając taką tożsamość dla Barbary Bochyńskiej. Dane zostały wykorzystane przez osoby pozorujące spadkobierców jak Bohdan Żakiewicz, Paweł Krzymowski, Marian Litwinowicz, Piotr Główka, Piotr Waydel, Mariusz Kołodziński, Dariusz Kołodziński, Dariusz Kot, Ewa Eugster, Piotr Eugster, Czesław Daleszak i Waldemar Maksalon z jego rodziną oraz sąsiedzi z Bohaterów Westerplatte 1/1.

W Krakowie nastąpiło ukrycie Barbary i Jerzego z Katowic oraz ich córki Magdaleny zwanej Katarzyną dla Prokuratury w Krakowie. W celu podstawienia ich za moich rodziców za Józefa i Filomenę Bochyńskich ze Starachowic. Wykorzystano śmierć mojego taty w Szpitalu w Końskich tworząc tożsamość dla fałszywych Tarnowskich i Małachowskich podmieniając akta medyczne po śmierci taty , który zmarł po zabiegu na tętniaka w podbrzuszu na przeszczep aortalno dwu udowy. Jerzy Bochyński miał zabieg przeszczepu żył tak samo jak Jerzy Romanowski ze Starachowic, którego żona również jest Barbara. Mój tata nie miał przeszczepu.

Doszło do przestępstwa podmiany danych przez Urząd Skarbowy w Opocznie, który nie dopełnił obowiązku przesłania informacji do Urzędu Skarbowego Starachowice o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, który złożył mąż w Opocznie razem ze mną co powinno być przesłane do Urzędu Skarbowego w Starachowicach. Działanie Urzędu Skarbowego doprowadziło do wykorzystania moich dzieci aby powielić ich dane na Miedzną Drewnianą 244. Z tego powodu mój syn Jakub Piórecki otrzymał zaświadczenie na Uczelnię w Kielcach z Opoczna zamiast ze Starachowic. Spowodowało to dorobienie właściwości dla Jakuba Pióreckiego i jego siostry Marty Bochyńskiej, która jest panienką i zmieniła nazwisko z Piórecka co wykorzystały służby do podmiany rodziny na Opoczno wykorzystując nazwisko Piórecka. Z tego powodu Bank PEKAO SA zmienił właściwość na Łódzkie mojej rodziny i nie zwrócił karty bankowej ze Szwajcarii z POSTFINANSE na nazwisko „Jerzy Kazmierczyk” jako prawowitemu właścicielowi ale upozorował po żyjącym moim mężu spadkobierców podstawiając siostry męża, ich mężów oraz moje dzieci i moją siostrę za mnie jako spadkobierców w Miedznej Drewnianej 244. Z tego powodu dochodzi do kradzieży mojej firmy IMPERATOR ROMANOW Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jeszcze przed jej rozpoczęciem, aby nie dopuścić do jej uruchomienia 23 października 2015 roku stworzono sprawę z powództwa Waldemara Maksalon o eksmisję z ulicy Nad Kamiennej 25, gdzie podmieniono moją rodzinę i podstawiono moją siostrę Beatę Idziak jako Bożenę Bochyńska-Kaźmierczak doprowadzając do skazania mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu w sprawie SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11 na fałszywe dane osobowe dokonują kradzieży reaktywowanego Metron SA przez fałszywy krąg spadkobierców na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach.

W tym podstawiono drugą żonę Alicję Maksalon z domu Kowalską pod Jakuba Idziak z ojca Lewandowskiego aby wykorzystać kartę mojego męża ze Szwajcarii zatrzymaną w bankomacie dla fałszywego spadkobiercy podstawionego za syna mojego męża jako Jakuba Lewandowskiego i jego odmiany. Z tego powodu mąż nie mógł otrzymać informacji, a spawa miała być dalej prowadzona jako przestępstwa gospodarcze oraz windykacja na fałszywe długi przez wykorzystanie sprawy odwoławczej z Torunia do Gdańska sygnatura akt IIK 164/11 i sygnatura akt IIK 197/10, w tej samej sprawie podmienionej na Jana Kaźmierczyk, gdzie podstawiono Jakuba Pióreckiego, Jakuba Dziedzic i Jakuba Lewandowskiego jako spadkobierców i mogło dojść do wykorzystania nowej spawy sygnatura akt Ko 294/15 o zatrzymanie karty ze Szwajcarii w bankomacie. Sprawy C są połączone ze spawami przedwojennymi o spór o majątek co wytworzono dla Waldemara Maksalon jako sygnatura akt IC 178/15 aby upozorować jego za dziedzica zacierając ślady po moich rodzicach pod których podstawiono Barbarę i Jerzego Bochyńskich z Katowic prowadząc spawy przez Karków , gdzie podszyli się pod moich rodziców ze Starachowic. Sprawa w Krakowie jest ukryta przez Bohdana Żakiewicz w Warszawie, sygnatura akt IIIKo 1994/14, gdzie zeznawał do SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11, co wytworzyło bezprawnie kolejną sprawę pod sygnaturę prokuratorską VDs 31/07 z Torunia, w której doszło do wejścia ABW do mojej matki na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, dokonując rewizji na moje dane osobowe, mimo braku mojego tam zameldowania. Zostało to wykorzystane do upozorowania mojej mamy na moją na teściową u której wcześniej było ABW w Miedznej Drewnianej 244, podczas gdy mąż odbywał karę pozbawienia wolności jeszcze przed naszym ślubem i pozorowano w systemie dział spadku po mężu, podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk jego pierwszą żonę pod którą podstawiono Katarzynę Bochyńską córkę Jerzego i Barbary Bochyńskiej z Katowic później występującą jako Magdalena Bochyńska obecnie Sędzina Magdalena Jarczyk. Podstawiono sprawę przeciwko mojemu mężowi przez pierwszą żonę Katarzynę Kaźmierczyk siedem lat po rozwodzie w Ostrowcu Świętokrzyskim zamieniając sprawy windykacji na Opoczno w celu pobierania alimentów na wszystkie utworzone przez system komputerowy fałszywe małżeństwa i dzieci. Z tego powodu Kościół Katolicki naruszył Konstytucje RP próbując zniszczyć nasze zgodne małżeństwo i naszą godność dorabiając potajemnie fałszywe opinie psychiatryczne, ujawnione przez Prokuraturę Tomaszów Mazowiecki, a mojego ojca znieważono pozorując, że nie był arystokratą po jego śmierci w sprawie mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, przez opinie psychiatryczne w Kielcach , Krakowie i Toruniu, aby ukraść nasze Oświadczenie Woli od mojego taty, dla Watykanu niszcząc godność moich rodziców i naszych rodzin.

Dokonuje się ukrycia wyprowadzenia pieniędzy przez fałszywe windykacje takie jak na energie elektryczną aby wykorzystać kolejne Oświadczenie moje mamy dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dając prawo jako prawowity właściciel nieruchomości do bezpłatnego użyczenia nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach, gdzie w 2005 roku podstawiono w 2/3 państwa Maksalon, przez zasiedzenie, a po śmierci mamy podmieniono rodziny, gdyż nie daje podstawy do naruszenia Oświadczenia mojej mamy po której śmierci ja i siostra otrzymaliśmy 1/3 nieruchomości po mamie a na 2/3 mama była samoistnym posiadaczem, gdyż były tam wstawione martwe dusze a moja babci pochodziła z Huty na Ukrainie co ukryto w łódzkim. Przez zasiedzenie nie można było nabyć nieruchomości zakupionej przez moją babcię i dziadka, a Ci ludzie nie byli rodziną i skłamali w Sądzie.

Pan Waldemar Maksalon podmienił moją rodzinę wykorzystując oświadczenie moje do Torunia dla Rządu i wykorzystano to przez dokonanie kradzieży na nasze dane osobowe majątku rodowego, co próbowano ukryć przez fałszywe windykacje ale obciążając mojego męża w Toruniu i zmieniając jego tożsamość na „Jerzy Kaźmierczak” i „Dariusza Kaźmierczak” w celu skazania i upozorowania, że skarży go żona, pod którą podstawiono Beatę Idziak i Edytę Maksalon, oraz inne osoby. Fałszywe faktury na wodę z ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie nie ma licznika od ponad roku jest połączone z ulicą Nad Kamienną 25 i z Lipie Henryk Szyb1 ,gdzie spółka SOF-ART Sp. z o.o ma adres, ale nie działa, gdyż fałszywi spadkobiercy utworzyli Dom Publiczny jako Willa Rosochacz, za co obciążają mnie wodociągi. Oświadczenie o użyczeniu nieruchomości dla Jerzego Kaźmierczyk z Energetyki zostało wykorzystane w sprawie w sygnatura akt IIK 164/11 w Toruniu przez świadków, których podstawiono jako spadkobierców razem z Waldemarem Maksalon w Starachowicach na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jak Marmoroc-Polska Sp. z o.o. kryjąc się za PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244, na bazie której została utworzona firma APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Z tego powodu mąż był skarżony aby uwierzytelnić fałszywych spadkobierców na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk jako osoby fizycznej podstawiając pracowników za spadkobierców oraz nasze rodziny aby to ukryć. Moje dane podstawiono bezprawnie do zarządu Marmor4oc-Polska Sp. z o.o na nazwisko Piórecka pozorując chorobę psychiczną przez Biuro Pracy w Starachowicach, gdzie wstawiono moje dane mimo iż nie powinnam widnieć w ewidencji. Z tego powodu system komputerowy nie wydrukował informacji , że nie widnieję jako poszukująca pracy, ale jedynie bezrobotna. Celem jest wykazanie dwóch osób podstawiając pod panią Helena Surma fałszywego spadkobiercę Bożenę Surma kradnąc moją firmę przechodząc dalej na Opoczno. Spowodowało takie działanie połączenie adresu Radomska 29, z adresem Nad Kamienną 25 oraz Miedzna Drewnianą 244 aby połączyć z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w której dyrektorem był Jakub Dziedzic podstawiony pod APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii, która jest wyłączną własnością mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dokonano działu spadku a osoby żyjące dorabiane mają opinie psychiatryczne pod zmienioną tożsamością dlatego upozorowano inną osobę za żonę mojego męża dopisując chorobę psychiczną przez Tomaszów Mazowiecki co dyskryminuje wszystkich fałszywych spadkobierców, którzy działali na naszą szkodę tworząc fikcję zaskarżenia swojego spadkodawcy kryjąc to przez fałszywe tożsamości.

Wykorzystano naszą sprawę w Lublinie, gdzie podstawiono Kościół Katolicki w Pałacu Niezdów wykorzystując moja skradzioną córkę Annę Marię Piórecką podstawioną pod Lubomirskich aby wykazać DNA dla fałszywych spadkobierców, których podstawiono pod Waldemara Maksalon w Starachowicach, który uzyskał jedynie prawo przez zasiedzenie jego rodziców na 2/3, gdyż jego rodzina się zrzekła na jego rzecz. Wykorzystano śmierć mojej mamy aby posłużyć się upoważnieniem , które otrzymałam od mojej mamy potwierdzone notarialnie i złożone w Sądzie Rejonowym Starachowice w sprawie z powództwa Waldemara Maksalon sygnatura akt INs 956/09, gdy mama zachorowała do jej reprezentowania. Sprawę zawieszono po śmierci mamy fałszując moje dane na „Bożenę Bochyńska-Kaźmierczak” pod którą podstawiono Beatę Idziak i Edytę Maksalon.

Z tego powodu moje dane są fałszowane na Kaźmierczyk z domu przez Urząd Miasta Starachowice, który tak wystawił dokument, aby dokonać oszustwa i przesłać na Miedzną Drewnianą 244 informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej aby podstawić fałszywych spadkobierców a mnie obciążyć za ich działania co już uczyniono z moim mężem w Toruniu w sprawie Sądu Okręgowego sygnatura akt IIK 164/11 dokonując kradzieży reaktywowanego METRON SA, podstawiając fałszywych spadkobiorców i podstawiając inną żonę na Miedzną Drewnianą 244, wykazaną przez Pawła Krzymowskiego w sprawie przesłanej jako spór kompetencyjny ze Starachowic ze spawy sygnatura akt IIK 180/15 do spawy w Sądzie Rejonowym w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 467/15, z której Pan Krzymowski był świadkiem na sprawie Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11, a drugą część sprawy wykreowano na podstawie tego sporu kompetencyjnego i przesłano do Opoczna pozorując, że nie jesteśmy małżeństwem z moją żoną Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk. Takie działanie jest przestępstwem i złamaniem Konstytucji RP.

Pan Waldemar Maksalon wykorzystał swoje wnuki, aby dokonać działu spadku po Jerzym Kaźmierczyk moim żyjącym mężu, pod którego podstawiono Zuzannę Maksalon córkę Edyty Maksalon panny, gdyż uzyskał prawo do nieruchomości przez zasiedzenie, co nie pozwoliło na dokonywanie operacji finansowych. Z tego powodu dokonał działu spadku na firmie mojego męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o, gdzie podmieniono mojego męża właściciela na pełnomocnika z wyboru, podstawiając Stanisława i Janine Pikul z Tarnowa za właściciela, aby ukryć matactwo. Wszystkie windykacje Skarbu Państwa zostały wykonane jako windykacje za energię elektryczną na spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przez wykorzystanie Oświadczenia użyczenia nieruchomości dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, przez moja wówczas żyjąca mamę właściciela nieruchomości Filomenę Bochyńską, które przedłożył mój mąż do Zakładu Energetyki w Skarżysku Kamiennej, co połączono z Białymstokiem i Łodzią przez numer 1 i podstawiono Bohdana Żakiewicz za spadkobiercę. Z tego powodu wstawiono w Toruniu mecenas Martę Sztachelską aby podstawić ją pod fałszywego spadkobiercę Martę Cybulską i Martę Bochyńską w celu umożliwienia podstawienia wytworzonych w Toruniu windykacji na fakturę, aby połączyć z fikcyjnymi windykacjami pracowniczymi ukrywając przez windykację energii elektrycznej, gdyż wszyscy korzystający z podstawienia Waldemara Maksalona na nieruchomość w Starachowicach ul. Nad Kamienną 25, i nie mają prawa do wykorzystania nieruchomości do operacji finansowych z powodu uzyskania prawa jedynie przez zasiedzenie. Aby to ukryć wytworzono sygnatury windykacyjne Ko nie podając Ds i pobrano pieniądze przez zadłużenie spółek męża co powoduje, że Waldemar Maksalon i Skarb Państwa pobrali pieniądze za nieruchomość, okradając mnie z pieniędzy oraz mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Z pobranych pieniędzy zakupiono banki i znieważono moich rodziców wyszydzając ich dobre imię oraz moich dziadków i przodków. Skradziono Metron SA przez złożenie fałszywych zeznań i następuje obecnie próba zniszczenia APE Umwelttechnik AG, przez upadłość w celu kradzieży mienia dla fałszywych spadkobierców ukrywając prowadzenie spaw w Krakowie. Wpisano nazwisko męża Jerzy Kaźmierczyk przez „zi” jako „Jerzy Kazimierczyk”, aby przejść na Fundację męża APEX-STAR, gdzie widnieje pomyłka i takie dane zostały przesłane na ulicę Francuską do Sądu w Katowicach co połączono z dawną ulicą Francuską w Starachowicach obecnie ul. Bohaterów Westerplatte 1 i tak wpisano bezprawnie moją firmę „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do KRS ukrywając dane właściciela i Urzędu Miasta Starachowice co udowadnia zwrot mienia na fałszywych naszych spadkobierców, gdyż moi rodzice do końca życia nie skorzystali ze swojego dziedzictwa, a nawet przedwcześnie pozbawiono ich życia aby ukraść carskie mienie. Wykorzystano Ewę Falkiewicz dyrektora TU Polonia w Łodzi, której mąż prokurator prowadził w IPN Kielce sprawę S55 o prześladowanie naszej książęcej rodziny Bochyńskich i Lubomirskich wstawiając w to miejsce fałszywych spadkobierców. Mój mąż nie otrzymał żadnego kredytu ani pożyczki w życiu, a ja od 2002 roku nie prowadzę żadnej działalności i nie pobrałam żadnych bankowych kredytów ani pożyczek, które zostały pobrane przez osoby nas pozorujące i fałszywych spadkobierców, którzy muszą je obecnie spłacić w tym SSE Starachowice i Urząd Miasta Starachowice, kryjąc się za moją córką Martą Bochyńską podstawioną na Miedzną Drewnianą 244.

Stworzono dwie żony dla mojego męża w Tomaszowie Mazowieckim jedną do sygnatury Ds 207/13 co połączono ze sprawą sygnatura akt SO Kielce sygnatura akt IIIKo 207/07 SA Kraków sygnatura akt Acz 207/12 do spawy SO Kielce sygnatura akt IC 2627/10 włączonej do sprawy SR Starachowice sygnatura akt INs 716/10 co spowodowało kradzież METRON SA w Toruniu, a drugą żonę podstawiono pod akta sygnatura akt Prokuratury w Tomaszowie Mazowieckim sygnatura akt Ds 207/13 jako zdrowej oraz sygnatura akt Ds 117/14, jako chorej, gdzie dorobiono fałszywe akta choroby psychicznej pod zmienione nazwiska zadłużając mnie przez podszywające się osoby.

Połączono wszystkie dzieci w rodzinie razem i wstawiono ich za spadkobierców przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim podstawiając windykacje alimentów na Opoczno, aby ukryć działania Skarbu Państwa, który pobrał kredyty na finansowanie partii politycznych, które wykorzystują swoje wpływy polityczne w Sądzie, Prokuraturze i Policji, by ukryć pobrane pieniądze tworząc pod-spółki spółek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na kapitale dłużnym z udziałem Skarbu Państwa, który zagarnął mienie naszej rodziny twierdząc, że nie żyjemy. Z tego powodu tworzone są fałszywe windykacje, gdyż Skarb Państwa podstawił agentów przez zasiedzenie wyrzucając właściciela z nieruchomości i podstawiając fałszywych spadkobierców do firm męża Jerzego Kaźmierczyk. Działanie te zmierzają do likwidacji rodziny i dokonania tego przez różne fortele, aby upozorować naturalny bieg spraw.

Do wiadomości:

Sąd Okręgowy w Toruniu sygnatura IIK 164/11

Jego Ekscelencja Papież Franciszek

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1]

Tajemnica-Rodzina Romanow v3

Rodzina Carska w Polsce v 2

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s